Oct 25, 2016

Posted by | 25 Comments

Chia sẻ trong pháp hội Hằng Thuận 20...

Chia sẻ trong pháp hội Hằng Thuận 2016: ĐẠO HỮU MẬT VIỄN BÁO HIẾU CHO CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO?

Đạo hữu Mật Viễn báo hiếu cho cha mẹ như thế nào?...

Oct 13, 2016

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng tại Mật gia Tây Nguyên: ĐẤ...

Bài giảng tại Mật gia Tây Nguyên: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

...

Oct 13, 2016

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng trong pháp hội hằng thuận ...

Bài giảng trong pháp hội hằng thuận 2016: BÁT PHÁP QUY Y

Bài giảng trong pháp hội hằng thuận 2016: BÁT PHÁP QUY Y Phần 1:...

Oct 12, 2016

Posted by | 66 Comments

Đạo hữu Mật Tịnh Giác chia sẻ: TỪ XÂ...

Đạo hữu Mật Tịnh Giác chia sẻ: TỪ XÂY NHÀ TRONG TÂM ĐẾN XÂY NHÀ BÊN NGOÀI (pháp hội hằng thuận 2016)

Đạo hữu Mật Tịnh Giác chia sẻ: TỪ XÂY NHÀ TRONG TÂM ĐẾN XÂY NHÀ BÊN NGOÀI...

Oct 11, 2016

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: SÁU BA LA MẬT TRONG HẰNG ...

Bài giảng: SÁU BA LA MẬT TRONG HẰNG THUẬN LỨA ĐÔI (pháp hội hằng thuận 2016)

 ...

Oct 10, 2016

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên ...

Phần 1:...

Oct 9, 2016

Posted by | 28 Comments

Hạnh phúc: Những góc cạnh tâm linh v...

Hạnh phúc: Những góc cạnh tâm linh và đời thường (đạo hữu Mật Quốc Sanh chia...

Oct 9, 2016

Posted by | 26 Comments

Những chia sẻ trong pháp hội HẰNG TH...

Những chia sẻ trong pháp hội HẰNG THUẬN (ngày 09/10/2016)

Mật Tất Kiểm chia sẻ về giai đoạn bức phá của pháp tu “Heo con xinh...

Oct 2, 2016

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: “TỤNG KINH GÕ MÕ...

Bài giảng: “TỤNG KINH GÕ MÕ” THỜI @

   ...

Oct 2, 2016

Posted by | Enter your password to view comments.

MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ ...

  MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO             Từ ngữ Việt Nam...

Sep 20, 2016

Posted by | 44 Comments

NÚI RỪNG CÒN ĐÓ MÀU SƯƠNG KHÓI ̵...

NÚI RỪNG CÒN ĐÓ MÀU SƯƠNG KHÓI – BÀI 3

Từ hôm Thầy Cô bắt đầu rời khỏi Pleiku, mưa vẫn cứ rả rích cả ngày trời. Lại...

Sep 2, 2016

Posted by | 12 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 11. INDEX (Phầ...

ONE LIFE ONE MANTRA – 11. INDEX -Samantabhadra: “The Ever-excellent One”....

Sep 2, 2016

Posted by | 19 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 10. Index (Phầ...

ONE LIFE ONE MANTRA – 10. Index SEVEN LINE PRAYER “Hūṃ! In the north-west of...

Aug 14, 2016

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng y...

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về BÁT CHÁNH ĐẠO

  Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về bát chánh đạo (Bài...

Aug 12, 2016

Posted by | 45 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 8. SELF-DETERM...

Buddhist laymen should attempt to keep five precepts to be reborn in the...

Aug 11, 2016

Posted by | 15 Comments

Letter from Tien Giang Province: RAD...

Letter from Tien Giang Province: RADIANT HALOS (Ánh quang rực chiếu)

Letter from Tien Giang Province: RADIANT HALOS     Our Guru had asked us, Mat...

Aug 9, 2016

Posted by | 43 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 7. Cross...

ONE LIFE ONE MANTRA – 7. Crossing the Samsara to the Pure Land Thanks...

Aug 8, 2016

Posted by | 42 Comments

ONE LIFE, ONE MANTRA – 6. ONE LIFE, ...

ONE LIFE, ONE MANTRA – 6. ONE LIFE, ONE MANTRA (Một đời người một câu thần chú)

ONE LIFE, ONE MANTRA – 6. ONE LIFE, ONE MANTRA Life is too short actually. A...

Aug 8, 2016

Posted by | 60 Comments

ONE LIFE, ONE MANTRA – 5. THE EFFICI...

Many Tantric practitioners keep reciting six syllables mantra for their whole...

Aug 5, 2016

Posted by | 67 Comments

The Consciousness’s mask (Mặt nạ tâm...

The Consciousness’s mask (Mặt nạ tâm thức)

THE CONSCIOUSNESS’S MASK Recalling in mid- August 2005, there was an...

Aug 4, 2016

Posted by | 58 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 4. ONLY MANI M...

ONE LIFE ONE MANTRA – 4. ONLY MANI MANTRA IS ENOUGH (Chỉ một thần chú MANI là đủ)

 Nowadays, most of Buddhists hear the terminology of “mantra”. Each Buddha...

Jul 22, 2016

Posted by | 68 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 2. WHAT IS A M...

PREFACE In the plateau of Ladakh in Nepal, it is minus 18 degrees Celsius on...

Jul 18, 2016

Posted by | 41 Comments

Letter No. 109 to Disciples: What is...

Letter No. 109 to Disciples: What is “Dharma Transmission Fee”?  How Is It Paid? (THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ?)

Dear Disciples! A disciple named V.T has sent a request letter for Dharma...

Jul 15, 2016

Posted by | 65 Comments

Lesson 14: A RICH MAN WHO HATH LOST ...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Page 10 of 18« First...89101112...Last »
DMCA.com Protection Status