Apr 18, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 196 Comments

“DÙNG TAM TỊNH NHỤC”: đôi điều tự bạch

“DÙNG TAM TỊNH NHỤC”: đôi điều tự bạch

Kính bạch THẦY,
Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi ban pháp nhũ “Bữa tiệc thế gian mang tình đạo vị”. Nhờ duyên lành nhân chuyến pháp sự vừa qua, Thầy đã một lần nữa luận giải sâu hơn về vấn đề ăn chay – ăn mặn đối với hành giả Phật giáo. Nương theo trí huệ Đạo sư, con cũng xin được bày tỏ đôi điều về vấn đề này.
Trước đây, con cũng từng có những thắc mắc việc ăn chay được đề cập trong kinh Thủ lăng nghiêm, trong kinh Đại bát niết bàn…, như vậy có gì mâu thuẫn với “chay mặn tùy duyên” ở những pháp môn khác cũng do Phật chế định?

Chay – Mặn?

Nếu để ý một chút, trong các kinh văn thường có sự “mâu thuẫn” nhau, hay nói cách khác là có vẻ (dường như) mâu thuẫn. Đơn cử một ví dụ, thời kỳ đầu chuyển pháp luân, Phật thuyết Tứ diệu đế, gồm có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, và chỉ ra con đường tu tập để đưa đến chứng đắc, đạt trí tuệ giải thoát. Đến khi Phật thuyết pháp hội Bát nhã, hàng đệ tử lại được nghe: “…Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc”. Vậy là thế nào? Có mâu thuẫn không? Có “tiền hậu bất nhất” không?


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status