Oct 22, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 73 Comments

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

    

           Từ bài 11 đến bài 15 “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, tôi đã trình bày cơ bản về 3 yếu tính giác ngộ trên đạo trình giải thoát: XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG. Giờ đây chúng ta đề cập đến tính phương pháp trong học thuật tâm linh của đạo Phật, gọi là “nghi thức hành trì”, hoặc “nghi quỹ hành trì” dành cho người tu;  nói theo thuật ngữ Sư phạm là “giáo trình” hoặc “sách giáo khoa” dành cho sinh viên, học sinh.

Ở các chùa Hiển giáo, pháp liệu như vậy tùy theo mỗi chùa, mỗi tông phái, hệ phái mà đặt tựa khác nhau. Chẳng hạn: chùa Hoằng Pháp gọi là “kinh Nhật tụng”, hệ phái Khất sĩ – “Nghi thức Tụng niệm”, chùa Phật Quang – “Những bài kinh tụng hằng ngày” …

Ở những quyển pháp liệu trên, có quyển được ghi tác giả là chùa A, tịnh xá B; có quyển được ghi thẳng tên người soạn như có quyển kinh Nhật tụng ghi biên soạn là Thích Minh Thời, Thích Đăng Thành…(tôi không biết Thích Minh Thời là ai vì vị này không đề là tỳ kheo hay giáo sĩ!).

Ở những quyển trên có chùa giai điệu hóa kinh văn hoặc bài kệ thành những bản nhạc, mà nơi đây gọi là tụng theo phong cách hiện đại (!). Có chùa đọc tụng nghi thức tụng niệm bằng văn vần (thể thơ lục bát, hoặc song thất lục bát). Nhìn chung, đa phần còn lại đều ở dạng văn xuôi, trong đó có những thi kệ thuộc phạm trù học thuật.

Riêng về phần thần chú, tỳ kheo tiến sĩ Thích Nhật Từ biên tập (!) “Nghi thức đại bi thập chú”, không rõ ràng về cách dùng từ  vì người tu không biết là “tụng, niệm, hay trì thập chú”? Vậy thì nghi thức gì?

Trong những quyển nghi thức tụng niệm hay kinh nhật tụng thuộc Hiển giáo đa phần dùng âm Hán Việt, khó hiểu nghĩa, khó đọc thuộc. Bên cạnh đó xen lẫn những bài bằng tiếng Việt thuần túy. Như vậy, xét về phương diện học thuật là không nhất quán, thiếu tính khoa học, gây rào cản ngôn ngữ trong khi tiếng Việt đầy đủ phương tiện chữ nghĩa để diến đạt. Tâm lý các vị tỳ kheo ưa để âm Hán Việt để dành phần hiểu về mình, ngăn cản tầng nghĩa đại chúng của kinh văn. Có như vậy, Phật tử, thí chủ mới phục mình uyên bác, lão thông nhưng thực sự họ “nhai lại” toàn bộ món ăn Trung Quốc, quên đi “khẩu vị độc đáo” của tiếng Việt, vốn là một quốc gia phong phú về ẩm thực văn học độc lập.

“Nghi thức Nhật tụng” của hệ phái Khất sĩ

Ngoài ra chúng ta thấy có pháp liệu “Nghi thức Nhật tụng” của hệ phái Khất sĩ viết toàn bằng thơ ca, rặt ròng tiếng Việt, cũng là không đúng học thuật. Đây không thuộc về tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, mà là một cản trở sự diễn đạt thánh ý của Đức Phật đúng theo chân nghĩa (trong khi họ cứ mãi xướng lên: “Con nay nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu”). Nên hiểu, thơ ca là bay bỗng tính đa nghĩa, khác với sự chân xác của văn xuôi đơn nghĩa, mà lời dạy Đức Phật cần phải biểu đạt rõ ràng. Về mặt này, thơ ca hạn chế nhiều góc cạnh ngữ nghĩa.

Mặt khác, cho dầu hiểu được nội dung ngữ nghĩa tương đối, như do sự ép vần, gieo điệu khiến cho câu, từ, ngữ được dùng một cách ngây ngô, thiếu tính thuật ngữ, phi văn học. Ví dụ một đoạn trích sau đây:

Lý kinh sáng suốt như đèn

Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền

Nguyện con cùng pháp có duyên

Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu (tri thức rồi mà còn bạn hiền, thừa quá!)

Ngày ngày tinh tấn công phu

Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng (thay vì lu mờ chăng?)

Cuối xin Đức Phật chứng lòng (là chứng gì? N.V)

Con nguyền quyết chí gắng công tu trì (nguyền có từ kết hợp là “tật nguyền”, “nguyền rủa”)

hoặc đọc câu này:

Có Bồ tát là Vô Tận Ý

Khi bấy giờ chăm chỉ đứng lên (trong từ kết hợp tiếng Việt, tìm khắp không thấy cụm từ kết hợp kỳ quái như thế! Ép từ thô thiển đến thế là cùng!)

hoặc đọc câu này:

Dám còn để ý hại ai

Ấy nhờ Bồ tát, Ngài hay cứu nàn (từ nầy không có trong tự điển, chỉ thấy “nghèo nàn, phàn nàn)

hoặc đọc những câu này”

Bát nhã huệ soi đi khắp chốn

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn!

          Chúng ta đọc xong sẽ thấy nhiều từ, ngữ bị ép vần, diễn đạt tối nghĩa, lủng củng, sai thuật ngữ, uổng đi thánh giáo Phật đà vốn được Đức Phật và Thánh tăng diễn đạt bằng ngôn từ thâm diệu về nội dung, uyển chuyển mà chính xác về hình thức! Đây là một cách phỉ báng thánh ngôn của Ngài, gây ngộ nhận cho người khác về nguyên nghĩa của câu văn hay bản kinh. Cho nên càng đọc càng thêm sai phạm vì bất kính với thánh ngôn.

Hoặc hãy đọc một đoạn trích sau về kinh Bát nhã ba la mật đa mà vị tỳ kheo nào đó dịch là “kinh Tinh hoa Trí tuệ”:

Vượt tất cả các vòng khổ ách

Hãy nghe rằng Xá lợi phất ông!

Trong tiếng Việt, thi ca tiếng Việt không chấp nhận cách dùng thô thiển như vậy được, trừ tiếng Hán “Hựu Xá lợi Phất!”. Tác giả biến thể bài kinh uyên áo của tinh hoa Trí tuệ thành sự ngây ngô ngôn từ. Hoặc một đoạn trích khác:

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt

Lời chú thần rất mực quang minh

Chú thần cao cả anh linh

Là lời thần chú thật tình cao siêu…

Hình ảnh cắt từ clip nhạc Nguồn: youtube.com

Quả là một sự gượng ép câu, từ mà ở đây là từ “thần chú”, rồi chuyển qua “chú thần”. Đảo từ như vậy là phi nghệ thuật, bất học thuật, sai ngữ nghĩa bởi vì trong tự điển Việt Nam 2 tập dày không có từ “chú thần”, cũng như động từ “chứng lòng” (1). Điều này tựa như “ép” trái non nhanh chín, nếu phân tích thêm từ ngữ, và nghĩa từ thì còn nhiều lỗi sai phạm ngữ pháp, tôi tạm thời dừng lại ở mức độ này. Có thể gọi chung là “thảm họa” ngôn từ trong những quyển như vậy!

Ngày xưa, Đức Phật giảng thuyết xong Ngài đọc thi kệ tóm tắt đại ý, nhưng thể loại ấy không phải là thơ lục bát, song thất lục bát, vốn đòi hỏi niêm luật, vần điệu. Thánh sư Atisha người Ấn Độ viết trước tác “Đèn soi nẻo giác” bằng thi kệ, nhưng sau đó Ngài dùng văn xuôi để giải thích, vì e ngại thể loại thi ca không biểu đạt hết tâm ý của mình. Thánh tăng Tsongkhapa và thành tựu giả Patrul Rinpoche viết trước tác “Kho tàng tâm của các bậc giác ngộ” cũng vậy!

Đành rằng mỗi chùa, mỗi tông môn, mỗi dòng phái thuộc đạo Phật có thể chọn một quyển nghi thức hoặc nghi quỹ thực hành pháp, tùy theo điều kiện tâm linh của mình. Song, dù biểu đạt bằng bất kỳ hình thức ngôn ngữ hay biện pháp tu từ nào, một nghi thức hay nghi quỹ phải bao quát đầy đủ như sau:

1/ Giáo điển: gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không)

2/ Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1) Phần đầu (đảnh lễ; quy y, phát bồ đề tâm); Phần chính (cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ); (3) Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).

Đây gọi là Lý Sự viên dung trong bất kỳ nghi thức và nghi quỹ nào của Phật giáo. Riêng trong PHẦN CHÍNH cần nêu rõ đề mục nào thuộc về tích lũy Công đức, đề mục nào thuộc về tích lũy Trí tuệ. Nếu chỉ là đọc tụng dù mỗi lần đọc hết quyển nghi thức, chỉ mới phần tích lũy Công đức. Vậy phần quan trọng là tích lũy Trí huệ vốn được cho là “Duy tuệ thị nghiệp” ở đâu?

Thánh giả Gampopa

Mặt khác, trong đọc tụng kinh văn cần phải nhấn mạnh bài nào, kinh nào, bài nguyện nào thuộc về quán chiếu tính Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không, để người tu nương theo quỹ đạo ấy mà quán xét khi tụng niệm. Hầu như tất cả quyển “nghi thức nhật tụng” chỉ liệt kê tên bài kinh, bài nguyện, bỏ qua yếu tính giác ngộ vốn là cốt lõi tinh hoa của nội dung kinh văn. Không ngẫu nhiên, người tu đọc hoài vẫn không khuôn biệt được yếu nghĩa, chủ đề, mục đích tối thượng. Hiện tượng này thánh giả Gampopa gọi là 1 trong 14 điều thất bại trầm trọng của người tu: “Luyện tập cái lưỡi đọc tụng (nói) theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng (nói). Đây là một điều thất bại trầm trọng”.

Làng Phước Thành ngày 22/10/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Người Học Phật says:
  Mô Phật! Con thật sự ngạc nhiên sao lại có những câu ngô nghê: “Có Bồ tát là Vô Tận Ý/Khi bấy giờ chăm chỉ đứng lên”, lại còn “Lời thần chú sâu xa bậc nhứt/Lời chú thần rất mực quang minh/ Chú thần cao cả anh linh/ Là lời thần chú thật tình cao siêu…”, cho dù người biên soạn có thiện ý muốn “đại chúng hóa” thì cũng khó lòng chấp nhận được. Bởi lẽ nhiệt tình như thế thật là lợi bất cập hại, biến thánh ngôn nhà Phật trở thành tầm thường trong mắt người trí thức muốn tìm hiểu hoặc nghiên cứu Phật pháp, đồng thời cũng trở thành tối nghĩa trong mắt người bình dân. Cả hai phía đều không thể đem lại kết quả nào như mong muốn.
  Con hiểu, bài viết của Thầy không nhằm công kích ai, mà vì bức xúc vì tình trạng tầm thường hóa học thuật trong Phật pháp như vậy, để rồi người phỉ báng càng được dịp phỉ báng, còn người thành tâm cũng đâm ra ngán ngẩm! Nếu những “soạn giả” trên có tinh thần cầu thị, họ sẽ xem đây là dịp để nhìn lại cách “hoằng pháp” của mình.
  Là độc giả thường xuyên của chanhtuduy.com, đọc bài này con rất tâm đắc với Thầy Nguyên Thành, nhất là Thầy đã đưa ra một mẫu “chuẩn” về nghi quỹ hành trì:
  1/ Giáo điển: gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không)
  2/ Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1) Phần đầu (đảnh lễ; quy y, phát bồ đề tâm); Phần chính (cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ); (3) Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).
  Được đọc một bài viết hay, bổ ích, con thành kính cảm ơn Thầy.
 2. Mô Phật,
  Qua bài viết của Thầy con nhớ lại một năm trước đây, khi mà mỗi buổi chiều con vào chùa tụng kinh. Đọc những lời kinh văn đôi lúc khó hiểu như đánh đố vì theo từ Hán Việt, đôi lúc lại rất thô do có sự gượng ép trong ngôn từ. Khoảng thời gian đó, con chỉ biết đọc tụng mà không hiểu gì cả do các vị tỳ kheo trong chùa không dạy cho Phật Tử bất cứ một pháp môn cụ thể nào.
  Do nghĩ rằng thân phận mình thấp kém, nên con cũng không dám suy nghĩ gì nhiều. Kinh văn khi quá phức tạp, khó hiểu sẽ gây khó khăn và chán nản cho phật tử. Nếu quá gượng ép như những gì Thầy đã phân tích, thì mọi người sẽ nghĩ Phật Pháp thấp kém. Con biết có những Phật Tử đọc kinh chỉ để cầu phước báo, đọc như một con vẹt, đọc hàng ngàn lần một bộ kinh nào đó và luôn khoe khoang khắp nơi. Chính vì vậy mà càng tu, bản ngã và tà kiến càng tăng.
  Con cảm tạ ân đức Thầy đã giảng dạy về nghi thức và mục đích cùa việc thực hành nghi quỹ. Hiểu rõ hơn về những gì mà con đang thực hành theo và tăng trưởng niềm tin.
  Om Mani Padme Hum.
 3. Matkinh says:
  Kính Bạch Thầy! Đầu tiên, con xin tán thán trước bài viết của thầy về những nghi thức tụng niệm, Kinh Nhật tụng. Nghi Thức Tụng Niệm…Riêng bản thân con, lĩnh vực ngôn ngữ, văn chương không phải là chuyên môn của con nhưng khi đọc sơ qua phần dịch thuật con cũng cảm thấy những từ ngữ thật “ngây ngô “ không được mượt mà, chay chuốt và quả thật không thể nào diễn đạt được lời vàng ngọc của các Bậc giác ngộ, Đấng siêu phàm Bi Mẫn cũng như Các Bậc Thánh Tăng . Chắc hẵng là đối những ai đang trên đường tầm cầu học đạo , đang phân vân lựa chọn con đường tâm linh cho mình khi tìm kiểm Đạo Phật, chắc hẳn họ sẽ một phần nào ngán ngẫng và thất vọng và có phải chăng ngoại đạo càng thêm có cơ hội để phỉ pháng Đạo Phật .Và con cũng phân vân rằng những phật tử khi đọc tụng kinh họ có thật sự hiểu rõ ý nghĩa tối thượng hay không hay chỉ là một cuộc đua trong câu chữ đọc tụng .Khi xưa, ông cha ta đã có câu tục ngữ : Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, chứng tỏ rằng từ ngữ Việt Nam phong phú và đa dạng nên con cầu nguyện cho những ai đang gánh trọng trách dịch thuật cho những kinh sách Phật cho những câu chữ thêm uyển chuyển và mượt mà. Và họ cũng nhận thức rằng đôi vai của họ thật nặng gánh khi nhận trách nhiệm nặng nề là chuyển tải lời thánh Ngôn tránh đem lại sự nhầm lẫn trong câu chữ . Con thành tâm cảm tạ và cầu nguyện cho sự trường thọ của thầy và con xin sám hối trước thầy về những hành vi thân, ngữ , tâm mà con đã sai phạm , OM AH HÙM
 4. matlinh says:
  Kính bạch Thầy !
  Chúng con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi truyền dạy cho chúng con thực hành giáo pháp đúng,phương pháp đúng ,tu tập có mục đích ,nghiêm túc,có phương pháp rõ ràng lớp lang thứ tự.Thầy thường dạy chúng con đọc tụng kinh điển phải tư duy hiểu nghĩa lý sâu xa lời Phật dạy,chứ đừng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng mà chẳng biết chi.Nhớ lại trước đây chúng con đã rơi vào trường hợp đó một thời gian dài mà chẳng biết mình đã thực hành sai,chúng con cảm đội ân đức Thầy ,nếu chúng con không được đầy đủ duyên lành được làm đệ tử của Thầy thì chúng con không biết rồi sẽ ra sao vì cứ hằng ngày phạm tội phỉ báng thánh ngôn của Phật mà không hề hay biết .Chúng con rất tự hào được làm đệ tử của Thầy .Chúng con xin tán thán những phẩm tính siêu việt của Thầy giống như một đại dương bao la không đáy ,chúng con xin thành tâm đảnh lễ Thầy
  Chúng con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thực hành giáo pháp đúng, phương pháp đúng,để đều đạt được hạnh phúc Phật tánh . OM AH HUM.
 5. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy! Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy. Qua bài viết của Thầy con cảm nhận được đó như là lời khuyên, lời nhắc nhở cho chúng con cũng như nhiều người khác đang đi trên lộ trình tu tập có thể dễ bị phạm sai lầm vì bản ngã của mình khi nói, khi viết, khi thực hành quá nhiều,quá khó làm cho người khác ngưỡng mộ mình,kính nễ mình. Điều đó làm cho họ khó tiếp cận với cánh cửa phật môn vốn dĩ dành cho tất cả mọi người. Vì nhiều người sẽ có suy nghĩ sợ,mặc cảm mình không tu được. Nhìn lại nghi quỹ ở Mật Gia rất ngắn gọn ,dễ dàng thực hành nhưng đầy đủ ( lý sự viên dung). Con rất hoan hỷ. Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã giảng dạy để chúng con hiểu tường tận hơn .
 6. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi doc xong bai nay .Con cam ta an duc cua Thay da khai thi cho chung con hieu duoc dung chanh phap.De chung sanh hieu duoc dau moi la ben bo,noi nuong tua chan that de tu tap tren dao lo giai thoat.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat tanh.
  Om Ah Hum.
 7. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum.
 8. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 9. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này và comment cách đây hơn 2 năm nhưng giờ đây khi đọc lại con lại có một cái hiểu khác trước đây, nên con cũng muốn viết những gì con hiểu trong hiện tại bây giờ.
  Con nghĩ rằng người tu khi đã “sở hữu” được một nghi quỹ hành trì với những gì Thầy viết trong bài như phải bao gồm 3 yếu tính giác ngộ, gồm 2 phần công đức và trí tuệ, lý sự viên dung thì lúc ấy người tu đã “sở hữu” được một phương tiện tốt giúp mình tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát. Vì nếu đã nói là nghi quỹ hành trì thì tức nhiên nghi quỹ ấy phải được sử dụng thường xuyên, nhưng nếu đã là nghi quỹ để người tu sử dụng thường xuyên mà chưa phải là nghi quỹ chuẩn, đúng pháp lớp lang thứ tự…thì dù người tu hành trì lâu thì cũng sẽ rất lâu để tiến hay có thể nói là “dậm chân tại chỗ”. Vì như những bài trước Thầy có viết người đọc tụng kinh điển mà không hiểu thì có phước, đọc tụng mà hiểu được nghĩa kinh là có công đức, đọc tụng mà hiểu được “thâm ý” hay “ẩn ý” của lời kinh (những gì trong kinh không nhắc đến) thì có trí tuệ. Vậy thì nếu người tu mà hành trì nghi quỹ không chuẩn, chưa đúng, đọc tụng không phải là những bài kinh của Đức Phật mà là kinh pha tạp thì không thể có phước, nếu đọc tụng mà không có phước thì làm sao có được công đức hay trí tuệ? Người đọc tụng kinh thật của Phật nhưng nếu đọc tụng bằng tiếng hán, tạng hay phạn…thì bị cản trở bởi hàng rào ngôn ngữ chỉ có thể có được phước chứ không thể có được công đức hay trí tuệ, mà công đức và trí tuệ lại là 2 bồ tư lương quan trọng, cần thiết của người tu để về cảnh Phật mà người tu hành trì nhiều năm tháng vẫn không có được thì đến khi mạng chung sao có thể về Tây phương cực lạc quốc? Và giờ đây con cũng hiểu rằng đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người tu dù rất tinh tấn nhưng vẫn nghèo nàn về 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ..
  Cầu nguyện cho đau khổ chúng sanh được lắng dịu. Om Ah Hum!
  • chanhtri says:

   Đúng vậy! Trò nhận định đúng bản chất của thực nghĩa kinh điển và nghi quỹ.

 10. Quốc Cường says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ.

  Om mani padme hum

 11. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài giảng này của Thầy rồi ạ. Qua luận giải của Thầy, con hiểu rằng nhiều quyển nghi thức tụng niệm và kinh nhật tụng hiện nay thường rơi vào một trong hai trường hợp: hoặc sử dụng phần lớn là âm Hán Việt khó hiểu khó đọc, gây cản trở về ngữ nghĩa cho người tu học; hoặc viết bằng thơ ca, rặt ròng tiếng Việt khiến người học Phật ngộ lầm tưởng là dễ nghe, dễ đọc hơn nhưng thực tế ngôn từ lại bị gượng ép một cách thô thiển, diễn đạt lủng củng, tối nghĩa, sai về ngữ pháp và tuỳ tiện đặt ra từ ngữ mới bằng các tổ hợp từ không thể tìm thấy trong bất kì cuốn từ điển nào. Con hiểu rằng cả hai trường hợp này đều sai về tính học thuật, làm ” uổng đi thánh giáo Phật đà vốn được Đức Phật và Thánh tăng diễn đạt bằng ngôn từ thâm diệu về nội dung, uyển chuyển mà chính xác về hình thức! Đây là một cách phỉ báng thánh ngôn của Ngài, gây ngộ nhận cho người khác về nguyên nghĩa của câu văn hay bản kinh. Cho nên càng đọc càng thêm sai phạm vì bất kính với thánh ngôn”. Qua sự luận giải cặn kẽ của Thầy, con cũng hiểu được rằng ” dù biểu đạt bằng bất kỳ hình thức ngôn ngữ hay biện pháp tu từ nào, một nghi thức hay nghi quỹ phải bao quát đầy đủ như sau:
  1/ Giáo điển: gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không)
  2/ Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1) Phần đầu (đảnh lễ; quy y, phát bồ đề tâm); Phần chính (cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ); (3) Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng)”. Trong đó, “PHẦN CHÍNH cần nêu rõ đề mục nào thuộc về tích lũy Công đức, đề mục nào thuộc về tích lũy Trí tuệ”, có như vậy trong khi thực hành, hành giả mới tích luỹ được 2 bồ tư lương Công đức và Trí huệ giúp họ về Tây phương cực lạc quốc. Đồng thời, nghi thức nhật tụng cần nhấn mạnh rõ bài nào, kinh nào, bài nguyện nào thuộc về yếu tính Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không; vốn là 3 yếu tính giác ngộ – cốt lõi tinh hoa của nội dung kinh văn. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con được hiểu. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 12. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng này rồi ạ. Qua bài giảng con đã hiểu rõ “dù biểu đạt bằng bất kỳ hình thức ngôn ngữ hay biện pháp tu từ nào, một nghi thức hay nghi quỹ phải bao quát đầy đủ như sau: 1/ Giáo điển: gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) 2/ Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1) Phần đầu (đảnh lễ; quy y, phát bồ đề tâm); Phần chính (cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ); (3) Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).”. Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ
 14. Mật Tấn Khải ( Trần Q Toản ) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 15. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con Cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om maniPadme hum
 16. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết tầm quan trọng của cách diễn đạt ngữ, nghĩa trong nghi quỹ và kinh điển. Nếu nghi quỹ mà trong đó viết nhiều âm Hán-Việt, thơ ca sẽ tạo cho người đọc khó hiểu, khó nhớ vô tình đã gây ra cái rào cản và mặc cảm cho người hành trì .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.
 17. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum.
 18. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu được rằng trong bất kỳ nghi quỹ nào cũng cần phải đầy đủ: Giáo điển gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) và Giáo pháp thực hành cũng cần gồm 3 phương tiện tối thượng: (1) Phần đầu (đảnh lễ, quy y, phát Bồ đề tâm), (2) Phần chính (phần cốt lõi của nghi quỹ), (3) Phần cuối (hồi hướng công đức cho chúng sanh). Qua bài viết, con cũng hiểu thêm được rằng trong nghi quỹ, đặc biệt là Phần chính cần phải chỉ rõ mục nào là tích tập Công đức, mục nào là tích lũy Trí tuệ và hơn nữa những câu từ diễn đạt cần rõ ràng, đơn giản để người đọc dễ dàng tiếp cận, biết và hiểu được nhằm nâng cao trí tuệ, tri kiến nhà Phật theo đúng tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp”.

  Những trường hợp các cuốn nghi thức tụng niệm được biểu đạt vốn ngôn từ khó hiểu, hay biểu đạt dưới dạng thơ ca nghe có vẻ vần điệu nhưng chưa thực sự bộc lộ hết được ý nghĩa của câu khiến cho người đọc khó tiếp thu, khó hiểu để phát triển trí tuệ, dần dần trở thành một “con vẹt” chỉ biết bắt chước mà không hiểu được thực nghĩa lời kinh, lời dạy của Đức Phật. Trong khi đó, trí tuệ là một trong bảy tài bảo quan trọng mà Đức Phật đã dạy cần phải xây dựng và nuôi dưỡng.

  Đọc bài viết của Thầy, con cầu mong nhiều bạn đọc sẽ tiếp cận được trang mạng chanhtuduy.com để có cơ hội tiếp cận những bài giảng, bài viết của Thầy chỉ dạy những tri kiến Phật pháp biểu đạt với những ngôn từ đơn giản, dễ hiểu giúp chúng con dễ dàng hiểu và nắm được thực nghĩa của lời dạy của Đức Phật

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 20. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi, con thật hoan hỷ tán thán thiện hạnh vì những lời giáo huấn của Thầy.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!
 21. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Qua bài giảng con hiểu được, kinh điển hay nghi quỹ là giáo pháp dùng để truyền tải, diễn đạt lời dạy của Đức Phật đến người học đạo. Người truyền tải lời dạy của Đức Phật sao cho bằng bất cứ phương tiện thiện xảo nào miễn sao cho người học đạo hiểu và nắm vững lời Phật dạy trong kinh điển.

  Song, dù biểu đạt bằng bất cứ hình thức, ngôn ngữ hay bằng biện pháp tu nào thì một nghi thức hay nghi quỹ phải bao quát đầy đủ như sau:

  1. Giáo điển: gồm 3 yếu tố giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không)
  2. Giáo pháp thực hành:gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (Phần đầu, phần chính và phần kết thúc).

  Đây gọi là Lý , sự viên dung trong bất kỳ nghi thức hay nghi quỹ nào của Phật giáo.

  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme hum.

 22. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy
 23. Phong Lữ says:
  Mô Phật!
  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.
 24. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, con thành tâm Đảnh Lễ tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 25. Đỗ Thị Thu ( Hà Nội) says:
  Kính thầy, con đã đọc xong bài này rồi ạ
 26. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con Lê Nữ Quỳnh Như nguyện mặc cái áo chánh kiến để ngăn chặn tà kiến.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 27. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài 16″ GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI” rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 28. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 29. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ và cảm ơn về bài giảng của Thầy ạ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 30. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 31. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 32. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho con biết những cái sai trầm trọng của những cuốn sách giáo khoa ở một số chùa hoặc gia đình vẫn có. Nếu không biết đến chanhtuduy, con vẫn luôn tin mù quáng vào sách dù không rõ nguồn gốc. Như vậy thật là thất bại trầm trọng.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 33. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con đã đọc bài giảng này rồi ạ!

  Con đã hiểu được dù là quyển kinh, bì nguyện nào mà không có đủ 3 phần với đầy đủ yếu tính: xả ly, bồ đề tâm, tánh không, quy y, cốt lõi của việc thực hành nghi quỹ.. thì những người Phật tử đọc tụng những quyển kinh, bài nguyện như vậy giống như con vẹt đọc tụng, đọc mà không hiểu.

  Con cầu nguyện Thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 34. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ).Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con cảm ơn những dòng luận giải ý nghĩa và dễ hiểu của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu thực nghĩa lời dạy của Đức Phật thông qua các bài giảng đơn giản dễ hiểu.

  COn cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 36. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy qua bài này con hiểu được cần lời kinh ở  chùa  lúc tụng lên con nghe thấy hai  những từ lúc con tu tập ở Mật Gia con được vị Thầy dạy và các huynh  chia sẻ con hiểu tụng hai những không đúng  thì không tích  tập được công đức  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con và bạn đọc hiểu con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 37. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài của Thầy: “suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng” mà trong học thuật tâm linh của đạo Phật, gọi là “nghi thức hành trì”, hoặc “nghi quỹ hành trì” dành cho người tu mà các chùa Hiển giáo và hệ phái khất sĩ thực hành tùy theo mỗi chùa, mỗi tông phái, hệ phái mà đặt tựa khác nhau. Thầy đã chỉ ra những sai phạm với sự biên soạn dùng nhiều từ, ngữ bị ép vần, diễn đạt tối nghĩa, lủng củng, sai thuật ngữ, từ ngữ được dùng một cách ngây ngô, thiếu tính thuật ngữ, phi văn học, đa phần dùng âm Hán Việt, khó hiểu nghĩa, khó đọc thuộc, hoặc toàn bằng thơ ca, rặt ròng tiếng Việt, cản trở sự diễn đạt thánh ý của Đức Phật đúng theo chân nghĩa, gây ngộ nhận cho người khác về nguyên nghĩa của câu văn hay bản kinh, gọi chung là “thảm họa” ngôn từ trong những quyển như vậy! Cho nên càng đọc càng thêm sai phạm vì bất kính với thánh ngôn.

  Thầy cũng dạy một nghi thức hay nghi quỹ phải bao quát đầy đủ như sau:

  1/ Giáo điển: gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không)

  2/ Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1) Phần đầu (đảnh lễ; quy y, phát bồ đề tâm); Phần chính (cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ); (3) Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng này rồi ạ!

  Nhờ bài giảng của Thầy con đã được tiếp cận đến tính phương pháp trong học thuật tâm linh của đạo Phật, gọi là “nghi thức hành trì” hoặc “nghi quỹ hành trì” dành cho người tu.

  Bài giảng đã chỉ ra cho con biết nền tảng của một nghi thức hay một nghi quỹ hành trì phải bao quát đầy đủ như sau:

  1./ Giáo điển: gồm 3 yếu tính Giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không.

  2./ Giáo pháp thực hành: Gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1). Phần đầu (đảnh lễ, quy y, phát Bồ đề tâm); (2). Phần chính (cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ); (3). Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).

  Nhờ kiến thức nền tảng trên mà người tu sẽ phân định được đâu là một nghi thức hay nghi quỹ hành trì giáo pháp được gọi là chuẩn mực.

  Lấy kiến thức cơ sở trên để “soi chiếu” vào những bài giảng, quyển sách viết về nghi thức tụng niệm và kinh nhật tụng thấy ở nhiều chùa hiện nay thì có thể thấy được nhiều điểm yếu kém bộc lộ. Đa số là rơi vào hai trường hợp: hoặc viết bằng âm Hán – Việt, phiên âm tiếng Phạn khó hiểu, gây cản trở ngữ âm cho người tu; hoặc trường hợp khác lại “phóng khoáng” quá mức là viết bằng thơ ca với lầm tưởng tạo sự dễ dàng cho người tu nhưng thực chất ngôn từ lại gượng ép, diễn đạt lủng củng, tối nghĩa, cách dùng câu từ sai ngữ pháp dẫn đến sai hẳn về ngữ nghĩa. Con hiểu rằng cả 2 trường hợp trên đều rơi vào trường hợp sai về tính học thuật, không lột tả diễn đạt được sự cao diệu của Phật pháp và làm người tu nản lòng. Thầy cũng chỉ rõ thực trạng hiện nay là hầu như các quyển “nghi thức nhật tụng” chỉ liệt kê tên bài kinh, bài nguyện, bỏ qua yếu tính giác ngộ vốn là cốt lõi tinh hoa của nội dung kinh văn. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà người tu đọc hoài vẫn không khuôn biệt được yếu nghĩa, chủ đề, mục đích tối thượng. Hiện tượng này thánh giả Gompopa gọi là 1 trong 14 điều thất bại trầm trọng của người tu: “Luyện tập cái lưỡi đọc tụng (nói) theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng (nói)”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con bài giảng pháp hữu ích.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 39. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết của Thầy, con nhận thấy tầm quan trọng của việc trình bày nghi quỹ khi thực hành pháp. Nghi quỹ thực hành không chỉ đáp ứng mặt hình thức, câu từ mà còn đảm bảo tính học thuật. Trong văn học nghệ thuật thì không phải ai cũng có khả năng viết sách, lên dàn bài để cho ra một tác phẩm hay. Trong lĩnh vực đạo pháp, tuy là lĩnh vực “xuất thế gian” nhưng người biên soạn hay viết lách cũng cần có những nền tảng cơ bản về kiến thức và khả năng viết lách chứ không thể nói là cũng một loại năng lực “xuất thế gian” (không đánh giá được). Đọc những đoạn kinh nhật tụng, nghi thức nhật tụng, bài kinh tụng niệm hằng ngày được trích dẫn trong bài viết, con thực bất ngờ với trình độ dụng công văn chương của các tác giả. Không chỉ ngăn cản tầng nghĩa đại chúng của kinh văn đến với người thực hành pháp mà mặt khác còn hạ thấp giá trị của kinh văn qua những từ ngữ tầm thường, thậm chí vô nghĩa. Quả không còn gì xứng đáng để diễn tả hơn “thảm hoạ ngôn từ”. Vậy mới thấy trình độ thế gian còn chưa đủ thì làm sao có thể chuyển tải được lớp nghĩa tinh hoa của Phật học vào nghi quỹ thực hành, bởi vì nghi quỹ cần cô đọng và dễ hiểu để người đọc vừa đọc tụng và suy ngẫm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con được học theo lớp lang thứ tự về giáo điển và thực hành theo đúng quy trình với nghi quỹ hành trì đáp ứng cả ba phương tiện tối thượng. Thực tế cho thấy, những bài giảng, bài viết cũng như nghi quỹ hành trì mà chúng con được học do Thầy viết ra với ngôn từ chân phương, trong sáng và dễ hiểu khiến chúng con dễ tiếp thu kể cả khi vừa mới bước vào con đường thực hành pháp. Khi thực hành pháp đọc tụng nghi quỹ hành trì, bởi văn phong và ngôn từ gần gũi, dễ tiếp cận nên chúng con vừa được tích luỹ công đức vừa tích luỹ trí huệ do suy ngẫm yếu nghĩa tuỳ chủ đề của từng bài. Phật pháp vốn dĩ cao siêu, ngôn từ chỉ là một hình thức tương đối để thể hiện. Chúng con cảm niệm ơn phước được thông qua hình thức diễn đạt “tương đối” của Thầy đã mang đến hiệu quả “tuyệt đối” trong tương lai đối với chúng con ở thời đại, quốc độ và dân tộc này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “Bài 17: Giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Qua những ví dụ trong bài viết về những quyển nghi thức, nghi quỹ được thường nhật đọc tụng tại các chùa hiển giáo, các tông phái như khất sỹ được gieo vận điệu bằng “phổ thơ” đã làm cho nội dung bị tối nghĩa, gây khó nhớ, khó hiểu và biết kinh văn trở thành những vần thơ bị gượng ép thiếu sức truyền tải yếu nghĩa thực sự của kinh Phật. Không chỉ vậy nhiều quyển nghi thức, nghi quỹ không nêu rõ được các tinh ba yếu nghĩa của từng khổ kinh văn do đó người đọc, tụng, trì không tập trung vào được nội dung chính yếu và vì thế không tạo đươc tính linh hoạt, khoa học và lô gíc dẫn đến hiện trạng như những con vẹt chỉ biết đọc tụng mà thôi.

  Qua bài viết con cũng hiểu thêm rằng, sự tinh túy thực tế phải được thể hiện bằng sự đơn giản, lô gíc dễ hiểu, dễ nhớ và đặc biệt xuyên suốt nội dung đều dẫn đến giải thoát và tuần tự tiệm tiến trên hành trình thực hành. Vì thế, một quyển sách, một bản kinh, nghi thức hay nghi quỹ đem lại giá trị thực sự phải đảm bảo về nội dung, ngữ nghĩa đồng thời đáp ứng được tính phổ cập bởi sự linh hoạt, giản đơn cũng như dễ dàng tiếp cận tới số đông ngươi thực hành.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã điểm suyết những hành trạng cần thay đổi, chỉnh sửa để những bản kinh, câu kệ, những quyển nghi thức, nghi quỹ trở thành những ấn phẩm thực nghĩa trả lại nét trong sáng, trí tuệ vốn có của kinh Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 42. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con nhiều điều.

  Qua bài viết, Thầy đã chỉ rõ cho chúng con trong bất kỳ một nghi thức hay một nghi quỹ hành trì phải bao quát đầy đủ: 1/ Giáo điển gồm 3 yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. 2/ Giáo pháp thực hành, gồm đầy đủ 3 phương tiện tối thượng là Phần đầu ( đảnh lễ, quy y, phát Bồ đề tâm), Phần chính ( cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ), Phần kết thúc ( hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 43. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết con biết được tùy mỗi tông phái thuộc đạo Phật có một quyển nghi thức hoạc nghi quỹ thực hành pháp, tùy theo điều kiện tâm linh của mình. Song dù biểu đạt bằng bất kì hình thức ngôn ngữ hay biện pháp tu từ nào, một nghi thức hay nghi quỹ phải bao quát đầy đủ như sau:

  1/Giáo điển: Gồm 3 yếu tính giác ngộ ( Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không)

  2/Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng  (1) Phần đầu (đảnh lễ, quy y, phát bồ đề tâm), phần chính ( cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ), (3) Phần kết thúc (Hồi hướng cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).

  Để có được Lý sự viên dung như trên thì việc thực hành nghi quỹ phải song hành việc tích tập công đức và trí tuệ.  Nếu không thì sẽ rơi vào một trong 14 thất bại trầm trọng mà thánh giả Gampopa đã khuyến cáo “Luyện tập cái lưỡi đọc tụng (nói) theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng (nói). Đây là một thất bại trầm trọng”.

  Qua bài viết trên với những “thảm họa ngôn từ” được trích dẫn, con thấy được sự ơn phước của chúng con mỗi khi được thực hành nghi quỹ. Vì hiểu cho căn cơ chậm lụt của chúng con mà vị Thầy đã phân định và “hạ tầng ngữ nghĩa” để chúng con mỗi khi đọc tụng nghi quỹ đều có thể vừa tích lũy cả công đức lẫn trí tuệ thật là phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)” mà vị Thầy đã khai thị.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy vì Bồ đề tâm mà luận giải, chỉ ra cho chúng con chúng sanh thấy được thảm họa ngôn từ, gây cản trở đến con đường giải thoát của chúng sanh.
  Bởi ” gây ngộ nhận cho người khác, từ sự giai điệu hóa, ép vần, biểu đạt ngôn từ không đúng về nguyên nghĩa câu văn hay bản kinh, mà những người tu nữa mùa đã phóng tác, để Phật tử, thí chủ nễ phục sự uyên bác của mình, điều mà đức Phật đã từng cảnh báo trong kinh Tứ thập nhị chương rằng: “Này các ông, tâm ý của mình không đáng tin cậy. Đừng tin vào tâm ý của mình. Đắc thánh quả A la hán mới có thể tin vào tâm ý của mình”.
  Chính vì thế mà càng đọc tụng các quyễn kinh như kinh nhật tụng, Đại bi thập chú … càng thêm bất kính do phỉ báng Thánh ngôn của Ngài.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được, dù biểu đạt bằng bất kỳ hình thức ngôn ngữ hay biện pháp tu từ nào, một nghi thức hay nghi quỹ phải bao quát đầy đủ như sau:
  1/ Giáo điển: gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xã ly, Bồ đề tâm và Tánh không).
  2/ Giáo pháp thực hành: gồm đủ 3 phương tiện tối thượng (1) Phần đầu đãnh lễ (đãnh lễ, quy y, phát Bồ đề tâm); (2) Phần chính (cốt lỗi của nghi thức hoặc nghi lễ); (3) Phần kết thúc (hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 45. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, “trong những quyển nghi thức tụng niệm hay kinh nhật tụng thuộc Hiển giáo đa phần dùng âm Hán Việt, khó hiểu nghĩa, khó đọc thuộc. Bên cạnh đó xen lẫn những bài viết tiếng Việt thuần túy. Như vậy, xét về phương diện học thuật là không nhất quán, thiếu tính khoa học, gây rào cản ngôn ngữ, trong khi tiếng Việt đầy đủ phương tiện chữ nghĩa để diễn đạt. Tâm lý các vị tùy kheo ưa để âm Hán Việt để dành phần hiểu về mình, ngăn cản tầng nghĩa đại chúng của kinh văn. Có như vậy, Phật tử, thí chủ mới phục mình uyên bác, lão thông nhưng thực sự họ “nhai lại” toàn bộ món ăn của Trung Quốc, quên đi “khẩu vị độc đáo” của tiếng Việt vốn là một quốc gia phong phú về ẩm thực văn học đọc lập”.

  Đây là một phương pháp sai do cách trình bày hình thức, sử dụng từ ngữ, câu từ bị lủng củng,  sai thuật ngữ, diễn đạt tối nghĩa, uổng đi thánh giáo  Phật đà vốn được Đức Phật và Thánh Tăng diễn đạt bằng ngôn ngữ thâm diệu về nội dung, uyển chuyển mà chính xác vế hình thức! Đây là một cách phỉ báng thánh ngôn của Ngài gây ngộ nhận cho người khác về nguyên nghĩa của câu văn hay bản kinh. Cho nên càng đọc càng thêm sai phạm vì bất kính với thánh ngôn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ  của Thầy Cô vì hạnh phúc  của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Kính Bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã sách tấn ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Kính Bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã sách tấn ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 49. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Bài 17 Giáo pháp đúng, phương pháp sai( suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về “nghi thức hành trì “dành cho người tu

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 50. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này và hiểu rằng việc biên soạn, dịch thuật, truyền tải lại thánh ngôn của Đức Phật và các Thánh tăng là vô cùng quan trọng, về hình thức câu từ phải rõ ràng, chính xác chứ không phải cao siêu xa rời chúng sanh hay vần điệu thi ca làm bóp méo sai lệch Thánh ngôn. Và dù hình thức nào thì về nội dung phải bao gồm 2 yếu tố: giáo điển (gồm 3 yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) và giáo pháp thực hành.

  Thực trạng nhiều quyển kinh văn câu chữ tối nghĩa, khó hiểu, hoặc dùng thơ văn sai lệch thực nghĩa làm người tu tập khó tiếp cận, tiếp cận rồi thì dễ nản vì không hiểu, mà không hiểu thì khó mà đạt được kết quả trong việc tu tập.

  Con cảm tạ Thầy từ bi luận giải cho chúng con.

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 52. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phận tích, luận giải cho chúng con hiểu được một Nghi quỹ phải bao quát đầy đủ:

  +Giáo điển: Gồm 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, tánh không).

  +Giáo pháp thực hành: Gồm 3 phương tiện tối thượng: 1/Phần đầu (Đảnh lễ, Quy y, phát Bồ đề tâm), 2/Phần chính(cốt lõi của Nghi quỹ), 3/Phần kết thúc (Hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng).

  Qua bài viết, con hiểu được vì sao Đại sĩ Liên Hoa Sanh cảnh tĩnh “Giáo pháp mà không tinh túy là giáo pháp phiến diện”. Nên nghi quỹ để thực hành mà pha tạp nhiều phương tiện học thuật như thơ ca,hoặc âm Hán Việt nhưng lại không đi vào cốt lõi vấn đề về yếu nghĩa, chủ đề, mục đích tối thượng” để người thực hành hiểu được yếu tính giác ngộ. Dẫn tới mất cả đời thực hành, như dù có tinh tấn bao nhiêu thì vẫn “nghèo nàn” vì sự ít ỏi của hai bồ tư lương Công đức và trí tuệ, lại rơi vào 1 trong 14 thất bại trầm trọng mà thánh giả Gampopa đã khuyến cáo “Luyện tập cái lưỡi đọc tụng (nói) theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng (nói). Đây là một điều thất bại trầm trọng”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Những bài thơ ép vần, ép từ, đảo ngữ một cách phi nghệ thuật, phi học thuật được đưa ra trong bài thật không có ý nghĩa gì. Tấm lý gượng ép để làm cho được một bài thơ đó thật khác với mục đích truyền tải những chân lý một cách rõ ràng nhất như các bậc Thánh đức: “Thánh sư Atisha người Ấn Độ viết trước tác “Đèn soi nẻo giác” bằng thi kệ, nhưng sau đó Ngài dùng văn xuôi để giải thích, vì e ngại thể loại thi ca không biểu đạt hết tâm ý của mình. Thánh tăng Tsongkhapa và thành tựu giả Patrul Rinpoche viết trước tác “Kho tàng tâm của các bậc giác ngộ” cũng vậy!”

  Con không biết nhiều về thơ ca, nhưng con thấy rằng một số bài kệ trong nghi quỹ hành trì của MGSN tuy không nhiều vần điệu hay cố định theo một thể thơ nhưng đã giúp con đọc và nhớ một cách suôn sẻ. Và nội dung cũng không bị lộn xộn như “Hãy nghe rằng Xá lợi phất ông!”

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết này. Qua các ví dụ con càng thêm trân quý vai trò Kim Cang sư, người giữ vững ngọn lửa chánh kiến trong bối cảnh là thời đại Mạt pháp này. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 55. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài này rồi ạ .

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy ban đã giúp con hiểu thêm về Giáo điển và  thực hành theo đúng quy trình với một nghi thức hay nghi quỹ phải bao gồm đầy đủ là :

  1/ Giáo điển gồm 3 yếu tính giác ngộ là ( xả ly ,Bồ đề tâm , tánh không ) 

  2/ Giáo pháp thực hành gồm đầy đủ 3 phương tiện tối thượng là (1) phần đầu là (đảnh lễ,quy y , phát Bồ đề tâm ) (2) phần chính là(cốt lõi của nghi thức hoặc nghi quỹ)(3)phần kết thúc là ( hồi hướng công đức cho chúng sanh giác ngộ tối thượng ).

  Qua bài này đã cho con thấy được các quyển” nghi thức nhật tụng ” chỉ liệt kê tên bài kinh ,bài nguyện và bỏ qua yếu tính giác ngộ vốn là cốt lõi tinh hoa của nội dung kinh văn và hiện tượng này thánh giả Gompopa gọi là 1 trong 14 điều thất bại trầm trọng của người tu .Con cảm tạ ơn Thầy đã dùng hình thức diễn đạt tương đối để mang đến hiệu quả tuyệt đối cho mỗi hành giả chúng con 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp  vượt qua khó khăn hiện tại ,hanh thông tương lai 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum 

 56. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ

  Om mani padme hum .

 57. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi ) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy Con đã đọc xong bài viết

  Con cám ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum.

 59. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi đọc xong bài viết ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

  Con nguyện cầu Thầy cô và các phật tử luôn bình an mạnh khỏe ạ

 60. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong : Bài 17 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI ( Suy tư về những nghi thức tụng niệm , kinh nhật tụng ) của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã phân tích và luận giải cho chúng con được hiểu rõ về nghi thức cách tụng niệm của mỗi chùa , mỗi tông phái . Qua bài này đã giúp con nhớ lại thời kỳ mình còn ngây ngô đến chùa vao mỗi tối để đọc tụng và cũng có những bài kinh theo thể loại thơ ca lục bát hoặc song thất lục bát mà không hề có những phương pháp mục đích tích lũy công đức hay tích lũy trí tuệ . Con là người từng đi chùa , tuyệt nhiên ở nơi đó không có ai giảng giải giáo pháp Phật đà hoặc chỉ cách tu Phật cho nên mới thấy rõ chúng sanh cứ mãi gặp họa và không tách rời được thế sự bát phong .

  Con cảm đội ơn Thầy đã khai thị bài pháp lợi lạc vô song này , nhờ đó con hiểu rõ hơn về nghi thức hành trì thực hành pháp .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được hạnh phúc của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 61. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 62. Mật Nguyên Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài 16 giáo pháp đúng,phương pháp sai.

  Con kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn .

 65. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ khi được vị Thầy khai thị luận giảng cho chúng con hiểu được về thuật ngữ mà Thánh Tăng dịch lại cho chúng sanh hiểu được,dể đọc và dể hiểu,chứ không phải như những chùa chiền, tịnh xá,họ xuất bản ra nhiều cuốn tiểu thuyết Phật học mà không đâu vào đâu, viết sai giáo pháp,sai chữ viết và phật tử đọc không hiểu, chỉ riêng Mật Gia Song Nguyễn với lòng từ bi và hỉ xã của vị Thầy đã chuyền dạy và viết ra những tâm Pháp vi diệu và linh thánh khác nhau để chúng sanh và học trò chúng con đọc bài và comment dể hiểu và có công đức hơn, chứ không phải như hòa thượng tiến sĩ thích nhật từ viết thì có việt nhưng khó hiểu sai chính tả nhiều, nói chung là thua một đạo hữu của Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy nhận làm học trò nữa,con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là hay và ý nghĩa ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 66. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải, giúp chúng con và chúng sanh thấy được “thảm họa” ngôn từ, trong “nghi thức hành trì, kinh nhật tụng”. Là nguyên nhân rơi vào thất bại trầm trọng của người tu : “Luyện tập cái lưỡi đọc tụng (nói) theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng (nói). Đây là một điều thất bại trầm trọng” mà thánh giả Gampopa đã chỉ ra.
  Bởi kinh văn được soạn ra bởi những vị tỳ kheo có tâm lý muốn dành phần hiểu về mình, ngăn cản tầng nghĩa đại chúng của kinh văn. Do đó kinh văn bị lộn xộn giữa âm Hán – Việt, hoặc diễn đạt từ ngữ bị ép vần; diễn đạt tối nghĩa; lủng củng; sai thuật ngữ… làm cho ngữ nghĩa sai lệch; khiến cho người khác ngộ nhận; nhất là phỉ báng thánh ngôn của Đức Phật.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 67. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status