Nov 18, 2019

Posted by | 16 Comments

Letter from India: I MISS MY GURU

Dear holy Guru, It has been a year since I saw you personally. But I remember...

Nov 17, 2019

Posted by | 8 Comments

Letter from Saigon: PREVENTING THE F...

Dear reverend Guru! I’ve read your 5thcounter-argument on Dr. Ven. Thich Nhat...

Nov 16, 2019

Posted by | 105 Comments

Thư Sài Gòn: NGĂN KẺ DỐT LÀM THẦY...

Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài đối luận (lần thứ 5) của Thầy với TS.TT Thích...

Nov 14, 2019

Posted by | 5 Comments

The 5th Counter-argument on Dr. Ven....

Dear Dr. Ven. Thich Nhat Tu! I’ve seen that you keep insisting in your...

Nov 14, 2019

Posted by | 27 Comments

Letter to Disciples No. 285: PRAYER:...

Dear disciples! This morning on May 29, 2019, a disciple named Mat Tinh Giac...

Nov 11, 2019

Posted by | 59 Comments

ĐÂU PHẢI CÚNG CÔ HỒN Ở CHÙA VÀO MÙA ...

Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được nghe bài giảng của Thầy ạ. Những phân tích...

Nov 9, 2019

Posted by | 92 Comments

CẢM NIỆM VỀ CHÁNH KIẾN VÀ TÀ KIẾN...

Những ngày vừa qua, trên kênh Youtube có bài giảng “Kinh Vu Lan Có Phải Sự...

Nov 6, 2019

Posted by | 37 Comments

Phản luận bài viết của Thích Hạnh Bì...

Phản luận bài viết của Thích Hạnh Bình, kẻ cổ súy cúng cô hồn ở chùa mà cho...

Nov 4, 2019

Posted by | 55 Comments

Đối luận với thượng tọa, tiến sỹ Thí...

Kính gửi: Thượng tọa – tiến sĩ Thích Hạnh Bình Tôi là một Phật tử hiện đang...

Nov 4, 2019

Posted by | 54 Comments

Mật Huệ Pháp tác pháp chiếu quang ch...

Gửi ngài TTTS Thích Hạnh Bình Hôm nay tôi có nghe một video của ngài TTTS...

Nov 4, 2019

Posted by | 55 Comments

Thư Hà Nội: Phản bác kiểu nói vạ miệ...

Hôm qua, cư sĩ Thiện Thông – Minh Thành đọc bài viết Kinh Vu Lan Khảo...

Nov 4, 2019

Posted by | 42 Comments

Phản luận miệng lưỡi ngậm máu phun n...

Dẫn lộ: vừa qua, cư sĩ đọc mướn cho buddhism today đọc bài khảo luận của tác...

Nov 2, 2019

Posted by | 49 Comments

Nói với Chúc Phú: đi “mua nhà&...

Dẫn lộ: Trước đây Chúc Phú đã viết khảo luận về nguồn gốc xuất xứ của kinh Vu...

Oct 31, 2019

Posted by | 22 Comments

Letter to Disciples No.300: “AFTER R...

Letter to Disciples No.300: “AFTER RAIN COMES FAIR WEATHER. ROLL OUT THE FOG, HERE COMES SUNSHINE BURSTED WITH JOY”(Thư gửi các trò 300: “ĐẮNG CAY NAY ĐÃ NGỌT BÙI SƯƠNG TAN, NẮNG ẤM, NGÀY VUI NGẬP TRÀN.”)

Dear disciples! Ten years have passed away since the first letter I wrote to...

Oct 27, 2019

Posted by | 82 Comments

Bác sĩ CH Lakshminarayan (Tantra Nir...

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy tôn quý! Con hoan hỷ được đọc...

Oct 27, 2019

Posted by | 25 Comments

Dr. CH Lakshminarayan (Tantra Nirvad...

I bow my head at the lotus feet of Guruji. I am delighted to read...

Oct 26, 2019

Posted by | 40 Comments

WHAT ARE THE EIGHT QUALITIES OF A GU...

Dear holy Guru, I have listened to your sermon “the flexible means to keep...

Oct 20, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

 ...

Oct 19, 2019

Posted by | 87 Comments

Thư New Zealand: HỒI TƯỞNG

Thư New Zealand: HỒI TƯỞNG

Kính bạch Thầy, Con hoan hỷ được đọc thư Thầy gửi số 299 và được xem video về...

Oct 18, 2019

Posted by | 22 Comments

A LITTLE FEELING ABOUT THE VIEW OF S...

Dear holy Guru! I really rejoice to see the splendorous scenery of Song...

Oct 17, 2019

Posted by | 35 Comments

Letter to Disciples No. 299: “...

Dear disciples! The title of this article is borrowed from a famous poem of...

Oct 7, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Th...

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GIẢN ĐƠN TINH TÚY

           ...

Page 4 of 23« First...23456...1020...Last »
DMCA.com Protection Status