Jul 23, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 128 Comments

Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH

Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH

Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH

Trong thư số 25 những nguyên tố thô tế và tinh túy được đề cập khái quát. Nói về nguyên tố coi như bàn đến tính vi mô, tựa như giọt nước bao gồm 2 Hydro và 1 Oxy, mắt thường không thể thấy, chỉ có thể biết và hiểu qua kết luận của các nhà hóa học. Cứ như thế, tất cả sắc tướng lộ ra bên ngoài từ cỏ cây, hoa lá, sông ngòi, núi non, cho đến đất đai, gió nước, không gian…đều là tướng trạng thô chứa đựng ẩn tướng vi tế, trong từng mức độ khác nhau.

giọt nước bao gồm 2 Hydro và 1 Oxy, mắt thường không thể thấy, chỉ có thể biết và hiểu qua kết luận của các nhà hóa học

NGUYÊN TỐ THÔ ẨN TÀNG VI TẾ

Tất cả những nguyên tố thô đều có nguồn gốc từ đất, nước, gió, lửa, không gian, nhà Phật gọi là “tứ đại” (không gian là môi trường ngoại duyên tất yếu nên Đức Phật không nêu ra, nhưng chúng ta phải hiểu không nguyên tố nào không nằm trong không gian. NV). Tất cả những nguyên tố thô ẩn tàng vi tế mà chúng ta thấy được, chạm được, và cảm nhận được qua xác quyết của các khoa học gia, đều gọi là những nguyên tố có chất thể. Chẳng hạn như trong không khí có chất Oxygen, mắt thường không thấy được nhưng các nhà hóa học đã khẳng định qua các công trình nghiên cứu, chúng ta tin là có nguyên tố này (nếu dùng theo thuật ngữ tương ưng là “thánh ngôn lượng”. Người đầu tiên liệt kê, phân loại, nêu rõ chi tiết đặc trưng của những nguyên tố khác nhau là nhà hóa học nổi tiếng người Nga, Mendeleev.

các nhà hóa học đã khẳng định qua các công trình nghiên cứu, chúng ta tin là có nguyên tố này (nếu dùng theo thuật ngữ tương ưng là “thánh ngôn lượng”.

Trở lại vấn đề ở đây cần nhấn mạnh rằng do nghiệp quả nên tùy theo mỗi loài bị ảnh hưởng riêng. Bằng tri giác cảm thọ những con sâu bị hấp dẫn đến đất bởi vì những đời trước, thói quen của chúng là những hiện tượng đất chiếm ưu thế. Bằng xúc giác những con cá bị hấp dẫn đến nước bởi vì những đời trước thói quen của chúng là những hiện tượng nước chiếm ưu thế. Bằng cảm giác ngửi (khứu giác) những con chó bị hấp dẫn đến không khí bởi trong những đời trước, thói quen của chúng là những hiện tượng không khí chiếm ưu thế. Bằng cái nhìn sắc xảo những con kên kên bị hấp dẫn đến ánh sáng, bởi vì trong các đời trước thói quen của chúng là những hiện tượng lửa chiếm ưu thế. Bằng thức giác của mình một số hành giả bị hấp dẫn đến cái không có chất thể vì trong những đời trước thói quen của họ là những hiện tượng không gian chiếm ưu thế (lời dạy của Thành tựu giả, Đạo sư tôn kính Thinley Norbu).

Thành tựu giả, Đạo sư tôn kính Thinley Norbu

Vì sự bám chấp, luyến ái bởi năm giác quan ấy (có nghĩa không phải sử dụng mà là lạm dụng), nên hậu quả phát sinh. Do bám luyến vào thị giác con thiêu thân lao vào ánh sáng ngọn lửa; con nai say mê tiếng huýt sáo của người thợ săn; con bọ ngựa quen ngửi mùi bị đồng loại ăn thịt; con cá mê vị ngon của mồi nhử nên chết vì lưỡi câu; con voi ưa xúc chạm, bị hấp dẫn bởi sự ấm áp của đầm lầy nên chết vì ngập bùn.

bị hấp dẫn bởi sự ấm áp của đầm lầy nên chết vì ngập bùn.

Những người theo  trường phái  duy vật quan niệm rằng những gì thấy được, sờ được, cảm nhận được (trên cơ sở khoa học đã chứng minh), mới gọi là hiện hữu. Với họ không có kiếp trước và không tin kiếp sau bởi cho rằng chết là hết vì thân xác trở thành tro bụi. Trong thuật ngữ Phật giáo họ được gọi là những người tư duy “chấp đoạn”, có khuynh hướng dựa vào những nguyên tố thô đồng nghĩa với sự đề cao “chủ nghĩa hiện sinh”. Do vậy, họ trọng tiền của, đề cao giá trị cá nhân và xã hội thông qua phương tiện vật chất như nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu. Ẩn tàng trong những nguyên tố thô ấy lộ dần những bản ngã vi tế của họ là quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, thành công trên phương diện thu nhập, dù bằng bất kỳ thủ đoạn nào.

Ẩn tàng trong những nguyên tố thô ấy lộ dần những bản ngã vi tế của họ là quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, thành công trên phương diện thu nhập, dù bằng bất kỳ thủ đoạn nào.

Một người quyết làm giàu, y lao vào kinh doanh hùng hục như con trâu cày ruộng. Với y “tiền là Tiên là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý…” (câu châm chích ngôn trong dân gian N.V).  Như vậy là y cho rằng không có gì vượt khỏi những phẩm tính chất thể của những nguyên tố thô. Họ không tin vào cội nguồn không chất thể của nguyên tố thô, đó là tinh túy bí mật mà người viết sẽ đề cập phần sau. Vì quan niệm có tiền là có tất cả nên y đem hết sức mình cả tâm lực, trí lực và sức lực để được thành công. Kết quả như sau:

1/ Một là được làm giàu nhưng đành bước vào lao tù nếu làm ăn phi pháp.

2/ Có thể trở thành tỉ phú, nhưng song song với thành đạt đó là có thể gây hậu quả như bệnh tật, bệnh hoạn, đánh mất hạnh phúc gia đình (vợ chồng lục đục vì “sang đổi vợ”, con cái bất hiếu vì không được quan tâm đúng mức).

3/ Không thể làm giàu được vì “bôn ba không qua thời vận”, trong thuật ngữ đạo Phật gọi là “thiếu phước”.

Nguyên nhân gây ra hậu quả thay vì kết quả là do nguyên tố thô dễ cạn kiệt nếu bị tận dụng quá mức, từ đó trở nên rối loạn gọi theo thuật ngữ nhà Phật là “tứ đại bất hòa”. Quy luật vô thường không bỏ sót sự vật, hiện tượng nào.

Một là được làm giàu nhưng đành bước vào lao tù nếu làm ăn phi pháp.

NGUYÊN TỐ VI TẾ  CỐ HỮU TRONG NGUYÊN TỐ THÔ

Bây giờ chúng ta bước qua hành trạng vi tế của nguyên tố. Khi nói đến những phạm trù tinh thần, tình cảm, tâm lý, tướng trạng càng trở nên vi tế hơn gọi là tinh tế. Đến đây, ta không chỉ dùng từ “nguyên tố” mà sử dụng thêm từ “yếu tố” mặc dầu về ngữ nghĩa đều tương đồng. Những xúc tình tiêu cực như tham, sân, si, mạn, đố (tham lam, giận ghét, ngu si, kiên mạn, đố kỵ); hoặc tính cực như quảng đại, tinh tấn, kiên quyết, bình thản luôn tồn tại trong thân vật chất của chúng ta. Những yếu tố vi tế này không có hình tướng, vì luôn biến đổi theo ngoại duyên và nội tâm, gọi là vô thường. Ta không thể nói tướng tham có hình gì, tướng sân có màu gì, tướng si có sắc thái gì, vì những xúc cảm ấy không thể lộ hình tướng nhưng vẫn cảm nhận được. Tâm tham đang có, sau đó nhường cho tâm đố kỵ chiếm giữ, cho nên 6 tâm vương ( còn gọi là tâm chánh bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thân thức, ý thức)  và 51 tâm sở (còn gọi là tâm  phụ bao gồm 5 tâm phụ phổ biến, 5 tâm phụ xác định đối tượng, 11 tâm phụ tốt, 6 tâm phiền não căn bản, 20 tâm phiền não phụ, 4 tâm phụ bất định)  luôn luân chuyển thay nhau trong một con người.

Tâm tham đang có, sau đó nhường cho tâm đố kỵ chiếm giữ, cho nên 5 tâm vương và 51 tâm sở (chánh và phụ) luôn luân chuyển thay nhau trong một con người, kể cả loài quỷ, loài vật.

Cũng vậy ta không thể mô tả “sắc diện” hay “dung mạo” của từ bi, hỷ xả… Tuy nhiên, nguyên tố vi tế vốn cố hữu (có từ lâu N.V) trong nguyên tố thô, và biến hiện khó lường. Sau đây là một ví dụ: Chẳng hạn khi người ta cười, sự cử động của môi là biểu lộ thô bên ngoài, phản ánh sự vui vẻ vi tế tích cực bên trong. Khi người ta trừng mắt, trán họ nhăn là sự biểu lộ thô bên ngoài, phản ánh sự tức giận tiêu cực bên trong. Song, có khi họ cười nhưng trong lòng lại gượng gạo. Có khi họ giận nhưng bên trong lại mừng. Có khi họ trừng mắt nhưng đó không phải là phản ánh xúc tình tiêu cực bên trong, mà là tính tích cực cao cả của họ, tựa như cha mẹ giận dữ mà dạy cho con trở nên ngoan. Trong Mật giáo đó gọi là phương tiện phẫn nộ của vị thầy vì đạo nghiệp của trò. Đó là yếu tố tinh tế từ cấp độ này đến cấp độ khác, tùy theo biểu cảm của mỗi loài, mỗi người.

Trong Mật giáo đó gọi là phương tiện phẫn nộ của vị thầy vì đạo nghiệp của trò. Đó là yếu tố tinh tế từ cấp độ này đến cấp độ khác, tùy theo biểu cảm của mỗi loài, mỗi người.

Dựa vào bản chất nguyên tố (yếu tố) tinh tế  trong thói quen, truyền thống của những người theo chủ nghĩa duy tâm, đạo Phật gọi là “chấp thường”. Họ tin có vị thần, hoặc vị trời bất tử, vô thủy vô chung (không đầu không cuối) là nguồn gốc của những nguyên tố chất thể thô. Họ tin rằng ai cầu nguyện vị thần, hay vị trời đó sẽ được lợi lạc trong đời này, sau khi mạng chung sẽ có đời sống bất tử ở cõi “vĩnh hằng” của vị thần, vị trời ấy! Do đó, họ thờ phụng những vị thần linh xuất hiện trên trái đất vào thuở hồng hoàng của lịch sử, bằng nhiều hình thức khác nhau, xem như những truyền thống lợi ích cho chúng sanh dưới cách nhìn “chấp thường” của họ. Song, thực tế như thế nào?

xem như những truyền thống lợi ích cho chúng sanh dưới cách nhìn “chấp thường” của họ. Song, thực tế như thế nào?

Trong lịch sử diễn tiến của nhân loại những kẻ “chấp thường” rất sợ những ai tìm hiểu nguồn gốc chất thể vi tế của mọi hiện tượng. Đây là lý do khiến Vatican lập ra tòa án Dị giáo, giết chết hàng ngàn người không tin nguồn gốc của Chúa Trời, trong đó nhiều nhà khoa học trở thành nạn nhân. Ở nhiều đạo khác ngoài Phật giáo, họ dựa vào những nguyên tố vi tế vốn cố hữu nằm trong nguyên tố thô như niềm tin, sùng mộ, phục tùng vô ngôn một đấng Giáo chủ nào đó, nhưng mâu thuẫn ở chỗ là họ luôn bài bác giá trị của nguyên tố thô. Chẳng hạn như cho rằng Chúa hiện hữu khắp mọi nơi nhưng Giáo hội bắt buộc tín đồ “không bỏ ngày Chủ nhật”, có nghĩa là buộc phải đến nhà thờ vào ngày thứ 7 trong tuần (gọi là ngày Chủ nhật). Họ thực hiện những thiện hạnh như cứu đói, cấp thuốc, quan tâm y tế cho những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn, như một sự nương tựa vào những nguyên tố thô để củng cố và tăng cường đức tin, vốn là nguyên tố vi tế mà họ tự suy diễn, tự gán lên những phẩm tính không chất thể.

như một sự nương tựa vào những nguyên tố thô để củng cố và tăng cường đức tin, vốn là nguyên tố vi tế mà họ tự suy diễn, tự gán lên những phẩm tính không chất thể.

Song, những yếu tố ngoại duyên khiến nguyên tố thô cạn kiệt, hoặc bị dồn ép hay tận dụng quá mức, sẽ gây rối loạn cho những nguyên tố vi tế bên trong. Cũng vậy tương tự, khi những nguyên tố bên trong vi tế thuộc bình diện tâm thức, nương dựa chủ yếu vào những nguyên tố thô bên ngoài, tâm thức ấy trở nên yếu ớt và dễ bị ảnh hưởng. Đây là sự mất quân bình giữa nguyên tố thô và vi tế trong cùng một chủ thể. Đối với loài người sự bất quân bình ấy gây ra rối loạn thần kinh mà nguyên nhân chủ yếu gồm : mong cầu (cầu mà không được), đua tranh (rơi vào được mất), cố gắng không mục đích cao cả (rơi vào vinh nhục, khen chê).

cố gắng không mục đích cao cả (rơi vào vinh nhục, khen chê).

Dù phát xuất từ nguồn gốc nào, sự hỗn loạn nguyên tố vi tế sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, mạch máu, và hô hấp. Lúc đó, chúng ta đành phải nương tựa vào nguyên tố thô bên ngoài như thuốc men, môi trường, thời tiết, khí hậu. Song, đây là thời điểm dễ mê lầm khi tâm thức bên trong đã bị rối loạn, chẳng hạn như sức nóng mặt trời gây ảo giác với người khát nước trên sa mạc.  Khi bị rối loạn nguyên tô vi tế bên trong, hành vi thân ngữ tâm bị mất kiểm soát, có thể nhận thấy được qua những biểu hiện sau đây: cử động bồn chồn, đứng ngồi không yên; ầm tách dễ vỡ, nấu ăn làm hỏng tay; đi đứng bị vấp ngã; dễ dàng buồn lòng trước đám đông; nói chuyện thì buột mồm; nằm xuống không thể ngủ; vọng niệm luôn theo đuổi trong tâm không dứt.

Đã là tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một.

Cuối cùng chúng ta bàn luận đến yếu tố tinh túy. Đây là một đặc điểm siêu việt trong đạo Phật, mà ngoại đạo hoàn toàn không chạm tới được mép cửa, đừng nói gì đến việc bước vào nhà. Đó là tâm Trí Huệ (hay còn gọi là Phật tâm, Bổn lai diện mục, Chơn như..). Bất kỳ ai, đạo nào nếu dựa vào những nguyên tố thô (thấy được, sờ được, cảm nhận được) thì sẽ không lâu bền, vì những nguyên tố thô vốn dĩ nhanh cạn kiệt bởi tính vô thường. Nếu dựa vào nguyên tố vi tế cũng sẽ khó được vững chãi vì nó vốn là phụ thuộc vào tâm định tĩnh của con người. Ở muôn loài, tâm vốn khác biệt biến đổi không ngừng thì làm sao có thể tin chắc vào yếu tố vi tế? Và cuối cùng tốt nhất, tuyệt đối nhất là nương tựa vào yếu tố tinh túy. Đã là tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một.

Làng Phước Thành ngày 12/07/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: Lesson 1: ELEMENTS AND SPIRITUAL ENERGY (Nguyên tố và năng lượng tâm linh)

Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH

BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ

Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ

Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY

Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG 

Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH

 CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG

 1. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Bài viết của Thầy giúp cho con có thể hiểu rõ hơn về những hiện tượng thô tế và vi tế mà con chỉ biết một cách hời hợt.Con cảm tạ ơn Thầy!
  Thầy không những từ bi,trí tuệ,am tường,uyên thâm phật pháp mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.
  Trí tuệ và sự hiểu biết của con còn ít ỏi,cạn cợt quá nên những bài Thầy viết con chưa thể lãnh hội,hiểu được những ý nghĩa sâu xa,ẩn tàng bên trong.
  Con cầu nguyện Thầy và Bổn Tôn gia hộ cho Bồ Đề Tâm và Trí Tuệ của chúng con ngày càng nảy nở và phát triển để chúng con có được BĐT và Trí Tuệ như Thầy.Om Ah Hum!
  • Mạc Thị Duyên says:
   kính bạch Thầy!

   co vô cùng hoan hỷ với bài viết của Thầy cho con hiểu rằng những thứ mặt không thấy nhưng nó vẫn tồn tại trên đời. Thầy không những giúp cho chúng con giác ngộ về tâm lịnh, mà còn am hiếu về mọi sự vật ,sự việc trong đời sống để chúng con có tầm nhìn xa hơn. con rất cảm ơn Thầy.

   con kính chúc Thầy sức khỏe trương thọ.

 2. Thy Đường says:
  Bài viết này chúng sinh khó hiểu lắm vì không đủ căn bản triết học. Sẽ không hình dung được quan hệ giữa nguyên tố thô và nguyên tố vi tế. Thân xác chúng ta là thô, tiền bạc, đất đai nhà cửa là thô, tâm, trí, tư duy, lòng tham, sân hận, si mê, danh vọng, là vi tế. Thiên hạ đang lao tâm khổ trí để làm sao có được càng nhiều nguyên tố thô, nhất là bạc tiền, mong nhận được danh vọng, vinh thân phì gia, lời khen mật ngọt. Có biết đâu khi thô bị cạn kiệt thì vi tế cũng chẳng còn, sa vào đau khổ thế gian. Điều quan trọng nhất khi ta nhận biết được nguyên tố thô thì có thể điều hòa được cái vi tế trong ta, sẽ thoát được tám ngọn gió thế gian, thân tâm sẽ AN LẠC
 3. Mô Phật!
  Con hoan hỷ, cảm tạ ơn Thầy đã thuyết giảng cho chúng con về một phàm trù hoàn toàn mới lạ, mở ra những cảnh giới sâu thẩm, bao la cho chúng con…

  Con tán thán Tâm Trí Huệ của vị Thầy, đồng với Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini ba thời. Từ cái Một tinh túy bí mật bất biến, các Ngài đã diễn bày ra tất cả, vô lượng những pháp môn, phương tiện thiện xão để giáo hóa chúng sanh. Và rồi cũng thâu nhiếp tất cả về Một.

  Cầu mong tất cả chúng sanh chúng con sẽ luôn biết quay về nương tựa vào yếu tố tinh túy bất biến của Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini!
  Om Ah Hum.

 4. Mật Kiên says:
  Mô Phật,
  Từ bài viết của Thầy, con muốn nhắc lại vài câu chuyện sau:
  Có thể nhiều người đã biết về những chuyện này từ nhiều nguồn khác nhau, ở đây xin sử dụng theo tài liệu từ trang http://nangluongcuocsong.com.vn, chúng ta được biết: “Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie Detector hay Polygraph, máy này có thể phát hiện những thay đổi về mạch đập, những bất thường của nhịp thở ..v..v… mà Backster cho rằng do tinh thần căng thẳng, không giữ được bình tĩnh khi người bị thẩm vấn có những điều uẩn khúc, những chuyện muốn giấu giếm. Từ đó, tên tuổi Ông được nhiều người biết đến, nhưng Ông chỉ thật sự nổi danh và được các khoa học gia thế giới cảm phục khi ông tình cờ tìm ra thảo mộc có tâm linh hay là cây cỏ có khả năng biết được ý định của con người.
  Một buổi sáng được nghỉ, Ông ngồi ngắm những chậu hoa, những chậu cây trong nhà, như một nhân duyên, Ông chú ý đến một cây có lá to và dày như lá đa trong một chậu cảnh, đã một tuần không được tưới nước, đất khô, thân cây cũng khô. Ông bỗng nẩy ra ý định:
  – Thử cắm hai đầu dây của một điện kế (galvanometer) cực nhạy vào chiếc lá rồi tưới nước vào gốc cây.
  Nước dần dần lên thân và lá, nhưng cây kim điện kế vẫn đứng im. Rồi một ý nghĩ khác đến với Ông:
  – Hay là thử đốt chiếc lá này xem sao? Ông chỉ mới có ý nghĩ đốt chiếc lá, tức thì kim điện kế bỗng nhảy lên như bị điện dật. Ông tự hỏi, chẳng lẽ Ông nhìn lầm? Chẳng lẽ lá cây đọc được tư tưởng của Ông mà biểu lộ phản ứng sợ hãi hay sao?
  Nghĩ như vậy Ông làm thử lần thứ hai. Tay cầm hộp quẹt như sắp sửa đốt chiếc lá, nhưng Backster tự nhủ sẽ không đốt, thì điện kế cũng không nhúc nhích.
  Lần thứ ba ông nhất định sẽ đốt chiếc lá. Lúc đó trong phòng lặng gió, kim điện kế đột nhiên nhảy mạnh.
  Nhìn chiếc lá bị đốt một phần, Backster thấy sung sướng trong lòng vì sự tình cờ mà biết được linh tính lá cây. Sự khám phá này làm Ông thích thú hơn là phát minh ra máy Dò Nói Dối hồi ba thập niên trước. Ông muốn công bố ngay cho mọi người biết. Nhưng Ông kịp ngừng lại, thái độ đúng của nhà khoa học là phải thử nghiệm đầy đủ, khách quan để không đưa tới kết luận sai lầm, thiên kiến và chủ quan…Rồi, Ông phát triển, nghiên cứu sang nhiều loài thảo mộc khác. Có tới 25 loại cây cỏ được nghiên cứu gồm nhiều loại lá, quả và loại củ.
  Sau những cuộc nghiên cứu thận trọng của Ông và các cộng sự viên. Ông chính thức công bố rằng:
  – Cây cỏ có trực giác tâm linh!”

  Một nghiên cứu khác từ các nhà khoa học Nhật Bản cũng đưa đến những khám phá mới mẻ về việc tinh thần tác động lên vật chất, câu chuyện như sau:
  “Điều kỳ diệu không kém là năng lượng của ngôn ngữ và tư duy còn tác động đến cả vật chất. Trong một thí nghiệm gây nhiều sửng sốt được đăng trong quyển The secret life of water (Pocket Books, 2004), GS Masaru Emoto cho biết rằng nếu chúng ta tập trung tư tưởng hướng về những ly nước trước khi chúng đông lạnh, thì khi đông lạnh chúng sẽ tạo ra những cấu trúc tinh thể đẹp hay xấu tuỳ thuộc vào tư tưởng chúng ta lúc đó tích cực hay tiêu cực. Giáo sư còn cho biết rằng chúng ta cũng có thể dùng những lời cầu nguyện tốt đẹp, âm nhạc và thậm chí cả viết những lời trên giấy dán lên ly nước cũng sẽ cho được kết quả tương tự.

  Nhưng độc đáo hơn cả là một thí nghiệm khác của GS Emoto trên những hạt cơm, được đựng trong 3 chiếc chén như nhau. Emoto đã tập trung hết tư tưởng và nói với chén cơm thứ nhất “Cảm ơn bạn”, với chén thứ hai “Đồ ngu” và không nói gì với chén thứ ba. Ba ngày sau, kết quả: chén thứ nhất lên men nhưng có mùi thơm dễ chịu; chén thứ hai thì cơm bị mốc đen và có mùi thiu khó chịu; còn chén thứ ba cơm bị mốc xám và có mùi chua.
  Chưa dừng lại thí nghiệm ở đây, sau đó Emoto đem cả 3 chén cơm đến một lớp ở trường tiểu học, nhờ các em học sinh lần lượt tập trung ý chí nhìn vào từng chén cơm và nói lời “Cảm ơn”. Kết quả bất ngờ: không lâu sau đó, cả ba chén cơm đều chuyển thành mùi dễ chịu, kể cả chén cơm thiu mốc đen do bị nói là “Đồ ngu”!

  Tương tự, GS Emoto cũng thí nghiệm đối với thực vật, cụ thể là cây hướng dương. Ngay trước lúc gieo hạt, ông phân hạt giống thành hai túi. Một túi có nói và viết hai chữ “Cảm ơn”, còn túi kia là hai chữ “Đồ ngu”. Trong giai đoạn hạt nảy mầm và thành cây cũng vậy, hằng ngày khi chăm sóc, mỗi nhóm đều được ông tiếp tục nói lời “Cảm ơn” hoặc “Đồ ngu” tương ứng. Kết quả: nhóm được nói lời “Cảm ơn” cành lá phát triển xanh tốt, còn nhóm “Đồ ngu”thì cành lá quăn queo thưa thớt.

  Đúc kết từ những thành quả này, GS kết luận rằng từ một con người khoẻ mạnh cho đến cả những tế bào đã bị hư hoại cũng có thể được chuyển biến tốt hoặc hồi sinh nếu được chúng ta lưu tâm chăm sóc bằng những tình cảm chân thành, lời lẽ dịu dàng và lòng cảm ơn chân tình.
  Sẽ tốt đẹp biết mấy cho con người và cuộc sống một khi chúng ta biết nói lên những lời như vậy!”

  Từ hai câu chuyện trên, có thể suy ra vấn đề tâm linh đích thực (khác với mê tín núp bóng tâm linh, hoặc cố tình lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo vào mục đích khác!) tồn tại từ hàng ngàn đời nay không phải là hiện tượng mơ hồ, mà có cơ sở khoa học hẳn hòi, chẳng qua là cơ duyên của khoa học đã chứng minh được tới mức nào mà thôi. Nếu chứng minh chưa được mà bảo không có những vấn đề chưa thấy cũng chẳng khác gì làm khoa học trên tinh thần phi khoa học! Và như vậy nhân loại sẽ chỉ có Newton mà không có Einstein! May thay, những nhà khoa học đích thực luôn tìm tòi và chúng ta có được những thông tin như đã thấy. Đối với “khoa học” tự mãn, trong truyện kể dân gian có một ví von đầy minh triết: con vờ bảo với con đom đóm một cách “rất khoa học” rằng thế gian này chỉ có ngày mà thôi; con đom đóm cãi lại (cũng khoa học không kém!) rằng từ ông bà cụ kỵ hàng vạn đời cùng bản thân mình trải nghiệm là chỉ có đêm mà thôi. Không con nào chịu con nào cả, vì chúng không tin điều chúng không thấy. Chúng không tin cũng chả ảnh hưởng gì đến ngày hay đêm, chỉ tội cho chúng bị đóng khung tri kiến bởi nhãn quan sanh loài của mình. Ngày và đêm là một thể hoàn chỉnh. Âm và Dương trong Dịch học là một thể hoàn chỉnh. Theo quan kiến nhà Phật, “tâm” và “vật” cũng là một thể hoàn chỉnh, nếu “duy” một bên là rơi vào biên kiến! Cái trứng hay con gà có trước vốn là vấn đề khôi hài chỉ tạo ra cảm hứng cho những người thích tranh cãi và thiếu thực tế. Giáo lý nhà Phật là giáo lý thực tế.
  Cũng từ 2 câu chuyện của các nhà bác học về thức ăn nước uống, về thực vật và các sinh vật khác có trực giác tâm linh, người ta dễ dàng hình dung được rằng một khởi niệm (suy nghĩ) của con người sẽ tạo ra năng lượng tương ưng (gieo nhân) tác động lên các đối tượng khách thể người hoặc vật, đồng thời sẽ tạo lực đối lưu (nghiệp quả) tác động lại đối tượng chủ thể phát ra niệm tưởng đó, từ đó mà hình thành luật nhân-quả. Từ đây mới thấy theo phát triển của khoa học, giáo lý Đức Phật càng trở nên rõ ràng, thực tế! Không mơ hồ, áp đặt hay võ đoán, cũng không suy diễn chủ quan buộc tín đồ phải tuân theo, mà đây là cái thấy biết “như thị” được Phật chỉ ra để ta có ứng xử đúng, tựa như các nhà khoa học chỉ ra nạn phá rừng sẽ làm biến đổi khí hậu như thế nào để chúng ta có ý thức bảo vệ cây xanh vì cộng đồng và lợi ích đời sống của chính mình! Từ “tri” như vậy sẽ dễ dàng dẫn đến lựa chọn “hành” sao cho thích hợp nhất với tiến trình tiến tu giải thoát trên nền tảng Phật pháp, đó là ứng xử Thân-Ngữ-Tâm bằng các phương tiện Pháp (ở đây là Mật tông) để tạo ra năng lượng tâm linh tích cực cho mình và chúng sanh (cộng đồng). Vậy sử dụng “nguyên tố” nào để tạo ra “năng lượng tâm linh” tích cực? Có thể kể: 16 tình huống phát khởi Bồ đề tâm hướng đến chúng sanh, Cầu nguyện, Niệm chú Mani, Quán tưởng Bổn tôn, thiền tập, đặc biệt là sùng kính vị Thầy với tâm thanh tịnh…
  Từ bấy lâu, nói đến lĩnh vực tâm linh nói chung và Phật pháp nói riêng, người đời thường cho rằng niềm tin là một thứ sản phẩm của nông nổi và mê muội, vì không có thực tế. Cái gọi là “thực tế” theo ý họ, tức phải “thấy” được bằng mắt thường (có qua các loại dụng cụ và khảo nghiệm khác nhau), không thấy bằng mắt thường có nghĩa là nó không tồn tại! Sự thiển cận này được các nhà khoa học dần dần vén màn bí mật như ta đã thấy. Tuy nhiên, biển cả thì mênh mông, dùng vỏ sò đếm nước sẽ không bao giờ biết đến tận cùng. Chỉ có thể hoan nghênh thành quả của khoa học ở mức hữu hạn mà thôi. Nếu đòi khoa học chứng minh cõi trời, cõi ngạ quỷ…rồi mới tin Phật là điều không tưởng!
  Trở lại bài viết của Thầy, đề mục “Nguyên tố và năng lượng tâm linh” là thêm một lần khẳng định tính thực tế của Phật pháp để người Phật tử hành trì được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con thật sự hoan hỉ. Xin cảm tạ ơn Thầy.

 5. Mô Phật
  Nhờ bài giảng của Thầy con hiểu rõ được sự vô thường của thế gian. Tiền bạc, danh vọng…rồi cũng sẽ mất đi. Nhưng tâm con vẫn còn mê
  đắm, chưa buông xã hết được. Con sẽ cố gắng tinh tấn hơn. Xin cảm tạ ơn Thầy.
  • nguyenthanh says:

   Không phải buông xả tiền tài, danh vọng mà không mong cầu quyết đạt được. Tiền tài, danh vọng, ngũ dục bản thân chúng không tai hại, lỗi lầm là ở chỗ thái độ bám chấp của ta. Ông suy nghĩ lại.

 6. Mât Hung says:
  con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con yếu tố tinh tuý để nương tựa,với nhưng luân điểm từ yếu tố thô,đến vi tế và tinh túy thât sâu sắc.
 7. Mật Ngộ says:
  Kính bạch Thầy!
  Thầy đã làm cho một lĩnh vực khoa học tưởng như xa xôi, trừu tượng bỗng trở nên gần gũi, dễ hiểu bằng những ví dụ cụ thể, luận giải rõ ràng. Với lòng từ bi, Thầy xoá tan những quan điểm sai lầm mà chúng sanh thường hay mắc phải: “chấp thường” và “chấp đoạn”,làm cho chúng sanh có thêm một tri kiến giải thoát.
  Thông qua bài thuyết giảng của Thầy, con đã hiểu được những sự vật, hiện tượng dù ở biểu trạng nào (vi tế hoặc thô) đều là không thường hằng, chí có yếu tố tinh túy là bất biến, là thường hằng,là trường cửu với thời gian và đây mới là yếu tố chắc chắn nhất mà con cần nương tựa. Con cảm đội ơn Thầy vô cùng đã từ bi ban Pháp nhũ, cầu mong tất cả chúng sanh có duyên lành sẽ được gặp và thấm đẫm trong cơn mưa giáo Pháp.
 8. Mô Phật,
  Con đội ơn Thầy đã chỉ rõ những chấp thủ của bản thân. Hiểu được con đường đi của mình. Khi làm việc gì luôn lấy tâm hân thưởng mà làm. Không chấp có, không chấp không. Từ đó viec tu tập trở thành niềm vui và lẽ sống.
 9. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đảnh lễ tri ân Thầy từ bi ban cho chúng con bài pháp về nguyên tố sự này – nội dung bao hàm có thể viết lên thành một quyển sách. Nương theo trí huệ của Đạo sư, con hiểu là cần tránh quan kiến “chấp đoạn” của chủ nghĩa duy vật: khuynh hướng dựa vào các nguyên tố thô do sự bám chấp vào những vật chất đem lại cho con người trong cảm giác (Thị giác, Thính giác, Vị giác, Khứu giác và Xúc giác). Đó là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy của con người. Ẩn tàng trong các nguyên tố thô là những yếu tố tinh tế, không có chất thể như: tham, sân, si, mạn đố,từ bi, hỉ xả,… Ngoại đạo lợi dụng bản chất vô thường của nguyên tố thô, tính bất định của yếu tố tinh tế và sự mất cân bằng giữa yếu tố tinh tế với nguyên tố thô để truyền bá tư tưởng, gây dựng lòng tin và sự phục tùng của những người tin vào vị thần tâm linh. Đây là tính “chấp thường” của những người theo chủ nghĩa duy tâm, dựa trên thói quen, truyền thống vô minh.
  Kính bạch Thầy!
  Thầy chỉ ra cho chúng con yếu tố tinh túy là Tâm Trí huệ – đặc điểm siêu việt mà chỉ đạo Phật mới có. Với kiến thức còn hạn chế, trí tuệ cạn cợt, con đã đọc đi đọc lại mà vẫn thấy mình chưa lĩnh hội được hết ý nghĩa của bài viết. Thực sự con chưa hiểu về khái niệm “Tâm Trí huệ”. Con tìm thấy trong kinh Pháp Bảo đàn của Lục Tổ Huệ Năng có đoạn “BÁT NHÃ không hình tướng, ấy là tâm trí huệ, nếu hiểu thấu như thế gọi là TRÍ BÁT NHÃ.” Tuy nhiên, con cũng chưa hiểu được trí huệ vô hình tướng nghĩa thế nào, kính mong Thầy từ bi khai thị cho con. Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
  Đệ tử Mật Quốc Sanh.
 10. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi duoc doc xong bai nay .Voi nhung y nghia that sau xa nhung con cung hieu duoc phan nao ve nguyen to tho ben trong ,ben ngoai va cuoi cung la yeu to tinh tuy moi chinh la noi de nuong tua.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 11. Mật Cát Vân says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi thầy à!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô!
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum.
 12. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Qua phân tích sâu sắc về nguyên tố thô và vi tế con như bừng tỉnh .Vì cuộc đời vốn vô thường , bất kể những thứ gọi là vật chất hiện hữu “sờ được,nhìn được” đều qua thời gian cũng có thể trở về với cát bụt nhưng yếu tố vi tế luôn trường tồn mãi mãi .
  Vì nghiệp quả nên mỗi loài lại sống trong môi trường nguyên tố thô khác nhau và tạo ra những hình thức sống riêng biệt , tuy nhiên mọi vật chất đều chỉ là hiện hữu trong thời gian hữu hạn nhất định ngay chính việc chúng ta chứng kiến qua thời gian những công trình sụp đổ , động vật tuyệt chủng ,hoặc ngay kỷ băng hà cách đây hàng trăm triệu năm cũng đã khiến toàn bộ hệ sinh thái cũ biến mất .Chỉ có yếu tố tinh túy mới tồn tại mãi mãi và luôn phát triển.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã chỉ cho chúng con yếu tố tinh túy mà chỉ có Đạo Phật mới có .Thầy đã cho chúng con kho báu vô tận để khai mở cánh cửa giải thoát.
  Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM!
 13. nguyennga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni pe me hum
 14. Trường Giang says:
  Con kính chào Thầy.

  Ngày trước mới vào chanhtuduy, con đã từng đọc bài này nhưng con đã không hiểu gì hết, nhưng lạ thay, bây giờ con đọc con đã hiểu ra được rất nhiều, con đã hình dung được ra được nguyên tố thô và nguyên tố thanh tịnh là như thế nào.
  Con xin cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con xin cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe trường thọ.

  Om Ah Hum.

 15. Thua thay con da doc bai
 16. Mật Thi says:
  Thưa Thầy!
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Cầu mong sức khỏe của thầy được trường thọ.
  Om Ah Hum.
 17. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về nguyên tố thô và nguyên tố vi tế để chúng con hiểu sâu xắc hơn từ đó mà điều chỉnh tâm thức mình theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum
 18. Mỹ Thuận says:
  Kính lạy Thầy con đã đọcbài này, tuy nhiên, có phần muộn hơn so với thời gian bài đã đăng. Xin hoan hỉ cho con
 19. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng về nguyên tố và năng lượng tâm linh một cách khoa học, cụ thể giúp con mở rộng tầm mắt và có thêm tri kiến mới về lĩnh vực nguyên tố sự.
  Với đời sống bình thường của người thế gian, nguyên tố thông thường được chia thành hai loại: nguyên tố thô và nguyên tố vi tế. Nguyên tố thô là những nguyên tố hiện hữu trên một vật chất hữu hình như: tấm thân tứ đại, nhà lầu, xe hơi, tiền bạc…Nguyên tố vi tế được biểu hiện ở tâm, trí, tư duy, si mê, lòng tham, danh vọng…Hai loại nguyên tố đó chi phối cuộc sống con người và gây ra nhiều đau khổ cho con người do những tập khí, thói quen từ kiếp trước, do sự bám chấp vào những nguyên tố đó dù ở dạng chấp thường hay chấp đoạn.
  Do nghiệp quả nên con người cảm thọ trên ngũ dục bởi sự hấp dẫn của những đời trước. Sự bám chấp, luyến ái vào năm giác quan, chạy theo trần cảnh nên mới gây ra hậu quả là sự đau khổ của vòng tròn luân hồi sinh tử. Việc bám chấp vào tài, sắc, danh, thực, thùy là sợi dây trói buộc chúng sanh vào gốc sinh tử. Vì vô minh, cho người bám chấp vào nguyên tố thô và nguyên tố vi tế vốn không thường hằng và vô thường theo quy luật tự nhiên nên con người mới chịu nhiều khổ đau và tiếp tục trôi lăn cùng sinh tử.
  Đối với những người chấp đoạn, họ chạy theo nguyên tố thô, “họ trọng tiền bạc, đề cao giá trị cá nhân và xã hội thông qua phương tiện vật chất như nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu. Ẩn tàng trong những nguyên tố thô ấy lộ dần những bản ngã vi tế của họ là quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, thành công trên phương diện thu nhập, dù bằng bất kỳ thủ đoạn nào.” Việc bám chấp vào nguyên tố thô nhằm nâng cao bản ngã vi tế của họ cũng là nguyên nhân gây ra phiền não trong cõi ta bà rực lửa này. Khi nguyên tố thô cạn kiệt, nhà lầu xe hơi biến mất, bản ngã bị chạm vào, tự ti, mặc cảm, trở thành kẻ khổ đau với mộng ước không thành.
  Đối với những người chấp thường, họ tin vào thần linh, vào sự giúp đỡ của vị thần đó để học có được nguyên tố thô phong phú biểu hiện bằng cuộc sống vật chất sung túc, và vị thần đó sẽ giúp họ về cõi thần khi họ mạng chung. Họ không thấu triệt luật tắc nhân quả, họ không biết rằng, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, tự mình chịu trách nhiệm với vận mệnh tâm linh của mình. Chúa trời hay bất kỳ vị thần nào cũng không thể thay thế luật nhân quả. Tất cả những nguyên tố thô và nguyên tố vi tế đều vô thường cùng thời gian.
  Nguyên tố thô vốn dễ cạn kiệt bởi tính vô thường của nó, cũng như do ảnh hưởng của ngoại cảnh, do bị lạm dụng quá nhiều. Khi nguyên tố thô cạn hết gây ra sự mất quân bình giữa nguyên tố thô và nguyên tố vi tế, như đói khổ thì con người khó mà vui được vì “cơm áo không đùa với khách thơ”. Sự mất cân bằng đó gây ra phiền não khổ đau bởi thiếu thốn, bệnh tật là nguyên nhân của luân hồi. Nguyên tố vi tế lại rất khó bền vững vì nó phụ thuộc vào sự định tĩnh của tâm. Tâm luôn thay đổi bởi nhiều vọng niệm đan xen nhau, và có “6 tâm vương ( còn gọi là tâm chánh bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thân thức, ý thức) và 51 tâm sở (còn gọi là tâm phụ bao gồm 5 tâm phụ phổ biến, 5 tâm phụ xác định đối tượng, 11 tâm phụ tốt, 6 tâm phiền não căn bản, 20 tâm phiền não phụ, 4 tâm phụ bất định) luôn luân chuyển thay nhau trong một con người.” Sự mất cân bằng giữa nguyên tố thô và nguyên tố vi tế do sự thay đổi tâm liên tục làm con người rơi vào vào xoáy của bát phong: mong cầu (cầu mà không được), đua tranh (rơi vào được mất), cố gắng không mục đích cao cả (rơi vào vinh nhục, khen chê).
  Do vậy, con người vẫn còn bám chấp vào nguyên tố thô và nguyên tố vi tế thì không thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của sinh tử do sự cạn kiệt nguyên tố thô và sự không thường hằng của nguyên tố vi tế, tạo nên sự mất cân bằng trong con người gây ra phiền não luân hồi. Chỉ khi nương tựa vào nguyên tố tinh túy, nguyên tố thường hằng, bất biến là tâm Trí Huệ (hay còn gọi là Phật tâm, Bổn lai diện mục, Chơn như..). thì con người mới được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 20. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ lời Thầy chỉ dạy qua bài viết này ạ

  Qua bài viết, con hiểu được rằng các nguyên tố thô chính là đề cập đến các sự việc, sự vật mà ta nhìn thấy được, ngửi được, nếm được, nghe được và cảm nhận được. Còn các nguyên tố vi tế chính là yếu tố cảm xúc bên trong mỗi con người. Các nguyên tố thô đều có hình dạng, hình tượng thể hiện bên ngoài trong khi các nguyên tố vi tế lại ẩn sâu bên trong nhưng đều có thể nhận biết được qua sự thay đổi của các nguyên tố thô, giống như ví dụ Thầy đã đưa ra: như khi ta mở nụ cười, miệng ta dãn ra thể hiện cảm xúc hay nguyên tố vi tế bên trong là vui vẻ.

  Con cũng hiểu được rằng nguyên tố thô và nguyên tố vi tế luôn luôn ảnh hưởng lẫn nhau theo hai chiều. Nguyên tố vi tế được hình thành hay bị ảnh hưởng bởi tâm tri thức của bản thân “nhận thức” như thế nào về các nguyên tố thô bên ngoài. Nếu như ta quá quan tâm hay lạm dụng các nguyên tố thô hay vật chất bên ngoài mà quên mất đi các nguyên tố vi tế hay cảm xúc bên trong thì đều có thể gây ra hậu quả không tốt, ví dụ như một người chỉ quan tâm đến của cải, tiền bạc, quần áo, xe hơi bên ngoài rồi họ ra sức làm việc hay thường xuyên đi ăn nhậu chỉ để tạo mối quan hệ giúp cho việc kinh doanh mà quên đi việc chăm lo cảm xúc, thể lực bên trong thì sớm muộn gì họ cũng bị bệnh mà ảnh hưởng đến cả cuộc sống công việc. Bên cạnh đó nếu có người chỉ quan tâm đến nguyên tố vi tế bên trong mà không phát triển thêm các nguyên tố thô thì cũng rất ảnh hưởng, ví dụ như một người chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình chỉ quan tâm vui chơi, vui thú mà quên mất chăm chỉ làm việc, phát triển thêm các yếu tố vật chất để tạo điều kiện duy trì các cảm xúc bên trong thì đến một lúc nào đó họ không còn đủ điều kiện để duy trì nữa thì yếu tố cảm xúc bên trong rồi sẽ cũng dần mất đi.

  Do đó, con hiểu được rằng ta cần phải tạo ra sự cân bằng giữa các nguyên tố thô và nguyên tố vi tế hay biết cân bằng cuộc sống giữa vật chất và tinh thần. Và để có thể tạo được sự cân bằng ở đây chính là phát triển trí tuệ, phát triển “nhận thức” của bản thân, giúp ta hiểu được các nguyên tố thô hay vật chất ảnh hưởng như thế nào đến các nguyên tố vi tế hay cảm xúc bên trong của bản thân ta. Hay nói cách khác, chính là phát triển, trao dồi “tâm Trí Huệ” hay “Phật tâm” như Đức Phật đã dạy để biết được bản thân ta “nhận thức” được vật chất bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc bên trong, tinh thần ta như thế nào, để rồi sau đó quán xét và tự sửa đổi cho hợp lý.

  Con cảm tạ lời Thầy nhắc nhở qua bài viết này ạ. Nhờ ơn Thầy, con hiểu được phần nào tại sao Đức Phật lại bảo học Phật là lấy trí huệ làm gốc để tự giải thoát bản thân

  Con cảm tạ lời Thầy dạy dỗ
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 21. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc bài này!
 22. Mật Minh Trí says:
  kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 23. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy! con hoan hỷ tán thán trí tuệ uyên bác của vị Thầy qua bài viết sâu sắc và đầy khoa học này. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con được hiểu thế nào là nguyên tố thô và nguyên tố vi tế cũng như mối liên hệ và tác động qua lại giữa hai nguyên tố. Cũng qua bài giảng của Thầy, con có cơ hội được hiểu rõ hơn về bản chất của trường phái duy vật và duy tâm. Qua luận giải của Thầy, con hiểu rằng bản thân các yếu tố thô mà con người hướng tới trong cuộc sống như tiền tài hay vật chất vốn không xấu xa tai hại, mà do con người thay vì sử dụng lại lạm dụng chúng sinh ra tâm bám chấp và luyến ái. Bởi vậy những người chạy theo chủ nghĩa vật chất hay tôn thờ chủ nghĩa hiện sinh cho rằng chỉ cái gì hiện hữu trước mắt ( tức nguyên tố thô) mới là giá trị, đáng sống; , những người chấp đoạn này sẽ tìm mọi cách, bằng mọi thủ đoạn để đạt được giá trị vật chất ấy và đắm chìm trong đó. Nhưng yếu tố thô rồi sẽ bị yếu tố ngoại duyên làm cho suy yếu, hoặc bị dồn nén quá mức khiến cho yếu tố thô và vi tế mất đi sự cân bằng và trở nên rối loạn, bởi ở những con người chạy theo chủ nghĩa vật chất này, yếu tố vi tế hết sức yếu ớt do phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố thô ở bên ngoài. sự đau khổ, đố kị vì mong cầu, tranh đua mà không đạt được cũng từ đó mà ra. Ngược lại, đối với những người theo chủ nghĩa duy tâm, họ lại phủ nhận yếu tố thô và tuyệt đối hoá vai trò quyết định của yếu tố vi tế mặc dù sự thật là yếu tố vi tế tồn tại cố hữu trong yếu tố thô. Họ đặt niềm tin vào một thần linh hay vị trời bất tử và hi vọng sau khi chết đi sẽ được sinh vào cõi của các vị này. Nhưng bài giảng của Thầy đã chỉ rõ những mâu thuẫn trong quan niệm của những người chấp thường này, khi họ phủ nhận vai trò của yếu tố thô thì chính họ lại lấy những yếu tố thô đó làm chỗ dựa cho việc bày tỏ niềm sùng tín và củng cố đức tin vốn là yếu tố vi tế theo họ suy diễn. Con hiểu rằng đây là hai quan niệm cực đoan và sai lầm khi phủ nhận mối quan hệ biện chứng giữa hai nguyên tố thô và vi tế, đồng thời hai nguyên tố này không thể giúp con người đạt được cứu cánh giải thoát bởi sự biến đổi vô thường của chúng. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con, qua đó con phần nào hiểu được vì sao Đạo Phật lại là một khoa học biện chứng về tâm linh. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 24. Thành Trì says:
  Kính thưa thầy!
  Con đã đọc xong bài “nguyên tố và năng lượng tâm linh” rồi ạ.
 25. Phạm Hoàng Huy says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã xem bài này rồi.
  OM MANi PADDME HUM
 26. Mật Kỳ Duyên says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum

 27. Mật Tuệ Phúc says:
  Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 28. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy. con Đã đọc xong bài nguyên tố và năng lượng ng tâm linh.qua bài này con hiểu được. nguyên tố thô là bên ngoài thân sát tiền tài danh vọng. Nguyên tố vi tế bên trong hành vi thân ngữ tâm. mất kiểm soát trong lòng bất an làm cái này rồi quên cái nọ nói trước quên sau.thưa Thầy chữ con thì ích trí co thì cạn n chỉ hiểu được báo nhiêu xin thầy hoan Hỷ. con cảm tạ ơn Thầy Om maniPadme hum
 29. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài giảng này.

  Qua những lời giảng của Thầy con hiểu thêm về nguyên tố thô và nguyên tố vi tế cũng như sự ẩn tàng và cố hữu của nguyên tố vi tế bên trong nguyên tố thô. Ngoài ra những tư duy theo kiểu “chấp đoạn” (tin vào sự hiện hữu – chủ nghĩa hiện sinh) và “chấp thường” (tin vào vị thần, trời, vô thủy vô chung là nguồn gốc của nguyên tố chất thể thô) đều là phiến diện. Khi nguyên tố thô cạn kiệt sẽ gây rối loạn nguyên tố vi tế bên trong và ngược lại. Cuối cùng chỉ có nương tựa vào nguyên tố tinh túy, một đặc điểm siêu việt của Phật giáo mới là tuyệt đối.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 30. L.Y. Hà Tiến says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 31. Mật Phê-rô Hoàng Minh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi, con xin được cầu nguyện cho Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum.
 32. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 33. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được một nguyên tố thô (hữu hình) ẩn chứa một nguyên tố vi tế( vô hình). Nguyên tố thô sẽ không bền vững sở dĩ bản thân nó sẽ nhanh bị cạn kiệt bởi tính vô thường. Còn nguyên tốvi tế cũng khó có được tính vững chãi vì nó phụ thuộc vào nguyên tố thô.

  Ví dụ như nguyên tố thô là con người thì nguyên tố vi tế sẽ phụ thuộc vào tâm định tĩnh của con người . Mà tâm của mỗi người vốn khác biệt biến đổi khác nhau thì làm sao nguyên tố vi tế có thể bền vững cố định được. Cho nên tốt nhất, tuyệt đối nhất là nương tựa vào yếu tố tinh túy . Đã là tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy Một nhưng là Tất cả tuy Tất cả nhưng chỉ gom về Một.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 34. ngô thị quyên says:
  Kính bạch thầy
  Con là ngô thị quyên, con ở quảng ninh. Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
 35. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 36. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài.
 37. Mật Pháp Duyên ( Đỗ Thị Duyên) says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  con cảm ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được nhưng tinh tuý, điều hay trong cuộc sống
  Om mani padme hum
 38. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài giảng của thầy ạ!
  Con cầu mong thầy cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!
 39. Mật Tường Niệm (Nguyễn Thu Hoài) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 40. Mật Hạ Thanh ( phạm ngọc thúy) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này
  Con cầu nguyện cho Thầy ,Cô thật nhiều sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 41. Mật Bích Đào(Đào Thị Châu(Qn)) says:
  Thưa thầy,con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 42. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sang thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 43. Phong Lữ says:
  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận về nguyên tố thô và nguyên tố vi tế cho chúng con. Từ đây con hiểu được việc bám chấp vào nguyên tố thô(tiền tài, vật chất,…) thì không vững bền và dẫn đến khổ đau là tất yếu. Nguyên tố vi tế cũng vậy, vì nó chịu sự chi phối của Tâm, mà Tâm con người vốn dĩ quá phức tạp đa đoan. Nếu đã nương tựa thì ta nên nương tựa vào nguyên tố tinh túy, vì là tinh túy nên thường hằng, bất biến, tuy Một nhưng là Tất Cả, tuy Tất Cả nhưng gom về thành Một.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum

 44. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Con rất hoan hỉ với thiện hạnh cua vi Thầy Cầu mong tắt cả chúng sanh đều có duyên lành biết đến chánh pháp con nguyện đêm công đức đọc bài này hồi hướng cho mẹ chồng của con mau hết bịnh OM ah hùm
 45. Phương Oanh says:
  Kính Bạch thầy.
  Con tên là Lê Phương Nhật Oanh. 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này của thầy. Qua bài viết này con chưa hiểu được hết vì tư duy còn kém. Nhưng con hiểu được là trong cuộc sống của mỗi người, không nên quá lạm dụng vào nguyên tố thô ( những gì thấy được, sờ được, cảm nhận được vì nó nhanh cạn kiệt bởi tính vô thường) và nguyên tố vi tế vì yếu tố này phụ thuộc vào tâm định tĩnh của mỗi người, tâm vốn khác biệt biến đổi không ngừng.
  Con cảm ơn thầy đã viết bài giảng pháp này. Con sẽ cố gắng tìm đọc để được học hỏi nhiều hơn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
 46. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con Mật Bảo Châu ( Nguyễn Bảo Châu ) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om mani padme hum.

 47. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy ..!!
  Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
 48. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Con vừa lười biếng lại ngu muội, giải đãi nên cứ tìm ở đâu xa, hôm nay con mới đọc bài 1 và con thấy mình thật dốt nát. Con đã đọc cũng ít nhiều ở đây đó, nhưng chưa ở đâu có ánh sáng rực rỡ và tràn khắp như ở đây – trong trí tuệ Vị Thầy.

  Con chưa hiều, chưa nhớ được gì nhiều, con sẽ đọc lại nhiều Thầy ạ.

  Con đảnh lễ tạ ơn Thầy ! Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 49. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này!

  Con tạ ơn thầy đã khai thị!

  Con nguyện cầu cho Thầy Cô mạnh khỏe vì lợi lạc của chúng sanh

  Nguyện cầu cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum

 50. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài

  như nhà vật lý học, triết gia Niels Henrik David Bohr nhận định:”Mục đích của khoa học là làm tăng thêm và sắp xếp kinh nghiệm của chúng ta. nó không có mục đích phát hiện ra cái cốt lõi thực của các hiện tượng”, do đó, sẽ là ảo tưởng cho những hy vọng của các khoa học cơ bản hiểu được bản chất của thực tại

  Đạo Phật không phải là một tôn giáo, dù nghĩa “tôn giáo” hiểu theo truyền thống Tây phương hay Đông phương, nói đến tôn giáo là nói đến: tín ngưỡng, giáo hội, giáo quyền, thần quyền, thần khải….những điều đó không làm đạo Phật trở thành đạo Phật. Đạo Phật gồm có đủ những điều vừa kể, đạo Phật mời chúng ta khởi hành trên đại lộ giải thoát, không hành lý, không vướng bận  nô lệ vào thần quyền, nhân quyền…đạo Phật là sự thông tri “khiến tà kiến trở thành chân chính”<Ditthijjukamma>

  Đó chính là ánh sáng xuyên suốt của đạo Phật thể hiện bằng cách dành tâm linh tối thượng cho cả những người trong thế giới hoạt động và những người lựa chọn cuộc sống chiêm nghiệm. nếu tâm linh chỉ dành cho những bậc tu hành thì không chỉ hơn một nửa nhân loại, mà hầu khắp nhân loại đều không có tâm linh. Tâm linh bắt đầu bằng sự luyện tập trí tuệ mà con người đều có khả năng. Tuy nhiên, bằng lòng với những kiến thức lý thuyết, dù rất đầy đủ, sẽ có nguy cơ biến chúng ta thành một người không nhầm lẫn điều gì hết trừ cái cốt lõi. cái Cốt lõi ấy, cần một chìa khóa thông tri. đạo Phật đưa cho chúng ta chiếc chìa khóa ấy

  con cảm tạ ơn Thầy đã khai  thị

  Cầu nguyện cho sức khỏe và  sự trường thọ của Thầy Cô, vì lợi lạc của chúng sanh

  OM MANI PADME HUM

 51. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum

 52. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và trường thọ đến Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Um mani pedme hum
 53. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum.

 54. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con hiểu được khái niệm nguyên tố thô và nguyên tố vi tếvà cũng nhận ra đúng là người Phật tử không thể nương tựa vào 2 loại yếu tố đó được. Cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Om mani padme hum.

 55. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Những kiến thức thật tuyệt vời ạ.
  Con xin cảm ơn Thầy ạ.
 56. Nguyen B says:
  Kính thầy, con đã đọc bài này.
 57. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này .Con cảm ơn Thầy.

 58. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 59. Mật Chân Thủy says:
  Kính Thầy
  Con đọc xong bài rồi ạ
  Con cảm ơn thầy ạ
  Om mani padme hum
 60. Kính bạch Thầy!
  Con đang đọc lại loạt bài “Nguyên tố sự”.
  Trước kia con đã đọc loạt bài này rồi, nhưng khi đó con đọc cứ y như “nước đổ đầu vịt” – đọc mà chẳng thể nào hiểu nổi, quá khó thâm nhập!.
  Giờ đọc lại, con thấy hay quá, tuyệt diệu thật! Đúng là tinh túy cam lồ!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy!
  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM

 61. Mật Liễu Tâm( Quỳnh Trang) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Nhưng từ ngữ của con còn hạn hẹp nên con vẫn chưa thể hiểu hết được bài viết này con sẽ cố gắng để hiểu sâu hơn Thầy ạ
  Con cảm ơn Thầy vì bài viết ạ
 62. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 63. Mật Khuê Minh says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy

  Om Mani Padme Hum

 64. Phan Văn Quý says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con hiểu ra một điều từ những lời của Thầy rằng:

  “cần nhưng không lạm dụng”

  “tin nhưng không mù quáng”

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con xin nguyện cầu cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

   

 65. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được thực nghĩa của nguyên tố thô, nguyên tố vi tế và sự tác động qua lại của 2 nguyên tố này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 66. Chinh Nguyễn says:
  Thưa thầy! con đã đọc xong bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn thầy

 67. Nguyễn Văn Vịnh says:
  Thưa Thầy. Con đã đọc xong bài rồi. Con cảm ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om mani padme hum!

 69. Nguyễn Bảo Trung says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Chúc Thầy và các bạn đọc an lạc, hạnh phúc

  Om mani padme hum

   

 70. Mật Cao Thái(Trần Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 71. Mật Thái Xuyên ( Trịnh Thị Hiền ) says:

   Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài 1 của bài ” Nguyên tố sự”. Con cảm ơn Thầy đã luận giải về nguyên tố thô và nguyên tố vi tế, con hiểu rằng nơi nương tựa cuối cùng tốt nhất ,tuyệt đối nhất là nương tựa vào yếu tố tinh túy vì chỉ có nguyên tố tinh túy là thường hằng,bất biến, suối ngùô trường cửu tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về thành Một.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh. 

  Om Mani Padme Hum

 72. Mật Tự Phương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Com vô cùng hoan hỉ với bài viết

  Con xin chúc Thầy Cô sức khỏe

 73. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm ơn Thầy con rất hoan hỷ và làm theo lời dạy của Thầy .

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 74. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  kính bạch thầy !

  con đã đọc xong bài viết này rồi thầy ạ .cảm ơn thầy đã khai thị để con biết được phần nào về nguyên tố thô và vi tế.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi ích của chúng sinh .

  câug nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh  phúc phật tánh .

  om mani  padme hùm.

 75. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Như Phong đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân ( Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc xong bài “Nguyên tố và năng lượng tâm linh” này rồi ạ.

  Qua bài viết đó con đã hiểu được những vấn đề về nguyên tố thô và vi tế, vì cuộc sống vốn vô thường, bất kể những thứ gọi là vật chất hiện hữu ” sờ được, nhìn được đều qua thời gian cũng có thể trở về với cát bụi, những yếu tố vi tế luôn trường tồn mãi mãi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con để con có thể điều chỉnh tâm thức của mình theo quỹ đạo chánh Pháp.

  Con xin cầu nguyện  cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất thảy chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 77. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài “NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH” rồi ạ. Bài giảng này  Thầy như một nhà khoa học uyên bác , có kiến thức sâu , rộng . Thầy phân tích cho chúng con với những dẫn chứng và ví dụ để đưa cái phức tạp thành cái đơn giản dễ hiểu , tạo nên sự vui thích càng muốn học hỏi , khám phá . Trong bài này con hiểu được rằng : muốn điều hoà được nguyên tố thô thì phải chỉnh sửa được cái vi tế , nhưng đã là chỉnh sửa thì nó có sự khác biệt bởi cái Tham , Sân , Si , ở muôn loài đều khác nhau.Nên có thể tin vào yếu tố vi tế chăng? Đây là vô thường.

  Vậy , chỉ còn chắc chắn tin vào yếu tố tinh tuý, đã là tinh tuý thì bất biến , thường hằng và suối nguồn trường cửu  tuy Một nhưng là tất cả , tuy tất cả  nhưng  gom  về  Một .

  Con cảm tạ ơn Thầy , với sự trao truyền tâm huyết đối với học trò.

  Con cầu nguyện sức khỏe , sự từ bi trí tuệ của Thầy luôn trường tồn để làm ngọn đuốc chánh pháp chân chính cho chúng con nương theo tu tập.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh đều có duyên lành với ” Chánh Tư Duy” để được cùng nhau tu học.

  Om mani padme hum.

 78. Mật Linh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài 1 ” Nguyên Tố Và Năng Lượng Tâm Linh” rồi ạ.

  Con cảm thấy mình chưa đủ trình độ để hiểu được bài viết này. Con đọc xong con chỉ hiểu được là nguyên tố vi tế cố hữu trong nguyên tố thô, tất cả những tướng trạng bên ngoài của nguyên tố thô đều là biểu hiện của nguyên tố vi tế bên trong . Những yếu tố vi tế này không có hình tướng vì luôn biến đổi theo ngoại duyên và nội tâm, gọi là vô thường. Nếu nhận ra yếu tố tinh túy đó là tâm trí huệ còn gọi là Phật tâm, đã là tinh túy thì bất biến, thừơng hằng và suối nguồn trường cữu tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một. Vì vậy nếu có nương tựa thì chỉ nương tựa vào yếu tố tinh túy.

  Kính bạch Thầy. Con chỉ hiểu được như vậy. Con cầu nguyện Thầy cho con tăng trưởng trí huệ sau mỗi khi con đọc bài để con có thể luôn hiểu lời Thầy dạy mà thực hành và ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày để lợi mình lợi người.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy trụ thế dài lâu.

  OM AH HUM.

 79. Văn Trung says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài

  Con cầu sức khỏe cho Thây Cô

 80. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum!
 81. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 82. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đa đọc hết bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài ạ

 83. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con dã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 84. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PADME HUM.

 85. Mật Thoại Linh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Thoại Linh (Doãn Thị Linh) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn Thầy đã khai thị cho chúng con

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 86. MẬT TẤN KIÊN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn và cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh,

  Cầu nguyện tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 87. Bùi tất sơn says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani pabme hum!

 88. Nguyễn Tiến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 89. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Đọc bài con đã hiểu sự chuyển hóa , tác động lẫn nhau giữa nguyên tố vi tế (tinh thần ) và nguyên tố thô ( thể chất , tiền bạc , nhà cửa…). Nhưng các nguyên tố này đều vô thường , đến rồi đi theo một kiếp người. Chỉ nương tựa vào nguyên tố tinh túy là Trí huệ ( Phật tâm , Bổn lai diện mục , Chơn như ) là thường hằng , giúp chúng sanh an lạc đời này , cực lạc đời sau .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi ích chúng sanh. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

   

 90. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài giảng của Thầy “Bài 1:Nguyên tố và năng lượng tâm linh”.

  Qua bài giảng, con đã hiểu được về nguyên tố thô và nguyên tố vi tế cũng như mối tác động qua lại giữa hai loại nguyên tố này. Theo con hiểu, trong triết học thì đây chính là mối quan hệ biện chứng, hai mặt đối lập trong một vấn đề, không có cái nào phủ định hoàn toàn cái nào mà chúng tác động qua lại lẫn nhau. Cụ thể, nguyên tố thô ẩn tàng trong những nguyên tố vi tế, cũng như nguyên tố vi tế cố hữu trong nguyên tố thô.

  Trên thực tế, rất khó để nhận biết được mối quan hệ biện chứng này. Lịch sử loài người đã từng chứng kiến hai trường phái triết học đối lập nhau, một bên là coi trọng và tuyệt đối hóa vai trò của vật chất với quan niệm vật chất quyết định, đứng trên ý thức; bên kia là cực đoan hóa niềm tin, coi trọng ý thức và phủ nhận vai trò vật chất. Trong Phật học gọi là chấp đoạn và chấp thường. Với những người chấp đoạn, họ chạy theo chủ nghĩa vật chất, coi trọng thân tứ đại và tôn thờ chủ nghĩa hiện sinh. Họ cho rằng chỉ cái gì hiện hữu trước mắt (nguyên tố thô) mới có giá trị, đáng quan tâm. Chính vì vậy, những kẻ chấp đoạn tìm mọi cách, không từ thủ đoạn để đạt được giá trị vật chất ấy và chì đắm, tận hưởng trong đó. Nhưng như Thầy giảng, họ đâu biết rằng, yếu tố thô rồi cũng sẽ bị yếu tố ngoại duyên làm cho suy yếu, hoặc bị dồn nén quá mức, khiến cho yếu tố thô- tế mất đi sự cân bằng và trở nên rối loạn. Ở những con người chạy theo chủ nghĩa vật chất này, yếu tố vi tế hết sức yếu ớt do phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố bên ngoài, để rồi những đau khổ khi bị thất bại, đố kỵ vì mong cầu không đạt được cũng từ đây mà ra. Họ rơi vào bế tắc, khủng hoảng, trả giá bằng lao tù, thậm chí là bằng chính mạng sống của mình.

  Nhưng ngược lại, những người chấp thường, theo chủ nghĩa duy tâm lại tuyệt đối hóa phần tâm linh, coi trọng hóa vai trò của yếu tố vi tế. Họ không nhận ra được sự thật là yếu tố vi tế tồn tại cố hữu trong yếu tố thô. Họ đặt niềm tin tuyệt đối vào các vị thần linh hay vị trời bất tử với mong muốn sẽ được thác sanh về thế giới của các vị ấy. Bằng trí tuệ tổng hợp, Thầy đã chỉ rõ những mâu thuẫn trong quan niệm của những người chấp thường này. Trong khi họ phủ nhận vai trò của yếu tố thô thì chính họ lại dựa vào yếu tố thô để bày tỏ đức tin, sự sùng kính của mình và củng cố đức tin vốn là những yếu tố vi tế theo họ suy diễn. Kết cục, họ bị rối loạn, dễ bị mê lầm tâm thức bên trong.

  Kính bạch Thầy!

  Nhờ bài giảng của Thầy, con hiểu hơn rằng cả hai quan niệm chấp thường và chấp đoạn trên đều là quan niệm tiêu cực, sẽ là sai lầm nếu phủ nhận quan hệ biện chứng qua lại giữa hai nguyên tốt thô và vi tế. Qua đây, con cũng có cái nhìn chuẩn xác hơn về những yếu tố thô trong cuộc sống thường ngày. Thực tế, bản thân các yếu tố thô mà con người đang hướng đến như tiền tài, danh vọng, địa vị,nhà cửa, xe cộ… không phải là xấu xa, tai hại, mà cái chính phụ thuộc vào thái độ đúng đắn khi sử dụng chúng. Nếu chúng ta lại đi tham đắm, bám víu, tôn thờ vào những nguyên tố thô này thì chúng sẽ trở thành rào cản, gây tác hại trở lại cho chính chúng ta. Qua bài giảng, con cũng hiểu được về trí huệ, một đặc điểm siêu việt của Đạo Phật mà ngoại đạo hoàn toàn không có. Trí huệ Đạo Phật không nghiêng về nguyên tố thô hay nguyên tố vi tế mà chính là coi trọng yếu tố tinh túy. Dù là nguyên tố nào, thô hay vi tế, nhưng nếu ta biết quân bình, dùng trí tuệ để quán xét, biết chắt lọc yếu tố tinh túy thì sẽ đem lại lợi lạc vô song, giống như lời Thầy giảng: “Đã là yếu tố tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu, tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con một bài giảng pháp hữu ích, giúp con phần nào tiếp cận và hiểu được Đạo Phật là khoa học biện chứng về tâm linh.

   

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 91. Kính Bạch Thầy,

  Con là Mật Đại,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 92. KÍNH BẠCH THẦY

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con đã hiểu được thế nào là nguyên tố thô, nguyên tố vi tế, nhưng 2 nguyên tố này là vô thường, mà chỉ có yếu tố tinh túy để chúng ta nương tựa

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 93.  

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp của Thầy “Nguyên tố và năng lượng tâm linh”. Nhờ bài giảng của Thầy mà chúng con mới biết được tất cả sắc tướng lộ ra bên ngoài từ cỏ cây, hoa lá, sông ngòi, núi non, đất đai, gió nước, không gian… đều là tướng trạng thô chứa đựng ẩn tướng vi tế trong từng mức độ khác nhau. Riêng  đối với con người thì những phạm trù tinh thần, tình cảm, tâm lý, tướng trạng càng trở nên vi tế hơn, những yếu tố vi tế này không có hình tướng vì luôn biến đổi theo ngoại duyên và nội tâm, gọi là vô thường. Nếu để mất quân bình giữa nguyên tố thô và vi tế thì gây ra rối loạn thần kinh mà nguyên nhân chủ yếu là Bát phong. Nhờ những pháp tu của Thầy mà chúng con giữ được tâm quân bình.

  Con rất hoan hỷ với yếu tố tinh túy, một đặc điểm siêu việt trong đạo Phật mà ngoại đạo hoàn toàn không chạm tới được mép cửa, nên tuyệt đối nhất là nương tựa vào yếu tố tinh túy . Đã là tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy Một là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một. Một vị Phật là tất cả các vị Phật, các vị Phật là một vị Phật. 

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh. 

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 94. Mật Dũng Tâm says:
  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Bài viết đã cho con hiểu thế nào là nguyên tố thô và năng lượng tâm linh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết con hiểu được nguyên tố thô không bền vững, nhanh cạn kiệt bởi tính vô thường. Nguyên tố thô là biểu hiện ra bên ngoài của nguyên tố vi tế nên nguyên tố vi tế cũng không thường hằng mà biến hiện theo tâm trạng. Nên những ai ,những đạo nào dựa vào hoặc bám chấp cũng sẽ khó vững chãi.  Chỉ có nguyên tố tinh túy mới là “bất biến, thường hằng và là suối nguồn trường cửu tuy Một nhưng là tất cả, tuy tất cả nhưng gom về Một”. Đây là đặc điểm siêu việt trong đạo Phật và quyền lợi đặc biệt cho những ai đi trên con đường này.

  Bạch Thầy, con căn cơ chậm lụt nên đọc nhiều lần bài này vẫn cạn cợt trong sự hiểu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện càu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Om mani padme hum.

 97. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Khi đoc bài con hiểu rõ hơn về nguyên tố thô hay vi tế thật sinh đông với người Phật tử.  Nguyên tố thô bên ngoài đó là sắc thân bao gồm tứ đại hòa hợp ( đất, nước, gió, lửa) và cái quan trọng nữa là “thức” để là một chúng sinh có thân vật lí. Nhưng người Phật tử rất cao quý không như những chúng sinh khác hay ngoại đạo vì biết nhận ra được thân người chỉ là nhân tố thô bên ngoài nương vào để tìm lại cái trong sáng bên trong ( đó là tâm thức hay là yếu tố vi tế) thông qua hình thức thay đổi từ xấu sang tốt, từ thô sang tế. Nhưng tâm con người luôn bị thay đổi luôn bị dao động bởi hình tướng bên ngoài nên luôn bị bát phong xô đẩy không giữ được tỉnh thức. Đối với người Phật tử chân chính thông qua vị Thầy đã được quy y truyền giới thông qua việc tu tập hằng ngày có chánh kiến, trí tuệ tìm về được bản tánh chân tâm là yếu tố vi tế bất biến thường hằng suối nguồn trường cửu.

  Con cảm tạ ân Thầy đã luận giải cho chúng con cũng như bạn đọc hữu duyên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 98. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 99. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 100. Trịnh Thị Phương Liên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ. Thú thực là con đọc một lần con chưa hiểu và đọc lại lần nữa với hi vọng hiểu nhiều điều Thầy dạy hơn. Con rất thích thú với phần comment của bạn Mật Kiên. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho tất cả mọi người để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani pedme hum

 101. Hoàng Thị Bích Nguyệt( Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy ạ . Con nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ . Vì lợi lạc của chúng sanh .

  Om mani padme Hum

 102. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 103. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH. Từ bài viết con hiểu được rằng, mọi sự vật, hiện tượng hữu hình hay vô tướng đều hiện bày bởi những nguyên tố thô và vi tế. Và theo cấp trụ tồn tại thì chỉ có những nguyên tố tinh túy mới tồn tại vĩnh hằng, bởi sự bất phân, bất khả. Trong các yếu tố cấu thành nguyên tố thô như đất, nước, gió, lửa và không gian không định phân riêng rẽ mà hòa trộn, phân tách trong từng hoàn cảng tương ưng. Bên cạnh đó, những hình thái tâm thức vi tế cũng hiện hữu, nhị phân bởi những tác duyên tác động và hiện bày dưới nhiều hình trạng khác nhau. Không thấy bằng hiện hữu nhưng phân rành bởi sự “thấy” không hình thể. Nhưng dẫu bất kỳ trạng tâm nào thì sự thành, trụ, hoại, diệt vẫn xoay vòng. Và chúng sanh hiện hữu, tồn vong theo dòng chảy luân hồi, nghiệp quả, nhân duyên. Bởi vậy, nếu không được tiệm cận với nguyên tố tinh túy vĩnh hằng, trường cửu thì cơ hội thấy được bản tâm uyên nguyên, bất phân thật khó biết chừng nào.

  Khi chúng con bám chấp vào những nguyên tố thô, vi tế thì thực tại như thể chúng con đang đứng trên tảng băng tan mà mong vượt biển. Bởi sự tan rã sẽ tuần tự tiệm tiến không ngăn cản bởi thời gian, không gian và khi đó đích đến của chúng con sẽ là vực sâu của biển đời bể khổ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra cho chúng con thấy rõ điểm nương tựa, đích cần đạt đến để gìn giữ và truyền trao bằng những nguyên tố tinh túy, để có được cơ hội trường tồn viên miễn tại cảnh giới Niết bàn tịnh tĩnh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 105. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ vì được đọc bài viết của vị Thầy ngày hôm nay. Con nhận thấy bài viết đã chỉ rõ ra cái sai lầm của người đời mà chính con cũng đã từng mắc phải, đó là bám chấp, dựa dẫm quá nhiều vào nguyên tố thô hoặc nguyên tố vi tế. Nếu dựa dẫm vào nguyên tố thô, người ta dễ đi đến chấp đoạn, coi trọng tiền tài, vật chất,… những thứ sẽ mau chóng tàn phai theo thời gian. Nếu dựa dẫm vào yếu tố vi tế, người ta dễ đi đến chấp thường, đặt niềm tin mù quáng vào những điều không thật và những cảm xúc của mình, những điều vốn không hề vững chãi vì nó vốn là phụ thuộc vào tâm định tĩnh của con người. Cả hai đều mang lại sự thất vọng và đau khổ vì mong cầu (cầu mà không được), đua tranh (rơi vào được mất), cố gắng không mục đích cao cả (rơi vào vinh nhục, khen chê). Cả hai đều là những lựa chọn sai lầm. Nương tựa vào một trong hai sẽ không thể giữ tâm quân bình.

  Nếu không được biết đến MGSN có lẽ con không được biết rằng mình còn có một lựa chọn tốt hơn hai lựa chon trên. Đó là nương tựa vào yếu tố tinh túy. Bởi vì yếu tố tinh túy là một đặc điểm siêu việt trong đạo Phật, mà ngoại đạo không có, “đó là tâm Trí Huệ (hay còn gọi là Phật tâm, Bổn lai diện mục, Chơn như..)…Đã là tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một.” Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được biết đến điều này.

  Con cảm tại ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dẫn cho con. Con hoan hỉ vì những gì đã học được hôm nay. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Om Mani Padme Hum.

 106. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính thưa Thầy .

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con vô cùng tán thán công hạnh của Thầy về tất cả những gì Thầy đã giảng giải cho chúng con để cho chúng con hiểu rõ hơn về những mê lầm trong cuộc sống hiện tại để cho chúng con thấy rõ được những gì nên làm vàkhông nên làm .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vi lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani padme hum !.

 107. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài này rồi

  con  cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 108. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hiểu được rằng nguyên tố thô là và yếu tố vi tế là 2 yếu tố có thể mất đi theo thời gian hay theo ngoại duyên.khi chúng con bám chấp vào yếu tố vi tế thô thì cũng chỉ mãi trong cõi luân hồi luẩn quẩn và không tìm được cách diệt khổ cho bản thân.  Chỉ có yếu tố tinh tuý vĩnh hằng là không bao giờ có thể thay đổi được hay mất đi.  Khi chúng con tìm được nơi nương tựa và tin tưởng thì khi đó chúng con mới có thể thoát ra khỏi luân hồi và tìm được cách diệt khổ và quan trọng nhất là an lạc đời này và cực lạc đời sau ạ. 

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ạ. 

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối. 

  Om Mani Padme Hum. 

 109. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy cho con hiểu được rằng nguyên tố thô và yếu tố vi tế là 2 yếu tố sẽ bị mất đi theo thời gian và ngoại duyên. Chỉ có yếu tố tinh tuý là vĩnh hằng. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 110. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp của Thầy, con hoan hỷ tán thán công hạnh từ bi của Thầy, bằng sự hiểu biết uyên thâm đã luận giải, minh chứng về nguyên tố và năng lượng tâm linh.

  Qua nội dung bài viết, con hiểu được phần nào về nguyên tố thô: Không bền vững và nhanh chóng cạn kiệt bởi tính vô thường được biểu hiện ra ngoài( hữu hình) có hình dạng, hình tướng như tấm thân, nhà lầu xe hơi, tiền bạc… Còn nguyên tố vi tế ở bên trong con người( vô hình) là những yếu tố thể hiện ở tâm trí, tham, sân, si … Hai yếu tố trên có quan hệ hữu cơ, chi phối nhau gây ra những khổ đau, phiền não cho con người do những thói quen từ kiếp trước, sự bám chấp ( chấp thường, chấp đoạn)…

  Thầy cũng chỉ ra cho chúng con yếu tố tinh túy là ” tâm trí huệ”, đó là đặc điểm vi diệu, bất biến mà chỉ có ở đạo Phật mới có…

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

   

   

 111. Mật Nguyên Bích says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con tạ ơn Thầy đã có bài viết sâu sắc, khoa học biện chứng minh định về nguyên tố thô và vi tế theo chánh kiến Phật đà. Con hiểu rằng chỉ có thể dựa vào yếu tố tinh túy mới trường hằng vì chỉ có một mà tất cả và tất cả là một. Nguyên tố thô hay vi tế đều không chắc chắn và mau cạn kiệt bởi tính vô thường, luôn luôn thay đổi và dễ cạn kiệt.

  Qua minh định của Thầy con thấy được các đạo khác hay một số Thầy tu dùng nhưng yếu tố thô để thay đổi yếu tố vi tế của con chiên, đệ tử tin vào giáo lý, giáo hội của họ. Rõ ràng, điều này chỉ có chút lợi ích giúp con xoa dịu các yếu tố vi tế, thô của chúng sanh mà chẳng thể giúp chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi vì không tìm được bản chất nguồn gốc. Vì yếu tố thô luôn thay đổi không ngừng và lại kéo theo sự biến đổi của yếu tố vi tế như vậy là một vòng luẩn quẩn không có điểm kết thúc.

  Con hiểu rằng, chỉ có chánh kiến Phật đà chỉ ra yếu tô tinh túy siêu việt đó là tâm Trí Huệ. Nếu muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì không có một nơi nương tựa nào ngoài yếu tố tinh túy. Nhưng, giáo lý thì có đấy nhưng phàm phu như con làm sao để thu nhận? hay con đường nào trong 84000 con đường giúp mình chạm tới được yếu tố tinh túy đó? May thay, con có duyên lành được gặp vì Thầy tinh thông giáo lý chánh kiến Phật đà, am tường các lĩnh vực khoa học biện chứng, am hiểu quốc độ, công nghệ, thời đại đã dày công gây dựng vườn hoa Phật pháp chanhtuduy.com để con được diễn tập từ đó nhận được những lợi lạc to lớn cho bản thân, gia đình. Con tạ ơn Thầy vì đã cho phép con có cơ hội tiếp cận giáo lý Phật đã mà trước đây do định kiến con không có cách nào tiếp cận.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cùng người phối ngẫu tâm linh của Ngài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 112. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đọc xong bài rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy và Bổn tôn gia hộ để Bồ đề tâm và trí tuệ của chúng con ngày càng phát triển. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

 113. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật An Thuận đã đọc Bài 1: Nguyên tố và năng lượng tâm linh. Bài viết của Thầy đã giúp con hiểu thế nào là nguyên tố thô và nguyên tố vi tế cũng như sự tác động qua lại giữa hai nguyên tố này.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 114. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Qua bài viết, con hoan hỷ khi hiểu được rằng: “Bất kỳ ai, đạo nào nếu dựa vào những nguyên tố thô (thấy được, sờ được, cảm nhận được) thì sẽ không lâu bền, vì những nguyên tố thô vốn dĩ nhanh cạn kiệt bởi tính vô thường. Nếu dựa vào nguyên tố vi tế cũng sẽ khó được vững chãi vì nó vốn là phụ thuộc vào tâm định tĩnh của con người. Ở muôn loài, tâm vốn khác biệt biến đổi không ngừng thì làm sao có thể tin chắc vào yếu tố vi tế? Và cuối cùng tốt nhất, tuyệt đối nhất là nương tựa vào yếu tố tinh túy. Đã là tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con được hiểu!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 115. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 116. MẬt Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chuang con hiểu nguyên tố thô ẩn tàng trong nguyên tố vi tế sẽ không bền vững chỉ có nguyên tố tinh tế cố hữu trong nguyên tố thô mới trường tồn mãi mãi.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lơji lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 117. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết của Thầy! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh, cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 118. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Nguyên tố và năng lượng tâm linh” của Thầy rất nhiều lần, nhưng với căn cơ chậm lụt của mình, bản thân con vẫn còn nhiều sự rối rắm để lĩnh hội và chia sẻ phần đọc hiểu của mình. Sơ bộ con cũng hiểu được khái niệm về nguyên tố thô đều có nguồn gốc từ đất, nước, gió, lửa, không gian, thuật ngữ nhà Phật gọi là “tứ đại”. Những phạm trù về tinh thần như tình cảm, tâm lý tướng trạng vi tế hơn gọi là tinh tế, đó là những xúc tình tiêu cực như (tham, sân, si, mạn, đố), hoặc tích cực như quảng đại, tinh tấn, kiên quyết, bình thản là nguyên tố vi tế. Qua những phân tích, luận giải của Thầy con cũng hiểu được nguyên tố thô vốn dĩ nhanh cạn kiệt bởi vô thường. Nguyên tố vi tế biến đổi không ngừng cũng không thể tin chắc. Tốt nhất, tuyệt đối nhất là nương tựa vào yếu tố tinh túy, đó là tâm Trí huệ hay còn gọi là (Phật tâm, Bổn Lai diện mục, chơn như…), bởi đã tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy một nhưng tất cả, tuy tất cả nhưng gom vể một.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH | CHÁNH TƯ DUY - [...] on 2013/07/14 at 16:59 Mô Phật Nhờ bài giảng của Thầy con hiểu rõ được sự vô thường của thế…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status