May 11, 2015

Posted by in Giáo điển | 41 Comments

3 LẦN ĐƯỢC THẦY GIÁO HUẤN BẰNG NỘ PHÁP

Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ vô cùng khi được Thầy chấp nhận làm lễ quy y và truyền giới Ngược thời gian trở về thời điểm cách đây khoảng 6 tháng, con đã gửi bức thư đầu tiên tới Thầy để tầm đạo cầu pháp. Trong thư, con nêu mục đích của con khi ấy là mong muốn được Thầy truyền trao giáo pháp đúng, phương pháp đúng để từ đó con có được nhận thức đúng và hành động đúng. Khi nhận được thư trả lời của của Thầy và Thầy chấp thuận cho con vào Mật gia Trung tâm, con cảm thấy hoan hỉ vô cùng. Lúc đó đang giờ hành chính tại cơ quan nhưng con vẫn ra hành lang và gọi điện tới Thầy, bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì Thầy đã từ bi nhận con làm học trò. Rồi trong dịp


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status