Mar 14, 2019

Posted by in Giáo điển | Comments Off on ANTIDOTE TO FIVE HINDRANCES IN MEDITATION (Cách đối trị với năm chướng ngại trong thiền định)

ANTIDOTE TO FIVE HINDRANCES IN MEDITATION (Cách đối trị với năm chướng ngại trong thiền định)

This important dharma document of Song Nguyen Tantra House is intended for the disciples who have received true dharma transmission only and access by others is unauthorized.    Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status