Oct 13, 2015

Posted by | 68 Comments

SIÊU NHÂN & ĐẠI SIÊU NHÂN...

SIÊU NHÂN & ĐẠI SIÊU NHÂN   Tại một gian hàng trò chơi giải trí cho...

Oct 5, 2015

Posted by | 74 Comments

Thư gửi các trò 139: KHÔNG THỂ TIN N...

Các trò thân mến! Khác với trước đây 1 tháng, bây giờ ở Nhật nguyệt lầu hoàn...

Oct 5, 2015

Posted by | 37 Comments

Thư Hà Nội kỳ IV: BẤT ĐỒNG QUAN KIẾN...

“Từ điều giác ngộ thứ ba trong kinh “Bát đại nhân giác”, tôi hiểu rằng...

Sep 24, 2015

Posted by | 77 Comments

Thư gửi các trò 138: ĐIỀU KHÔNG TƯỞN...

Thư gửi các trò 138: ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG VỚI THẦY LÀ GÌ? Các trò thân mến! Thầy...

Sep 24, 2015

Posted by | 22 Comments

티베트 요가는 무엇인가? (THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY T...

티베트 요가는 무엇인가? 현재 사람들은 대부분 요가(Yoga)가 건강을 잘 지키기 위해서 운동 동작이라고 생각하고 있습니다. 근데 이런...

Sep 24, 2015

Posted by | 35 Comments

THREE STATES OF RIGHT UNDERSTANDING ...

THREE STATES OF RIGHT UNDERSTANDING (Ba trạng thái chánh kiến)

THREE STATES OF RIGHT UNDERSTANDING Right understanding (Samyagdrsti) means...

Sep 23, 2015

Posted by | 36 Comments

Thư Hà Nội: Kỳ III THẾ NÀO LÀ ÁC TRI...

Cho dù ai đó là một bậc thượng tọa, hòa thượng nhưng bài bác tu pháp và luận...

Sep 22, 2015

Posted by | 29 Comments

Thư Hà Nội: Kỳ II Ác tri thức – kẻ t...

Kỳ II: Ác tri thức – kẻ thắt dây thòng lọng tâm linh Trong Kinh Đại bát Niết...

Sep 18, 2015

Posted by | 9 Comments

Something about the bravery in Buddh...

Paying homage to my compassionate Guru. I have heard the talks from Dakini –...

Sep 18, 2015

Posted by | 39 Comments

LUẬN THÊM VỀ CÁI DŨNG CỦA NGƯỜI TU...

Mô Phật, Xem ra cái Dũng của người học Phật khác xa với cái Dũng thế tục. Nếu...

Sep 18, 2015

Posted by | 33 Comments

Thư Hà Nội: NÔ LỆ THỜI HIỆN ĐẠI...

I. Dẫn đề Kính bạch Thầy! Đến giờ con vẫn xúc động bởi lời giáo huấn của Thầy...

Sep 16, 2015

Posted by | 44 Comments

VÀI CẢM NIỆM VỀ CÁI DŨNG CỦA NGƯỜI T...

Kính bạch Thầy! Con đã nghe bài thuyết giảng của Cô và bài chia sẻ của Đạo...

Sep 14, 2015

Posted by | 13 Comments

Lesson 2: Focusing on the factors of...

Lesson 2: Focusing on the factors of Age, Country and Ethnicity (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)

Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice Lesson 2: Focusing...

Sep 12, 2015

Posted by | 22 Comments

Lesson 1: Five arguments from a prof...

Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice Lesson 1: Five...

Sep 12, 2015

Posted by | 43 Comments

Letter No.134: Let nature take its c...

Letter No.134: Let nature take its course Dear Disciples, Mat H. has recently...

Sep 10, 2015

Posted by | 25 Comments

Letter No. 61: WHO IS THE TRUE SPIRI...

Letter No. 61: WHO IS THE TRUE SPIRITUAL FRIEND? (Ai là tuệ tri thức?)

Letter No. 61: Who is the true spiritual friend? Dear Disciples, In “The...

Sep 9, 2015

Posted by | 53 Comments

Lesson 3: TO RETURN EMPTY-HANDED FRO...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Sep 8, 2015

Posted by | 50 Comments

Thư Sài Gòn: BÔNG SEN VÀNG

Hôm nay là vừa tròn một ngày kể từ khi tôi được tham dự pháp sự ngày 6/9 vừa...

Sep 4, 2015

Posted by | 17 Comments

Letter No. 137 to disciples: How to ...

Letter No. 137 to disciples: How to verify the authenticity of Buddhist sutras? (Thế nào là kinh Phật chính thống?)

Letter No. 137 to disciples: How to verify the authenticity of Buddhist...

Sep 4, 2015

Posted by | 36 Comments

ĐỪNG KHINH VIỆC NHỎ, Kỳ 9: TRẢI NGHI...

ĐỪNG KHINH VIỆC NHỎ, Kỳ 9: TRẢI NGHIỆM ÁC MỘNG TỪ BỆNH Nghe tôi đã tiểu phẫu...

Sep 2, 2015

Posted by | 38 Comments

Lễ Vu lan bồn xứng đáng là di sản Vă...

Dẫn đề: Vừa qua Trung tâm Bảo tồn di sản Văn hóa Tôn giáo đề nghị công nhận...

Sep 1, 2015

Posted by | 81 Comments

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH...

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO GỌI LÀ KINH PHẬT Các trò thân mến! Vừa qua có...

Aug 31, 2015

Posted by | 93 Comments

WHAT IS TIBETAN YOGA? (Thế nào là Yo...

WHAT IS TIBETAN YOGA? (Thế nào là Yoga Tây Tạng?)

Today, people think Yoga is a system of physical exercise to have good...

Page 10 of 30« First...89101112...2030...Last »
DMCA.com Protection Status