Sep 12, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 70 Comments

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Ưu việt tâm Bồ đề ) Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề ) Trò Mật Quá ở thành phố Biên Hòa một hôm gọi điện nói rằng phát một niệm tưởng Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt thường ngày sao bằng dành tiền bố thí cho tha nhân, kính biếu cho cha mẹ? Còn dì Năm, bà con của Mật Thủy ở thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng phát Bồ đề tâm như vậy sao bằng cả ngày chặt cây thuốc cho chùa làm thuốc Nam từ thiện, vì như vậy thực tế hơn sự cầu nguyện thầm trong tâm? Không ít trò khác đến Mật gia Song Nguyễn học tu pháp phát Bồ đề tâm nguyện có suy nghĩ như vậy! Đúng thực là khi bố thí hoặc cúng dường tài vật, và bỏ sức công quả cho chùa, quả nhiên


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status