Sep 27, 2019

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 77 Comments

Đạo hữu Tantra Sutradaka (Avinash Kumar Srivastava): NIỀM TIN VÀO ĐẠO SƯ TỨC LÀ CHÁNH KIẾN

Đạo hữu Tantra Sutradaka (Avinash Kumar Srivastava): NIỀM TIN VÀO ĐẠO SƯ TỨC LÀ CHÁNH KIẾN

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Om Mani Padme Hum.

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

“Trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện”

Có câu nói rằng: “Trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện”, đạo hữu Mật gia chia sẻ bài viết của Thầy nhưng do con bị ốm và tâm trí mệt mỏi nên không thể lĩnh hội hết những ý nghĩa thâm sâu trong bài viết của Thầy. Thậm chí nếu con có hiểu được bài viết của Thầy, con cũng không thể viết được comment do sức khỏe yếu. Con đã chia sẻ điều này với đạo hữu ấy. Hôm nay, con khỏe hơn và con có thể đọc được. Con cũng không để ý tâm trạng của mình khi đọc các bài viết trên trang nhà. Con nhớ rằng không nên đọc hơn 1 bài trong ngày nên con chọn bài cuối cùng đọc trước và con cảm thấy vô cùng hoan hỷ và an lạc vì ý nghĩa của bài viết chạm vào trái tim con cũng như đúng với suy nghĩ của con. Bài viết này của Thầy bổ khuyết cho những thiếu sót trong những bài viết trước kia của con, thời điểm trước khi con được hạnh ngộ với Thầy.

Thuyết duyên khởi trong đạo Phật nói rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có liên hệ với nhau, sự vật, hiện tượng trước là tiền đề, điều kiện cho sự xuất hiện của sự vật, hiện tượng sau nó, không có cái này sẽ không có cái kia. Việc được đọc bài cũng như gián đoạn trong việc đọc bài của con cũng là do kết quả của nghiệp lành và nghiệp ác của con đan xen nhau. Cùng với việc cải thiện tình hình sức khỏe của con, sự tò mò đã thôi thúc con đọc bài. Tuy nhiên, khi đọc xong bài, con đã đi nghỉ vì con không thể ngồi lâu thêm được nữa.

Trong khi đó, với cơ thể ốm đau bệnh tật này, con phải đi lại rất nhiều để gặp gỡ người thân trong gia đình và phục vụ cho công tác giảng dạy của con. Vào ngày 30 tháng 8, con phải đi chuyến xe buýt thông đêm để trở lại Biharsharif bởi vì sinh viên của con cần sự giúp đỡ của con để hoàn thành khóa học. Vào ngày 31 tháng 8, con đến Patna vì con gái con ở nhà một mình với đứa con 4 tuổi và con gái con phải nhịn ăn, nhịn uống trong vòng 24 tiếng đồng hồ để thực hiện nghi lễ thần Ganesh nhằm cầu nguyện cho gia đình được thịnh vượng. Chuyến đi đầy bận rộn và khó nhọc đã làm con kiệt sức, cũng như trì hoãn việc đọc bài và viết comment. Con xin sám hối với Thầy.

Đạo sư không chỉ là người truyền giáo mà còn là người dẫn đường, hướng dẫn, người bảo vệ chúng con trong suốt cuộc đời này

Hôm nay, con được đọc bài này thêm một lần nữa và con cố gắng tóm tắt nội dung của bài viết cũng như những ý chính trong bài. Thực tế, về mặt lý thuyết, tất cả chúng con đều có ý thức được tầm quan trọng của vị Đạo sư trong cuộc đời của mình nhưng chúng con phải biết và trải nghiệm vai trò quan trọng của Đạo sư một cách thực tế và thực sự trong cuộc đời của người đệ tử. Đạo sư không chỉ là người truyền giáo mà còn là người dẫn đường, hướng dẫn, người bảo vệ chúng con trong suốt cuộc đời này. Bất cứ khi nào chúng con xao nhãng trên hành trình tỉnh thức, Đạo sư chính là người chỉ ra những điều đúng để chúng con quay về nẻo giác. Bất cứ khi nào chúng con lo lắng, sợ sệt, thối thất niềm tin, thì chính vị Thầy giúp chúng con củng cố niềm tin vào con đường tỉnh thức. Bất cứ khi nào sự nhìn nhận về chân lý của chúng con bị sai lệch thì chính Đạo sư là người làm cho chúng con được nhìn nhận đúng đắn sự vật hiện tượng, và khi chúng con bị sa ngã và bắt đầu trượt theo tà kiến, Thầy nâng đỡ chúng con, ban cho chúng con những lời chỉ dạy, giúp chúng con đứng thẳng dậy và giúp chúng con được vững bước trên hành trình giác ngộ.

Mọi thứ đều có sự cân bằng cho – nhận. Không ai có thể cứ nhận mãi mà không xả ly. Chúng con cũng vậy, chúng con cần phải có trách nhiệm của người học đối với Đạo sư. Trách nhiệm đầu tiên là niềm tin bất thối chuyển vào Đạo sư. Đức Phật cũng khẳng định rằng ai đó không có niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng thì sẽ không đạt được điều gì. Và Phật tử có niềm tin kiên cố vào Thầy Phật Pháp Tăng sẽ giúp chúng con vượt qua được đại dương của khổ đau. Vì vậy, chúng con cần có niềm tin, có lòng sùng mộ. Không có sự sùng kính Đạo sư, hành giả không thể có bất kỳ tiến bộ nào trên hành trình giác ngộ. Lý do rất đơn giản, Đạo sự thấu triệt về luật nhân quả, người đệ tử không thể biết được và hiểu được công hạnh lớn lao và đạo hạnh của vị Đạo sư. Nghi ngờ vị Đạo sư không chỉ làm cho hành giả mất phước, không nhận được ơn phước từ vị Thầy mà còn làm cho hành giả mất đi vị trí Phật tử cao quý. Đây cùng là lý do tại sao đệ tử phải sùng kính vị Thầy và không bao giờ được bất kính Đạo sư. Vị Đạo sư là người hướng dẫn chúng sanh bước đi trên hành trình Bồ tát đạo, nên không được khởi bất kỳ tà niệm nào về vị Thầy, không được nghi ngờ Đạo sư, nếu không thì người đó sẽ phải nhận lãnh những hậu quả thảm khốc, trả cái giá rất đắt về sau. Trong bài, Thầy đã đưa ra ví dụ minh họa rất rõ ràng về hậu quả bất kính vị Đạo sư như trường hợp con quỷ có cái nhìn không thiện cảm đối với vị Đạo sư và do hành vi đó mà bị vào cõi quỷ. Khi ở cõi quỷ, cũng do có cái nhìn ác cảm về vị Đạo sư mà phải thác sanh vào cõi địa ngục. Tóm lại, hành giả cần có chánh kiến, tránh xa tà kiến và giữ vững niềm tin bất thối chuyển vào Thầy và Pháp. Đây là cách duy nhất để bước đi trên con đường Phật pháp.

Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh sống trong hòa bình và thịnh vượng.

Om Mani Padme Hum.

Con – Tantra Sutradaka ( Avinash Kumar Srivastava)

…………………………………

English version

Reverend Gurujee

Om Mani Padme Hum

I bow before your lotus feet


“in a healthy body resides the healthy mind”


There is a proverb “in a healthy body resides the healthy mind” . My friend sent me several articles shared by Guru, but my ill-health and weakened mind could not appreciate as I could not comprehend the deep meaning inherent in them. Even if I could understand  I was not in position to write the comments as the creative aspect of my mental faculty was not in mood to reflect on the article and decipher its meaning and import. My imagination was not helping or supporting me to reflect and comment because of my weak health. I reported it very honestly to my friend. Today I realized that perhaps I can red at least. I could not check my temptation of going through the articles. Since I have been reminded not to read more than one paper a day I read the last one first and became very happy from within as the meaning and import the content touched the core of my heart as well as my taste and temperament. It appeared full filling the gap of my earlier article on the eve of the Guru Day. The Buddhist theory of Dependent Origination says every event is preconditioned by its previous events; my reading of the article is the effect of several conditions positive and negative taken together. Among which my comparatively better health is also there along with my curiosity to read it. However, after reading it I shalltake a leave for lying down on the bed as I can’t sit further.

In between I had to travel a lot with my ailing body and weak health for meeting with the family and student ends. On 30 eth of August I came back to Biharsharif travelling whole night on the train and bus, as my students were asking me to complete the course. On 31st August I came to Patna as my Daughter is alone with her 4 years old daughter and she has to observe fast without drinking a drop of water for 24 hours to worship God Ganesh for prosperity of the family. This hectic and painful journey got me exhausted and delayed the writing the comment. So sorry

He is not only our preacher but also guide and guardian in this life.

Today I gave a glance over the article again and tried to recapitulate the entire lesson and the message underling in it.  In fact we all have the the theoretic consciousness of the importance of Guru in one’s own life but we must know his actual and practical role in the life of a disciple. He is not only our preacher but also guide and guardian in this life. Where ever we forget the path he points the right one, whenever we quiver he makes us firm on the path, whatever the the vision to the truth becomes hazy and blurred to our eyes he makes it clear and when our legs start stumbling and we fall down he takes in his lap, gives a healing touch, makes us to stand erect and makes us move on the path of Dhamma.

Now everything has two aspects. One cannot always stand on the receiving end. We have some duties towards our Guru also. And the first and foremost duty is to have unwavering confidence in the Guru. Buddha too has said that who does not have the faith in Buddha, Dhamma, Samgha and the Guru is destined to destroy. And who have firm will cross the ocean of the suffering. (Saddhayataratiogham Dhammapada) Hence we must have Sadddhaor devotion. Without devotion towards the Guru we cannot move even one inch towards spiritual advancement. The reason is simple.Guru understands clearly about the principles of causality, and the virtues and merits are beyond comprehension and measurement of the disciple.Not only this being skeptical towards Gurumakes one fall from the grace and one from even the elevated spiritual position. This is the reason on must show respect to the Guruand never criticize him. Since Guru is a guide to the Bodhisatva way of life one must not think evil of him, or be skeptical towards him otherwise one will have to face the drastic consequences, or deadly price in this life and hereafter. Guru sites a very good example of such punishment from the legend wherein it is said that a descended in the realm of demons for giving a hateful look at a Bodhisattva. Not only this he had to go to hell for continuing the same thought and behaviour in the realm of the demon too. Finally it can be said that one must observe the Right view, abstain from the Wrong View, and have unwavering confidence in the Guru and the Dhamma. This is the only way of to walk on the Buddhist way of life.

Om Mani Padme Hum

Long live our Guru along with his concert

May all the sentient live in peace and prosparity

Tantrasutradaka

Avinash Kumar Srivastava

 1. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka qua bài viết: “Niềm tin vào Đạo Sư tức là chánh kiến”. Con hoan hỷ với tấm lòng Sùng kính Đạo Sư chân thành của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Sutradaka, chúng con cần phải giữ vững niềm tin bất thoái chuyển nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Bởi Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ, là con đường nhanh nhất để đạt giải thoát trong đời này. Con cảm tạ ơn Thầy đã nhận chúng con làm học trò, đệ tử.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, để mang lại sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện đạo hữu luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Tường Vân ( 14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 3. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article. Even many thanks to Tantra Sutradaka for explaining the importance of Guru in our lives. I pray for good health of Tantra Sutradaka so he can practice Dharma and also teach others students around him with Guru’s blessings.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum!!!

 4. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka – Avinash Kumar Srivastava.

  Niềm tin là đứng đầu trong thất thánh tài, giúp Phật tử thành công trên hành trình tâm linh. Vị Đạo sư chân chính đại diện cho Tam Bảo, nên niềm tin bất thối chuyển vào Đạo sư tức là chánh kiến. Con hiểu rằng Đạo sư chân chính luôn có nền tảng chánh kiến vững chắc,  và với công hạnh lớn lao,  đạo hạnh của các ngài ấy luôn là nơi nương tựa vững chắc cho Phật tử vượt sông mê về bờ giác. Ngài Tịch Thiên đã từng xác quyết chỉ cần nương tựa vào Đạo sư chân chính,  người đang hoạt dụng bồ đề tâm thì hành giả được tiêu trừ mọi nghiệp chướng và ngài Patrul Rinpoche cũng viết trong tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi” rằng vị Đạo sư là suối nguồn của thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian.

  Hơn nữa,  con cũng hiểu rằng nếu ai đó không có chánh kiến,  không tuân theo thánh giáo lượng thì dù đầu tròn áo vuông hay chùa cao cổng lớn đều không phải là vị thầy chân chính,  không thể được xem là xứ giả Như Lai bởi lẽ chánh kiến Phật đà không thể chấp nhận bất kỳ hành trạng tà kiến nào,  dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay như đạo hữu Tantra Sutradaka,  thế danh Avinash Kumar Srivastava,  giáo sư tiến sĩ dạy các trường Phật giáo, đã từng viết sách và  tham dự biết bao nhiêu hội thảo quốc tế về Phật giáo trước khi hạnh ngộ vị Thầy nhưng vẫn không tiến bộ trên con đường tâm linh vì thiếu chánh kiến,  không có nơi nương tựa chân thật là vị Đạo sư chân chính. Từ khi được hạnh ngộ vị Thầy,  được diễn tập chánh kiến quang minh tam muội,  được nương theo phát nguyện từ bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy,  đạo hữu ấy đã bổ khuyết cho những thiếu sót của bản thân và có những thay đổi tích cực,  tiến bộ trên con đường tâm linh,  viết những dòng cảm niệm chân thành từ nhiều bài viết trên trang nhà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

   

 5. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka, “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”. Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu về vai trò tôn quý của vị Đạo sư, người thấu triệt luật nhân quả, người với công hạnh to lớn đang ngày đêm lan tỏa chánh kiến làm lợi lạc chúng sanh. Được làm học trò, đệ tử của vị Đạo sư là may mắn hy hữu, là cơ hội để chúng con tiến bước trên hành trình tầm cầu giải thoát. Vậy nên điều tiên quyết là đặt niềm tin vào Đạo sư, niềm tin kiên cố, bất thoái chuyển để gầy dựng nền tảng cho lâu đài giác ngộ, để dệt nên rực rỡ chiếc áo giáp với chánh kiến chói ngời Thầy ban.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka. Cầu nguyện cho đạo hữu viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh cõi lành.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu  Tantra Sutradaka đã chia sẻ bài viết cùng với những cảm niệm sùng mộ vị Thầy và niềm tin kiên cố vào Thầy Phật Pháp Tăng.
  Qua đó, con cũng đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Sutradaka là ” Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến ” vì vị  Thầy tâm linh  đại diện cho Tam bảo, là kênh vận chuyển trung tâm, những gì Thầy dạy đều là những tri kiến  giải của nhà Phật, những gì Thầy làm đều với mục đích hướng chúng sanh thức tỉnh với sự giác ngộ, những gì Thầy nói đều là những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức truyền dạy, như đại sỹ Liên Hoa Sanh đã xác quyết:” Người nào không nghe theo lời giáo huấn của vị Thầy (bậc tuệ tri thức) đang chỉ dạy là một kẻ điên rồ” (Khai thị của Đại sỹ Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện – lời khai thị truyền khẩu về thực hành). Do đó, niềm tin vào Đạo sư tức là niềm tin vào Tam bảo, sùng kính Đạo sư là tức sùng kính chư Phật, sùng mộ giáo pháp. Được như vậy chúng con sẽ tích tập công đức rất lớn và nhanh chóng thành tựu Phật quả  theo lời dạy của thánh giả Mã Minh :”sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ “.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán những cảm niệm về tinh thần sùng kính Đạo sư từ đạo hữu Tantra Sutradaka. Quả thật, đúng như tiêu đề của bài viết :”Niềm tin vào Đạo sư tức là Chánh kiến”, con nhận ra, nếu như trong Bát chánh đạo, Chánh kiến đứng đầu, thì niềm tin vào vị Thầy chính là “nền móng” Chánh kiến đầu tiên chúng con cần phải có để gia cố vững vàng cho lâu đài Giác ngộ của mình. Vì con hiểu nếu không, bức tường chánh kiến của chúng con dù được xây lên nhưng cũng không lấy gì làm đảm bảo trước sự vây bủa của Bát phong và Ngũ dục. Đó cũng tương tự những gì đạo hữu Tantra Sutradaka đã cảm niệm trong bài: “ Bất cứ khi nào chúng con xao nhãng trên hành trình tỉnh thức, Đạo sư chính là người chỉ ra những điều đúng để chúng con quay về nẻo giác. Bất cứ khi nào chúng con lo lắng, sợ sệt, thối thất niềm tin, thì chính vị Thầy giúp chúng con củng cố niềm tin vào con đường tỉnh thức. Bất cứ khi nào sự nhìn nhận về chân lý của chúng con bị sai lệch thì chính Đạo sư là người làm cho chúng con được nhìn nhận đúng đắn sự vật hiện tượng, và khi chúng con bị sa ngã và bắt đầu trượt theo tà kiến, Thầy nâng đỡ chúng con, ban cho chúng con những lời chỉ dạy, giúp chúng con đứng thẳng dậy và giúp chúng con vững bước trên hành trình giác ngộ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutradaka với bài viết.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 8. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka trong bài viết này, giúp con nhận ra rõ hơn sự may mắn của mình khi được theo học vị Thầy và đồng thời cũng giúp con nhận thức rõ hơn điều con cần làm trong vai trò của người học trò, đệ tử. Như trong bài viết mà đạo hữu Tantra Sutradaka đã chia sẻ: “Đạo sư không chỉ là người truyền giáo mà còn là người dẫn đường, hướng dẫn, người bảo vệ chúng con trong suốt cuộc đời này.” Và con may mắn được trải nghiệm những điều đó ngay trong thời gian con được theo học vị Thầy. Không dưới ba lần, vị Thầy đã đưa ra lời nhắc nhở qua những bài viết trên Chanhtuduy.com, chỉ dạy học trò và đệ tử chúng con nên tinh tấn đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com vì chính lợi lạc cho bản thân chúng con. Những câu chuyện chia sẻ về hanh thông của các đạo huynh, đạo hữu hay chính vị Thầy thân giáo trải nghiệm cũng được đưa ra để giúp tạo động lực cho học trò, đệ tử chúng con. Con vẫn nhớ những ngày đầu được theo học vị Thầy, khi bản thân con lơ là trong việc đọc bài, comment trên Chanhtuduy.com, vị Thầy đã ban lời nộ pháp Kim Cương để giúp con nhận ra sự lười biếng, ngạo mạn của mình. Con hiểu rằng điều con cần làm chính là trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, tuân theo lời dạy của vị Thầy mà tinh tấn trong việc thực hành pháp. Chỉ khi đó, con mới có cơ hội đón nhận được cơn mưa ơn phước từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài :”NIỀM TIN VÀO ĐẠO SƯ TỨC LÀ CHÁNH KIẾN ” của đạo hữu Tantra Sutra Daka rồi .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka bằng cả tấm lòng sùng kính với vị Thầy tuệ trí thức và niềm tin kiên định vào bậc Đạo sư là thể hiện chánh kiến đối với giáo pháp nhà Phật.

  Trong thế giới Phật học ,người tu theo đúng quỹ đạo chánh kiến thì nhất nhất phải nghe lời chỉ dạy và giáo huấn của vị Thầy, phải sùng kính và đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào Thầy ,Phật ,Pháp ,Tăng .Trong Bát chánh đạo ,chánh kiến là hàng đầu ,thì niềm vào vị Thầy cần phải có đầu tiên ,vì Thầy luôn là người soi sáng dường chúng con đi và cũng là người hiểu thấu triệ t về luật nhân quả ,Sùng kính và tin tưởng vào vị Đạo sư là nền tảng để chúng con tiến tu trên con đường hướng tới đại lộ giải thoát nhanh nhất .

  Con tán thán bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka, cầu mong cho đạo hữu ngày càng tinh tấn hơn trong thực hành pháp và niềm tin ,lòng sùng kính đạo sư vẫn luôn kiên cố .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh đều thành tựu của Phật tánh và hanh thông thế sự.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 10. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka về vai trò của Đạo sư với người học trò trên con đường giác ngộ: Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến. Con hiểu rằng, vị Thầy chính là hiện thân cho Phật, Pháp, Tăng, thoái thất niềm tin vào vị Thầy tức là hoài nghi với tri kiến Giải thoát, và một niệm tà kiến về vị Thầy, dù nhỏ cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng. Vị Thầy là kênh vận chuyển mọi ơn phước gia hộ từ Bổn tôn, mọi sự kết nối với trường thanh tịnh của của vị Thầy tức trường thanh tịnh của Bổn tôn đều bị gián đoạn và mất tín hiệu nếu nơi học trò khởi lên một sự nghi ngờ. Con thuyền đạo pháp giữa bao la đại dương luân hồi với bão bát phong luôn chầu trực để nhấn chìm hành giả sẽ chẳng thể cập bến giải thoát nếu không có vị hoa tiêu lão luyện chèo lái là bậc Đạo sư, người thấu suốt hành trình đó như lòng bàn tay. Và giữ vững niềm tin nơi vị Thầy bằng tấm lòng sùng mộ thì tâm thức người học trò sẽ luôn được bảo hộ bởi bức tường kiên cố của chánh kiến.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka về bài chia sẻ ý nghĩa. Cầu nguyện đạo hữu thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành. Om Mani Padme Hum.
 11. Mật Huệ Liên (Dương Thu Hằng) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con vô cùng hoan hỷ và có niềm tin vững chãi vào vị Thầy chỉ đường dẫn lối giúp chúng con đứng vững vàng.

  “Niềm tin vào Đạo sư là chánh kiến”.

  Nguyện cầu cho chúng sanh tỉnh thức.

  Nguyện cho ngọn đuốc chí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

  Cầu nguyện vị Thầy thật nhiều sức khoẻ, trụ thế dài lâu.

  Om Mani Padme Hum

 12. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 13. Mật Tịnh Hải says:

  Mô Phật!

  Lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, với các phẩm tính của lòng sùng mộ là sự kính trọng, khao khát và niềm tin chân thành; trong đó niềm tin là căn bản của sự thành công và là nguồn gốc để phát sinh muôn hạnh lành như Đức Phật đã dạy.

  Niềm tin căn bản trong đạo Phật là niềm tin Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Vị Thầy – Bậc Đạo sư chính là hợp nhất của Tam Bảo và cũng là người mà chúng ta đặt niềm tin và gửi gắm vận mệnh tâm linh của mình.

  Đạo Phật là đạo trí tuệ, do vậy “niềm tin” trong đạo Phật luôn đi đôi với nhận thức đúng đắn, bằng vào sự hiểu biết chân chánh – Tức là bằng “chánh kiến”; Hay nói cách khác, khi ta đã có nhận thức đúng đắn, bằng vào chánh kiến và chánh tư duy ta sẽ có được niềm tin chân chánh nơi vị Thầy (Phật, Pháp, Tăng) – Như vậy “NIỀM TIN VÀO ĐẠO SƯ TỨC LÀ CHÁNH KIẾN”

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết nên những cảm niệm chân thành của mình về lòng sùng mộ Đạo sư, về niềm tin “chánh kiến” nơi vị Thầy.

  Cầu nguyện đạo hữu luôn có được thân thể khỏe mạnh, tinh tấn thực hành Pháp và luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ nơi vị Thầy.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum !

 14. Mật Nhị Khang says:

  Mô Phật!

  Mật Nhị Khang con hoan hỷ đọc bản việt dịch bài viết là những chi sẻ chân thực cho một hành động “tuân lời vị đạo sư” thông qua những việc đã được chỉ dạy. Ở đây, do guyên nghiệp đan xen mà trong quá trình thực hành pháp sẽ không tránh khỏi được những chướng ngại, những yếu tố làm ảnh hưởng tới việc thực hành. Song nếu niềm tin hội đủ, cộng sự gia trì của Thầy, Đạo sư, Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, thì sẽ có những khoảng trống, cơ hội để thực hành. Khi ở trạng thái đó, mọi tịnh hóa đều được hóa giải bởi lẽ tâm phàm phu, ô trược, lu tâm thức đầy bám chấp được quét sạch bởi dòng tưởng thanh tịnh của Thầy, Đạo sư, Bổn tôn. Và đây cũng là dịp để xác quyết nếu đủ niềm tin, đúng chánh kiến, tất yếu kết quả sẽ thành công.

  Cảm ơn đạo hữu Tan tra SukaDaka. Cầu nguyện đạo hữu sớm vượt qua mọi tịnh hóa.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh cõi lành.

  Om Mani Padme Hum!

 15. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm của huynh ấy. Niềm tin là gia tài đứng đầu trong Thất Thánh Tài, sức mạnh của niềm tin được khẳng định trong giáo huấn của các bậc Toàn Giác như “Có niềm tin là đã thành công một nửa”, “Niềm tin là mẹ của tất cả mọi công đức”. Trong Phật giáo Kim Cang thừa, vị Thầy là đối thể trung tâm, là đại diện cho Tam Bảo, là kênh vận chuyển ơn phước từ cõi giới thù thắng của chư Phật tới người trò. Chánh kiến đứng đầu Bát chánh đạo, là nền tảng của trí huệ Phật đà. Khi chúng con có niềm tin kiên cố bất thoái chuyển vào vị Thầy, là cùng lúc chúng con đang xây dựng ngày một vững chắc nền tảng Giác ngộ cho bản thân mình. Nếu không có vị Thầy chỉ dạy, chúng con không thể nào có được chánh kiến để từ đó dần tiến tới trí huệ Phật đà. Con cũng hiểu rằng niềm tin ấy có được qua những trải nghiệm của người đệ tử, học trò về vai trò quan trọng của Đạo sư trong thực tế cuộc sống. Bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka đã nhắc nhở con tầm quan trọng của niềm tin vào vị Thầy trong quá trình tu tập. Con rất hoan hỷ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài. Cầu nguyện đạo hữu tinh tấn thực hành Pháp và có nhiều sức khỏe, hanh thông trong cuộc sống.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Niềm tin vào Đạo sư tức là Chánh kiến” của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con hoan hỷ tán thán những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo hữu ấy về vị trí, vai trò của vị Đạo sư trong quá trình thực hành pháp “Bất cứ khi nào chúng con xao nhãng trên hành trình tỉnh thức, Đạo sư chính là người chỉ ra những điều đúng để chúng con quay về nẻo giác. Bất cứ khi nào chúng con lo lắng , sợ sệt, thối thất niềm tin thì chính vị Thầy giúp chúng con củng cố niềm tin vào con đường tỉnh thức. Bất cứ khi nào sự nhìn nhận về chân lý của chúng con bị sai lệch thì chính Đạo sư là người làm cho chúng con nhìn nhận đúng đắn sự vật hiện tượng…”. Bởi niềm tin là một trong 7 tài bảo của người tu đồng thời theo lời dạy của Liên Hoa Sanh Đại sĩ “Có niềm tin là đã thành công một nửa”. Khi có niềm tin bất thoái chuyển và lòng sùng mộ nơi vị Thầy  chúng con sẽ có được nền tảng Chánh kiến, có được kênh vận chuyển ơn phước của Tam Bảo và có được nền móng vững chắc xây lâu đài Giác ngộ trong tương lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc sớm được thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 17. Mật Phụng says:
  Mô Phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka qua bài : ” Niềm Tin Vào Đạo Sư Tức là Chánh Kiến ” với cảm niệm chân thành thể hiện lên niềm tin của bản thân vào vị Thầy vào giáo pháp với tấm lòng sùng mộ.
  Chúng con thật ơn phước khi được hạnh ngộ tiếp cận được chánh kiến được dạo bước trong vườn hoa đạo pháp, những phương tiện thiện xảo của vị Thầy thật đơn giãn dễ thực hành với từng căn cơ chậm lục của chúng con và chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho con và các huynh đệ kim cang luôn chú tâm , tỉnh thức, chánh niệm trong việc thực hành giáo pháp.
  Con cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc được thoát sanh vào cõi lành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết: NIỀM TIN VÀO ĐẠO SƯ TỨC LÀ CHÁNH KIẾN của đạo hữu Tantra Sutradaka .

  Con hiểu rằng khi một vị Đạo sư chân chính ban một lời dạy điều đó có nghĩa là lời của tất cả các chư Phật, cho nên tin vào Đạo sư chân chánh tức là chánh kiến .

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài . Cầu nguyện cho đạo hữu luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Con cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh cõi lành .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum !

 19. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm ơn những dòng chia sẽ cảm niệm tràn đầy sự sùng kính Đạo sư của đạo hữu Tantra Sutradaka. Niềm tin là một trong những thất thánh tài mà chúng con cần có trên con đường thực hành pháp đặc biệt là niềm tin vào vị Thầy. Như niềm tin của thủy thủ đoàn vào vị hoa tiêu lão luyện của mình sẽ dẫn cả đoàn đến được đảo châu báu. Bằng không tin, không tuân theo sự chỉ dạy mà tách đoàn, kết quả chỉ là mãi trôi lăn trong biển luân hồi. Cho nên như đạo hữu Tantra Sutradaka đã khẳng định “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”. Con nguyện cầu cho bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức trưởng dưỡng niềm tin, tuân lời vị Thầy để mỗi ngày bồi đắp cho nền tảng giác ngộ như  Lạt ma Zopa đã dạy “Sùng kính vị Thầy là nền tảng của mọi thành công trong đời này và dẫn đến giác ngộ tối thượng, giống như cành, lá, thân cây và hoa của cây giác ngộ đều phụ thuộc vào gốc rễ của sự sùng kính Đạo sư”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tịnh.

  Nguyện cầu đạo hữu Tantra Sutradaka sức khỏe, thế sự hanh thông.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Qua bài con hiểu người học trò, để tử có  niềm tin vào Tam Bảo và tấm lòng sùng kính Đạo sư, đây là cách duy nhất để bước đi trên con đường Phật pháp. Đức Phật dạy ” Niềm tin là mẹ của tất cả mọi công đức,  nhân là niềm tin, quả là chúng ta tích lũy được đệ nhất thánh tài ( niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ).

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết lên những cảm niệm  về lòng sùng kính Đạo sư, niềm tin không thối chuyển  vào tam bảo và tầm quan trọng của Vị  Đạo sư khi hướng dẫn  người học trò quay về nẻo giác .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được tái sanh vào cõi lành

  Om mani pedme hum

 22. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán những chia sẻ thấm đẫm tinh thần sùng kính đạo sư của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh cõi lành

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka. Qua bài viết con hiểu được sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ, niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 24. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka về niềm tin và vai trò quan trọng của Đạo sư trên lộ trình giải thoát. Con biết rằng niềm tin rất quan trọng trong đời sống thế gian nói chi đến phạm trù xuất thế gian. Bởi vì không có niềm tin thì con người sẽ không cố gắng nên không thành tựu. Người tu rất cần niềm tin từ vị Đạo sư vì vị Thầy là đối thể trung tâm, là người truyền tải lời Phật dạy, là người hướng dẫn học trò, đệ tử thực hành pháp, là người đưa học trò đi theo quỹ đạo chánh pháp. Nếu không có niềm tin từ vị Thầy thì dễ rơi vào tà kiến, trôi lăn trong đau khổ luân hồi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu mong tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.

  Om mani padme hum.

 25. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài chia sẻ của huynh Tantra Sutradaka.

  Con hoan hỷ tán thán tấm lòng sùng kính vị Thầy và niềm tin kiên cố vào giáo pháp của huynh Tantra Sutradaka. Qua những chia sẻ của huynh Tantra Sutradaka, con thấy được rõ hơn về sự may mắn của bản thân khi được theo học vị Thầy và qua đó con biết rằng, mình cần phải tinh tấn đọc bài và comments hơn để củng cố niềm tin vững chắc và trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn huynh Tantra Sutradaka với bài chia sẻ này. Cầu nguyện huynh mạnh khoẻ và viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 26. bichngoc says:
  Kính bạch Thầy

  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 27. Tantra Sagovana (Ahmed Khan) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những cảm niệm của huynh Tantra Sutradaka về tầm quan trọng của Đạo sư trong cuộc sống của chúng con,  cũng như tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sùng kính vị Thầy và có niềm tin bất thối chuyển vào vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khỏe mạnh và đoạn trừ khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  ……………………………………………………

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article by Dharma brother Tantra Sutradaka about the importance of Guru in our lives and the significance and necessity of having unwavering devotion to Guru.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 28. Tantra Upatissa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Cảm ơn huynh Tantra Sutradaka đã giải thích tầm quan trọng của Đạo sư trong đời sống của hành giả.

  Con cầu nguyện huynh Tantra Sutradaka khỏe mạnh để huynh ấy theo lời dạy của Thầy và nhờ sự gia hộ của Thầy mà giúp đỡ sinh viên của huynh ấy và hữu tình đến với Phật pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được chánh kiến

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  ……………………………………………………….

  Dear Guru thanks for sharing this article. Even thanks to Tantra Sutradaka for explaining the importance of Guru in our lives. I pray Tantra Sutradaka good health so he can keep practicing Dharma and teach students around him the Dharma with Guru’s blessings. May all beings think in right view.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum!!!

 29. Tantra Mitraga (Totte Nordahl) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy cho con đọc bài viết này. Cảm ơn huynh Tantra Sutradaka đã chia sẻ những trải nghiệp của bản thân.

  Con là Tantra Mitraga,  con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

  Ở bên kia bờ đại dương,  con hoan hỷ khi được đọc những dòng cảm niệm này. Những chia sẻ của huynh Tantra Sutradaka rất quan trọng với con. Con đã học được bài học quý báu.

  Con – Tantra Mitraga (Totte Nordahl)

  Om Mani Padme Hum

  …………………………………………………………….

  Dear Guru

  Thank you for this article, and thank you Tantea Sutradaka for opening up and shareing your path.

  I am Tantra Mitraga and I bow before Guru’s lotus feet.

  On the other side of the world this is important to read. I apreciate it alot. It is a valuble lesson.

  Regards

  Tantra Mitraga (Totte)

  Om Mani Padme Hum

 30. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con hoan hỷ với tấm lòng sùng kính Đạo Sư và niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng,  niềm tin vào chánh pháp. Con cảm niệm được tằm quan trọng của Đạo Sư người chỉ dạy,  cảnh tỉnh giúp chúng con tỉnh thức,  đi đúng hướng không lệch vĩ đạo chánh pháp. Trong  thời buổi mạc pháp này có cả rừng tà sư,  với nhiều chiêu trò đưa chúng sanh vào tà kiến,  vô minh,  cổ súy cho việc mê tín dị đoan. Thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy chân chính,  được tiếp cận với chanh pháp,  tránh xa được bóng tối vô minh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sụ trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu  hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 32. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka trong bài viết “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”. Con đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Sutradaka rằng: “Thực tế, về mặt lý thuyết, tất cả chúng con đều có ý thức về tầm quan trọng của vị Đạo sư trong cuộc đời mình, nhưng chúng con phải biết và trải nghiệm vai trò quan trọng của Đạo sư một cách thực tế và thực sự trong cuộc đời của người đệ tử”. Từ niềm tin về vị Thầy, chúng con được tiếp cận với chánh kiến. Từ việc tuân lời vị Thầy đọc bài và comment trong Lâu đài chánh kiến chanhtuduy.com, chúng con dần được vị Thầy trang bị lăng kính chánh kiến để nhìn nhận sự việc, hiện tượng rõ ràng như đúng bản chất của nó. Và nhờ vào ánh sáng chánh kiến được thắp lên đều đặn mỗi ngày và ngày một sáng hơn, chúng con được kết nối với vị Thầy thường xuyên và trải nghiệm những ơn phước thông qua kênh vận chuyển vị Thầy đến với chúng con, bồi đắp niềm tin vào vị Thầy ngày một lớn hơn.

  Con tán thán và cảm tạ ơn Thầy  cho chúng con nguồn sáng chánh kiến qua phương tiện “thần thông thời @” chanhtuduy.com. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka sức khỏe và thuận duyên để được đọc bài và comment mà không bị ảnh hưởng bởi các chướng ngại.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành!

  Om mani padme hum!

 33. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”, con hoan hỷ và tán thán chánh tư duy sâu sắc của đạo hữu ấy về vai trò của vị Đạo sư trên con đường tầm cầu giác ngộ của mỗi người.

  Trong 4 phương diện về chánh kiến mà Đức Phật đã dạy và Thầy cũng đã luận giải cho chúng con, có một phương diện là chánh kiến về tôn kính (kính những bậc đáng kính). Ở đây, ngoài Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, những bậc chứng đắc thì vị Thầy, vị Đạo sư được kinh Ưu bà tắc xác quyết là “vị Thầy của trời người” lẽ nào lại không phải là đối tượng đáng kính? Theo con hiểu rằng, bậc đáng kính là những bậc đã giác ngộ chân lý tối thượng với công hạnh bất khả nghĩ bàn mà chỉ cần một chút duyên lành, một chút nối kết đến những vị ấy, chúng con cũng đạt được lợi lạc vô song. Vậy, với vị Đạo sư, là đối thể trung tâm trong tu tập Kim cang thừa đã được mọi Mật điển xác quyết có lòng bi mẫn và năng lực gia trì vô biên, thì chẳng còn lý do nào để chúng con còn nghi ngờ, nghi hối về sự “đáng kính” của Ngài.

  Trong tác phẩm Lời vàng của Thầy tôi, Đức Patrul Rinpoche đã dạy rằng “Hãy quán chiếu rằng bậc Thầy đáng kính của bạn… Chỉ đơn thuần nhìn thấy Ngài, nghe Ngài nói, chạm được đến Ngài hay nghĩ tưởng về Ngài là đã gieo trồng hạt giống giải thoát. Bởi những việc làm của Ngài cũng tương tự như việc làm của tất cả chư Phật nên Ngài là viên Ngọc Quý thứ tư (đệ tứ Bảo). Đối với bạn, lòng tốt của Ngài vĩ đại hơn lòng tốt của tất cả chư Phật.Bất kỳ một khía cạnh nào trong mỗi một phẩm hạnh của Ngài đều không thể đo lường. Ngài giống như một viên ngọc như ý. Bạn chỉ cần đặt niềm tin trên Ngài và khẩn cầu Ngài, và bất kỳ thành tựu nào mà bạn đang tìm kiếm sẽ xuất hiện mà không phải dụng công.

  Với nước mắt của lòng quy ngưỡng, hãy nghĩ tưởng rằng:Con hoàn toàn nương cậy Ngài, con đặt hết thảy hy vọng nơi Ngài, con phó mạng con chỉ duy nhất nơi Ngài!”

  Bởi vậy, y theo Thánh giáo lượng, “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”, còn “khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết” thì sẽ nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng của hành trạng tà kiến mà Bồ tát Mã Minh đã xác quyết “khổ đau khôn xiết trong đời này và cả vạn kiếp sau”.

  Con hoan hỷ và biết ơn vô cùng khi con đã có duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy trên cuộc đời này. Cầu nguyện cho bản thân con và những học trò, đệ tử Mật Gia luôn biết trân trọng nhân duyên quý hiếm này mà nỗ lực tinh tấn thực hành tu pháp chánh kiến “sùng kính Đạo sư”.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã chia sẻ bài viết lợi lạc, cầu nguyện đạo hữu sức khỏe, luôn tinh tấn với tấm lòng sùng mộ Đạo sư.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh Pháp, vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa nơi bóng lành Tứ bảo.

  Om Mani Pad Me Hum.

 34. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết : ” Niềm Tin Vào Đạo Sư Tức Là Chánh Kiến ” rồi ạ .
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ và cảm niệm chân thành sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutradaka về ” Niềm tin ” là gia tài đứng đầu trong thất thánh tài mà người học trò cần phải giữ vững niềm tin nơi vị Thầy bằng tất cả tấm lòng sùng mộ thì tâm thức của người học trò dần thay đổi và luôn được bảo hộ bởi nền tảng kiên cố là “chánh kiến ” và không có chánh kiến thì học trò không thể đi trên con đường giải thoát và đến bến bờ giác ngộ .
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka nhiều sức khỏe ,hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  CẦU nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.
  Om Mani Padme Hum!

 35. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Pad Me Hum

 36. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán những cảm niệm thật sâu sắc của đạo hữu TantraSutradaka với tấm lòng sùng kính Đạo Sư

  Qua bài viết chia sẽ của đạo hữu TantraSutradaka giúp con nhận được sự may mắn của con được gặp vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho bản thân con

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 38. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka rồi ạ. Con hoan hỷ trước những cảm niệm chân thành của đạo hữu ấy về Thầy, Phật, Pháp, Tăng, trong đó niềm tin và lòng sùng mộ vị Thầy được xác quyết là yếu tố tiên quyết để người hành giả có thể vững bước trên đạo trình giải thoát. Việc nghi ngờ bậc Đạo sư chân chánh là chướng ngại lớn nhất của hành giả bởi thiếu niềm tin sẽ dẫn đến sự thất bại trong việc thực hành hạnh xả ly [những gì đáng xả ly theo giáo lý Phật đà dưới sự diễn giải và truyền dạy bởi vị Thầy]. Mà xả ly là yếu tính đầu tiên trong 3 yếu tính giác ngộ (xả ly, Bồ đề tâm, tánh không). Một khi việc thực hành yếu tính đầu tiên đã thất bại, thật khó mong đạt thành tựu hai yếu tính còn lại, con đường dẫn đến cánh cửa dẫn đến Tây phương cực lạc quốc vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Không ngẫu nhiên Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng niềm tin là mẹ của các công đức. Con tán đồng với nhận định của đạo hữu Tantra Sutradaka rằng: “Hành giả cần có chánh kiến, tránh xa tà kiến và giữ vững niềm tin bất thoái chuyển vào Thầy và Pháp. Đây là cách duy nhất để bước đi trên con đường Phật pháp.” Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của muôn loài chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka sức khoẻ, viên thành những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 39. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutradaka với tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành, luôn giữ vững niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Qua đây con cảm niệm niềm ơn phước khi được theo học vị Thầy chân chính trong cùng một đất nước. Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka với bài viết ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka mạnh khỏe, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh cõi lành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 40. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này, con hoan hỷ với những dòng chia sẻ cảm niệm tràn đầy sự sùng kính Đạo sư của đạo hữu Tantra Sutradaka, về niềm tin và tầm quan trọng của của vị Đạo sư trên con đường tầm cầu giác ngộ. Qua đó con thêm cảm niệm ơn phước, tự hào biết bao khởi phát niềm kiêu hãnh linh thánh khi trong kiếp người quý báu này được nương tựa nơi vị Thầy từ bi, ban cho chúng con cơ hội quý báu được tiếp cận nền tảng Chánh kiến Phật đà trong vườn hoa chánh Pháp trang chanhtuduy.com. chúng con được diễn tập thực hành bộ môn Yoga thanh trí, Phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc với những phương Pháp dễ nhớ, dễ thực hành “ Lục Diệu Pháp môn” đặc biệt Pháp “ Chánh kiến quang minh tam muội” với hơn 2500 bài viết, bài giảng ( ngôn ngữ Tiếng Việt ) chúng con chăm chỉ thực hành “gõ mõ tụng kinh thời @” để trang bị chánh kiến là ” Nền tảng của giác ngộ” tích tập công đức để tiêu trừ nghiệp chướng, từ đó được những lợi ích thiết thực, đem lại những tác động tích cực tới đời sống tinh thần phát truyển sức khỏe, tinh thần cộng đồng và tâm linh. Giúp chúng con có được sự chuyển hóa tâm kỳ diệu theo đúng quỹ đạo chánh Pháp, dời xa màn tối vô minh, đau khổ của bát phong mà dần đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và thành tựu xuất thế gian là “ an lạc đời này cực lạc đời sau”. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán những cảm niệm sâu sắc của huynh TantraSutradaka về sự sùng kính vị Thầy. Con cùng cảm niệm với tư duy “Sùng kính vị Thầy chính là nền tảng của chánh kiến”, là con đường ngắn nhất dẫn đến bến bờ giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện huynh Mật Hoàng Phúc được thác sanh về cõi lành.

  Om mani padme hum!

 42. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho ước nguyện chính đáng của huynh Tantra Sutradaka được viên thành.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những dòng cảm niệm sâu sắc của huynh Tantra Sutradaka thể hiện lòng sùng kính Đạo sư.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Tantra Sutradaka sức khoẻ, tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 44. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với nền tảng về chánh kiến trong tôn kính mà đạo hữu Tantra Sutradaka đã tạo dựng được cho chính bản thân mình và chia sẻ điều đó đến với chúng con qua lá thư từ Ấn Độ với tựa đề “ Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến.”

  Vị Thầy chính là đại diện cho Tam Bảo, là kênh vận chuyển ơn phước Bổn tôn đến với chúng con thông qua tiến trình “ tự lực hành pháp tha lực hộ trì”, nhờ có vị Thầy mà con được biết đến chánh pháp, biết tới Bổn tôn, Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Con hiểu được rằng chính nhờ con có được niềm tin vào vị Thầy là con có được tất cả, niềm tin này chính là sự thấy biết chân chánh, là chánh kiến. Sự quan trọng của chánh kiến thể hiện rõ ở vị trí đứng đầu trong “ Bát chánh đạo “, không có chánh kiến thì không thể tồn tại hoặc phát triển những cái chánh còn lại, tựa như nền nhà bị sụp đổ thì toàn bộ nhà, nóc nhà, cột nhà đều bị hư hại. Cũng vậy, khi chúng con có niềm tin vào vị Thầy mới có được nền móng để xây dựng lâu đài giác ngộ trong tương lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka sức khỏe, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh cõi lành

  Om mani padme hum

   

 45. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến” rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin sám hối trước vị Thầy vì quên lời dạy của vị Thầy ạ! Con xin Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm này ạ!

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sinh cõi lành!

  Om Mani Padme Hum.

   

 47. Mật Hải says:
   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con hoan hỉ với những cảm niệm và chia sẻ của đạo hữu về tấm lòng Sùng kính Đạo sư, về Niềm tin vào vị Thầy là nền tảng chánh kiến tối yếu đối với một hành giả Yoga Thanh Trí nói riêng, hành giả Kim cang thừa nói chung. Có niềm tin vào vị Thầy, có tấm lòng sùng kính Đạo sư thì con đường đạo của chúng con mới được rộng mở, thăng hoa song hành với đó là đường đời hanh thông, thuận lợi. Bởi đó là Chánh kiến (về tôn kính, về giải thoát..). Ngược lại nếu chúng con thiếu niềm tin/không tin hay nghi hối vị Thầy thì đó là Tà kiến. Mà đã mang tà kiến trong thân, ngữ, tâm của mình, không sớm thì muộn chúng sanh chúng con sẽ phải nhận hậu quả thảm hại như lời của Bồ tát Long Thọ đã xác quyết.

  Con hoan hỷ với sự nỗ lực vượt thắng chướng duyên thân bệnh để chia sẻ bài viết này của đạo hữu Tantra Sutradaka. Cầu nguyện Đạo sư, Bổn tô, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy từ bi gia hộ cho đạo hữu ấy luôn được nhiều hanh thông thuận lợi, thân bệnh mau khỏi.

  Chúng con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

   

  • Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Hải says:

    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.
    Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp hoắng dương Chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc cho chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
    Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

    Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh cõi lành.

  Om Mani Padme Hum

 49. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Qua bài viết con hiểu được niềm tin vị  Đạo Sư tăng thêm chánh kiến thấu triệt luật nhân quả

  Cầu nguyện cho Mật Hoàng phúc thác sanh cõi lành

  Cầu nguyện cho sức khỏe  Thầy cô  trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 50. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài của đạo hữu Tantra Sutradaka (Avinash Kumar Srivastava): “NIỀM TIN VÀO ĐẠO SƯ TỨC LÀ CHÁNH KIẾN”. Tựa đề bài viết đã khái quát những cảm niệm của đạo hữu về vị Thầy – bậc Đạo sư Yoga Thanh Trí, mà đạo hữu được thọ nhận ơn phước sâu dày cũng như nhiều đệ tử chúng con. Thật hoan hỉ.
  “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”, là mở, mà cũng là kết bài, là toàn bộ ý nghĩa bài, bởi đó là chánh kiến về tôn kính “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”, là một trong bốn chánh kiến nhà Phật (chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát).
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã chia sẻ những cảm niệm riêng và nói hộ chung những “chánh kiến về luận điểm”, để mỗi học trò, đệ tử Mật gia đều có cảm niệm cho mình mà xoay tâm về Thầy-Phật-Pháp-Tăng với vị Thầy là đối thể trung tâm.
  Nguyện cầu đạo hữu Tantra Sutradaka vượt qua những khó khăn về sức khỏe, tiếp tục thành tựu mọi ước nguyện chính đáng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Nguyện cầu đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh cõi lành.
  OM MANI PADME HUM.

 51. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka, hoan hỷ với tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành của đạo hữu. Con đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Stradaka rằng: “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”. Niềm tin là 1 trong Thất thánh tài mà người tu cần phải có, và đặc biệt là niềm tin nơi vị Thầy. Vì vị Đạo sư là người thấu triệt về nhân quả, là người hướng dẫn chúng sanh bước đi trên hành trình Bồ tát đạo; người hành giả không được nghi ngờ Đạo sư, nghi ngờ Đạo sư không chỉ khiến hành giả mất phước mà còn lãnh nhận những hậu quả thảm khốc về sau. Sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ, giúp chúng con tích tập công đức, là con đường nhanh nhất để đi đến Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka sức khoẻ, luôn tinh tấn với tấm lòng sùng kính Đạo sư.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 52. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah.

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của  đạo hữu Tantran Sutradaka , con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc sác sanh vào cõi lành Om ah hùm.

 53. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Niềm tin vào đạo sư tức là chánh kiến” của Đạo hữu Tantra Sutradaka (Avinash Kumar Srivastava) rồi ạ.

  Trong thất thánh tài: Niềm tin, Giới đức, Đa văn, Khiêm cung, Tàm, Quý, Trí tuệ thì Niềm tin là đứng đầu.

  Niềm tin ở vị Thầy, Sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ. Vị Thầy đại diện cho Tam Bảo, là kênh vận chuyển ơn Phước của Bổn tôn, không có vị Thầy thì chúng con đâu biết đến Phật, Pháp, Tăng và đâu biết đến giáo pháp của Ngài. Từ đây chúng con biết đến chanh kiến và được trải nghiệm sự ơn Phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, trải nghiệm sự vi diệu không thể nghĩ bàn của giáo pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành!

  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka . Dù cho đang bệnh tật đạo hữu vẫn giữ vững niềm tin vào vị Thầy, thật là đáng quý . Như ngài Liên Hoa Sanh từng nói :  có niềm tin thì đã thành công một nửa việc tu tập bởi vì đó là nền tảng thiết yếu cho việc tu tập từ đó sẽ sanh ra vô vàn những thành tựu sau này theo luật nhân quả, cũng như mặt đất nâng đỡ mọi vật chừng nào mặt đất còn thì vật vẫn đứng vững. Mỗi khi con nghĩ như vậy trong lòng cảm thấy an lạc dù cho có những muộn phiền đi nữa chỉ cần giữ được niềm tin này thì tất cả sẽ được vượt qua .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 55. Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân đã đọc bài viết chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka rồi ạ.

  Con tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo hữu ấy. Những lời cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka như nói lên những lời tâm niệm trong tâm con, mà con chưa biết đường bày tỏ. Trong tâm tưởng con luôn ghi nhớ rằng “sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ”, và lòng sùng mộ của con đối với vị Thầy luôn kiên định. Có được sự bình yên trong cuộc sống hàng ngày và sự hanh thông trong công việc mặc dù không phải lớn, con hiểu rằng đó đều là nhờ ơn phước từ Bổn tôn gia hộ cho con thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con có cơ hội được là học trò của vị Thầy, kham nhẫn với sự chậm lụt và ngu muội của con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, thật nhiều sức khỏe vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka sức khỏe và hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 56. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka . Con hoan hỷ tán thán tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã chia sẻ về gia tài niềm tin đứng đầu trong thất thánh tài là rất quan trọng giúp Phật tử thành tựu trên con đường tâm linh. Từ đó cho con thêm tăng trưởng niềm tin và lòng sùng mộ nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng bởi sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ là con đường nhanh nhất để chúng con đạt giải thoát trong tương lai.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi thị hiện nơi cõi ta bà này và nhận chúng con làm học trò, đệ tử,kham nhẫn chỉ dạy chúng con đi đúng quỹ đạo chánh pháp để chúng con được an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 57. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka qua bài viết “ Niềm tin vào Đạo Sư tức là chánh kiến”. Con đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Sutradaka “ Đạo sư không chỉ là người truyền giáo mà còn là người dẫn đường, hướng dẫn, người bảo vệ chúng con trong suốt cuộc đời này”, vị Thầy là kênh vận chuyển, là đại diện cho Tam Bảo  Phật, Pháp, Tăng, và  chúng con cần đặt niềm tin vào Đạo sư, niềm tin bất thoái chuyển để dần dần chúng con sẽ tích tập được một công đức lớn để đi đến thành phố giải thoát theo lời dạy của thánh giả Mã Minh “ Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka  thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hùm

 58. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến”. Con hoan hỷ với những cảm niệm và chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 59. Sunil says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, và con nhận ra rằng đạo Phật là con đường duy nhất chỉ ra cho chúng con cách giải quyết vấn đề trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  ……………………………………………………………..

  Dear Guru,

  I read sent article and i realize that buddhism is only way to show how to live life in any circumstances

  Thanksgiving to Dear Guru

 60. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka

  Qua bài này cho con hiểu được sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 61. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với những chia sẻ chân thật chất chứa tấm lòng sùng kính vị Thầy của đại hữu Tantra Sutradaka . Vị Thầy là người dẫn đường nắm giữ chiếc la bàn dẫn dắt chúng con đi đúng trên con đường giải thoát. Nếu chúng con khởi niệm bất kì sự nghi hối nào đối với vị Thầy điều đó sẽ làm chúng con mất phước quan trọng hơn sẽ làm chúng con đi lệch quỹ đạo chánh pháp  rơi vào con đường tà kiến. Đặt niềm tin tuyệt đối vào vị Thầy với lòng sùng kính đạo sư sẽ là nền tảng quan trọng nhất dẫn chúng con đi đến bến bờ giác ngộ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme him

 62. Mật Thuận Nguyên says:

  Con cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hm

 63. Mật Thuận Giác says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy .

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ dài lâu của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh cõi lành .

  Om Mani Padme Hum !

 64. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực đã đọc bài của “đạo hữu TanTra SuTradaka: Niêm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu TanTra SuTradaka viết bài chia sẻ những cảm niệm chân thành về tấm lòng sùng kính Đạo sư và niềm tin kiên cố vào Tam bảo( Thầy, Phật, Pháp, Tăng). Nhờ đó, hành giả “vượt qua được đại dương của khổ đau”, thong dong trên đạo trình giải thoát. Theo đó, con hiểu rằng, “nếu không có sự sùng kính Đạo sư, hành giả sẽ không có bất cứ tiến bộ nào trên hành trình giác ngộ”. Do đó, chúng con luôn phải giữ vững niềm tin bất thối chuyển vào Tam bảo, luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư – nền tảng giác ngộ, là con đường ngắn nhất để chúng con tới thành phố giải thoát trong tương lai.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu TanTra SuTradaka về bài chia sẻ lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện đạo hữu tinh tấn thực hành pháp, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka (Avinash kumar Srivastava).
  Con hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu rằng; Đạo sư là người thấu triệt về Nhân – Quả, và Ngài luôn giúp chúng sanh cũng cố niềm tin vào con đường Tĩnh thức mà Đức Phật đã chỉ ra “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Do vậy, niềm tin vào Đạo sư tức là Chánh kiến.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Định Thuần says:

  Mô Phật!

  Mật Định Thuần hoan hỷ đọc xong bài: “Niềm tin vào Đạo sư tức là chánh kiến ” của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Đệ đồng cảm niệm về niềm tin vào Đạo sư tức là niềm tin vào Tam bảo, sùng kính Đạo sư là tức sùng kính chư Phật, sùng mộ giáo pháp.

  Kính bạch Thầy!

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thánh tăng Thogme Zampo trong trước tác 37 pháp hành Bồ tát đạo: “Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ được tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị Đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”; lời dạy của thánh giả Mã Minh: “sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ “.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 67. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài “Niềm tin vào Đạo sư tức là Chánh kiến” của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka về niềm tin và lòng sùng kính Đạo sư của người hành giả trên hành trình đi đến thành phố Giải thoát, bởi vì “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka về bài viết lợi lạc. Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Tấn Hỷ says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Cầu nguyện huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

 69.  

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka qua bài viết “. NIỀM TIN VÀO ĐẠO SƯ TỨC LÀ CHÁNH KIẾN”.

  Con đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Sutradaka rằng vai trò , tầm quan trọng của vị Đạo sư trên bước đường tầm cầu giải thoát, Đạo Sư cũng là kim chỉ nam giúp người học trò đạt được những thành tựu bởi vì thông chỉ dạy của vị Thầy chúng học trò, đệ tử mới biết được chánh kiến nhà Phật, biết đến giải thoát do đó  niềm tin vào Đạo Sư tức là chánh kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con lăng kính chánh kiến giúp nhìn nhận đúng bản chất của sự vật hiện tượng thông qua việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com .

  Con cảm ơn đạo hữu

  Tantra Sutradaka đã chia sẽ bài viết này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho cho đạo hữu Tantra Sutradaka luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Cầu nguyện cho cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc sớm được thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum

 70. Phan Thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 71. Phan Thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy.Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm luôn an tịnh và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh đươc thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 72. Phan Thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con cảm ơn Thầy.Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm luôn an tịnh và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh đươc thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 73. Đinh Thị Giai says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.Con xin cảm ơn Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status