Oct 16, 2013

Posted by | 152 Comments

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến h...

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 14, 2013

Posted by | 88 Comments

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT ...

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO Các trò thân mến!...

Oct 9, 2013

Posted by | 38 Comments

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ...

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ Các trò thân mến! Có khi nào các trò nhận định...

Oct 8, 2013

Posted by | 30 Comments

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM...

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ…

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ LÒNG TA SẮT ĐÁ HÁ LUNG...

Oct 7, 2013

Posted by | 43 Comments

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN,...

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN, THẬT KHÔNG?

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN? THẬT KHÔNG? Người ngộ đạo thân...

Oct 5, 2013

Posted by | 47 Comments

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY...

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY Các trò thân mến! Thường thường khi một...

Oct 4, 2013

Posted by | 198 Comments

Thư gửi các trò 42: CHÁNH TU VÀ CHÁN...

Thư gửi các trò 42: CHÁNH TU VÀ CHÁNH MẠNG

Thư gửi các trò 42:  CHÁNH TU  và CHÁNH MẠNG Các trò thân mến! Đã là thầy tu...

Oct 2, 2013

Posted by | 35 Comments

Thư gửi các trò 41: KHÔNG NGHE, KHÔN...

Thư gửi các trò 41: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY (kỳ 2)

Thư gửi các trò 41: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY (Kỳ 2) Các trò thân...

Oct 2, 2013

Posted by | 24 Comments

Thư gửi các trò 40: KHÔNG NGHE, KHÔN...

Thư gửi các trò 40: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY

Thư gửi các trò 40: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY (kỳ 1) Các trò thân...

Oct 1, 2013

Posted by | 23 Comments

Thư gửi các trò 39: XỨ DỪA “DỪ...

Thư gửi các trò 39: XỨ DỪA “DỪA” LÒNG KHÁCH

Thư gửi các trò 39:      XỨ DỪA “DỪA” LÒNG KHÁCH Cảm giác vừa lòng đã...

Oct 1, 2013

Posted by | 21 Comments

Thư gửi các trò 38: BẾN TRE VÀ NGÔN ...

Thư gửi các trò 38: BẾN TRE VÀ NGÔN TỪ BÊN NGOẠI

Thư gửi các trò 38: BẾN TRE VÀ  NGÔN TỪ  BÊN NGOẠI Các trò thân mến! Thầy...

Sep 30, 2013

Posted by | 33 Comments

Thư gửi các trò 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG...

Thư gửi các trò 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG THỨ HAI

Thư gửi các trò số 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG THỨ HAI Các trò thân mến! Thầy đi...

Sep 24, 2013

Posted by | 49 Comments

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ...

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI   (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn )

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức...

Sep 19, 2013

Posted by | 53 Comments

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ...

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong...

Sep 18, 2013

Posted by | 65 Comments

Thư gửi các trò 36: TIN LÀNH

Thư gửi các trò 36: TIN LÀNH

Thư gửi các trò số 36:  TIN LÀNH. Các trò thân mến! Các trò đừng nghĩ tin...

Sep 17, 2013

Posted by | 30 Comments

Thư Sài Gòn số 1: CHỖ TRỌ

Thư Sài Gòn số 1:  CHỖ TRỌ

Bài liên quan: NIỀM VUI ĐẠI HỌC  Thư Sài Gòn số 1: CHỖ TRỌ Kính bạch Thầy!...

Sep 12, 2013

Posted by | 70 Comments

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ...

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành) Về tu...

Sep 12, 2013

Posted by | 73 Comments

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ...

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề ) Trò Mật Quá ở...

Sep 10, 2013

Posted by | 79 Comments

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN Chánh kiến là tri kiến giải thoát, trái ngược hoàn...

Sep 7, 2013

Posted by | 13 Comments

Cà phê KIM CANG

Cà phê KIM CANG

Cà Phê Kim Cang Có lẽ khi ta nhắc đến danh từ “Cà phê”,thì ai...

Sep 5, 2013

Posted by | 44 Comments

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU ...

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ, HOẶC SONG HÀNH?

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ HOẶC SONG HÀNH? Vừa rồi có một...

Sep 4, 2013

Posted by | 36 Comments

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU...

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU (cùng tu) Các trò thân mến! Sau khi cùng...

Sep 3, 2013

Posted by | 34 Comments

Thư gửi các trò 33: CÙNG VUI (ĐỒNG K...

Thư gửi các trò 33: CÙNG VUI (ĐỒNG KHÁNH)

Thư gửi các trò 33: CÙNG VUI (ĐỒNG KHÁNH) Các trò thân mến! Hôm qua ngày...

Aug 31, 2013

Posted by | 44 Comments

MỘT GÓC NHÌN VỀ HÓA GIẢI KHÓ KHĂN...

MỘT GÓC NHÌN VỀ HÓA GIẢI KHÓ KHĂN

Kính bạch THẦY, Chúng con rất vui mừng đọc được bài viết “Thư gửi các trò số...

Page 28 of 31« First...1020...2627282930...Last »
DMCA.com Protection Status