Sep 12, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 70 Comments

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành) Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành) Về tu pháp phát Bồ đề tâm tôi cũng đã trình bày ở bài 11 GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI. Trong bài này chúng ta dùng Bồ đề tâm làm đề mục thiền quán và thiền chỉ cùng một lúc gọi là chỉ quán song hành. Trước khi bước vào luận giải, tôi sơ lược về các pháp thiền. Thiền là gì? Tạng ngữ định nghĩa thiền là “gom” tức là quen dần với đối tượng. Đơn giản như vậy thôi! Trên thế giới hiện nay tính đến 112 tu pháp thiền có thể thiền chỉ hoặc quán, trong trạng thái tĩnh hay động. Tuy nhiên, trong đạo Phật chỉ có 4 pháp thiền như (1) thiền với hơi thở (2) thiền với câu thần chú (3) thiền minh sát tuệ (4) thiền quán tưởng,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status