Oct 13, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 90 Comments

14 điều thất bại trầm trọng, Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

14 điều thất bại trầm trọng

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề

Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT

Bài 6:RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY

Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG

Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ

Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT

Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Bài 14: KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH

Bài 15: NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ

Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

Bài 17: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Bài viết liên quan:  GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG – Mật Kiên

Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT.


Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Chuyện kể rằng Thiện tinh tỳ kheo làm thị giả cho Đức Phật trong một thời gian dài. Được gần gũi bậc minh triết, nghe nhiều lời khai thị từ kim khẩu đấng Từ phụ, nhưng Thiện tinh tỳ kheo không chuyển hóa được tâm thức tiêu cực. Với một bậc đại thánh như Đức Phật mà vẫn còn có một trường hợp như vậy, chứng tỏ rằng con số không dừng lại ở đây đối với các bậc thánh hiền khác. Song, hậu thế chưa bao giờ nghĩ Đức Phật và các vị thánh giả không đủ năng lực và phương pháp giáo dục học trò mà chỉ tiếc cho những kẻ ngang ngạnh gọi là “loài cua trong sân đạo”, gần ánh sáng mà mình vẫn bị tối như cái hang quay về hướng Bắc làm sao nhận được ánh dương? Khuyến cáo trường hợp này thánh tăng Gampopa gọi là một thất bại trầm trọng thứ 11: “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.

Là một lương y nổi tiếng mát tay trước khi xuất gia, ngài Gampopa thừa hiểu rằng một bác sĩ được trang bị kiến thức y học từ vị thầy của mình hoặc từ các y văn khác, nên biết cách phòng chống các bệnh ngay từ lúc chưa khởi bệnh, hoặc vừa khởi bệnh. Do đó ở họ không bao giờ bị bệnh kinh niên. Nếu xảy ra trường hợp ngược lại, tất nhiên họ là bác sĩ tồi, là một lương y dở.

Cũng vậy, hình ảnh bác sĩ dụ cho người tu Phật, khi đã đọc, suy gẫm, thực hành những gì đã trải qua, hoặc trực tiếp nghe giáo huấn, khai thị từ các bậc đạo sư, đương nhiên họ phải biết thế nào là luật tắc nhân-quả. Nhờ đó, họ không để xảy ra một nguyên nhân xấu ác nào nhằm khỏi gánh hậu quả về sau. Vì sao như vậy? Một trong 5 điều cốt lõi tiến tu giải thoát là thân cận thiện tri thức để được nghe lời dạy của họ. Nếu không có điều kiện gần gũi bằng thân, người tu đến bằng tâm, có nghĩa là đọc tụng, suy gẫm những giáo huấn của các ngài thông qua kinh sách…

Đức bà Sogyal Yeshe hầu hạ thánh giả Liên Hoa Sanh (Padmashambhava) gần 16 năm. Thánh giả Dromtonpa hầu hạ thầy mình là đại sư Atisha suốt 17 năm dài. Đại sư Tông Khách Ba, người sáng lập dòng truyền thừa Mũ vàng (Hoàng mạo- Gelug) thuộc Phật giáo Mật tông Tây Tạng, nghiên tầm kinh điển suốt 30 năm không gián đoạn. Ở Trung Quốc, có một trường hợp đặc biệt là hòa thượng Huệ Trung ẩn cư trên núi cao suốt 45 năm nghiên tầm giáo điển và thực hành giáo pháp. Thời cận đại có đại sư Ấn Quang lên núi ẩn cư đọc kinh sách suốt 20 năm không rời bước.

Còn nhiều tấm gương khác nữa nhưng chung quy một điều là sự trải nghiệm tâm linh nghiêm túc, sẽ có kết quả vượt bậc. Ngài Sogyal Yeshe để lại cho hậu thế một trước tác vĩ đại : “Giáo huấn Dakini”. Sau khi thầy viên tịch, ngài Dromtonpa trở thành bậc trưởng lão vân tập đồ chúng hoạch định đối sách phát triển dòng Kagyu cho đến tận ngày nay. Ngài Tông khách ba để lại 500 quyển luận, sách mang tầm học thuật uyên bác, để rồi hiện nay đạo chúng toàn cầu bái ngưỡng trước tấm gương của đức Đạt lai Lạt ma 14. Huệ Trung hòa thượng được mời làm Quốc sư cho triều đại Đường Túc Tông. Tịnh độ tông có một thánh giả kiệt xuất là đại sư Ấn Quang..

Trong trường hợp ngược lại mà thánh tăng Gampopa viết “bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” bởi người tu Phật mà không nghe lời Phật, có nghe mà không hiểu như chiếc bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ; có người “chuyển hóa tâm” nhưng lệch quỹ đạo Chánh pháp gọi là bình nước đầy, không chứa thêm được giọt nào, nếu đổ vào sẽ tràn ra. Có trường hợp “nước đầy” đầu tiên là Thiện tinh tỳ kheo thời Đức Phật tại thế bị hậu quả là đọa làm ngạ quỷ vì nguyên nhân đố kỵ. Một cái bình “nước dơ” là Đề bà đạt đa không chấp nhận lời dạy của Phật, tự cho mình là hơn Phật, định lập ra một giáo đoàn khác do mình lãnh đạo. Hậu quả là bị rơi vào địa ngục.

Hình ảnh “bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” hiện lên bóng dáng những đạo hữu tu Phật, những vị thầy tu Phật có những đặc điểm sau đây mà kinh Đại bát Niết bàn chỉ ra:

1/ Đọc tụng kinh điển để muốn hơn người

2/ Trì giới để mong được lợi dưỡng

3/ Vì lệ thuộc mà làm bố thí

4/ Thích cõi trời Phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy

Lệ thuộc ở điều thứ 1và 3 là lệ thuộc vào những vinh nhục khen chê nơi thế gian. Lệ thuộc ở điều thứ điều thứ 2 là vì rơi vào sướng-khổ. Lệ thuộc ở điều thứ 4 vì rơi vào cái bẫy được-mất.

Cũng có một biểu hiện khác của hiện lượng “tâm thức không thay đổi” là mượn giá trị thực của Đức Phật, Thánh đức, Đạo sư, Bổn sư của mình làm giá trị ảo cho mình mà tin đó là thật. Không ít người tự xưng là học trò của Sư Ông Y, Sư Ông X mà hoạt động đạo pháp nhuốm sắc màu tà kiến. Có trò tuổi chưa hết PTTH tự cho mình là kiến thức uyên bác, bàn cái này, luận chuyện kia mang tính chất “ếch ngồi đáy giếng tưởng trời bằng vung” trong khi chính trò ấy phạm trọng giới số 2 là “ăn cắp”! Có những đạo hữu khoe mình là học trò của lạt ma này, rimpoche kia, từng đón những vị đạo sư đó qua Việt Nam giảng pháp, mà tự bản thân họ chẳng hiểu chút gì về 4 nền tảng chuyển hóa tâm, những giai đoạn quán tưởng Bổn tôn là gì theo tình tự tiệm tiến, thấy người làm được liền đố kỵ, thấy kẻ khác thất bại thì vui mừng. Có người tu còn tự soạn ra kinh Nhựt tụng xen lẫn cả tiếng Hán, Tạng, tiếng Phạn, tiếng Việt như một cái lẩu ngôn từ tâm linh rối rắm, bất cần học thuật. Từ tận trong sâu thẳm của tâm tưởng, họ bị nô dịch tâm linh, cứ cho ai là tỳ kheo của Trung Quốc hay lạt ma của Tây Tạng là cao siêu bỏ qua quan kiến Trạch pháp nhãn trong đó Tứ y cứ là hạt nhân khẳng định chân giá trị tâm linh. Nên hiểu rằng trí tuệ Phật đà không phải do từ không gian, địa lý, vị trí mà có, phải khẳng định rằng do văn sở thành tuệ, tư sở thành tuệ, và tu sở thành tuệ, chớ không phải do người tu nước nào, dân tộc nào.

Tất cả những biểu hiện đó mang dấu ấn “thất bại trầm trọng”, là “bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”. Tôi cầu nguyện cho ánh sáng Trí huệ chiếu rọi muôn nơi, để mọi chúng sanh thấm đẫm Hồng ân Tam bảo! Om mani padme hùm!

Làng Phước Thành ngày 13/10/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: Lesson 13: A PHYSICIAN WITH CHRONIC DISEASE

Bản dịch tiếng Nga: Урок 13: КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ (Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục)

 1. Mật Hải says:
  Mô Phật,
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị, diễn giảng tận tường những lời dạy quý báu của đạo sư Gampopa giúp chúng con có cơ hội được “văn sở thành tuệ”.
  Chúng con biết rằng trên bước đường tu tập sẽ luôn có nhiều thử thách, cạm bẫy với người tu. Chúng con cũng sẽ thường xuyên bị va chạm, mắc phải những triệu chứng của những căn bệnh “kinh niên” mà nguyên nhân sâu xa nhất của chúng là bản ngã căng phồng. Ví như hình ảnh xấu của bốn chiếc chậu bẩn, lật úp, bị nứt và quá đầy nước, bản ngã của chúng con cũng thường hay mang nhiều xúc tình tiêu cực khi đến với pháp âm của Thầy và các bậc Thánh. Trong những lúc như thế con khẩn cầu:
  – Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  – Hỡi những bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  – Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Con khẩn cầu Vị Thầy, Bổn Tôn, chư Dakini từ bi gia hộ để chúng con luôn biết ‘khiêm hạ, ân cần gần gũi bậc minh sư, ăn năn sám hối những tội lỗi đã qua, siêng làm những việc lành sắp đến, nhờ đó dần dần được thành tựu (ba loại) trí tuệ’ để lợi mình, lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Chúng con kính lễ tạ ơn Thầy,
  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Thiện Thanh says:
  A Di Đà Phật,

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải lời khuyến cáo của Thánh tăng Gampopa “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”. Dùng sự giảng giải chi tiết của Thầy mà quán chiếu chính mình, con mới thấy rằng bản thân còn phải suy ngẫm và quán niệm những lời Thầy dạy nhiều hơn để hiểu được ý nghĩa chân thực, giá trị cốt lõi để không phụ lòng Thầy đã hết lòng vì con và chúng sinh mà giảng giải; để không vướng phải thất bại trầm trọng mà Thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo.

  Cầu nguyện Thầy từ bi, Bổn tôn và chư Phật mười phương gia hộ cho con và chúng sinh; một là hiểu thấu đáo lời nói của các bậc Thầy, Thiện tri thức; hai là vượt qua được sự cám dỗ của Sắc thọ và Cảm thọ mà hành trì những lời dạy.

  A Di Đà Phật.

 3. Mật Diệu Đức says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với lời khai thị của Thầy về lời dạy của thánh tăng Gampopa. Lời khai thị của Thầy như đánh thức tâm thức con,giúp cho con định lại những dòng chảy trong tâm thức .
  Kính bạch Thầy!
  Trên bước đường tìm cầu giác ngộ để giải thoát con không tránh khỏi những khảo đảo,vướng mắc,sai lầm… Tất cả do là cái bản ngã vô minh đã được con tích lũy từ vô thỉ.Con cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn, Dakini ban cho con vũ khí thức tỉnh và chánh niệm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  Thưa thầy! Con không muốn mình là kẻ ngang ngạnh như” loài cua trong sân đạo”. Gần ánh sáng mà minh vân bi tối tăm như cái hang quay về hướng Bắc làm sao nhận được ánh thái dương ?Con nguyện sẽ luôn tỉnh thức,giữ chánh niệm,tuân lời vị Thầy để sự hiểu của con không như chiếc bình bị lật úp,cái bình bị nứt,cái bình đựng đầy nước dơ.Nhờ đó tâm con được chuyển hoá đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô sức khỏe trừờng thọ để hoằng dương chánh pháp .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm Hồng ân Tam Bảo
  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi .
  Con đãnh lễ cảm tạ ân Thầy
  Om ah Hùm .
 4. Mật Diệu Hằng says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng dạy tường tận về lời chỉ dạy của thánh tăng Gampopa, giúp con hiểu hơn về lời khuyến cáo ““Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.
  Lời Thầy dạy giúp con luôn có ý thức quán xét mọi hành động thân ngữ tâm để luôn đi đúng theo chánh đạo. Những lời khai thị của Thầy nhắc nhở con không mắc phải những sai lầm trầm trọng do sự vô minh và ái ngã che mờ.
  Con cầu nguyện Thầy và Bổn Tôn từ bi gia hộ cho chúng con để chúng con luôn thức tỉnh và chánh niệm, vượt qua mọi chướng ngại và cám dỗ trên con đường tu tập.
  Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy!
  Om Ah Hum!
 5. Mật Bình says:
  Mô Phật!
  Chúng con đảnh lễ tạ ơn Thầy đã luôn Luôn với tấm lòng từ bi, bằng những phương tiện thiện xảo, trao cho chúng con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm, để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp.
  Hỡi những bậc toàn Giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy , Cô. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được ánh sáng chói lòa từ chánh Pháp.
  OM Mani Padme Hum !
 6. Mật Hạnh Giác says:
  Bạch Thầy!
  Con xin hoan hỷ với bài viết cảnh tỉnh sâu sắc này. Đúng như Đại Sĩ Liên Hoa Sanh đã nói “Người tu hành đúng pháp hiếm như sao buổi sớm”. Ở thời đại mà chủ nghĩa cá nhân phát triển rầm rộ và lệch lạc, sự sai lệch quỹ đạo Chánh Pháp diễn ra dưới muôn vạn hình thức, từ việc thờ QUan Công, Địa Mẫu, ăn cá được phước hay hỏi thí chủ “sao năm nay cúng dường ít thế”…Như lời Thầy đã chỉ dạy, họ như người bác sĩ đã ngấm độc tố vào trong tân xương tủy trong khi hằng ngày đang rêu rao bài thuốc trị bệnh đó.
  Ngẫm về phần mình, con tự nhủ phải biết lắng nghe và quán xét lời Thầy dạy khi thực hiện các hành vi Thân-Ngữ-Tâm, tránh để Ngũ Độc trong tâm động khởi và đưa ta đi lệch quỹ đạo Chánh Pháp, có thể dẫn tới việc quán tưởng lung tung.
  Con xin cảm tạ ơn phước và nguyện cho sức khỏe Thầy Cô được trường thỏ để chỉ dẫn chúng con trên đạo lộ giải thoát. Nguyện cho chúng sanh được đúng bệnh, đúng Thầy Tâm Linh mà mình cần.
  Om Ah Hum.
 7. Mật Kiên says:
  Kính bạch THẦY,
  Loạt bài giảng từ Thầy về 14 điều thất bại trầm trọng của người tu Phật do Thánh giả Gampopa chỉ ra, mỗi lần được đọc là một lần như được uống liều thuốc trị bệnh, hoặc uống thuốc đề kháng để chống nguy cơ mắc bệnh! Với hình ảnh ẩn dụ trong bài, ta thấy “bác sĩ giỏi” mà còn bị bệnh kinh niên đánh gục, huống gì “bác sĩ tồi” hoặc không phải bác sĩ! Thật may Thầy đã chỉ ra các chứng bệnh “kinh niên” của người tu Phật để hàng hậu học chúng con biết mà phòng tránh:
  “…người tu Phật mà không nghe lời Phật, có nghe mà không hiểu như chiếc bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ; có người “chuyển hóa tâm” nhưng lệch quỹ đạo Chánh pháp gọi là bình nước đầy, không chứa thêm được giọt nào, nếu đổ vào sẽ tràn ra…
  Hình ảnh “bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” hiện lên bóng dáng những đạo hữu tu Phật, những vị thầy tu Phật có những đặc điểm sau đây mà kinh Đại bát Niết bàn chỉ ra:
  1/ Đọc tụng kinh điển để muốn hơn người
  2/ Trì giới để mong được lợi dưỡng
  3/ Vì lệ thuộc mà làm bố thí
  4/ Thích cõi trời Phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy
  Lệ thuộc ở điều thứ 1và 3 là lệ thuộc vào những vinh nhục khen chê nơi thế gian. Lệ thuộc ở điều thứ điều thứ 2 là vì rơi vào sướng-khổ. Lệ thuộc ở điều thứ 4 vì rơi vào cái bẫy được-mất”.
  Bằng chánh kiến qua phân tích và tổng hợp, Thầy đã từ bi “chẩn đoán bệnh” và “kê đơn, bốc thuốc” để chữa bệnh tâm cho chúng con và những ai có duyên lành.
  Chúng con hoan hỉ kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  Nguyện tất cả chúng sanh sớm chữa lành bệnh kinh niên do ngũ độc tham-sân-si-mạn-đố gây ra, đặng thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM AH HUM.
 8. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này!
  -Một Bác sĩ sẽ được trang bị kiến thức y học từ vị Thầy của mình hoặc từ các y văn khác,nên biết cách phòng chống các bệnh lúc chưa khởi bệnh,hoặc vừa khởi bệnh.Do dó họ không bao giờ bị bệnh kinh niên.
  -Hình ảnh Bác sĩ dụ cho người tu Phật,khi đã đọc,suy gẫm,thực hành…họ biết luật tắc nhân quả.Nhờ đó,họ không để xảy ra nguyên nhân xấu ác nào nhằm khỏi gánh hậu quả về sau.
  Còn ngược lại là một Bác sĩ dở.
  Thánh tăng Gampopa viết”Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”bởi người tu Phật mà không nghe lời Phật,có nghe mà không hiểu như chiếc bình lật úp,có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt,có hành mà không chuyển hoá tâm giống như cái bình nước dơ,có người chuyển hoá tâm nhưng lệch quỹ đạo Chánh pháp như cái bình nước đầy.
  Tất cả những dấu hiệu đó mang dấu ấn “thất bại trầm trọng”.
  Cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con,chúng sanh sẽ biết,sợ nhân quả để không phải nhận hậu quả do mình gây ra.OM Ah Hum!
 9. Le Cong Khoa says:
  Kính gởi thầy,

  Xin thầy từ bi, hoan hỷ giải thích rỏ hơn cho con câu sau.

  2/ Trì giới để mong được lợi dưỡng

  Vì theo cái hiểu của con thì trì giới và lợi dưỡng như là hai mặt đối lập, trì giới nhằm giúp cho người tu không đi lệch quỹ đạo chánh pháp mà dính vào lợi dưỡng thì không thể nào là chánh pháp được. Nên khi đọc câu trên con thấy nó có vẻ mẫu thuẫn.

  Om Mani Padme Hum.

  • nguyenthanh says:

   Gửi đến Lê Công Khoa!
   Khúc mắc của Lê Công Khoa được giải thích như sau:
   Tựa như người đi làm từ thiện thì ai cũng biết là cốt lõi vấn đề là làm điều tốt vì người khác bởi ý thức giúp đỡ vô tư cho tha nhân, nhưng tại sao nhà từ thiện lại đi kèm với báo đài, với “kèn trống khua chiêng”? Từ đây Lê Công Khoa nghĩ gì? Họ vì người hay vì mình? Ngang đây, Công Khoa dừng lại đọc bài “Làm phước nhiều được ít phước” sẽ thấy được thực chất của nhà hảo tâm mà đầy “hậu ý”. Từ điểm tham chiếu này, hãy tịnh tiến ý nghĩa ấy đến việc “trì giới vì lợi dưỡng”, hàm ý chỉ những thầy tu làm bộ tu hành, chẳng khác gì kẻ đạo đức giả thế gian và ngụy quân tử trên chính trường.
   Lê Công Khoa nên dựa vào 4 nguyên tắc nhân minh học (luận lý học Phật gia) để hiểu thực nghĩa vấn đề:
   1/ Y nghĩa bất y ngữ 2/ Y pháp bất y nhân 3/ Y trí bất y thức 4/ Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa.
   Trường hợp của Lê Công Khoa thắc mắc rơi vào số 1. Tại sao như vậy bởi đây là lời dạy từ kim khẩu Đức Phật trong kinh Đại bát Niết bàn, không phải phàm ngôn cuồng xuất. Đó là:

   1/ Đọc tụng kinh điển để muốn hơn người

   2/ Trì giới để mong được lợi dưỡng

   3/ Vì lệ thuộc mà làm bố thí

   4/ Thích cõi trời Phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy

   Lệ thuộc ở điều thứ 1và 3 là lệ thuộc vào những vinh nhục khen chê nơi thế gian. Lệ thuộc ở điều thứ điều thứ 2 là vì rơi vào sướng-khổ. Lệ thuộc ở điều thứ 4 vì rơi vào cái bẫy được-mất.
   Do vậy, tôi mong Lê Công Khoa đọc kỹ, hiểu thấu để không lặp lại những câu hỏi tương tự. Trường hợp ai cũng không đầu tư trí lực, hoặc đầu tư chưa đúng mức, người viết là tôi hay ai đó khó có thể đáp ứng yêu cầu được. Tôi mong rằng Lê Công Khoa sẽ tiếp tục thỉnh vấn theo tinh thần “Luận Bảo vương Tam muội”, nhưng phải chắt lọc tinh nghĩa mà khúc mắc để sự học mới vượt bậc. Nếu không, e rằng người ta sẽ nghĩ Lê Công Khoa “vạch lá tìm sâu” không đúng chỗ.
   Trân trọng
   Thinley- Nguyên Thành

   • Le Cong Khoa says:
    Kính gởi thầy,

    Con cám ơn thầy đã chỉ dạy.
    Con xin sám hối nếu có vô tình gây ra sự hiểu nhầm nào.

    Om Mani Padme Hum.

 10. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da khai thi cho chung con hieu bai bac si gioi bi benh kinh nien danh guc.Tua nhu o gan mot thien tri thuc ma khong biet hoc hoi kinh dien.Hoc kinh dien ma khong hieu de thuc hanh giong nhu nuoc do vao cai binh day nuoc se tran ra het.Doc kinh dien hieu ma khong thuc hanh cung giong nhu nguoi the gian hoc de nang cao kien thuc cho ban nga.Thuc hanh ma khong chuyen hoa duoc tam cua minh tua nhu binh chua day nuoc do.
  Hoi Dai Si Lien Hoa Sanh xin huong tam con ve Phat phap.
  Hoi Nhung Bac Toan Giac dung de con lac vao ta dao thap kem.
  Hoi Vi Thay tu bi dong voi cac ngay chang khac xin de tam den con.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 11. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài Pháp này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 12. Nguyễn Ngọc Sơn says:
  Con cảm ơn thầy từ bi khai thị
 13. Quốc Cường says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy từ bi ban pháp nhũ.

  Om mani padme hum.

 14. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “14 điều thất bại trầm trọng-Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC” cùng comment của vị Thầy và các đạo huynh. Con xin được cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên lành với Phật pháp sẽ không ai mắc phải thất bại trầm trọng này.

  Om mani padme hum.

 15. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy về những lời dạy qua bài viết này ạ

  Qua bài viết con hiểu được rằng tất cả những thất bại của người học Phật hay những người chưa học Phật đều xuất phát từ dục vọng của bản thân. Những sự vinh-nhục, khen-chê, sướng-khổ, được-mất của thế gian trong cuộc đời đều là quả được trả từ nhân đã gieo trước đó. Người học Phật nên học biết chấp nhận để nhẹ tấm lòng hơn.

  Qua bài viết của Thầy và trong thời gian vừa qua, con để ý trên mạng có rất nhiều người khi đề cập đến giáo lý nhà Phật đều đưa ra rất nhiều lý lẽ mà thiếu căn cứ luận chứng rõ ràng, phải chăng họ đang vướng phải một dục vọng “khoe khoang”. Đúng là ở đời, ai cũng muốn được người khác ngưỡng mộ, tuy nhiên theo con hiểu đạo Phật là đạo tự giác ngộ. Người học Phật nên biết tự nắn bản thân mình, học được điều hay trước tiên là tự học cho bản thân mình, nên quán xét những hành động, lời nói của mình trước tiên trước khi chia sẻ cho người ngoài khác.

  Con xin cảm tạ những lời nhắc nhở của Thầy
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 16. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giải rõ nghĩa thất bại trầm trọng thứ 11 của thánh tăng Gampopa ạ.
  Con hiểu thêm được rằng: “Một trong 5 điều cốt lõi tiến tu giải thoát là thân cận thiện tri thức để được nghe lời dạy của họ. Nếu không có điều kiện gần gũi bằng thân, người tu đến bằng tâm, có nghĩa là đọc tụng, suy gẫm những giáo huấn của các ngài thông qua kinh sách…” và những điều giáo huấn của Phật pháp đã được Thầy chuyển thể ra thành những câu văn rất đời thường để những người lần đầu học Phật cũng có thể hiểu được thông qua trang chanhtuduy.com.
  Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Thầy vì các bài giảng rất lợi lạc trên trang mạng chanhtuduy.com này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!
  Om Mani Padme Hum

 17. L.Y. Hà Tiến says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 18. thanh thúy says:
  Thưa thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Cầu mong tắt cả chúng sanh luôn có ý thức khiên tóm và hô thẹn
  Om ah hùm
 19. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Qủa thật việc tu tập phải song hành với trải nghiệm. Học Phật pháp, đọc kinh sách phải có thực hành đời đạo song hành. Nếu miệng vẫn luôn nói về giáo pháp giáo điển văn hay chữ tốt mà đằng sau vẫn làm sai trái thì quả thật giống như “bác sỹ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” .Bản ngã của con người quá lớn thì khó mà tu tập, để cái tôi lên quá cao mà chỉ chú ý tới hình thức bên ngoài thì có tu tập hàng trăm năm vẫn không thể tiến tu.
  Có chanhtuduy.com hàng ngày Thầy vân chỉ dạy chúng con qua nhiều bài viết, bài học chúng con dường như được gần thiện chi thức hơn và luôn nghĩ nhớ tới lời Thầy dạy. Việc thất bại trầm trọng của người tu đa phần xuất phát từ bát phong, điều khiển bản thân và không hướng tới việc vì chúng sanh. Chính cái bản ngã con người khiến cho người tu khó mà tiến . Chính vì thế việc suy nghĩ về những giáo huấn của thánh nhân và chỉ dạy bởi vị Thầy là vô cùng quan trọng, loại trừ kiêu căng ích kỷ và vì bản thân .
  “Hỡi đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi cùng với các ngài chẳng khác, xin để tâm đến con”
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ củaT Thầy Cô.
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh
  OM MANI PADME HUM !
 20. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch thầy!
  Con đã đọc bài 13″BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC” thưa Thầy.
  Chúng con đã và đang có duyên lành được một vị Thầy hàng ngày truyền trao những bài giảng lợi lạc lợi ích giúp chúng con trưởng dưỡng thân tâm đi đúng theo quỹ Đạo chánh pháp .theo phương pháp trí Tuệ của Thầy ,cho chúng con những bài thuốc mang tính dân tộc hướng dẫn dùng thế nào cho đúng và hiểu quả chữa lành nghiệp bệnh của chúng con từ vô thỉ kiếp.chúng con học trò của Thầy, luôn tinh tấn thực hành đúng pháp của Thầy truyền trao không được sao nhãng ,nghi ngờ .tuyêt đối cân nhắc cẩn thận mọi hành động,tâm ý mình .sử dụng không đúng đơn thuốc ( Bài giảng ) gây thất bại trầm trọng cho bản thân.
  Câu 8 tuân thủ sau khi quy y.vị Thầy đại diện cho Tam Bảo.súng kính Đao Sư là nền tảng giác ngộ. Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật.lời Thầy quan trọng hơn kinh sách.( Thánh giả Atisha ).
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho mọi chúng sanh thẫm đẫm hồng Ân Tam Bảo.
  Um mani padme hum.
 21. Hoàng minh tâm says:
  Kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 22. Thanh Giản says:
  Thưa Thầy.
  con đọc bài này rồi ạ.
 23. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 24. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Thầy Bạch.
  ” Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức của người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” mà Thánh giả Gampopa gọi đây là một thất bại trầm trọng của một đời tu.
  Hình ảnh người bác sĩ giỏi dụ cho người tu Phật được gần gũi bậc minh triết, nghe nhiều lời khai thị từ Kim khẩu đấng Từ phụ nhưng họ không chuyển hóa được tâm thức tiêu cực.
  Người tu Phật mà không nghe lời Phật, có nghe mà không hiểu giống như chiếc bình bị lật úp, có hiểu mà không hành như chiếc bình bị nứt, có hành mà không chuyển hoá được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ , có người chuyển hoá tâm nhưng lệch quỹ đạo chánh pháp gọi là bình nước đầy không thể chứa thêm được nữa.
  Tất cả những dấu hiệu đó mang dấu ấn” thất bại trầm trọng” của một người tu đạo.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị. Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô với sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padmê hùm.
 25. Lại Trung Sỹ says:
  Kính gửi thầy,

  Con xin cám ơn thầy đã chỉ dạy

 26. Đỗ Thị Duyên says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi
  con cảm ơn Thầy
 27. Mật Tuyên Pháp (Đỗ Hoài Nam) says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
 28. Nguyễn Ngọc Ánh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con Nguyễn Ngọc Ánh con đã đọc bài này rồi ạ.
 29. Mật Tấn Pháp (Nguyễn Đức Đạt) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn thầy đã khai thị cho con
 30. Lê Hiền says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy
 31. Lê Thị Tuyết says:
  Thưa thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
 32. Mật Tấn Pháp (Nguyễn Đức Đạt) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ,
 33. phạm ngoc thúy says:
  Thưa thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 34. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỉ về bài viết của Thầy

  Qua bài viết của Thầy con đã hiểu được khi đã tu Phật, được Thầy chỉ dạy, khai thị thì cần phải nghe và làm theo luôn luôn bám sát theo quỹ đạo Chánh pháp, như vậy dần dần sẽ chuyển hóa được tâm tiêu cực

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con biết

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 35. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài Pháp ý nghĩa này ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM.

 36. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con cảm ơn bài viết của Thầy.
  Con hiểu được tu tập là kết hợp đọc tụng kinh điển và thực hành. Nhưng phải thực hành như thế nào để không lệch quỹ đạo của chánh pháp đó mới là điều cốt lõi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm được hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum!

 37. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài viết này, con cảm ơn Thầy.

 38. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con hiểu một số Phật tử đã nghe điều dạy của thánh hiền mà tâm thức vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên, là bởi vì họ tu Phật mà không nghe lời Phật, có nghe mà không hiểu như chiếc bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình dơ, có người “chuyển hóa tâm” nhưng lệch quỹ đạo Chánh pháp như bình nước đầy không thể đổ thêm giọt nào. Kinh Đại bát Niết bàn đã chỉ ra những người Phật tử ấy có đặc điểm:

  1/ Đọc tụng kinh điển để muốn hơn người (khoe mẽ thuộc lòng kinh này, kinh kia, lệ thuộc khen-chê, vinh-nhục).
  2/ Trì giới để mong được lợi dưỡng (tu phước, lệ thuộc sướng-khổ)
  3/ Vì lệ thuộc mà làm bố thí (lệ thuộc khen-che, vinh-nhục)
  4/ Thích cõi trời phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy (lệ thuộc được-mất)

  Tắt tắt lại, con nhận thấy mỗi Phật tử một khi đã được nghe lời dạy của thánh hiền, theo lời dạy đó mà liền có thể tự soi xét bản thân, tự chuyển hóa tâm thức, và tự trở thành bác sĩ cho riêng mình. Thế nhưng nếu Phất tử ấy nghe mà không hiểu, hiểu mà không hành, hành mà không sửa đổi được tâm thức hoặc thậm chí là làm nghịch lại với lời dạy của thánh hiền thì tất nhiên Phật tử ấy không những không khỏi bệnh mà còn có nguy cơ làm cho mình mắc bệnh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

  Con hoan hỷ với những gì học được, cảm tạ vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 39. Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om anh hum

 40. Mật Dũng Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!!!!!!
  Con Mật Dũng Tâm( Nguyễn Tiến Dũng) đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!!!!!

 41. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Liễu Nguyên đã đọc xong bài viết này ạ. Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy đã khai thị cho chúng con những khuyến cáo của thánh tăng Gampopa: Đã nghe nhiều lời dạy của Thánh hiền mà tâm thức người ta không thay đổi giống như một bác sỹ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Trong kinh niết bàn đã chỉ ra:
  1. Đọc tụng kinh muốn hơn người ( khoe mẽ ngã mạn)
  2. trì giới mong được lợi dưỡng ( rơi vào sướng khổ)
  3. Vì lệ thuộc mà làm bố thí ( vinh nhục khen chê)
  4. Thích cõi trời phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy ( rơi vào được mất)
  Kính bạch Thầy,
  Chúng con đã trôi lăn trong vô thỉ kiếp đã thu gom quá nhiều tập khí ương ngạnh nên con cầu nguyện:” Hỡi vị Thầy từ bi xin hãy hộ trì con ra khỏi 8 mối bận tâm thế sự khiến con thức giấc ảo huyền xin gấp đưa con ra khỏi ngục tù tối tăm này. Mật Liễu Nguyên con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.

 42. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm Hồng Ân Tam Bảo.

  om mani padme hum!

 43. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải về thất bại trầm trọng theo khuyến cáo của thánh tăng Gampopa: “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”. Từ luận giải của Thầy, con hiểu được rằng một trong những điều cốt lõi để tiến tu giải thoát là thân cận tuệ tri thức để được nghe lời khuyên dạy mà “lỗi lầm dần được tiêu trừ, đức hạnh dần hoàn thiện”. Tuy nhiên, những người tu Phật với động cơ, mục đích, thái độ nghe pháp khác nhau thì đem lại các kết quả tương ưng khác nhau. Như các tấm gương thành tựu trong với các trường hợp: đức bà Tsogyal Yeshe, thánh giả Dromtonpa, đại sư Tông Khách Ba, hòa thượng Huệ Trung, Ấn Quang đại sư,…Bên cạnh đó, là những trường hợp bị “bệnh kinh niên đánh gục” là người tu có thái độ nghe pháp được ví như bình bị lật úp, bình bị rò, bình chứa nước bị dơ và chiếc bình đã đầy. Trong cả bốn trường hợp này, giáo pháp như sữa của sư tư tuyết nhưng vì bình chứa không thích hợp nên chẳng phải vàng ròng mà chứa được tinh túy cam lồ. Hoặc giả như người tu không chấp nhận lời dạy, hay tiếp nhận với tâm mong cầu, rơi vào được mất, khen chê, vinh nhục, sướng khổ như trong lời kinh Đại bát Niết bàn được vị Thầy chỉ dạy trong bài.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh thêm các trường hợp bị “bệnh kinh niên đánh gục” khác như trộm pháp, vọng ngữ, lấy giá trị thật của người khác để làm giá trị ảo cho mình, bị trúng ba mũi tên độc là thanh danh, lợi dưỡng, cung kính. Từ luận giải của Thầy, con hiểu rằng “bệnh kinh niên” vốn kéo dài dai dẳng, nhiều năm nhưng không phải là vô phương cứu chữa, mà có lẽ do bác sĩ giỏi kia không biết phòng bệnh, không tuân thủ lời dạy của bậc thánh hiền mà tin vào tâm ý mình nên tâm thức vẫn không được chuyển hóa. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp, chuyển hóa tâm được xem là điều kỳ diệu nhất, vì vậy nên từ khai thị của thánh tăng Gampopa và luận giải của Thầy trong bài, “người tu” được xem là “bác sĩ giỏi” kia chỉ là kẻ mang danh, không có thực chứng, không đi vào trọng điểm mà chỉ như kẻ sưu tầm hay “ói mửa kinh sách” hoặc kẻ nghe pháp như “nước đổ đầu vịt” mà thôi!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 44. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Như Phong đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hiểu được khi đã tu tập, được Thầy chỉ dạy, khai thị thì cần phải nghe và làm theo luôn luôn bán sát theo quỹ đạo chánh Pháp sẽ dần chuyển hoá được tâm thái tiêu cực của đời thường.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị chúng con.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Một thất bại trầm trọng mà thánh giả Gampopa đã viết là “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức vẫn không thay đổi, giống như một bạc sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục.”

  Qua bài pháp này Thầy đã phân tích hình ảnh chiếc bình lật úp được ví như người tu Phật không nghe lời Đức Phật – có nghe mà không hiểu, hay có hiểu mà không hành – cái bình nứt, và có hành mà không chuyển hóa được tâm mình – cái bình đầy nước dơ, chuyển hóa tâm mà lệch quỹ đạo chánh pháp – cái bình đầy không chứa được thêm giọt nước nào.

  Con hoan hỷ man mắn được Thầy huấn thị rất nhiều qua các bài Pháp, nhưng vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, vì Bát phong, và vì đầu óc chậm chạp, khiến con còn nhiều chướng ngại, chưa được thông suốt. Con cầu nguyện với đức Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho con được hanh thông và tinh tấn trên đường đời, đường đạo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phât tánh. Con cầu nguyện cho ánh sáng trí tuệ chiếu rọi khắp muôn nơi. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 47. Đoàn Thị Yên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ!

  Qua bài, con hiểu được có nhiều Phật tử đã nghe điều dạy của Thánh hiền mà tâm thức vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Đây là một thất bại trầm trọng.

  Cũng qua đây, con thấy mỗi một Phật tử khi đã nghe được nghe lời dạy của Thánh hiền, thì hãy theo lời dạy đó mà có thể tự soi xét lại bản thân, tự mình chuyển hóa tâm thức & tự trở thành bác sỹ cho riêng mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani Padme hum!

 48. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu như nào là bác sĩ giỏi bị bệnh tật hạ gục. Qua bài viết này con cảm nhận được sự gục ngã của người tu do căn bệnh tâm bị bát phong xâm chiếm. Từ đó mà gây ra hậu quả thất bại trầm trọng.

  Con xin câu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 50. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ạ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  COn cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp quý báu để giúp cho những chúng sanh như chúng con trên con đường tu tập tránh được những vướng mắc, sai lầm do bát phong mà điều chỉnh hướng đi cho đúng chánh đạo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 52. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài giảng của Thầy về thất bại thứ 11 của người tu: Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi giống như một bác sỹ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Con tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con những điều đúng đắn. Qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng, một trong những căn bệnh kinh niên của con người là cố chấp và quá đề cao bản ngã, đó là nguyên nhân khiến người tu được thân cận với thiện tri thức nhưng vẫn không thay đổi được tâm thức. Con cũng hiểu rằng, hành trình tu tập giải thoát là quá trình điều chỉnh tâm thức theo quỹ đạo chánh pháp. Quá trình đó sẽ không thành công nếu không được một vị Thầy chân chính chỉ dạy vì giáo pháp nhiệm màu, tinh túy cần có Thầy giảng luận để chúng con hiểu đúng, đầy đủ lời dạy của Ngài. Có Thầy huấn thị kịp thời, chúng con sẽ tránh được những sai lầm nghiêm trọng và dần dần điều trị được những căn bệnh kinh niên trong tâm thức.

  Con xin thành tâm đảnh lễ tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con thông qua bài luận giải về lời dạy của Thánh giả Gampopa “Đã nghe nhiều lời dạy của Thánh hiền mà tâm thức vẫn không thay đổi, cũng giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được ánh sáng của Phật pháp soi sáng.

  Om mani padme hum.

 54. Kính Bạch Thầy!

  Qua những luận giải và một số dẫn chứng về một số người tu nhưng “tâm thức không thay đổi” của Thầy giúp chúng con hiểu rõ lời dạy của Thánh tăng Gampopa: “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” là một thất bại trầm trọng. Một trong 5 điều cốt lõi tiến tu giải thoát là thân cận thiện tri thức để được nghe lời dạy của họ. Nếu không có điều kiện gần gũi bằng thân, người tu đến bằng tâm, có nghĩa là đọc tụng, suy gẫm những giáo huấn của các ngài thông qua kinh sách… mà điều này hàng ngày chúng con được kết nối với Thầy bằng tâm qua pháp tu “Chánh kiến quang minh tam muội” đọc bài và comment để không lệch quỹ đạo Chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 55. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Bằng hình ảnh “Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” để so sánh với những người đã bước vào cửa chánh pháp, thân cận với thiện tri thức nhưng vẫn như cái hang quay về hướng bắc khi tâm không chuyển hóa theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm ơn vị Thầy đã tạo ra chanhtuduy.com giúp cho học trò có thể được thân cận và liên kết với vị Thầy thông qua việc đọc và comment trên trang mạng cũng như được thực hành pháp tu “chánh kiến quang minh tam muội” để đi đúng chánh pháp.

  Con nguyện cầu cho con và các huynh đệ kim cang sẽ không như “loài cua trong sân đạo” mà biết trân quý ơn  phước trong đời này được là học trò của vị Đạo sư Mật giáo.

  Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 56. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu sự thất bại trầm trọng của người tu mà Thánh Giả Gampopa đã cảnh báo trong 14 Thất bại trầm  trọng . Ở đây điều thứ 11 “ đã nghe lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi giống như bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.

  Trong bài này Thầy đã  đưa hình ảnh của chiếc bình dụ cho người tu. Lời dạy của bậc Thầy bậc Thánh hiền dụ như nước cam lồ. Nước cam lồ luôn luôn sạch, luôn luôn mát và đặc biệt luôn luôn bổ ích cho người  thọ dụng. Thế nhưng đối với người thọ dụng (chiếc bình có nguyên vẹn hay bị thủng, bị nứt, bị chứa đầy nước và chứa nước dơ) nên không thể tiếp nhận và phát huy khả năng vi diệu của tinh túy cam lồ. Như vậy chỉ tiếc cho chiếc bình (người tu) đã tiếp nhận những lời dạy của vị Thầy – vị Thánh nhân nhưng vẫn cố chấp tin vào tâm ý của mình, những tâm lí tự ngã, tự tôn, đố kị  không suy gẫm tiêu hóa để chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì đây là một sự thất bại trầm trọng.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 57. Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con kính đảnh lễ Vị Thầy!

 58. Kính Bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho con bài pháp lợi lạc về điều thất bại trầm trọng thứ 11 của thánh tăng Gampopa “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi , giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Bài 13: Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy khi luận giải chi tiết lỗi lầm trầm trọng của chúng con là  “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sỹ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” (14 thất bại trầm trọng của người tu, Thánh giả Gampopa). Con hiểu được không phải Đức Phật, các vị Thánh giả, các bậc Đạo sư vĩ đại không đủ năng lực, trí tuệ và phương pháp giảng dạy mà là học trò được nghe lời dạy, giáo huấn, chỉ “chỗ chôn vàng” mà tâm thức không có sự chuyển biến, bởi tâm thức họ có nghe mà không hiểu như chiếc bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa tâm mình như chiếc bình dơ, có chuyển hóa tâm nhưng lệch quỹ đạo chánh pháp như chiếc bình nước đầy không thể đổ thêm giọt nào.

  Kính bạch Thầy! Như lời vị Thầy khai thị, điều cốt lõi để tiến tu giải thoát là thân cận tuệ tri thức, bởi “lời Thầy quan trọng hơn kinh sách, vị Thầy từ bi hơn Đức Phật” và “thân cận bậc tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta dần được tiêu trừ, đức hạnh dần được hoàn thiện” và có “sùng kính vị Thầy” mới có được “nền tảng giác ngộ”. Tùy vào thái độ, động cơ, mục đích của người học trò mà có kết quả thực hành pháp tương ưng. Như lời kinh Đại Bát Niết Bàn chỉ ra, người học trò dù được thân cận vị Thầy nhưng tâm trí chao đảo, rơi vào bẫy bát phong, ngũ dục thì vẫn sẽ như “bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”. Nếu như không biết quán xét các hành vi thân, ngữ, tâm theo quỹ đạo Chánh pháp, không “làm sạch” chiếc bình tâm thức qua việc loại bỏ “tin vào tâm ý mình, tâm lý tự ngã, đố kỵ”, vô minh, tà kiến và không tinh tấn thực hành theo lời vị Thầy chỉ dạy thì sẽ không thể giữ được bất  cứ giọt “tinh túy Cam Lồ”nào.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 60. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con  đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm  tạ  ơn  Thầy  đã từ  bi  khai  thị  cho chúng  con hiểu

  Con xin  cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

  Om mani  padme hum

 61. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ được đọc tiếp những luận giải của vị Thầy về khuyến cáo của thánh tăng Gampopa, thất bại trầm trọng thứ 11: “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như bác sỹ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.
  Con còn nhớ trong trước tác “37 pháp hành Bồ tát đạo”  thánh giả Thogme Zangpo viết “Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm dần tiêu trừ và đức hạnh ta dần tăng trưởng”, xong con hiểu rằng đối với một số người tu đã được gần gũi những bậc minh triết, được nghe những lời diệu âm, cũng thường xuyên đọc tụng, suy gẫm giáo huấn của những bậc thánh đức, nhưng bản thân không có sự chuyển hóa tâm theo quỹ đạo chánh pháp như cái bình lật úp, cái bình nứt, cái bình dơ, cái bình đầy nước nên nhận về thất bại trầm trọng của đời tu. Con hiểu rằng phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo của các Ngài không thể nghĩ bàn nhưng chính bởi tập khí ương ngạnh, bản ngã cao vút mà họ, những người hằng ngày đọc tụng, suy gẫm kinh điển không nương vào giáo huấn các bậc giác ngộ để điều chỉnh thân, ngữ, tâm mình, để noi gương các Ngài trên con đường cao thượng. Vị Thầy đã chỉ điểm cho chúng con thấu rõ nguồn cơn của tâm thức toan tính xấu xí ấy từ kinh Đại bát Niết bàn: 1/ Đọc tụng kinh điển để muốn hơn người 2/ Trì giới để được mong lợi dưỡng 3/ Vì lệ thuộc mà làm bố thí 4/ Thích cõi trời Phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy.
  Chúng con là những học trò, đệ tử may mắn hàng ngày, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào đều có thể  qua căn phòng Duy Ma Cật Chanhtuduy.com được gần gũi bậc tuệ tri thức, được từng bước diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí là tinh túy vị Thầy đã chưng cất suốt hơn 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Những Y báo rực rỡ của Mật gia, của nhiều huynh đệ kim cang như ngôn ngữ biểu trưng sống động cho con đường vinh quang mà vị Thầy đang dẫn dắt chúng con đi. Vậy thì thật ngu ngốc sao khi chúng con vẫn ôm khư khư cái ngã xấu xí của mình mà không chịu noi gương Ngài, không chịu gọt rũa thân tâm mình để nhận kết quả cao tột thay vì nhận kết quả là thất bại trầm trọng, hiện tượng tưởng chừng phi lý của bác sỹ giỏi mà bị bệnh kinh niên đánh gục. Con cảm tạ ân Thầy đã viết bài. Cầu nguyện Thầy gia hộ cho bản thân con và các huynh đệ kim cang tri hành hợp nhất.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh thắt chặt cội gốc điều lành.

  Om Mani Padme Hum

 62. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM!

 64. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, Ngài thánh giả  Gampopa dạy điều thất bại thứ 11 trong “14 điều thất bại trầm trọng của người tu”: ” Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”. Khuyến cáo từ lời dạy của thánh giả Gampopa rơi vào những người tu Phật, học Phật, suy gẫm, thực hành những gì trải qua, hoặc trực tiếp nghe giáo huấn, khai thị của các bậc Đạo Sư, hoặc thân cận các Bậc tuệ tri thức và đã được nghe lời dạy từ kim khẩu của các Ngài mà tâm thức vẫn không được chuyển hóa, tựa như hình ảnh của những chiếc bình bị lật úp, bình bị nứt, bình chứa nước đầy và bình chứa  đầy nước dơ.

  Như ở thời Đức Phật, có một bình đựng đầy nước không thể chứa được nữa là Thiện tinh tỳ kheo gần gũi bậc minh triết, nghe nhiều lời khai thị từ đấng Từ Phụ, mà ông không chuyển hóa được tâm thức tiêu cực, hậu quả là rơi vào cõi ngạ quỷ vì nhân đố kỵ. Một chiếc bình chứa đầy nước dơ nữa là Đề bà đạt đa không chấp nhận lời dạy của Phật, tự cho mình là hơn Phật, định lập ra một giáo đoàn khác do mình lãnh đạo, hậu quả là bị đọa vào địa ngục. Hoặc người tu Phật mà lệ thuộc vào cạm bẫy của bát phong ( được – mất, vinh – nhục, sướng – khổ, khen –  chê) mà đi lệch quỹ đạo chánh pháp mà kinh Đại bát Niết bàn đã chỉ ra:

  1/ Đọc tụng kinh điển để hơn người.

  2/ Trì giới để mong được lợi dưỡng.

  3/ Vì lệ thuộc mà bố thí.

  4/ Thích cõi trời Phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy.

  Đây là trường hợp mà thánh tăng Gampopa cho là một thất bại trầm trọng của người tu, khi Ngài lấy hình ảnh của một bác sĩ giỏi được trang bị đầy đủ kiến thức từ vị Thầy của mình, hoặc từ các y văn khác đủ để biết phòng chống bệnh ngay từ đầu, nhưng lại để căn bệnh kinh niên đánh gục, để nói lên sự sai lầm nghiêm trọng của một người tu Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om mani Padme Hum

 65. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thêm một sự thất bại trầm trọng của người tu mà Thánh Giả Gampopa đã cảnh báo trong 14 Thất bại trầm trọng “ đã nghe lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi giống như bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.

  Nguyên nhân chính là người tu Phật mà không nghe lời Phật dạy tự tin theo tâm ý mình.

  Qua hình ẩn dụ về chiếc bình bị lật úp , bình bị nứt, chiếc bình chứa đầy nước dơ , chiếc bình đầy nước không thêm được giọt nước tinh túy cam lồ nào.

  Con hiểu được rằng người tu cũng giống như những chiếc bình kia ,tuy hình tướng là chiếc bình nhưng chưa chắc là đã sử dụng được . Cũng vậy trong đạo pháp cũng với hình tướng tỳ kheo đạo Phật hàng ngày được tiếp cận với những lời dạy của bậc Thánh nhân nhưng bản thân chẳng tiếp thu được gì mà ngược lại đi lệch quỹ đạo Chánh pháp tầm trọng và hậu quả là họ tin vào tâm ý của mình với tâm lí tự ngã , cố chấp ,đố kỵ Từ đó họ trở thành “loài cua trong sân đạo”, gần ánh sáng chánh pháp nhưng như cái hang quay về hướng Bắc vẫn luôn bị chìm trong bóng tối vô minh với những hành động lệch lạc gây hại chúng sanh .

  Con cầu nguyện cho ánh sáng được soi sáng khắp muôn nơi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 66. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức của người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” điều mà Thánh tăng Gampopa đã khuyến cáo.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải và dẫn chứng những hình ảnh ẩn dụ ý chỉ Thất bại trầm trọng của người tu, giúp chúng biết quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình xoay chuyển theo quỹ đạo Chánh Pháp, để không bị rơi vào trường hợp của “loài cua trong sân đạo” gần ánh sáng mà vẫn bị tối như cái hàng quay về hướng bắc.
  Qua đó con hiểu được rằng, một trong 5 điều cốt lõi tiến tu giải thoát là “thân cận bậc tuệ tri thức” để nghe lời dạy của họ. Nếu không có điều kiện gần gũi bằng thân, người tu đến bằng tâm ; có nghĩa là đọc tụng, suy ngẫm giáo huấn của các ngài thông qua kinh sách.
  Vì thế mà người tu hiểu được thế nào là luật tắc nhận – quả, nên họ sẽ không để xảy ra nguyên nhân xấu ác nhầm tránh khỏi hậu quả về sau.
  Và con hiểu rằng, Thất bại trầm trọng mà thánh giả Gampopa đã chỉ ra ở đây “Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” là bởi : người tu Phật mà không nghe lời Phật, có nghe mà không hiểu như cái bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ ; có người chuyển hóa tâm nhưng lệch quỹ đạo Chánh Pháp gọi là bình nước đầy, không chứa thêm được giọt nào, nếu đổ vào sẽ tràn ra.
  Hình ảnh “Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” mà thánh giả Gampopa đã chỉ ra, giống như một chiếc gương soi chiếu yêu, làm hiện hình những thầy tu đạo Phật, mượn đạo tạo đời. Họ lấy giá trị thật con đường giải thoát của Đức Phật mà làm giá trị ảo cho cá nhân mình mà quay cuồng trong bát phong (được – mất, vinh – nhục, sướng – khổ, khen – chê) , những đặc điểm này đã được kinh Đại Bát Niết Bàn chỉ ra rằng :
  “1. Đọc tụng kinh điển để muốn hơn người.
  2. Trì giới để mong được lợi dưỡng.
  3. Vì lệ thuộc mà làm bố thí.
  4. Thích cõi trời Phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy.
  Những người tu Phật mà không làm theo lời Phật dạy như thế là một thất bại trầm trọng, chắc chắn là chỉ có hậu quả.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 67. Kính Bạch Thầy tâm linh tôn quý,

  Con hoan hỉ đọc bài “Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” mà Thầy đã viết để luận giải thất bại trầm trọng thứ 11 trong số 14 thất bại trầm trọng mà Thánh giả Gampopa đã giáo huấn cho người tu tập.

  Con vô cùng tán thán sự so sánh của Thầy về thất bại trầm trọng này với hình ảnh chiếc bình lật úp do nghe mà không hiểu, hay chiếc bình bị nứt do hiểu nhưng không biết thực hành hay chiếc bình có nước nhưng là nước bẩn do không chuyển hóa tâm.

  Con nghĩ rằng được gặp một bậc tuệ tri thức đã là khó, đừng nói đến việc được nghe những lời giảng dạy, giáo huấn của bậc tuệ tri thức hàng ngày nhờ được gần gũi bậc tuệ tri thức. Ngay cả những người có trí tuệ, có phước lớn nhưng để đắc thánh quả, trở thành những bậc thành tựu giả cũng phải nhờ đi theo các đại sư như Đức Bà Sogyal Yeshe hầu hạ Đại sỹ Liên Hoa Sanh, Thánh giả Dromtonpa hầu hạ Đại sư Atisha. Ấy vậy mà những người được gần gũi bậc tuệ tri thức mà thân ngữ tâm không chuyển hóa, thậm chí xa vào những tâm thức tiêu cực thì thật là một thất bại trầm trọng. Con tán thán lời giáo huấn này của Thánh giả Gampopa cũng như những luận giải của Thầy.

  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 68. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài :” Bác Sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục “ rồi thưa Thầy.

  Con tán thán những lời giáo huấn của Thánh Giả Gam Popa cũng như lời luận giải của vị Thầy về một trong 14 điều thất bại trầm trọng của người tu tập .

  Từ luận giải của Thầy con hiểu được rằng một trong những điều cốt lõi để tiến tu giải thoát là thân cận và gần gũi bậc tuệ tri thức để được nghe những lời khuyên dạy thì “ Lỗi lầm “ dần được tiêu trừ , đức hạnh dần được hoàn thiện .Chỉ tiếc cho những kẻ ngang nghạnh gọi là “ Loài Cua trong sân đạo “ gần ánh sáng mà mình vẫn bị tối như cái hang quay về hương Bắc làm sao nhận được ánh dương ? Chẳng khác nào một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục . 

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum! 

 69. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài Thầy

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  Om mani padme hum

 70. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, điều thất bại thứ 11:” Đã nghe lời dạy nhiều của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi cũng giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Đây là một thất bại trầm trọng”. Ngài thánh giả Gampopa ví người tu Phật đã được bậc tuệ tri thức chỉ dạy cho giáo pháp và nhiều điều bổ ích để được giải thoát, nhưng tâm thức của người tu Phật vẫn không chuyển hóa được theo quỹ đạo chánh pháp, mà vẫn sống trong vô minh tà kiến thì quả  là vẫn còn trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Như một bác sĩ giỏi đã từng chữa lành bệnh cho người khác nhưng phải đành bó tay trước căn bệnh kinh của mình. 
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 71. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài ” 14 điều thất bại trầm trọng ,Bài 13 : BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC ” .

  Con xin tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giảng và khai thị hóa cho con hiểu rõ về sự thất bại 11mà Thánh Tăng Gampopa đã nêu .

  Con và các huynh đệ Kim cang có cơ duyên được kề cận bên Thầy, một bậc Đạo sư luôn tỏa sáng khắp muôn nơi ,được nghe lời Thầy chỉ dạy ,từ Thầy luôn phát ra ánh sáng hào quang ,vậy mà tâm thức của chúng con vẫn vô minh ,tăm tối ,thật đáng hổ thẹn cho bản ngã của mình .

  Từ chiếc bình đựng nước ,Thầy đã lý giải sâu sắc cho chúng con hiểu về Phật pháp ,người tu Phật mà không nghe lời Phật thì làm sao nhận được ánh dương .Hoặc có nghe mà không có hiểu như chiếc bình bị lật úp .Có hiểu mà không có hành như chiếc bình bị nứt ,có hành mà không chuyển hóa được tâm mình thì giống như chiếc bình đựng nước dơ .

  Cứ mỗi lần đọc một bài pháp của Thầy, trong con lại tích tụ được nhiều kiến thức mà lâu nay con chưa từng có ,con cảm ơn Thầy đã cho phép con được hạnh ngộ cùng Thầy Cô.

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho bá tánh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và thắm đẳm ơn phước Tam bảo.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 72. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích để chúng con có cơ hội được hiểu rõ thế nào là thất bại trầm trọng như “Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” của Thánh giả Gampopa. Qua đó con hiểu thêm được nguyên nhân dẫn đến kết quả như vậy là do bản ngã trương phồng mà “tự tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”. Qua đó con thấy được rằng tuy là “người bác sĩ giỏi” nhưng vẫn lập lại lỗi được Đức Phật khuyến cáo trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì hậu quả cũng khủng khiếp như Thiện Tinh tỳ kheo hay Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì những “bác sĩ dỏm” đang nhan nhãn “hành nghề” như một số vị tỳ kheo hiện nay có chức sắc, có địa vị khoác trên mình cái đầu trọc và chiếc áo vuông. Nhưng thay vì là “chữa bệnh tâm” cho chúng sanh, họ “những bác sĩ dỏm” lại gieo rắc thêm nổi sợ hãi, tuyên truyền tà kiến, cho “thuốc giả” như ngụy kinh chỉ vì “miếng cơm manh áo” trong kiếp sống ngắn ngủi này thì hậu quả nhận lãnh mai sau con chẳng dám hình dung tới. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tịnh.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC.

  Qua bài viết con hiểu được rằng năm xưa Thiện Tinh tỳ kheo và Đề Bà Đạt Đa được thân cận bậc minh triết là Đức Phật, được nghe những lời lành từ Đức Phật và thấu triệt những căn bệnh khổ, những phương thức để diệt khổ nhưng tâm thức họ như cái bình dơ và bị nứt cho nên họ nghe lời lành mà không để ý, hậu quả là bị rơi vào cõi thấp . Điều này là thất bại trầm trọng giống như việc một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Om Mani Padme Hum!

 74. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận thêm một thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa khuyến cáo. Hình ảnh ẩn dụ thông qua bệnh kinh niên bị đánh gục cho thấy không thiếu người mang danh là thực hành pháp mà thực chất không thu lượm được “tinh túy cam lồ” thông qua chuyển hóa tâm và đạt dần tới những cảnh giới từ an lạc, đến an tịnh. Có quá nhiều biểu trạng như thấy biết mà không hành, hành mà chẳng tinh và chuyên và đôi khi thì chỉ chấp vào tướng mà quên nghĩa ảo diệu tịnh tĩnh giải thoát nên rồi bị vòng xoay lục đạo luân hồi quấy đảo. Thế nên nhiều vị thay vì tập trung tinh lực, nguyện lực, trí lực vào một mục đích giải thoát thì lại biến chốn Phật môn là chỗ để thí thố tài năng thế tục, chạy theo thành tích thế gian vốn chẳng bền lâu trong vô thỉ luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Om Mani Padme Hum!

   

 75. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, 

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị về thất bại mà thánh giả Gampopa chỉ ra “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.

  Con hiểu được rằng, vị bác sĩ dù thông làu y thuật mà không tự áp dụng được cho bản thân mình thì lâu ngày cũng bị chính căn bệnh kinh niên bên trong đánh gục. Cũng như người tu tập thông làu kinh điển mà không thực hành, không điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của mình theo quỹ đạo thì cũng bị ngũ độc bên trong phá huỷ, gây ra nhiều hậu quả khôn lường, thật là một thất bại trầm trọng…

  Con cũng hiểu rằng, “người tu Phật mà không nghe lời Phật, có nghe mà không hiểu như chiếc bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ; có người “chuyển hóa tâm” nhưng lệch quỹ đạo Chánh pháp gọi là bình nước đầy, không chứa thêm được giọt nào, nếu đổ vào sẽ tràn ra.”

  Con hiểu thêm rằng, dù cho chúng con có là chiếc bình lành lặn chứa nước sạch trong thì lâu ngày cũng bám bụi bẩn rêu phong, cho nên chúng con phải liên tục gột rửa tâm trí, chuyển hoá tâm mình theo đúng quỹ đạo, không được ngủ quên trên chiến thắng và ngã mạn, bởi vì bát phong vây quanh và ngũ độc luôn chực chờ, chúng con phải luôn tinh tấn và tỉnh thức để không “bị bệnh kinh niên đánh gục”.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ. 

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng, khai thị giúp  con hiểu được là người tu Phật, đọc tụng kinh điển nhưng không hiểu được thực nghĩa hoặc hiểu sai những gì Phật dạy, tâm không chuyển hóa hay tâm chuyển hóa nhưng lệch quỹ đạo chánh pháp. Là một trong những thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa khuyến cáo “Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” thật uổng phí công tu bao tháng ngày.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết ”Bác sỉ giỏi bị bệnh kinh liên đánh gục” Rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy,Cô trụ thế giài lâu.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 78. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Những người như các vị tỳ kheo đã nghe nhiều lời dạy của Đức Phật nhưng vẫn có người không thay đổi được tâm thức cũng giống như bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 79. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải, giúp  con hiểu người tu Phật mà không nghe lời Phật, có nghe mà không hiểu như chiếc bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ; có người “chuyển hóa tâm” nhưng lệch quỹ đạo Chánh pháp gọi là bình nước đầy, không chứa thêm được giọt nào, nếu đổ vào sẽ tràn ra.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho chuyến pháp sự đến Thuỷ Điển của Thầy, được thuận lợi hanh thông từ phần đầu, phần giữ, phần cuối.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 80. Thuỳ Linh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết 13 .

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum!

 81. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải . Qua bài giúp cho con hiểu được người tu Phật đọc tụng kinh điển, thực hành hành giáo pháp, nhưng không làm theo lời phật, hoặc có nghe mà không hiểu thì cũng giống như ” chiếc bình lật úp, có hiểu mà không hành như cái bình bị nứt, có hành mà không chuyển hóa được tâm mình giống như cái bình đầy nước dơ; có người “chuyển hóa tâm” nhưng lệch quỹ đạo Chánh pháp gọi là bình nước đầy, không chứa thêm được giọt nào, nếu đổ vào sẽ tràn ra ” thì cũng giống nnhư lời khuyến cáo của  Thánh Gampopa  “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Vị Thầy vị lợi lạc chúng sanh”.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ   .

  OM AH HUM.

   

 82. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Qua bài viết con hiểu  ” Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi ,giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”. Đây là một thất bại trầm trọng. Trong thời buổi tà sư nhiều như cát sông Hằng như hiện nay, chúng con đã may mắn được học giáo pháp từ vị Thầy- bậc Tuệ Tri thức mà chúng con không biết trân trọng, không biết ứng dụng những điều đã được học trong các bài giảng, bài viết của vị Thầy trên chanhtuduy.com vào cuộc sống thì chúng con giống như những chiếc bình bị nứt, chiếc bình chứa đầy nước dơ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 83. Tiến Đạt says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ. Cảm ơn Thầy đã khai thị cho con

 84. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status