Nov 15, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 63 Comments

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) Trong bài này tôi trình bày tính học thuật của Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông đang được thực hành ở Mật gia Song Nguyễn. Nghi quỹ gồm 3 phần (phần đầu, phần chính và phần kết thúc), cũng vậy trong Nghi thức tụng niệm của Hiển giáo. Tuy nhiên, một ít khác biệt ở đây Nghi quỹ Mật tông áp dụng 3 phương tiện tối thượng để tạo thế chân vạc (kiềng ba chân) làm nền tảng cho 3 yếu tính giác ngộ (1) Xả ly (2) Bồ đề tâm (3) Tánh không. Nghi quỹ được thực hành trong không gian linh thánh, không thể ứng dụng trong trạng thái động sinh hoạt hằng ngày. Nghi quỹ được thực hành trong không gian linh thánh I/ PHÂNĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status