Sep 10, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 70 Comments

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN Chánh kiến là tri kiến giải thoát, trái ngược hoàn toàn với tà kiến ngoại đạo, vốn là nhân của luân hồi. Do vậy, chánh kiến được coi là nền tảng của trí huệ. Không ngẫu nhiên chánh kiến được xếp vào vị trí đứng đầu trong Bát chánh đạo của Phật môn. Tà kiến là một trọng giới trong 18 giới nguyện chính của Bồ đề tâm nguyện Mật chú thừa. Một người tu đạo Phật không có chánh kiến xem như uổng công xây dựng công trình tâm linh. Họ khó có thể xây được lâu đài Giác ngộ dù hành trì bao lâu đi nữa. Giữ vững chánh kiến, làm theo chánh kiến, ứng dụng chánh kiến vào đời sống tâm linh đã khó, vào đời sống thực tế đời thường lại càng khó hơn. Ở đây có 3 cấp độ thể


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status