Aug 31, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 89 Comments

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

          Trước khi  bước qua bài mới, chúng ta trở lại với “la bàn” trí tuệ định hướng mà luận sư Dharmakirti đã nêu ra:

1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ

2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng

3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành

4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng

5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn

                Bàng bạc ở 10 bài trước tôi đã đề cập ít nhiều đến sự “xả ly” thế sự trên bình diện tâm thức, tạm gọi là “ngã chấp”; sau đó nhấn mạnh về sự “xả ly” trong tu pháp tâm linh, tạm gọi là “pháp chấp”. Hai vấn đề này được luận giải theo hai luận điểm trên: (1) Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ (2) Biết thấu đáo những phương pháp để từ bỏ chúng.

Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi thầy dạy học trò:

Bây giờ, nương theo sự gia trì của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini tôi sẽ tiếp tục trình bày thêm hai luận điểm tiếp theo: (3) Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành (4) Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng. Nên hiểu những cụm từ “biết tất cả, biết thấu đáo, biết trọn vẹn” nội hàm trong tinh túy giáo pháp, chứ không phải bao quát đa diện.

Do vậy, theo định hướng của 3 yếu tính giác ngộ (xả ly, bồ đề tâm, tánh không), chúng ta bắt đầu biết đúng những đối tượng cần thực hành, đó là bồ đề tâm được coi là cốt lõi của Đại thừa mà kinh Hoa Nghiêm đã nêu rõ.

Có nói rằng Hiển giáo phát Bồ đề tâm bằng tứ hoằng thệ nguyện, Mật giáo- 7 giai đoạn quán niệm Bồ đề tâm do thánh sư Atisha (Ấn Độ) phát lộ, sau này đại sư Tông Khách Ba bổ sung 4 giai đoạn. Hiện nay trong Mật tông Tây Tạng thực hành quán niệm 11 giai đoạn. Ở Mật gia Song Nguyễn, những hành giả Mật tông căn cơ chậm lụt nên chỉ “biết đúng” bằng 2 luận đề sau: (1) Bồ đề tâm nguyện là khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật; (2) Bồ đề tâm dụng là khi giới thiệu, hướng dẫn cho tất cả chúng sanh pháp tu thành Phật. Trên nền tảng này, chúng tôi luận giải về LÝ và SỰ song hành trong một tu pháp Mật giáo. 

Phát Bồ đề tâm:

Đây là một điểm quan yếu của Mật giáo mà Hiển giáo ít thực hành pháp môn này trong những sinh hoạt hằng ngày như một phương tiện phát Bồ đề tâm, làm nền tảng tiếp cận giác ngộ. Viết đến đây tôi nhớ lại nhiều đạo hữu là nhân viên văn phòng đến thỉnh vấn cùng một vấn đề: “Làm sao có thể tu hành, phát Bồ đề tâm trong khi không thực hành chánh khoá ở chùa?”. Sau đây là cách dạy của Mật giáo:

@ .Khi đi vào giấc ngủ chúng ta nên niệm thầm: “Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối”.

“Cầu mong tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”

@ . Khi thức dậy: “Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ”

@. Khi ngồi xuống : “Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được Kim cang toà”

@. Khi đứng dậy: “Cầu mong tất cả chúng sanh có được thân tướng một vị Phật”.

@. Khi nhóm lửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh thiêu rụi cảm xúc phiền não”.

@. Khi ăn : “Cầu mong tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”

@. Khi uống nước: “Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ”.

@ Khi mặc quần áo: “Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và hổ thẹn”

@. Khi thắt dây lưng: “Cầu mong tất cả chúng sanh thắt cội gốc điều lành”

@. Khi mở cửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát”.

@ Khi đóng cửa: Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào coi thấp”.

@. Khi đi ra ngoài: “Cầu mong tôi khởi hành trên con đường giải thoát tất cả chúng sanh”.

@. Khi đi lên dốc: “Cầu mong tôi đưa tất cả chúng sanh lên các cõi giới cao.”.

@. Khi xuống dốc : “Cầu mong tôi giải thoát chúng sanh thoát khỏi các cõi thấp.”.

@ Khi thấy khổ đau: “Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu”.

@ Khi thấy điều hạnh phúc: “Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh”.

…Trên là lời dạy của thành tựu giả Dilgo Khentse viết trong quyển “Viên Ngọc Như Ý”Về phương pháp này, Lodu Rinpoche, người Tây Tạng khẳng định: “Một người có thể thực hành toạ thiền và trì chú trong nhiều năm, và người khác có thể thực hành khi sống trong môi trường đời thường với những sinh hoạt hằng ngày. Người thứ hai có thể đạt giác ngộ sớm hơn bởi họ xử sự với đời sống hằng ngày như một thực hành tâm linh, chuyển hoá hoàn cảnh thế sự thành các hiện tượng tâm linh” (trích tác phẩm “Lời khuyên khẩn thiết”).

Thành tựu giả Dilgo Khyentse

    @. Điểm lưu ý của Bồ đề tâm:

(a). Nhiều người nghĩ bồ đề tâm là gì đó cao siêu, chỉ dành cho bậc chân tu, hiền thánh tăng. Họ nghĩ rằng cần phải nghiên cứu giáo lý nhiều năm rồi mới bắt đầu tu. Sau nhiều năm tu tập rồi mới có thể đạt tâm xả ly và phát bồ đề tâm. Đến khi nào đắc pháp rồi họ mới giúp đở chúng sanh. Đây là quan điểm sai lầm, bởi lẽ nếu có một chương trình cố định như vậy thì tử thần đến lúc nào không hay, trước khi chúng ta bước vào cửa đạo.

(b) Nhiều người nghĩ rằng phải đi bố thí, từ thiện, tham gia nhiều vào công tác thiện nguyện, cứu trợ nhiều nơi là bồ đề tâm. Thực ra, đó là thực hành “Sáu Ba la mật”. Bồ đề tâm là giúp chúng sanh theo quỹ đạo chánh pháp Phật đà, gồm 2 loại: Bồ đề tâm nguyện là cầu mong cho tất cả chúng sanh thành Phật. Bồ đề tâm dụng là giúp cho chúng sanh thực hành pháp tu thành Phật.

(c) Nhiều người lo rằng Bồ đề tâm là trước hết phải gầy dựng tâm bình đẳng, tâm từ bi. Bản thân mình, gia đình mình mà còn chưa lo được, huống gì là lo cho chúng sanh khác. Điều này không cần quan ngại. Mật giáo có phương tiện thần chú và phát bồ đề tâm, quán tưởng Bổn tôn, thì bản thân mình tự động khởi phát Bồ đề tâm mà không cần phải gắng sức như các pháp môn ở Kinh thừa Hiển giáo.

(d) Bồ đề tâm dụng sẽ được phát triển và thành tựu trong khi nhập Bồ tát hạnh thì hành giả cần chuẩn bị “ngũ minh” (năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến đạo Phật). Sau đây là trình bày tình tự của ngũ minh:

* Một là “Nhân minh”, người ta thường dịch là “logic”, nhưng theo đại sư Wan Ko Yeshe Norbu cho rằng đây là logic của luật Nhân Quả. Hiểu được nguyên lý này ta có thể thấy được quá khứ (nhân), và tương lai (quả). Chẳng hạn như ngọn đèn thì bóng tối và ánh sáng của nó tạo ra những nghiệp báo khác nhau. Những đối tượng nào ở những vị trí khác nhau với ngọn đèn thì được ảnh hưởng khác nhau.

Cũng vậy đối với nghiệp báo nhân quả theo nhân minh luận. Cầm tách trà trong tay rồi nhắp môi là nhân, thọ lạc là quả. Cũng vậy, có thể liên hệ với những hiện tượng khác. Thí dụ như một người từng đọc và tìm hiểu về Mật giáo, thì đương nhiên họ đến với Mật tông thuận lợi hơn người khác. Bấy giờ chúng ta ít đầu tư tâm linh cho họ nhiều nhưng vẫn đạt được hiệu quả giáo hoá. Còn người đã hiểu nhiều về giáo điển Phật môn ở những tông phái khác, như Tịnh độ, Thiên Thai, Nguyên Thuỷ…đương nhiên nhân của họ đã gieo hạt giống đó rồi, khó nảy mầm Mật giáo được.

Riêng những người không biết gì hoặc biết hiểu mơ hồ về đạo Phật, tựa như hạt giống đã gieo nhưng chưa cày sâu cuốc bẩm. Quả Mật giáo được trổ ra chỉ khi được tưới tẩm nhiều với những điều kiện thuận duyên khác như gần gủi qua lại, giúp đở đời sống thường nhật của họ…

*  Hai là “Y phương minh”: thuật ngữ này được hiểu như là y thuật hay kiến thức chữa bệnh. Song, phải nghĩ rằng tất cả những trường hợp khi trạng thái xấu chuyển sang trạng thái tốt; hoặc khi những phương tiện gì giúp cải thiện tình huống nào đó …đều gọi là y phương minh.

Chẳng hạn như sửa lại một bản thảo, sửa một chiếc đồng hồ, trau chuốt một bình diện nào đó …đều là một phần thuộc về Minh này. Chẳng hạn như ai đó có nhận thức lệch lạc về nhân sinh quan, hay vũ trụ quan, chúng ta nhân một cơ hội nào đó, luận giải khiến họ quay trở lại chánh kiến gọi là y phương minh vậy. Hoặc là họ đang bối rối về tâm lý bi quan, chúng ta dùng luận điểm nhà Phật giúp họ an tâm, đây cũng là y phương minh.

* Ba là Thanh minh . Không nên hạn cuộc trong ca hát, hay ngôn ngữ gọi là thanh minh. Ngài Yeshse Norbu cho rằng thanh minh bao gồm tất cả các loại âm thanh, như tiếng hét của con người, hơi thở của động vật, âm thanh của động đất, tiếng gió vi vu, cuồng nộ của sóng biển… cho đến những phạm trù cao hơn như trò chuyện, tụng niệm, đọc sách thành tiếng…, đều thuộc về thanh minh. Nói rộng ra, tất cả những gì là thuộc về âm thanh được chúng ta sử dụng để làm vui lòng chúng sanh, để chúng sanh thọ lạc, đó là thanh minh. Chẳng hạn như những bài hát về tâm ca của đạo Phật mà Mật gia Song Nguyễn biểu diễn gọi là thanh minh.

*. Bốn là Công xảo minh: Ở đây Minh này được định nghĩa là “khéo léo”, “thiện xảo”, nhưng nó không chỉ thuộc về khả năng chế tác hoặc nghệ thuật hay công nghệ nào đó như công trình điêu khắc, hội hoạ.

Công xảo minh trong nhập Bồ tát đạo còn được hiểu là đạo phong của một hành giả Mật tông như là dáng đi, bộ đứng, biểu cảm của gương mặt, phục sức thường nhật hoặc khi đại lễ, đặc biệt là cử chỉ trong giao tiếp, trong giảng thuyết, trong cách nhìn đối tượng trực diện, phía sau, bên trái, bên phải. Tất cả những thứ phương tiện thiện xảo này, đều ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến những hành giả.

* Năm là Nội minh : Minh nầy thuộc về nội quán tuệ tri của hành giả, là sức mạnh phi thường, cần thiết nhất cho hành giả Mật tông. Ở đây bao gồm sự thông tuệ về giáo điển, kinh nghiệm về giáo pháp, thiện xảo trong ứng dụng thực tế. Tất cả đó thuộc về Nội minh.

Khi biết rõ phương pháp thực hành Bồ đề tâm, bất cứ việc gì chúng ta làm trong 24 tiếng đồng hồ một ngày, cũng có thể đưa mình đến gần mục đích chính, và mình tự thực hành. Đây là mô thức hoạt động tâm linh ngoài thời khoá chính trong không gian tâm linh, được áp dụng mọi nơi nhằm tăng thời gian thực hành, tạo ra sự chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm. Từ đó, trạng thái tâm dần dần được an tịnh. Hẹn bài sau.

Làng Phước Thành ngày 31/08/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: Lesson 11: Bodhicitta development, mantra recitation with footsteps

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Toilaai says:
  Kính chào thầy Nguyên Thành !
  Qua loạt bài viết của thầy : “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”
  tôi thấy thầy viết rất công phu . Cảm ơn thầy đã cô đọng lại được những điều mà người khác tuy có biết nhưng chưa làm được như thầy.
  về phương pháp tu tập ở Mật gia Song Nguyễn như thầy có nêu trong bài viết của mình, tôi thấy nó thật hơn so với những giáo pháp khác. Tiếc rằng tôi lại ở xa quá !
  Ở phần biện giải của thầy về pháp tu cho những người còn đang loay hoay với cơm áo, gạo tiền hàng ngày , tôi thấy cũng rất hợp logic . Tuy nhiên theo sự cảm nhận thiển cận của tôi thì pháp tu này chỉ là tu phước thế gian mà thôi chứ chưa phải là một pháp tu giải thoát tuyệt đối.
  Chỉ là ý kiến từ sự cảm nhận thô thiển của phàm nhân, kính mong thầy hoan hỷ !
  • nguyenthanh says:

   Đạo hữu Tooilaai đọc bài mới Thư gửi các trò số 35 sẽ tránh được ngộ nhận về thế nào là tu phước và huệ. Đồng thời đạo hữu nên đọc kỹ hơn một chút để cảm nhận chính xác hơn. Chào thân ái.

  • Dung Dana says:
   Chào Đạo hữu toilaai tôi cũng thấy cách giảng của Thầy rất cụ thể, rõ ràng.
   Đặc biệt là về Bồ Đề Tâm, các bài viết trong chủ đề này tôi nghĩ cần đọc lại sẽ hiểu kĩ hơn.
 2. Mật Dung says:
  Kinh bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con biết có thể phân biệt được như thế nào là Giáo pháp nào đúng và phân biệt được thế nào Giáo pháp nào sai.
  Con luôn luôn cảm niệm ơn đức của Thầy hướng dẫn cho con đi trên con đường Đạo lẫn đường Đời.
  Nếu không có THẦY chỉ dẫn cho con thì bây giờ con vẫn con loay hoay tìm kiếm những gi mà mình cũng không biết,không có mục đích.
  Và thật may mắn con gặp được vị Thầy MẬT GIÁO, Thầy đã chỉ dẫn cho con tận tình. Công ơn của Thầy thật lớn lao, không kể nào hết, không lời nào có thể diễn tả hết được công ơn này, con không biết lấy gì để đáp tạ công ơn mà Thầy đã làm cho.
  Cũng có lúc con nghĩ để đáp lại công ơn đó bằng cách cúng dường Thầy thật nhiều tiền tài, vật chất.
  Nhưng suy nghĩ đó thật lệch lạc, giờ đây con đã hiểu để đáp tạ lại công ơn đó là tinh tấn thực hành pháp, nghe lời vị Thầy và làm vui lòng vị Thầy trong mọi lúc.
  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh những ai có duyên sẽ biết và đọc, hiểu trang web này để có thể tu tập cho bản thân mình thoát khỏi biển khổ luân hồi sanh tử.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trọn thành phật đạo.

  OM AH HUM!

 3. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da khai thi cho chung con hieu duoc ve ‘phat bo de tam’ ,va tung phan mot cua ‘ngu minh’.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 4. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài giảng của Thầy.
  Qua bài giảng này con đã hiểu được kỹ hơn về bồ đề tâm nguyện về bồ đề tâm dụng cũng như Ngũ minh của Phật giáo.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 5. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này, kết hợp với nghe Pháp Âm của Thầy giảng: “THIỀN TẬP: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)”, Trò càng cảm nhận thêm:”Tam thiên đại thiên thế giới trong một hột cải”. Trò đọc loạt bài “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI” nhiều lần rồi, mỗi lần đọc lại là mỗi lần có cái nhìn mới, sâu và rõ hơn.
  Con xin đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 6. NguyenNga says:
  Mo phat!
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum
 7. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy !
  Qua bài con hiểu thêm được các điểm lưu ý của bồ đề tâm .Song Song việc thực hành 16 động tác hàng ngày thì dần dần chính người tu sẽ dần dần khởi phát bồ đề tâm mà không nhất thiết phải đạt trình độ cao siêu nào đó mà nhân gian thường nghĩ .
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy .Qua bài con biết thêm được về ngũ minh trong Mật tông bao gồm : nhân minh , y phương minh , thanh minh , công xảo minh , nội minh .
  Với 16 động tác bồ đề tâm gần như 24h trong ngày đều khởi phát bồ đề tâm từ đó bản thân được an lạc và thanh tịnh.
  Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh !
 8. Mật Hảo says:
  kính bạch Thầy,con đã đọc bài này rồi thưa Thầy .om ah hum
 9. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con hiểu như thế nào là Bồ Đề Tâm nguyện, Bồ Đề Tâm dụng và hiểu rõ về mỗi Minh trong “ngũ minh”.
  Om Ah Hum!
 10. Minh Thiên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  • nguyenthanh says:

   Trò đọc như vậy là tốt! Tuệ tri khai mở thì thực hành tu pháp nào cũng nhanh đạt hiệu năng tâm linh. Mỗi ngày nên đọc 2 bài trở lên là được!

 11. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 12. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua những luận giải của Thầy giúp con có cái hiểu dễ, đơn giản hơn về Bồ đề tâm và ngũ minh, và cảm thấy không quá khó, quá cao dù trình độ tu tập của chúng con còn sơ cơ. Vì những gì Thầy luận giải chúng con đã làm và đang làm nhưng đôi khi không biết.
  Viết đến đây con chợt nhớ lời dạy của Bồ tát Tịch Thiên :” Mang 84 ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh tuý của tất cả chính là Bồ đề tâm”, và Thánh tăng Atisha :” Dù biết được quá khứ vị lai, thấy được linh ảnh Bổn Tôn, nhập định vững chảy như trái núi, tất cả so với bồ đề tâm chẳng có gì đáng nói”. Mặc dù đó đây rất nhiều trong những bài viết hay comment thường nhắc đến những lời dạy này, nhưng con nghĩ rằng nó sẽ không thừa, không nhàm, vì đó như là sự nhắc nhở chúng con đừng quên cốt lõi của tu tập là Bồ đề tâm. Và con nghĩ rằng giáo pháp đúng nhưng sẽ không thể có phương pháp đúng nếu thiếu bồ đề tâm.
  Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua vị Thầy gia hộ cho chúng con có thể thực hành được bồ đề tâm dụng. Om Ah Hum!
 13. Dung Dana says:
  Kính bạch Đạo Sư!
  Bồ Đề Tâm theo con hiểu thì là không thể thiếu trong mỗi chúng sinh ( dù là Phật Tử hay chưa là Phật tử ) và Bồ Đề Tâm cần luôn luôn được trưởng dưỡng thông qua mọi hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc. Con hiểu Bồ Đề Tâm một cách giản dị là sống hiền lành, chân thật, làm gì cũng nghĩ và mong muốn mang lại lợi lạc cho mọi người. Ví dụ : Khi con đọc các bài giảng này, con thấy rất bổ ích và quý giá nên con có ngay mong muốn nhanh chóng chuyển thông tin tới mọi người bằng một số hình thức phù hợp, thì đó là con đang trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Và đặc biệt con nghĩ là ai nói rằng tôi là người có Tâm Bồ Đề thì phải là người luôn luôn nảy sinh những ý niệm thanh tịnh ( tốt lành, trong sáng ) và hướng ý niệm đó tới các chúng sinh, tới tất thảy. Khiến cho môi trường nào nơi người đó xuất hiện cũng an lạc hơn.
  Kính mong Đạo Sư chỉ ra những suy nghĩ sai lầm nơi con.
  Xin Đảnh Lễ và Cảm ân Ngài !
 14. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho con, qua bài viết con đã hiểu hơn về Bồ đề tâm và ngũ minh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 16. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
 17. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 18. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Qua đây con biết được những pháp tu Thầy dạy chúng con đều vì Bồ đề tâm vì tất cả chúng sanh. Cũng qua bài này, con biết được nghĩa của nhân minh, y phương minh, thanh minh, công xảo minh, nội minh( ngũ minh).
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 19. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi thưa thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được nhiều về bồ đề tâm. Con chào thầy. Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh . nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thấp sáng muôn nơi. OmaniPadme hum
 20. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã khai thị giúp con hiểu được điểm quan trọng trong pháp tu Bồ đề tâm (Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm dụng) là cầu nguyện, hỗ trợ và hướng dẫn chúng sanh tới Phật Pháp, khác hoàn toàn với các hoạt động từ thiện, bố thí vốn dĩ là các hoạt động trong thực hành “Sáu ba la mật”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con biết và hiểu được “ngũ minh” (năm sự hiểu biết sâu sắc theo quan kiến đạo Phật). Nhờ lời dạy của Thầy giờ con biết mình cần chuẩn bị những gì để phát triển và trưởng dưỡng Bồ đề tâm dụng. Con hiểu thêm được rằng “ngũ minh” (Nhân minh, Y phương Minh, Thanh minh, Công xảo minh, Nội minh) đều là những chỉ dẫn cho người hành giả, người học Phật cần tập trung để phát triển các hoạt động thân, ngữ, tâm của bản thân mình.

  Con cảm tạ những lời dạy của Thầy ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme .
 22. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này , con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Thầy với những khai thị trong bài viết cho chúng con biết hiểu về bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng là cầu nguyện .
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!
 23. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài viết con hiểu được “bồ đề tâm là 1 trong 3 yếu tố giác ngộ “xả ly, bồ đề tâm và tánh không”.
  Phát bồ đề tâm là khởi lên thiện niệm là nghĩ về những điều lành hướng đến cho tất cả chúng sanh với mục tiêu là được giải thoát và đây là Bồ đề tâm nguyện.

  Bồ đề tâm nguyện là cầu nguyện cho tất cả chúng sanh điều được thành phật qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như khi ăn cơm thì ta cầu mong cho tất cả chúng sanh dùng được thực phẩm thiền định….

  Thêm một luận đề kế tiếp nữa là “Bồ đề tâm dụng” là giới thiệu, giúp cho tất chúng sanh biết đến và được tu tập hướng đến sự giác ngộ, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

  Bồ đề tâm dụng sẽ được phát triển và thành tựu khi nhập Bồ tát hạnh thì hành giả cần chuẩn bị “ngũ minh” (năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến đạo Phật) đó là:
  – Nhân minh
  – Y phương minh
  – Thanh minh
  – Công xảo minh
  – Nội minh.

  Đây là mô thức hoạt động tâm linh ngoài thời khoá chính trong không gian tâm linh được áp dụng mọi nơi nhằm tăng thời gian thực hành tạo ra sự chánh niệm, thức tỉnh và chú tâm, nhằm giúp cho hành giả càng đến gần với sự giác ngộ, giải thoát.

  Con cầu mong cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 25. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy,nhờ có sự chỉ dạy của thầy con đã tìm được hướng đi đúng cho mình. Con nguyện sẽ cố gắng thực hành tốt pháp bồ đề tâm mà thầy đã dạy. Con voi cùng cảm ơn thầy
 26. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưaThầy
  Con cảm tạ ơn Đức của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 27. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đoc xong bài 11 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI( phát bồ đề tâm,trì chú theo bước chân) rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy Cô từ bi khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 28. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy ! Con đã đọc bài này rồi.
  Con Lê Nữ Quỳnh Như nguyện mặc vào cái áo chánh kiến để ngăn chặn tà kiến.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 29. Mật Tuấn Giác says:
  Kính thưa Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con nguyện đem công đức này hồi hướng về cho mẹ của con là Trần Thị Liếu mong cho mẹ hết bệnh duyên.

  Cầu nguyện cho tất cả nổi đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 30. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con có dịp ôn lại 16 động tác thực hành phát Bồ đề tâm nguyện theo cách dạy của Mật giáo và ngũ minh (năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến Phật giáo, dùng trong thực hành Bồ đề tâm dụng) gồm:
  _ Nhân minh: hiểu được luật Nhân Quả.
  _ Y phương minh: kiến thức để cải thiện từ xấu thành tốt.
  _ Thanh minh: âm thanh giúp chúng sanh thọ lạc.
  _ Công xảo minh: đạo phong của người hành giả Mật tông.
  _ Nội minh: nội quán tuệ tri của hành giả.

  Qua các ví dụ cụ thể của Thầy, con đã hiểu rõ những khái niệm mới trong bài viết. Con hoan hỷ với những gì học được hôm nay. Cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 31. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.
  Om mani padme hum.

 32. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 33. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con một ngày 24 giờ thế nào là không lãng phí. Những lời cầu nguyện mỗi sáng thức dậy, mỗi khi đóng mở cửa, mỗi khi đi ra ngoài, sinh hoạt, đi ngủ đều xuất phát từ “Bồ Đề Tâm”.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 34. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài. Con xin ghi nhớ những lời chỉ dạy ý nghĩa từ Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  KÍnh bạch Thầy!

  con Mật Diệu Châu con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu vơi hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 36. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con về bồ đề tâm, một trong ba yếu tính giác ngộ ( xả ly, bồ đề tâm, tánh không). Biết đúng những đối tượng cần thực hành đó là bồ đề tâm, ở Mật gia Song Nguyễn, những hành giả Mật Tông chỉ “biết đúng” bằng hai luận đề sau:

  1. Bồ đề tâm nguyện là khi cầu nguyện cho các chúng sanh thành Phật
  2. Bồ đề tâm dụng là khi giới thiệu, hướng dẫn cho chúng sanh pháp tu thành Phật.

  Qua bài viết, con được hiểu thêm rằng:

  – Bồ đề tâm nguyện được khởi phát bằng việc thực hành cấu nguyện cho chúng sanh thông qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày ví dụ như ” khi tôi đứng lên cầu mong tất cả chúng sanh có được thân tướng vị Phật” hay ” khi tôi ăn cầu mong cho tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”.

  – Bồ đề tâm không phải là việc phải đi bố thí, từ thiện, tham gia nhiều công tác thiện nguyện, cứu trợ, phóng sanh…những việc làm này thực chất là hoạt động nằm trong 6 Ba la mật ( Bố thí, tịnh giới, tinh tấn, an nhẫn, tĩnh lự, trí tuệ ).

  – Nhiều người nghĩ bồ đề tâm là gì đó cao siêu, chỉ dành cho bậc chân tu, hiền thánh tăng. Họ nghĩ rằng cần phải nghiên cứu giáo lý nhiều năm rồi mới bắt đầu tu, sau nhiều năm tu tập rồi mới có thể đạt tâm xả ly và phát bồ đề tâm. Đến khi nào đắc pháp rồi họ mới giúp chúng sanh. Đây là quan điểm sai lầm, bởi lẽ nếu có một chương trình cố định như vậy thì tử thần đến lúc nào không hay, trước khi chúng ta bước vào cửa đạo.

  – Nhiều người lo rằng Bồ đề tâm trước hết phải gầy dựng tâm bình đẳng, tâm từ bi. Bản thân mình, gia đình mà còn chưa lo được, huống chi là lo cho chúng sanh khác. Điều này không cần quan ngại. Mật giáo có phương tiện thần chú và phát bồ đề tâm mà không cần phải gắng sức.

  – Bồ đề tâm dụng sẽ được phát triển và thành tựu trong khi nhập Bồ tát hạnh thì hành giả cần chuẩn bị ” ngũ minh” ( 5 sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến đạo Phật). Ngũ minh bao gồm: Nhân minh, Y phương minh, Thanh minh, Công xảo minh, Nội minh.

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi hiểu được rằng, đây là mô thức hoạt động tâm linh ngoài thời khóa chính trong không gian tâm linh, được áp dụng mọi nơi nhằm tăng thời gian thực hành, tạo ra sự chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm. Từ đó trạng thái tâm dần dần được an tịnh.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp quý.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

 37. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con đọc bài rồi ạ .

  Con hoan hỷ với những bài học hôm nay về pháp tu Bồ Đề Tâm ( bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng) .Con lại được ôn lại 16 động tác thực hành phát bồ đề tâm nguyện và ngũ minh ( Năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kueens Phật giáo dùng trong bồ đề tâm dụng ) bao gồm :

  Nhân minh: logic của luật nhân quả

  Y phương minh : Ý thức để chuyển từ trạng thái xấu sang trạng thái tốt

  Thanh minh : Âm thanh làm vui lòng chúng sanh và giúp chúng sang thọ lạc

  Công xảo minh : Đạo phong của người hành giả Mật Tông

  Nội minh : Nội quán tuệ tri của hành giả .

  Qua những ví dụ cụ thể con đã hiểu rõ đây là mô thức hoạt động tâm linh ngoài thời khoá chính trong không gian tâm linh, được áp dụng mọi nơi nhằm tăng thời gian thực hành, tạo ra sự chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm. Từ đó trạng thái tâm dần dược an tịnh .

  con cảm ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con .

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum!

   

   

 38. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi, qua đây con hiểu được Bồ Đề Tâm gồm Bồ đề tâm dụng và Bồ đề tâm nguyện.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con.

  Om mani padme hum.

 39. Thưa Thầy

  Con đã đọc xông bài này rồi ah. qua bài này con hiểu được một đả quy y tam bảo rồi thì không thờ thần trời qủy giặc hai là không ta kiếm mê tín vị đón ba la tôm kinh vị Thầy như vị phật con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 40. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài, học trò Mật gia Song Nguyễn được Thầy dạy pháp môn đơn giản phát Bồ đề tâm trong những sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện tiếp cận giác ngộ; con hoan hỷ khi biết về phương pháp này, Ngài  Lodu Rinpoche, người Tây Tạng khẳng định: “Một người có thể thực hành toạ thiền và trì chú trong nhiều năm, và người khác có thể thực hành khi sống trong môi trường đời thường với những sinh hoạt hằng ngày. Người thứ hai có thể đạt giác ngộ sớm hơn bởi họ xử sự với đời sống hằng ngày như một thực hành tâm linh, chuyển hoá hoàn cảnh thế sự thành các hiện tượng tâm linh”. Con cũng hoan hỷ khi biết “ngũ minh” (năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến đạo Phật) gồm có : Nhân minh, Y phương minh, Thanh minh, Công xảo minh, Nội minh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 42. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con về Bồ đề tâm –  một trong ba yếu tố giác ngộ  là xả ly, Bồ đề tâm và tánh không thông qua bài giảng: “Bài 11: Giáo pháp đúng phương pháp sai: Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân”.

  Qua bài giảng con hiểu Bồ đề tâm gồm có Bồ đề tâm dụng và Bồ đề tâm nguyện. Với những học trò mới bước vào cổng Mật Gia như con, Thầy đã từ bi cho phép diễn tập những lời cầu nguyện áp dụng vào sinh hoạt hằng ngày như con đường tiếp cận giác ngộ. Cụ thể là cách phát Bồ đề tâm qua 16 động tác:

  (1). Khi đi vào giấc ngủ chúng ta nên niệm thầm: “Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối”.

  (2). Khi thức dậy: “Cầu mong chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ”.

  (3). Khi ngồi xuống: “Cầu mong chúng sinh đạt được Kim Cang Tòa’.

  (4). Khi đứng lên: “Cầu mong chúng sanh có được thân tướng một vị Phật”.

  (5). Khi nhóm lửa: “Cầu mong tất cả chúng sanh thiêu dụi cảm xúc phiền não”.

  (6). Khi ăn: “Cầu mong tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”.

  (7). Khi uống nước: “Cầu mong tất cả chúng sinh uống được tinh túy cam lồ”.

  (8). Khi mặc quần áo: “Cầu mong tất cả chúng sinh có được đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn”.

  (9). Khi thắt dây lưng: “Cầu mong tất cả chúng sinh thắt cội gốc của điều lành”.

  (10). Khi mở cửa: “Cầu mong tất cả chúng sinh mở cửa vào thành phố của giải thoát”.

  (11). Khi đóng cửa: “Cầu mong tất cả chúng sinh đóng lại cánh cửa đi vào cõi thấp’.

  (12). Khi đi ra ngoài: “Cầu mong tôi khởi hành trên con đường giải thoát tất cả chúng sinh”.

  (13). Khi lên dốc: “Cầu mong tôi đưa tất cả chúng sinh lên các cõi giới cao”.

  (14). Khi xuống dốc: “Cầu mong tôi giải thoát tất cả chúng sinh khỏi các cõi thấp”.

  (15). Khi thấy khổ đau: “Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sinh được lắng dịu”.

  (16). Khi thấy điều hạnh phúc: “Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh”.

  16 động tác phát Bồ đề tâm trên dễ nhớ, dễ thực hành nhưng ban đầu con mới diễn tập vẫn còn tình trạng nhớ nhớ quên quên, xong cứ tập hằng ngày thì dần dần trở thành một thói quen để bản thân an lạc và thanh tịnh giúp đến gần với giác ngộ và giải thoát.

  Bài giảng cũng giúp con hiểu đúng bản chất của Bồ đề tâm khi Thầy chỉ ra các lưu ý về Bồ đề tâm trong đó:

  • Phải xóa chấp trước về Bồ đề tâm, nghĩ rằng đó là cao siêu, chưa thể thực hành ngay được.
  • Bồ đề tâm khác với các hoạt động từ thiện,bố thí vốn dĩ là các hoạt động trong thực hành sáu ba la mật.
  • Mật giáo có phương tiện thần chú và Bồ đề tâm, quán tưởng Bổn tôn giúp bản thân tự khởi phát.
  • Cần chuẩn bị “ngũ minh” để có thể phát triển và thành tựu Bồ đề tâm dụng gồm: Nhân minh, y phương minh, thanh minh, công xảo minh và nội minh.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã giảng cho con một bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 43. Mật Pháp Bảo says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị. Qua bài Pháp con mới hiểu tu tập là ngay trong cuộc sống hiện tại. Cách hiểu của con về bồ đề tâm đúng như Thầy đã chỉ rõ :” nghĩ bồ đề tâm là gì đó cao siêu, chỉ dành cho bậc chân tu, hiền thánh tăng…”. Nay con đã hiểu tường tận hơn.

  Con cảm tạ ân đức của Thầy.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om ah hum vajra guru pad ma siddhi hum

  • Nguyên Thành says:

   Những đề tài đối luận ông không viết, chỉ comments hời hợt thật chẳng ra làm sao! Bút lực có mà bàng quang trước cuộc đối luận của Mật gia Song Nguyễn với những ngòi bút khác! Thử hỏi ông còn là người biết ơn và tàm quý hay không? Nếu vậy, thôi đừng đọc thêm nưã làm gì!

   • Mật Pháp Bảo says:

    Kính bạch Thầy, do con còn nhiều tà kiến và vướng vào bát phong trong cuộc sống nên trong thời gian này quả thật con có lơ là và do con thích đọc bài về hướng dẫn về cách tu tập trong loạt bài Thầy hướng dẫn nên do tâm phân biệt con thường đọc hơn về phần đó.

    Nay được Thầy khiển trách con xin sám hối, bắt đầu từ nay con tập trung hơn.

    Về bút lực được Thầy đánh giá, con thực sự không dám nhận vì khả năng còn yếu kém nhưng con sẽ cô gắng.

    Con cảm ơn Thầy đã khiển trách để con thấy được lỗi lầm.

    Om ah hum vajra guru pad ma siddhi hum.

     

 44. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết chúng con được đi sâu hơn vào 2 điểm trọng yếu tiếp theo trong lời dạy của luận sư Dharmakirti là 3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành và 4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng. Trong đó, đối tượng cần phải thực hành chính là thực hành bồ đề tâm (bao gồm bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng). Con cảm thấy thật hoan hỷ khi những tinh tuý giáo pháp chắt lọc trong lời dạy của những đại thành tựu giả, các bậc thánh đức đều được cô đọng trong những phương pháp thực hành mà chúng con thực hiện hàng ngày (cả động thái động và trạng thái tĩnh). Hơn nữa, chúng con lại được học cách tự hoàn thiện bản thân hơn để phát huy tác dụng khi thực hành bồ đề tâm bằng ngũ minh, bao gồm nhân minh, y phương minh, thanh minh, công xảo minh, nội minh. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy. Càng ngày con càng nhận ra rằng chúng con được tiếp nhận những gì là tinh tuý nhất của Phật giáo qua những phương tiện gần gũi, phương pháp dễ thực hành trong đời sống thế sự. Nếu không có duyên lành hy hữu được Thầy truyền dạy thì chúng con khó lòng chúng con hiểu thế nào là Phật pháp vi diệu, chứ chưa nói đến tiếp cận tinh tuý giáo pháp.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết :” Giáo pháp đúng phương pháp sai :Phát bồ đề tâm trì chú theo bước chân.”

  Bồ đề tâm được coi là cốt lỗi của Đại thừa mà kinh Hoa Nghiêm đã nêu rõ.Ở Mật Gia song Nguyễn các huynh đệ hành giả được “biết đúng” bằng 2 luận đề :

  1. Bồ đề tâm nguyện là khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật.
  2. Bồ đề tâm dụng là khi giới thiệu, hướng dẫn cho tất cả chúng sanh pháp tu thành Phật

  Để thực hành bồ đề tâm nguyện người hành giả khởi thiện niệm hướng về tất cả chúng sanh được giải thoát qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày từ khi mới thức dậy cho đến cuối ngày trước khi đến với giấc ngủ.

  Bồ đề tâm dụng sẽ được phát triển và thành tựu trong khi nhập Bồ tát hạnh thì hành giả cần chuẩn bị “ngũ minh” là năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến đạp Phật.

  • “Nhân minh” :thường dịch là “logic” nhưng theo đại sư Wan Ko Yeshe Norbu cho rằng đây là logic Nhân quả.Hiểu được nguyên lý này ta có thể thấy được quá khứ (nhân) và tương lai ( quả).
  • “Y phương minh”: được hiểu như là y thuật hay kiến thức chữa bệnh.Song phải nghĩ rằng tất cả những trường hợp khi trạng thái xấu chuyển sang trạng thái tốt hoắc khi những phương tiện gì giúp cải thiện tình huống nào đó .. đều gọi là y phương minh
  • “Thanh minh”: Không nên hạn cuộc trong ca hát hay ngôn ngữ gọi là thanh minh.Tất cả những gì thuộc về âm thanh được chúng ta sử dụng để làm vui lòng chúng sanh để chúng sanh tho lạc đó là thanh minh.
  • “Công xảo minh”: minh được định nghĩa là khéo léo, thiện xảo nhưng nó không chỉ thuộc về khả năng chế tác hoặc nghệ thuật hay công nghệ nào đó.Công xảo minh trong nhập Bồ tác đạo còn được hiểu là đạo phong của một hành giả Mật tông như là dáng đi, bộ đứng.. tất cả những thứ phương tiện này đều ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến những hành giả
  • “Nội minh”: Minh này thuộc về nội quán tuệ tri của hành giả, là sức mạnh phi thường cần thiết nhất cho hành gỉa Mật tông.Ở đây bao gồm sự thông tuệ về giáo điển, kinh nghiệm về giáo pháp, thiện xảo trong ứng dụng thực tế.Tấc cả đó thuộc về Nội minh.

  Bạch Thầy,

  Trong giai đoạn hành pháp sơ bản như con được vị Thầy giảng luận một cách rõ ràng logic về Bồ đề tâm điều mà trước đây dù có cố công tìm tòi đọc sách hoặc giảng luận về Phật pháp con chỉ mơ hồ khái niệm Bồ đề tâm chỉ các bậc thiền sư,tu sĩ tăng lữ mới có được, thực hiện được chứ những người phàm phu đang vật lộn với cơm áo gạo tiền thì làm sao hiểu được và thực hành được.Nhưng khi đến với chanhtuduy.com thì con hiểu được nhờ vào vị Thầy từ bi giảng luận bằng phương pháp thiện xảo, đặc biệt được “biết đúng” 2 luận đề  về Bồ tâm đó là bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng.Với niềm tin xác quyết và có được phương pháp đúng thì người hành giả bình thường trong đời sống bình thường cũng có thể đạt được Bồ đề tâm để đến với chu trình giải thoát đời sau.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Um Mani Padme Hum

 46. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã minh giải cho chúng con hiểu về Bồ đề tâm và Ngũ minh theo quan kiến đạo Phật.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng phát Bồ đề tâm là giúp chúng sanh theo quỹ đạo chánh pháp Phật đà gồm 2 loại:Bồ đề tâm nguyện là khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật; Bồ đề tâm dụng là khi giới thiệu, hướng dẫn cho tất cả chúng sanh pháp tu thành Phật. Khi thực hành bồ đề tâm dụng thì cần chuẩn bị “ngũ minh” đó là

  • Nhân minh: là hiểu về logic nhân quả
  • Y phuong minh: là những phương tiện giúp cải thiện tình huống chuyển từ trạng thái xấu sang trạng thái tốt
  • Thanh minh: là những âm thanh sử dụng làm vui long chúng sanh để chúng sanh đó được thọ lạc.
  • Công xảo minh: là đạo phong của hành giả
  • Nội minh: là thuộc về thiền quán tuệ tri của hành giả ao gồm thông tuệ về giáo điển, kinh nghiệm về giáo pháp, thiện xảo trong ứng dụng thực tế.

  Con tạ ơn Thầy đã chỉ dạy phương pháp thực hành Bồ đề tâm trong tất cả các việc trong cuộc sống để tăng thời gian thực hành, tạo ra sự chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 48. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:
  Con cảm tạ ơn phước của Thầy với lòng bi mẫn vô hạn đã khai tuệ cho chúng con và bạn đọc hữu tình ạ!

  Những bài viết, bài giảng của Thầy là kho báu giúp chúng con thoát khỏi vô minh, tìm được ánh sáng Phật đà! Con đọc những bài viết của Thầy như người đi trên sa mạc tìm được hồ nước, như người mù có người dẫn đường!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 49. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết” bài 11: Giáo Pháp đúng, phương pháp sai ( Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu này.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 50. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết con hiểu được “cần biết đúng những đối tượng cần thực hành” là bồ đề tâm được coi là cốt lõi của Đại thừa mà kinh Hoa Nghiêm đã nêu rõ. Để phát Bồ Đề tâm ở Mật Gia Song Nguyễn thực hành : 1/Bồ Đề tâm nguyện là khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật, 2/Bồ đề tâm dụng là khi giới thiệu , hướng dẫn cho tất cả chúng sanh pháp tu thành Phật.

  Với Bồ đề tâm nguyện chúng con được hướng dẫn thực hành hay diễn tập 16 động tác Bồ đề tâm ứng dụng từ cuộc sống vào việc thực hành pháp để làm nền tảng giác ngộ.

  Với Bồ đề tâm dụng, để phát triển và thành tựu  trong khi nhập Bồ tát hạnh chúng con chuẩn bị “ngũ minh” ( Nhân minh, Y phương minh, Thanh minh, Công xảo minh, Nội minh ). Đây vừa là hành trang cho việc thực hiện bồ đề tâm dụng, vừa là việc hoàn thiện bản thân, tích lũy tư lương cho hành trì về thành phố giải thoát.

  Bạch Thầy,  qua bài viết con cảm ơn  sự từ bi của vị Thầy và ơn phước của chúng con khi được thực hành hay diễn tập thưc hành các pháp tinh túy trên. Nếu không có vị Thầy thì đến việc biết đến chánh kiến chúng con còn chưa biết có được cơ hội ấy không khi này nay “tà sư nhiều như cát sông Hằng” chứ nói chi được tiếp cận và có cơ hội diễn tập hay thực hành pháp tinh túy như hiện nay.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân) mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu được rằng, Bồ đề tâm là cốt lỗi của Đại thừa, làm nền tảng tiếp cận giác ngộ, như Bồ tát Tịch Thiên đã chỉ ra rằng ” Mang 84 ngàn Pháp môn ra khuấy lại, tinh túy của tất cả là Bồ đề tâm”. Tuy vậy nhưng đó không phải là vấn đề thật cao siêu mà được chia thành hai phần đó là: “Bồ đề tâm nguyện” là cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật và “Bồ đề tâm dụng” là giới thiệu cho tất cả chúng sanh Pháp tu thành Phật. Trong đó 16 động tác Bồ đề tâm nguyện mà vị Thầy chỉ dạy áp dụng vào đời sống thường nhật giúp cho người có căn cơ chậm lục như chúng con sẽ giữ được sự “tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm” khi ngoài những thời thiền mà vẫn được tiếp cận giác ngộ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OmMani Padme Hum
 52. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum .

 53. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, Bồ đề tâm là cốt lỗi của đại thừa làm nền tảng tiếp cận giác ngộ. Ở Mật gia song Nguyễn những hành giả với căn cơ chậm lụt như chúng con  cộng với đời sống bận rộn của thế tục nên chỉ “biết đúng” Bồ đề tâm, bằng 2 luận đề sau: (1) Bồ đề tâm nguyện là phát tâm  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày. Ví dụ như: Khi ăn:” Cầu mong cho tất cả chúng sanh dùng thực phẩm thiền định”. Khi uống: ” Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ”. Khi ngồi xuống: ” Cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt được kim cang tòa”. khi đứng dậy: ” Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được thân tướng của vị Phật”….

  (2) Bồ đề tâm dụng là giới thiệu, hướng dẫn cho tất cả chúng sanh thực hành pháp tu thành Phật. Bồ đề tâm dụng sẽ được phát triển và thành tựu khi hành giả Mật thừa nhập Bồ tát hạnh và chuẩn bị đầy đủ “ngũ minh” là năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến của đạo  Phật: (1) Nhân minh. (2) Y phương minh. (3) Thanh minh. (4) Công xảo minh. (5) Nội minh.

  Đây là phương pháp thực hành Bồ đề tâm được hoạt động ngoài thời khóa chính trong không gian tâm linh, được áp dụng mọi lúc, mọi nơi nhằm tăng thời gian thực hành, tạo ra sự chính niệm, tĩnh thức và chú tâm giúp hành giả nhanh chóng đến gần sự giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc” bài 11 : Giáo pháp đúng ,phương pháp sai( Phát bồ đề tâm, trì chú theo bước chân) rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho con về cách phát bồ đề tâm, cách trì chú theo bước chân.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 55. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con  đọc xong bài 11 : Giáo Pháp đúng phương pháp sai ( phát Bồ đề tâm , trì chú theo bước chân )

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được tầm quan trọng trong Pháp tu Bồ đề tâm là giúp chúng sanh theo quỹ đạo chánh Pháp Phật đà và Bồ đề tâm gồm hai loại đó là Bồ đề tâm nguyện là cầu mong cho tất cả chúng sanh thành Phật , Bồ đề tâm dụng là giúp cho chúng sanh thực hành Pháp tu thành Phật

  Qua bài con hiểu thêm được “Ngũ minh ” với năm sự hiểu biết sâu sắc theo quan kiến đạo Phật gồm có ( Nhân minh , y phương minh , Thanh minh , Công xảo minh , Nội minh ) đây là mô thức hoạt động tâm linh được áp dụng mọi nơi nhằm tăng thời gian thực hành tạo ra sự chánh niệm ,tỉnh thức và chú tâm nhằm giúp cho hành giả càng đến gần với sự giác ngộ giải thoát

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành

  Om mani padme hum

   

 57. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ.

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ. 

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 58. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con hiểu về ngũ minh và tầm quan trọng của Bồ đề tâm như lời dạy của Bồ tát Tịch Thiên “Mang 84000 pháp môn ra khuấy lại, tinh túy của tất cả chính là Bồ đề tâm”. Đồng thời qua đó, con hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo như Lục diệu pháp môn trong đó có Bồ đề tâm định quán. Để chúng con chúng sanh dù căn cơ chậm lụt và cuộc sống thường nhật bận rộn nhưng vẫn rèn luyện được Bồ đề tâm nguyện thông qua 16 động tác hoạt động mỗi ngày. Điều này giúp cho hành giả có thể tinh tấn, chánh niệm và chú tâm thực hành pháp vì thời gian thực hành trong không gian động được áp dụng mọi lúc. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Nguyện cầu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ.

 60. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết, con càng thêm hoan hỷ cảm niệm, tán thán trí huệ và công hạnh của Thầy với sáu phát kiến tâm linh đúc kết tinh tuý giáo pháp. Các phương pháp thực hành đơn giản, gần gũi với cuộc sống hằng ngày song dần dần nhắc nhở hành giả đi vào đúng quỹ đạo chánh pháp với cốt lõi là 3 yếu tính giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm, tánh không, trong đó Bồ đề tâm được coi là cốt lõi Đại thừa. Dưới quan điểm tiếp cận của khoa học, bằng việc tiếp cận thường xuyên về mặt thực hành dần dần tạo thành ý thức; bởi vậy cho dù hành giả không cần thể hiện quan điểm quá chi tiết, cao siêu về các yếu tính giác ngộ như trong kinh điển đã nêu ngay từ đầu nhưng đã tiếp cận trực tiếp và thực hành cốt lõi giáo pháp. Con tâm đắc với lời Thầy dạy rằng “Nhiều người nghĩ rằng Bồ đề tâm là gì đó cao siêu, chỉ dành cho bậc chân tu, hiền thánh tăng. Họ nghĩ rằng cần phải nghiên cứu giáo lý nhiều năm rồi mới bắt đầu tu, sau nhiều năm tu tập mới có thể đạt tâm xả ly và phát bồ đề tâm. Đây là quan điểm sai lầm bởi nếu như vậy thì tử thần đến lúc nào không hay, trước khi chúng ta bước vào cửa đạo”. Càng đọc loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, con càng thêm ngưỡng phục trí huệ của Thầy với công trình khoa học tâm linh đồ sộ không chỉ chắt lọc tinh tuý giáo pháp mà còn mang tính ứng dụng cao đảm bảo phù hợp cả ba yếu tố: tính dân tộc, quốc độ và thời đại, tựa như một công trình kiến trúc tâm linh hoàn hảo, bất hoại. Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con luôn tinh tấn thực hành pháp và ghi nhớ những lời Thầy dạy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Tường Vân (14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi ) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con thấy rõ lợi lạc của phương pháp động “phát bồ đề tâm,  trì chú theo bước chân” đúng là chuyến hóa hoàn cảnh thế sự thành các hiện tượng tâm linh”,  mọi lúc mọi nơi. Hành giả nhờ vậy khi nào cũng thực hành được bồ đề tâm nguyện,  và cả bồ đề tâm dụng cũng trở nên dễ dàng. Điều đặc biệt là khi hành giả tập trung vào điều cốt lõi là bồ đề tâm thì năng lượng tâm linh thanh tịnh sẽ hội tu nhiều và nhanh khi có kênh vận chuyển của vị Thầy. Con cũng xin ghi nhớ lời Thầy dạy sẽ ngày ngày trau dồi ngũ minh thông qua sùng kính vị Thầy,  đó là cách nhanh nhất vì thông qua lòng sùng kính,  tri kiến thanh tịnh,  đệ tử dễ dàng nhận được sự lan tỏa phẩm chất của vị Thầy đến hành giả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp. Con cầu nguyện pháp sự hoạt dụng bồ đề của Thầy luôn thành công để hữu tình có được nơi nương tựa chân thật, lìa mê về giác.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Kính says:

  Mô Phật!

  Con đã đọc xong bài 11 :” Giáo Pháp đúng, phương pháp sai ( Phát bồ đề tâm, trì chú theo bước chân ) rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được Bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa nhưng nhiều người nghĩ bồ đề tâm là cái gì đó cao siêu, họ nghĩ rằng cần phải nghiên cứu nhiều năm rồi mới bắt đầu tu và đến khi nào đắc pháp rồi họ mới giúp đỡ chúng sanh, nhưng đó là một quan điểm sai lầm, bởi lẽ vô thường xảy ra, tử thần đến bất cứ lúc nào. Và con hiểu rằng Bồ đề tâm nguyện là  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật và Bồ đề tâm dụng là giới thiệu, hướng dẫn cho chúng sanh pháp tu thành Phật. Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã cho phép chúng con diễn tập/thực hành phương pháp trên để ngày ngày trôi qua chúng con có thể tích luỹ được công đức và trí tuệ là hành trang đi đến thành phố của Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hùm

 64. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 65. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã giải bài cho chúng con

  Con được hiểu thêm về bồ đề tâm. Thực hành pháp sao cho đúng

  Con chúc Thầy cô luôn mạnh khỏe ạ

 66. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết.

  Con cám ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 67. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 68. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Nguyên Minh đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài 11 giáo pháp đúng, phương pháp sai.

  Con kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn .

 70. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Trong năm Luận giải của luận sư đã xác quyết  trong đó có (1) “biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ”, (3) “biết thấu đáo những phương pháp để từ bỏ chúng”, (4) “biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng”. Đức Phật cũng đã xác quyết “Ta thành Phật là do Ta biết những điều cần phải biết, xã ly những điều đáng xã ly, tu những Pháp đáng tu”. Qua các luận giải của Thầy con hiểu được những điều này các Ngài dạy nhắc nhở người tu cần thực hành Pháp một cách tinh chuyên chứ không bao quát. Thế nhưng đối với cư sĩ còn bận bịu cuộc sông cơm áo gạo tiền, làm việc trong những môi trường hoàn cảnh khác nhau, giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi cũng không cố định. Nhờ ơn Thầy đã phát kiến tu pháp “Bồ đề tâm định quán” các học viên có thể thực hành mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm trong sinh hoạt đời thường không ngăn ngại phụ thuộc vào thời gian thực hành chính khóa ở chùa. Nhờ vào phát kiến tâm linh này đã giúp cho học viên chúng con tiến nhanh trong đại lộ giải thoát. Thánh sư Tịch Thiên cũng xác quyết “đừng tưởng một niệm Bồ đề tâm mà không tạo ra một rừng công đức”.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh do vi rut Corona sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 71. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Đặng Hữu Cảnh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu cho dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ.

 74. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị, luận giải cho chúng con và chúng sanh được hiểu về mô thức tâm linh hoạt động ngoài thời khoá chính trong không gian tâm linh, được áp dụng mọi nơi, nhằm tăng thồi gian thực hành, tạo ra sự chánh niệm; tĩnh thức; chú tâm.
  Đó là phát Bồ đề tâm qua hai luận đề : (1) Bồ đề tâm nguyện là khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật; (2) Bồ đề tâm dụng là khi giới thiệu, hướng dẫn cho tất cả chúng sanh pháp tu thành Phật.
  Đặc biệt, Bồ đề tâm dụng sẽ được phát triển và thành tựu trong khi nhập Bồ tát hạnh, hành giả cần chuẩn bị “ngủ minh” (năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến đạo Phật).
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 75. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI ( PHÁT BỒ ĐỀ TÂM , TRÌ CHÚ THEO BƯỚC CHÂN ) của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí huệ của Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc về ý nghĩa của bồ đề tâm , bao gồm bồ đề tâm dụng và bồ đề tâm nguyện .

  Đúng như Thầy luận giải , nhiều người cho rằng bồ đề tâm là phương châm sống hiền , ở lành và chuyên làm việc thiện , giúp người ..v..v , thực chất là không phải như vậy , với bồ đề tâm nguyện là cầu nguyện tất cả chúng sanh thành Phật và bồ đề tâm dụng là giúp chúng sanh thực hành pháp để sớm đạt đến sự giải thoát cho bản thân , an lạc đời này ,cực lạc đời sau .Bên cạnh đó , Thầy cũng giảng giải cho chúng con nắm rõ những cụm từ : Biết tất cả, biết thấu đáo , biết trọn vẹn , nhưng chỉ nội hàm trong tinh túy giáo pháp , với 3 yếu tính giác ngộ là : xả ly , bồ đề tâm và tánh không .

  Con cảm đội ơn Thầy đã từ bi , không quản ngại về sức lực , tâm lực , trí lực , tài lực để phân tích , luận giải cặn kẽ và rốt ráo về pháp tu Mật tông , về cách diễn tập thực hành Yoga Thanh Trí, ngõ hầu mang lại lợi lạc và sự an bình cho tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 76. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong những lời luận giảng mà vị đã từ bi khai thị cho chúng con được hiểu và diễn tập hằng ngày trong cuộc sống,trong đó 16 động tác Pháp cầu nguyện Tâm linh mà vị Thầy đã từ bi dạy chúng con cận kẻ để chúng con tu tập để được thoát khỏi cảnh luân hồi và được làm người hành giả của đức Phật ạ.con tạ ơn vị Thầy đã từ bi giảng dạy thêm cho chúng con Bồ Đề Tâm nguyện và Bồ Đề Tâm dụng, trong đó Bồ Đề Tâm dụng áp dụng cho cuộc sống hằng ngày dành cho chúng sanh và Phật tử (ngũ minh) để được dể tu và phát nguyện Bồ đề tâm trên con đường giải thoát.(1) Nhân minh (2)

  Y phương minh (3) thanh minh (4) Công xão minh (5) Nội minh ; là những Tâm linh mà Đức Phật dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh với trạng thái giác ngộ

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 77. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con món quà tiếp theo trong loạt bài giáo pháp đúng phương pháp sai để chúng con thấy được lợi lạc của phương pháp ” phát Bồ Đề tâm, trì trú theo bước chân” mà Mật Gia Song Nguyễn có được nhờ vị Thầy chỉ dạy. Với Bồ Đề tâm rộng lớn và trí tuệ siêu việt vị Thầy đã ban cho chúng sanh  phương pháp thực hành đơn giản tận dụng hết mọi thời gian, không gian chúng sanh có được đều có thể thực hành pháp tích tập công đức, trí tuệ làm lợi lạc cho mình và chúng sanh .

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 78. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con xin sám hối vì lỗi sai chính tả của mình ạ.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 79. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 80. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ

 81. Tuyền Hồ Văn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status