Nov 25, 2012

Posted by | 48 Comments

Giàu nghèo (Bài mở)

Giàu nghèo (Bài mở)

“Giàu nhờ bạn, sang vì vợ”. Có câu như vậy trong nhân gian. Thế nhưng giàu...

Nov 25, 2012

Posted by | 82 Comments

Niềm kiêu hãnh linh thánh

Niềm kiêu hãnh linh thánh

Trong kinh sách Mật giáo có cụm từ đặc biệt, rất lạ về ngữ nghĩa khiến người...

Nov 25, 2012

Posted by | 20 Comments

Tâm thư dành cho người có tâm đạo...

Tâm thư dành cho người có tâm đạo

Kính lễ Đức Quán Âm Bồ tát Kính lễ vị Đạo sư tôn quý Đệ tử  tàm quý Đáo Bỉ...

Nov 25, 2012

Posted by | 216 Comments

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta th...

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người? (Bài mở)

Đúng là quy y Phật rồi không nên thờ tự, lễ bái Thiên, Thần, Quỷ, Vật! Bởi...

Nov 25, 2012

Posted by | 46 Comments

Mặt nạ tâm thức

Mặt nạ tâm thức

Nhớ lại, vào trung tuần tháng 8 năm 2005 một cuộc triển lãm nghệ thuật gây...

Nov 25, 2012

Posted by | 198 Comments

HƯNG VẬN TÂM THỨC

HƯNG VẬN TÂM THỨC

Giàu hay nghèo, tựu trung ai cũng có nỗi lo, ai cũng muốn tầm cầu hạnh phúc,...

Nov 24, 2012

Posted by | 61 Comments

Một ít quán niệm về Chánh tư duy...

Một ít quán niệm về Chánh tư duy

Tư duy là hoạt động trí óc của con người, không có ở loài vật. Tư duy có...

Nov 12, 2012

Posted by | 11 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ...

Lại nữa, thưa ông Minh Tiến! Ở đoạn phản biện này, ông ẩn dụ một hình ảnh...

Nov 12, 2012

Posted by | 5 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ...

Hòa thượng Tuyên Hóa đã chia ra 4 loại hiếu: Hiếu thuận với cha mẹ mình là...

Nov 12, 2012

Posted by | 8 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ...

      Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ...

Nov 10, 2012

Posted by | 0 Comments

Người Phật Tử nên đọc kinh điển như ...

(VHPGO) LTS: Vừa qua Ban biên tập VHPGO nhận được nhiều thư gửi của bạn đọc...

Nov 5, 2012

Posted by | 23 Comments

NGỘ NHẬN (Bài mở)

NGỘ NHẬN (Bài mở)

KỲ 1: NGỘ NHẬN: TỪ ĐỜI ĐẾN ĐẠO Trong thực tế cuộc sống có nhiều sự ngộ nhận...

Page 18 of 18« First...10...1415161718
DMCA.com Protection Status