Aug 22, 2013

Posted by in Giáo điển | 50 Comments

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI   (Tu trong trạng thái động) Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tu trong trạng thái động) Như đã đề cập ở bài trước, người tu cần tập trung vào 3 điểm tinh yếu mà đại sư Tông Khách Ba (Tây Tạng) đã huấn thị: “Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không”. Nếu thiếu một trong ba yếu tính giác ngộ này sẽ không thành tựu đạo quả. Thực ra trong quá trình phát triển, đạo Phật dần dần thích nghi với “thời đại” nên xét lại để từ bỏ hoặc không nên ứng dụng những gì chưa thích hợp, hoặc không cần thiết trong Giới luật, trong đời sống Tăng đoàn và Cộng đồng cư sĩ. Ngay sau khi Đức Phật nhập diệt, vấn đề này được Phú Lâu Na tôn giả sau khi du hóa ở các nước khác trở về, đặt ra với Ca Diếp tôn giả, nhưng không được chấp


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status