Sep 24, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 49 Comments

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn )

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI   (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn ) Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn ) Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là tu pháp tinh túy của Phật giáo Mật tông bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy cùng lúc 2 tư lương công đức và trí tuệ. Đây là Giáo pháp đúng được các bậc thánh giả, tổ sư Đại thủ ấn, Đại toàn thiện thuộc Mật tông Ấn Độ và Tây Tạng đã xác quyết. Đây là lý do tại thánh tăng Atisha quyết định ở lại Tây Tạng mặc dù lúc đó đã có trưởng lão Rinchen Zangpo. Giai thoại về cuộc hội kiến giữa hai bậc cao tăng để lại một luận đề nổi tiếng trong đạo trình giải thoát: “Tất cả các giáo pháp được hành trì cùng một lúc. Hoàn toàn


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status