Aug 22, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 93 Comments

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tu trong trạng thái động)

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tu trong trạng thái động)

Như đã đề cập ở bài trước, người tu cần tập trung vào 3 điểm tinh yếu mà đại sư Tông Khách Ba (Tây Tạng) đã huấn thị: “Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không”. Nếu thiếu một trong ba yếu tính giác ngộ này sẽ không thành tựu đạo quả.

Thực ra trong quá trình phát triển, đạo Phật dần dần thích nghi với “thời đại” nên xét lại để từ bỏ hoặc không nên ứng dụng những gì chưa thích hợp, hoặc không cần thiết trong Giới luật, trong đời sống Tăng đoàn và Cộng đồng cư sĩ. Ngay sau khi Đức Phật nhập diệt, vấn đề này được Phú Lâu Na tôn giả sau khi du hóa ở các nước khác trở về, đặt ra với Ca Diếp tôn giả, nhưng không được chấp nhận.

Đại sĩ Tông Khách Ba gọi là 3 điểm tinh yếu trên đạo trình giải thoát, tựa như kiềng 3 chân nếu thiếu một cũng khó nấu chín nồi cơm giác ngộ.

Thực chất vấn đề trên là “Xả ly những gì cần Xả ly” mà Đức Phật đã nêu ra khi còn tại thế. Trong mọi sự xả ly, quan trọng nhất là xả ly tâm linh, tức là chắt lọc tinh túy phù hợp với tính “thời đại”, “tính quốc độ”, tính “dân tộc”.  Đặc điểm xả ly của đạo Phật dựa trên nền tảng Chánh tư duy “Biết những điều cần biết” và sau cùng từ đó quyết định “Tu những pháp đáng tu”. Từ đây lộ xuất 10 tông phái đặc thù ở Trung Quốc, và Mật tông trở thành đặc thù của người tu Tây Tạng.

Thời đại hiện nay và con người hiện nay tu Mật tông cũng phải khác đi những gì thuộc về phương pháp, bởi vì Phương pháp Sư phạm luôn tính đến Đối tượng Sư phạm, tựa như dạy học sinh lớp chuyên khác với học sinh bình thường, dạy học sinh bình thường khác với học sinh thiểu năng. Do vậy, vào thế kỷ 21 đầy biến động toàn cầu, nhiều ảnh hưởng liên đới từ cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia nên người tu theo đó mà đầu tư vào thực hành Pháp trong trạng thái động hay tĩnh.

Về trạng thái tĩnh người tu thường thực hành pháp trong không gian linh thánh (chánh điện, thiền phòng..) như tụng kinh, lễ bái, cúng dường, niệm Phật, trì thần chú, giảng kinh…

Trên phương diện tụng kinh, là một trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật, tùy theo mỗi tông phái Phật môn mà tập trung chủ yếu khác nhau.Từ xưa đã thấy ở Tịnh độ tông tập trung chủ yếu vào 4 bộ kinh (kinh A mi đà Phật, Niệm Phật Ba la mật, Vô lượng Thọ Phật, Quán Vô lượng Thọ Phật); Thiên thai tông- kinh Pháp Hoa; Hoa Nghiêm tông- kinh Hoa Nghiêm; Luật tông- những kinh sách minh giải về  Giáo luật; Mật tông- Mật điển..Ngay cả Mật tông cũng có những bài nguyện, kệ của riêng từng dòng phái như Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug. Người tu thực hành cô đọng lại để tránh phân tán năng lượng, tạo được kết quả cao nhất là tuệ tri nhà Phật. Thời Đức Phật có ngài Chu đà bàn lợi ngộ tính cứng đặc, căn cơ chậm lụt, Đức Phật dạy cho một bài kệ để tư duy. Đến khi ngài thuộc được bài kệ ngắn với sự nhận thức suy luận sâu sắc, liền chứng thánh quả A la hán.

Ở nhiều chùa, tịnh xá thần chú nào cũng trì, kinh nào cũng tụng, rồi tụng theo mùa hoặc theo chủ đề. Để được an lạc cát tường họ tụng kinh Phổ môn, để cầu siêu họ tụng kinh Địa tạng hoặc Vu lan bồn, để triển khai trí tuệ họ tụng kinh Kim cang, Bát nhã, Pháp hoa, để trừ tà hộ ma họ tụng thần chú Đại bi, Lăng nghiêm, Ngũ bộ chú. Cứ vậy mỗi tối đều đặn đến chùa nhưng khi hỏi họ về tinh yếu đường tu, thuộc tông môn nào, đa số cư sĩ kể cả tăng sĩ dường như ngập ngừng. Người tu chẳng hiểu thấu đáo về đường tu của mình là gì, làm sao lường trước ổ gà, ổ voi trên xa lộ đến thành phố Giải thoát? Cho nên, nhiều chùa, tịnh xá vô tình để cư sĩ chúng ta trở thành Phật tử truyền thống, có nghĩa chỉ tin và không hiểu, chỉ biết mà không thực hành đúng Pháp. Viết đến đây tôi nhớ lại lời khuyến thị của Pháp vương Gyalwang Drukpa “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ gây ra rắc rối”. Cũng vậy, không ngẫu nhiên mà Cư sĩ Bồ tát Lý Bỉnh Nam đề nghị học trò mình, trong đó có Tịnh Không tỳ kheo, trong 5 năm đầu học đạo, không được “xem đây nghe kia”.

Cư sĩ Bồ tát Lý Bỉnh Nam

Ở Mật gia Song Nguyễn trong “Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông Tây Tang”, chỉ tụng đọc 3 bài kinh, nguyện tiểu biểu cho 3 yếu tính giác ngộ: kinh Bát đại nhân giác – Xả ly; kệ nguyện Luyện tâm bát đoạn – Bồ đề tâm; kinh Bát nhã ba la mật đa – Trí tuệ tánh không.

Những Giáo pháp khác như thiền tập, trì chú, lễ bái, cầu nguyện…đều diễn ra tương tự bằng sự xả ly phù hợp (Phương pháp đúng) để tập trung vào 3 yếu tính giác ngộ (Giáo pháp đúng). Tuy nhiên, khác với đời sống thầy tu trong chùa, tịnh xá, tu viện, người cư sĩ bận rộn mưu sinh nên không thể đến chùa mỗi tối, tụng kinh mỗi ngày 2-3 lần tại nhà, có người thiền tập 2-3 lần tại nhà. Song, thực hành như vậy cộng lại chỉ được 2-3 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại làm gì đây? Năng lượng tâm linh mới tụ lại, rồi dần dần bị phân tán theo thế sự đa đoan khi bước ra khỏi không gian linh thánh! Do vậy, người tu dù là tăng sĩ hay cư sĩ, vốn ở trong trạng thái động nhiều hơn là trạng thái tịnh, vậy phải cần phương pháp phù hợp: tu trong trạng thái động!

Thế nào là tu pháp của trạng thái động? Ở các chùa, tịnh xá, tự viện được Giáo thọ dạy rồi, tôi chỉ nêu vài luận điểm tham chiếu thôi. Giả sử như ai đó niệm thần chú Đại bi hoặc Lăng nghiêm quá dài, thì khi ở trong trạng thái sinh hoạt đời thường lẽ nào họ cũng niệm chú sao? Coi chừng sẽ bị trường hợp xe tông khi đi đường mà thực sự đã có xảy ra khi tập trung niệm chú, không chú ý chướng ngại vật. Do vậy, cần sử dụng thần chú ngắn để niệm thần theo bước chân là sẽ tiện lợi đối với trạng thái động, vốn chiếm nhiều thời gian hơn so với trạng thái tĩnh.

Giả sử như người tu cho rằng mỗi một thần chú có một công năng riêng như sám hối có thần chú A, cúng dường có thần chú B, tiêu tai có thần chú C, vậy thì làm sao có thể thuộc hết các thần chú để sử dụng trong đời sống vốn dĩ cần nhiều pháp đối trị với nhiều khó khăn khác nhau? Lại nữa, nếu vậy thì tại sao Quán Âm Tứ Thủ tuyên thuyết: “Chỉ cần trì niệm lục tự đại minh thần chú, chỉ một điều đó thôi là đủ”? Được biêt qua Mật điển, sau khi mất thần thức đối cảnh hãi hùng, chỉ cần niệm 1 thần chú là được giải thoát, nếu không tập trung vào một thì lúc ấy sẽ niệm câu nào, hay còn lựa chọn thần chú nào cho phù hơp?

Do vậy, cần sử dụng thần chú ngắn để niệm thần theo bước chân là sẽ tiện lợi đối với trạng thái động, vốn chiếm nhiều thời gian hơn so với trạng thái tĩnh.

Trong thiền tập cũng vậy! Người tu lâu ngồi khoảng 1-2 tiếng trong không gian linh thánh, còn rời khỏi đó sẽ thiền như thế nào? Đạo hữu Đức Minh ở Hà Nội đến Mật gia cho biết, dùng pháp quán chiếu hơi thở thì mọi nơi mọi lúc đều thiền được. Tốt! Nhưng khi nói chuyện với người khác bạn quán chiếu hơi thở được không? Khi bạn làm việc tập trung tựa như sửa máy vi tính, dạy học trên lớp bạn quán chiếu được không? Khi môi trường ô nhiễm nặng mùi, bạn quán chiếu được không? Khi đi đường bạn quán chiếu được không? Đành rằng hơi thở có mặt khắp mọi nơi, nhưng quán hơi thở cần đòi hỏi một không gian thích hợp, và tất nhiên không phù hợp với hoạt động nghề nghiệp và sinh hoạt đời thường. Oái ăm thay đời thường chiếm thời gian gấp 10 lần so với đời tu nếu phụ thuộc hoàn toàn vào không gian linh thánh!

Ở Mật gia Song Nguyễn không lấy hơi thở làm đối tượng thiền, mà dùng đề mục “Bồ đề tâm nguyện” là đối tượng thiền. Đề mục này nằm trong 16 động tác sinh hoạt đời thường làm phương tiện tiếp cận giác ngộ mà thành tựu giả Dilgo Khentse đã dạy biết bao thế hệ hành giả Mật tông. Phương pháp và mục đích của tu pháp này đã được viết trong bài “THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG”, tôi không cần nhắc lại. Tuy nhiên, vấn đề muốn nêu lên là do tính “thời đại” và “quốc độ” nên người tu giảm bớt năng lượng chỗ này mà đầu tư vào chỗ kia, gọi là Xả ly đúng pháp. Còn nếu tự chấp rằng khi tu phải vào chùa, khi thiền phải ở trước bàn thờ, trong không gian linh thánh, thì hãy tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mình, tôi không lạm bàn tới!  Để kết thúc  bài này, tôi trích lời comment của Mật Hải, ngõ hầu nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tính Xả ly trong tu tập:

Tiếp lời Mật Tuệ Tín chia sẻ về câu ngạn ngữ: Mọi con đường đều dẫn đến La Mã (thành Rome). Mật Hải còn nhớ có lần nghe Thầy giảng rằng, trong kinh Hoa Nghiêm (Đại Phù đồ Phật du hí Thần thông Biến hóa Kinh) đức Thế tôn đã dạy rằng: như nước biển chỉ có một vị mặn, tất cả giáo pháp của ta chỉ có một vị là giải thoát. 

“Thế nhưng không phải ai cũng đều gặp được pháp môn phù hợp. Rất nhiều người đã sai lầm ôm đồm nhiều pháp môn nên không tinh chuyên. Cũng như trong binh pháp có câu “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” vậy.” – Mật Hải hoan hỷ với những lời này của Mật Tuệ Tín, bởi vì sao, vì nếu một người sơ cơ trên bước đường tu học mà cứ mãi ôm đồm nhiều pháp môn, tựa như mỗi chân một thuyền, nay chèo thuyền này, mai sang thuyền khác, giữa lúc nước ngược dòng nhiều hiểm họa, sao có thể an toàn tiến nhanh về bến bờ giải thoát!?.

Om Mani Padme Hum

Dù biết rằng “Mọi con đường đều dẫn đến La mã” nhưng trong ngàn vạn con đường không lẽ ta lại đi lần lượt từng con đường này rồi đến con đường khác, hay đi nhiều đường cùng một lúc được chăng? Dù biết rằng tất cả giáo pháp của Đức Phật đều có vị giải thoát, nhưng chúng ta nên hiểu lời dạy này để ứng dụng trong việc giữ gìn giới luật và thi hành Bồ đề tâm dụng là – Không được phê bình giáo pháp, chớ không phải “ôm đồm” thực hành cùng một lúc nhiều pháp môn, hay do dự nay thử pháp môn này, mai thử pháp hành kia. Như lời Thầy đã dạy, ta phải biết xả ly sự “chấp pháp” để tránh rơi vào thảm cảnh “phương pháp sai”, nhờ đó mới có thể tiến tu trên đạo lộ giải thoát.
Nhưng chung quy, suy đi xét lại, nếu không có Thầy hướng dẫn, giảng giải chúng ta sẽ khó có thể tìm được pháp môn phù hợp với căn cơ của mình, và sẽ mãi lặn ngụp, lạc hướng bơ vơ giữa biển pháp mênh mông.

Làng Phước Thành ngày 22/08/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

 —————————————–
Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi doc bai nay cua Thay ,giup con hieu duoc nhieu dieu .
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Om Ah Hum.
 2. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni pe me hum.
 3. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  om ah hum
 4. Minh Thiên says:
  Dạ, Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy!
 5. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Om Ah Hum!
 6. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng này.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Đức Phật đã dạy rằng ngài thành Phật là nhờ làm được 3 điều sau:
  – Xả ly những gì cần xả ly
  – Biết những gì cần phải biết
  – Tu những pháp cần để tu
  Và Đạo Phật là tu tâm chứ không phải tu ở nơi chốn. Phật có ở tâm chứ không phải ở Chùa. Nếu người tu có thể thực hành được 3 điều Phật đã làm thì tức trong tâm có Phật, và việc tu tập không còn ngăn ngại, phụ thuộc vào thời gian hay nơi chốn.
  Trong thời buổi hiện nay và con người hiện nay với nhiều bận rộn thì khó có thể tu tập trong không gian linh thánh ( tĩnh) mà cần pháp tu trong không gian sinh hoạt đời thường ( động), nhưng vẫn không nằm ngoài 3 yếu tính giác ngộ xả ly, bồ đề tâm, tánh không ( chắt lọc tinh tuý phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc). Ví như : tất cả các thần chú đều có công năng như nhau, đều là kết quả tối cao trong tu tập của chư Phật, Bồ tát… thì người tu nên chọn thực hành thần chú ngắn để dễ dàng thực hành trong thời buổi bận rộn. Nếu niệm một bài chú Đại bi có thể 3 phút mới xong, thì có thể niệm 60 câu thần chú om mani padme hum trong 3 phút. Mỗi lần người tu kết thúc một thời khoá thực hành đều ” Nguyện đem công đức… trọn thành Phật đạo” là một lần thực hành bồ đề tâm. Một ngày cao nhất là khoảng 3 lần thực hành bồ đề tâm. Vậy nếu người tu dùng “Bồ đề tâm nguyện” làm đối tượng thiền, thực hành thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày tuỳ theo chánh niệm của mỗi người thì kết quả một ngày không thể 3 lần mà ít nhất là 30 lần thực hành phát bồ đề tâm( đơn giản nhưng hiệu quả, làm ít mà được nhiều ). Như Thầy có viết trong bài ” Người tu thực hành cô đọng lại để tránh phân tán năng lượng, tạo được kết quả cao nhất trong Đạo Phật là trí tuệ”.
  Tuy nhiên, Phật tử hiện nay phần lớn là tu theo truyền thống ” tin mà không hiểu, biết mà không thực hành đúng pháp” cho nên dù đến chùa nhiều, đọc tụng nhiều kinh nhưng vẫn chưa tiếp cận được trí huệ nhà Phật.
  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ của giáo pháp. Om Ah Hum!
 8. Dung Dana says:
  Kính bạch Đạo Sư !
  Con đã đọc và hiểu thêm. Cảm ân Đạo Sư khai sáng !
 9. Kinh bach thay, co da doc va rat biet on thay da khai sang cho con
 10. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch thầy,

  Biển pháp mênh mông, để tìm được pháp môn phù hợp với căn cơ của mình cần có vị thầy hướng dẫn. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sinh. Cầu nguyện cho các huynh đệ Kim Cang tinh tấn thực hành theo hướng dẫn của vị thầy để hanh thông trên con đường giải thoái.

  Om mani padme hum.

 11. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ !
 13. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 14. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được tầm quan trọng của yếu tính xã ly trong tu tập. Nếu như người tu không xã ly, cố chấp vào hình thức và khuôn khổ thì sẽ khó tiến tu . Cũng qua bài này, con biết được phương pháp thực hành pháp phải phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng thực hành. Thời đại hiện nay, con người bị cơm, áo, gạo tiền chi phối vất vả với cuộc sống mưu sinh thế sự, người cư sĩ tu tập có ít thời gian thực hành pháp trong trạng thái tĩnh. Khoảng thời gian họ thực hành pháp quá ít mỗi ngày được vài tiếng, có tu được hay không khi nhà cửa, con cái không ai chăm sóc. Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con pháp tu phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc. Chúng con là cư sĩ thời gian trong trạng thái động nhiều hơn trạng thái tĩnh, nếu thực hành pháp trong trạng thái tĩnh thì chúng con thực hành rất ít vì thời gian của thế sự còn nhiều. Thầy đã dạy cho chúng con thực hành 16 động tác Bồ đề tâm trong sinh hoạt hàng ngày, đây là pháp tu rất dễ dành cho cư sĩ giúp người tu được đời đạo song hành. Khi đó, chúng con thực hành pháp không dừng nghĩ, không gián đoạn như lời dạy Đại sĩ Marpa” Ngoài những thời khóa trong không gian linh thánh, những hoạt động đi, đứng, nằm ngồi vẫn giữ mạch thiền không gián đoạn, như dòng sông trôi trãi không dừng. Đó là pháp tu giải thoát khỏi vô minh, sẽ đạt cứu cánh tối hậu”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 15. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi thưa thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ giáo pháp đúng. Phương Pháp sai. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất çả chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi
 16. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con trong bài viết này ạ.

  Quả thật, thời gian trước do còn thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức nên con thấy việc đi tu cứ phải nên chùa, ăn chay hàng ngày, hàng giờ thật quá là khó, dần dần trở thành một rào cản khó khăn để con tiếp cận Phật Pháp. Nhưng may mắn con có duyên trở thành học trò của Thầy, được Thầy khai thị, chỉ dạy nên con hiểu thế nào là “xả ly đúng pháp”, thế nào là “duy tuệ thị nghiệp” như lời Đức Phật dạy chứ không phải chấp vào những hành động, hay nguyên tố thô như đi chùa, ăn chay mới là tu Phật.

  Qua bài viết, con cảm nhận được sự may mắn của mình khi được Thầy chỉ dạy cho những pháp tu đơn giản nhưng luôn theo đúng ba tinh yếu “Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không” như 16 động tác Bồ đề tâm trong sinh hoạt hàng ngày, đọc bài và comment trên chanhtuduy.com, niệm thần chú Mani. Nhờ sự chỉ dạy của Thầy, con có cơ hội học và thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày, tựa theo tinh thần “Pháp là cuộc sống” như lời Thầy dạy, cho con có cơ hội tích tập công đức và phát triển trí tuệ hàng ngày và hàng giờ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được trở thành học trò của Thầy, tu tập đúng chánh pháp cùng với những pháp tu phù hợp với hoàn cảnh, đời sống của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi con hoan hỷ với những giáo huấn của Thầy con hiểu được tất cả các biển điều có chung vị mặn củng như trong tu tập.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn ủa Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!
 20. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài con hiểu được “Xả ly đúng pháp” là phải xem hoàn cảnh, xem tính thời đại, tính quốc độ mà người tu tập được trao giáo pháp phù hợp như người tu sĩ ở chùa ở tu viện trong không gian linh thánh thì thực hành pháp tu ở trạng thái tĩnh.

  Như người tu cư sĩ tại gia với cuộc sống thế tục đầy lo toan thì có pháp tu phù hợp ở trạng thái động (cầu nguyện qua 16 động tác sinh hoạt hằng, niệm Thần chú theo bước chân).

  ” Đức Thế tôn dạy rằng: Như nước biển chỉ có một vị mặn, tất cả giáo pháp của ta chỉ có một vị là giải thoát”. Đức Phật đã chỉ ra nhiều con đường dẫn đến sự giác ngộ, giải thoát. Vì vậy người tu phải lựa chọn cho mình một pháp phù hợp với bản thân, lựa chọn cho mình con đường nào dẫn đến gần với Đức Phật hơn thông qua sự dạy bảo, dẫn dắt của vị Thầy tâm linh chuyên sâu về pháp tu đó để được đi đúng theo quỹ đạo chánh đạo.

  Tôi cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô được trường thọ.
 22. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Concảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 23. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài 10 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI( tu trong trạng thái động) rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy bài giảng của Thầy lợi lạc quá ạ chúng con sẽ cố gắng làm theo lời Thầy giảng dậy
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 24. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này.
  Con Lê Nữ Quỳnh Như nguyện mặc vào cái áo chánh kiến để ngăn chặn tà kiến.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 25. Quảng Dũng says:
  Kính Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này!
 26. Mật Tuấn Giác says:
  Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.
 27. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con biết được Mật gia Song Nguyễn theo phương pháp tu trong trạng thái động của tựu giả Dilgo Khenste, hướng dẫn dùng đề mục  “Bồ đề tâm nguyện” là đối tượng thiền, dùng 16 động tác sinh hoạt đời thường làm phương tiện tiếp cận giác ngộ mà vẫn phù hợp với những đối tượng bận rộn, không có thời gian tu tập trong không gian linh thánh.

  Con hoan hỷ với những gì con và các huynh đệ được học qua bài viết, cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Cầu thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

  • Kính bạch Thầy,

   Con xin bổ sung 1 ý quan trọng là ở Mật gia Song Nguyễn trong “Nghi quỹ hành trì Giáo pháp Mật tông Tây Tạng” chỉ tụng đọc 3 bài kinh nguyên tiêu biểu cho 3 yếu tính giác ngộ: kinh Bát đại nhân giác – Xả ly; kệ nguyện Luyện tâm bát đoạn – Bồ đề tâm; kinh Bát nhã ba la mật đa – Trí tuệ tánh không.

   Om mani padme hum.

 28. lephuongnhatoanh says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con là Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này của Thầy cho con hiểu được rằng pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ không có kết quả lợi lạc. Phải biết xả ly sự ” chấp pháp ” để tránh rơi vào thảm cảnh ” phương pháp sai ” để được tiến tu trên đại lộ giải thoát. Con hiểu được rằng tất cả các giáo pháp của Đức Phật đều có một vị là giải thoát.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

 29. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi
  Om mani padme hum

 30. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính bạch thầy, con đã đọc bài giáo huấn của thầy ạ!
  Con cảm tạ ơn thầy đã cho chúng con được tu pháp Mật tông, một pháp tu phù hợp với chúng con, những người cư sĩ sống đời sống gia đình và xã hội!
  Cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Cầu nguyện cho tất cả xác đạo hữu và bạn đọc chanhtuduy.com tinh tấn tu tập, thế sự hanh thông, luôn biết ơn vị thầy từ bi luôn để tâm đến chúng con!
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 31. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 32. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Kính

 33. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 10: Giáo Pháp đúng, phương pháp sai (Tu trong trạng thái động). Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng, đối với người Phật tử, quan trọng nhất và khó nhất là xả ly tâm linh. Một khi chúng con không dũng mãnh, dứt khoát từ bỏ những “phương pháp sai” mà mình đã từng mất nhiều thời gian vào đó mà không có kết quả gì với suy nghĩ “uổng phí” thì thật là sai lầm, chúng con sẽ tiếp tục lún sâu vào đường cùng không lối thoát.
  Với phương pháp tu tập như hiện nay mà hầu hết các chùa áp dụng đó là tụng niệm mỗi tối hoặc lên chùa lễ bái, cầu siêu, cầu an… hoàn toàn không phù hợp với những hành giả cư sĩ luôn tất bật với cuộc sống mưu sinh như chúng con. Thầy đã phân tích rằng khoảng thời gian thực hành Pháp trong không gian linh thánh mỗi ngày nhiều lắm chỉ 2 đến 3 giờ, như vậy nếu không có phương pháp tu phù hợp, chúng con sẽ lãng phí 20 giờ mỗi ngày vào công việc thế sự, làm đứt mạch đường truyền nối kết tâm linh với vị Thầy, làm phân tán năng lượng tinh túy vừa được tích tụ. Thật may mắn khi chúng con được là đệ tử của Thầy, vị Thầy sau hơn 25 năm nghiên cứu giáo điển, ứng dụng, thực hành giáo Pháp có kết quả tâm linh đã chắt lọc lại tinh túy Pháp tu trong trạng thái động “Bồ đề tâm định quán” để những hành giả có cuộc sống mưu sinh bận rộn, căn cơ chậm lụt như chúng con vẫn có thể tích lũy được nhiều công đức mỗi ngày. Ở Mật Gia Song Nguyễn, chúng con được vị Thầy tâm linh dẫn dắt, chỉ dẫn Pháp tu phù hợp với căn cơ của mình, tập trung vào những Pháp tu đơn giản nhưng lợi lạc vô song chứ không cần phải gồng mình đến chùa mỗi tối vừa tụng kinh, trì chú, lễ bái, thiền tập… bởi “Giáo Pháp mà không tinh túy là phiến diện”.
  Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì hạnh phúc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con về sự sai lệch trong cách tu của nhiều người hiện nay. Trước khi đến với chanhtuduy và được đọc bài, con đã từng đi những ngôi chùa và hầu hết những người mùng một ngày rằm ở đó đến tụng kinh niệm Phật, họ nói đã quy y vị sư ở chùa nhưng con cảm nhận được họ không rõ mình theo tông phái nào, chỉ đến tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật hàng tháng như lời Thầy chỉ dạy.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 35. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy qua những dòng luận giải ý nghĩa.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu. Qua bài con đã hiểu thêm về “Xả ly đúng cách” và tu trong trạng thái động giúp cho chúng con mặc dầu bận rộn với công việc thế sự và căn cơ chậm lụt vẫn có thể tích tập được công đức hàng ngày.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 37. Thưa Thầy!

  Con đã độc xông bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh giảng pháp của vị Thầy qua bài này con hiểu được cần thồi bui bây giời chùa Tịnh xá chỉ dại mỗi ngày Phật tử vào chùa lúc sáo giờ tụng kinh đến tám giờ  mắt thời gian lắm mẹ của con cũng tu phật nhưng vị Thầy của mẹ con dại bà thành phật tử truyền thống  con cảm tạ ơn vị Thầy cầu mông tắt cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 38. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và biết trong mọi sự xả ly, quan trọng nhất là xả ly tâm linh, tức là chắt lọc tinh túy phù hợp với tính “thời đại”, “tính quốc độ”, tính “dân tộc”.  Đặc điểm xả ly của đạo Phật dựa trên nền tảng Chánh tư duy “Biết những điều cần biết” và sau cùng từ đó quyết định “Tu những pháp đáng tu”. Người tu dù là tăng sĩ hay cư sĩ, vốn ở trong trạng thái động nhiều hơn là trạng thái tịnh, nên cần phải có phương pháp tu phù hợp: tu trong trạng thái động. Đệ tử chúng con may mắn được Thầy dạy những pháp tu trong trạng thái động là thần chú Mani  theo bước chân và “Bồ đề tâm nguyện” là đối tượng thiền qua 16 động tác sinh hoạt đời thường hằng ngày làm phương tiện tiếp cận giác ngộ mà thành tựu giả Dilgo Khentse đã dạy biết bao hành giả Mật tông nên năng lượng tâm linh không bị phân tán.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OmMani Padme Hum!

 39. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã học bài giảng “Bài 10 Giáo pháp đúng phương pháp sai: Tu trong trạng thái động” rồi ạ.

  Theo con hiểu, bài giảng của Thầy chỉ cho chúng con lời dạy của Đức Phật về “Tu những pháp cần để tu”.  Xét theo hoàn cảnh và 3 yếu tính: tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại thì người tu cư sĩ tại gia luôn bị chi phối, phân tán với cuộc sống thế tục đầy lo toan do đó rất khó để hành trì theo các nghi quỹ tu trong tăng đoàn truyền thống. Chính vì vậy, cần phải tìm một pháp tu chắt lọc được tinh túy phật môn, phù hợp với cuộc sống hiện tại để được đời đạo song hành.

  Nhờ trí tuệ và sự từ bi của Thầy, dựa trên 6 phát lồ tâm linh đã được thực chứng, chúng học trò và đệ tử Mật Gia Song Nguyễn được thực hành theo phương pháp tu trong trạng thái động. Pháp tu này theo như con hiểu và đang diễn tập thì dễ thực hiện, phù hợp với hoàn cảnh đời sống cư sĩ và sẽ mang lại hiệu quả rất cao nếu tinh tấn tu tập. Ở Mật Gia Song Nguyễn, Thầy đã hướng dẫn dùng đề mục “Bồ đề tâm nguyện” là đối tượng thiền, dùng 16 động tác sinh hoạt thường ngày và niệm thần chú theo bước chân làm phương tiện tiếp cận giác ngộ. Bên cạnh đó, trong “Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông Tây Tạng” chỉ đọc 3 bài kinh nguyện tiêu biểu cho 3 yếu tính giác ngộ là: Kinh Bát đại nhân giác – Xả ly; kệ nguyện luyện tâm bát đoạn – Bồ đề tâm và Kinh bát nhã ba la mật – Trí tuệ tánh không. Điều này tạo thuận lợi trong tu tập cho chúng con là những người khó nhớ, mau quên. Hiểu sâu xa, pháp tu trong trạng thái động mà Thầy truyền dạy cho chúng con diễn tập và thực hành chính là sự “xả ly” trong tu pháp tâm linh, giúp người tu xóa bỏ được “chấp pháp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng học trò, đệ tử chúng con vất vả, hao tổn công sức để phát kiến ra phương pháp tu trong trạng thái động nhằm mang lại lợi lạc nhất cho người tu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy,đã khai thị cho chúng con những bài Pháp lợi lạc.

  Con xin cầu nguyện cho Thầy ,Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu,hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 41. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm nhận rằng ngay cả đối với những hành giả thực hành trong cả trạng thái động và trạng thái tĩnh như chúng con dưới sự hướng dẫn của Thầy mà không tinh tấn thực hành pháp, mất tỉnh thức sẽ dẫn đến năng lượng tâm linh bị phân tán và gặp rắc rối. Đó là với phương pháp linh hoạt và ứng dụng trong đời sống để hành giả có thể thực hành mọi lúc. Chưa nói gì đến những Phật tử một ngày chỉ tập trung vài ba tiếng đồng hồ thực hành tụng kinh, niệm Phật, vv (10 hoạt động tâm linh) mà họ phải vật lộn với việc học thuộc những câu chú dài, phải tụng những câu kinh không hiểu ý nghĩa, phải đến chùa mặc dù sức khoẻ không cho phép, vv thì khó có thể tiếp cận được với từ trường tinh tuý mà tạo nên năng lượng tâm linh. Bởi vậy, ở nhiều Phật tử mặc dù mang tiếng tu tập nhiều năm nhưng không tập trung được năng lượng tâm linh, hoặc năng lượng tâm linh tạo ra không đủ để bù trừ những áp lực khác từ đời sống thế sự nên không tạo nên sự thay đổi đáng kể về tâm thức cũng như những phương diện khác trong đời sống. Do đó, tốc độ tiến tu chậm. Đành rằng mỗi người đều có Phật tánh và Phật tánh là bình đẳng nhưng mỗi thời đại thì chúng sanh lại được đặt trong những bối cảnh xã hội khác nhau. Không thể nào áp dụng phương pháp của thời đại cũ vào áp dụng nguyên vẹn vào bối cảnh xã hội thời đại này vì không phù hợp. Dẫn đến mặc dù có những người thực hành thật nhiều theo những phương pháp của thời đại cũ, song không hiệu quả bằng người làm ít mà “chất” vì phù hợp với thời đại. Con thấm thía lời dạy của Đại sỹ Tông Khách Ba rằng :”Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn Hiển giáo Đại thừa một a tăng tỳ kiếp”. Con hoan hỷ cảm niệm ơn phước được học giáo pháp đúng và có phương pháp đúng, phù hợp với tính dân tộc, tính quốc độ, tính thời đại. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con thấy người tu có thể linh hoạt thực hành bất cứ lúc nào, nhất là trong trạng thái động mà chiếm hầu hết thời gian của mọi người.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 44. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu hơn về tầm quan trọng của yếu tính xả ly. Đặc điểm xả ly của Đạo Phật dựa trên nền tảng chánh tư duy, đó là” biết những điều cần biết” và đi đến quyết định” từ những pháp đáng tu”.

  Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rằng giáo pháp đúng mà phương pháp sai thì sẽ không thể có kết quả. Không phải chúng ta cứ lên chùa mới là biết tu, cứ ăn chay mới là người tu, cứ tụng kinh niệm Phật hàng tiếng đồng hồ mới là tu… nếu chúng ta cứ bám chấp vào hình thức như vậy chẳng những tự khiến mình thấy khó khăn khi tu tập mà hiệu quả mang lại thì ít. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, người tu có thể lựa chọn những phương pháp thực hành phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian của mình, đó là tu trong trạng thái động.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 45. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết con hiểu được tầm quan trọng của việc xả ly để có thể tập trung vào những tinh yếu khi thực hành pháp. Đối chiếu với hiện nay chúng con đang được vị Thầy cho phép diễn tập hay thực hành những phương pháp tinh gọn và tinh túy từ sự chắt lọc sau nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng của vị Thầy. Nhưng nếu chúng con không tỉnh thức, không tinh tấn sẽ dễ dàng bị mất tỉnh thức và chánh niệm, dễ dàng đi lệch quỹ đạo chánh pháp lúc nào không hay nếu không có sự từ bi nhắc nhở và cảnh tỉnh từ vị Thầy. Vậy thì với sự ôm đồm quá mức như việc thực hành pháp hiện nay tại các chùa chiền, chưa kể đến những hoạt động tà kiến như dâng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu,…việc nhận học trò chỉ là để đánh bóng bản ngã, thêm nhiều cúng dường chứ không dạy chánh kiến cho đồ chúng. Thử hỏi xem vận mệnh tâm linh của họ sẽ trôi dạt về đâu. Cũng như nếu gặp được chánh pháp họ có thể xả ly để thực hành theo?.Từ đó cho thấy được tầm quan trọng của việc xả ly sự “chấp pháp” để tránh rơi vào “phương pháp sai” mà vị Thầy đã từ bi khuyến cáo.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế lâu dài.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài 10 ” Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai (Tu trong trạng thái động) mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu rằng, để đạt được giải thoát thì dù trong không gian tĩnh hay động, người tu đều tập trung vào 3 yếu tính giác ngộ “Xả ly, Bồ đề tâm và Trí huệ Tánh không” mà đại sư Tông Khách Ba đã huấn thị.
  Vì thế đối người có đời sống gia đình thì phần lớn luôn bận rộn với cuôc sống mưu sinh khóc liệt. Nếu chỉ tập trung vào thiền tĩnh, hàng ngày phải đến chùa tụng niệm… thì chắc chắn sẽ khó lòng mà tu tập, chỉ ngoại trừ những ông già bà lão cô đơn lúc tuổi mùa thu của cuộc sống.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy chúng con dù thực hành hay thực tập với “thiền động” qua 16 động tác “Bồ đề tâm nguyện” (đi, đứng, nằm, ngồi…) rất đơn giản nhưng lợi lạc vô song.
  Và Đức Phật từng thuyết rằng:”Như biển có cùng một vị mặn, các pháp của ta có cùng một vị giải thoát”, cho nên mỗi người đều có căn cơ khác nhau mà chọn cho mình một pháp tu phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại để thực hành Pháp không bị gián đoạn, giúp an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 47. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, ” Đức Phật dạy lúc còn tại thế ” Xả ly những gì cần xả ly” trong mọi sự xả ly quan trọng nhất là xả ly về tâm linh, tức là chắc lọc tinh túy phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc và yếu tố xả ly của đạo Phật dựa trên nền tảng Chánh tư duy ” Biết những điều cần biết” và sau cùng từ đó quyết định ” Tu những pháp đáng tu”.

  ” Đức Phật dạy: Như nước biển chỉ  có một vị mặn, tất cả các giáo pháp của ta chỉ có một vị là giải thoát” dù biết rằng tất cả giáo pháp của Đức Phật đều có vị giải thoát, nhưng chúng ta nên hiểu lời dạy này để áp dụng trong việc giữ gìn gới luật và thi hành Bồ đề tâm dụng là không được phê bình giáo pháp, chớ không phải “ôm đồm” thực hành cùng một lúc nhiều pháp môn  hay do dự nay thử pháp môn này mai thử pháp môn kia. Giáo pháp của Đức Phật truyệt đối đúng, nhưng người thực hành sai sẽ mang lại hậu quả thay vì kết quả.

  Như lời Thầy đã dạy: Trong thực hành pháp  phải biết xả ly sự “chấp pháp” để tránh rơi vào thảm cảnh ” phương pháp sai” nhờ đó mới có thể tiến tu trên đạo lộ giải thoát”. Do đó, trong thực hành pháp nếu không có vị Thầy chỉ dạy, hướng dẫn sẽ khó có thể tìm được pháp môn phù hợp với căn cơ, trình độ của mình, phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, phù hợp với từng đối tượng sư phạm bằng những phương pháp sư phạm và phương tiện thiện xảo của vị Thầy.

  Ở Mật gia song Nguyễn, chúng con được vị Thầy chỉ dạy những pháp tu đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành và phù hợp với mọi căn cơ, lứa tuổi của học trò và mang lại hiệu quả tâm linh cao. Với pháp tu “Bồ đề tâm định quán” cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày ( hay còn gọi là thiền động), giúp chúng con thực hành, diễn tập không ngừng nghỉ trong suốt gần 16/24 giờ từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ, trong khi đó Phật tử cư sĩ đến chùa chỉ được thực hành pháp (thiền tĩnh) từ 2-3 giờ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc” bài 10 Giáo pháp đúng, phương pháp sai( Tu trong trạng thái động)” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải ,khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài 10″ Giáo pháp đúng, phương pháp sai ” rồi thưa Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 50. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 51. Akshay Kumar says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Akshay Kumar sang tiếng Việt như sau ạ:

  “Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết hay. Theo con hiểu Phật tử nên học thực hành câu thần chú ngắn, gọn, dễ nhớ và cần có vị Thầy hướng dẫn, chỉ bảo.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.”

 52. Tantra Amishuta says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Amishuta sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này. Đúng là có rất nhiều con đường đến Rome nhưng nếu không có sự hướng dẫn của Thầy thì chúng con khó có thể đạt được giải thoát chỉ với việc tìm kiếm tất cả các thông tin về đạo Phật. Chúng con sẽ bị mất phương hướng, chán nản và dễ dàng từ bỏ đạo Phật khi tiếp nhận nhiều thông tin về đạo Phật. Nếu không được Thầy dạy chúng con lớp lang thứ tự thì tất cả thông tin về đạo Phật từ kinh sách cũng không có ý nghĩa gì.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã viết bài trên chanhtuduy.com dạy chúng con và hữu tình.

  Con cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.”

 53. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng điều quan trọng là thực hành pháp trong trạng thái động,  trong cuộc sống hàng ngày; và khi thực hành pháp thì cần phải tập trung vào một phương pháp rõ ràng,  không được thực hành nhiều giáo pháp cùng một lúc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 54. Tantra Sagovana says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng điều quan trọng là thực hành pháp trong trạng thái động,  trong cuộc sống hàng ngày; và khi thực hành pháp thì cần phải tập trung vào một phương pháp rõ ràng,  không được thực hành nhiều giáo pháp cùng một lúc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 55. Navin Kumar says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Navin Kumar sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này. Con hiểu rằng điều quan trọng là thực hành pháp trong cuộc sống hàng ngày và chúng con không nên thực hành nhiều giáo pháp cùng một lúc ạ.

 56. Tantra Mashinaga (Mark Hamilton) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con hiểu rằng chúng con nên tận dụng các hoạt động hàng ngày để thực hành pháp. Và con cũng hiểu rằng chúng con không nên thực hành thêm  tông phái khác bởi vì điều đó không có lợi cho con, con nên thực hành duy nhất kim cang thừa. Con hiểu rằng kim cang thừa là một trong những tu pháp mà đức Phật đã chỉ dạy chúng sanh đạt được giác ngộ tối thượng. Con mong chờ được đọc thêm nhiều bài viết của Thầy để con có động lực hành pháp.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh,  trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được hạnh phúc chân thật.

  Om Mani Padme Hum.

  Con Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

  …………………………………………………………………………..

  Dear Guru,

  Thank you for this article. My understanding lf this article is that We must use our daily activities to practice the dharma. I also understand that I should not try to practice other schools of discipline because it will not serve me as well as only practicing vajrayana buddhism. I think personally that vajrayana buddhism is indeed what the Buddha had in mind when he gave us thousands of paths to reach enlightenment. I look forward to many more articles from my Guru, in order to strengthen my practice.

  May Guru live a long and happy life

  May all beings be free from suffering and attain happiness

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga(Mark Hamilton)

   

 57. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài : bài 10 : Giáo pháp đúng phương pháp sai ( tu trong trạng thái động )

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy ban cho chúng con .Qua bài con hiểu được Đạo Phật là tu tâm chứ không phải tu ở nơi chốn ,Phật có ở tâm chứ không phải ở chùa nên người tu có thể thực hành được ba điều Phật dạy là ( xả ly những gì cần cả ly , biết những gì cần phải biết , tu những pháp cần để tu ) thì tức là trong tâm có Phật , và việc tu tập không còn ngăn ngại phụ thuộc vào thời gian hay nơi chốn nữa

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban  cho chúng con pháp tu phù hợp với tính thời đại ,quốc độ ,dân tộc , chúng con là cư sĩ thời gian trong trạng thái động nhiều hơn trạng thái tĩnh ,nếu thực hành pháp trong trạng thái tĩnh thì chúng con thực hành rất ít vì thời gian của thế sự còn nhiều vì vậy như lời dạy của vị Thầy là chúng con nên thực hành Pháp trong trạng thái động và sử dụng thần chú ngắn để niệm thần theo bước chân là sẽ tiện lợi

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện Mật Hoàng  Phúc thác sanh vào cõi lành

  Om mani padme hum

 58. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã sách tấn con ạ

  Om mani padme hum

 59. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, 

  “Người cư sĩ bận rộn mưu sinh nên không thể đến chùa mỗi tối, tụng kinh mỗi ngày 2-3 lần tại nhà, có người thiền tập 2-3 lần tại nhà. Song, thực hành như vậy cộng lại chỉ được 2-3 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại làm gì đây? Năng lượng tâm linh mới tụ lại, rồi dần dần bị phân tán theo thế sự đa đoan khi bước ra khỏi không gian linh thánh! Do vậy, người tu dù là tăng sĩ hay cư sĩ, vốn ở trong trạng thái động nhiều hơn là trạng thái tịnh, vậy phải cần phương pháp phù hợp: tu trong trạng thái động!”

  Con đọc đến đây thì như được khai sáng nhận thức, con hiểu hơn về pháp tu mà Thầy phát kiến ra mới đơn giản mà tinh tuý đến nhường nào. Con xin tán thán công trình của Thầy, phát kiến tâm linh đầy trí huệ và tấm lòng Bồ đề tâm cao cả, để ai ai có tâm nguyện học pháp cũng có thể tiếp cận và thực hành, không còn mặc cảm đời sống thế tục xa rời không gian linh thánh mà ngại tu tập nữa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải. 

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ. 

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 60. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Đức Phật đã dạy “Như nước biển chỉ có một vị mặn, tất cả các giáo pháp của ta đều có cùng một vị là giải thoát”. Nhưng xét trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc sống bận rộn hơn và căn trí của chúng con đã ở thời mạt pháp. Nếu vẫn còn chấp pháp mà ôm đồm thực hành nhiều pháp hoặc thử hết pháp này đến pháp khác thì chỉ nhận lấy hậu quả chứ không phải kết quả. Hoặc như dù đã được vị Thầy từ bi truyền trao những phương thức tinh túy như Lục diệu pháp môn trong Yoga Thanh Trí nhưng không biết trân quý, không “xả ly thế sự” cho thực hành pháp sẽ còn “gặp rắc rối” do không tập trung được năng lượng tâm linh. Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn công hạnh vị Thầy đã giúp chúng con được học “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng” bằng nhiều phương tiện thiện xảo cả hiền minh lẫn phẫn nộ, giúp chúng con trên con đường tu tập luôn theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ.

 62. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua ” Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tu trong trạng thái động)” rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc này giúp chúng con hiểu được con người luôn bận rộn tìm pháp tu chánh thống đã khó mà khó có thể tu tập trong không gian linh thánh ( tu trong trạng thái tĩnh) do đó cần pháp tu trong không gian sinh hoạt đời thường ( tu trong trạng thái động)nhưng phải đảm bảo 3 yếu tính giác ngô: xả ly, bồ đề tâm, tánh không là rất cần thiết phù hợp với tính quốc đại, quốc độ, dân tộc để đi đến bến bờ giải thoát. Qua đó cho ta thấy biển pháp mênh mông để tìm được pháp tu phù hợp với căn cơ của mình thì cần phải có vị Thầy hướng dẫn là điều quan trọng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 63. Mật Tường Vân (14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hiểu rằng hành giả cần tạo nên năng lượng tâm linh thanh tịnh liên tục. Khi đủ về lượng,  chắc chắn thay đổi về chất,  mọi cõi hiện hóa trước mắt hành giả tùy theo đạo hạnh,  trình độ tâm linh và năng lượng tâm linh. Chỉ thiền tập tại chùa hay trong không gian linh thánh 1-2 đồng hồ rồi phải trở lại với bộn bề của thế sự,  năng lượng ô trược,  bất tịnh của cõi vô lượng khổ vây quanh thì năng lượng thanh tịnh vừa có được lại tan biến mất,  chất không tăng thì lượng làm sao thay đổi? Người tu khó có thể thoát khỏi khổ đau sinh tử.

  Phương pháp thực hành trong trạng thái động phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay và đối tượng thiền tập là bồ để tâm,  là trường tâm linh thanh tịnh quay quanh trục Thầy,  Phật Pháp tăng thì không cần dụng công,  năng lượng thanh tịnh tự nhiên tích tập được thông qua các hoạt động thân ngữ tâm hàng ngày,  nhờ vậy mà hành giả đạt được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội, đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.  Con cầu nguyện tâm nguyện hoạt dụng bồ đề của Thầy thành công viên mãn, vì lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết 10 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI : Tu Trong Trạng Thái Động.

  Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con được diễn tập/ thực hành Bồ đề tâm định quán qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi ( trong trạng thái động nhưng vẫn có thể tạo ra năng lượng tâm linh thanh tịnh giúp thân tâm an lạc nhờ xoay quanh trục Thầy, Phật, Pháp, Tăng).

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 66. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc xong bài giảng của Thầy ạ

  Con cầu nguyện cho Thầy .Cô mạnh khỏe vì lợi lạ chúng sinh

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

 67. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết

  Con cám ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum .

 68. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 69. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Chúng con vô cùng may mắn khi hạnh ngộ vị Thầy hướng dẫn thực hành Pháp trong trạng thái động. Cư sĩ chúng con còn bộn bề thế sự công việc, cơm áo gạo tiền, quan hệ gia đình dòng tộc. Nếu như thực hành theo khuôn khổ nhất định như các vị tăng ni trong chùa tụng kinh gõ mõ đúng giờ đúng khắc, đọc kinh, trì chú theo chủ đề  thì chắn chắn rằng sẽ gặp rắc rối khi song hành Pháp và cuộc sống. Vì cư sĩ lượng thời gian động trong cuộc sống chiếm gấp 10 lần thời gian tĩnh. Điều đó sẽ dẫn đến người tu sẽ chọn một trong hai (từ bỏ gia đình chọn tu tập hoặc quay về đợi đến già mới tu được). Điều này dẫn đến mất hạnh phúc gia đình gây ác cảm với người thân hoặc ngược lại bỏ lỡ cơ hội tu tập giải thoát.

  Con cảm tạ Thầy đã phát kiến tu pháp thiền trong trạng thái động phù hợp với người cư sĩ, phù hợp tính thời đại hiện nay. Dù cho chúng con bận rộn nhưng không thể không ăn, không uống, không đứng, không ngồi v.v.. Lượng thời gian này chiếm tỉ lệ rất cao so với thời gian tĩnh của bản thân cũng như thời gian tĩnh của các vị tăng ni trong chùa. Chúng con dễ dàng thực hành mọi lúc mọi nơi mà lại không ảnh hưởng đến cuộc sống. Thực hành theo phương pháp này các học viên đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Sống cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh do virut Corona sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 70. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Bài 10 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI ( TU TRONG TRẠNG THÁI ĐỘNG ) của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã khai thị và giảng giải cho chúng con được hiểu sâu sắc về cách tu trong trạng thái động .

  Theo lời giáo huấn của Đại sư Tông Khánh Ba , người tu cần phải biết 3 yếu tính giác ngộ là : xả ly , bồ đề tâm , tánh không , trong đó quan trọng nhất là xả ly tâm linh , là chất lọc tinh túy cho phù hợp với tính quốc độ , tính dân tộc , tính thời đại . Từ đó giúp cho các tăng sĩ, cư sĩ : biết những gì cần biết và tu những pháp đáng tu .

  Con cảm đội ơn Thầy đã lý giải cho chúng con hiểu về những bài kinh chủ yếu trong lúc thực hành pháp , với 6 phát kiến tâm linh khoa học mà Thầy đã nghiên cứu và khảo sát , không phụ thuộc vào thời gian , không gian , không ảnh hưởng đến ai trong lúc tu tập và thực hành pháp , đã vậy còn mang lại lợi lạc vô song , đúng như lời di giáo của Pháp vương Gyalwang Drukpa ” Pháp cần phải thực hành đúng , nếu không sẽ gây ra rắc rối ” .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 71. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con pháp danh là Mật Nguyên Minh.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và an tịnh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài 10 giáo pháp đúng, phương pháp sai.

  Con kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn .

 73. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sơm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Trong thời đại hiện nay con người luôn bận rộn với công việc, trách nhiệm, những mối quan hệ… nên việc thực hành pháp trong không gian tĩnh không dễ dàng chút nào, nhưng với pháp tu trong trạng thái động thì bất kì ai cũng có thể thực hành được. Và đặc biệt là mạch pháp liên tục không bị gián đoạn. Người nhàn rỗi thực hành pháp là chuyện bình thường, người bận rộn mà vẫn có thể thực hành pháp không gián đoạn mới là chuyện hy hữu, đáng quý.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Corona sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

 76. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn.

 77. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy, Cô!

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm bị tiêu trừ.

 78. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị giúp con hiểu rằng; người tu dù cư sĩ hay tăng sĩ, vốn ở trạng thái động nhiều hơn là trạng thái tịnh.
  Do vậy, nếu muốn thành tựu đạo quả thì người tu cần phải có một phương pháp phù hợp: “tu trong trạng thái động” để không gián đoạn mạch pháp. Điều mà chúng con được vị Thầy dạy qua 16 động tác sinh hoạt thường nhật làm phương tiện giác ngộ.
  Bên cạnh đó, 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã dạy là Giáo pháp đúng ; nhưng do người tu “chấp pháp” (thực hành cùng lúc nhiều pháp môn) và không nương theo tính “quốc độ; dân tộc; thời đại” để chọn lọc “Tu những pháp đáng tu” là Phương pháp sai. Thật giống, một võ sĩ mà tập luyện nhiều binh khí nhưng không tinh chuyên, đã vào trận đánh rồi mà còn bâng khuâng không biết sử dụng loại binh khí gì cho đến khi bị địch thủ đánh bại ; bởi vậy ngài Liên Hoa Sanh đại sĩ đã chỉ ra “Giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 79. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ bài viết của vị Thầy khai thị tâm linh cho chúng con hiểu thêm về cách tu trạng thái động thật là vì diệu của chánh pháp Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy đã từ bi phát kiến ra.qua bài luận giảng von hiểu thêm tu tâm có Phật, tu là mọi lúc và mọi nơi chứ không cần chùa chiền hay tịnh xá.vị Thầy đã khai thị những pháp tu trạng thái động thật là ý nghĩa và lợi lạc dành cho chúng sanh biết cách và dể tu tập công đức và thoát khỏi cảnh luân hồi và được làm người hành giả của đức Phật.con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ ạ

  Om Mani Padme Hum

 80. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con món quà quý báu để một lần nữa chúng con nhận thấy sự may mắn trong kiếp này của mình khi tìm được vị Thầy người có phương pháp sư phạm vi diệu để chỉ dẫn chúng con đến gần hơn với pháp và hơn nữa phù hợp với tính quốc độ, thời đại, dân tộc để phù hợp với cuộc sống bận rộn thế sự đa đoan của chúng sanh. Để  khai thắc triệt để những lợi lạc từ việc thực hành pháp mang lại vị Thầy đã ban cho chúng con phương pháp ” tu trong trạng thái động” mà không ai có thể ngờ tới mà lợi lạc thì không thể nghĩ bàn khi dù ở bất cứ đâu, thời gian nào, dù đang đi, đứng, nằm , ngồi đều có thể thực hành liên tục không gián đoạn. Pháp tu đó phù hợp với tất cả mọi người, mọi tầng lớp lứa tuổi không phân biệt trí thức hay lao động miễn chúng sanh chăm chỉ thực hành , ứng dụng và đặt niềm tin nơi vị Thầy đều đạt được thành tựu xuất thế gian trên con đường tu tập.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 81. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.Con cảm tạ Thầy.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum.

 82. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kinh Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

 83. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về giá trị vô song của “Bồ đề tâm định quán”.

  Tu pháp tâm linh này không chỉ đơn thuần tích tập Bồ đề tâm qua việc đem tâm từ bi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật, mà còn tích lũy trí tuệ qua sự kết hợp giữa thân, ngữ, tâm rèn luyện sự tỉnh thức rèn luyện được thiền pháp minh sát tuệ. Với phương pháp này học viên không phụ thuộc vào không gian tĩnh mà vẫn thực hiện ngay trong cuộc sống với sinh hoạt hàng ngày vừa tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ (Mật thừa có tốc độ tiến tu nhanh hơn hiển giáo đại thừa một A tăng tỳ kiếp).

  Con cảm tạ Thầy nhờ vào trí tuệ của Thầy đã tạo phương pháp đúng áp dụng phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại. Nhờ vào phương pháp này chúng con làm ít nhưng được nhiều thay vì các nơi áp dụng phương pháp sai Phật tử làm nhiều (từ thiện bố thí, phóng sanh, tụng niệm, ngồi thiền v.v..) nhưng được ít, thậm chí không có chi hoặc âm đức tổn phước. Bởi vì động cơ thực hành của họ không xuất phát từ Bồ đề tâm mà chỉ để phục vụ cho ngã ái của mình.

  Qua đây con hiểu được vai trò của vị Thầy vô cùng quan trọng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 84. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi nhắc nhở. Con sẽ đọc lại ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om mani padme hum!

 85. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con hiểu được: lời Đức Phật dạy “tất cả đại đương điều có một vị mặn, giáo pháp của Ngài đều có một vị giải thoát”. Tuy nhiên đối với chúng sanh muôn trùng vạn trạng: tuổi tác, hoàn cảnh sống, căn cơ, trình độ  khác nhau. Đối với người rảnh rỗi khác người bận rộn, người tầng lớp trí thức khác người bình dân, người trẻ khác người lớn tuổi. Thế thì không thể áp dụng cùng một phương pháp cho tất cả các người. Nếu như các nơi chùa, tự viện nghiêm khắc việc thực hành tụng kinh gõ mõ đúng giờ, đúng khắc, phải phụ thuộc vào không gian linh thánh thì sẽ gây trở ngại cho các Phật tử tại gia. Thậm chí nếu không trở ngại thì mỗi ngày  các vị thực hành tinh tấn cũng khoảng 4 giờ/ 1 ngày.  Đã  vậy họ còn gây nên cái nhìn và  sự hiểu lệch lạc về đạo Phật. Người ta thường chọn câu an ủi là đến khi già rảnh rỗi mới tu được. Thấy ai còn trẻ mà tu thì họ tỏ ra thương hại sao còn trẻ mà tu v.v.. Thế nhưng vô thường đến không hẹn trước, đợi khi già mới tu mà biết bản thân có sống được tới gì không.

  Chúng con may mắn hạnh ngộ vị Thầy hướng dẫn giáo pháp đúng phù hợp với tầng lớp cư sĩ nhiều bận rộn, ít nhớ mau quên. Chúng con có thể thực hành mọi lúc mọi nơi không phụ thuộc vào không gian linh thánh. Thời gian thực hành luôn luôn không gián đoạn qua các hành động sinh hoạt hàng ngày: ăn, uống, đi, đứng, ngồi, ngủ, thức v.v… Nhờ vậy hành giả tích tập công đức một cách nhanh chóng.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 86. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ  bi sách tấn con ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 87. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status