Mar 16, 2013

Posted by | 25 Comments

Mật Lễ tâm sự

Mật Lễ tâm sự

Mô Phật! Kính bạch Thầy! Hôm nay trò Mật Lễ có vài dòng tâm sự gởi đến vị...

Mar 12, 2013

Posted by | 32 Comments

Ở XA NHƯNG ĐƯỢC GẦN THẦY

Ở XA NHƯNG ĐƯỢC GẦN THẦY

Kính bạch THẦY! Chúng con là những đệ tử tuy ở xa Thầy về không gian địa lý,...

Feb 6, 2013

Posted by | 47 Comments

Thực hành Pháp được hết bệnh...

Kính bạch THẦY, Đọc bài “Cận”, con càng được mở mang thêm những điều đã được...

Jan 25, 2013

Posted by | 19 Comments

Eng.1: Something about my DharmaR...

I often sit on the chair at the valley of  Song Nguyen’s Tantra...

Jan 2, 2013

Posted by | 47 Comments

Thư gửi các trò số 8: Gửi Trọng...

Thư gửi các trò số 8: Gửi Trọng

Thân gửi Trọng! Thầy được Mật Linh gửi đến 2 quyển tập, trong đó Trọng có...

Dec 26, 2012

Posted by | 20 Comments

Tung bụi ngược chiều gió

Thầy nhận thấy comment của đạo huynh Mật Hải mang ý nghĩa sâu sắc và thiết...

Dec 18, 2012

Posted by | 68 Comments

Thư gửi các trò số 5: hậu quả do mê ...

Thư gửi các trò số 5: hậu quả do mê tín dị đoan

Phước Thành ngày 18/12/2012 Thư gửi các trò Sáng nay, tình cờ ghé mắt vào một...

Dec 6, 2012

Posted by | 17 Comments

Who am I? (Tôi là ai?)

Who am I? I’m a religion teacher. If I’m in India, I’m a Guru. What do I...

Dec 1, 2012

Posted by | 84 Comments

Thư gửi các trò số 1: tưới rau...

Phước Thành ngày 01/12/2012 Các trò thân mến! Thầy thực sự hoan hỷ khi nhìn...

Page 30 of 30« First...1020...2627282930
DMCA.com Protection Status