Aug 23, 2018

Posted by | 45 Comments

HỒ MÂY

Sớm thức dậy trên lưng chừng núi, bầu trời Vũng Tàu buổi bình minh hiện ra...

Aug 21, 2018

Posted by | 19 Comments

“THREE KINDS OF PURE MEAT” (Đô...

“THREE KINDS OF PURE MEAT” Reverend Guru, I bow to the lotus feet of...

Aug 21, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NÊN HAY KHÔNG?

...

Aug 20, 2018

Posted by | 13 Comments

THE MEANING AND TRUE SPIRIT OF EMPOW...

THE MEANING AND TRUE SPIRIT OF EMPOWERMENT It is said that in Vajrayana, one...

Aug 19, 2018

Posted by | 21 Comments

DEMONIC TRAITS IN BUDDHIST PRACTITIO...

Demonic traits in Buddhist practitioners First of all, we must...

Aug 17, 2018

Posted by | 75 Comments

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA...

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? (Vì sao gọi là đức Phật)

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? One day while visiting a pagoda,...

Aug 13, 2018

Posted by | 7 Comments

Letter to disciples No. 212: SONG NG...

Letter to disciples No. 212: SONG NGUYEN TANTRA HOUSE’S REGULATIONS Lead-in:...

Aug 7, 2018

Posted by | 53 Comments

HOÀI NIỆM VỀ MỘT LẦN CẦU PHÁP Ở VIỆT...

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Trước khi con đến Việt Nam, con chưa biết gì...

Aug 7, 2018

Posted by | 7 Comments

मेरी तजरुबा गुरुजी के साथ। (Hoài niệ...

आदरणीय गुरुजी, आप की बारेमे मेरे कोई भी जानकारी नही थी। मेरे पतिदेव जब मुझे...

Jul 29, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Jul 29, 2018

Posted by | 42 Comments

FROM THE HEART OF A CHRONIC INSOMNIA...

I myself like practicing meditation. I have read some books on meditation and...

Jul 29, 2018

Posted by | 75 Comments

TIẾNG LÒNG CỦA NGƯỜI MẤT NGỦ LÂU NĂM...

Bản thân tôi thích hành thiền. Tôi đã đọc một vài quyển sách về thiền và tôi...

Jul 29, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Bài giảng ngày 27 và 28.07.2018: Thầ...

Phần 1 (part 1):...

Jul 24, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

...

Jul 23, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Lời Phật dạy: 4 GIAI ĐOẠN CẦN TRẢI N...

...

Jul 22, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

http://chanhtuduy.net/wp-content/uploads/2018/07/Ve-dep-va-net-dep-2.mp3...

Jul 18, 2018

Posted by | 20 Comments

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №262: ЧТО ТАКОЕ «ИМ...

ПИСЬМО СТУДЕНТАМ №262: ЧТО ТАКОЕ «ИМЯ ЙОГИ»? Дорогие мои читатели,...

Jul 15, 2018

Posted by | 35 Comments

Lesson 6: CONNECTION WITH PURE ENERG...

Lesson 6: CONNECTION WITH PURE ENERGY A follower who lives in District 9, Ho...

Jul 12, 2018

Posted by | 18 Comments

信寄弟子第80: 一些於正思維網頁 (Đôi dòng về chanh...

信寄弟子第80: 一些於正思維網頁 都是部車Kia Morning...

Jun 27, 2018

Posted by | 38 Comments

Letter No.259 to disciples: BUYING S...

Letter No. 259 to disciples: Buying some litchis,  think of the third...

Jun 26, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

LỬA CHÁY

Trước mắt tôi là con đường Võ Nguyên Giáp (Thành phố Đà Nẵng) trải dài tít...

Jun 26, 2018

Posted by | 47 Comments

BẦN TIỆN CHI GIAO MẠC KHẢ VONG (Bạn ...

Ngày 16 tháng 6, đoàn xe của chúng tôi đặt chân lên cố đô Huế, dẫn đầu là...

Jun 26, 2018

Posted by | 38 Comments

Letter to Disciples No. 260: BODHI R...

Letter to Disciples No. 260: BODHI RELATIVES & SAMSARA RELATIVES Dear...

Jun 24, 2018

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2018/06/bai-giang-ngay-Dao-su.mp3...

Page 4 of 13« First...23456...10...Last »
DMCA.com Protection Status