Sep 29, 2019

Posted by | 4 Comments

Thanh Tri – the 3rd Mind Dharm...

Mindfulness is a perfect state of mind that indicates the spiritual level of...

Sep 10, 2019

Posted by | 9 Comments

Thanh Tri – the 2ndMind Dharma...

In the Sutra “Three Types of Hardly Met Persons”, the Buddha introduces three...

Aug 28, 2019

Posted by | 58 Comments

SAO KỲ VẬY TA?

Kính gửi: – Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ Hội đồng chứng...

Aug 8, 2019

Posted by | 77 Comments

CHIM NON SẢI CÁNH GIỮA BÁT PHONG...

CHIM NON SẢI CÁNH GIỮA BÁT PHONG

Cầm trên tay giải thưởng “Nhân viên xuất sắc” tại Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm...

DMCA.com Protection Status