Jan 13, 2020

Posted by | 32 Comments

CHANHTUDUY.COM CHO TÔI SỰ BÌNH AN....

CHANHTUDUY.COM CHO TÔI SỰ BÌNH AN.

Kính bạch Thầy tôn quý! Om Mani Padme Hum. Con xin đảnh lễ dưới chân sen của...

Jan 13, 2020

Posted by | 13 Comments

CHANHTUDUY.COM BRINGS ME THE PEACE O...

CHANHTUDUY.COM BRINGS ME THE PEACE OF MIND (chanhtuduy.com cho tôi sự bình an)

CHANHTUDUY.COM BRINGS ME THE PEACE OF MIND (chanhtuduy.com mang cho tôi sự...

Jan 13, 2020

Posted by | 23 Comments

Thư từ Ấn Độ: GIÚP THA NHÂN HẠNH PHÚ...

Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy tôn kính. Có phải con đang lạc vào...

Jan 13, 2020

Posted by | 6 Comments

Letter from India: MAKE OTHERS HAPPY...

Letter from India: Make others happy is the true happiness (Giúp tha nhân...

DMCA.com Protection Status