Jul 1, 2016

Posted by in Giáo điển | 35 Comments

BÁC BỎ VÀ CHỈ RA LỖI SAI TRẦM TRỌNG TRONG 3 LUẬN ĐIỂM CỦA LÊ SỸ MINH TÙNG NGANG QUA TRÍCH DẪN CỦA thiennhan

BÁC BỎ VÀ CHỈ RA LỖI SAI TRẦM TRỌNG TRONG 3 LUẬN ĐIỂM CỦA LÊ SỸ MINH TÙNG NGANG QUA TRÍCH DẪN CỦA thiennhan

1/ LUẬN VỀ TƯ CÁCH TÂM LINH VÀ TÍNH CHÍNH THỐNG CỦA PHÁP LIỆU

Ngày 15.6.2016, trên báo motthegioi.vn có đăng tải bài viết “Độc giả phản hồi bài viết “Vì sao các nhà sư phương Bắc tìm đến đất Việt tu hành?”. Đây là bài tổng hợp các đối luận của đạo huynh, đạo hữu Mật gia Song Nguyễn như: Đạo huynh Mật Từ (Lê Thị Bảo Quỳnh), Đạo huynh Mật Tịnh Tâm (Trần Hồng Tiến), đạo huynh Mật Kính (Phạm Ngọc Dung), đạo huynh Mật Hạnh Giác và đạo hữu Mật Quang Minh đối luận với tác giả bài viết là Thiên Lang. Trước những luận chứng, luận cứ và sự phân tích, luận giải của các huynh đệ kim cang, Thiên Lang đã đăng đàn thừa nhận những sơ suất của mình (cụ thể tại đường dẫn:http://chanhtuduy.com/tiep-theo-cuoc-doi-luan-qua-bai-vi-sao-cac-nha-su-phuong-bac-tim-den-dat-viet-tu-hanh-thien-lang-chap-nhan-suat-ve-bai-viet-cua-minh-mat-dieu-hang-va-mat-hue-phap-tiep-tuc-lam/).


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status