Aug 20, 2017

Posted by in Giáo điển | 66 Comments

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Đừng mặc cảm bản thân!) Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Đừng mặc cảm bản thân!) Như đã trình bày ở bài 15 “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, quán tưởng Bổn tôn là tinh hoa của Mật giáo. Nếu như quán tưởng Bổn tôn bên ngoài người tu cần khởi phát và duy trì lòng sùng mộ vô biên, thì quán tưởng Bổn tôn bên trong cần phải lộ xuất niềm kiêu hãnh linh thánh (xem bài “Niềm kiêu hãnh linh thánh” trong Chanhtuduy.com). Viết đến đây tôi nhớ lại trò Mật Bản, ngụ ở Tiền Giang, quê ở Đồng Tháp. Trò Mật Bản rất trẻ so với độ tuổi 50 của mình. Một trong những nguyên nhân “tạo lập” ấy là do Mật Bản thường quán tưởng mình là Quán Âm bồ tát. Trò ấy tự làm như thế trước khi đến Mật gia Song Nguyễn. Mừng cho trò ấy vì đã


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status