Mar 10, 2019

Posted by | 10 Comments

Letter to Disciples No.30: Tobacco (...

Dear disciples, Yesterday morning, July 06, 2013, Mật Lý, a disciple from...

Mar 8, 2019

Posted by | 57 Comments

Thư từ Mỹ quốc: LẶNG LẼ MÙA XUÂN...

Thư từ Mỹ quốc: LẶNG LẼ MÙA XUÂN

Sau một mùa đông lạnh giá với những cơn mưa dầm dề, chính thức chấm dứt đợt...

Mar 8, 2019

Posted by | 52 Comments

CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG CỦA THIÊN NIÊN KỶ...

THƯ PHẢN LUẬN .Kính gửi: _Hội Đồng Giám Mục Việt Nam _Trang...

Mar 6, 2019

Posted by | 43 Comments

SOME PERSPECTIVE ON RIGHT THOUGHT (S...

SOME PERSPECTIVE ON RIGHT THOUGHT (SAMMA SANKAPPA) Thinking exists as the top...

Mar 4, 2019

Posted by | 26 Comments

Experience as a learner of Pure Mind...

Experience as a learner of Pure Mind Buddhism Our Reverend Holy Guru I bow...

Mar 4, 2019

Posted by | 55 Comments

Tham luận của Giáo sư tiến sĩ Phật h...

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của...

Mar 2, 2019

Posted by | 22 Comments

Letter to Disciples No. 215: Fake De...

Letter to Disciples No. 215: Fake Devotion (Ngụy kính)

Fake Devotion Dear disciples, Recently, many of you have read and praised C....

Feb 25, 2019

Posted by | 47 Comments

Pháp hội Biển Nhớ 2019 Cô Mật Diệu c...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2019/02/Voice-129.m4a  ...

Feb 13, 2019

Posted by | 104 Comments

BỖNG DƯNG “DIỄN KỊCH”...

Chủ đề: Vở kịch bất ngờ! Pháp hội “Biển Nhớ” năm 2019 vừa qua có hai sự kiến...

Feb 13, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

   ...

Jan 31, 2019

Posted by | 14 Comments

Short Story: THE RECEDING SHADOW OF ...

Short Story: THE  RECEDING SHADOW OF THE MOUNTAIN (Truyện ngắn: Bóng núi xa dần trong mắt ai)

Dear disciples! A story goes that a young man, for some reasons, found ways...

Jan 27, 2019

Posted by | 15 Comments

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM...

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM IS DHARMA TRANSMITTED? (public article) (Ai là người được truyền trao giáo pháp?)

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM IS DHARMA TRANSMITTED? Dear disciples!...

Jan 24, 2019

Posted by | 9 Comments

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharm...

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI- PRABHA SAMADHI –...

Jan 24, 2019

Posted by | 20 Comments

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharm...

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Jan 22, 2019

Posted by | 38 Comments

Thư New Zealand: PHẢI TRÁI TRÁI PHẢI...

Hôm nay tôi đã dọn qua nơi ở mới. Nơi này cách khách sạn Kiwi International...

Jan 22, 2019

Posted by | 40 Comments

ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: CHÁNH KIẾ...

ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Những bài viết về “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội”...

Jan 18, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH KI...

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” (Bài 2)

Về nội dung của trước tác “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí”, tôi thật sự không dám...

Jan 18, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH KI...

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” (Bài 1)

Những dòng chữ cuối cùng của “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang...

Jan 15, 2019

Posted by | 57 Comments

Thư New Zealand: GIẤC MƠ CÓ THẬT...

Thư New Zealand: GIẤC MƠ CÓ THẬT

Máy bay rẽ mây hạ dần độ cao, thành phố Auckland, New Zealand hiện ra qua...

Jan 14, 2019

Posted by | 35 Comments

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharm...

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Jan 5, 2019

Posted by | Enter your password to view comments.

ĐẠO SƯ MẬT GIÁO HAY ĐẠO SƯ THANH TRÍ...

  Tôi không phải vị Thầy Mật giáo mà là Đạo sư Thanh Trí. Thinley...

Page 6 of 21« First...45678...20...Last »
DMCA.com Protection Status