Jun 13, 2017

Posted by | 78 Comments

Đạo sư Thinley – Nguyên Thành ...

Bài giảng ngày 12/06/2017 tại Phú Quốc...

Jun 12, 2017

Posted by | 108 Comments

Tôi đã đến mép cửa cận tử nghiệp...

Tôi đã đến mép cửa cận tử nghiệp

Kính bạch Thầy! Những ngày vừa qua con đã trải qua một cơn bạo bệnh. Nhưng...

Jun 5, 2017

Posted by | 21 Comments

Lesson 15 : 3 Ultimate means, 7 Orna...

Lesson 15 : 3 Ultimate means, 7 Ornaments and 9 Characteristics relating to Yidam visualization (3 phương tiện tối thượng, 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Right Dharma teaching, wrong method of practicing Lesson 15 : 3 Ultimate...

Jun 4, 2017

Posted by | 56 Comments

Giải tỏa nỗi niềm cho một tín ...

Giải tỏa nỗi niềm cho một tín đồ Công giáo đang thực hành Yoga Tây Tạng (Phật pháp) – (Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên Thành)

         ...

Jun 3, 2017

Posted by | 119 Comments

Thư gửi các trò 207: MẮT GƯỜM, LÒNG ...

Thư gửi các trò 207:  MẮT GƯỜM, LÒNG HỜN DỖI, TÂM NGHI NGỜ, TÍNH KỂ CÔNG… VÀ HẬU QUẢ

Thư gửi các trò 207: MẮT GƯỜM, LÒNG HỜN DỖI, TÂM NGHI NGỜ, TÍNH KỂ CÔNG… VÀ...

Jun 2, 2017

Posted by | 66 Comments

Thư Sài Gòn: CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!...

Kính bạch Thầy, Con nhớ cũng đã khá lâu con có cài một phần mềm bảo mật cho...

Jun 2, 2017

Posted by | 67 Comments

Phật học vấn đáp: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP ...

Phật học vấn đáp: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU (phần 2 – 1)

 1. Làm thế nào để nhận biết được chánh tinh tấn và tà tinh tấn ? –...

Jun 2, 2017

Posted by | 44 Comments

Tại sao các nước phương Tây có khuyn...

Mô Phật Kính bạch Thầy   Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thư gửi các trò...

Jun 1, 2017

Posted by | 12 Comments

Letter No. 172 to disciples: “Buddha...

Letter No. 172 to disciples: “Buddha Jumps Over the Wall” or disrespectful...

May 30, 2017

Posted by | 14 Comments

Letter from India: SPIRITUAL “...

Letter from India: SPIRITUAL “SLEEP MEDICATION” (Thuốc ngủ tâm linh)

Dear holy Guru, After sending email to you for your help to give me the...

May 30, 2017

Posted by | 127 Comments

Thư Ấn Độ: “THUỐC NGỦ” T...

Thư Ấn Độ: “THUỐC NGỦ” TÂM LINH

Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý, Sau khi con gửi email đến Thầy để thỉnh...

May 29, 2017

Posted by | 11 Comments

Letter from Germany: A few thoughts ...

Letter from Germany: A few thoughts about true blessings (Vài cảm niệm về ơn phước gia trì)

Dear holy Guru The True Guru you are! I read your article with pleasure and...

May 29, 2017

Posted by | 58 Comments

Bài giảng: HẠT MẦM BỊ CHÁY SÉM...

Bài giảng: HẠT MẦM BỊ CHÁY SÉM

             ...

May 27, 2017

Posted by | 7 Comments

Letter from Canada: A few thoughts a...

Letter from Canada: A few thoughts about the way to Pure Mind (Vài cảm niệm về phương pháp Thanh trí)

Dear Holy Guru, One of the principal views of Buddhism is that of “dependent...

May 25, 2017

Posted by | 31 Comments

Letter No. 205 to disciples: No food...

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice? (Dùng cơm không có thức ăn khỏe nổi không?)

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with...

May 23, 2017

Posted by | 11 Comments

Letter from Germany: ASKING MYSELF (...

Letter from Germany: ASKING MYSELF (Tự vấn)

Dear holy Guru My sincere thanks for teaching the Dharma and the translation....

May 22, 2017

Posted by | 93 Comments

Phật học vấn đáp – Phần 1-2: N...

Phật học vấn đáp – Phần 1-2: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU

Sự khác nhau giữa Mật tông và các tông phái khác là gì? – Quán đảnh...

May 18, 2017

Posted by | 35 Comments

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒?(Không c...

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒?(Không có duyên nghiệp đâu dễ hạnh ngộ? Khiếm khuyết căn lành sao được Thầy trò?)

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒? 親愛的Jeffry.Bernard Forest!...

May 18, 2017

Posted by | 59 Comments

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTU...

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTUDUY.COM   Dear readers of chanhtuduy.com!...

May 16, 2017

Posted by | 33 Comments

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИ...

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИИ У РУССКОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ – ЖУКОВЫ НАТАЛИИ (Giải đáp khúc mắc về thiền tập cho trò Natalya ở nước Nga)

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИИ У РУССКОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ – ЖУКОВЫ НАТАЛИИ...

May 15, 2017

Posted by | 102 Comments

Phật học vấn đáp – Phần 1-1: N...

Phật học vấn đáp – Phần 1-1: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU

Có mấy hạng người khó gặp? Có 03: – Phật, Bồ tát, Thánh tăng –...

May 15, 2017

Posted by | 97 Comments

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

LỜI NÓI ĐẦU:          Trò Mật Ngã ở Mật gia Tiền Giang mỗi lần tham dự Pháp...

May 14, 2017

Posted by | 21 Comments

Fragrance of Virtue Spreads Everywhe...

Fragrance of Virtue Spreads Everywhere (Tỏa khắp muôn nơi)

Fragrance of Virtue Spreads Everywhere Dear holy Guru, I am really moved and...

May 13, 2017

Posted by | 20 Comments

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PAR...

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART II (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 2)

Those are factors that brightens the wisdom of Song Nguyen Tantra House. The...

Page 5 of 18« First...34567...10...Last »
DMCA.com Protection Status