Apr 10, 2019

Posted by in Giáo điển | 55 Comments

Không tranh luận với kẻ không xứng, phải đối luận nhằm bảo vệ chánh kiến để họ hiểu : KẺ NGU TƯỞNG MÌNH TRÍ, XỨNG GỌI KẺ CHÍ NGU

Không tranh luận với kẻ không xứng, phải đối luận nhằm bảo vệ chánh kiến để họ hiểu :  KẺ NGU TƯỞNG MÌNH TRÍ, XỨNG GỌI KẺ CHÍ NGU Không tranh luận với kẻ không xứng, phải đối luận nhằm bảo vệ chánh kiến để họ hiểu : KẺ NGU TƯỞNG MÌNH TRÍ, XỨNG GỌI KẺ CHÍ NGU Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành Sau những phản luận của Phạm Đức Dũng và Phạm Mai Hạnh, Joseph Lương xin lỗi và mong được dừng lại cuộc “tranh luận”. Điều này tố cáo thủ đoạn lươn lẹo từ ngữ của Joseph Lương bởi chúng ta không “tranh luận” vì tranh luận mang tính chất hơn thua, không phù hợp với Mật gia Song Nguyễn bởi lẽ những người như Giám mục Nguyễn Văn Khảm, và a tòng của Khảm là Joseph Lương không đáng để chúng ta để mắt đến! Ở đây gọi là “đối luận” là “tác pháp chiếu quang” mang mục đích từ bi, thể hiện trí dũng của bậc trí nhằm để bảo vệ chân lý,Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status