Jul 17, 2017

Posted by | 70 Comments

Thư Ấn Độ: CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT V...

Thư Ấn Độ: CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT VÀ MẢNH VẢI

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý, Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của...

Jul 16, 2017

Posted by | 12 Comments

About the realm of demons – Le...

About the realm of demons – Lesson 3: THE DIFFERENCE BETWEEN DEMONS AND THE DEAD’S SOULS (Sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần) 

  Sometimes tricks resulted from majestic demons’ piracies confused...

Jul 16, 2017

Posted by | 7 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 12...

About the Realm of Demons: Lesson 12: PREVENTION IS BETTER THAN CURE (Phòng bệnh hơn chữa bệnh)

Lesson 11 unveiled trickeries in spiritual activities that leave...

Jul 15, 2017

Posted by | 33 Comments

Thư Ấn Độ: C H Lakshminarayan cảm th...

Thư Ấn Độ: C H Lakshminarayan cảm thức về Chanhtuduy.com

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý, Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của...

Jul 15, 2017

Posted by | 16 Comments

Letter from India: A few thoughts of...

Letter from India: A few thoughts of C H Lakshminarayan about Chanhtuduy.com (C H Lakshminarayan cảm thức về Chanhtuduy.com)

Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.  The phrase,...

Jul 14, 2017

Posted by | 17 Comments

FEW WORDS TO NEERAJKUMAR SUMARA (Nói...

FEW WORDS TO NEERAJKUMAR SUMARA (Nói với đạo hữu Neerajkumar Sumara)

Dear Neerajkumar Sumara, I am glad to read your writing. The teachings you...

Jul 14, 2017

Posted by | 32 Comments

NÓI VỚI ĐẠO HỮU NEERAJKUMAR SUMARA...

NÓI VỚI ĐẠO HỮU NEERAJKUMAR SUMARA

Đạo hữu Neerajkumar Sumara quý mến Tôi hoan hỷ với những dòng cảm niệm của...

Jul 12, 2017

Posted by | 6 Comments

Letter from India: THE BUDDHIST ON M...

Letter from India: THE BUDDHIST ON MY VIEWPOINT (Người Phật tử trong cách suy nghĩ của con)

Dear Respected Dhamma Guru, Thank you so much for this wonderful guidance....

Jul 12, 2017

Posted by | Enter your password to view comments.

Thư Ấn Độ: NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH ...

Thư Ấn Độ: NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CON

Kính bạch Đạo sư tâm linh tôn quý, Con cảm tạ ơn Thầy vì những lời chỉ dạy...

Jul 12, 2017

Posted by | 7 Comments

做福多得少福 (Làm phước nhiều được ít phướ...

做福多得少福 (Làm phước nhiều được ít phước)

做福多得少福 每個人都可以造福按自己的能力。很多宗教基礎做福於每次救濟災難受害者,疫病,深厚精神 “葉子保護某些破爛”,“縐佈渲染鏡台…”...

Jul 11, 2017

Posted by | 7 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 6:...

About the Realm of Demons: Lesson 6: IDENTIFYING AND PREVENTING DEMONIC POSSESSION (Nhận biết và đối trị)

  In the article “Possessed by the demon “, Mat Thuy mentions the...

Jul 11, 2017

Posted by | 8 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 5:...

About the Realm of Demons: Lesson 5: BELIEVE BUT DO NOT UNDERSTAND MEANS TO DEFAME DHARMA  (Tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp)

About the Realm of Demons: Lesson 5: Believe but do not understand means to...

Jul 10, 2017

Posted by | 30 Comments

Lại nói về KIA Trường Hải: TẶNG 8 CH...

Lại nói về KIA Trường Hải: TẶNG 8 CHỮ T CHO MỘT HÃNG TỆ

Mô Phật! Mật Hạnh Giác hoan hỷ đạo huynh Mật Linh Nguyên đã có bài viết tiếp...

Jul 10, 2017

Posted by | 43 Comments

Lại nói về Thaco Trường Hải: CON MẸ ...

Lại nói về Thaco Trường Hải: CON MẸ ĐẺ RA NHƯNG KHÔNG PHẢI CHÁU BÀ NGOẠI!?

Mô Phật! Cảm ơn đạo huynh Mật Linh Nguyên đã có bài viết về câu chuyện trời...

Jul 10, 2017

Posted by | 9 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 2:...

About the Realm of Demons: Lesson 2: REINCARNATED OR POSSESSED? (Đầu thai hay Quỷ nhập?)

About the Realm of Demons: Lesson 2: REINCARNATED OR POSSESSED? (Đầu thai hay...

Jul 9, 2017

Posted by | 15 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 1:...

About the Realm of Demons: Lesson 1: WHO IS A DEMON? (Ma quỷ là ai?)

About the Realm of Demons: Lesson 1: who is a demon? Many people have...

Jul 9, 2017

Posted by | 31 Comments

DEPENDENT ORIGINATION OF ILLNESS (Bệ...

DEPENDENT ORIGINATION OF ILLNESS (Bệnh duyên)

Dependent Origination of Illness No one is able to escape the illness, much...

Jul 9, 2017

Posted by | 5 Comments

DEMONIC POSSESSION (Quỷ nhập)

DEMONIC POSSESSION (Quỷ nhập)

Demonic Possession   It was my first time to experience the...

Jul 8, 2017

Posted by | 55 Comments

Thư Ấn Độ: CÁI BÌNH LẬT ÚP VÀ CÁI BÌ...

Thư Ấn Độ: CÁI BÌNH LẬT ÚP VÀ CÁI BÌNH BỊ THỦNG

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý, Đạo sư Gampopa là một lương y nổi tiếng mát...

Jul 8, 2017

Posted by | 14 Comments

Letter from India: THE UPSIDE DOWN V...

Letter from India: THE UPSIDE DOWN VESSEL AND THE LEAKY VESSEL

Respected Guruji, The great master Gampopa was a noted physician before...

Jul 4, 2017

Posted by | Enter your password to view comments.

Thư Sài Gòn: ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC...

Thư Sài Gòn: ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC

Thi thoảng trong những lúc chen chúc giữa hàng trăm hàng ngàn chiếc xe vào...

Jul 4, 2017

Posted by | Enter your password to view comments.

Thư Thanh Hóa: XÂY THÀNH và GIỮ THÀN...

Thư Thanh Hóa: XÂY THÀNH và GIỮ THÀNH

Phương Đông, một vùng sáng vừa hoàn thai phía chân trời … Không gian buổi...

Jul 4, 2017

Posted by | 13 Comments

Letter from India: THE FLOW ON THE B...

Letter from India: THE FLOW ON THE BODHI RIVER (Dòng chảy trên sông Bồ đề)

Respected Guruji,          Buddhism sharanam  Gachami !          Dhammam...

Jul 4, 2017

Posted by | 37 Comments

Thư Ấn Độ: DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG BỒ ĐỀ...

Thư Ấn Độ: DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG BỒ ĐỀ

“Kính bạch Thầy tôn quý, Mọi người thường thực hành quy y Tam bảo: “Con Quy y...

Page 4 of 18« First...23456...10...Last »
DMCA.com Protection Status