Sep 24, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 63 Comments

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn )

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn )

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn )

Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là tu pháp tinh túy của Phật giáo Mật tông bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy cùng lúc 2 tư lương công đức và trí tuệ. Đây là Giáo pháp đúng được các bậc thánh giả, tổ sư Đại thủ ấn, Đại toàn thiện thuộc Mật tông Ấn Độ và Tây Tạng đã xác quyết. Đây là lý do tại thánh tăng Atisha quyết định ở lại Tây Tạng mặc dù lúc đó đã có trưởng lão Rinchen Zangpo. Giai thoại về cuộc hội kiến giữa hai bậc cao tăng để lại một luận đề nổi tiếng trong đạo trình giải thoát: “Tất cả các giáo pháp được hành trì cùng một lúc. Hoàn toàn vô ích nếu như hiểu biết hàng ngàn pháp sự mà bỏ quên giây phút mà tất cả đều hội tụ, và tất cả đều giải thoát”.

“Tới lúc ta tuổi cao mà còn phải học và tu pháp Thanh văn. Sau khi gặp trưởng lão Atisha, tâm ta mới được giải thoát trong phép thiền quán đích thực”

Được biết, sau này trước khi viên tịch, ngài Rinchen Zangpo tập hợp đệ tử lại và tâm sự: “Tới lúc ta tuổi cao mà còn phải học và tu pháp Thanh văn. Sau khi gặp trưởng lão Atisha, tâm ta mới được giải thoát trong phép thiền quán đích thực” (xem Một đời người, một câu thần chú, trang 112, 113). Mặc dù Giáo pháp đúng (điều kiện đủ) nhưng khi hành trì người tu thiếu phương pháp đúng (điều kiện cần) cho nên không kết quả hoặc chậm kết quả, thậm chí lại phản tác dụng tựa như “Tâm si tu Phật, Phật thành ma” (Lương Chiêu Minh).

Quán tưởng Bổn tôn là một giáo pháp đích thực khi hành giả sử dụng 3 phương tiện tối thượng (1) phát Bồ đề tâm (2) niệm thần chú Bổn tôn (3) hồi hướng công đức. Đạo sư thành tựu giả Mật tông ngài Dilgo Khyentse nhấn mạnh “Nếu thiếu một trong Ba phương tiện này, sẽ không thể đạt kết quả tốt”. Về giáo pháp thiền quán Bổn tôn tôi đã trình bày trong sách “Một đời người, một câu thần chú”, trang 100-105, xin bạn đọc vui lòng quá mục. Tất cả 3 phương tiện tối thượng này nằm trong tu pháp được trình bày ở  bài 13 “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”.

Thánh tăng Atisha

Tuy nhiên, quán tưởng thánh tướng Bổn tôn cần một điều kiện tiên quyết (quyết định trước tiên) là chiêm ngưỡng thánh tướng với lòng sùng mộ.  Tại sao phải khởi phát lòng sùng mộ? Nếu chiêm ngưỡng thánh tướng Ngài với cái nhìn tập trung gọi là chú mục, chẳng khác nào một tu pháp thiền định, trong khi đây là thiền quán Bổn tôn? Có lý gì chiêm ngưỡng ai đó mà chúng ta không có lòng sùng mộ họ? Có thể nào sùng mộ đối với ai đó mà ta chưa hiểu gì về sự vĩ đại của họ? Tất nhiên là không! Do đó, chiêm ngưỡng với lòng sùng mộ tức là chúng ta tường tận về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn tôn, được ẩn dụ hóa qua những chi tiết ở Báo thân của Ngài.

Các học trò Mật gia Song Nguyễn theo Pháp hệ Quán Thế Âm nên cần quán chiếu thực chất ý nghĩa của những gì thuộc về Bổn tôn :

A/ Bảo tọa kim cương là hoa sen trắng, trên đó là mặt  trăng màu trắng tạo thành chỗ ngồi của Bổn tôn.

B/ Pháp phục của Ngài tượng trưng cho sự giải thoát khoải mọi chấp thủ hình tướng.

–        Đó là áo lụa trắng thêu vàng, quần đa sắc khác nhau.

–        Đầu đội bảo quan, ngực choàng khăn da nai được thắt thành búi, tượng trưng cho sự hoàn tất mọi công hạnh pháp giới.

–        Châu ngọc và hoa sen tượng trưng cho chuyển hóa dục tính thành pháp trí.

(1) Châu ngọc đỉnh đầu tượng trưng cho trạch pháp

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

(2) Châu ngọc ở khoen tai tượng trưng cho tịnh hóa tuyệt đối

(3) Châu ngọc đeo cổ tượng trưng cho chánh niệm

(4) Châu ngọc ở vòng cánh tay tượng trưng cho viên mãn

(5) Châu ngọc ở vòng cổ tay tượng trưng cho tinh tấn .

(6) Châu ngọc cầm tay là vòng chuỗi tượng trưng cho tính xả

(7) Hoa trên tay tượng trưng cho hỷ.

C/ Bốn tay tượng trưng cho tứ vô lượng tâm (hai tay chắp lại phía trước là TỪ, BI; hai tay phía sau là HỶ, XẢ ). Nếu là pháp khí thì ý nghĩa như sau: (1) hoa là thanh tịnh  (2) xâu chuỗi là tinh tấn (3) ngọc ma ni là phương tiện thiện xảo.

D/ Thế ngồi Kim cương tượng trưng cho sự bình đẳng giữa luân hồi và niết bàn, trạng thái tâm vượt khỏi hai biên kiến gọi nhị nguyên

E/ Chín đặc tính của Bổn tôn là :

(1)    Mềm mại nhu nhuyến là thiện xảo (2) báo thân cân đối là thoát bệnh khổ (3) hiện thân 16 tuổi là trẻ trung sung mãn (4) không có vết nhăn là thoát già (5) sáng ngời rạng rỡ là thể tánh thanh tịnh (6) nước da sáng bóng là thoát trần cảnh ưu phiền (7) tướng hảo khả ái là phương tiện hóa độ chúng sanh (8) thông minh lộ xuất là thoát khỏi mọi ác nghiệp (9) hào quang là tượng trưng chiến thắng.

Lưu ý: Khi quán tưởng đừng chú ý vào chi tiết quá mà hãy đi vào tổng quát, không để tâm căng thẳng hoặc buông lung.

Tại sao hành giả luôn khởi phát thái độ sùng mộ đối với Bổn tôn? Hãy xem, thánh giả đạo sư Mã Minh viết trước tác vĩ đại: “Năm mươi kệ tùng sùng kính Đạo sư”, chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng tối yếu của sự sùng mộ! Hơn nữa Quán Âm Bồ Tát đã dạy: “Hãy bắt đầu vun trồng cây Công đức với lòng sùng mộ vô biên”. Không ngẫu nhiên trong 24 Mật giáo giới tổng quát, đứng đầu là “Sùng mộ vị thầy” (đại diện cho Bổn tôn, Đạo sư, Dakini).

Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị thầy dạy đạo cho mình (đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát.

Từ những điểm tham chiếu nêu trên chúng ta có thể hiểu được niệm thần chú, quán tưởng Bổn tôn là tinh túy của Kim cang thừa, và cũng phân biệt được không phải ai niệm thần chú cũng được coi là hành giả Mật giáo, nếu họ thiếu thiền quán Bổn tôn. Nếu thiền quán Bổn tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị thầy dạy đạo cho mình (đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát. Đây là lời giải đáp cho comment của Mật Tuệ Tín. 

Mật Tuệ Tín
chanhtuduy.com x
[email protected]

Submitted on 2013/09/24 at 12:33

Mô Phật,
Con tán thán với bài giảng dạy của Thầy.

Cũng nhờ sự chỉ dạy tận tình của Thầy mà con đã biết được nền tảng của trí huệ.

Dựa vào nền tảng đó , con đã xả ly những tà kiến và vô minh mà bấy lâu nay con vẫn cho là đúng.

Như tin thờ Thần tài, Thổ Địa, tin vào cúng sao, giải hạn, xin xăm,….
Về sự chiêm ngưỡng thánh tướng Bổn Tôn với lòng sùng mộ con vẫn chưa thấu hiểu lắm.

Con mong đợi bài giảng tiếp theo của Thầy.
Om mani padme hum.

 

Làng Phước Thành ngày 24/09/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: Lesson 15 : 3 Ultimate means, 7 Ornaments and 9 Characteristics relating to Yidam visualization

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

 Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

 Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mô Phật,
  Bây giờ con đã tạm hiểu về lời dạy của Thầy, con cần tinh tấn thực hành để thấu hiểu rõ hơn về thiền quan Bổn Tôn.
  Con cảm tạ ân đức của Thầy đã khai thị, nhờ đó con hiểu về tu pháp Mật Tông. Con rất may mắn khi tìm được chánh pháp và vị Bổn Sư trí huệ, luôn ân cần giải thích và giảng dạy từng chướng ngại trên con đường hành pháp.
  Quả thật nhớ lại những năm trước đây, khi con luôn phải tự lực tìm hiểu mà không có hướng dẫn của một vị Bổn Sư. Chính vì vậy mà tâm trí luôn nghi ngờ và bất an, không biết mình có thực hành đúng pháp hay không.
  Om mani padme hum.
 2. Mật Kiên says:
  Mô Phật,
  Chúng con cảm tạ ân đức của Thầy đã từ bi ban pháp nhũ. Qua bài này chúng con hiểu: Tinh túy Phật pháp là Mật tông; Tinh túy Mật tông là vị Thầy; Tinh túy của thực hành Pháp là lòng sùng mộ vị Thầy (hiện thân sống động của Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng). Chúng con nguyện cho tất cả chúng sanh hữu duyên đều được lợi lạc từ sự thực hành này. Om Ah Hum.
 3. nguoingodao says:
  Kính thưa đạo sư Nguyên Thành
  Những người muốn tu theo mật tông , thì tìm hiểu trên mạng. Trong quá trình tìm hiểu , chắc chắn họ sẽ gặp bài viết này. Tệ thay , bài này lại do chính ni sư Thích Nữ Trí Hải viết.
  COn, cũng như nhiều người khác, khi đọc bài này đều lo lắng
  Xin đạo sư từ bi hướng dẫn để giải tỏa những lo lắng của chúng con.Chân thành cảm ơn đạo sư
  Trích từ web :
  *********
  http://www.chuadieuphap.us/Tac_pham/Nghiencuu_phathoc/Tuongquangiuathienvamat.asp

  TƯƠNG QUANG GIỮA THIỀN VÀ MẬT
  Thích Nữ Trí Hải

  ——————————————————————————–

  I. DẪN NHẬP

  Những người học thiền thường nghe câu: “Đản nguyện không chư sở hữu, thiết vật thật chư sở vô”: chỉ cốt thấy mọi hiện tượng đều là không, nhưng nhất thiết đừng làm cho cái không ấy trở thành thực có. Có nghĩa là đừng “chấp không”. Bởi vì có rất nhiều thứ “không” tùy nơi chốn, tùy trình độ tu chứng.

  Trong kinh Trung bộ, Phật lấy ví dụ một tỷ kheo sống trong một tịnh thất ở làng, thì không có những phiền não của làng mạc chợ búa gọi là “thôn tưởng” nhưng không phải là không có chúng tỷ kheo, gọi là “nhân tưởng”. Khi vị ấy vào rừng độc cư thiền tịnh, thì không có nhân tưởng (vì ở một mình) nhưng còn có những ảo tưởng do đời sống ở rừng gây ra như nghe tiếng cọp gầm, tiếng phi nhân… gọi là “lâm tưởng”. Cái gì có, vị tỷ kheo xác nhận là có, cái gì không, vị ấy xác nhận là không. Như vậy là sự sống tỉnh giác của người tu tập để gột rửa tham ưu ở đời. Đó là cái “không” đạt được do từ bỏ dần dần, gọi là “tích không quán”.

  Hãy lấy một ví dụ khác về những cái “không” khác nhau như sau. Cái “không” của phàm phu là không các pháp thượng nhân, không giới không định không tuệ. Cái không của người xuất gia là không gia đình vợ con. Cái không của sơ quả tu đà hoàn là không năm triền cái. Cứ thế càng tiến tu, thì càng “không” được nhiều thứ nữa, cho đến khi không còn gì để mà “không” được nữa, mới gọi là “chân không”. Các bậc hiền thánh đều có những cái “không” khác nhau, như kinh Kim cang nói, “Nhất thiết hiền thánh giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt” (từ một pháp vô vi – tức Không – mà có nhiều tầng bậc hiền thánh khác nhau).

  Nếu ôm giữ một cái “không” thì không thể tiến lên những cái “không” cao vượt hơn. Người tu hành cần đạt đến chỗ tuyệt đỉnh là trí tuệ Bát nhã chân không, mà trong Trung bộ kinh đức Phật gọi là “an trú trong Tính không”: “Này các tỷ kheo, ta nhờ an trú tính không nên rất an lạc”.

  Tính không mà đức Phật an trú đó chính là bát nhã chân không. Kinh Trung bộ mệnh danh là “đại không”, được giải thích như sau. Khi đức Phật tiếp xúc với đủ mọi hạng người trong xã hội, tâm Ngài luôn hướng về viễn ly, độc cư, ly dục, cho nên được bất dộng. Đó gọi là an trú nội không, ngoại không, nội ngoại không, an trú bất động. Nội không là cái không của ngũ uẩn, lục căn. Vì sao nói năm uẩn là không? Trong kinh Đại Bát nhã Phật đã giải thích, Bồ tát khi thực hành Bát nhã sâu xa thì thấy năm uẩn là không, vì khi ấy sắc uẩn không còn cái tướng biến ngại, thọ uẩn không còn tướng lãnh nạp, tưởng uẩn không còn tướng thủ tượng, hành uẩn không còn tướng tạo tác, thức uẩn không còn tướng liễu biệt. Trong khi đối với phàm phu, thì cơ thể vật chất (sắc) là hiện tượng biến đổi không ngừng và gây chướng ngại (cho tâm) thì trái lại, đối với Bồ tát, vật chất không là chướng ngại, cho nên nói sắc là Không. Đối với phàm phu, thọ có đặc tính là lãnh nạp các cảm giác về thân và tâm, nhưng vì Bồ tát đã đạt đến mức cao độ về sự ìàm chủ thân xác nên dù có xúc cảnh vui cảnh khổ, Bồ tát cũng không thọ vui thọ khổ. Đặc tính của tưởng uẩn là nắm giữ các hình ảnh, thu vào các ấn tượng về sắc, thanh, hương, vị, xúc sau khi năm giác quan tiếp xúc với năm đối tượng. Nhưng với Bồ tát, tưởng uẩn không còn làm cái nhiệm vụ nắm giữ hình ảnh nữa, cái gì thấy nghe rồi là bỏ qua không ôm giữ làm gì, cho nên tưởng uẩn với Bồ tát là không. Hành uẩn thông thường có nhiệm vụ tạo tác biên diễn, đó là một nối dài của ý thức thành vô thức, như mộng mị, mơ tưởng do ngã chấp. Nhưng với Bồ tát, đã không nắm giữ các ấn tượng thấy nghe nên cũng không có tạo tác thêm những hình ảnh trong vô thức, do vậy Bồ tát không có chiêm bao mộng mị, và với Bồ tát, hành uẩn là không. Đặc tính của thức uẩn là liễu biệt, phân biệt rõ ràng thiện ác phải quấy, đó là thường tình của phàm phu. Nhưng Bồ tát sống với trí tuệ, nên thức uẩn cũng không có cái tướng phân biệt thương ghét tốt xấu.

  Do vậy mà với Bồ tát, năm uẩn là không, ấy gọi là nội không. Ngoại không vì cảnh ngoài khi ấy có cũng như không. Ngoại không là cái không của sáu trần. Nội ngoại không là vì bên trong tâm đã không cho nên cảnh ngoài dù có dù không, cũng không thành vấn đề. Ngoại không là cái không của cả chủ thể lẫn đối tượng, rỗng rang vô ngại không còn ngăn cách. Bất động là tâm được bất động, hậu quả của sự an trú như vậy. Đức Phật còn dạy, muốn an trú như vậy trước hết phải tu bốn thiền. Nghĩa là muốn quán cái cột nhà hay vách tường trước mắt thành không có, thì ít nhất cũng phải chứng tứ thiền cái đã, mới thực sự thấy nó là không. Ngang đây người thực hành mật tông cũng phải trải qua, nhưng từ đây bắt đầu chỗ rẽ, sự khác nhau giữa mật và thiền. Có thể nói mật tông bao hàm cả thiền tông, và còn vượt xa hơn thiền tông một bực.

  II. KIM CƯƠNG THỪA Và NHỮNG NGUY HIỂM CHỜ ĐỢI HÀNH GIẢ

  Trong khi khẩu quyết của Thiền là “tức tâm thành Phật”, tâm ngươi chính là Phật, thì mật tông táo bạo hơn, xác quyết “tức thân thành Phật”. Cái thân ngũ uẩn nếu tách rời ngã chấp thì không khác gì thân Phật. Từ nhận định ấy, mật tông có những lối tu hành đặc biệt, không giống bất cứ pháp môn nào khác trong Phật giáo mà ta đã biết. Một trong những lối tu đó là phương pháp quán mandala gọi là deity yoga (thiền quán về chư thiên), trong đó, sau khi thiền định về Tính không của tâm thức, hành giả sử dụng nền tảng Không ấy để tưởng về thân và tâm mình như những thực thể hoàn toàn trong sáng không tì vết, như chư thiên. Và trong Không ấy, không những chỉ có một vị trời mà có rất nhiều vị, từ ngũ uẩn, lục căn, từ các thân phần biến thành, nói tóm lại có bao nhiêu uế vật trong thân thể phàm phu thì có bấy nhiêu vị chư thiên tràn trề ánh sáng. Vì thân thể đã được chuyển hóa, thuần tịnh nên hoàn cảnh và hoạt động của nó cũng được chuyển hóa: núi sông cây cỏ đều trở thành cảnh giới chư thiên, những hoạt động bình thường như đi đứng nói im không gì là không thuần tịnh. Tóm lại, trong mandala toàn là chư thiên và cảnh giới của chư thiên, và mandala ấy tượng trưng cho thân tâm của hành giả.

  Mật tông được gọi là “kim cương thừa” bởi lẽ đó là lối tu cao nhất, và cam go nhất. Người chọn mật tông phải vì một động cơ cao cả là lòng bi mẫn lớn lao đối với chúng sinh đau khổ, muốn sớm thành Phật quả để độ sinh. Vì mục đích đặc biệt này, vai trò của bậc thầy trong mật tông hết sức quan trọng, quả thế, còn trọng hơn cả ngôi tam bảo ít nhất trong giai đoạn đầu. Do đó trong Hồng danh bửu sám, một lối hành trì có lẽ bắt nguồn từ mật tông, trước khi lễ Phật hành giả đảnh lễ “Nam mô Kim cang thượng sư” là bậc thầy về mật tông.

  Người chọn mật tông để tu tập phải chấp nhận ba điều nguy hiểm có thể xảy đến cho tính mạng: một là chết, hai là điên loạn, ba là trở thành phế nhân.

  Trái ngược với thiền “an trú tính không”, và xem như không tất cả mọi hiện tượng trước mắt, mật tông lại vận dụng trí tưởng tượng tới mức tối đa trong lúc quán đồ hình hay mandala. Từ sự quán tưởng những vật trước kia không, nay thành ra có, mà hành giả cuối cùng thấy được tất cả cái có cái không đều tương đối, giả huyễn, và do dó giải thoát khỏi mọi tham ưu ở đời, nhưng đồng thời vẫn có thể biến hóa đủ thứ vì mục đích độ sinh.

  III. CÁC GIAI ĐOẠN TU QUÁN

  Nói đến mật tông là nói đến mandala, phép quán đảnh và các ấn quyết, vì mật tông đặc biệt chú trọng sự tướng, gọi là “tam mật gia trì”. Danh từ “mandala” có rất nhiều ý nghĩa, thường dịch là đàn tràng hay đồ hình, nhưng có khi ám chỉ y báo chính báo tức vũ trụ và con người, có khi biểu trưng những yếu tố đất, nước, lửa, gió, hư không dùng để quán tưởng, có khi ám chỉ một chúng hội Bồ tát, chư thiên, vv.., và trú xứ của chư thiên; có khi mandala chỉ là một vòng ánh sáng hay một giọt nước thơm. Quán đảnh là phép làm cho tịnh hóa, thánh hóa các sự vật chưa được thanh tịnh. Sau khi đã thọ phép quán đảnh của một bậc thầy, hành giả mới đủ tư cách hành trì mật tông mà không sợ tác hại. Mandala ở đây là một đồ hình biểu tượng cho một thế giới vô hình, nhưng tác động hữu hiệu trên thế giới hữu hình chúng ta. Có nhiều kiểu đồ hình tùy theo mục đích của hành giả. Những mandala cốt luyện để ám hại một người nào, tức là thuật phù thủy, thường có hình tam giác, còn những mandala khác có hình tròn hoặc vuông. Làm một mandala để tu quán rất công phu mất nhiều thời gian, và phải được một bậc thầy chuyên môn kết giới thì mới linh nghiệm. Sau khi kết đàn tràng và đã có sự làm phép của bậc thầy, hành giả bắt đầu tu quán. Đại khái, mandala cũng như một khu vực trong đó vị thần được hô triệu bằng chú thuật và ấn quyết sẽ xuất hiện cho hành giả, sau khi hành trì đúng mức. Trong một mandala có rất nhiều yếu tố biểu trưng cho những phi nhân trong cõi vô hình mà chỉ người chuyên môn mới hiểu được. Những yếu tố này được biểu trưng bằng những vật như hình nhân, bánh oản, cát ngũ sắc, v.v..

  Một hành giả mật tông thường quán tưởng vị thần hộ mạng cho mình, ví dụ nữ thần Tara hay Quan Âm Bồ tát. Sau khi thiết lập một mandala (Tạng ngữ là kyilkhor) theo đúng nghi thức mật tông, vị ấy ngồi trong thất niệm thần chú của vị ấy ví dụ với nữ thần Tara là câu “OM TARE TUTARE TURE SVAHA”, tưởng tượng hình ảnh Ngài theo các tượng tranh thường tạc vẽ, đang đứng ở chính giữa đàn tràng (mandala này có thể treo trên vách hay đặt giữa nền nhà vừa tầm mắt nhìn). Nhiều tháng, cả năm trôi qua trong sự trì chú và quán tưởng hình tượng một cách nghiêm mật. Thỉnh thoảng vị thầy sẽ hỏi thăm tiến trình tu tập của hành giả. Cuối cùng sẽ có một lúc hành giả thông báo cho vị thầy kết quả sự quán tưởng của mình: đức Bồ tát đã xuất hiện giữa đàn tràng, nhưng rất mờ ảo, và chỉ trong một lúc thì tan biến. Vị thầy khen ngợi đó là dấu hiệu tốt, hãy tiếp tục quán tưởng cho đến khi hình ảnh hiện ra rõ rệt hơn, và kéo dài lâu hơn. Môn sinh trở về tiếp tục quán. Một thời gian rất lâu về sau, vị ấy cũng đạt được kết quả mong muốn: ấy là, vị Bồ tát đã xuất hiện rất rõ nét giữa đàn tràng, và thường như luôn luôn đứng đấy, dán chặt tại chỗ, không tan mất như trước. Vị ấy sung sướng trình thầy kết quả ở giai đoạn hai này. Nhưng thầy lại bảo, “Tốt lắm, song giờ đây con phải tiếp tục quán tưởng và cầu xin Ngài ban ân phước cho con, bằng cách lấy tay rờ đầu thọ ký, và nói với con những lời phủ dụ”. Thế là người môn đệ lại trở về với công việc niệm chú và quán tưởng y như lời thầy chỉ dạy. Sau một thời gian, quả thật những gì vị ấy cầu mong đều thành tựu: Bồ tát lấy tay sờ đầu mỗi khi y cúi lạy, và đôi mắt Ngài trở nên linh động, môi mấp máy ban lời phủ dụ, làm cho hành giả vô cùng hân hoan, tưởng đã đạt mục đích của sự quán tưởng. Nhưng khi trình lên thầy kết quả này, ông ta lại đòi hỏi một bước kế tiếp, là hãy trở về quán tiếp cho đến khi thấy vị Bồ tát bước ra khỏi đàn tràng, đi lui đi tới trong am thất của hành giả. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất trong việc tu tập, khi một vị thần bước ra khỏi đàn. Vì khi ra khỏi đàn, là có nghĩa vị ấy không còn bị trói buộc. Nếu là hung thần, thì sự bước ra khỏi đàn như vậy sẽ làm cho hành giả nguy khốn, vì thần ấy khi được tự do sẽ phẫn nộ trừng phạt hành giả đã giam giữ ông ta. Trừ phi cao tay ấn, đa số người tu mật tông bị chết hoặc điên loạn ở giai đoạn này. Bởi thế, không bao giờ nên để cho một vị thần bước ra khỏi giới hạn đã dành cho vị ấy.

  Nhưng ở trường hợp này, vị thần chính là đức Bồ tát đầy lòng bi mẫn, và đã tỏ dấu đặc biệt yêu mến đối với hành giả, do vậy không hề gì. Ngài ung dung tản bộ qua lại trong am thất như tại nhà riêng của Ngài vậy. Đôi khi Ngài còn bước ra khỏi ngưỡng cửa am thất để thở hít khí trời nữa chứ. Khi trình lên thầy thành quả ấy, vị thầy rất hài lòng, nhưng còn đề nghị đệ tử tiến thêm một bước nữa: Hãy hỏi xem Ngài có bằng lòng cùng y xuống phố dạo chơi một vòng chăng.

  Đây là giai đoạn khó nhất, bởi vì ở trong bóng mờ của am thất với khói hương nghi ngút, thì hành giả hầu như có thể nhìn thấy và sờ thấy vị thần được, do ảnh hưởng sự tập trung quán tưởng lâu ngày. Bây giờ ra khỏi khung cảnh quen thuộc, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ dưới ánh sáng mặt trời, thì liệu ảo giác còn đứng vững được chăng? Bởi thế, phần đông những người tu tập phải dừng lại ở giai đoạn này: vị Bồ tát từ chối, không chịu đi ra bát phố mà chỉ bằng lòng ở lại trong bóng mờ của am thất. Nhiều vị thần đến giai đoạn này, khi bị rủ đi ra ngoài ánh sáng, đã tỏ ra phẫn nộ và trừng phạt hành giả vì thái độ hỗn láo của y, dám rủ thần ra ngoài chơi. Bởi vậy, có nhiều người tu quán đến giai đoạn này bị điên loạn, ngay cả tự sát. Nhưng cũng có một số–rất ít–đã thành công, và vị Bồ tát đi theo y mọi nơi mọi lúc. Khi trình lên thầy thành quả sau cùng này, vị thầy vỗ về: “Rất tốt, thế là ngươi đã đạt mục đích. Ngươi đã được sự che chở của một vị thần linh cao cả hơn ta muôn vàn”. Ở giai đoạn này, khi nghe thầy dạy như thế, một vài người cảm ơn thầy, phấn khởi trở về am cốc và dành suốt thời gian còn lại của đời mình để sống với ảo tưởng đó. Nhưng có một số rất ít bỗng quay trở lại, kinh hoảng thú thật với thầy rằng, mặc dù luôn luôn được sự che chở như thế, mà y vẫn cảm thấy dường như đấy chỉ là một cái gì do chính tâm y tạo ra, không thực có ở bên ngoài. Vị thầy tỏ vẻ buồn sầu về sự thổ lộ của y, khuyên y nên về bắt đầu tu tập trở lại, để xét lại sự hoài nghi ghê gớm ấy một thái độ phạm thánh, vô ơn bạc nghĩa đối với vị thần đã phù trợ cho mình như thế.

  Người môn đệ nghe lời thầy, trở về xét lại thái độ hoài nghi của mình. Nhưng một khi đã hoài nghi thì cố mà tin trở lại cũng vô ích. Đa số tôn giáo thần quyền đến giai đoạn này thường bế tắc người hành giả một khi đã mất tin tưởng ở sự thực hữu của vị thần thánh mà mình đã tôn thờ suốt cả cuộc đời thì chỉ còn nước tự sát, hoặc bỏ đạo hoàn tục để sống một đời phóng đãng như một thái độ trả thù.

  Người môn đệ mật tông có thể không tin sự thực hữu của vị thần linh, nhưng không bao giờ hoài nghi sự minh triết của thầy mình. Bởi vậy y trở về tiếp tục quán sát. Sau một thời gian, y trở lại thú thật với thầy rằng không còn hoài nghi gì nữa, điều chắc chắn trăm phần trăm là, vị Bồ tát ấy chính do tâm y đã tạo ra. Hình ảnh vị ấy đều do ý muốn của y dẫn dắt. Khi ấy vị thầy mới bảo, “Chính như vậy đó, con cần phải nhận ra. Mọi sự trên thế gian, thiên đường, địa ngục, thần thánh, ma quỷ, đều là ảo tượng do tâm tạo mà thôi. Chúng tuôn phát từ tâm, và cũng tan biến vào tâm”.

  IV. KẾT LUẬN

  Sự vận dụng trí tưởng tượng trong mật tông cốt nhắm đến sự thấy rõ chân lý “nhất thiết duy tâm tạo”, để đừng bị kẹt trong các hiện tượng phù du của cuộc đời, và có thể làm chủ, sai khiến được vật chất. Nhưng cũng có khi một vật do người tạo trở lại hại chính người đã tạo ra nó, như máy móc tối tân, hóa chất hay vũ khí nguyên tử ngày nay. Trong khi tu quán, không thiếu gì những trường hợp người tu bị ám bởi chính những bóng ma do mình tự tạo. Những thần linh vị ấy đã quán ra đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát của hành giả, như chim sổ lồng, tự tung tự tác. Bà Alexandra David-Neel có lần muốn thử năng lực của tâm, đã quán một hình ảnh hoàn toàn không có trong các tượng tranh, đó là một lạt ma mập, vui vẻ, thấp người. Sau một thời gian, quả nhiên một vị như vậy xuất hiện giữa đồ hình mandala. Y trở nên sống động tới nỗi người hầu đem trà vào cho bà cũng thấy được hình bóng một tu sĩ lùn mập vui vẻ đang ngồi trong am thất. Một thời gian sau, hình ảnh ấy biến đổi, gầy bớt, cao hơn trước, và bắt đầu làm những việc quấy phá. Dù khi bà muốn ở một mình, y vẫn hiện lù lù trước mặt không thể nào xua đuổi được. Bà phải mất sáu tháng nỗ lực mới làm tan biến hình ảnh vị lạt ma quấy rầy nọ. Như thế, những gì do tâm tạo cũng có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của tâm, và tự tung tự tác một cách ngang tàng đến nỗi tâm cần rất nhiều nỗ lực mới xua đuổi được. Mật tông có thể được xem như một thứ khoa học tâm linh và cũng có những nguy hại như khoa học vật chất, ở trong tay người lạm dụng nó.

 4. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta on Thay da khai thi day bao cho chung con.Nho duoc duyen lanh ma con moi co the nuong theo got chan sen cua Thay .Con rat hoan hy tran quy nhung loi Thay day ma y giao phung hanh.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Om Ah Hum.
 5. NguyenNga says:
  Mo phat!
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni pe me hum
  • nguyenthanh says:

   Hy vọng qua loạt bài này, Nguyễn Nga sẽ hiểu thế nào là giáo pháp đúng nhưng bị trở ngại tâm linh vì phương pháp sai.

 6. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.om ah hum
 7. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài viết này chúng con được biết, hiểu rõ hơn về những trang sức trên người của Bổn Tôn cũng như những phẩm tính cao cả của Ngài được thể hiện qua Thánh tướng. Như Thầy có viết “ Nếu thiền quán Bổn Tôn mà thiếu lòng sùng mộ thì như người khổng lồ đi chân giấy. Nếu sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng mộ vị Thầy dạy đạo của mình thì cũng giống như xây lâu đài trên cát”. Có lẽ chúng con cũng không khỏi thầm mong mình tu tập cũng có được những phẩm tính như Bổn Tôn nhưng chúng con đôi khi quên rằng nếu trong tâm không có vị Thầy thì không thể gần Bổn Tôn huống hồ chi có được những phẩm tính của Ngài. Chúng con cũng thường hay mơ mọng ảo tưởng viễn vong mà bỏ quên đi giá trị thực tế hiện hữu là vị Thầy. Vì chúng con có thể “lộ xuất” những phẩm tính của vị Thầy mà không cần quá nổ lực, cố gắng vì những phẩm tính của vị Thầy sẽ tự động lan tỏa đến học trò những ai có lòng sùng mộ ,mà những phẩm tính của vị Thầy cũng đồng là phẩm tính của Bổn Tôn.
  Cầu nguyện cho chúng con, chúng sanh sẽ xé tan bức màn của vô minh. Om Ah Hum!
 8. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài giảng, con hiểu được quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn cần phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là chiêm ngưỡng thánh tướng của Ngài với lòng sùng mộ. Nhưng làm sao để có được lòng sùng mộ khi quán tưởng Bổn Tôn? Đó là khi chúng con hiểu rõ được những phẩm tính siêu việt và công hạnh của Bổn Tôn, mà những chi tiết đó lại được ẩn dụ hóa qua những chi tiết Báo thân của Ngài, điều đó đã được Thầy khai thị một cách tường tận trong bài. Nếu không có vị Thầy khai thị, chúng con sẽ không có được những phương pháp đúng để có thể kết nối được với năng lượng thanh tịnh từ cõi giới thù thắng vi diệu của các Ngài. Cho nên, con vô cùng tâm đắc lời dạy của Thầy: ” Nếu thiền quán Bổn tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (Đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát. ” Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!
  Om Ah Hum!
 9. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 10. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ đọc bài giảng này của Thầy. Qua bài giảng con hiểu được rằng quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là tu pháp tinh túy của Phật giáo Mật tông bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy cùng một lúc 2 bồ tư lương công đức và trí tụê. Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn cần một điều kiện tiên quyết là chiêm ngưỡng thánh tướng với lòng sùng mộ. Con rất tâm đắc với lời dạy của Thầy: “Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (Đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát” bởi Thầy là người đại diện cho Tam bảo, đại diện cho Bổn tôn, Đạo sư, Dakini.
  Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy! con hoan hỷ khi được đọc bài giảng này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con được hiểu về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn tôn, được ẩn dụ hóa qua những chi tiết ở Báo thân của Ngài. Qua bài viết, con cũng được hiểu rằng quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là tu pháp tinh túy của Phật giáo Mật tông bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy cùng lúc 2 tư lương công đức và trí tuệ. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy :” Nếu thiền quán Bổn tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (Đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát” bởi vị Thầy chính là đại diện cho Bổn tôn, Đạo sư, Dakini. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum.
 12. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con thật hoan hỷ khi đọc bài giảng này. Nhờ vào sự giảng dạy đơn giản mà vô cùng sâu sắc, con được biết tới những phẩm tính vô cùng vĩ đại của Bổn Tôn thông qua các chi tiết trên Báo Thân Ngài. Con cũng được nhắc rằng lòng sùng mộ nền tảng của lâu đài giác ngộ và như vậy cũng không quá khó với một người tín tâm, không cần quá dụng công cũng dần đạt được những phẩm tính của Bổn Tôn qua phương tiện thiện xảo mà trong đó sự ban phước từ Bổn Tôn qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om mani padme hum!
 13. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ !
 14. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 15. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con biết niệm thần chú và quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn là tinh túy của Kim cang thừa. Nhưng để đạt kết quả thì phải thực hành đúng phương pháp tức là phải thành tâm và quán tưởng thánh tướng của Bổn tôn với lòng sùng mộ. Nhưng nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy thì chẳng đạt kết quả gì vì vị Thầy đại diện cho Tam bảo, là kênh vận chuyển trung gian, kết nối năng lượng thanh tịnh từ cõi thù thắng của chư Phật, Thánh chúng đến học trò, như lời dạy của Đạo sư Mã Minh” Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 16. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con, giúp con hiểu được thực chất ý nghĩa về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn tôn.

  Nhờ lời Thầy dạy giờ con biết và hiểu thêm được ý nghĩa tượng trưng của 7 sức trang hoàng của hình ảnh Đức Bổn tôn cùng với 9 phẩm tính siêu việt của Bổn tôn. Qua bài viết này con cũng khắc ghi lời dạy của Thầy về nền tảng của pháp tu quán tưởng thánh tướng Bổn tôn chính là lòng sùng mộ. Và chính lòng sùng mộ, sùng kính, tuân lời vị Thầy là gốc rễ để xây dựng và vun đắp công đức cho mỗi hành giả Mật giáo bởi vị thầy dạy đạo chính là đại diện cho cây cầu tâm linh kết nối trường tâm linh giữa Đức Bổn tôn và những học trò, hành giả Mật giáo.

  Con cảm tạ ơn Thầy giúp cho con hiểu thêm về thực nghĩa của pháp tu quán tưởng thánh tướng Bổn tôn
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc vài này rồi, con thật hoan hỷ với những giáo huấn của vị Thầy, con xin ghi nhớ lời Thầy rằng quán tướng bỗn tôn mà không quán tưởng vị Thầy thì như xây lâu đài trên cát.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!
 19. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài giảng con hiểu được, quán tưởng Bổn tôn là pháp tu tinh tuý của Phật giáo Mật tông bao gồm chỉ quán song hành, tích luỹ cùng lúc hai bồ tư lương công đức và trí tuệ.

  Pháp tu Quán tưởng Bổn tôn là một giáo pháp đích thực khi hành giả thực hành không thể thiếu ba phương tiện tối thượng (phát bồ đề tâm, niệm thần chú Bổn tôn, hồi hướng công đức), nếu thiếu một trong ba phương tiện này sẽ không đạt hiệu quả cao.

  Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn cần một điều kiện tiên quyết là chiêm ngưỡng thánh tướng với lòng sùng mộ tức là chúng ta tường tận về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn tôn, được ẩn dụ hoá qua những chi tiết ở Báo thân của ngài.

  Nếu thiền quán Bổn tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như ” người khổng lồ đi chân giấy”.Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình thì coi như xây dựng lâu dài trên cát.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này ạ. Con cảm ơn sự chỉ dạy của thầy
 21. Phong Lữ says:
  Mô Phật!
  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
 22. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy khi con được đọc bài giảng luận vô cùng lợi lạc này.
  Dạ thưa Thầy, con cảm đội ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con về quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn là tu Pháp tinh tuý của Phật giáo Mật tông, bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy cùng lúc 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ, Thầy đã dậy cho con biết thêm về Quán tưởng Bổn Tôn là một giáo pháp đích thực khi hành giả sử dụng 3 phương tiện tối thượng
  1) phát Bồ Đề Tâm (2) niệm thần chú Bổn Tôn (3)hồi hướng công đức. Tuy nhiên quán tưởng Bổn Tôn cần một điều kiện tiên quyết (quyết định trước tiên) là chiêm ngưỡng thánh tướng VỚI LÒNG SÙNG MỘ tức là chúng ta đã tường tận về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn Tôn, được ẩn dụ hoá qua những chi tiết ở Báo thân của Ngài, con xin ghi nhớ những lời Thầy dậy cho chúng con niệm thần chú quán tưởng Bổn Tôn là tinh tuý kim cang thừa, và có thể phân biệt được không phải ai niệm thần chú cũng được coi là hành giả Mật giáo, nếu họ thiếu thiền quán Bổn Tôn, nếu thiền quán Bổn Tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy” nếu sùng kính Bổn Tôn mà không sùng kính vị Thầy dậy đạo cho mình (Đạo Sư) coi như xây lâu đài trên cát. Con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn vị Thầy với tấm lòng từ bi và trí Tuệ rộng lớn, Thầy đã không quản ngại thân sơ dậy cho chúng con, Thầy đã khai tâm, mở tuệ cho chúng con biết được những điều như trên, công ơn lớn lao của Thầy con mãi khắc ghi trong tâm, bởi con chưa từng được ai chỉ dậy tận tâm cho chúng con như Thầy. Con đã được đọc bài viết NHÌN THẦY THẤY PHẬT của đạo huynh Mật Kiên, giờ đây con càng cảm nhận sâu sắc hơn lời của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết đó, “phẩm chất Phật nơi Vị Thầy đã hiện rõ ngời ngời ở chỗ mọi lời nói, việc làm, ý nghĩ, đều vì Bồ Đề Tâm, vì mục tiêu giác ngộ giải thoát” vị Thầy đại diện cho TAM BẢO, Thầy tức là TAM BẢO, TAM BẢO tức là Thầy”
  Ơn Thầy to lớn không lời nào nói hết, con xin mượn lời trước tác năm mươi kệ sùng kính Đạo Sư để nói lên tâm trạng con.
  “chạm đầu vào gót chân sen của Thầy
  Tôi quỳ lậy bởi Thầy tôn quý
  Cho tôi ruộng phước như trời mây
  Giúp tôi giác ngộ trong đời này
  Công đức của Thầy không thể nghĩ
  Mật điển siêu diệu đã khắc ghi”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 23. Trịnh Hải My says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 24. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này rồi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tât cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 25. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài 15″ GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI” rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh
  Om mani padmehum
 26. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi, con cầu nguyện cho Thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ,
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn ở trạng thái tỉnh thức, giác ngộ.
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang mắc bệnh duyên, mong cho tất cả mau khỏi bệnh duyên.
  Om mani padme hum.

 27. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con hiểu được Quán tưởng Bổn tôn là một giáo pháp đích thực khi hành giả sử dụng 3 phương tiện tối thượng (phát Bồ đề tâm, niệm thần chú Bổn tôn, hồi hướng công đức). Để quán tưởng Bổn tôn với lòng sùng mộ cần hiểu được 7 sức trang hoàng (châu ngọc đỉnh đầu – trạch pháp, châu ngọc ở khoen tai – tịnh hóa tuyệt đối, châu ngọc ở cổ – chánh niệm, châu ngọc ở vòng cánh tay – viên mãn, châu ngọc ở vòng cổ tay – tinh tấn, châu ngọc cầm tay – tính xả, hoa trên tay – tính hỷ) và 9 đặc điểm của Ngài (mềm mại nhu nhuyến – thiện xảo, báo thân cân đối – thoát bệnh khổ, hiện thân 16 tuổi – trẻ trung sung mãn, không có vết nhăn – thoát già, nước da sáng bóng – thể tánh thanh tịnh, sáng ngời rạng rỡ – thoát trần cảnh ưu phiền, tướng hảo khả ái – phương tiện hóa độ chúng sinh, thông minh lộ xuất – thoát khỏi mọi ác nghiệp, hào quang – chiến thắng).

  Con hoan hỷ với những gì học được qua bài viết, cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Năm mới xin chúc Thầy, Cô và đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn càng ngày càng thành công thắng lợi bền vững để ngọn lửa Chánh pháp thắp sáng muôn nơi. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 28. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính bạch thầy con đã đọc bài này ạ!
  Con cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hãy hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những bậc toàn giác xin đừng để con rơi vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị thầy từ bi, đồng các ngài chẳng khác xin hãy để tâm đến con!
  Om Mani Pahme Hum!

 29. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng ạ.
  Om mani padme hum.

 30. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy. Mong Thầy sức khoẻ và an lạc.

 31. Kính bạch Thầy,

  Hơm nay con có dịp đọc lại để ghi nhớ những đặc điểm và ý nghĩa của hình ảnh Bổn tô Quán Âm Tứ Thủ gồm Bảo tọa của Ngài, Pháp phục của Ngài (cũng như 7 sức trang hoàng) và 9 đặc điểm hình tướng của Ngài. Con cũng phát hiện ra một điều thú vị là hai tay trước Ngài chắp lại mang ý nghĩa Từ bi thì cầm ngọc ma ni và biểu tượng cho phương tiện thiện xảo, tay cầm hoa mang ý nghĩa thanh tịnh thì biểu tượng cho tính Hỷ, tay cầm chuỗi hạt mang ý nghĩa tinh tấn thì biểu tượng cho tính Xả. Tương qua giữa những ý nghĩa và biểu tượng này làm con nhớ lại một số bài học trước đây. Ví dụ như nền tảng của tinh tấn là quán niệm vô thường vốn là biểu hiện của Xả ly.

  Cảm tạ vì Thầy đã giảng giải cho chúng con được rõ thế nào là quán tưởng thánh tướng Bổn tôn với lòng sùng mộ. Con rất hoan hỷ với bài viết này. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được thân tướng vị Phật.

  Om mani padme hum.

 32. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con về Thánh tướng Bổn Tôn, trong tu tập phải có lòng tin và lòng sùng mộ vô biên.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 33. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài . Con xin ghi nhớ lời dạy ý nghĩa từ Thầy đó là : ” Sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình thì coi như xây lâu đài trên cát “.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con biết về quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn với điều kiện tiên quyết là phải có lòng sùng mộ đối với Bổn tôn cũng như lòng sùng kính đối với vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

 35. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho con và bạn đọc hiểu được cần Quan thưởng  Bổn tôn  với lòng sùng ngộ  đó là một pháp tu  và phải biết ơn đến vị Thầy dạy đạo vì không có ngày chúng con sẽ không biết đến Bổn Tôn  cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 36. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và rất hoan hỷ với những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn tôn, được ẩn dụ hóa qua những chi tiết ở Báo thân của Ngài mà học trò Mật gia Song Nguyễn nên quán chiếu thực chất ý nghĩa qua những lời dạy của Thầy và luôn nhớ nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy thì coi như xây lâu đài trên cát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 15: Giáo pháp đúng phương pháp sai rồi ạ.

  Tên bài giảng đã tóm lược cho con hiểu về phương pháp quán tưởng Bổn tôn. Cụ thể:

  1.Về ba phương tiện tối thượng:

  (1). Phát Bồ đề tâm;

  (2). Niệm thần chú Bổn tôn;

  (3). Hồi hướng công đức.

  2. Bẩy sức trang hoàng trong pháp phục của Bổn tôn tượng trưng cho mọi chấp thủ hình tướng:

  (1). Châu ngọc đỉnh đầu tượng trưng cho trạch pháp;

  (2). Châu ngọc ở khoen tai tượng trưng cho tịnh hóa tuyệt đối;

  (3). Châu ngọc đeo cổ tượng trưng cho chánh niệm;

  (4). Châu ngọc ở vòng cánh tay tượng trưng cho viên mãn;

  (5). Châu ngọc ở vòng cổ tay tượng trưng cho tinh tấn;

  (6). Châu ngọc cầm tay là vòng chuỗi tượng trưng cho tính xả;

  (7). Hoa trên tay tượng trưng cho hỷ.

  3. Chín đặc tính của Bổn tôn là:

  (1). Mềm mại nhu nhuyễn là thiện xả;

  (2). Báo thân cân đối là thoát bệnh khổ;

  (3). Hiện thân 16 tuổi là trẻ trung sung mãn;

  (4). Không có vết nhăn là thoát già;

  (5). Nước da sáng bóng là thể tính thanh tịnh;

  (6). Sáng ngời rạng rỡ là thoát trần cảnh ưu phiền;

  (7). Tướng hảo khả ái là phương tiện hóa độ chúng sanh;

  (8). Thông minh lộ xuất là thoát khỏi mọi ác nghiệp;

  (9). Hào quang là tượng trưng cho chiến thắng.

  Nhờ có luận giải tường tận chi tiết của Thầy mà con mới hiểu được những phẩm tánh siêu việt và công hạnh của Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ được ẩn dụ hóa qua những chi tiết báo thân của Ngài. Nếu không có vị Thầy khai thị, chúng con chắc chắn sẽ không có được phương pháp đúng để có thể kết nối được với năng lượng thanh tịnh từ cõi giới thù thắng vi diệu của các Ngài.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy: “Nếu thiền quán Bổn tôn mà thiếu đi lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (Đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con bài giảng pháp hữu ích.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giải một cách chi tiết và dễ hiểu để đệ tử chúng con có thể tiếp cận được về pháp tu “Thiền quán Bổn Tôn” của Mật Tông.

  Qua bài con hiểu được rằng: “ quán tưởng Bổn Tôn là tinh túy của Kim Cang thừa, và cũng phân biệt được không phải ai niệm thần chú cũng được coi là hành giả Mật giáo, nếu họ thiếu thiền quán Bổn tôn. Nên thiền quán Bổn tôn mà thiếu lòng sùng mộ thì xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng một Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo của mình ( Đạo sư ) coi như xây lâu đài trên cát”. Bởi vị Thầy là  đại diện cho Phật, Pháp, Tăng, là kênh dẫn truyền ơn phước từ Bổn tôn.

  Con cầu nguyện cho bản thân con luôn tinh tấn tu tập, với tinh thần sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ theo như lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 39. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi được hiểu thêm rằng “quán tưởng Bổn Tôn là một giáo pháp đích thực khi hành giả sử dụng 3 phương tiện đích thực là phát bồ đề tâm, niệm thần chú Bổn Tôn và hồi hướng công đức. Trong quán tưởng Bổn Tôn, một điều kiện tiên quyết là quán tưởng với lòng sùng mộ. Con đã từng cảm thấy bối rối rằng làm thế nào để phát khởi lòng sùng mộ khi thực hành pháp quán tưởng Bổn Tôn. Bởi lẽ “lòng sùng mộ” không đơn thuần là sự hâm mộ hay sự quý kính thông thường, vốn chỉ là nguyên tố vi tế, không thể kết nối với năng lượng thanh tịnh. Qua bài viết, con hiểu rằng lòng sùng mộ bắt nguồn từ việc tường tận về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn Tôn được ẩn dụ hoá qua những chi tiết ở báo thân và chín đặc tính của Ngài. Qua đó, con cũng liên tưởng đến lòng sùng kính vị Thầy bắt nguồn từ việc thấu hiểu những phẩm tính và công hạnh của vị Thầy ở vai trò Đạo sư Kim cang. Con nhận thấy rằng tấm lòng sùng mộ của một hành giả đối với vị Thầy và Bổn Tôn xuất phát từ nền tảng trí tuệ – vì hiểu tường tận trên bình diện chánh pháp nên dẫn đến lòng sùng mộ chân chính chứ không phải ca ngợi, tán thán thường tình. Đó cũng là điều khác biệt của đạo Phật so với các đạo khác. Con từng đọc trong một bài viết rằng thần chú là bản tâm của chư Phật, chư đại Bồ tát lưu xuất từ những cơn đại định tam muội. Vậy nếu chỉ niệm thần chú mà quên đi nguồn gốc của thần chú được lưu xuất từ đâu và không niệm thần chú ấy với tấm lòng sùng mộ (thông qua quán tưởng) thì chưa được coi là hành giả Mật giáo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu thêm về tu pháp quán tưởng Bổn Tôn và phương diện phát khởi lòng sùng mộ chân chánh đối với Bổn Tôn khi thực hành tu pháp này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn thực hành pháp và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về thực chất ý nghĩa những gì thuộc về Thánh tướng của Bổn Tôn với 7 sức trang hoàng và 9 đặc tính của Bổn Tôn. Nhờ bài Pháp của vị Thầy, con cũng được hiểu thêm rằng: quán tưởng Thánh tướng Bổn Tôn cần điều kiện tiên quyết là chiêm ngưỡng Thánh tướng Ngài với lòng sùng mộ. Nhưng nếu sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (Đạo Sư) coi như xây lâu đài trên cát. Vì nếu không có vị Thầy hướng đạo, chỉ dạy,  người học trò sẽ không thể hiểu và lĩnh hội được Chánh Pháp Phật Đà cao diệu, và có được phương pháp thực hành đúng để tiến tu trên đạo lộ Giải Thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Qua bài viết chúng con hiểu được rằng quán tưởng Thánh tướng Bổn tôn cần điều kiện tiên quyết là  chiêm ngưỡng Thánh tướng Ngài với lòng sùng mộ. Và nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình ( Đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 42. Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết cũng như hiểu rõ hơn những trang sức, phẩm tính của Bổn Tôn mà chúng con quán chiếu thực chất có ý nghĩa gì. Qua đó chúng con hiểu được niệm thần chú kết hợp với quán tưởng Bổn Tôn là tinh túy của Kim cang thừa. Con xin ghi nhớ lời Thầy nhắc nhở “Nếu thiền quán Bổn Tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như người khổng lồ đi chân giấy. Nếu sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát”. Bởi vì vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian, sự sùng mộ vị Thầy là nền tảng giác ngộ. Nếu chúng con sùng mộ vị Thầy như Phật, Bồ Tát, thánh giả  thì chúng con sẽ nhận được ơn phước từ  Phật, Bồ tát, Thánh giả truyền đến như vậy. Còn nếu chúng con chỉ xem Thầy như người bình thường thì chúng con không nhận được gì cả vì người bình thường không có khả năng gia hộ. Vì thế nên Quán Thế Âm Bồ tát đã dạy “Hãy bắt đầu vun trồng cây Công đúc với lòng sùng mộ vô biên”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai ( 3 Phương Tiện Tối Thượng, 7 Sức Trang Hoàng, 9 Đặc Điểm Liên Quan Đến Bổn Tôn ) mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu được rằng, quán tưởng Bổn Tôn là giáo pháp tinh túy của Phật giáo Mật Tông (nhưng quán tưởng Bổn Tôn vơi điều kiện cần là lòng sùng mộ), trong đó tinh túy của Mật Tông là “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”, bởi vị Thầy là người đại diện cho “Phật, Pháp, Tăng”.
  Thế nên, dù quán tưởng Bổn Tôn với lòng sùng mộ mà không sùng kính vị Thầy thì chẳng khác gì xây lâu đài trên cát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ sau khi đọc xong với 15 bài viết : GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI của Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

 45. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được. “Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là pháp tu tinh túy của Phật giáo Mật tông, bao gồm chỉ quán song hành tích lũy cùng  lúc 2 bồ tư luơng công đức và trí tuệ. Quán tưởng Bổn tôn là giáo pháp đích thực khi hành giả sử dụng 3 phương tiện tối thượng (1) phát Bồ đề tâm (2) niệm thần chú Bổn tôn (3) hồi hướng công đức. Quán tưởng Bổn tôn là chiêm ngưỡng với lòng sùng mộ tức là chúng ta tường tận về những phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Bổn tôn,  được ẩn dụ hóa qua những chi tiết ở  Báo thân của Ngài như 7 trang hoàng và 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn.

  Quán tưởng Bổn tôn là pháp tu tinh túy của Kim cang thừa, sẽ không được phát huy tính năng siêu việt nếu hành giả chiêm ngưỡng Thánh tướng mà không khởi phát lòng sùng mộ của mình đối với Bổn tôn. Nếu như hành giả  có lòng  sùng mộ Bổn tôn mà không có lòng sùng mộ vị Thầy dạy đạo của mình vì Đạo sư là người đại diện cho Tam bảo, là người đại diện của Phật, Pháp, Tăng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 46. Kính bạch Thầy

  Con làMật Ấn  , con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 47. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Bài 15 : Giáo pháp đúng phương pháp sai( Ba phương tiện tối thượng, 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)”.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho con hiểu về Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 48. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải. Qua bài viết giúp con hiểu được niệm thần chú, quán tưởng Bổn tôn là tinh túy của Kim cang thừa. Quan tưởng thánh tướng Bổn tôn cần một điều kiện tiên quyết là phải chiêm ngưỡng thánh tướng với lòng sùng mộ. Sùng mộ Bổn tôn phải có lòng sùng kính vị Thầy dạy đạo của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài 15: Giáo pháp đúng ,phương pháp sai (3 phương tiện tối thượng ,7 sức trang hoàng , 9 đặc điểm liên quan đến Bổn Tôn )

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy khai thị cho chúng con được hiểu về quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn cần phải có lòng sùng mộ đó là khi chúng con hiểu rõ được những phẩm tính siêu việt và công hạnh của Bổn Tôn mà những chi tiết đó lại được ẩn dụ hoá qua những chi tiết Báo thân của Ngài

  Và con lại càng ghi nhớ lời dạy của Thầy nếu thiền quán Bổn Tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy ” nếu sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (Đạo Sư) coi như xây lâu đài trên cát ,bởi Thầy là người đại diện cho Tam Bảo , đại diện cho Bổn Tôn , Đạo Sư , Dakini

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 50. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này và hiểu được việc niệm thần chú, quán tưởng Bổn tôn là tinh túy của Kim cang thừa, và không phải ai niệm thần chú cũng được coi là hành giả Mật giáo, nếu họ thiếu thiền quán Bổn tôn. Nếu thiền quán Bổn tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng mộ Bổn tôn mà không sùng kính vị thầy dạy đạo cho mình (đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát.

  Con cảm tạ Thầy đã lí giải sâu hơn pháp tu này cho con hiểu rõ hơn.

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 51. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được phương pháp của việc thiền quán Bổn Tôn, thông qua sự hiểu về công hạnh và những phẩm tính siêu việt của Bổn Tôn qua những chi tiết ẩn dụ bằng báo thân của Ngài. Đồng thời điều kiện kiên quyết để thực hành được là hành giả “phải chiêm ngưỡng với lòng sùng mộ”. Vì lòng sùng kính chính là nền tảng giác ngộ như Thánh giả Mã Minh đã dạy trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư“ và vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian đến Bổn Tôn. Nên “Thiền quán Bổn Tôn mà thiếu lòng sùng mộ xem như “người khổng lồ đi chân giấy”. Nếu sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng kính vị Thầy dạy đạo cho mình (đạo sư) coi như xây lâu đài trên cát”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết ” 3 phương tiện tối thượng, 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn Tôn”. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi luận giảng cho con về ý nghĩa đạo pháp của các sức trang hoàng, đặc điểm liên quan đến Thánh tướng của Bổn Tôn cũng như những phẩm tính cao cả của Ngài được ẩn dụ hóa qua những chi tiết báo thân. Đặc biệt là lời chỉ dạy của vị Thầy “Nếu thiền quán Bổn Tôn mà thiếu lòng sùng mộ thì như người khổng lồ đi trên giấy. Nếu sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng mộ vị Thầy dạy đạo của mình thì cũng giống như xây lâu đài trên cát”. Bởi, vị Thầy là đại diện của Tam Bảo và “sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ” (50 kệ tụng sùng kính đạo sư). Con hiểu được rằng, sùng kính vị Thầy cần được bắt nguồn từ thấu hiểu những công hạnh, phẩm tính, phẩm hạnh, đạo hạnh của vị Thầy ở vai trò Kim cang sư, và lòng sùng mộ ấy phải đúng theo quỹ đạo chánh pháp, không phải là những lời ca ngợi, tán dương thường tình (chủ nghĩa bổn sư). Qua loạt bài “Nhìn Thầy, thấy Phật, đạo huynh Mật Kiên đã làm rõ hơn về điều này. Hơn nữa, “Pháp phải được thực hành đúng, nếu không sẽ gây ra rắc rối” (lời dạy của Pháp vương Gyalwang Drupka 12), do vậy nếu không được sự chỉ dạy từ vị Thầy với “phương pháp đúng” thì sẽ không thu được kết quả trong thực hành pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của hữu tình. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối. OM MANI PADME HUM

 53. Mật Tấn Giác says:

  Mô Phật!

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi cảnh tỉnh con, để con tránh lặp lại lỗi viết dài như trước đây mà phạm lỗi quấy nhiễu tâm tư vị Thầy! Con sẽ chú ý trong các lần comment sau ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Om Mani Padme Hum

 54. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ.

 55. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu được quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn là tu pháp tinh tuý của đạo Phật bao gồm chỉ quán song hành, tích luỹ cùng lúc hai tư lương công đức và trí tuệ. Điều quan trọng là cần quán tưởng thánh tướng Bổn Tôn với lòng sùng mộ. Vậy làm thế nào để có được lòng sùng mộ khi quán tưởng thánh tướng của Ngài, đó là cần phải hiểu được ý nghĩa ẩn dụ hoá qua những chi tiết ở báo thân của Ngài. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu ý nghĩa của từng chi tiết, cũng như những đặc tính của Bổn Tôn để chúng con được thực hành và phát triển lòng sùng mộ khi tường tận từng phẩm tính siêu việt và công hạnh vĩ đại của Ngài. Nếu không có Thầy chỉ dạy, xây dựng nền tảng vững chắc về lý thuyết và hướng dẫn phương pháp thực hành thì chúng con không thể được biết đến những tinh tuý giáo pháp này, bởi vậy nếu sùng mộ Bổn Tôn mà không sùng kính vị Thầy cũng như muốn kết nối từ trường thanh tịnh của Bổn Tôn mà không hề có tín hiệu đường truyền, cuối cùng chẳng được kết quả gì. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi ) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết.

  Con cám ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 58. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

 59. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 60. Mật Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  cCon cầu nguyện Thầy Cô luôn khoẻ mạnh và trường thọ.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status