Aug 10, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 260 Comments

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Năm luận điểm của một Luận sư)

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Năm luận điểm của một Luận sư)

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Năm luận điểm của một Luận sư)

Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 huấn thị : “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối!”. Điều này có nghĩa là giáo pháp Phật môn tuyệt đối  đúng, nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả. Đức Phật quá từ bi đã dạy 84.000 pháp môn cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát. Con số 84.000 nói lên ý nghĩa gì? Ấy chính là cần phải có phương pháp truyền thụ đối với người trò mà người thầy cần phải am tường để giáo huấn. Do vậy Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi thầy dạy học trò:

1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ

2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng

3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành

4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng

5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn

Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi thầy dạy học trò:

Năm điều nêu trên ngày nay chúng ta dùng từ theo thuật ngữ sư phạm là “giáo học pháp” với những sắc thái tâm lý sư phạm khác nhau phù hợp đối tượng sư phạm. Những ai học ở trường Sư phạm ngày nay đương nhiên sẽ hiểu những khái niệm này. Đức Phật là một nhà sư phạm lỗi lạc nhất mọi thời đại. Câu chuyện của tỳ kheo già Tiểu Lộ, và vị tỳ kheo giỏi chơi đàn sita khi còn tại gia là những ví dụ sống động về sự am tường đối tượng sư phạm của Ngài. Đức Phật đúc kết phẩm tính sư phạm của mình như sau:

1/ Biết những gì cần phải biết

2/ Xả ly những gì cần xả ly

3/ Tu những pháp đáng tu

Biết những gì cần phải biết

..rồi sau đó Ngài xác quyết rằng nhờ đó mà Ngài được thành Phật. Do vậy các vị đạo sư thường noi gương Đức Phật dạy theo những phương pháp sư phạm chuẩn mực, tuần tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp. Pháp vương Gyalwang Drukpa thực sự từ bi vô hạn trước thực trạng “tu đúng hành sai” do thiếu phương pháp nên Ngài  khuyến cáo như trên.

Khi nghiên cứu diệu nghĩa của Bát chánh đạo chúng ta sẽ nhận thức suy luận rằng “Chánh kiến” là nền tảng chung, nhờ đó sẽ được “Chánh ngữ” tức là nói những gì thuộc quỹ đạo Chánh pháp. Cũng từ hiểu thấu “Chánh kiến” chúng ta sẽ được “Chánh nghiệp”, “Chánh mạng”. Có thể luận giải như sau: người tu được “Chánh nghiệp” cao cả nhất là xuất gia làm tỳ kheo (theo nghĩa chân lý tuyệt đối là ra khỏi 3 nhà lửa “thế tục”, “phiền não”, “tam giới”), còn “Chánh mạng” tức là sau đó sống với Chánh kiến tâm linh  mà theo khẳng định của thánh giả Liên Hoa Sanh: “Ta chưa thấy một ai tu hành nghiêm túc mà bị đói khát!”. Đối tượng sư phạm ở đây là người tu đạo Phật không phân biệt tỳ kheo hay cư sĩ, đều tuân hành Giáo pháp Phật môn.

Từ “Chánh tinh tấn”, “Chánh định”, “Chánh niệm” Giáo pháp Phật môn bắt đầu liên quan đến “Chánh tư duy”, là cánh cửa rộng mở cho các luận sư, thánh giả đưa Phương pháp sư phạm của mình vào, ngõ hầu người tu Phật dễ bước vào cổng nhà Giáo pháp. Từ đây, đặc biệt ở Trung Quốc lộ xuất 10 tông phái đạo Phật (Tịnh độ tông, Thiền tông, Luật tông, Duy thức tông, Mật tông, Hoa nghiêm tông, Trung quán tông, Thiên thai tông, Câu xá tông, Thành thực tông). Người tu Phật sau khi nghiên tầm giáo điển có thể thọ giáo ở một vị thầy thuộc 10 tông phái trên, tùy theo điều kiện đời sống thế tục và ý nguyện tâm linh, đặc biệt là căn bản trí của mình. Ngoài ra, người tu cần tham vấn một vị thầy kinh nghiệm tâm linh để tránh rơi vào 2 trường hợp sau đây:

1/  Đứng núi này trông núi nọ.

Có nghĩa là khi người học Phật, tu Phật thường lấy “thanh danh” của vị thầy làm “giá trị” tâm linh cho mình. Có nhiều đạo hữu ngước cao đầu, rạng ngời ánh mắt khi tự xưng mình quy y với hòa thượng Thích Trí Quảng, hòa thượng Thích Thanh Từ, lạt ma Kusum Lingpa, lạt ma Kharchen, lạt ma Hungka Dojee… mà trước đó họ đã quy y một vị thầy khác rồi. Dù các trưởng lão trên nếu thực sự cao tăng thạc đức, nhưng họ không thể giúp được gì, nếu ta không tự mình hành trì giáo pháp. Có vị tự xưng là học trò của một lạt ma Tây Tạng, học pháp bằng phiên dịch. Vị đạo sư về Ấn Độ rồi họ không biết làm sao trình pháp, tham vấn khi cần thiết? Nếu gọi điện thoại được cũng không biết nói gì vì bất đồng ngôn ngữ. Nếu nói được cũng làm sao tường tận bằng điện đàm? Nếu qua Ấn Độ cầu pháp, vấn đạo e rằng phải lạm dụng ngân quỹ gia đình, mà người nghèo thì đành đứng xa chắp tay bái lạy thôi! Người viết từng gặp một đạo hữu ở Vũng Tàu nhận rằng mình là học trò của Đức Đạt lai Lạt ma 14 và một vị ở Hà Nội tự xưng là học trò của  Hungka Dojee Rinpoche, mà giờ đây họ tự xưng pháp danh của mình bằng tiếng Tây Tạng rất kêu! Cũng có đạo hữu tự xưng là thiền tông, quy y ở thiền viện Thường Chiếu, nhưng không ngồi kiết già được?

Đức Phật từng dạy: “Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình”. Ở Vũng Tàu, người viết vào một nhà hàng chay Niyngma đường Thống Nhất. Chủ nhân tu Mật tông Tây Tạng, nhưng khi ngồi vào bàn dùng bữa, tôi bỗng ái ngại vì xung quanh tường đều được phù điêu hàng trăm vị Phật đang thiền định.  Có những vị Phật ở vị trí thấp hơn đầu gối của chúng tôi. Chúng tôi ăn cơm trước mặt các Ngài sao? Chủ nhân tự xưng là đệ tử của ngài Kharchen, và bà ta thường dùng mỹ từ “Thánh Kharchen”, và cho biết thánh ấy giao cho sư từng tu học tại Ấn Độ là Tr. Kh ở đây giáo hóa chúng sanh. Tôi có nghe vị này, nhưng chưa đọc thấy bài viết nào ở văn đàn Phật giáo, chỉ có nghe cô học trò của tôi là một phóng viên Đài Truyền hình-Truyền thanh Hà Nội, có nói về trường hợp sư thầy Tr. Kh ra bênh vực vụ lùm xùm ở một chùa Mật tông phía Bắc!

nhà hàng chay Niyma đường Thống Nhất.

2/ Tu tập không phù hợp tông môn

Mỗi tông phái có pháp môn phù hợp với đối tượng chủ thể. Do đó, nếu người tu được phù hợp những mô thức tâm linh ấy sẽ cảm thấy thoải mái trên đường tu. Chẳng hạn một người tu thích lễ bái niệm Phật để trụ tâm, hoặc thích tụng kinh để trụ tâm, không thể tu ở Thiền tông, vốn chỉ ngồi trầm tư mặc tưởng trên bồ đoàn. Tuy nhiên, ở các chùa Việt Nam, ngoài các thiền viện và tự viện Phật giáo Nguyên Thủy, người tu thường cho rằng mình thực hành “Thiền Tịnh song tu”, hoặc trong nghi thức tụng niệm đều có đủ những sắc thái tông môn khác nhau. Chẳng hạn như họ trì chú Đại bi để tăng thần lực, họ tụng kinh để được phước đức, họ bái lạy để sám hối, họ niệm Phật để vãng sanh, họ ngồi thiền để có định lực. Rốt lại không biết họ tu tông phái gì. Năng lượng tâm linh không tập trung vào một điểm tinh yếu, e rằng sẽ phân tán khắp nơi. Nên nhớ, kính lúp đốt cháy rơm vì nhờ hội tu ánh nắng mặt trời!

Dường như đa số Phật tử cùng một tâm lý như sau: chùa nào có vị thầy trụ trì khen tặng mình, chiều theo ý mình, quan tâm đến ngày giỗ cha mẹ mình, thỉnh thoảng làm phép giải hạn cho gia đình mình, dù đó là những hoạt động trái chánh pháp nhưng họ vẫn thích sinh hoạt ở chùa đó, bất kể vị thầy ấy nhiều lần phạm trọng giới, hoặc  làm chuyện tà vạy. Vậy là họ tu để được vỗ về bản ngã của mình thôi. Nếu ngược lại ư? Họ sẵn sàng cuốn gói ra đi với một an ủi “ở đó không thích hợp, mình không có duyên chỗ đó”, mà chẳng bao giờ họ nghĩ mình xứng đáng vị trí người học trò trong đạo chưa? Điều này thực trái với thuở ban đầu họ cho rằng đây là chỗ tu tốt, đây là vị trụ trì mà con mong đợi, đây là các đạo hữu lục hòa…, họ sẽ phấn đấu cho đến khi giác ngộ tối thượng! Nên nhớ có câu: “Lửa rơm chóng tàn”, hoặc “Ai ơi nồng thắm nhanh phai, đâu phải hoa nhài mà được thơm lâu?”. Thế rồi họ đến gia nhập vào chùa khác, tâm lý tự ngã ấy vẫn bộc lộ, rồi lại tiếp tục ra đi. Cuối cùng họ về nhà tự an ủi: “Khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”!

“Ai ơi nồng thắm nhanh phai, đâu phải hoa nhài mà được thơm lâu?”

Do vậy, trước khi bước vào đường tu hãy làm đúng theo quy trình Văn, Tư, Tu thì sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo. Tin vậy mới gọi là trọn vẹn. Tuy vậy, để niềm tin vững chãi, cần phải thực hành pháp dù theo bất kỳ tông môn nào. Để thực hành pháp tốt cần phải có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có “Chánh tư duy”. Tôi sẽ nói về phương pháp sư phạm ấy trong bài sau.

Làng Phước Thành 09/08/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Bản dịch tiếng Anh: Lesson 1: Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice (Five arguments from a profound and rigorous philosopher, Dharmakīrti)

Bản dịch tiếng Nga: УРОК №1: ПЯТЬ АРГУМЕНТОВ У МУДРОГО УЧЁНОГО – ФИЛОСОФА

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Người Học Phật says:
  Mô Phật,
  Biển học thì mênh mông, Phật pháp thì trăm nhà trăm thuyết, những người học Phật như chúng con không biết phải nương tựa vào đâu. May nhờ có những bài như thế này soi sáng làm cho chúng con như đi trong đêm thấy được ánh đuốc, dù con đường hãy còn vợi xa. Chúng con mong chờ bài tiếp theo như Thầy khả hứa dể được món Pháp bảo quí giá làm hành trang trên đường tu học. Chúng con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Người Học Phật.
  • nguyenthanh says:

   Lành thay Người học Phật!

   • duyen says:
    kính bạch thầy con đã đọc bài giảng của thầy

    con chúc thấy có thật nhiều sức khỏe đe cho chúng con ngày càng đươc sám hối và mở mang học thức!

    con cảm tạ thầy cầu cho chúng sanh được biết đén và hoàn thiện bản thân hơn

    • Đức Ngân says:
     Kính bạch Thây, con đã đọc bài viết này của Thầy ạ. 
     • Nguyên Thành says:

      Trò chưa biết comments, không được viét tại ô trống reply!

 2. Minh Nhân says:
  Mô Phật,
  May mắn cho chúng con quá! Chúng con được Thầy giáo hóa và truyền trao pháp lành mà không rơi vào hai trường hợp trên. Thầy mình lại là người Việt nên chúng con có nhiều thuận lợi hơn trong việc Văn – Tư – Tu. Nhất là những khi có chướng duyên xảy đến, hay có điều khúc mắc cần giải nghi, chúng con có thể thỉnh vấn Thầy ngay để giải tỏa nghi hối, biến chướng duyên thành thuận cảnh. Khác với nhiều Phật tử khác tự xưng mình là học trò của những bậc cao tăng thạc đức, thánh sư, rinpoche đạo hạnh uyên thâm… nhưng lại chẳng thể tiếp kiến vị thầy của họ trong những lúc “bối rối” trên đường tu. Thế mới biết “là đệ tử của bậc thánh nhưng chưa hẳn là thánh” như gương của Thiện Tinh tỳ kheo vậy, huống hồ có người chỉ là những “đệ tử tự phong” mà chưa hề được làm lễ nhập môn, truyền trao giới pháp… Không biết tương lai họ rồi sẽ đi đâu, về đâu…?!

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị. Chúng con mong được tiếp tục nghe pháp lành từ lời Thầy giảng ạ!
  Om Ah Hum

  • nguyenthanh says:

   Minh Nhân thân mến! Họ chọn thầy ngoại bởi vì họ có trình độ tâm linh cao rồi! E rằng Thầy của các trò không đảm đương nổi vai trò chỉ dẫn đối với họ. Không biết “bậc thánh” của họ hành trạng như thế nào nhỉ? Chỉ thấy và biết trong những lần sơ giao thoáng chốc, sao có thể hiểu được hết công hạnh của vị thầy ngoài nhãn mác “Tây Tạng”,”Ấn Độ”, “Nepal”? Nguyện cho họ gặp được Đạo sư chân chánh dù bất kỳ dân tộc nào!

 3. Ngô Tú Anh says:
  Mô Phật!
  Thật may mắn cho chúng con vì có một vị Thầy là người Việt Nam! và hơn nữa lúc nào Thầy cũng quan tâm và dạy dỗ học trò trong mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng vươn cao ngọn đèn giáo pháp để soi đường rọi lối cho chúng con đi, giúp chúng con nương theo ánh sáng mà lần đường tìm về đúng Pháp!
  Con cảm tạ ân đức vị Thầy đã ban cho chúng con nguồn sáng của chánh pháp!
  Om Ah Hum!
  • nguyenthanh says:

   Trò hiểu vậy là tốt, nhưng nhiều người tu vẫn chuộng thầy ngoại, có lẽ như thế mới xứng đáng với họ. Thầy làm đạo sư của các trò là được rồi!

 4. MAT HUNG says:
  KINH BACH THAY,con that su vo cung duyen lanh va may man, khi duc phat da tu bi chi ra 84oo phap mon cho chung sanh tu tap, de lua chon phap mon phu hop voi can co cua moi nguoi de giai thoat.Ma con da may man vi lan dau tien buoc vao canh cua cua phat mon khong can phai lua chon ma da hoc duoc phuong phap de tu phu hop voi moi can co ma hieu qua thi lai vo song.CHUNG con cam ta on THAY da tu bi day cho chung con phuong phap tu thanh phat don gian,nguen cho tat ca chung co duyen lanh se hanh ngo dao su.OM AH HUM.
  • nguyenthanh says:

   Thực ra đây là duyên lành, trò hãy cố gắng thêm để thân giáo cho chúng bạn ngoài đời!

 5. Mô Phật,
  Con cảm thấy may mắn khi được Thầy từ bi chỉ dạy giáo pháp cao qúy. Có lẽ nhiều Phật Tử cũng phạm sai lầm như con : bản ngã lớn, chạy theo hình thức, nghe pháp nhiều nhưng không thực hành, chỉ lo làm phước bên ngoài mà không giữ giới…..chính vì vậy mà dù tu nhiều nhưng không có kết quả.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh gặp pháp môn phù hợp và gặp thầy lành bạn tốt.
  OM MANI PADME HUM
  • nguyenthanh says:

   Mật Tuệ Tín đã không còn sai lầm như trước nữa, từ nay trò trang bị đầy đủ chánh kiến, dựa vào chánh tư duy để tu tập! Trò luôn nhận lỗi lầm về mình như một cách để giúp các trò khác học tập tính tàm, quý và khiêm cung thôi! Lành thay!Thầy vui vì đạo hạnh của trò.

 6. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con thật hoan hỷ biết bao khi giữa dòng đời biến loạn này được tìm đến với Phật Pháp. Tìm được Phật Pháp còn mừng hơn khi không gặp phải tà kiến, tu hành theo những kiểu linh căn giả danh Phật trục lợi. Tìm được Chánh Kiến, còn mừng hơn khi tìm được pháp môn phù hợp với mình mà không bị hỗn loạn trong hơn 84000 pháp môn của Phật dạy. Tìm được Pháp Môn phù hợp, lại càng mừng hơn khi gặp được Bậc Đạo Sư đầy đủ từ bi và trí tuệ. Hiểu được những điều trên, con thấy bản thân mình may mắn biết bao khi được đến với mật Gia Song Nguyễn, dòng phái Ninh Mã, Pháp hệ Quán Thế Âm dưới sự chỉ dạy của Bạch Thầy.
  Bạch Thầy, như danh ngôn phương Tây có nói” Có phương pháp người thường cũng làm được những việc phi thường. Thiếu phương pháp thì người tài cũng mắc lỗi”. Thưa Thầy, có rất nhiều người mang tiếng là tu hành 10-20 hay 60 năm hơn những họ vẫn không thoát khói định kiến hẹp hòi và Tham-Sân-Si che mờ mắt, do pháp tu đi lệch hướng nên dẫn đến quá chấp nhất vào quan kiến chủ quan của mình, họ còn lôi kéo rất nhiều chúng sanh khỏi quỹ đạo chánh pháp, gây tiếng xấu cho hàng Phật tử. Trong khi chỉ một thời gian ngắn ở Mật Gia, con được chứng kiến các huynh đệ Kim cang có đạo lực sâu dày và tinh tấn hành trì, với khả năng lập luận và biện giải ít ai có được. Đây thực sự là minh chứng rõ nhất cho con thấy được hiệu quả không thể nghĩ bàn của “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Đúng”
  Con xin cúi đầu đánh lễ Bạch Thầy và Bổn Tôn đã luôn từ bi chỉ dẫn cho chúng con và giương cao ngọn cờ Chánh Pháp. Nguyện cho chúng sanh tiếp nhận được những tri kiến Chánh Đẳng, Chánh Giác, Chánh Tư Duy từ các Ngài.
  Om Ah Hum.
 7. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc Thay da khai thi cho chung con duoc hieu ma thuc hanh dung giao phap. Con xin y giao phung hanh va noi guong theo got chan sen cua Thay , Phat , Phap , Tang.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 8. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ ơn đức Thầy đã từ bi truyền pháp cho chúng con.
  Con cũng thấy một sự thật là người thế gian luôn bị bủa vây bởi bát phong nên ngay cả việc tu cũng phải chọn chùa lớn, Thầy nổi tiếng…rồi mới tới tu mà không biết đó là sai lầm trầm trọng.

  Qua những lời khai thị của Thầy và nhìn lại xung quanh mình con mới càng thấm thía việc có được một vị Đạo sư chân chính, luôn sách tấn, quan tâm tới học trò như vị Thầy là đáng quý biết nhường nào.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 9. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy !
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Con cảm tạ Thầy từ bi khai thị cho chúng con hiểu được Phật Pháp mênh mông.
  Trong 84000 pháp môn Phật đã chỉ ra thì pháp môn nào cũng tu giải thoát.Vấn đề quan trọng là ta phải hiểu được khả năng ta phù hợp với pháp môn nào. Tu tập như thế nào và ai sẽ là người hướng dẫn. Đa số Phật tử ưa chuộn hình thức bên ngoài, lựa chọn chùa to cổng lớn các vị Thầy có giáo phẩm cao ở nước này nước khác.v.v.. Nhưng sai lầm là họ có biết được khả năng họ có thể học được các vị Thầy ấy gì không.
  Con vô cùng may mắn được vị Thầy là người Việt Nam. Thầy từ bi luôn luôn dạy bảo học trò với lòng bi mẫn. Thầy gần gũi thấu hiểu trình độ căn cơ từng học trò mà truyền thụ giáo pháp phù hợp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Om Ah Hum !
 10. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài này.con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp đầy ý nghĩa. con tâm đắt đoạn ,trước khi bước vào đường tu hãy làm đúng theo quy trình Văn, Tư, Tu thì sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo. Tin vậy mới gọi là trọn vẹn. Tuy vậy, để niềm tin vững chãi, cần phải thực hành pháp dù theo bất kỳ tông môn nào. Để thực hành pháp tốt cần phải có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có “Chánh tư duy”.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
 11. hop trung says:
  kính bạch thầy !
  Sau khi đọc bài viết này của Thầy ,con mới thấy rằng sự biết của mình thật sai lầm .con giờ mới hiểu để đạt được kết quả tốt cho việc tu tập ,mình phải có dc sự hướng dẫn của một vị thầy.Pháp môn nào cũng dẫn đến giải thoát .Nhưng chỉ CÓ người THẦY mới biết được pháp môn nào phù hợp với từng học trò .Để có dược sự tư duy đúng đắn khi chọn lựa giáo phấp phù hợp.con vô cùng cảm ơn THẦY vì bây giờ con đã biết mình phải cố gắng hơn nữa trong việc học qua những bài dạy của Thầy .
  Con kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe.con cũng mong có nhiều người biết đến trang chánh tư duy này để được mở mang thêm trí huệ như con .
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT !
 12. kinh bach thay.
  sau khi doc bai viet cua thay con da hieu duoc su menh mong cua Phat phap.con biet duoc rang de viec tu tap dat ket qua tot.con phai duoc su huong dan cua vi thay.con cam ta thay da tu bi day do chung con biet phuong phap tu thanh phat
  con chuc thay co doi dao suc khoe
  om mani padme hum
 13. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Từ hôm nay con sẽ theo dõi toàn bộ loạt 20 bài về “Giáo pháp đúng,phương pháp sai” và comment, con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy và mong Thầy từ bi khai thị cũng như tịnh hóa cho con những lỗi lầm khi cảm niệm về loạt bài này .
  Bạch Thầy ! Con cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi tu tập tại Mật Gia Song Nguyễn với đầy đủ các yếu tố : Giáo pháp đúng , phương pháp thực hành đúng, vị Thầy từ bi trí huệ đủ điều kiện .Với pháp tu nào cũng vậy , cũng như con đường học hành ,luôn cần có vị Thầy chỉ dạy cũng như theo sát trong suốt quá trình của một học trò .Con cảm thấy chúng sanh thế gian còn nhiều mê lầm khi đi tu hoặc đi lễ bái đều chọn những ngôi chùa lớn,tượng lớn và danh tiếng lớn .Trong khi không để ý tới những yếu tố vi tế trong đó mà lại để ý tới sự hào nhoáng bên ngoài để cho đó là có sự “thành tâm” và “cầu thị” .Đức Phật từng dạy: “Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình” ,với một người tu Phật thì sự tự thân , tự lực cũng đóng một vài trò tối quan trọng ,vì không ai có thể tu hộ cho nhau , con cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi tu tập tại Mật Gia Song Nguyễn , Thầy luôn từ bi chỉ dạy cho chúng con cũng như là kênh chuyển của Bổn Tôn giúp chúng con không xa rời chánh pháp .
  Có lẽ trước kia bản thân con vô cùng sai lầm trước khi tu tập tại Mật Gia Song Nguyễn khi chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài đi chùa chọn chùa lớn ,mỗi mùa xuân hàng năm đi hàng loạt chùa chiền và tin vào tâm ý của mình coi đó là tích công đức nhưng thực tế là chẳng có gì khi chính bản ngã của bản thân quá lớn và chỉ nghĩ cho bản thân , không nghĩ cho chúng sanh nên đã phạm nhiều sai lầm lớn sau này .Nhờ Thầy chỉ dạy cho chúng con những sai lầm mà chúng con mới tỉnh ngộ. Pháp môn nào , người tu ở bất kỳ tông phái nào cũng nương theo Đức Phật để đạt giải thoát , nhưng chỉ có vị Thầy mới hiểu trò nên tu như thế nào để phù hợp nhất , nhất là phù hợp với tính “Quốc độ, thời đại,văn hóa ,ngôn ngữ”.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy Cô ,cầu cho sự trường thọ của Thầy cô để cho chúng con nương vào chánh Pháp cho đến khi giác ngộ tối thượng .
  OM MANI PADME HUM !
 14. nguyennga says:
  kinh bach thay !
  con da doc bai nay roi a
  um ma ni peme hum
 15. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy
  Con Mật nhị khang vô cùng hoan hỷ với bài pháp Thầy giảng về “Năm luận điểm của một Luận sư”.
  Qua đó con hiểu và trân trọng hơn với 3 đề mục Đức Phật đúc kết phẩm tính sư phạm của mình như sau:
  1/ Biết những gì cần phải biết.
  2/ Xả ly những gì cần xả ly.
  3/ Tu những pháp đáng tu.
  Đặc biệt là chỉ dẫn rõ ràng cho người mới tìm hiểu về chánh pháp, mong muốn tìm ra con đường giải thoát hầu tránh được những sai lầm đáng tiếc thông qua hai đề mục:
  1/ Đứng núi này trông núi nọ.
  2/ Tu tập không phù hợp tông môn.
  Với những chỉ dẫn rõ ràng về các trở ngại do đứng núi này trông núi nọ để rồi bám chấp vào “ thanh danh “ của vị Thầy trưởng lão, cao tăng, mà quên đi rằng Đức Phật từng dạy: “Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình” . Điều đó cũng có nghĩa là lấy hư vinh, lấy phương tiện làm mục tiêu cứu cánh, để rồi buông lung dãi đãi trong tu tập quên đi mục tiêu cuối cùng của tu tập theo chánh đạo là đạt giải thoát, thân tâm an lạc, cuộc sống no đủ, gặp nhiều may mắn và thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Hơn nữa, khi hành trì tu tập lại không rành rẽ về tông môn, tông phái, tự thực hành hoặc cóp nhặt vô số cách hành trì khác nhau để tu tập trở thành một nồi lẩu thập cẩm, một đơn thuốc với toàn vị thuốc tốt nhưng không hiểu rằng tất cả thuốc tốt cùng dùng thì sẽ có tác hại hay không?.
  Thầy đã chỉ rõ ràng rằng “Do vậy, trước khi bước vào đường tu hãy làm đúng theo quy trình Văn, Tư, Tu thì sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo. Tin vậy mới gọi là trọn vẹn. Tuy vậy, để niềm tin vững chãi, cần phải thực hành pháp dù theo bất kỳ tông môn nào. Để thực hành pháp tốt cần phải có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có “Chánh tư duy”” .
  Con cầu mong rằng nhiều người có duyên với Phật pháp sẽ có duyên lành đọc, hiểu và theo được “Chánh tư duy”.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.
  Nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 16. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy dã từ bi khai thị cho chúng con giáo pháp của Đức Phật.Đức Phật đã chỉ ra 84000 pháp môn để cho chúng sanh tu tập giải thoát. Thật là mai man cho chúng con đã gạp đươc vị Thầy từ bi và trí tuệ.Thầy hiểu tinh độ cân cơ của mõi người Thầy dùng phương pháp khác nhau giúp cho chúng con dễ hiểu và thực hành tốt hơn mà không phải mất nhiều thời gian.Con cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh.Om Ah Hum!
 17. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy ,con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.Con Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.om ah hum
 18. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con những phương pháp tu dễ dàng, nhưng hiệu quả hay không thì lại phụ thuộc vào chính bản thân của chúng con, bởi như lời của Đức Phật: ” Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình”.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 19. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om Ah Hum
 20. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc lại bài này.

  Con tâm đắc với câu “Nên nhớ, kính lúp đốt cháy rơm vì nhờ hội tu ánh nắng mặt trời!

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài viết này con hiểu rằng người muốn tu tập là họ đã có duyên lành và niềm tin vào Đạo Phật nhưng chưa đủ, chưa nhiều. Vì vậy cần phải vun bồi cho duyên lành và niềm tin ấy ngày càng lớn mạnh. Trước hết là phải văn, tư, tu. Văn (nghiên tầm giáo điển, đọc, nghe), tư (suy gẫm về pháp môn mà mình muốn tu tập, vị Thầy mà mình muốn tu học, thời gian và sức khoẻ của bản thân mình có phù hợp với pháp môn đó không). Cùng lúc ấy sự hiểu về Đạo Phật của họ sâu sắc hơn, chứ không phải hiểu một cách mơ hồ. Và như Thầy có viết trong bài niềm tin vì nghe chưa đủ mà cần phải hiểu mới trọn vẹn, trong cái hiểu thì họ cũng có” cọ xát” thực tế tâm linh thì họ sẽ tránh được trường hợp 1.Đứng núi này trông núi nọ, 2. Tu tập không phù hợp tông môn. sẽ tiến nhanh trên đạo trình giải thoát.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum!
 22. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đoc bài pháp này.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được chánh tư duy.
  Om Mani Padme Hum.
 23. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy,Cô được trường thọ và nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 24. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho con những giáo pháp cao quý.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Dung Dana says:
  Con đã đọc bài 9 trong chuyên đề này trước khi đọc bài 1. Nhưng con không comment tuy sau khi đọc xong bài 9 cũng có điều mong Đạo Sư khai sáng thêm nhưng con chưa dám hỏi vì cứ phải đọc từ đầu đến đó đã, nếu còn chưa tỏ thì con mới hỏi sau. Học bài 1 này, con hiểu sâu hơn về pháp môn phù hợp với người học là rất quan trọng.
  Giá như đạo tràng nào cũng dạy học trò bài bản thế này thì đỡ khổ cho người học Phật.
  Admin cài thêm được mã chia sẻ trên face, twiss,… Để các bài giảng được nhiều người biết, có rất nhiều đối tượng các cô, chú, bác… Không đọc được qua internet xin phép Đạo Sư cho chúng con in và chuyển tới họ ( bản in có nêu rõ xuất xứ ạ ).
 26. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài giảng này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 27. thanh thúy says:
  Thưa thầy!
  Con đọc xông bài này rồi ạ
  Con hiểu được la con con mai năng lơn những chung sanh khác ty ho la nhưng người phật tử đã quy y đã lâu nhưng ho rất mê tình con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô
  Om ah hùm
 28. Mật Đại Chí says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Om Mani Padme Hum

 29. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài giảng này của Thầy ạ. Qua luận giải của Thầy, con hiểu được rằng ” giáo pháp Phật môn tuyệt đối đúng, nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả”. Người tu đạo Phật vì không biết tham vấn vị Thầy tuệ tri thức nên họ rơi vào hai trường hợp: đứng núi này trông núi nọ và tu tập không phù hợp tông môn. Người tu ở hai trường hợp này thay vì được tiếp cận với tri kiến giải thoát, họ lại dễ rơi vào tâm lí sính ngoại, chuộng hư danh; đến chùa nhưng mục đích là để vỗ về cho bản ngã của mình. Từ hai trường hợp đó con càng thấy rõ hơn vai trò của quá trình Văn – Tu- Tư đối với người tu đạo Phật trước khi bước vào con đường tu hành mà Thầy đã chỉ ra cho chúng con được thấy. Nếu không trải qua quá trình Văn-Tu-Tư, chúng con dễ trở thành con vẹt chỉ biết đọc tụng, tụng Kinh mà không hiểu nghĩa của Kinh, tu đạo Phật nhưng không biết mình đang tu theo tông phái nào.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi đã ban cho chúng con bài giảng Pháp quý giá. Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
 30. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 31. Chánh Tri says:

  Con nên đọc thêm bài “Vai trò Đạo sư như người thợ chế tác kim hoàn”.

 32. Chánh Tri says:

  Thực ra nếu ở thời đại nào, quốc độ nào, dân tộc nào, vị thầy dạy đạo cần tinh tế những tu pháp sao cho phù hợp với đối tượng sư phạm mới đạt được kết quẩ sư phạm. Thầy chuyên hướng dẫn những học trò tại gia, đi làm, bận rộn, dễ quên, lâu nhớ nên phương pháp truyền thụ của Mật gia Song Nguyễn tinh gọn, đơn giản để ai cũng thực hành được nhưng vẫn đúng theo quỹ đạo Chánh pháp. Từ từ con sẽ hiểu ra như bài vừa rồi là một dấu ấn thức ngộ của trò! Hoan hỷ thay!

 33. cam huong says:
  thua thay con da doc xong bai nay roi con cam- on thay-
  —c
 34. cam huong says:
  thua thay con da doc xong bai nay roi con cam on thay
 35. cam huong says:
  Thưa thầy! Con đã đọc bài này rồi, con cảm ơn Thầy!
 36. cam huong says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc hết 20 bài Giáo pháp đúng phương pháp sai. Con cảm ơn thầy.
 37. cam huong says:
  thua thay con khong thao vi tinh lo sai con xin thay tha thu
 38. cam huong says:
  thua thay con o tinh ben tre con da goi dien thoai cho thay roi thay day doc trang chanhtu duy roi comment cho thay
  • Chánh Tri says:

   Thầy nhớ rồi, trò đọc như vậy là tốt. Đó là cách nghe pháp và chia sẻ pháp.!

 39. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua những luận giải của Thầy con mới hiểu quá trình Văn-Tư-Tu rất quan trọng, nếu không trãi qua dễ làm ta như con vẹt chỉ biết đọc tụng hay như chú bò nhai lại kiến thức. Rồi từ đó người tu dễ rơi vào bát phong mà đứng núi này trông núi nọ hay tu tập không đúng, không phù hợp với tông môn theo như căn cơ của mình.
  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.
  Nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ cho Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Nguyện cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Kính Thầy.

 40. Phạm Hoàng Huy says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
 41. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
 42. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu thêm được ý nghĩa của “chánh ngữ” (nói ra những điều theo đúng quỹ đạo chánh pháp), “chánh nghiệp” và “chánh mạng”. Con hiểu được rằng tất cả đều lấy chánh kiến làm nền tảng. Vì vậy, người học Phật cần biết tham vấn một vị thầy kinh nghiệm tâm linh hướng dẫn, giải thích để hiểu đúng chánh pháp, chánh kiến, tránh tự ý đưa ra những lập luận cá nhân thiếu sót, có thể rơi vào tà kiến.

  Bên cạnh đó, con cũng hiểu được rằng, người học Phật cần tìm cho mình một vị thầy tâm linh kinh nghiệm để giúp bản thân tránh khỏi “đứng núi này trông núi nọ”. Người tu cần tìm cho mình một vị thầy tâm linh kinh nghiệm để khi có những lúc bối rối trên con đường tu tập, có thể dễ dàng tìm đến và nhờ sự chỉ bảo của người thầy để giải đáp vướng mắc. Có trường hợp những vị quy y là đệ tử những vị thầy đến từ Ấn Độ, Tây Tạng nhưng trong quá trình tu tập lại dường như rất khó hoặc không thường xuyên tiếp cận được kiến thức Phật học đầy đủ rõ nghĩa do sự bất đồng ngôn ngữ, hay do những vị thầy ở quá xa.

  Bên cạnh đó, người tu Phật cũng cần tìm cho mình đúng pháp tu phù hợp với hoàn cảnh của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Tránh thực hành quá nhiều pháp tu gây ra tình trạng lan man, không biết mình tu theo tông phái gì. Người tu Phật cần tập trung thực hành theo đúng pháp tu của tông phái mình lựa chọn dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của vị thầy tâm linh, để xây dựng được tài bảo “Đa Văn” như Đức Phật đã dạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng phương pháp tu phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Qua bài viết con cảm thấy mình may mắn trở thành học trò của Thầy. Nhờ lời Thầy giảng dạy giúp con hiểu thêm được kiến thức Phật học theo những ngữ nghĩa cụ thể, đơn giản, dễ tiếp cận.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 43. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con Cảm Tạ Ơn Thầy.
  Om Mani Padme Hum
 44. Mật Địa Cát says:
  Kínha Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 45. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng này của Thầy. Qua đây giúp con hiểu được nhiều điều.
  Như con được biết Đức Phật đã từ bi chỉ dạy 84.000 pháp môn đề phù hợp với tuỳ căn duyên của từng người. Đức Phật cũng đã dạy rằng ” ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát được hay không là do các ông”.
  Quả thật chúng con không thể ” tự thắp đuốc lên mà đi” nếu như không có sự chỉ dẫn, dậy dỗ và uốn nắn của vị Thầy, và quả thật nếu có giáo pháp đúng mà không có vị Thầy dạy phương pháp đúng thì dễ phạm phải hai sai lầm của người tu là:
  Thứ nhất: Đứng núi này trông núi nọ. Người tu cần phải tìm cho mình một vị minh sư, đầy đủ những yếu tố cần và đủ như lời Thánh giải Mã Minh ” Người Thầy xứng đáng khô g dễ thấy, phải gồm đầy đủ những điều sau: Giới đức , trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện. Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ, miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển. Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ”. Chứ không phải cố tìm, hay tìm được rồi khoe khoang rằng có thầy này, thầy kia nổi tiếng ở Ân Độ hay Tây Tạng. Những điều ấy thực sự không quan trọng và không cần thiết. Bởi nếu không phù hợp với ngôn ngữ, tính quốc độ và tính dân tộc thì giữa người tu và vị thầy khó có thể kết nối tâm linh, từ đó việc tu học không có kết quả.
  Thứ hai: Không phù hợp Tông Môn. Mỗi người sẽ có duyên lành với một tông phái khác nhau để từ đó có thể thoải mái trong tu tập. Nhưng không phải, để thoải mái tu tập mà tìm chùa to, nổi tiếng, trụ trì quan tâm đến cúng giỗ, cầu siêu hoặc thi thoảng vỗ về làm gia tăng ngã mạn của bản thân. Như vậy chẳng khác nào ” tâm si tu Phật, Phật thành ma”.
  Qua đó mới thấy rằng, rất nhiều người muốn tu Phật nhưng không biết tu thế nào, nên thường họ theo ” xu hướng đám đông” , tức là cứ chùa nào đông người tu, Thầy nào đông học trò, nổi tiếng là họ vào xin quy y tu học, không cần biết họ tà kiến thế nào, phạm giới ra sao. Như vậy con mới hiểu được lời dạy của Thầy” niềm tin vì nghe thôi chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn”
  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con, dạy cho chúng con hiểu và hành theo giáo pháo đúng đắn của chánh kiến Phật đà, giúp con hiểu hơn về nhưng lời dạy của Đức Phật, dần quét sạch những vô minh, rác tâm thức và giúp con ứng dụng pháp vào cuộc sống, để an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.
 46. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ con Cảm tạ ơn Thầy đã giảng sâu sắc cho chúng con hiểu. Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thấp sáng muôn nơi.
 47. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con xin cảm tạ Thầy.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe để lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 48. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 49. Lê Tùng says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cầu .mong cho thầy, cô mạnh khoẻ, trừơng thọ vì lợi lạc chúnh sinh.
  Om Ma Ni Pah Mê Hum!
 50. Mật Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Om mani padme hum.
 51. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Dạ thưa Thầy, con cảm tạ Thầy từ bi.
  Om Mani Padme Hum
 52. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc vài này rồi , con rất hoan hỷ với những giáo huấn của Thầy , con không hiểu kính lúp có thể đốt cháy rơm vì nhờ hội tụ đủ ánh sáng mặt trời. Thưa Thầy ở câu này có phải Thầy muốn nói đến những người làm thật nhiều việc cùng một lúc như trì chú đại bi để gia tăng thần lực , tụng kinh để được phước đức , bái lạy để sám hối nhưng rồi đều bị phân tán năng lượng tâm linh vì không tập trung vào một điểm tinh yếu , củng như con đọc thật nhiều bài một lúc nhưng không hiểu được điểm tinh yếu dù của một bài phải không ạ.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 53. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài viết con hiểu được là giáo pháp Phật môn luôn tuyệt đối đúng, chỉ có sai là do sự truyền thụ và thực hành của Thầy và trò.
  Do đó một người Thầy cần phải có sự trải nghiệm, kinh nghiệm tâm linh , cần phải có bề dầy tri thức nắm vững giáo pháp, biết thực hành tất cả pháp và nhìn thấy được ưu điểm, đâu là khuyết điểm của học trò mình mà có Phương pháp truyền thụ cho phù hợp để thuận lợi trên đường tu tập.
  Đối với người học trò được Thầy truyền thụ giáo pháp cần phải thực hành đúng theo sự truyền dạy đó mà tinh tấn không nên đứng núi này trông núi nọ mà gây ảnh hưởng đến sự tu tập của mình.
  Om Mani Padmê hùm.
 54. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Qua bài này cho con biết được không những giáo pháp đúng mà vai trò của người truyền thụ rất quan trọng. Người học trò không những biết những gì cần biết, xả ly những gì cần xả ly và tu những pháp nào đáng tu mà muốn có pháp tu đúng thì phải có ” chánh kiến” làm nền tảng đừng đứng núi này trông núi nọ bên cạnh đó cần lắm người thầy tải những phương pháp sao cho phù hợp thuận lợi cho học trò trên đường tu tập
  Om mani padme hum
 55. Châu Thị Diễm says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ !
 56. Đặng văn đức says:
  Con thưa Thầy Cô.
  Con đã đọc xong bai GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy Cô đã khi thị cho chúng con bài giảng đầy lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padmehum
 57. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Đức của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện Thầy cô có được thật nhiều sức khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 58. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 59. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Thưa thầy,con tuy được đi chùa từ nhỏ nhưng cũng giống như bao nhiêu người khác,vẫn mò mẫm tìm đường không biết tu pháp môn nào là phù hợp,lúng túng và thiếu sự chỉ dạy cụ thể,qúy thầy ở các chùa con đến cũng chỉ hướng dẫn mơ hồ khiến con thấy mình càng mơ hồ hơn. Từ khi đọc được chanhtuduy.com,đọc các bài chỉ dạy của thầy con thật sự thấy con phù hợp với Mật Tông. Như người lạc lối nay tìm được đúng đường. Con thật cảm ơn thầy biết bao. Cảm ơn thầy chỉ dạy! Cảm ơn đạo hữu Mật Quốc Sanh nhẫn nại trợ duyên! Con cầu chúc thầy,cô luôn mạnh khỏe bình an
  • Gửi Nhuận Tâm Đạo,
   Mật Hải hoan hỷ với thiện hạnh đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com của đạo hữu. Tuy nhiên có một điều Mật Hải muốn góp ý với đạo hữu về vấn đề mà đạo hữu gọi là “con thật sự thấy con phù hợp với Mật Tông”, e rằng có chủ quan quá không?
   Đạo hữu muốn nhấn mạnh và thật sự tự thấy mình “phù hợp với Mật Tông”? Vậy thì vai trò của vị Thầy tâm linh – Đạo sư Thinley Nguyên Thành, với phương pháp sư phạm phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại ở đâu? Vai trò của một bậc Kim cang sư với PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỤ theo thánh giáo lượng đã được luận sư Dharmakirti giáo huấn (1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ, 2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng, 3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành, 4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng, 5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn) sẽ ở đâu?
   Chúng đệ tử, các huynh đệ kim cang ở Mật gia song Nguyễn là những học trò nhỏ của vị Thầy, được may mắn và có phước duyên lành theo Thầy học đạo bao năm cũng chưa ai dám tự khẳng định rằng mình “phù hợp với Mật Tông” mà tất cả đều có cùng một cảm niệm ân sư, cảm niệm về sự truyền thụ “Giáo pháp đúng” với “Phương pháp đúng” đầy cảm hứng của vị Thầy. Vị Thầy tâm linh với trí huệ và bồ đề tâm đã hết lòng, hết sức chuyển tải những giáo lý, giáo pháp cao diệu của đức Thế Tôn đến với chúng sanh trong một hình thức tinh túy, cô đọng, dễ thực hành nhất. Và dù tinh túy, siêu diệu nhưng vẫn không tách lìa với cuộc sống thế gian. Thế nên phải xác quyết rằng, nhờ có phương pháp sư phạm, phương pháp truyền thụ phù hợp với tính quốc đô, dân tộc, thời đại của vị Thầy nên chúng đệ tử mới dễ dàng ứng dụng, thực hành được giáo pháp Mật tông. Chứ nếu không thì “Mật Tông” vẫn chỉ là những văn tự, chữ nghĩa khô khan, hay là một thứ gì đó huyền bí, xa vời lắm!
   Nếu như phù hợp với Mật tông, sao biết bao “Mật tông” ở phía Bắc, ở “Trung Quốc… mà trước đây khi chưa đến với Thầy, đến với chanhtuduy.com, đạo hữu không nói rằng “thật sự thấy con phù hợp với Mật Tông”.
   Mong đạo hữu hãy quán xét để thấy rằng ta phù hợp với phương pháp truyền thụ Mật Tông Tây Tạng (Yoga Tây Tạng) của vị Thầy, để tránh rơi vào sự chủ quan, khinh suất mà vô tình làm tổn hao công đức của mình.
   Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
   Om Mani Padme Hum.

  • Mật Diệu Hằng says:
   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc phần comment của bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết. Con xin phép Thầy cho phép con có vài lời với bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết. Nếu con viết có gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy ạ!
   Gửi bạn Nguyễn Thị Tuyết,
   Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Nguyên Thành. Tôi đã đọc phần comment của bạn, tôi có đôi lời với bạn, mong bạn hoan hỷ đón nhận.
   Bạn có viết rằng bạn đọc những bài viết trên chanhtuduy.com và bạn thấy bản thân phù hợp với Mật Tông: “Từ khi đọc được chanhtuduy.com,đọc các bài chỉ dạy của thầy con thật sự thấy con phù hợp với Mật Tông.” Tôi rất hoan hỷ bạn đã đọc bài giảng giáo pháp đúng, phương pháp sai của Thầy Nguyên Thành và cảm nhận được sự lợi lạc từ bài giảng này, cũng như các bài giảng khác . Bạn Nguyễn Thị Tuyết biết tác giả là Thầy Nguyên Thành và những pháp tu của Thầy, những bài giảng dễ hiểu, mang tính chất pháp là cuộc sống, đơn giản hóa lời dạy của đức Thế Tôn để tất cả bạn đọc hữu duyên dễ dàng tiếp cận với ánh sáng chánh pháp. Giả dụ như nếu không có những bài giảng của Thầy, những tu pháp “phổ cập hóa” giáo lý Phật đà để “tứ chúng đồng tu” thì bạn Nguyễn Thị Tuyết có sự lợi lạc không?
   Như vậy, rõ ràng là Mật Tông hay Tịnh độ tông chỉ là danh từ vô tri vô giác, không quan trọng bằng các tu pháp tinh túy, phương pháp đúng với nhiều phương tiện thiện xảo của vị Thầy Mật giáo giúp chúng sanh dễ thực hành, dễ ứng dụng, giúp chúng sanh lìa mê về giác. Nhà toán học Decar đã nhấn mạnh:”có phương pháp, người bình thường cũng làm việc phi thường, không có phương pháp thiên tài cũng mắc lỗi”. Hay dân gian có câu:” không thầy đố mày làm nên”; hoặc ngạn ngữ Trung Quốc có câu:”một gánh sách không bằng một người thầy giỏi”
   Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật đã dạy:”cần cầu minh sư thì việc học Đạo mới viên thành”. Đức Patrul Rinpoche đã dạy: ” Không Kinh điển, Mật điển hay bình giảng nào từng nhắc tới bất kỳ chúng sinh nào đã đạt Phật quả viên mãn mà không nương tựa một vị thầy tâm linh.”
   Bạn thấy đó, nếu không có vị Thầy Mật giáo từ bi và trí tuệ thì làm sao chúng ta có được sự lợi lạc như ngày hôm nay. Đức Phật và các vị thánh giả đã từng xác quyết vai trò tối quan trọng của vị Thầy trong quá trình học đạo của chúng sanh. Bởi vì các ngài đã dùng cả cuộc đời, nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng thực hành, có kết quả và có trải nghiệm tâm linh, với tấm lòng muốn giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau và đạt được an lạc đời này, cực lạc đời sau nên mới nhiệt huyết “truyền trao kho báu” thông qua các tu pháp đơn giản, phương pháp dạy lớp lang cùng nhiều phương tiện thiện xảo đến với chúng ta để chúng ta có được nhiều lợi lạc. Do vậy, Ngài Patrul Rinpoche đã xác quyết: “Không ai có thể đem được châu báu về từ một kho tàng trên hải đảo mà không nhờ vào một hoa tiêu lão luyện. Tương tự như thế, một vị Thầy tâm linh, hay bạn đồng hành là người hướng đạo đích thực có thể đưa chúng ta đạt đến giải thoát và toàn giác, và chúng ta phải đi theo Ngài với lòng tôn kính”
   Nếu chỉ nói đến Mật tông mà quên đi vai trò, phương pháp siêu việt cũng như tấm lòng của vị Thầy; có phải chúng ta vô ơn quá không bạn Nguyễn Thị Tuyết? Trong khi đó, biết ơn và biết trả ơn là phẩm chất mà người con Phật cần phải có và đã được Đức Phật xác quyết đó là những người đứng gần đức Phật.
   Vài dòng chia sẻ.
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phậ tánh.
   Om Mani Padme Hum.
 60. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Thưa thầy con tuy được đi chùa từ nhỏ nhưng con cũng như bao nhiêu người khác cũng lúng túng ,mơ hồ không biết tu theo pháp môn nào là phù hợp,qúy thầy cũng không chỉ dạy cụ thể phương pháp tu thích hợp với mỗi người. Mãi đến khi được đọc lời chỉ dạy của thầy trên chanhtuduy.com con mới thật sự xác định được rằng mình phù hợp với Mật Tông . Càng đọc càng thấy biết ơn thầy. Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy,cảm ơn đạo hữu Mật Quốc Sanh đã nhẫn nại trợ duyên. Con cầu chúc thầy cô mạnh khỏe an khang,cầu chúc đạo hữu Mật Quốc Sanh và các anh chị em đạo hữu được an lạc
  • Mật Từ says:
   Kính bạch Thầy,
   Con đã đọc comment của bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết – Nhuận Tâm Đạo. Con xin phép Thầy cho con có đôi điều suy nghĩ sau khi đọc muốn chia sẻ cùng bạn ấy, có điều gì trái quỹ đạo chánh pháp con xin thành tâm sám hối và mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm tạ ơn Thầy.

   Chào bạn Nguyễn Thị Tuyết – Nhuận Tâm Đạo,
   Mật Từ hoan hỷ với comment của bạn. Mật Từ đồng cảm với bạn về những khó khăn của việc tự mò mẫm, không tìm thấy pháp tu phù hợp, lúng túng và thiếu sự chỉ dạy cụ thể, đặc biệt là đối với những Phật tử có đời sống cư sĩ như chúng ta. Thậm chí vì những biến tướng của tà sư, những kẻ tà kiến mà Phật pháp hiện nay đang “biến dạng” trong mắt Phật tử và những người ngoại đạo với cái nhìn không mấy thiện cảm. Đức Phật đã thuyết rằng :”Ta chỉ thị hiện ở cõi Ta Bà để chỉ cho các người tri kiến giải thoát”. Vậy mà rất nhiều nơi tu tập hiện vẫn đang mù mờ về mục đích tu tập của mình, ngay khi xuất phát mà họ không biết mục tiêu và đích đến của mình là gì thì làm sao có thể trở thành nơi nương tựa, chỉ dẫn cho chúng sanh. Ngược lại, khi được Thầy truyền dạy, qua những bài giảng của Thầy, Mật Từ mới hiểu rõ hơn về đạo Phật rằng “Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một hành trình giác ngộ”, trên hành trình đó chúng ta được tìm về với bản tâm uyên nguyên của mình và tiến đến đích là cõi giới Tây Phương Cực Lạc. Để về được cõi giới đó, hành giả cần tích tập đủ hai hành trang là công đức và trí tuệ. Trong kinh Phật có nêu ra 4 trường hợp: Làm phước nhiều được phước ít, làm phước ít được phước nhiều, làm phước nhiều được phước nhiều và làm phước ít được phước ít. Đó là tuỳ động cơ ý thức của mỗi người bởi đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và dùng tuệ làm nghiệp. Biết vậy đã khó, huống chi biết được phương pháp làm thế nào để tích tập còn khó hơn. Vậy mới thấy, nếu không có vị Thầy chỉ dẫn, truyền trao giáo pháp và phương pháp thực hành thì mặc dù Đức Phật dạy rằng “tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh”, chúng ta sẽ không bao giờ biết được cách nào để đánh thức Phật tánh đó. Phật pháp vi diệu, song để trải nghiệm và cảm nhận sự vi diệu đó chúng ta không thể nghĩ tưởng đến nếu không có sự chỉ dẫn của một vị Thầy tâm linh, một bậc thiện tri thức mà theo định nghĩa của đạo Phật tức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Mật Từ hoan hỷ khi bạn Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ niềm hoan hỷ khi giờ đây phần nào đã giải toả được cảm giác lúng túng, bối rối phải tự mò mẫm tìm đường trong suốt thời gian dài trước đây khi được đọc những bài giảng của Thầy trên trang mạng chanhtuduy.com.

   Song về việc bạn bộc bạch rằng bản thân cảm thấy mình thật sự phù hợp với Mật Tông, Mật Từ trộm nghĩ có thể bạn hơi chủ quan và vội vàng khi đưa ra kết luận như vậy hay không. Thứ nhất, bởi lẽ Đức Phật đã chỉ ra 84000 pháp môn để giáo hoá chúng sanh có căn cơ, hoàn cảnh khác nhau và các pháp môn đều bình đẳng trên phương diện hướng tới mục đích giải thoát. Hơn nữa, Đức Phật cũng từng thuyết:”Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của ta cũng chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát”. Cần phải suy xét cẩn trọng rằng từ đâu mà một người Phật tử tìm được pháp môn phù hợp với bản thân và được trang bị đầy đủ chánh kiến nhà Phật? Nếu bạn cho rằng mình phù hợp với Mật Tông, thì tại sao Mật Tông từ trước đến nay vẫn hằng tồn tại, thậm chí phát triển mạnh mẽ và được biết đến tại Tây Tạng, hiện nay đã được lưu truyền đến Việt Nam và nhiều nơi tu tập theo Mật Tông tại Việt Nam đã có mà bạn không (hay chưa) thấy mình phù hợp?! Mà lại khẳng định rằng sau khi đọc những lời chỉ dạy của Thầy trên chanhtuduy.com mới “thực sự xác định được rằng mình phù hợp với Mật Tông”. Để có nhận định như vậy, bản thân bạn cần phải nắm được một cách cặn kẽ Mật Tông gồm những dòng phái, pháp hệ nào, đã kinh nghiệm và thành tựu qua việc tu tập Mật Tông cũng như các tông phái khác rồi. Còn ở đây, bạn mới nhận thấy những lời dạy đầy chánh kiến của Thầy và cảm thấy hoan hỷ, nghĩa là mới bước đầu tiếp cận chánh kiến thì làm sao tự bản thân có thể chiêm nghiệm và kết luận (bằng việc xác định) như vậy được? Điều này dễ rơi vào lỗi tâm ý chủ quan trong khi Đức Phật đã dạy rằng “Chưa đắc thánh quả đừng tin vào tâm ý của mình”, dẫn đến việc một ngày nào đó, bạn cũng hoàn toàn có thể chủ quan mà nhận định tương tự với một tông phái khác khi gặp một vị Thầy khác nói đúng ý, vừa ý của mình. Việc tu tập, thực hành pháp theo bất cứ tông phái nào cũng đi đến đích cuối cùng là Tây Phương cực lạc, mục đích giải thoát. Song như thi hào Goethe có câu :”Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời vĩnh viễn xanh tươi”, giáo pháp của Đức Phật luôn tồn tại đó, song cũng sẽ chỉ như lý thuyết màu xám – nằm ngủ yên như Phật tánh không được nhận thức sự tồn tại trong mỗi chúng sanh, lý thuyết đó chỉ trở nên xanh tươi nhờ vào sự chỉ dạy của một vị Thầy chân chính, Thầy truyền trao lý thuyết và cả phương pháp thực hành sống động giúp ta đánh thức bản tâm uyên nguyên. Cũng như vậy, Mật Tông chỉ là một cái tên vô tri vô giác đối với Mật Từ cũng như với bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết từ trước khi đọc những bài giảng của Thầy. Chúng ta chỉ nghe người khác nói về hai chữ Mật Tông chứ không hiểu thực nghĩa sâu xa cũng như những nội dung bao hàm trong đó. Nếu đến một chùa khác tu Mật Tông mà vị Thầy ở đó cũng giống như những người trước kia Nguyễn Thị Tuyết đã gặp, cũng không chỉ dạy cụ thể thì ta có dám khẳng định mình phù hợp với Mật Tông? Chẳng khác nào được tiếp cận với kho báu và được người tạo nên kho báu đó truyền trao báu vật mà ta lại nói rằng mình thật biết ơn báu vật này đã làm mình giàu sang, có của cải mà quên mất rằng chính người ơn mới đem lại cho mình điều đó. Một sự bất cẩn trong suy nghĩ có thể dẫn đến hậu quả trong tương lai là trở thành một người vô ơn, mà kẻ vô ơn thì không thể nào thành tựu bởi họ nào biết trân quý vị Thầy và giáo pháp.
   Mật Từ có đôi điều suy nghĩ muốn chia sẻ cùng bạn Nguyễn Thị Tuyết như vậy. Mong được bạn hoan hỷ đón nhận.
   Cầu chúc bạn sẽ tiếp tục đọc thêm thật nhiều bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com và được lợi lạc.
   Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc comment của bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết- Nhuận Tâm Đạo. Con xin phép có đôi lời với bạn Nhuận Tâm Đạo, nếu có gì sai với quỹ đạo Chánh pháp, mong Thầy từ bi khai thị cho con.

  Gửi bạn Nhuận Tâm Đạo,

  Mật Huệ Pháp rất hoan hỷ với thiện hạnh đọc bài và comment của bạn trên trang Chanhtuduy vừa qua, chứng tỏ sự quan tâm thật sự của bạn tới Giáo lý Phật đà đã và đang được truyền tải thật sống động và dễ hiểu tới những người đọc và học như chúng ta, thể hiện ở comment của bạn đại ý rằng dù đi chùa từ nhỏ nhưng tới giờ vẫn loay hoay chưa tìm được pháp tu phù hợp cho tới khi được đọc trang web này với những bài giảng của vị Thầy. Tuy nhiên, khi đọc đến lời nhận xét rằng bạn thấy “phù hợp với Mật Tông”, Huệ Pháp hy vọng Nhuận Tâm Đạo nghĩ xa hơn một chút về lý do sâu xa khiến bạn cảm thấy mình đã tìm được đúng pháp tu phù hợp với bản thân ở nơi đây. Về bản chất cho dù là Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Duy Thức Tông…vv.. thì tất cả các tông phái đều có mục đích duy nhất là giúp chúng sanh thoát khỏi vòng xoay luân hồi, tìm về cõi chân như. Nhưng như bạn đã nhận định rằng dù đã đi chùa từ nhỏ nhưng vẫn thấy mơ hồ về pháp tu, vậy chứng tỏ thực chất bạn chưa tìm được vị Thầy thích hợp có đúng không?

  Huệ Pháp chắc rằng Nhuận Tâm Đạo đã từng trải qua thời học sinh nên biết rằng cùng một cuốn sách văn học, một cuốn toán học, cùng nguyên lý, công thức nhưng tại sao mình học thầy này lại thấy dễ hiểu và thấm hơn giảng viên khác. Từ đây suy ra đó là do khả năng truyền đạt, phương pháp sư phạm của người giảng dạy mới mang tính quyết định. Tương tự, giáo lý, Giáo pháp của Đức Phật từ hơn 2500 năm nay vẫn luôn uyên áo diệu thâm như thế, nhưng nếu không có luận giải từ các vị Thầy liệu đến bao nhiêu kiếp ta mới hiểu? Cùng là một chuyến hành trình dài với đích đến đã xác định, nếu không có người chỉ cho bạn con đường phù hợp nhất, an toàn nhất, phương tiện đi lại nhanh nhất, liệu ta có thể tới nơi theo đúng lịch trình? Mật Gia Song Nguyễn với lục diệu pháp môn, sáu pháp bảo sáng ngời mà bạn đã biết, liệu có phải tự nhiên có sẵn dành cho chúng ta tu tập nếu không phải được lộ xuất từ kho tàng tâm của vị Thầy, từ bao năm tháng nghiên cứu, khảo sát và trải nghiệm tâm linh của Người? Từ đây cho thấy vị Thầy dạy đạo mới đóng vai trò quyết định đối với huệ mạng của người học trò, là “người chế tác kim hoàn” giúp ta loại bỏ lớp đá thô bên ngoài để tìm được ánh sáng viên ngọc mani còn ẩn sâu trong ta. Vị Thầy là người giúp khơi gợi nguồn cảm hứng sâu xa của những học trò như chúng ta với ánh sáng Chánh kiến mà Đức Phật đã thắp lên từ hàng ngàn năm trước. Đó là lý do thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong 50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư rằng “Sùng kính vị Thầy là nên tảng giác ngộ
  Các kinh và Mật Điển đều khẳng định
  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số
  Bạn sẽ trở thành pháp khí đại thừa”.

  Tuy nhiên, Ngài cũng lưu ý chúng ta rằng:

  Dù Thầy đức hạnh, trí tuệ cao,
  Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào,
  Vì thế không nên khởi tâm kiêu mạn,
  Chớ khinh thường vị Thầy Mật giáo.

  Có lẽ Nhuận Tâm Đạo với niềm hoan hỷ tột cùng khi được đắm mình vào ánh sáng Chánh kiến luôn được đưa lên hàng đầu trong các bài giảng mà chợt có giây phút nào đó quên đi “nền tảng giác ngộ”, sự “ẩn mình chẳng tự hào” của “tác giả”, người đang dẫn dắt, truyền thụ tri kiến Phật đà tới chúng sanh với tất cả tấm lòng bi mẫn ? Huệ Pháp hy vọng Nhuận Tâm Đạo hãy quán xét lại suy nghĩ của mình để làm người thứ ba (biết ơn và biết trả ơn) trong ba hạng người khó gặp mà Đức Phật đã chỉ ra. Mong bạn hoan hỷ đón nhận những lời đóng góp này và tiếp tục tinh tấn trong việc đọc và comment bài.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

 62. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con Lê Nữ Quỳnh Như nguyện mặc vào cái áo chánh kiến để ngăn chặn tà kiến.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 63. Mật Pháp Vân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết số 1 trong loạt bài về “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” của Thầy.

  Đức Phật vì chúng sanh mà tạo ra 84000 pháp môn để tùy hoàn cảnh, chúng sanh có thể chọn tông môn, pháp môn phù hợp. Tuy nhiên, dẫu có là Tịnh độ tông, Thiền tông, Mật tông hay bất cứ tông môn nào thì như nước đại dương đều có cùng vị mặn, giáo pháp của Ngài đều có chung vị Giải thoát mà thôi.

  Vấn đề là không thể dùng phương pháp của tông môn này để thực hành Giáo pháp của tông môn khác. Điều này tựa như chân đạp hai thuyền hòng qua sông. Vị Thầy đã dùng hình ảnh giàu tính liên tưởng là kính lúp để minh họa cho hiệu quả của tinh tấn, tập trung. Kính lúp dù nhỏ nhưng hội tụ được ánh sáng mặt trời; những tu pháp tại Mật gia dù đơn giản nhưng hành trì tinh tấn lại đem đến công đức rất lớn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Tường Vi (Chi Vy) says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ trường thọ vì lợi lạc chúng sanh!

  Con kính lễ Thầy,
  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Bích Đào(Đào Thị Châu(Qn)) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
 66. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Bước đầu, con hiểu được rằng Pháp Phật tuyệt đối đúng, nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả thay vì kết quả. Vai trò của người Thầy là vô cùng quan trọng. Vị Thầy với trí tuệ và tấm lòng từ bi, Ngài có phương pháp truyền thụ đối với từng đối tượng sư phạm khác nhau, để người học trò hiểu giáo Pháp Phật Đà từ đó tiến tu trên đạo lộ giải thoát.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 67. Mật Tịnh Dung says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết này ạ. Con hiểu rằng vai trò Kim cang sư của một vị Thầy là vô cùng quan trọng đối với con đường tu tập của hành giả. Kiến thức Phật học thì như đại dương mênh mông, nếu không có vị Thầy soi đường dẫn dắt, chỉ dạy những giáo Pháp tinh tuý nhất, phù hợp với căn cơ của học trò thì chúng con cũng không thể nào tìm được con đường tu giải thoát cho mình. Chúng con, những học trò Mật Gia, luôn cảm thấy may mắn và ơn phước khi được là học trò của Thầy, một vị Thầy gần gũi, từ bi, luôn để tâm quán xét, dõi theo sát sao từng học trò, chứ không phải một vị Thầy danh tiếng ở đâu xa vời.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, đó là một vị Thầy truyền thụ giáo pháp đúng, phương pháp đúng cho học trò với lòng bi mẫn.
  Om Mani Padme Hum.
 68. Vũ thi thu says:
  Kính bạch thầy
  Con tên là Vũ Thị Thu ở Cẩm Phả Quảng Ninh con kính chúc sức khoẻ thầy. Con cảm ơn những bài giảng và lời khuyên dạy thầy dành cho chúng con.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om mani padme hum
 69. Quảng Dũng says:
  Kính Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này!
 70. Mật Tuấn Giác says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi, con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn mạnh khỏe.
  Om mani padme hum.
 71. Kính Thầy,

  Qua bài viết con hiểu thêm về 10 tông giáo và diệu nghĩa của Bát Chánh Đạo (gồm Chánh kiến – nền tảng ý thức, Chánh ngữ – lời nói, Chánh nghiệp – sự nghiệp, cao cả nhất là xuất gia làm tì kheo, Chánh mạng – sống với Chánh kiến,  Chánh tinh tấn, Chánh định, Chánh niệm, và Chánh tư duy – tư duy tìm ra phương pháp sư phạm). Con cũng học được những luận điểm cần biết khi truyền dạy phương pháp đó là:

  Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ
  Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng
  Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành
  Biết trọn vẹn nững phương pháp để thực hành chúng
  Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn

  và 3 phẩm tính sư phạm:

  Biết những gì cần phải biết
  Xả ly những gì cần xảy ly
  Tu những pháp đáng tu

  Sau đây là những khái niệm con mong được Thầy hồi âm giảng nghĩa:

  Chánh tinh tấn
  Chánh định
  Chánh niệm

  Cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho con!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

  • Thưa Thầy,

   Con đã nhận được hồi âm giải đáp từ Mật Hạnh Giác.
   Con sẽ tiếp tục đọc thêm những bài viết của Thầy để tự bổ sung vào kiến thức còn thiếu. Cảm tạ Mật Hạnh Giác rất nhiều.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   Om mani padme hum.

 72. Phương Oanh says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con tên là Lê Phương Nhật Oanh. 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này cho con hiểu được 5 luận điểm của đạo sư Dharmakirti:
  1, Biết đúng những đối tượng cần gạt bỏ
  2, Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng
  3, Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành
  4, Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng
  5, Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.
  Phẩm tính sư phạm của đứa Phật:
  1, Biết những gì cần biết
  2, Xả ly những gì cần xả ly
  3, Tu những pháp đáng tu
  Bài viết này còn cho con hiểu rằng cần nghe – hiểu – tự lực hành pháp.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài giảng pháp này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
 73. Phương Oanh says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con tên là Lê Phương Nhật Oanh, 18 tuổi ở Quảng Ninh. Do lúc comment con bị hoa mắt nên đã viết nhầm chữ ” đức Phật ” con xin sám hối và hứa sẽ không tái phạm nữa. Mong Thầy từ bi tha lỗi cho con.
  Con cảm ơn Thầy.
 74. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy!!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

 75. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài.
 76. Nguyễn Ngọc Linh says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài.
  • Chánh Tri says:

   Ừ. Nếu rỗi thì con đọc tiếp như là sự giải trí tâm linh linh nhé!

 77. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy…!!!
  Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh . Con đã dọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
 78. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con Mật Lưu Ly – Hoàng Thị Nguyệt đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 79. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Cảm ơn Thầy đã mở rộng cánh cổng tri thức “chánh tư duy” để con được đọc những bài viết quý báu.
  Xin kính chúc sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
 80. Hà Giang ( Hải Phòng ) says:
  Kính bạch Thầy
  Bài viết nào của Thầy cũng khiến con phải đọc một mạch từ đầu chí cuối. Những dòng văn đầy trí tuệ nhưng không khô cứng. Ngày còn đi học con không học tốt môn ngữ văn mà chỉ thiên về các môn khoa học nên khi nghe các thầy cô giảng những bài văn dài đầu óc con cứ mơ mơ màng màng. Nhưng những bài viết của Thầy khiến con say mê quên cả thời gian. Trong lòng con thầm tán thán Thầy là nhà sư phạm tài ba về Phật học. Càng ngày con càng hiểu sâu sắc về sự quan trọng của vị Thầy đối với người học Đạo. Con càng thấy thật may mắn khi con có duyên lành gặp Thầy, một vị Thầy với một kho tàng kiến thức chánh Pháp, với tấm lòng từ bi truyền thụ giáo pháp đúng và phương pháp đúng cho các học trò của mình.
  Con nguyện cầu cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 81. mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
  Om mani padme hum
 82. Nguyễn Thị Thương says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum
 83. Nguyễn Thị Thương says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúnh sanh.
  Om mani padme hum
 84. Mật Liễu Thuận says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy cô luôn khỏe mạnh vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 85. Lê thịnh says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Con kính chúc sức khoẻ Thầy , cô vì lợi lạc chúng sanh .
 86. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này, Con cảm ơn Thầy.

 87. Mật Tự Tâm (Trần thị Ngát) says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh,cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani Padme hum.
 88. Mật Chân Thủy says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đọc xong bài rồi ạ
  Con cảm ơn thầy
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
  • Nguyên Thành says:

   Trò lâu nay không comments e rằng sẽ bị thu hồi tài khoản. Quyền lợi này không nên thờ ơ!

 89. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy đã luận giải .
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 90. Nguyễn T. Lan says:
  Kính bạch Thầy,

  Duyên lành cho chúng con đã đọc được bài Pháp của Thầy! Con đường đã hé lộ cho chúng con để hiểu về chánh pháp là gì? Để hiểu về một người con của Phật đạo phải làm gì ngay trong đời sống tu tập này!

  Cầu chúc Thầy thân tâm an lạc, làm lợi ích cho chúng sanh trên con đường học đạo!

  Kính Thầy
  Phật tử Tâm Minh

 91. Nguyễn T. Thúy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ vì được Thầy khai trí qua bài “Giáo Pháp đúng, phương pháp sai – Năm luận điểm của một luận sư.” Con cảm tạ Thầy đã nhắc nhở chúng con phải luôn có niềm tin vững chắc vào pháp môn mà mình chọn, phải nghe và hiểu thấy đáo để thực hành pháp có phương pháp. Để khỏi phạm vào “tu đúng hành sai” chúng con phải học tu phật theo quy trình văn, tư, tu và đặc biệt là cần phải tham vấn một vị Thầy có kinh nghiệm tâm linh để hướng dẫn chúng con tránh khỏi những sai phạm khi tu học.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn trường thọ để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 92. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi a.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum .

 93. Nguyễn Văn Hùng says:
  kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài này rồi ạ
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.
 94. Tạ Xuân Tuấn says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con thấy rằng muốn tu tập tốt cần phải có một người thầy như thầy để chúng con biết được quá trình tu tập của chúng con đã đi đúng hướng chưa, đúng phương pháp chưa. Trước đây chưa đọc chanhtuduy.com thấy rất mơ hồ về quá trình tu tập nhưng khi được đọc chanhtuduy.com chúng con thấy hướng đi đúng của mình và không thấy mơ hồ về quá trình tu tập của mình nữa.

  Con cảm ơn thầy !

 95. Maianh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 96. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Là một người tu tập theo Phật pháp thì việc tìm một vị Thầy chỉ dạy đúng cách, đúng phương pháp quả thực là một điều rất quan trọng. Con nhờ duyên lành đã được trở thành học trò của Thầy, được tiếp cận với chánh pháp, con cảm thấy thật hoan hỷ và tự hào.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 97. Phan Văn Quý says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hiểu rằng muốn việc tu tập và thực hành có được kết quả tốt thì trước hết người học trò cần một người thầy có tâm, luôn ân cần chỉ bảo và rộng lượng tha thứ cho những lỗi lầm của học trò, hướng dẫn phương pháp đúng để học trò tu tập và thực hành.

  Con nguyện cầu cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 98. Trang says:
  Con cám ơn thầy đã cho con đọc 1 bài viết ý nghĩa , ngẫm mà thấm thía .
  • Nguyên Thành says:

   Trò nên thêm 1 chữ nữa như Thuận Trang cho đúng văn phong!

 99. Lê Thị Ngọc says:
  – Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cầu nguyện sức khỉe thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

 100. Vũ Thu Phương says:
  Kính bạch Thầy con đẫ đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 101. Nguyễn Văn Vịnh says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm ơn Thầy! Con cầu nguyện Thấy cô thật nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 102. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

 103. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 1: Năm luận điểm của một Luận sư trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” của Thầy. Nhờ những phương pháp truyền thụ sư phạm của Thầy mà chúng con và bạn đọc dễ dàng bước vào cổng nhà Giáo pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 104. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ được đọc bài viết của vị Thầy  Con cư  si nhẩm mãi  cần thời bui thiện này muốn tu thật học phật không dễ gì tìm được vị Thầy  chân chánh  tà sư thì nhiều như sông hằng  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 105. Nguyễn Ngọc Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con sẽ chăm chỉ đọc bài. Con nguyện vì lợi lạc của chúng sinh mà tinh tiến không ngừng. Cảm tạ Thầy đã khai thị. 

 106. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy (Cô) vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 107. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm ơn Thầy .

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 108. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính Bạch Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra căn phòng Duy Ma Cật Chanhtuduy.com. Trên chanhtuduy.com con đã được đọc nhiều bài viết bài giảng, giáo điển, giáo pháp.. Phật đà. Những pháp tu Mật TÔng Tây Tạng rất phù hợp với những người đang bận đời sống thế sự, gia đình như chúng con. Trên đây cũng có nhiều bài giảng, bài viết của Thầy minh định chánh kiến cho chúng con, giúp chúng con, bạn đọc thoát khỏi vô minh, có được tinh thần vô úy…

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp!

  Con cầu nguyện tất cả đạo huynh đạo hữu Mật Gia, bạn đọc luôn tinh tấn tu tập với lòng sùng mộ đạo sư sẽ được an lạc đời này, cực lạc đời sau!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 109. Đào Quang Trung says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Thật may mắn cho con cùng các đạo hữu gặp được vị Thầy tôn kính khai thị, tinh tấn chúng con tu tập theo đúng phương pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 110. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn những bài viết rất hay cuae Thầy.

 111. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài :”GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI” .(Năm luận điểm của một Luận sư),rồi ạ.

  Bài khai thị của Thầy thật chuẩn xác, đúng tính thời đại , như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở kịp thời chúng con -những người đang u mê biết tỉnh ngộ mà suy xét lại con đường mình đang đi liệu đã đúng hướng chưa?

  Con cảm ơn Thầy , hơn bao giờ hết bằng tất cả sự bi mẫn Thầy dành cho chúng con.Con được biết có những vị Thầy rất tâm huyết, tận tâm với học trò nhưng học trò vẫn còn thờ ơ chưa quyết tâm để tu học , để lại nỗi trăn trở cho vị Thầy vì Thầy chỉ hướng đạo cho thôi chứ Thầy không tu hộ cho được. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít những vị Thầy là những tà sư hướng đạo chưa chuẩn mực,vẫn còn nặng nề về phân biệt. Hướng đạo không đúng lời Phật dạy, cán cân thì luôn nghiêng về phật tử giàu có , họ muốn gì , cần gì , lễ lạy gì Thầy đều vui vẻ giải quyết chính vì thế mà họ sinh tâm kiêu mạn coi thường người khác vì được coi như là con cưng của Thầy.Còn loại nghèo nghèo như con và một số bạn cùng cảnh ngộ thì ôi thôi có mà cứ đứng từ đằng xa cắm mặt xuống đất mà lạy Thầy rồi âm thầm tự nhủ “tôi ơi về thôi” mong chi mà tham vấn .Tâm lý đua đòi sính hàng ngoại , Thầy nổi tiếng như kiểu minh tinh màn bạc để còn lấy “thanh danh” của Thầy làm “giá trị “tâm linh cho mình .Nhưng nếu đôi chân của mình không chịu bước , không chịu hành trì thì đâu có ý nghĩa gì.Thậm trí nghèo quá mà cứ hỏi nhiều thì thôi con ơi Thầy bận nhiều việc lắm con về gần nhà loanh quanh đấy xem có cái chùa nào mà tu tạm .Lại còn có cả “tu tạm” . Đức Phật dạy :”Ta chỉ cho các ông con đường  giải thoát , còn giải thoát hay không là tuỳ vào bản thân mình “.Vậy mà chúng con cứ tu loạn lên, có khi sáng tụng kinh chùa A. Chiều về làm công quả chùa B, nghe mọi người kháo nhau tối có Thầy về nhảy Đồng ở chùa C. Thế là cuống cuồng làm nhanh để còn kịp chạy sô như nghệ sỹ .Cái tâm tham, sân , si, không ngừng nghỉ lúc nào hỏi tu được cái gì khi mà”Tâm Viên Ý Mã”.Vậy giờ đây chúng con phải hiểu lời Thầy dạy khi bước vào đường tu học hãy làm đúng quy trình Văn , Tư , Tu , thì mới đạt kết quả tốt, chứ không phải cứ tìm chùa lớn , Thầy nổi tiếng thì mới tu được . Ở đâu có Pháp , có chánh kiến ở nơi đó là Thầy . Nương nhờ vào sự từ bi trí tuệ của vị Thầy mà có thể thực hành bằng những phương tiện thiện xảo , dễ dàng thực hiện, chóng tìm về con đường Giác ngộ .Chúng con phải có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật vào vị Thầy đã đúc kết phẩm tính sư phạm, xác quyết rằng nhờ đó mà Ngài thành Phật.

  1-Biết những gì cần phải biết

  2-Xả ly những gì cần xả ly

  3- Tu những Pháp đáng tu.

  Con cầu chúc sức khỏe , sự từ bi trí tuệ của Thầy mãi trường tồn để làm nơi nương tựa cho chúng con.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh ngộ để quay về bờ giác.

  Om mani padme hum.

 112. BÙI THUỲ ANH says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 113. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân ( Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc bài Giáo Pháp đúng, phương pháp sai. Qua bài viết con hiểu được rằng đã là người tu tập theo Phật Pháp thì việc tìm một vị Thầy chỉ dạy đúng cách, đúng phương pháp quả thực là một điều rất quan trọng. Con nhờ duyên lành đã được biết đến chanhtuduy.com. Con thật hoan hỷ khi được Thầy khai thị.

  Cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 114. Lê Văn Giang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài pháp:” Năm luận điểm của một Luận sư”.

  Con hiểu được phương pháp truyền thụ của người thầy khi giáo huấn người trò đã được Luận sư Dharmakirti nêu ra thông qua 5 luận điểm:

  1. Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ;

  2. Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng(

  3. Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành;

  4. Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng;

  5. Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.

  Đồng thời, con cũng hiểu được phẩm tính sư phạm quý báu của Đức Phật khi Ngài đúc kết:

  1. Biết những gì cần phải biết;

  2. Xả ly những gì cần xả ly;

  3. Tu những pháp đáng tu.

  Bài giảng cũng rất hữu ích, thiết thực với con, người mới chập chững bước chân vào con đường tìm hiểu về chánh pháp, mong muốn tìm ra con đường giải thoát, tránh được những sai lầm đáng tiếc thông qua 2 đề mục Thầy giảng:

  1. Đứng núi này trông núi nọ

  Thầy đã từ bi khai thị cho con biết về các trở ngại trong quá trình tu tập do tâm lý đứng núi này trông núi nọ, chấp vào thanh danh của các vị Thầy trưởng lão, cao tăng nổi tiếng, tâm lý sính Thầy ngoại mà quên lời Đức Phật đã dạy :” Ta chỉ cho con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là tuỳ vào bản thân các ông”. Chính vì vậy, để phá chấp được tâm lý đứng núi này trông núi nọ khi tu tập, người tu phải xác định tâm thế rõ ràng, kiên định và tinh tấn trên con đường tu tập, xác định mục tiêu cuối cùng là phải tu tập theo chánh pháp.

  2. Tu tập không phù hợp với tông môn

  Đức Phật từ bi đã chế ra 84.000 pháp môn, với mục đích là để phù hợp căn cơ từng người. Phật pháp có nhiều tôn phái, những người tu giống như người đi trên con đường khác nhau, nhưng đều có thể đến một đích là thành đạo, giải thoát. Tuy nhiên, con đường cũng có rộng, hẹp, dài ngắn khắc nhau; đường tu hành cũng có khó dễ, dài ngắn không đồng. Chính vì vậy, người tu như chúng con phải lựa chọn con đường nào thích hợp nhất với trình độ và hoàn cảnh để thuận tiện tu hành, phù hợp với căn cơ bản thân. Con thấy may mắn khi được Thầy chỉ dạy :”Do vậy, trước khi bước vào đường tu hãy làm theo đúng quy trình Văn, Tư, Tu thì sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tuy nhiên, để niềm tin vững chãi, cần phải thực hành pháp dù theo bất kỳ tông môn nào. Để thực hành pháp tốt cần phải có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có ” Chánh tư duy”.”

  Kính bạch Thầy!

  Sau khi đọc bài viết, con càng thấm hơn vai trò quan trọng của vị Thầy trong quá trình truyền pháp, hướng dẫn trò tu tập. Đó chính là : “Vai trò Đạo sư như người thợ chế tác kim hoàn”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sinh!

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 115. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài xong rồi ạ. Con lại bắt đầu đọc và nghiền ngẫm thêm nhiều kiến thức. Con cảm ơn Thầy ạ.

 116. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 117. Mật Linh says:
  Kính bạch Thâỳ.

  Con đã đọc bài 1:” Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy, đã từ bi truyền dạy cho đệ tử chúng con phương pháp tu tâp dễ ứng dụng, dễ thực hành phù hợp với đời sống bận rộn tại gia của chúng con và quan trọng hơn là được chung quốc độ với vị Thầy nên chúng con không bị cản trở về ngôn ngữ, vậy nên chúng con được tiếp cận với lời dạy của vị Thầy dễ dàng hơn. Đó là ơn phước lớn nhất của chúng con. Nhưng những hành vi của con vừa qua con thật sự rất xấu hổ. Con thành tâm sám hối lên vị Thầy. Con cầu nguyện Thầy gia hộ cho con luôn chánh niệm trong mọi hành vi thân ngữ tâm, làm tròn vai trò của người trò để không cô phụ tấm lòng từ bi của vị Thầy.

  Con xin đảnh lễ Thầy. Cầu nguyện Ngài trụ thế dài lâu.

  OM PEMA SATTVA HUM.

   

 118. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Mong chúng sinh đều sớm được biết Phật pháp, tinh tấn tu hành, đều trọn thành Phật đạo.

  Om mani pad me hum

   

 119. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô.

 120. Nguyen Van Khuong says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài Giáo pháp đúng, phương pháp sai.

  Đọc bài viết con hiểu được rằng khi đã tu tập thì cần tinh tấn trong tu tập vì theo khẳng định của thánh giả Liên Hoa Sanh: “Ta chưa thấy một ai tu  hành nghiêm tục mà bị đói khát!”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.

  Om mani padme hum

 121. Đoàn Thị Yên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bải rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu được rằng khi đã tu tập thì cần tinh tấn trong tu tập.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và trụ thế lâu dài của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 122. Đỗ Thị Mến says:
  Kính bạch Thầy con đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 123. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PADME HUM.

 124. MẬT TẤN KIÊN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy đã cho con hiểu muốn tu tập đạt kết quả tốt thì phải làm đúng theo quy trình Văn – Tư – Tu,

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

   

 125. Mật Tâm Liên says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 126. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy ! Trí tuệ , lòng từ bi và sự ân cần của Thầy luôn khiến con kính nể. Con cầu nguyện Thầy trường thọ vì lợi lạc chúng sanh !

 127. Lương Nguyên Kha says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này ,trước mắt con như mở ra một biển trời tri thức cao minh.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy khai thị cho con con đường tu tập trí huệ.

  Con nguyện cố gắng hơn nữa.

 128. Mật Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài của Thầy ạ

  Con cảm tạ ơn đức khai thị của Thầy

  Con nguyện nương theo vị Thầy để tinh tấn trong tu tập

  Con xin cầu nguyện vì sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô

  Om mani padme hum

 129. Mật Thái Xuyên (Trịnh Thị Hiền) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc “bài 1 của bài giáo pháp đúng, giáo pháp sai : Năm luận điểm của một luận sư ” rồi ạ.. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con một bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con Cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 130. Bùi Tất Sơn says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani pabme hum!

 131. Phạm Huyền Thương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  ” Để thực hành tốt cần phải có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có chanhtuduy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy, nguyện cho sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 132. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Giáo Pháp Đúng Phương Pháp Sai” bài 1. Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được Giáo Pháp Đúng cần có Phương Pháp Đúng.
  Đức Phật đã để lại 84000 pháp mô tu tập giải thoát về cõi Phật nhưng tùy theo căn cơ duyên lành của mỗi người mà tu tập nhũng pháp môn phù hợp mang lại kết quả tốt. Nhưng tuy có đầy đủ nhũng duyên lành tu pháp phù hợp nhưng không có phương pháp hành trì thì cũng khó mang lại kết quả. “Có phương pháp người thường cũng làm được những chuyện phi thường, không có phương pháp kể cả thiên tài cũng mắc lỗi” ( nhà toán học Dercades). Chúng con may mắn có đủ duyên lành biết đến Phật pháp, được hạnh ngộ vị Đạo Sư Mật Giáo ở tại Việt Nam. Được Thầy hướng dẫn những tu pháp dành cho cư sĩ sống đời sống gia chủ bề bộn thế sự, hiểu biết cạn cợt, ít nhớ mau quên, dễ thực hành ứng dụng vào cuộc sống.
  Ngoài ra, qua bài này con hiểu được không phải ai cũng đầy đủ duyên lành hạnh ngộ vị Thầy dạy đạo và pháp môn tu học phù hợp với mình. Có thể trên con đường tu học, người tu cũng tinh tấn nghiêm túc thực hành pháp môn không phù hợp, nên chưa đem lại kết quả cao và còn khó khăn trong hành trì. Đến khi có duyên lành hạnh ngộ được vị Thầy dạy đạo và pháp môn tu học phù hợp nhưng họ không nỡ bỏ đi công trình đã gầy dựng bao nhiêu năm. Họ mong muốn học thêm pháp môn mới nhưng không bỏ (xả ly) cái cũ, thế thì mặc dù giáo pháp có cao quý vi diệu nhưng phương pháp sai thì sẽ không có kết quả. Dụ như người đứng ở đồi bên đây nhìn thấy ngọn núi bên kia cao đẹp, có nhiều châu báo, muốn qua ngọn núi đó khai thác thì chỉ có cách duy nhất là đến chân ngọn núi đó mà leo lên chứ không phải hai chân cùng bước trên hai con đường được.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!

 133. Nguyễn Tiến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 134. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc xong Bài 1 – “Năm luận luận điểm của một Luận sư” trong loạt bài ” Giáo pháp đúng, phương pháp sai của vị Thầy. Năm luận điểm trên là những đức tính cần có của một bậc Đạo sư và khi được hạnh ngộ vị Thầy được  “Văn -Tư -Tu” dưới sự chỉ dạy của Người, con càng thấy được những phẩm tính đó nơi Thầy.

  Những phương pháp sư phạm đầy thiện xảo và đã được Thầy hạ tầng ngữ nghĩa đi rất nhiều, thêm nữa được trình bày lớp lang, khoa học nên dù với căn cơ chậm lụt, qua từng bài viết và bài giảng pháp trên căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com con dần có được những hiểu biết về giáo lý Phật đà và Văn – Tư – Tu theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp.

  Trong bài pháp này, vị Thầy đã từ bi chỉ ra 2 lỗi lầm thường mắc phải trong giai đoạn đầu thực hành pháp đó là 1. Đứng núi này, trông núi nọ và 2. Tu tập không phù hợp tông môn. Do vậy, con càng hiểu thêm vai trò Kim Cang Sư nơi vị Thầy có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với con như thế nào để có thể đạt đến Giác ngộ. Con cảm ơn Thầy về bài viết quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc phẩm tánh.

  OM MANI PADME HUM

 135. Mật Nguyên Hội says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết :” Giáo Pháp Đúng Phương Pháp Sai – Năm luận điểm của của một Luận sư”

  Con hoan hỷ với bài pháp Thầy đã truyền dạy , thật may mắn cho bản thân con được vị Đạo sư Mật Giáo kết nối tâm linh,tâm Thầy tâm trò qua căn phòng Duy Ma Cật mà Thầy đã tạo lập vì lợi lạc chúng sanh để tạo thêm thuận lợi duyên lành cho chúng sanh đến với con đường tu tập chánh pháp.

  Con hiểu được phẩm tính sư phạm quý báu của Đức Phật khi Ngàu đúc kết :

  1.Biết những gì cần phải biết.

  2.Xả ly những gì cần xả ly.

  3.Tu những pháp đáng tu.

  Phương pháp truyền thụ của người thầy khi giáo huấn trò đã như Ngài Dharmakirti truyền dạy qua 5 luận điểm.

  1.Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ

  1. Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng

  3.Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành

  1. Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng
  2. Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.

  Kính bạch Thầy, tuy nhiên trong đời sống trần gian chúng sanh bước váo con đường tu tập tìm đến chánh pháp cũng gặp không ít những khó khăn thử thách,lệch lạc lầm mê cho nên qua bài viết vị Thầy đã chỉ ra 2 sai lầm rất thiết thực nên tránh đó là :

  1. Đứng núi này trông núi nọ
  2. Tu tập không phù hợp với tông môn

  Chúng sanh tu tập phải xác định tâm thế rõ ràng, kiên định và tinh tấn trên con đường tu tập xác định mục tiêu cuối cùng là tu tập theo chánh pháp.Con đường tu cũng có rộng có hẹp dài ngắn khác nhau cho nên chúng sanh tu tập cũng phải lựa chọn con đường nào thích hợp nhất với trình độ hoàn cảnh để thuận tiện tu tập và phù hợp.Con may mắn được vị Thầy dìu dắt chỉ dạy như lời Thầy ban truyền :”Do vậy, trước khi bước vào đường tu hãy làm theo đúng quy trình Văn, Tư,Tu thì sẽ đạt kết quả tốt.Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani padme Hum

   

   

   

 136. Thuan Dinh says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con  trân trọng cảm ơn thầy!
  • Nguyên Thành says:

   Đọc xong bài này trò hiểu thế nào là biện chứng tâm linh!

 137. Phạm Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con biết giáo pháp Phật đà vi diệu nhưng không có phương pháp thực hành đúng thì sẽ không đạt được kết quả. Và qua bài viết con hiểu rằng người tu thường hay bị rơi vào các trường hợp: đứng núi này trông núi nọ khi không tự mình hành tri giáo pháp, nhưng lại cho rằng vị Thầy không giúp được gì..; hay tu tập không đúng tông môn khi tu tập nhiều pháp môn cùng một lúc, sẽ không mang lại kết quả khi  năng lương tâm linh không tập chung lại một điểm tinh yếu mà phân tán khắp nơi.

  Do đó, điều quan trọng đối với người tu là phải chọn được phương pháp đúng dưới sự dẫn dắt của một vị Thầy có kinh nghiệm tâm linh. Con xin cảm tạ ơn đức Thầy đã cho chúng con được ngõ hầu chánh pháp thông qua vị Thầy trên chanhtuduy.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 138. Hoàng Nguyên says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ” Giáo pháp đúng, phương pháp sai”!

  Com cảm tạ ơn Thầy qua nhiều  bài đọc luận đã giúp kiến thức con ngày một hanh thông.!

  ”Đức Phật là một nhà sư phạm lỗi lạc nhất mọi thời đại!”

  Con được biết đến ”giáo học pháp”

  1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ

  2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng

  3/Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành

  4/ Biết trọn vẹn phương pháp để thực hành chúng

  5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn

  Qua bài viết con còn hiểu và biết đến những phẩm tính sư phạm của Đức Phật:

  1/ Biết những gì cần phải biết

  2/ Xả ly những gì cần xả ly

  3/ Tu những pháp đáng tu

  Và tiếp đến theo khẳng định của thánh giả Liên Hoa Sanh ” Ta chưa thấy một ai tu hành nghiêm túc mà bị đói khát”

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con thành tâm cầu ngọn tất cả chúng sanh tinh tấn trên bước đường tu học chánh pháp!

  Om mani padme hum!

   

 139. Kim Huệ says:
  Con cảm ơn Thầy
 140. Dung Nguyen says:
  Con đã đọc bài viết của thầy. Con cảm ơn thầy, con chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ.
 141. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum.

 142. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Thuở xưa Đức Phật là một nhà sư phạm lỗi lạc nhất thời đại, đã từ bi dạy 84.000 Pháp môn cho những đối tượng thọ Pháp khác nhau để giải thoát. Ngày nay thời đại mạc pháp tà sư nhiều như cát sông hằng “người tu chân chánh thực hiếm như sao buổi sớm” chúng con quá hạnh phúc khi được thực hành Pháp theo một Vị Thầy noi gương Đức Phật dạy theo những phương pháp chuẩn mực, tuần tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp để áp dụng Pháp vào đời sống thường trực của người có đời sống bận rộn gia đình, theo chiều hướng “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” trong quỹ đạo Chánh Pháp. Đặc biệt là “Lục Diệu Pháp Môn” phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc và không ngăn ngại bởi thời gian hay không gian. Trong đó Pháp tu “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” giúp chúng con có được niềm tin khi được đi đúng theo quy trình “Văn, Tư, Tu” đạt được 3 tiêu chí “1/ Gia đình hạnh phúc. 2/ Thành đạt xã hội. 3/ Thế sự hanh thông” giúp cho chúng con “đời này được an lạc, đời sau cực lạc”. Thay vì hậu quả sai lầm của người tu chỉ để được vỗ về bãn ngã, khi chùa nào có trụ trì khen tặng, chiều theo ý mình, quan tâm đến ngày vỗ cha mẹ mình.. . Hoặc có khuynh hướng tự ngã, tu vì “Thanh danh” của vị thầy làm giá trị cho mình từ các vị cao tăng, thạc đức.. để rồi rơi vào hai trường hợp sai lầm mà Vị Thầy đã chỉ ra: Đứng núi này trong núi nọ và Tu tập không phù hợp Tông môn.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựuhạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 143. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Từ những luận giải của Thầy trong bài, con mới hiểu được rõ hơn về 5 luận điểm khi người thầy dạy học trò, cũng như vai trò của phương pháp đúng đối với người học Phật, tu Phật. Giáo pháp của đức Phật thì tuyệt đối đúng, tất cả các pháp môn đều chung một vị giải thoát và có đủ cho mọi đối tượng để thực hành. Nhưng vì không có phương pháp đúng nên không đem lại kết quả mà các vấn đề trở nên rắc rối với những hậu quả. Đáng thương thay khi đó, nếu người tu Phật nếu mang tâm nghi hối, thậm chí phỉ báng chư Phật, phê bình giáo pháp thì vô hình chung gieo nhân đọa địa ngục. Qua đó, con càng thấy rõ tầm quan trọng của việc nương cậy nơi bậc tuệ tri thức để nương theo lời dạy bi mẫn mà “tu những pháp đáng tu”.

  Trường hợp “đứng núi này trông núi nọ” mà Thầy chỉ ra trong bài để lại trong con nhiều suy ngẫm. Đạo Phật vốn đề cao tính vô ngã để tìm về chân ngã mà người tu Phật, học Phật chỉ tìm đến những vị thầy là pháp chủ, pháp vương, rinpoche, tulku,… để dựa hơi, hám danh mà không đi vào thực chất của việc tu tập. Đó là những kẻ mượn đạo tạo đời, lợi dụng giá trị thật của người các bậc cao tăng, thạc đức để đánh bóng cho giá trị ảo của bản thân. Kết quả, cho đến khi được làm học trò, đệ tử vị ấy rồi lại tiếp tục dài cổ ngóng hay chạy theo những danh vọng của vị khác. Đến khi cuối đời, cho dù mang trong mình một pháp danh thật kêu bằng tiếng Tạng, hay dẫu điếu văn có ghi tiểu sử tham học ở những vị này, vị kia có dài thêm một vài trang thì những thứ ấy cũng không mang theo qua bên kia cửa tử.

  Bên cạnh đó, những luận giải của Thầy về việc “tu tập không phù hợp tông môn” khiến con hiểu thêm sâu sắc lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh rằng “giáo pháp không tinh túy là phiếm diện”. Vì thiếu sự tập trung năng lượng tâm linh nên chẳng thể như kính lúp đốt cháy rơm nhờ hội tụ ánh mặt trời, những cảm xúc phiền não cũng vì vậy chẳng thể bị thiêu rụi. Và rồi, những người thiếu niềm tin, hoặc không theo quy trình Văn, Tư, Tu mà đốt cháy giai đoạn sang tu tập, thậm chí tu hành lại gieo ác nghiệp cho rằng vị thầy ấy, pháp môn ấy không phù hợp với mình và …ra đi trong một chiều mưa tầm tã.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 144. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con, chúng sanh hiểu được phật pháp mênh mong nhưng cùng chung một vị là giải thoát. Và Đức phật cũng đã chỉ ra 84000 pháp môn phù hợp với căn cơ và duyên lành của mõi người mà thực hành để đạt được kết quả . Thế nhưng nếu không có phương pháp phù hợp và sự chỉ dạy của vị Thầy (tuệ tri thức) thì người tu, sẽ không mang lại kết quả mà còn gặp phải sai lầm “đứng núi này trong núi nọ” hoặc tu tập không phù hợp tông môn”.
  Qua đó con càng cảm niệm mình thật may mắn khi có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy Mật Giáo Thầy đã từ bi hóa thân đồng dạng và thấu hiểu trình độ và căn cơ của học trò mà có những phương pháp cùng với những phương tiện thiện sảo phù hợp với tín quốc độ ,tính thời đại, tính đân tộc giúp cho chúng con dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống để có cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tý cam lồ.
  OM AH HUM

   

 145. Phạm Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 146. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được đọc bài viết này.

  Qua bài viết này con hiểu được rằng  Đức  Phật để lại  với 84.000 pháp môn nhưng chung mục đích là giải thoát khỏi luân hồi đầy khổ đau này . Nhưng Pháp Phật cần phải thực hành đúng nếu không sẽ gây ra rắc rối.

  Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 huấn thị : “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối!”. Điều này có nghĩa là giáo pháp Phật môn tuyệt đối  đúng, nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả.

  Trong Đạo Pháp đối thể quan trọng nhất là vị Thầy là người am tường giáo pháp và cần phải có phương pháp truyền thụ đối với người trò mà phù hợp với trình độ căn cơ để giúp học trò tiến tu đúng theo quỹ đạo của chánh pháp.

  Qua bài viết này con hiểu được rằng trước khi bước vào đường tu phải  làm đúng theo quy trình Văn, Tư, Tu thì sẽ đạt kết quả tốt.

  Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo. Niềm tin như  vậy mới gọi là trọn vẹn.

  Con cảm thấy bản thân vô cùng may mắn và quá ơn phước  khi được làm học trò của vị Thầy Mật Giáo  được thực hành pháp  tại Mật Gia Song Nguyễn  dưới sự dẫn dắt chỉ dạy của vị Thầy tâm linh tôn quý với  đầy đủ các yếu tố : Giáo pháp đúng , phương pháp thực hành đúng, vị Thầy từ bi trí huệ , hoá thân đồng dạng để giáo hoá chúng đệ tử và hạ tầng ngữ nghĩa giúp cho chúng học trò hiểu thấu đáo giáo pháp .Từ đó thực hành pháp đúng theo quỹ đạo  để  ngày càng tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài Pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

   

 147. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy Cô có nhiều sức khỏe ạ
 148. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy ạ.

  Đức Phật có 84.000 pháp môn để cho chúng sanh hữu tình có được cơ hội thực hành pháp phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh của bản thân, nhưng “pháp cần phải được thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối” như lời dạy của pháp vương Gyalwang Drukpa. Thực hành sai vì không có vị Thầy hướng dẫn, không có phương pháp thì sẽ gây ra rắc rối và gặp phải hậu quả nghiêm trọng.

  Hiện trạng thiền tịnh song tu, thiền mật song tu, tịnh mật song tu hay “bắt cá hai tay” như hiện nay là do thực hành sai, không được vị Thầy chân chính giảng dạy một cách lớp lang thứ tự, hoặc vị Thầy đó không có đủ phương pháp truyền thụ đúng, không đủ từ bi và trí tuệ như 5 luận điểm mà luận sư Dharmakirti nêu ra  khi Thầy dạy học trò:
  1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ
  2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng
  3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành
  4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng
  5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.

  Với lòng bi mẫn, tuệ tri Phật đà, vị Thầy đã nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành, có kết quả và ban cho học trò phương pháp thực hành đúng với nhiều phương tiện thiện xảo giúp học trò thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp một cách dễ dàng, phù hợp tính quốc độ, thời đại, dân tộc, không ngăn ngại bởi không gian và thời gian, giúp học trò giữ vững niềm tin vào Thầy Phật Pháp Tăng để được thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài 1: giáo pháp đúng, phương pháp sai (năm luận điểm của một luận sư) giúp con hiểu rõ được thực hành pháp đúng rất quan trọng và những tiêu chuẩn  Thầy dạy học trò để có được phương pháp thực hành đúng, nhằm tiến tu trên hành trình giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 149. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 150. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:
  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy
 151. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum .
 152. Hoàng Thị Bích Nguyệt( Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ ạ .

  Om mani padme Hum .

 153. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Om Mani Padme Hum.

 154. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani padme hum!

 155. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con  số “84.000 pháp môn”  mà Đức Phật truyền trao cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát cho thấy được sự từ bi của Đức Phật. Đồng thời chúng con cũng thấy được Đức Phật là nhà sư phạm đại tài khi Ngài đã am hiểu và có thể tạo ra nhiều phương pháp truyền thụ đến học trò như vậy. Với tấm gương thân giáo của Đức Phật, mà Luận sư Dramakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi thầy dạy học trò:

  1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ.

  2/Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng.

  3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần thực hành.

  4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng.

  5/ Truyền thụ tri thức với lòng bi mẫn.

  Vì thế các vị đạo sư thường noi gương để dạy học trò theo những phương pháp chuẩn mực, tuần tự lớp lang, từ đơn giản đến phức tạp. Qua đó con hoan hỷ với ơn phước của học trò chúng con trong thời đại mạt pháp này, chúng con được theo học vị Đạo sư Mật giáo với đầy đủ trình tự lớp lang cho quá trình Văn – Tư – Tu  mà học trò chúng con đang được theo học. Với mỗi bước trên con đường thực hành pháp, chúng con được uống nắn  có được cả giáo pháp đúng và phương pháp đúng để có thể tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát. Nếu học trò chúng con nôn nóng mà “đứng núi này trông núi nọ” rồi “tu tập không phù hợp tông môn” chỉ là “uổng cả công tu bao tháng ngày” .Khi đó chúng con như có một chiếc áo quá chật hoặc quá rộng, nên khi mặc vào chiếc áo chỉ làm cho mọi hoạt động bị vướng víu, khó chịu mà bỏ dỡ nữa chừng quá trình thực hành pháp, làm lỡ cơ hội quí giá khi có được thân người.

  Con hoan hỷ với lời Thầy dạy “trước khi bước vào đường tu hãy là theo đúng quy trình Văn, Tư, Tu thì sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tuy vậy, để niềm tin vững chãi cần phải thực hành pháp dù theo bất kì một tông môn nào. Để thực hành tốt cần có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có “Chánh tư duy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 156. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, Đức Phật đã từ bi chỉ ra cho chúng sanh con đường giải thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi sinh tử, với 84.000 pháp môn cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để được thực hành giải thoát. Như Ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 đã huấn thị:” Pháp phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối” điều này có nghĩa là giáo pháp Phật môn tuyệt đối đúng nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả. Chính vì vậy, người tu Phật giải thoát, cần phải có một vị Thầy dạy đạo, một vị tuệ tri thức để hướng dẫn thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Vì vị Thầy ấy sẽ có những phương pháp sư phạm để truyền thụ, giáo huấn tùy theo căn cơ của  học trò và 5 luận điểm của  Luận sư Dharmakirti đã nêu ra mà vị Thầy  cần phải am tường khi dạy học trò đó là:                                         “1. Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải gạt bỏ.                                             2. Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng.                                           3. Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành.                                   4. Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng.                               5. Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn”.
  Đức Phật là một  nhà sư phạm lỗi lạc nhất mọi thời đại. Ngài rất am tường về đối tượng sư phạm và đã đúc kết ra những phẩm tính sư phạm cho mình và truyền lại cho hàng hậu học về sau đó là:
  1. Biết những gì cần phải biết.
  2. Xả ly những gì cần xả ly.
  3. Tu những pháp đáng tu.
  Người học trò khi được nương tựa vào vị Thầy dạy đạo cho mình, thì nên tinh tấn thực hành theo quy trình tu tập của pháp môn mà mình đã chọn, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc nghe đây nghe kia hay lấy thanh danh của vị Thầy làm giá trị tâm linh cho mình, như vậy sẽ uổng phí thời gian tu tập mà không được kết quả gì.

  Tóm lại, để đạt kết quả tốt, người học trò phải luôn tuân theo lời giáo huấn của vị Thầy làm theo quá trình văn, tư, tu, phải có niềm tin vững chãi vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng, tinh tấn thực hành pháp cho dù theo bất kỳ tông môn nào, vì Đức Phật đã dạy trong 84000 pháp môn điều dẫn đến con đường giải thoát, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà phù hợp với pháp môn mà mình thực hành.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 157. Nguyen Thanh Van says:
  Kính thưa bạch Thầy con đã đọc xong bài viết này rồi !Om mani padme hum!
 158. Kính bạch Thầy!

  Con đang đọc lại loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con những bài pháp lợi lạc!

  Con kính đảnh lễ Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 159. Tạ Thị Hà Danh says:
  Con kính bạch Thầy. Thầy  luận giải hay quá.

  Con kính bạch Thầy nhiều sức khỏe.

  Tạ  Thị Hà Danh

 160. Mật Hữu Tâm ( Lê Văn Co ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi .con sẽ đọc bài viết tiếp theo con sẽ hiểu thêm ạ.con cảm ơn Thầy đã sách tấn chúng con ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô dồi giào sức khõe va trường thọ vì lợi lạc  chúng sanh ạ

 161. Mật An Thuận says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Năm luận điểm của một luận sư).

  Qua bài này, con hiểu được rằng giáo pháp Phật môn tuyệt đối đúng, người tu không đạt được kết quả, thậm chí phải nhận hậu quả là do thực hành sai. Biết được điều này, con càng thêm trân quý vị Thầy – người am tường Phật pháp, có kinh nghiệm tâm linh. Bởi Thầy chính là người giúp cho những học trò của mình biết cách thực hành pháp đúng. Con rất hoan hỷ khi được đi trên con đường diễn tập loại hình lao động giải thoát dưới sự soi đường chỉ lối của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 162. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cầu nguyện cho Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe để giúp chúng con mở mang học thức.

 163. Nick says:
  Kính bạch thầy. Con đã học và đã hiểu

  Omani Padme Hum.

 164. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy , con đã đọc bài viết này và rất hoan hỉ với những điều Thầy truyền dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh. Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 165. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 166. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 167. Vũ Khanh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Vũ Khanh

 168. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc Bài 1: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Năm luận điểm của một Luận sư). Qua bài viết con hiểu được tầm quan trọng của phương pháp đúng trong quá trình tu học.

  Qua bài giảng con hiểu rằng 5 luận điểm của đạo sư Dharmakirti khẳng định người Thầy cần phải am tường phương pháp sư phạm, hay “giáo học pháp” để giáo huấn đệ tử. Phương pháp tu đúng được truyền thụ từ những đối tượng sư phạm (tỳ kheo hoặc cư sĩ) tuân hành theo Giáo pháp Phật môn dựa trên nền tảng Chánh tư duy.

  Tuy nhiên trước khi bước vào đường tu chúng chúng con cần làm đúng theo diễn trình Văn, Tư, Tu, xây dựng niềm tin trọn vẹn, vững chãi dù theo bất cứ tông môn nào. Sau đó chúng con có thể thỉnh vấn một vị Thầy kinh nghiệm tâm linh để tránh những gián đoạn trong đường tu vì “đứng núi này trông núi nọ” hay “tu tập không phù hợp tông môn.”

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con phương tiện Văn, Tư, Tu hiện đại là trang mạng chanhtuduy.com để chúng con có thể đạt kết quả tốt trên con đường đến với Phật pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 169. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Mật Ngọc Pháp con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy vì bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 170. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ được đọc bài này: “Bài 1: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Năm luận điểm của một Luận sư)”
  Con hiểu rằng với một người học lái xe, mục đích duy nhất là có thể điều khiển chiếc xe chắc chắn trên thực địa để an toàn về đích và có thể xử lý tay lái trong những tình huống có khi sinh tử chỉ trong gang tấc. Con hiểu rằng, người học cần tìm người hướng dẫn với đầy đủ kinh nghiệm, am tường kỹ năng trên mọi cung đường, đặc biệt người thẩm định, hiểu thấu “căn cơ” của người học để có phương pháp truyền thụ phù hợp, người khiến lan truyền những phẩm chất lái xe cần thiết cho người học giúp lợi mình, lợi người, chứ không phải một người thầy dẫu có đủ đầy danh vị, tiếng tăm, bằng cấp, chứng nhận cùng những lời có cánh ve vuốt bản ngã học trò mà không dạy học trò những hiểu biết và kỹ năng cần thiết bằng phương pháp truyền thụ phù hợp. Tịnh tiến sang lĩnh vực đạo pháp, con càng thấm thía vai trò không thể thiếu của bậc tuệ tri thức dẫn lối, người “Biết đúng những đối tượng cần gạt bỏ/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp từ bỏ chúng/ Biết đúng những đối tượng cần thực hành/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn” và “thân cận bậc tuệ tri thức” là một trong 4 giai đoạn dẫn đến sự thành tựu của người tu như lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát Niết Bàn, phẩm phẩm Đại Bồ tát chiếu kiến quang minh cao quý đức vương, người đặt chúng con trên con đường phù hợp giữa muôn vàn con đường trong biển pháp mênh mông và dẫn dắt chúng con đến đích giải thoát. Lời dạy của vị Thầy cho chúng con hiểu, còn những ai trước khi bước vào đường tu, để có thể “nhập hải” thì làm theo đúng quy trình Văn, Tư, Tu với “Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo. Tin vậy mới gọi là trọn vẹn. Tuy vậy, để niềm tin vững chãi, cần phải thực hành pháp dù theo bất kỳ tông môn nào. Để thực hành pháp tốt cần phải có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có “Chánh tư duy””. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng con, chúng sanh.

  Cầu nguyện cho mọi chúng sanh có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý và mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.

  Om Mani Padme Hum

 171. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con nguyện tinh tấn trong việc đọc bài và comment để không phụ tấm lòng vị Thầy đã dành cho học trò con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 172. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Bài 1: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Năm luận điểm của một luận sư).

  Qua bài viết, con hiểu được tầm quan trọng của phương pháp đúng mà cụ thể là phương pháp truyền thụ của người thầy đối với người trò, sự am tường đối tượng sư phạm. Con hiểu được hai trường hợp mà người tu cần tránh rơi vào, đó là: “Đứng núi này trông núi nọ” và “Tu tập không phù hợp tông môn”.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh gặp được “giáo pháp đúng, phương pháp đúng”.

  Om mani padme hum.

 173. Mật Nguyên Thức says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài và hiểu được rằng phải tu đúng phương pháp, chọn tông môn phù hợp và không được đứng núi này trông núi nọ.

  Con cám ơn Thầy về bài viết. Con chúc Thầy nhiều sức khỏe.

 174. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã huấn thị bằng sự xác quyết của Pháp vương Gyalwang Drukpa “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ sảy ra rắc rối”. Vì Đức Phật đã từ bi khi dạy “84.000 pháp môn cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát”. Nếu như  thực hành sai  đối tượng thì dù rằng giáo pháp Phật môn luôn đúng vẫn chỉ “mang lại hậu quả, thay vì kết quả”. Do vậy Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi dạy học trò:

  1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ.

  2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng.

  3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần thực hành.

  4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng.

  5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi dạy dỗ chúng con đi đúng trên con đường diễn tập thực hành pháp, để tránh sự việc “đứng núi này trông núi nọ”, “tu tập không phù hợp tông môn” tựa như việc cố gắng sở hữu một cuốn sách quý của một tác giả nổi tiếng nhưng cuốn sách lại viết bằng một ngôn ngữ khác và trong một chuyên ngành khác mà mình không hiểu được. Thì việc sở hữu đó chỉ là hình thức chứ không đọc hiểu cũng như không thấm được những điều quí giá mà tác giả đã viết trong sách. Để có thể hiểu và “thấm” được, vị Thầy đã từ bi huấn thị “Trước khi bước vào đường tu hãy làm đúng theo quy trình Văn, Tư, Tu thì sẽ đạt được kết quả tốt. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo. Tin vậy mới gọi là trọn vẹn. Tuy vậy, để niềm tin vững chãi, cần phải thực hành pháp dù theo bất kỳ tông môn nào. Để thực hành pháp tốt cần phải có phương pháp, để có phương pháp tốt cần phải có Chánh tư duy” .

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 175. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 176. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ day. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ uyên thâm của Thầy. Trong bài viết này, Thầy đã dạy chúng con hiểu rằng thực hành đúng pháp sẽ giúp  chúng con tích tập công đức, đạt được giác ngộ, thoát khỏi khổ đau sinh tử.; đồng thời, Thầy cũng cảnh tỉnh chúng con không nên nghe theo những bài giảng tà kiến để tránh nhận lãnh hậu quả.

  Con cầu nguyện Thầy từ bi chỉ dạy để chúng con và chúng sanh được thực hành đúng phương pháp để đạt được giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  ……………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  Thank you for a kind teaching, I appreciate you for your wealth of knowledge.  This article you have given to us has made me to understand that practicing right dharma will make me to attain enlightenment, liberation and to accumulate merit and you all warn us again bad teaching and practice and it consequences.

  Guru may  you continue reveling to us the right teaching and practice of  dharma for sentient beings to get enlightenment.

  May Guru leave long for the seek of sentient being.

 177. Tantra Mitraga (Totte Nordahl) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mitraga (Totte Nordahl) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con nghĩ rằng con nên bắt đầu đọc  những bài viết với những lời dạy cơ bản, nền tảng. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và đăng bài trên trang nhà để chúng con được học.

  Con cầu nguyện Thầy chiều chủ nhật Fika tuyệt vời.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Mitraga.

  …………………………………………………………………..

  Good morning Holy Guru

  I thought I start from the articles of basic learnings. Thank you for them, and thank you for still having them on the webb page.

  I wish you a wonderful sunday afternoon with mindful fika.

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mitraga

 178. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 179. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài :Bài1 : Giáo Pháp đúng ,phương pháp sai ( năm luận điểm của một luận sư) 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi truyền Pháp cho chúng con ,qua những lời khai thị của Thầy và nhìn lại xung quanh mình con càng thấm thía vì có một vị Đạo Sư chân chính luôn sách tấn quan tâm tới học trò mà truyền thụ giáo Pháp phù hợp và con còn hiểu thêm bước vào đường tu thì ta phải làm đúng theo quy trình Văn ,Tư ,Tu ,thì sẽ đạt kết quả tốt ,niềm tin vì nghe chưa đủ mà cần phải hiểu mới trọn vẹn ,tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo , tin vậy mới gọi là trọn vẹn ,tuy vậy để niềm tin vững chãi cần phải thực hành Pháp dù theo bất kì tông môn nào .Để thực hành Pháp tốt cần phải có phương Pháp tốt và cần phải có”chánh tư duy “ 

  Con cảm tạ ơn Thầy 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Om mani padme hum

 180. Mật Quảng Lợi says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này, thưa Thầy.

  Con sẽ tiếp tục đọc loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” thưa Thầy.

  Con thỉnh an sức khỏe vị Thầy.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 181. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có bài khái quát những điểm lưu ý trước khi bước chân vào đường tu và để gặt hái được kết quả thay vì hậu quả thì cần phải có phương pháp đúng; đặc biệt vị Thầy từ bi đã nhấn mạnh “Để thực hành pháp tốt cần phải có phương pháp, và để có phương pháp tốt cần phải có Chánh tư duy“.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh vị Thầy.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 182. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 1 của tác phẩm “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” ạ. Bài viết giúp con biết được rằng giáo pháp Phật môn tuyệt đối đúng và Đức Phật từ bi nên đã dạy 84.000 pháp môn khác nhau cho những đối tượng thọ pháp khác nhau; nhưng vì người tu thực hành sai nên mới xảy ra rắc rối. Qua đây con càng cảm thấy học trò, đệ tử chúng con thật may mắn vì được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh nên có cơ hội thỉnh vấn pháp một cách thuận lợi mà không vướng phải rào cản ngôn ngữ, thực hành giáo pháp theo những phương pháp vô cùng tiện lợi phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc và đặc biệt là không rơi vào trường hợp đứng núi này trông núi nọ, tu tập không phù hợp tông môn. Con cầu mong cho tất cả chúng sanh sớm có duyên lành hạnh ngộ bậc tuệ tri thức để có cơ hội biết đến phương pháp tốt để thực hành pháp từ đó làm lợi lạc cho mình và tha nhân.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 183. Tantra Sagovana (Ahmed Khan) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Sagovana.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng khi học Phật Pháp, chúng con cần thực hành theo đúng phương pháp và được chỉ dạy giáo pháp đúng với nền tảng chánh kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khỏe mạnh và đoạn trừ mọi khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  ………………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article.

  When learning Dharma the student must practice Dharma using right method and be taught the right teaching which depends on Right View.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and well and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

   

 184. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này. Con mong chờ được đọc các bài tiếp theo về giáo pháp đúng, phương pháp sai. Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài của Thầy sang tiếng Anh.

  Om Mani Padme Hum.

  Om Ah Hum Vajra Guru Padme Siddhi Hum.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ mọi khổ đau.

  ……………………………………………………………………………………

  Holy Guru,

  Thank you for this article, I look forward to reading more from this section of teachings.  Mat Dieu Hang thank you for your wonderful translation of the Guru’s discourse into English.

  Om mani padme hum

  Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

  May Guru and his consort have a long life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings find freedom from suffering

   

 185. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải, cảm tạ Thầy đã cho phép con đọc những bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 186. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Qua bài viết, con hiểu được “84.000 pháp môn” của Đức Phật từ bi truyền thụ là tuyệt đối đúng. Chỉ có người thực hành sai mới nhận lấy hậu quả chứ không phải kết quả. Vì thế mà có phương pháp đúng để thực hành các tu pháp mới có thể đi thành phố giải thoát. Bằng không vì nhẫm lẫn “ đồng là vàng” mà loanh quanh mãi trong luân hồi. Đồng thời qua bài viết, con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi tạo ra các phương tiện thiện xảo từ thanh quy cho đến Lục diệu pháp môn của bộ môn Yoga Thanh Trí, để chúng con có được phương pháp phù hợp tính thời đại, quốc độ, dân tộc mà thong dong trên con đường đến thành phố giải thoát. Cũng nhờ  đó mà không rơi vào trường hợp “đứng núi này trông núi nọ” hay “tu tập không phù hợp tông môn”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 187. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con là Đoàn Thị Tâm.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum.

 188. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 189. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ.

 190. Lưu Thị Thu Trang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 1: “ Giáo Pháp đúng, phương pháp sai: Năm luận điểm của Luận sư”.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ !

 191. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài pháp này con hiểu được rằng: Giáo pháp của Đức Phật luôn đúng, và Ngài đã rất từ bi với chúng sanh rất lớn khi có tới 84 ngàn pháp môn phù hợp với mọi căn cơ của chúng sanh, vì vậy bất cứ chúng sanh hữu duyên nào cũng có thê thực hành được giáo lí cao tột của Ngài.

  Pháp Phật cao diệu là thế nhưng nếu chúng ta thiếu vị Thầy hướng dẩn đúng quỷ đạo thì liệu chúng ta có đi vào ngỏ cụt hay không ? Khi mà thời mạt pháp này tà sư nhiều như cát Sông Hằng, họ khoát lên mình bộ y của tỳ kheo rồi dẩn dắt chúng sanh vào đường tà vì họ không thực hiện đủ 5 luận điểm mà Vị Thầy đã giảng luận trong bài viết.Nhưng chúng con thật may mắn khi hội ngộ được Vị Thầy với trí tuệ ngút ngàn, tấm lòng Bồ đề tâm rộng lớn, truyền thụ giáo pháp cho chúng con với lòng bi mẫn, vì thế học trò chúng con ít nhiều được khai mở trí tuệ có được chánh kiến là chiếc áo giáp vững chắc nhất để chống lại bao bát phong trần trược ở cõi ta bà này.

  Thời mạt pháp này có được người tu chân chính hiếm như sao buổi sớm và cũng không có nơi nào được vị Thầy dạy rằng người con Phật chỉ nên :Biết những gì cần biết, xả ly những gì đáng xả ly và tu những pháp đáng tu.Vì thế nên họ mới làm những việc dài tay không đúng quỷ đạo gây nhiều hậu quả , nếu tu Phật mà chỉ để có phước hữu lậu vẫn còn trong luân hồi thì thật là đáng tiếc vì mục đích cuối cùng cao thượng nhất của người Phật tử là giải thoát khỏi vòng luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn trước mắt và hanh thông trong tương lai.

  Om mani padme hum!

 192. Quang Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài con mới biết thì ra có đến 84000 pháp môn để tu Phật, và có đến 10 tông phái khác nhau. Giữa trăm ngàn con đường đi đó, nếu mình tự mò mẫm thì sẽ bị lạc lối sang đường, bởi vậy mà người tu Phật mới cần một vị Thầy để chỉ bảo, uốn nắn. Con cũng hiểu thêm tu tập không cứ phải chọn chùa thật lớn, chọn Thầy nhiều tiếng tăm; người Thầy hoàn hảo nhất chính là người Thầy phù hợp với mình, có duyên với mình. Trong bài có nhiều từ đối với con còn mới mẻ, tạm thời con chưa hiểu hết được. Con sẽ từ từ nghiền ngẫm và đọc tiếp các bài khác để hiểu thêm.

  Con xin cảm ơn Thầy.

  • Nguyên Thành says:

   Không, vị Thầy hoàn hảo là vị thầy làm và dạy đúng theo lời Đức Phật chớ không phải phù hợp với mình!

 193. Quang Huy says:
  Dạ con cảm ơn Thầy đã chỉ bảo, con sẽ đọc lại bài để hiểu hơn. Con xin cảm ơn Thầy lần nữa.
 194. Nguyễn Hồng Hà (9 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con mong được đọc thêm nhiều bài viết của Thầy.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ.

  Con rất thích bài này.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh có thể thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 195. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Có nói rằng có phương pháp thì người thường cũng có thể trở nên phi thường. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật là tuyệt đối đúng nên đối với chúng sanh dù còn chất ngất vô minh nhưng nếu có được phương pháp thực hành đúng thì cũng có thể dần dần trở nên “phi thường” giác ngộ từng phần, toàn phần, toàn triệt như nhiều tấm gương Phật giáo đã để lại.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 196. Truong Bui says:
  Kinh Bach Thay,

  Con da doc bai viet. Cam ta on thay da chi bao?

   

 197. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết : NĂM LUẬN ĐIỂM CỦA MỘT LUẬN SƯ.

  Con xin được ghi nhớ trước khi bước vào đường tu thì hãy làm đúng quy trình văn, tư, tu thì sẽ đạt kết quả tốt. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ mà phải tin có người chứng đạo, tin vậy mới gọi là trọn vẹn.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 198. Đỗ Trường Giang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy!
 199. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Com đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con khi bước vào con đường tu thì cần theo đúng trình tự văn, tư, tu. Nếu không người tu sẽ dễ rơi vào hai trường hợp là đứng núi này trông núi nọ và tu tập không hợp tông môn. Như vậy cuối cùng cũng chỉ là tu để vỗ về bản ngã và phải quay về tay không

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh

  Om Mami Padme Hum.

 200. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết, con hiểu rằng, chúng sanh thì vô lượng, mà căn cơ mỗi người mỗi khác, nên Đức Phật vì từ bi đã phát lồ 84 vạn pháp môn, còn Luận sư Dharmakirti cũng chỉ ra 5 luận điểm khi một vị thầy hướng dẫn học trò. Rốt lại các Ngài đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của phương pháp trong khi theo học giáo pháp. Với thực tế đang diễn ra ngoài kia, con nhận ra, thậm chí từ nền tảng là “giáo pháp đúng”, nhiều người gọi là Phật tử còn không được tiếp cận, bởi hành vi tà kiến, trục lợi từ những kẻ đội lốt tu hành, thì việc có được phương pháp đúng để thực hành đối với họ quả là điều xa vời.
  Từ đó, con càng cảm niệm sự may mắn của đệ tử, học trò Mật gia Song Nguyễn khi không những luôn được trang bị “chánh kiến” Phật đà, chúng con còn có được những phương pháp diễn tập/ thực hành phù hợp, dù sống đời sống thế gian bận rộn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể thực hành pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum!

 201. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch thầy!

  Con tên là Đoàn Thị Nga con quê ở Hà Nam ạ

  Con đã được đọc bài viết của thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 202. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho con hiểu thêm về giáo pháp để thực hành cho đúng với quỹ đạo chánh pháp . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 203. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con hiểu rằng phương pháp đúng đóng vai trò quan trọng đối với hành giả. Phương pháp sai dù giáo pháp luôn đúng, thực hành miên mật,   hành giả không thể cập bến bờ giác ngộ,  thậm chí còn lạc vào cõi thấp. Đơn giản để giải một bài toán,  con người cần học để có phương pháp giải. Để giải bài toán cuộc đời,  phương pháp đúng là đều tất yếu. Thật đáng buồn hiện nay nhiều Phật tử cứ nghe thấy danh tăng sĩ là nhắm mắt chạy theo mà không tìm hiểu xem họ dùng phương pháp gì để đoạn trừ khổ đau. Phương pháp đó có phù hợp với bản thân?  Phương pháp đó có đáp ứng được tính thời đại,  dân tộc,  quốc độ không?  Ở thế gian không thể áp dụng những điều lạc hậu trước công nguyên vào thế giới hiện tại,  tại sao lại bám chấp vào phương pháp không phù hợp tính thời đại,  dân tộc,  quốc độ,  không ứng dụng khoa học công nghệ vào việc dạy và học Phật pháp?

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ sự sai lầm trong việc chọn phương pháp sai hoặc mù mờ về phương pháp sẽ dẫn hậu quả trầm trọng,  tổn hại đến thân căn huệ mạng của bản thân và tha nhân.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện mọi chuyến pháp sự của Thầy thành công tốt đẹp,  không bị gây chướng ngại bởi loài người và không phải loài người.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 204. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được phương pháp đúng để thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô,

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 205. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc Bài 1 ” Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai” Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu giáo Pháp cần có phương pháp đúng đối với người học Phật, tu Phật. Đức Phật chỉ ra con đường giải thoát thênh thang rộng mở cho người có chí muốn tu hành tìm sự giác ngộ và giải thoát, với 84000 Pháp môn phù hợp với căn cơ với từng người để thực hành, giáo lý của Ngài chỉ có một vị là đem lại sự giác ngộ và giải thoát cho những người nào nghe theo và thực hành.
  Nhưng Phật pháp cần phải thực hành đúng nếu không sẽ gây rắc rối Pháp vương Gyalwang 12 huấn thị ” Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ sảy ra rắc rối”.
  Chúng con thật may mắn thay được hạnh ngộ vị Thầy trong thời mạt pháp này, dưới sự chỉ dạy của vị Thầy chúng con được tiếp cận, diễn tập thực hành bộ môn Yoga thanh trí. Với những phương Pháp dễ nhớ, dễ thực hành với những phương tiện thiện sảo “pháp là cuộc sống, cuộc sống chính là pháp” phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc đơn giản tinh túy, hiệu quả giúp chúng con đi vào con đường giải thoát và giác ngộ. “Ngài Liên Hoa Sanh khẳng định rằng gặp được vị Thầy như vậy chẳng khác nào được viên ngọc như ý, mọi ước  nguyệncủa đệ tử sẽ được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 206. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này,

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 207. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 208. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài 1 giáo pháp đúng ,phương pháp sai.

  Con kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn .

 209. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Con cảm ơn Thầy đã chỉ cho chúng con 2 trường hợp mà người tu tránh rơi vào ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 210. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Đức Phật đã để lại cho hậu thế 84000 pháp môn thực hành đạt đến sự giải thoát. Tuy nhiên người thực hành cần có phương pháp đúng phù hợp cho căn cơ, cũng như trình độ, hoàn cảnh của mình thì mới đạt kết quả. Như lời của Pháp Vương Gyalwang Drupkpa 12 ” Pháp cần thực hành đúng nếu không sẽ xảy ra rắc rối”.
  Muốn được như thế cần có vị Thầy chân chính có năm luận điểm sau:
  1. Biết đúng tất cả các đối tượng cần gạt bỏ.
  2. Biết thấu đáo nhiều phương pháp từ bỏ chúng
  3. Biết đúng tất cả các đối tượng cần thực hành.
  4. Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng.
  5. Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn.
  Vị Thầy là người hướng dẫn và Thầy sẽ là người thấy được khả năng của học trò để hướng dẫn và truyền thụ phương pháp thích hợp. Chứ không phải chọn vị Thầy nước này nước kia, chùa nào có to không có đông học trò không. Vì chánh nghiệp cao cả là “xuất gia làm tỳ kheo” là thoát khỏi “thế tục”, “phiền não”, “tam giới” chứ không phải xuất gia là cạo đầu mặc áo vàng ở trong chùa là xuất gia.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 211. Phan Ngô Thùy Dung ( 8 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này này rồi ạ!

  Con cảm tạơn Thầy.

  Om  Mani Padme Hum.

 212. Nguyễn Thị Thanh Thủy says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc xong bài viết của thầy. Con cảm tạ ơn thầy ạ!

   

 213. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Tâm Như đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 214. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài khai thị của vị Thầy giúp con hiểu được; khi người mới bắt đầu trên đường tu mà muốn đạt kết quả tốt thì phải làm theo quy trình văn, tư, tu. Niềm tin vì nghe chưa đủ, mà cần phải hiểu mới trọn vẹn. Tin có đạo chưa đủ, mà cần phải tin có người chứng đạo. Để niềm tin vững chảy, cần phải thực hành pháp. Để thực hành pháp, cần phải có phương pháp. Để có phương pháp, cần phải có “Chánh tư duy”. Đặc biệt để có được những điều trên, cần thiết phải thọ giáo một vị thầy có phương pháp phù hợp theo điều kiện thế tục và căn bản trí của mình, cũng như “Năm luận điểm của một Luân sư” mà Luận sư Dharmakirti đã chỉ ra.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 215. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy!

 216. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài 1″Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai ạ

  Con tạ ơn vị Thầy đã chuyền dạy lại cho chúng con 84000 pháp môn để được tu tập và diễn tập để có công đức và giải thoát cảnh luân hồi trên cõi bà ta này, giờ con mới thắm tình được vị Thầy tôn quý nhận làm học trò,và duy nhất chỉ có vị Thầy giảng dạy chúng con được diễn tập tư tại gia được hanh thông và thành công trong xã hội đầy phù phiếm và những tà sư, Thầy chùa  làm tư lợi cho bản thân mình. Con tạ ơn vị Thầy đã viết bài luận giảng thật là hay và ý nghĩa ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ được tiêu

  Om Ah Hum

 217. Tiến Đạt says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài và khai thị cho con

 218. Nguyễn Quốc Khánh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy.

 219. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con món quà quý báu và lợi lạc này để chúng con nhìn thấy được sự nguy hại của giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai sẽ mang lại  hậu quả nặng nề trả giá cho sai lầm, thiếu hiểu biết của mình chứ không phải kết quả mình mong muốn. Đây là nguyên nhân mà hiếm ai có thể nhìn nhận ra, nó được che lấp đi bởi hình tướng, học vị , chức sắc và cái bất cập hơn nữa là sính thầy ngoại quốc , chọn lựa vị Thầy dạy đạo cho mình phụ thuộc vào xuất sứ, nguồn gốc nổi tiếng mà quên mất đi những yếu tố để có một vị Thầy dạy đạo chân chánh giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau phiền não chứ không phải hàng ngày quan tâm, vuốt ve cái bản ngã căng phồng của mình . Thật may mắn cho chúng con khi đã có duyên lành với vị Thầy một người am tường giáo điển, giáp pháp với Bồ Đề tâm rộng lớn đã dùng những phương pháp sư phạm vi diệu của mình mà ban cho chúng sanh phương pháp thực hành pháp dễ dàng, thuận tiện có hiệu quả cao. Vị Thầy cho chúng con một cảm giác an toàn với một niềm tin mãnh liệt chứ không phải như những chúng sanh đang còn loay hoay tìm cho mình một nơi có một vị Thầy chỉ để phục vụ cho bản tính thích nuông chiều, ưa nịnh của mình.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 220. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp lợi lạc. Qua bài con hiểu được rằng khi bước vào đường tu thì phải theo quy trình Văn, Tư, Tu, nếu không sẽ dễ rơi vào 2 trường hợp là “đứng núi này trông núi nọ” và “tu tập không phù hợp tông môn”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 221. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết (Phan thị Bạch Tuyết) đã đọc bài luận giảng số1 Giáo pháp đúng ,phương pháp sai (5 luận điểm của một luận sư).Tucj ngữ xưa thường nói :”Không thầy đố mày làm nên “quả thật như vậy, làm bất kì việc gì  ,học tập ,nghề nghiêp ,kể cả việc tu tập…muốn đạt kết quả tốt ,đều cần phải có một vị Thầy hướng dẫn.Và trên con đường tu học cũng vậy , vị Thầy đó phải là người có đầy đủ những phẩm tính sư phạm mà như Đức Phật đã đúc kết:

  1.Biết những gì cần biết.

  2.Xả ly những gì cần xả ly.

  3.Tu những pháp đáng tu.

  Đặc biệt Ngài đã chỉ dẫn rõ ràng cho người mới tìm hiểu về chánh pháp , để tránh những sai lầm đáng tiếc thì không nên :”Đứng núi này trông núi nọ” hoặc “Tu tập không phù hợp tông môn” .

  Qua bài giảng con hiểu rằng, trước khi bước vào đường tu hãy làm đúng theo quy trinfh Văn ,Tu ,Tư thì sẽ đạt kết quả tốt.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài luận giảng thật ý nghĩa và lợi lạc .Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự an tịnh của Thầy Cô .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch covid 19 được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

   

   

 222. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

 223. Nguyễn Thị Quyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đang đọc chuyên đề “Quỷ sự” vào ban ngày và đến tối con đọc chuyên đề ” Giáo pháp đúng, phương pháp sai” ạ. Con sẽ cố gắng đọc hết các chuyên đề ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

 224. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết :” Bài 1: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Năm luận điểm của một luận sư)”. Con đã hiểu được pháp cần phải thực hành đúng nếu không sẽ xảy ra rắc rối, đức Phật là một nhà sư phạm lỗi lạc nhất mọi thời đại. Con cần tham vấn một vị thầy kinh nghiệm tâm linh để tránh rơi vào trường hợp đứng núi này trông núi nọ và tu tập không phù hợp tông môn. Nếu con muốn có một niềm tin vững chãi thì con cần thực hành pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sự trường thọ và sức khỏe của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 225. Thiện Võ says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut corona sớm được tiêu trừ.

 226. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp

  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

 227. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết số 2: “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Năm luận điểm của một Luận sư)” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng khai thị cho chúng con về phương pháp truyền thụ giáo pháp Phật môn giúp cho chúng con thực hiện việc tu tập theo đúng quy trình Văn, Tư, Tu, không bị rơi vào trạng thái đứng núi này trông núi nọ, tu không đúng Tông môn, tu để vỗ về bản ngã và lấy đó là để “hộ thân lánh nạn”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 228. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này ạ!

  con hoan hỷ tán thánh Bồ đề Tâm của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con về phương pháp truyền thụ giáo Pháp phật môn năm luận điểm của Luận sư để hiểu rõ hơn về tu tập chánh Pháp và tránh mắc sai lầm. Khi tu tập thì nên tránh ” đứng núi này trông núi nọ” ” tu không đúng tông môn” gây nên bản ngã cho bản thân mà đi nhầm đường vào lối bùn.

  con cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được duyên lành trở thành học trò của vị Đạo sư tuệ tri thức. Luôn dõi theo và dẫn dắt chúng con đi đúng quỹ đạo chánh pháp.
  con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này ạ.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  om mani padme hum

 229. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này. Con hoan hỷ khi đọc bài.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc thưa Thầy.

  Qua đây con được biết và hiểu thêm những xác quyết đúng tuyệt đối của đức  Phật thông  qua kênh vận chuyển vị Thầy

  1. Biết những gì cần phải biết

  2. Xả ly những gì cần xả ly

  3. Tu những pháp đáng tu

  Đức Phật đã từng dạy:”  Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không còn tuỳ vào bản thân mình.”

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy và Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp .

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum!

 230. Mật Tú Viên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ đọc bài Pháp này của vị Thầy ạ. Qua bài, con hiểu rằng phương pháp đúng là vô cùng quan trọng. Đức Phật, Luận sư Dhamarkirti, Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 đã khẳng định tầm quan trọng của phương pháp đúng. Con hiểu rằng mỗi chúng sanh có căn cơ, tính cách, hoàn cảnh, ý nguyện tâm linh khác nhau, do vậy không thể có 1 phương pháp phù hợp cho tất cả. Và người học cần phải được bậc Tuệ tri thức hướng dẫn để biết phương pháp thực hành phù hợp với bản thân mình, đồng thời tránh mắc phải 2 sai lầm là đứng núi này trông núi nọ và tu tập không phù hợp tông môn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status