Feb 18, 2017

Posted by in Pháp là cuộc sống | 154 Comments

Bắc Hà ký sự: TÔI “THEO BƯỚC CHÂN” CHÚA GIÊ SU NHƯNG ĐI KHÁC HƯỚNG

Bắc Hà ký sự: TÔI “THEO BƯỚC CHÂN” CHÚA GIÊ SU NHƯNG ĐI KHÁC HƯỚNG Bắc Hà ký sự: TÔI “THEO BƯỚC CHÂN” CHÚA GIÊ SU NHƯNG ĐI KHÁC HƯỚNG Chuyện kể rằng Chúa Giê su mời gọi nhiều người đến với ngài trong đó có những ngư dân vùng biển. Tôi đến huyện  Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa gặp gỡ những người như vậy do Mật Linh Nguyên gieo duyên từ trước. Đến tận nhà họ, tôi mới chợt nhớ lại trường hợp Chúa Giê su giáo hóa những người đánh cá. Trong kinh thánh Tân ước có ghi: “Ngày hôm trước, cũng có những người khác đã trở thành môn đồ Chúa Giê-su. Đó là Anh-rê và anh là Phi-e-rơ; cùng Giăng và có lẽ anh là Gia-cơ. (Giăng 1:35-51) Tuy nhiên, sau đó bốn người trở lại nghề đánh cá. Rồi một hôm, trong lúc đi dọc theo bờ Biển Ga-li-lê, Chúa Giê-su thấy Phi-e-rơ và Anh-rê đang thả lưới dưới biển.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status