Apr 20, 2018

Posted by in Giáo điển | 71 Comments

Bài 18b: GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày giáo trình Yoga Thanh trí dành cho học viên sơ và trung cấp)

Bài 18b: GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày giáo trình Yoga Thanh trí dành cho học viên sơ và trung cấp) Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh trí (ITA) Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng Câu lạc bộ Unesco Khảo cứu & Ứng dụng Yoga Tây Tạng —————————————— GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG YOGA THANH TRÍ DÀNH CHO HỌC VIÊN SƠ VÀ TRUNG CẤP CỦA TỊNH TRÚ MẬT GIA SONG NGUYỄN   MỤC LỤC I.LỜI NÓI ĐẦU II.THƯ THỈNH NGUYỆN III. KHẢO CỨU CỘI NGUỒN CỦA YOGA THANH TRÍ Bài 1: TÌM HIỂU NGUỒN GỐC YOGA THANH TRÍ Bài 2: VÌ SAO NÊN THỰC HÀNH YOGA THANH TRÍ Bài 3: GIỚI THIỆU ĐƠN CỬ VÀI LOẠI BÀI TẬP YOGA THANH TRÍ TRONG KHÔNG GIAN TĨNH Bài 4: YOGA THANH TRÍ TRONG MÔI TRƯỜNG SINH HOẠT Ở TRẠNG THÁI ĐỘNG Bài 5: VÀI LUẬN GIẢI VỀ HIỆU DỤNG CỦA YOGA TRONG TRẠNG THÁI ĐỘNG Bài 6: ỨNG DỤNG YOGA THANH TRÍ VÀO ĐỜI SỐNG THẾ SỰ

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status