Jul 12, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 18 Comments

信寄弟子第80: 一些於正思維網頁 (Đôi dòng về chanhtuduy.com)

信寄弟子第80: 一些於正思維網頁

都是部車Kia Morning 2007,車輪匆匆地在搪瓷地上路邊根據南部路線往(東和西南部),這次只不同是沒有弟子在旁邊。雖然駕車很久但第一次一對一的手拉著方向盤為師要撑開眼將要靜醒,正念,注心。幸運還是旁邊有密耀“神眼”幫助若沒有可能被失念因交通壓力。

劃定來至家遠的弟子已形成很久在年頭,不過到了2月低,為師才開程。靠良緣與本尊特別加護,密慈空閒中可以守家,照顧觀賞植物和剛生的小貓。只這樣需花2個月才有機會,何況世間人多孩子,多孫子,路途的障礙,家屋誰管住…,怎樣能夠實現自己的夢想。因此,有人5-10年才去遠程一次。到了,心中未暖和就想起孩子,愛孫子就趕回家為了擔心事家誰管呢?忙碌,緊急,“站坐不安”是一般人們心理中。


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status