Oct 28, 2020

Posted by in Giáo điển | 42 Comments

ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI ĐÚNG KHÔNG? NHÂN ÁC NHẤT LÀ ĂN THỊT, SÁT SANH ĐÚNG KHÔNG? LẼ NÀO GẦN 80 % DÂN TA KHÔNG ĂN CHAY ĐỀU LÀ “ĂN THỊT NGƯỜI” & “GIEO NHÂN ÁC NHẤT”?

Lời dẫn: Trong khi bà con nhận từng bánh chưng cứu trợ, mì gói để cầm chừng, sao lại cố chấp chay mặn? Trong khi Đức Phật khẳng định trong kinh Tăng nhất A hàm rằng “Tội ác lớn nhất là gieo rắc tà kiến, nhân của tà kiến” thì hòa thượng Tuyên Hóa phán …như Thánh “Ăn thịt tức là ăn người”, “Nhân ác nhất là ăn thịt, sát sanh”? Vậy ai là người dạy đúng? Nên biết 80% dân Việt ăn mặn bằng nhiều hình thức khác nhau, đa số các đạo khác như Hồi giáo, Tin lành, Do thái, Chính thống, Anh giáo…đều ăn mặn, vậy lẽ nào họ chịu mang tiếng là “ăn thịt người”, là “kẻ sát sanh” là “kẻ mang tội ác lớn nhất” sao?  Chúng tôi cho rằng ăn chay và mặn là quyền tự do cá nhân của con người, tùy theo cơ địa hoặc tôn giáo, hoặc sở thích, không ai có quyền ăn chay rồi quy chụp tội lỗi cho người ăn mặn..Do vậy, bức xúc trước sự cố chấp này tựa như là một dạng “giới kiến cấm thủ”, trò Cao Diệu Mật Từ lên tiếng phản bác. Mời bạn đọc theo dõi nội dung chi tiết…

Trong những bài trước, bạn đọc đã phần nào nhận ra các bài giảng của HT Tuyên Hoá có xu hướng cực đoan, áp đặt. Điều đó thể hiện ở phương pháp sư phạm cứng nhắc, nội dung giảng dạy mang màu sắc cổ suý và phô diễn thần thông, gián tiếp có những khẳng định trái với lời dạy của Đức Phật, chủ ý tạo nên con đường riêng mang màu sắc văn hoá tâm linh Trung Hoa. Để làm điều đó, HT Tuyên Hoá thường sử dụng vũ khí là “sở trường” của mình để “khống chế” và làm tê liệt nhận thức tâm linh của đạo chúng, bao gồm vị thế của một tăng sĩ có đời sống tự viện, và chính gốc gác của mình là đất nước Trung Quốc cùng ngôn ngữ, đặc trưng văn hoá Trung Quốc. Bài viết này sẽ phân tích và chứng minh góc cạnh ấy qua đề tài “Ăn chay”.

“Ăn thịt tức là ăn người”

Có rất nhiều tiểu mục trong các quyển Khai thị của HT Tuyên Hoá nhắc đến vấn đề ăn chay, ăn mặn (ví dụ, mục 17, quyển Khai thị 2: Ăn thịt tức là ăn người; Mục 30: Ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy; Mục 37: Nhân ác lớn nhất là sát sinh, ăn thịt; Mục 50: Muốn độ chúng sinh thì trước hết mình đừng ăn thịt; Mục 80: Ăn thịt là nguồn gốc của tai kiếp). Điều này không chỉ đi ngược lại lời dạy của Đức Phật khi Ngài dạy về “tam tịnh nhục” (không nghe, không thấy, không nghi) cho cư sĩ tại gia và xuất gia, mà còn gián tiếp chia rẽ tăng đoàn, hạ bệ các tông phái khác khi mà thầy tu Phật giáo nguyên thuỷ và các lạt ma Phật giáo Tây tạng thuộc Kim cang thừa dùng thức ăn mặn. Trong tác phẩm “Giáo huấn Dakini”, chương “Mười điều không đức hạnh”, Đại sĩ Liên Hoa Sanh (sơ tổ của Mật Tông Tây Tạng, người được xem là vị Phật thứ hai) đã khuyến cáo giới cấm sát sanh với định nghĩa sau đây: “Bản chất của sát sanh là làm gián đoạn tính liên tục của sự sống. Có 3 loại sát sanh được thực hiện bởi 3 độc:

1.    Sát sanh vì tham, nghĩa là giết vì tham thịt, da,.. của chúng

2.    Sát sanh vì sân, thí dụ giết người với ý định độc ác

3.    Sát sanh vì si mê, nghĩa là giết không cố ý, tựa như đứa trẻ giết một con chim, hay một con kiến chết vì bị dẫm lên.

Hành động sát sanh hoàn tất khi đầy đủ cả bốn phương diện sau đây:

1.    Ý nghĩa tiên khởi của chủ ý là “mình sẽ làm điều tội lỗi này”!

2.    Sự tạo ý định thành hành vi và nỗ lực trong thực hiện

3.    Việc giết xảy ra thật sự, có kinh nghiệm trong hành động

4.    Kết thúc hành động: tâm vui mừng, không cảm thấy hối hận

Đại sĩ Liên Hoa Sanh

Đoạn trích trên cho thấy giáo huấn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh đồng với lời dạy của Đức Phật khuyên tỳ kheo nên dùng “tam tịnh nhục”, hoàn toàn không có việc dạy ăn chay và trường chay. Do đó, những người ăn mặn theo tam tịnh nhục không phải thiếu từ bi, không phạm giới “sát sanh” theo biên kiến được nêu ra ở Phật giáo Đại thừa Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, vv.

Trong kinh Bát đại nhân giác, Đức Phật đã dạy rằng “Dùng trí tuệ làm đạo nghiệp” (Duy tuệ thị nghiệp), đạo Phật là đạo lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng trí tuệ làm đạo nghiệp; chứ không phải tu khẩu (ăn gì). Trong việc ăn, Đức Phật dạy “ăn như thế nào” chứ không phải chủ yếu là “ăn gì”. Thế nhưng thời nay có vô số thầy tu ra sức cổ suý ăn chay và trường chay, cho rằng những người ăn mặn là nghiệp nặng, bất tịnh mà chê bai, khinh bỉ! Song những người như vậy có lẽ vẫn chưa thấm vào đâu so với những lời quy chụp nặng nề của HT Tuyên Hoá như “Ăn thịt tức là ăn người”, hay “Ăn thịt cũng giống như ăn chất độc”, và “Ăn thịt là nguồn gốc của tai kiếp”. Trong bài giảng “Sát sanh và bệnh tật” vào ngày 21 tháng 7 năm 1989 tại Viện Đại học Hawaii, HT Tuyên Hoá đi theo lối mòn giảng kinh “y ngữ bất y nghĩa”, chấp nhặt vào từ ngữ bằng cách phân tích chữ “Thịt” (tiếng Hán là “Nhục”) như sau:

“Ðiều tôi muốn nói là tôi sẽ giải thích chữ “thịt” – Tiếng Hán là “Nhục”  , có bộ “khẩu”  nhưng nét dưới bị mất đi, có nghĩa là mở miệng. Tại sao lại mở miệng? Là để ăn người. Cho nên trong chữ thịt “Nhục” có hai người – chữ “Nhân”  . Một người bên trong  và một người bên ngoài . Chữ này biểu thị ý niệm “thịt” là không thể tách rời được miệng người. Tuy nhiên Người không thể bị dính mắc, không tách rời ra khỏi “thịt” được. Chữ này biểu tượng con người ăn thịt và con người đang bị kẻ khác ăn thịt mình. Cái đầu của một người đi ra từ cái miệng và người khác thì đang ở trong miệng. Nhưng vì cái miệng không đóng , nên người ấy có thể đi ra. Có thể ra đi nên có thể làm người trở lại, khi làm người rồi, anh ta sẽ tìm và ăn thịt lại người đã ăn thịt mình. Ăn sống nuốt tươi lẫn nhau. Vì thế nên có hai chữ “Nhân” (người) trong chữ “Nhục” kế bên dưới chữ “Nhân” là người ở trong bao trùm người ở ngoài “Người bên trong, người bên ngoài che đậy bắt giữ lẫn nhau (lý biên tráo trước ngoại biên nhân) “Chúng sinh ăn thịt lẫn nhau” , nếu quan sát kỹ đó là người ăn thịt người.  

Vì đó là người ăn thịt người, có lẽ nào người ấy là bạn ta. Ta chẳng biết!. Có lẽ nào đó là bà con ruột thịt của ta. Ta chẳng biết ! Có lẽ nào đó là cha ta, mẹ ta, tổ tiên ông bà mình. Ta chẳng hay. Cái không biết này làm nảy sinh vô số vấn đề. Do vậy tốt nhất là mọi người chẳng nên ăn thịt”

(https://vanphatthanh.org/sat-sanh-va-benh-tat/)

https://vanphatthanh.org/sat-sanh-va-benh-tat/

 

Cần làm rõ đây không phải lời giảng nói ra bởi một phút cao hứng của HT Tuyên Hoá vì cũng nội dung phân tích về chữ “Nhục” này, HT đã giảng bài “Ăn thịt tức là ăn người” vào ngày 30 tháng 5 năm 1982 tại chùa Vạn Phật Thành) https://www.dharmasite.net/KhaiThiVeAnChay.htm#2 (Quyển Khai thị 2). Cách phân tích, giảng pháp như vậy chẳng khác nào một lời tuyên chiến với chánh kiến nhà Phật bằng cách sử dụng mọi thủ đoạn tự ý lập ngôn, cuồng ngôn loạn ngữ, dùng thô ngữ, ác ngữ, thậm chí lý sự cùn để bảo vệ quan điểm của mình. Có lẽ HT ỷ thế rằng khi sinh thời HT hoằng pháp ở Mỹ quốc, các đệ tử, học trò khi đó hầu hết là người phương Tây, không hiểu rõ về các bộ thủ tiếng Trung cho nên HT nói gì thì người khác phải nghe theo như vậy. Trước hết, Bộ Nhục ngoài nghĩa là “thịt”, còn có thể mang nhiều sắc thái nghĩa khác như cốt nhục (骨肉), người giàu sang (肉食), hay tuỳ theo ngữ cảnh mà có thể mang nghĩa hoàn toàn khác như mô tả sự chậm chạp ( 做事真肉). Về mặt chữ tượng hình tiếng Trung Quốc cho bộ Nhục (肉),chữ này bao gồm bộ Quynh  (冂) và bộ Nhân (人) chứ không phải bộ Khẩu (口) và bộ Nhân (人). Nghĩa của bộ Quynh để chỉ vùng biên giới, nơi xa, hoang địa, còn bộ Khẩu là chỉ miệng. Việc HT Tuyên Hoá cố tình phân tích bộ Nhục gồm bộ Khẩu mà nét dưới bị mất là hoàn toàn sai, vô lý và gượng ép vì hai bộ này không hề liên quan đến nhau. Ngay cả nét viết chữ dạng phồn thể, khi bỏ nét dưới của bộ Khẩu cũng không tạo nên bộ Quynh mà chỉ nhìn hao hao nhau (đánh lừa về thị giác). Ngoài ra, hai chữ Nhân (人人) trong bộ Nhục là tượng hình thớ thịt chứ không phải mang nghĩa “một người bên trong và một người bên ngoài”, rồi từ đó đưa ra kết luận kinh dị rằng “Chữ này biểu tượng con người ăn thịt và con người đang bị kẻ khác ăn thịt mình” như HT Tuyên Hoá đã khẳng định. Thật mất mặt thay cho Phật giáo Trung Hoa và văn hoá chữ viết Trung Hoa bị HT Tuyên Hoá bôi tro trát trấu suốt bao năm như vậy!

https://www.dharmasite.net/KhaiThiVeAnChay.htm#2

Cũng trong bài giảng trên, HT Tuyên Hoá giải thích tiếp: “Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thật sự trong đó chất chứa sự thù hằn sâu như biển cả vậy. Người đập lộn với người, nhà này đánh nhau với nhà kia, nước này xâu xé nước kia, địa cầu này tiêu hủy địa cầu khác; gây nên chiến tranh như vậy đều là do ăn thịt mà ra. Tất cả những tai nạn đao binh, thủy hỏa, tật dịch lưu hành, đều là do ăn thịt mà thành”. Thật sự khó mà không hoang mang với lý lẽ của HT Tuyên Hoá, tại sao “miếng thịt nhỏ trong tô canh” vốn dĩ vô tri, vô giác, lại có thể cứu một mạng người trong cơn đói lại chất chứa được sự thù hằn được ví “sâu như biển cả”?! Vậy HT Tuyên Hoá giải thích thế nào về vị vua buộc tăng lữ Trung Quốc là Lương Võ Đế có kết cục bi thảm mặc dù ông này trường chay?! Ông ta có thành tựu tâm linh gì hay không?! Một trong bốn phẩm hạnh ưu việt của người tu đạo Phật mà Đức Phật đã chỉ ra là đơn sơ với thức ăn, điều này có nghĩa là có thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt. Nếu ngay cả đến miếng thịt nhỏ trong bát canh mà còn bị HT Tuyên Hoá đem ra phân tích, mổ xẻ, chuyện bé xé ra to đến độ mô tả “sâu như biển cả” thì không thể không nghi ngờ nét thong dong, tự tại mà HT đã thể hiện.

Thêm nữa, do HT Tuyên Hoá nói theo suy nghĩ chủ quan của mình, cộng thêm không có kiến thức tổng hợp nên dễ nhận thấy thường lập luận khinh suất, thiếu tính thuyết phục, nhiều lúc hời hợt đến độ ngây ngô. Ví dụ, khi nêu ra biện pháp “cứu thế giới” sau khi tuyên bố “ăn thịt cũng giống như ăn chất độc”, HT Tuyên Hoá nói như sau: “Bây giờ muốn thế giới tiêu hết chất độc thì phải có biện pháp gì? Tức là phải ăn chay, đừng ăn thịt! Ăn chay thì chất độc sẽ giảm bớt đi. Nếu muốn thế giới này hoàn toàn hết độc thì mọi người đừng ăn thịt, chỉ ăn chay. Bởi vì trong thịt có chất độc, mà chất độc này lại rất vi tế, nên dù ăn vào mình cũng không nhận biết được là có chất độc. Song, từ từ mình sẽ trúng phải chất độc của thịt, lợi hại đến độ không có thứ thuốc nào có thể cứu nổi, bởi vì trong thịt chất chứa sự oán hận rất sâu dày” (Trích mục 80, quyển Khai thị 2). Đây là sự quy chụp vô căn cứ, chỉ với một động tác gõ trên google là có thể ra đến hàng triệu kết quả về lợi ích dinh dưỡng của thực phẩm chất đạm động vật. Nếu có chứa chất độc vi tế đến mức không thuốc nào có thể cứu nổi như HT nói thì có lý nào các nhà nghiên cứu, nhà khoa học chuyên môn dinh dưỡng không cảnh báo từ lâu?! HT Tuyên Hoá lấy “sở trường” của mình là người có nếp sống trường chay trong môi trường tự viện (dù có muốn không ăn cũng không được) để áp đặt các đối tượng khác. HT thậm chí còn phát biểu rằng: “Muốn độ chúng sinh trước hết mình đừng nên ăn thịt. Con người muốn độ chúng sinh thì phải độ tự tánh của chúng sinh, độ sinh thì phải ly tướng. Không có chấp trước thì mới thật sự là độ sinh vậy!” (Trích Khai thị2,https://www.dharmasite.net/khaithi2.htm#50). Qua đây, HT Tuyên Hoá thể hiện thái độ bất kính với các bậc tiền bối, trong đó tiêu biểu là Đức Phật và Đại sĩ Liên Hoa Sanh, sơ tổ của Mật tông Tây Tạng, người sáng lập dòng phái Ninh Mã và được xem như vị Phật thứ hai. Hơn nữa, một hành giả đạo Phật giữ nhiều giới chứ không riêng gì giới cấm sát sanh. Trong giai đoạn “giải thoát kiên cố” và “thiền định kiên cố”, đa phần tỳ kheo giữ “giới tướng”, song trong giai đoạn bồ tát đạo thì “giới tánh” chiếm ưu thế để nhập bồ tát hạnh. Từng lời giảng của HT Tuyên Hoá đầy sự chấp trước, không phân biệt gì là “tướng”, gì là “tánh” mà lại đầy tự mãn khẳng định rằng: “Không có chấp trước thì mới thật sự là độ sinh vậy”!

https://www.dharmasite.net/khaithi2.htm#50

Với những lập luận của HT Tuyên Hoá về ăn chay, HT có ý giải thích muốn giảm thiểu tình trạng bạo lực, chiến tranh, hận thù. Ấy vậy nhưng từ cách sử dụng ngôn từ, cách lập luận và “khai thị” của HT Tuyên Hoá lại đầy tính “bạo lực”. Ví dụ, trong bài giảng “Sát sanh và bệnh tật”, giảng ngày 21 tháng 7 năm 1989, HT Tuyên Hoá nói: “Những bệnh khó trị liệu không phải ngẫu nhiên mà có. Ðằng sau nó là những oan hồn kêu than đòi trả mạng. Vậy nên bây giờ có rất nhiều oan hồn quanh quẩn khắp nơi, cố gắng tìm cách bắt người khác trả mạng hay làm cho họ khổ đau bằng cách gây ra vô số bệnh tật quái lạ. Những oan hồn vất vưởng này là những bào thai bị nạo, bị phá thai trước khi nó có được một cuộc sống hoàn chỉnh như người. Vì vậy, nó rất căm hận, nó có thể làm đóng nghẽn tim người, làm nát gan, thận, túi mật người. Nó có thể phá hủy ngũ tạng của bạn khiến bạn phải chết dù bạn chưa muốn chết;

Hay trong bài giảng “Ăn thịt là nguồn gốc của tai kiếp” giảng ngày 19 tháng 9 năm 1982, HT Tuyên Hoá nói như sau : “Tóm lại, con vật nào bị giết thì con đó khóc la rên siết. Lúc khóc la chính là lúc mà nó phóng độc khí ra. Một mặt phóng độc khí, một mặt khóc than nói rằng: “Tốt lắm! Bây giờ tụi bây giết tao, trong tương lai tao sẽ giết lại tụi bây. Nợ này chẳng bao giờ phủi sạch được! Tụi bây giết tao, tao sẽ giết lại tụi bây, tụi bây ăn thịt tao, tao sẽ ăn thịt lại tụi bây!” Do lòng oán hờn, thù hận chất chứa như vậy nên mới tạo thành đủ thứ tai họa”. Tôi chưa từng thấy một ai ngoài mục đích làm phim ảnh giả tưởng, phim kinh dị mà lại tham gia thuyết minh cho giọng của động vật hay thường xuyên tưởng tượng cảnh ma quái như HT Tuyên Hoá. Quan trọng là không một lời nào của HT Tuyên Hoá cho thấy sự trích dẫn từ kinh điển để chứng minh độ thuyết phục. Một mặt HT Tuyên Hoá đang “khai thị” về lòng từ bi và hoà bình cho thế giới, mặt khác lại khơi mào hận thù giữa các loài với nhau như vậy, có phải là quá mâu thuẫn hay không?!

Trong khi ngài Tuyên Hoá khẳng định “Nhân ác nhất là sát sanh, ăn thịt” (bài giảng nhân dịp Vu lan tại Vạn Phật Thành ngày 29 tháng 8 năm 1982 https://www.dharmasite.net/bdh13/NhanAcLonNhat.html), ngài ấy chỉ để tâm đến chuyển động sinh học của cơ miệng khi nhai thôi mà chẳng đoái hoài đến chuyển động của miệng ấy khi buông lời kích động gây nên hận thù, chia rẽ; khi gieo rắc tà kiến, khi phỉ báng Đức Phật, các bậc thành tựu giả đạo Phật còn gây ra hậu quả “sát sanh” gấp ngàn lần hơn?!

Cao Diệu Mật Từ

 1. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc được những luận chứng sắc bén của huynh Cao Diệu Mật Từ đến HT Tuyên Hoá. Tội ác lớn nhất là gieo rắc tà kiến, nhân của tà kiến thì HT Tuyên Hoá lại mắc phải. Ngài phán ” Ăn thịt tức là ăn người, nhân ác nhất là ăn thịt, sát sanh “. Trong khi Đức Phật dạy chúng sanh nên dùng tam tịnh nhục, đơn sơ trong thực phẩm thì HT Tuyên Hoá lại khẳng định là ” ăn thịt tức là ăn người “. HT Tuyên Hoá còn bị cuổng mê bởi phim kinh dị dùng những từ ngữ ghê rợn. Thật bái phục tôi thấy HT như review cho 1 bộ phim kinh dị nào đó mà HT đã xem. Thật lộng ngôn, tôi thật xấu hổ thay cho HT. Cầu nguyện cho HT sớm ngày giác ngộ để không u mê gieo rắc tà kiến vào chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 2. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Mô Phật!
  Cao Diệu Mật Thủy hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang tiếp theo của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ với hòa thượng Tuyên Hóa. Đúng là càng đọc Mật Thủy càng bất ngờ với những lý luận chủ quan khinh suất, mang tính suy diễn theo tâm ý mình quá sức cực đoan của hòa thượng Tuyên Hóa. Những luận điệu cổ súy ăn chay của hòa thượng mang tính áp đặt, có phần quá khích lẫn gay gắt, hù dọa, gây hoang mang sợ hãi cho chúng sanh. Vậy hòa thượng từ bi ở chỗ nào? Những bài giảng của hòa thượng “luận tội” người ăn mặn, trong đó gián tiếp phỉ báng đức Phật và các bậc Thánh đức, gây chia rẽ tăng đoàn, hạ bệ các tông phái khác, gây kích động hiềm khích, hận thù giữa các tôn giáo khác… Đọc những “khai thị” của hòa thượng qua sự phân tích, dẫn chứng của Mật Từ, Mật Thủy chỉ biết lắc đầu. Sẽ còn bao người lầm mà thần thánh hóa hòa thượng Tuyên Hóa, sùng bái những ngụy kinh xuất xứ Trung Quốc, nô lệ văn hóa tâm linh người Tàu gieo rắc nữa đây? Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ để đừng lầm tin mà bị gieo rắc tà kiến và hoang mang sợ hãi!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua!
  Om mani padme hum!

  • Admin
   Nguyên Thành says:

   Thế mà có không ít người tôn xưng những vị Thầy Tàu mà trước đây không đề cập! Tiểu nhân là chỗ đó! Song, làm sao kẻ mặt xấu mà mong có hình đẹp trong gương?

 3. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ trong bài viết này. Bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng đã làm sáng tỏ những luận điểm sai lệch quỹ đạo chánh pháp, mang tính cá nhân của Hòa thượng (HT) Tuyên Hóa.
  Khi đọc những lời trích của HT Tuyên Hóa, con thực sự “cạn lời” với những nhận định mang tính chủ quan, đi ngược lại với Thánh giáo lượng của vị hòa thượng này. Bằng ý kiến chủ quan của mình, vị này lại nói rằng “Ăn thịt tức là ăn người”, rồi “Ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy”. Trong khi Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Bát đại nhân giác là “Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp”. Ngài nói là đơn sơ có nghĩa là có gì dùng đó miễn sao đáp ứng theo đúng nguyên tắc “Tam Tịnh Nhục”. Bên cạnh đó, có rất nhiều vị Thánh giả như ngài Đại sĩ Liên Hoa Sanh, sơ tổ Mật Tông Tây Tạng, ngài Marpa dù ăn mặn vẫn thành tựu tâm linh. Hay Ngài Tilopa, ăn lòng cá thối mà vẫn viên thành đạo quả. Ngài Tilopa cũng đã đưa ra lời chỉ dạy rằng: “Ngũ dục vốn không có hại, tai hại ở chỗ thái độ bám chấp vào chúng”.
  Ngay cả trong Luật tạng và kinh Jarkata, phần Xả Đọa Pháp cũng ghi lại chuyện tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đã cúng dường Đức Phật một bữa ăn có thịt bò trong đó. Nếu nói như HT Tuyên Hóa thì chẳng lẽ Đức Phật cũng “ăn người” hay “ăn chất độc” hay sao!. Tội phỉ báng Phật Pháp như vậy rồi sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề bởi luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy.
  Thực sự không hiểu tại sao HT Tuyên Hóa lại nhiều lần cổ súy ăn chay như vậy. Chẳng lẽ những câu chuyện như của Lương Võ Đế hay kẻ phản đồ Đề Bà Đạt Đa cổ suy ăn chay trường nhưng bị Đức Phật từ chối, rồi nhận lãnh những hậu quả nặng nề do nhiều lần làm sai lệch lời dạy của Đức Phật chưa đủ để cảnh tỉnh hòa thượng.
  Đức Phật cũng đã chỉ dạy là “Y nghĩa bất y ngữ; Y pháp bất y nhân” cũng để khuyến cáo người Phật tử cần đi theo thực nghĩa chứ không nền bám vào hình tướng. Trong trường hợp này chính là đừng bám chấp vào hình tướng của việc ăn chay hay ăn mặn. Và những câu chuyện thực tế như Trừ cái chướng Bồ tát theo học từ một vị cư sĩ tại gia ở chợ thành Ba la nại; Thiện tài đồng tử cầu pháp ở một dâm nữ; thầy Naropa theo học đạo ngài Tilopa là một lão ăn mày ăn lòng cá thối ven sông Hằng tại Ấn Độ là những tấm gương để hàng hậu bối về sau nhìn đó mà quán xét lại mình, phá bỏ đi những chấp kiến về hình tướng.
  Con cầu nguyện nhiều chúng sanh hữu duyên sẽ có duyên lành đọc những bài tác pháp chiếu quang này để có thể trang bị trạch pháp nhãn, không bị rơi vào lời lẽ mê lầm, không bị rơi vào cái bẫy của việc bám chấp hình tướng mà đi sai lệch với quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

  • Admin
   Nguyên Thành says:

   Luận kiến đắc dụng!

   • Cao Diệu Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.

    Om ah hum!

 4. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh huynh Mật Từ đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến những luận điểm khinh xuất của hòa thượng Tuyên Hóa .
  Con bàng hoàng khi nghe những lời giảng tin vào tâm ý mình của hòa thượng Tuyên Hóa rằng “nếu không ăn chay đều là ăn thịt người, gieo nhân ác nhất” trong khi nhiều kinh điển đã được Đức Phật xác quyết là ăn theo Tam Tịnh Nhục: “không thấy, không nghe, không nghi” .
  Con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh sẽ đọc được bài viết này để không bị lầm tưởng bởi sự đầu độc tà kiến này của hòa thượng Tuyên Hóa.
  Con cảm ơn huynh Mật Từ đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua thiên tai dịch họa.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 5. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đến Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bằng những luận chứng, luận cứ sắc bén, rõ ràng đã làm sáng tỏ những luận điểm sai lệch mang tính suy diễn theo tâm ý của mình của Hòa Thượng Tuyên Hóa .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng của mình.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 6. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Khi đọc những luận chứng trong bài viết này, dù tôn trọng Hòa thượng Tuyên Hóa nhưng con không đồng tình với những suy diễn của Hòa thượng về việc “ăn thịt tức là ăn người, nhân ác nhất là ăn thịt, là sát sanh”.
  Đức Phật cũng không ủng hộ khuyến khích việc ăn trường chay, cũng không nghiêm cấm việc ăn thịt. Ngài chỉ dạy ăn thức ăn “tam tịnh nhục” là không thấy, không nghe, không nghi con vật chết vì mình. Trong kinh Bát đại nhân giác Đức Phật có dạy: “đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp”. Ngài dạy “duy tuệ thị nghiệp” chứ không “duy thực thị nghiệp”.
  Ngoài ra, xét về mặt từ bi, thì từ bi đi liền với trí tuệ, nếu dùng thịt một con bò để nuôi sống bao nhiêu mạng người và một người ăn một bó cải giết chết bao nhiêu mạng con sâu thì thế nào là thiếu từ bi và sát sanh? Thì đừng chấp vào việc ăn gì mà nên xét lại ăn như thế nào. Còn chưa kể có dạng sát sanh vi tế, sát sanh bằng lời nói, tuyên truyền cổ súy tà kiến làm gián đoạn, gây trở ngại cho người đạt đến sự toàn giác điều đó còn nguy hại hơn. Không chỉ giết hại thân mạng mà còn cả huệ mạng bao người, điều đó mới đúng loại sát sanh nguy hiểm cần loại trừ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được ánh sáng trí tuệ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

 7. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Vấn đề chay mặn đệ đã được đọc trước đây, “lập trường” của HT Tuyên Hóa cũng chẳng khác gì so với bè lũ tà sư ở Việt Nam, chỉ khác là mức độ cực đoan đã lên một tầm cao mới.

  Ví dụ như trong đoạn này “Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thật sự trong đó chất chứa sự thù hằn sâu như biển cả vậy….nước này xâu xé nước kia, địa cầu này tiêu hủy địa cầu khác.” Ăn một miếng thịt mà HT Tuyên Hóa nói như thả một quả bom hạt nhân.

  Ngoài ra, vị này không gớm bất cứ một từ ngữ kinh dị nào để chỉ trích người khác — “người ăn thịt người, có lẽ nào người ấy là bạn ta” “tất cả những tai nạn đao binh, thủy hỏa, tật dịch lưu hành, đều là do ăn thịt mà thành”…Không biết những bạn đọc khác sẽ đón nhận thế nào, riêng đệ chỉ thấy tuyệt vọng trước một thế giới tiểu thuyết đầy tiêu cực mà trong đó mình là kẻ tội đồ thế kỷ. Có thể HT Tuyên Hóa cố tránh giết hại động vật nhưng sự cực đoan của vị này lại chính là giết đi huệ mạng, đóng lại con đường thực hành pháp của rất nhiều người tầm cầu đạo Pháp. Ngược lại là lời dạy của Đức Phật, “đơn sơ với thực phẩm,” một giải pháp trong việc thọ thực đơn giản, thực tế, phù hợp và mở ra cho chúng sanh một con đường tu tập hạnh phúc.

  Hơn nữa, đệ nghĩ rằng dù HT Tuyên Hóa có dùng từ ngữ ghê gớm thế nào thì cũng không thể phủ nhận được sự thực hiển nhiên: sự chứng đắc của những hành giả cao quý, những người không ăn chay trường, trong đó có Đức Phật. Đệ cầu nguyện cho ngọn đuộc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi để chúng sanh được trang bị kiến thức, không bị bọn tà sư làm khó dễ.

  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ vì bài viết. Cầu nguyện cho huỳnh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ. Nguyện cho những nạn nhân trong nạn lũ vừa qua sự an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy, ăn một miếng thịt mà hòa thượng cường điệu tác hại như nổ bom hạt nhân! Hòa thượng chắc là kho vũ khí hạt nhân vậy!

 8. Maria Mật Thủy Tiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi thưa Thầy!
  Con hoan hỷ, tán thán thiện hành huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang với những lộng ngôn hoà thượng Tuyên Hoá, gieo rắc tà kiến, xuyên tạc lời dạy Đức Phật: ” ăn thịt tức là ăn người, nhân ác nhất là ăn thịt, lạc sát sanh”
  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước vượt qua khó khăn, bão lũ, hướng về miền Trung.
  Om Mani pad mehum

 9. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Đệ tán thán thiện hạnh và công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã tiếp tục tác pháp chiếu quang cho những nội dung giảng nói sai lầm của hòa thượng Tuyên Hóa, đặc biệt là vấn đề nổi cộm về sự cổ súy ăn chay một cách cực đoan, phiến diện, trái ngược lời Phật dạy.

  Đệ thật là muốn “té ngửa” trước những điều mà hòa thượng khẳng định “ăn thịt là ăn người”, “ăn thịt là tội ác lớn nhất”, “ăn thịt là nguồn gốc của mọi tai kiếp”,… quá hàm hồ, chủ quan! Rồi, hòa thượng sống đời tự viện, trường chay, yêu chuộng hòa bình, muốn giảm thiểu bạo lực, chiến tranh, … nhẽ ra lời lẽ kêu gọi phải từ bi, hòa ái chứ vì sao lại dùng toàn từ ngữ bạo lực, sách động hận thù như huynh đã dẫn ra từ các bài giảng, khai thị. Lại còn việc chiết tự giải nghĩa chữ “Thịt” lái theo ý riêng của hòa thượng – đúng là thật quá mất mặt cho Phật giáo Trung Hoa và văn hóa chữ viết Trung Hoa bị bôi tro trét trấu bao năm qua như vậy. Đệ tự hỏi, một sư thầy người gốc Trung Quốc nhưng lại làm méo mó chính “bộ mặt” của mình, một tăng sĩ đạo Phật nhưng lại giảng nói sai lời Phật dạy, cổ súy ăn chay kỳ thị ăn mặn cũng là gián tiếp phỉ báng Đức Phật, các thành tựu giả đạo Phật? Lẽ nào con đường giải thoát “duy tuệ thị nghiệp” của bậc Toàn Giác chỉ ra không bằng con đường “duy thực thị nghiệp”, “duy thần thông thị nghiệp” của hòa thượng vẽ ra hay sao? Vậy thì bao nhiêu năm nay, bao nhiêu người đã tin tưởng, ngộ nhận mà tung hê lên hàng cao tăng, thậm chí là “thánh tăng”, thì có đáng hay không, có đúng hay không? Đệ cầu nguyện cho những bài viết đối luận này sẽ lan tỏa đến thật nhiều chúng sanh hữu duyên, để họ khỏi bị mê mờ, lầm tin vào những luận điệu tà kiến mà tổn hại thân căn, huệ mạng. Đệ cũng cầu nguyện ánh sáng chánh kiến từ đây sẽ mạnh mẽ chiếu soi, đập tan hết những chiêu trò mờ ám của bọn người tà vạy muốn gá dựa bóng “danh tăng” mà trục lợi, chặn đứng việc gieo rắc tội ác lớn nhất – chính là gieo rắc tà kiến!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ luôn tinh tấn, hanh thông, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khan sớm vượt qua.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác páp chiếu quang với những lộng ngôn mà hòa thượng TH gieo rắc tà kiến , tuyên tạc lời dạy đức Phật, xuyên tạc ngôn ngữ cả của người tàu theo ý hiểu của chính mình con người ăn thịt và con người đang bị người đang bị kẻ khác ăn thịt mình, con người ăn thịt động vật và vì động vật trả thù lại con người. Thật Là hoang đường.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật Tánh
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua được khó khăn thiên tai dịch họa
  Cầu nguyện cho dịch Corona sớm tiêu trừ
  Om mani Padme Hum

 11. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con nhớ trong Đại nguyện của mình, Quán Thế Âm Bồ tát dạy “Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng là cốt lõi của đạo hạnh”. Giới nguyện Bồ đề tâm số 2 nói rằng “Từ bi với người, rồi mới đến chúng sanh khác”. Vậy, những sự áp đặt, cổ súy ăn chay phi lý đến cực đoan này của HT Tuyên Hóa là từ bi với người sao? Trước khi muốn nuôi dưỡng huệ mạng, con người cần bảo vệ thân căn của mình bởi Đức Phật dạy thân người quý hiếm, nhưng đọc những dẫn chứng mà huynh Mật Từ trích dẫn từ khai thị của HT Tuyên Hóa, con cảm giác như con đường thực hành của ngài ấy dưới danh nghĩa đạo Phật (từ bi và trí tuệ) đã dựng lên lớp lớp hàng rào gai góc sắc nhọn để người thấy khó mà lui, thấy mặc cảm mà từ bỏ, thấy cực đoan mà sợ hãi, chỉ còn lại ngài ấy và “tăng đoàn” của mình tung hứng, tự mãn với nếp sống “thanh tịnh” nơi tự viện.
  Qua bài phân tích sắc sảo của đạo huynh Mật Từ và comment của huynh đệ Kim Cang, con cảm thấy trắng đen, thật giả, chánh tà đã rõ mười mươi. Những ai từ bỏ gốc rễ Bồ đề tâm để chăm bón cho ngọn cây “thanh danh” của mình đã tự phơi bày đạo hạnh của họ như lời dạy của Bồ tát Quán Âm. Một lần nữa con đọc lại lời dẫn của Thầy ở đầu bài viết mà thấy đau lòng trước tội ác của những vị miệng nam mô mà… Chúng sanh chưa đủ vô lượng khổ hay sao mà còn nỡ lòng tàn nhẫn vùi lấp họ trong những tư duy tà kiến và sự chịu đựng khốn khổ như vậy? Con hoan hỷ tán thán và cảm kích tinh thần tác pháp chiếu quang của vị Thầy và đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, đã không ngại lội vào vũng bùn dơ để trả lại cho tam giới một bầu trời chánh kiến quang minh.
  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Pad Me Hum.

 12. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đối với sự tự ý lập ngôn, gieo rắc tà kiến của HT Tuyên Hóa.
  Những bài trước, chúng con đã được “diện kiến” với những lần tự tin vào tâm ý mình mà đưa ra những ý kiến cực đoan, trái với quỹ đạo chánh pháp của HT Tuyên Hóa, nhưng bài này thì trình độ cực đoan đã “vươn lên một tầm cao mới” khi xuyên tạc trắng trợn những lời Đức Phật dạy bằng những câu từ đầy kinh dị “Ăn thịt tức là ăn người, nhân ác nhất là ăn thịt, là sát sanh”.
  Trước những tấm gương ngời sáng như Đức Phật, các bậc thánh giả, thành tựu giả không ăn chay nhưng vẫn thành tựu đạo nghiệp và những “đại biểu” tiêu biểu về sự cố chấp ăn chay là Đề Bà Đạt Đa, Lương Võ đế kết cục bi thảm mà HT Tuyên Hóa vẫn khuyến cáo cực đoan về chay mặn thì có thể thấy được cái danh “Danh tăng” chỉ là danh trong cõi luân hồi.
  Đồng thời, con hiểu được một phần vì sao HT Tuyên Hóa lại chọn “Ngu si” khi nói về Đạo Phật vì chính bản thân HT đã không chọn phương pháp “dùng trí tuệ làm nghiệp” thì hiển nhiên sẽ không thắp sáng được ngọn đuốc trí tuệ mà soi sáng muôn nơi, giúp cho chúng sanh lìa mê về giác. Qua đó con cũng thấy được lý do vì sao Đức Pháp vương Gyalwang Grukpa thứ XII đã huấn thị “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối”, vì điều này còn dẫn đến đóng cánh cửa giải thoát của các chúng sanh khác khi tin lầm theo.
  Con cám ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ,
  Cầu nguyện đất nước sớm chấm dứt nạn lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con thấy HT Tuyên Hóa chỉ bịa đặt, áp đặt mọi người phải theo ý mình, những lập luận thì lại không có trích dẫn từ bất kì kinh điển nào ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Conđax đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan bỷtasn thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ, với những luận cứ ,luận chứng mà huynh trích từ thánh giáo lượng đã cho thấy HT Tuyên Hóa thật cuồng ngôn, tự tin vào tâm ý của mình mà đưa ra những bài viết, bài giảng gieo gắt tà kiến, phỉ báng đạo Phật, gieo nhân cho nhiều người không hiểu mà phỉ báng , trong khi Đức Phật dạy dùng tam tịnh nhục, và trong Bát Đại Nhân Giác kinh thì đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp ( duy tuệ thị nghiệp) con HT Tuyên Hóa thì ngài đừng Duy Thực thị nghiệp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ. Om Mani padme hum!

 15. Mathanh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi .
  Con hoan hỷ và tán thán công đức thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ đến hòa thượng Tuyên Hóa, bằng những minh chứng xác thực và những lý giải sâu sắc , dựa vào thánh giáo lượng , kinh điển Phật giáo, những lời dạy chí tôn của Đức Phật, Đại sĩ Liên Hoa Sanh , Cao Diệu Mật Từ đã dần dần vạch trần giả tâm cực đoan, muốn khống chế và áp đặt chúng sanh theo phương pháp giảng thuyết mang tính chất cổ súy tự ý lộng ngôn , trái với lời dạy của Đức Phật, gieo rắc tà kiến , gây hoang mang cho chúng sanh, qua những bài giảng về ” Sát sanh & bệnh tật ” , luôn ám chỉ đến những hình tượng oan hồn oán than về đòi nợ …v..v , đã là hòa thượng có tiếng ở Trung Quốc mà lại thuyết giảng trước công chúng giống như đang là đạo diễn phim kinh dị ma quái. Lại nữa , từ miếng thịt nhỏ trong tô canh , giống như Cao Diệu Mật Từ đã xác quyết đó chỉ là vật vô tri , vô giác , vậy mà hòa thượng Tuyên Hóa đã bằng phương thức sư phạm của mình để mổ xẻ , bêu rếu cho tội trạng của miếng thịt , nào là sự thù hằn dày sâu như biển cả , ăn thịt như là ăn chất độc , tất cả mọi tai nạn đều do ăn thịt mà thành , ăn thịt là kẻ sát sanh , là kẻ mang tội ác lớn nhất …v..v. Rõ là hòa thượng Tuyên Hóa hơi ” Có vấn đề ” , cả toàn Thế giới không ai mà không ăn thịt vì đó là chất đạm , có sao đâu , trong khi đó Lương Võ Đế ăn chay trường mà kết cuộc về cuối đời lại bi thảm . Ngay cả đất nước Ấn Độ, đa số là ăn chay nhưng tệ nạn vẫn xảy ra , trong kinh Bát Đại Nhân Giác , Đức Phật đã dạy ” Luôn ghi nhớ biết đủ , đơn sơ gìn giữ đạo , trí tuệ là đạo nghiệp ” và Ngài cũng đã khuyến cáo rằng ” Đơn sơ với thực phẩm ” . Đây mới chính là những lời dạy chí tôn của Đức Phật, sẽ là con đường tiến tới giải thoát nhanh nhất , đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc tự tâm và thong dong tự tại .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu cho đạo hữu Cao Diệu Mật Từ luôn hanh thông thế sự và mọi ước nguyện đều được viên thành chính đáng.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM .

 16. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh cũng như công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ tới Hòa Thượng Tuyên Hóa.
  Bằng những luận chứng, luận cứ xác đáng đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra những luận điểm sai lầm mang tính chất cổ súy về vấn đề ăn chay hay ăn mặn của HT Tuyên Hóa.
  Bài thuyết giảng của HT Tuyên Hóa là hoàn toàn dựa trên tâm ý của mình mà tự ý lập ngôn ,tùy tiện biện giải , khi HT cho rằng ” Ăn Thịt Tức Là Ăn Người ” lời khẳng định lập dị của HT há chẳng phải gây nên sự hoang mang lo sợ tới chúng sanh ,là phỉ báng chánh pháp .Trong khi đó Đức Phật đã chỉ dạy : Đạo Phật lấy tâm làm gốc ,lấy trí làm đầu ” Duy tuệ thị nghiệp ” chứ không phải bám chấp vào chuyện chay , mặn mà điều quan trọng là có gì dùng nấy miễn sao giữ đúng nguyên tắc ” Tam Tịnh Nhục ” là không thấy ,không nghe ,không nghĩ .Cũng như bốn phẩm chất cao cả của người tu Phật : Đơn sơ với ăn uống ,đơn sơ với ngủ nghỉ ,đơn sơ với thuốc men , đơn sơ với tọa cụ , y phục đơn sơ gìn giữ đạo ,trí tuệ làm đạo nghiệp.
  Còn những lời phát biểu của HT Tuyên Hóa nói về phạm trù thế gian là tư duy cực đoan là phản khoa học .
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài phản luận .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Từ hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm dứt trừ .
  Om Mani padme hum !

 17. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con bải hoải trước những phát ngôn gây sốc, tự ý lập ngôn, cuồng ngôn của Hòa thượng Tuyên Hóa. Kỳ lạ khi hòa thượng là con Phật nhưng thuyết giảng lại không trích dẫn lời dạy của Đức Phật, nói theo tâm ý mình, nội dung bài giảng đi ngược với đạo Phật là con đường tỉnh thức. Điều này khiến những người có trạch pháp nhãn phải đặt dấu hỏi về Hòa thượng Tuyên Hóa dù cho ngài ấy có là một danh tăng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn! Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đất nước tránh được thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.

  Om mani padme hum.

  • Mật Hữu Tâm says:

   Kính Bạch Thầy
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ
   Con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, tác pháp chiếu quang và luận chứng, luận cứ của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đến HT Tuyên Hóa, qua những luận chứng luận cứ,và sai lầm về ăn chay ăn mặn cho thấy HT Tuyên Hóa deo tà kiến cho chúng sanh rơi vào cõi thấp, HT Tuyên Hóa thật sự lộng ngôn và cổ súy về việc ăn chay hay ăn mặn, trong khi đó đức Phật dạy chúng sanh đơn sơ với thực phẩm,Tam tịnh nhục là” không nghe,không thấy, không nghĩ, vậy mà HT Tuyên Hóa giảng ra những lời lập dị” ăn thịt” tức là ăn người “HT Tuyên Hóa thật sự làm cho các tùy kheo,chúng sanh hoang mang về việc ăn chay hay ăn mặn. Nguyện cho chúng sanh không rơi vào những kẻ tà sư và tà linh mà rơi vào cõi thấp. Tạ ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc.
   Con thành tâm cầu nguyện sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
   Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
   Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   Om Mani Padem Hum

 18. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và những trích dẫn thật sắc bén của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ với Hòa Thượng Tuyên Hóa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ trước bài viết, tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ. Qua bài viết con nhận thấy tường thành tà kiến mà người tàu xây dựng thật là kiên cố, nó đã ăn sâu vào tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Nhưng chỉ có thể bị đánh đổ bởi Mật Gia Song Nguyễn.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp đẩy tà xây chánh.
  Cầu nguyện chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ để không rơi vào cạm bẫy do người tàu đặt ra.
  Om Mani Padme Hum!

 20. Cao Diệu Tấn Giác
  Cao Diệu Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết đối luận của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Con hoan hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ với những nội dung giảng luận lầm lạc, cổ súy ăn chay cực đoan, ngược với lời dạy của Đức Phật của HT Tuyên Hóa. Con không rõ HT Tuyên Hóa là cao tăng, danh tăng đắc đạo đến mức nào, nhưng qua từng luận cứ, luận chứng xác đáng mà đạo huynh Mật Từ đưa ra trong 6 bài đối luận đã khiến con đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và lần này là lời tự ý lập ngôn có tính chất cực đoan khủng khiếp “Ăn thịt tức là ăn người, nhân ác nhất là ăn thịt, là sát sanh”, và “ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy”.
  Đức Phật đã dạy trong Kinh Bát đại nhân giác – đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp và Ngài dạy chúng ta “cách ăn” (không bám chấp chay – mặn, “tam tịnh nhục”) chứ không phải “ăn gì”. Còn HT Tuyên Hóa phát ngôn “Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thật sự trong đó chất chứa sự thù hằn sâu như biển cả vậy” và “tất cả những tai nạn đao binh, thủy hỏa, tật dịch lưu hành đều là do ăn thịt mà thành”?! Con không hiểu HT Tuyên Hóa đã từ bi với chúng sanh như nào mà xa rời trí tuệ giải thoát của Đức Thế tôn đến vậy.
  Con cảm tạ vị Thầy đã dương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang, lan tỏa ngọn đuốc chánh pháp để chúng sanh có cơ hội vượt qua bóng đêm vô minh tà kiến, phân định rõ chân ngụy, chánh tà để không tin nhầm tà sư mà hại đến thân căn, huệ mạng, có cơ hội đạt giải thoát trong tương lai.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Từ về bài viết ý nghĩa lợi lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ, đất nước tránh được nạn lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, mọi khó khăn sớm vượt qua.
  OM MANI PADME HUM

 21. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã có bài tác pháp chiếu quang đến hòa thượng Tuyên Hóa. Bằng những luận cứ, luận chứng của mình đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã cho mọi người thấy được việc ” khai thị ” của vị hòa thượng này tự ý lập ngôn, loạn ngữ theo tâm ý mình. Con thật ngán ngẩm cho những lời giảng của hòa thượng Tuyên Hóa về việc cổ súy ăn chay ” Ăn thịt tức là ăn người “, ” nhân ác nhất là ăn thịt, sát sinh “, ” ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy “. Nếu không đọc bài này, con không tin rằng đây là do chính hòa thượng này nói, một danh tăng sao có những phát ngôn không dựa theo thánh giáo lượng, lời Phật dạy mà chỉ theo tâm ý mình là chính. Thông qua những lời này, hòa thượng Tuyên Hóa đã gây ra sự chia rẽ tăng đoàn, hạ bệ những tông phái khác đi ngược lại với tinh thần lục hòa mà Phật đã dạy. Những ai ăn mặn thì bị gán ghép là thiếu từ bi, tội ác hay sao trong khi đó Đức Phật dạy ” đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp ” và theo tinh thần tam tịnh nhục chứ Ngài đâu có dạy ăn thịt là ăn người, là nhân ác. Con thật ngao ngán với một số vị tăng sĩ vì muốn cũng cố đặc quyền tâm linh, nâng cao vị thế của mình mà lấy ” sở trường trường chay ” của mình ra để làm bức bình phong, ra vẻ tự cao rồi khinh chê người khác khi thấy họ không ăn chay được hay không trường chay. Con mong rằng chúng sanh hữu duyên sẽ đọc được các bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn mà hiểu được bản chất của vấn đề.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 22. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con rất hoan hỷ khi được vị Thầy từ bi chỉ dạy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om mani padme hum

 23. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra những sai lầm về vấn đề ăn chay và ăn mặn của Hòa thượng Tuyên Hóa đã tự ý lập ngôn loạn ngữ Theo tâm ý mình
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho cơn bão lũ miền Trung nhanh chóng qua mao
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Mani padme hum

 24. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đọc bài “Ăn thịt tức là ăn người đúng không? Nhân ác nhất là ăn thịt sát sanh đúng không? Lẽ nào gần 80% dân ta không ăn chay đều là “ăn thịt người” & ” gieo nhân ác nhất” rồi ạ.
  Con đã hiểu được đức Phật chỉ dạy ăn thức ăn tam tịnh nhục chứ không nghiêm cấm ăn thịt. Con không đồng tình với lời nói của HT Tuyên Hóa ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu mong người dân miền trung sớm vượt qua thiên tai.
  Cầu mong tất cả chúng sach thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 25. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán bài viết tác pháp chiếu quang số 5 của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đối với luận kiến chủ quan, cực đoan, áp đặt vô lý của HT Tuyên Hóa trong vấn đề chay – mặn. Có thể HT muốn tránh sát sinh, tuy nhiên lập luận của HT không dựa vào Kinh điển mà chỉ áp đặt suy nghĩ chủ quan lên người khác, sự cực đoan đã đi quá xa và trái ngược với tinh thần “trung dung” của đạo Phật, chống đối lại lời dạy của Đức Phật. Óc tưởng tượng của HT cũng hết sức phong phú đến độ một miếng thịt trong tô canh có thể cứu đói người khác lại mang trong đó tội ác đến không thể chất chứa nổi. Sự cực đoan của HT đến mức muốn triệt tiêu hoàn toàn việc ăn thịt, nghe thì có vẻ là từ bi nhưng lại là “sát sanh” theo hình thức khác. Đó là “sát sanh” ý nguyện tu tập theo đạo Phật của chúng sanh bằng cách dựng lên hàng rào “ăn chay tuyệt đối”. Trong khi đó, đạo Phật không chay không mặn, rất nhiều bậc Giác ngộ, Thành tựu giả nhưng không ăn chay trường, trong đó có Đức Phật. Quan điểm của HT đã rơi vào biên kiến, chấp thủ, không còn là con đường trung đạo mà Đức Phật đã chỉ ra để đi đến Giác ngộ Giải thoát.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết loạt bài tác pháp chiếu quang lợi lạc.
  Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ tinh tấn hành Pháp và thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện thiên tai bão lũ sẽ chấm dứt, mọi khó khăn vừa qua sẽ được khắc phục nhanh chóng.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ bằng những luận chứng luận cữ rõ ràng đanh thép đã làm rõ những điều sai trái lệch quỹ đạo chánh pháp cùng những lời cuồng ngôn loạn ngữ, xuyên tạc, luôn tự tin vào tâm ý mình không có trích dẫn từ kinh điển của hoà thượng Tuyên Hoá. Qua bài con thấy được hoà thượng Tuyên Hoá đang vừa cổ xuý cho việc chay mặn vừa gieo giắc nỗi sợ hãi cho chúng sanh bởi khả năng nổ thượng thừa của mình để rồi chúng sanh từ thế hệ này sang thế hệ khác phải tiếp thu nguồn kiến thức uế tạp sai lầm khiến chúng sanh cứ mãi trở thành kẻ ngu dốt . Hoà thượng Thuyên Hoá đang làm tốt công việc của một người đầy dã tâm mang hình thức từ bi nhưng bên trong thâm độc của quỷ làm cho con cảm thấy ngán ngẩm với một người theo Đạo Phật nhưng lại làm trái lời Đức Phật và con tự hỏi liệu hoà thượng đã thấy ai ăn chay mà đắc thánh quả hay không? Hay chỉ là những kẻ ăn chay nhưng phải chịu chừng phạt của luật tắc nhân quả khi ” miệng nam mô bụng một bồ dao găm” như Đề Bà Đạt Đa, Lương Võ Đế . Cũng như những con trâu con bò ăn trường chay không ăn thịt người , không sát sanh, không hại người có lẽ chúng sẽ có cơ hội giả thoát, đắc thánh quả hơn con người .
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước tránh được những thảm hoạ thiên tai lũ lụt mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng như con viết, họ có miệng bồ tát nhưng ….

   • Mật Thuận Nguyên says:

    Kính bạch Thầy
    Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Om mani padme hum

 27. Tịnh Pháp says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe,trụ thế lâu dài,
  Lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đất nước Việt Nam vượt mọi khó khăn
  Thiên tai lũ lụt sớm trôi qua
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng
  Thái giác ngộ
  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 28. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài tác pháp chiếu quang chỉ ra những luận điểm sai lệch quỹ đạo chánh pháp, tự ý lập ngôn không theo Thánh giáo lượng của hoà thượng Tuyên Hóa(HTTH).
  Qua những trích dẫn luận điểm của (HTTH) về việc ” Ăn thịt tức là ăn thịt người”và “Ăn thịt cũng giống như ăn thuốc độc vậy” đây là lối tư duy chủ quan khinh xuất,tin theo tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả mà kinh Tứ thập nhị chương đã chỉ ra mà (HTTH) đã mắc phải, phạm trọng lỗi nặng nề khi gieo nhân phỉ báng Đức Phật và các bậc Thánh đức, gây cản trở người có trí tuệ đạt tới sự toàn giác khi quá chấp vào những tiểu tiết ăn chay, mà không chú trọng vào mục đích tối thượng là giải thoát chúng sanh khỏi luân hồi sanh tử thông qua Tứ Diệu Đế,làm trái lời đức Phật dạy trong khi đức Phật đã dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác ” Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp”và trong 10 hoạt động tâm linh đạo Phật không hề nhắc đến việc chay hay mặn, bộc lộ sự khiếm khuyết tuệ tri chánh kiến và lối tư duy áp đặt làm lu mờ,tê liệt phản kháng của chúng sanh bằng lối chấp thủ luân hồi của ( HTTH) phơi bày thủ đoạn gieo dắc tà kiến văn hóa người Tàu ngấm ngầm mượn danh đạo Phật để thao túng chúng sanh tạo phản đạo Phật lộ rõ ý đồ tạo ra con đường riêng mang màu sắc văn hóa tâm linh Trung Hoa.
  Trong kinh Hôi Thối cũng đã dạy rằng “Sát sanh và hành hình/ Đả thương và bắt trói/ Trộm cắp và nói láo/ Man trá và lừa đảo/Giả bộ học thức/Đi lại với vợ người/Đây là đồ ăn thối ăn thịt không phải thối” Hơn nữa có rất nhiều vị Thánh giả như Ngài Đại Sĩ Liên Hoa Sanh Sơ Tổ Mật Tông Tây Tạng, Ngài Marpa, Ngài Tilopa, các ngài ăn mặn nhưng vẫn viên thành đạo quả các Ngài ở giữa đời thụ hưởng ngũ dục nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ, không bao giờ ngơi nghỉ làm lợi lạc cho chúng sanh đó sao và Đại Sĩ Liên Hoa Sanh trong “Giáo huấn Dakini” đã chỉ rõ điểm quan trọng là người tu cần chuyển hóa tâm mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp và trong sự ăn thì quan trọng” ăn như thế nào” với thái độ ra sao? Cụ thể là theo nguyên tắc” Tam tịnh nhục” chứ không phải là ăn gì, đã là Phật tử ta phải làm theo lời Đức Phật và các bậc Thánh đức chỉ dạy tập trung hướng tới vị giải thoát chứ không phải vị chay hay mặn.
  Hay câu chuyện của Ngài Tế Công đắc A La Hán cũng để lại cho chúng ta bài học phá chấp, Ngài thọ thịt chó,uống rượu là bài học phá chấp với tâm thanh tịnh. Sự phá chấp này thể hiện trong “Tâm kinh Bát Nhã” ” Sắc tức thị không, không tức thị sắc,thọ tưởng hành thức cũng đều như thế” chữ (không) trong tâm kinh bát nhã,tức là ( phá chấp) là phủ định những hiện tượng này, để không dính bận vào chúng, trong một số tình huống, chứ không phải lúc nào cũng áp dụng,bởi vậy Đức Phật mới dạy 4 phương diện phạm trù giá, khai, trì, phạm để tùy thuận chúng sanh.
  Trong tác phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Tín Luận” cư sĩ khẳng định.”Có tiền, có quyền hưởng sự sung sướng của vật chất. Có danh phận là có quyền hưởng sự kính trọng của người đời. Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát không phải một tinh thần bi quan hay lạc quan. Người tu ở trong đời nên sống với những gì có được, và hưởng những gì mà mình đáng được hưởng” nằm trên tấm đệm êm người tu cũng hạnh phúc của cảm giác êm ái, dùng một món ăn người tu cũng hạnh phúc của cái vị ngon,đạo lực của người tu chỉ được đem ra so sánh là khi mất đi tấm đệm êm, không có món ăn ngon thì tâm ta ở trạng thái nào thôi chứ không phải cái đích ăn chay trường. Ngài Tilopa cũng dạy “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại” lỗi lầm ở chỗ “Thái độ của người thọ lạc đối với chúng”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến Phật đà để chúng con hiểu được nghĩa tu để hành đạo hằng vui chớ không có buồn,hằng lạc chứ không có khổ, và pháp tu không cản người hưởng những dục lạc của đời đem đến, chỉ giải thoát cho người những gì gọi là khổ.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ tới HT Tuyên Hoá trước sự cuồng ngôn lộng ngữ trắng trợ về vấn đề chay mặn trong Phật pháp. Sau khi đọc những trích dẫn từ những bài giảng của HT Tuyên Hoá, con cảm thấy lo lắng cho những em bé được sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo đạo Phật mà lại dưới sự chỉ dạy của HT Tuyên Hoá. Chắc hẳn ngay từ khi bắt đầu biết ăn, em bé đó cũng chỉ ăn rau, củ, quả, gạo chứ không được phép ăn thịt vì sợ phạm phải giới sát sanh “ Ăn thịt tức là ăn người”. Trong thời kỳ sinh trưởng cần nhiều chất dinh dưỡng để phát triển cơ thể, trí tuệ, vậy mà các em phải “ xa lánh” các loại thịt bởi những niềm tin sai lầm, sự hiểu biết nông cạn về giáo lý đạo Phật từ cha mẹ, ông bà. Hơn nữa, trên phương diện Phật pháp trong kinh Tăng nhất A hàm rằng “ Tội ác lớn nhất là reo rắc tà kiến, nhân tà kiến”, chứ không phải như áp đặt của ngài rằng tội ác lớn nhất chính là ăn thịt. Nhiều người theo đạo khác vẫn sử dụng thịt làm món ăn chính trong bữa ăn của họ, chỉ có đa số người dân Châu Á bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng sai lầm từ các nhà sư Trung Quốc từ thời xưa mà phồng mồm nói đạo Phật là phải ăn chay. Vậy chẳng phải những người ăn chay đang lên án hơn một nửa thế giới, những người đang ăn thịt, trong đó có Chủ tịch nước, Tổng thống… hay sao.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đất nước không còn gánh chịu thiên tai, sớm khắc phục được hậu quả.
  Om mani padme hum

 31. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, đã viết bài tác pháp chiếu quang cho Hòa thượng Tuyên Hóa chỉ ra sự cuồng ngôn loạn ngữ, tự ý lập ngôn thuyết giảng theo tâm ý chủ quan của mình cổ súy áp đặt người khác phải ăn chay, phỉ báng người tu ăn mặn ( trong đó có cả Đức Phật và các bậc Thánh đức), gây trở ngại cho chúng sanh đến với sự Toàn giác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện Thầy vượt qua mọi khó khăn.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 32. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Cao Diệu Mật Từ. Không ngờ cái vụ ăn chay này lại ám ảnh chúng sanh đến tận bây giờ, một lần nữa vị Thầy và các huynh đệ lại xung trận để tác pháp chiếu quang cho chúng sanh mê lầm. Rất rõ ràng, nguyện lực của các Bậc Giác Ngộ là dẫn dắt chúng sanh đạt đến quả Phật toàn giác và thân người thì quý hiếm, ví như chóp đỉnh của ngọn núi so với những loài chúng sanh khác trong luân hồi, cho nên không thể có chuyện ăn chay để mà con người ăn uống kham khổ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng mà không thể tu tập được, vô lý. Đức Liên Hoa Sanh, người được cho là chứng ngộ ngang bằng với các vị Phật cũng đã dạy rất rõ ràng rằng là không hề có ăn chay gì hết, rõ ràng ngài nêu những điều trong thập thiện không có ăn chay. Ngài Tông Khách Ba dạy ba yếu tính giác ngộ: xả ly, bổ đề tâm và tánh không và vẫn không có ăn chay gì. Tóm lại là không có Bậc Thánh nào dạy ăn chay, nghe theo hoà thượng Tuyên Hoá sẽ chỉ đi ngược lại giáo huấn của Đức Phật, là mất thời gian và càng ném bản thân vào trong sâu hơn của ngục tù sanh tử vì chấp thủ.
  Cầu nguyện chúng sanh thức tình với trạng thái giác ngộ!
  Cầu nguyện nạn lụt sớm chấm dứt!
  Om mani padme hum !

  • Cao diệu bích Liên says:

   Kính bạch Thầy
   Con đã đọc bài này rồi ạ
   Con hoan hỷ tán thán công đức của huynh Cao diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang với hoà thượng Tuyên Hoá. Qua sự phân tích, chứng minh của bài viết đã cho chúng con thấy Ht đã giảng luận không trích dẫn kinh điển, tự ý lập ngôn, gieo rắc tà kiến, cổ súy ăn chay, trường chay với những lời lẽ nặng nề, cực đoan, khinh xuất, không thuyết phục như ” ăn thịt giống như ăn chất độc ” ” Ăn chay thì chất độc sẽ giảm bớt đi ” trong khi thực phẩm chất đạm động vật mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng nếu thịt độc hại thì đã có sự cảnh báo của các nhà khoa học, chuyên môn dinh dưỡng. Và ht còn cho rằng việc ăn thịt là nguyên nhân gây ra bệnh tật, chiến tranh, hận thù vì ” miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thực sự trong đó chất chứa sự thù hằn sâu như biển cả … nước này xâu xé nước kia … “, “Ăn thịt tức là ăn người “, sự cuồng ngôn loạn ngữ, ác ngữ, cực đoan, phỉ báng Phật pháp của ht Tuyên Hóa giết chết nhiều huệ mạng vì ngăn trở chúng sanh tầm cầu đạo pháp “. Việc ăn chay hay mặn là quyền tự do của mỗi cá nhân, tuỳ theo cơ địa, sở thích, tôn giáo. Đức Phật không ủng hộ chay mặn mà Ngài chỉ dạy ăn thức ăn ” Tam tịnh nhục ” ( là không thấy, không nghe, không nghĩ ) và không dạy chủ yếu ăn gì mà dạy ” Đơn sơ với thực phẩm ” với thái độ tự tại, thong dong, bất phân biệt, phù hợp vói chúng sanh, giúp cho chúng sanh có cơ hội tầm cầu đạo pháp, vui tu dùng trí tuệ làm đạo nghiệp chứ không phải tu ăn. Cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
   Cầu nguyện cho Tâm pháp Thanh Trí lan toả khắp muôn nơi để chúng sanh không còn bị mê lầm trước những kẻ gieo rắc tà kiến. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status