Mar 31, 2018

Posted by in Ứng dụng thực hành | 46 Comments

Bài 2 (đoạn trường ai có qua rồi mới hay): BẤT LỰC

Bài 2 (đoạn trường ai có qua rồi mới hay) : BẤT LỰC Mật giác Đăng và mẹ lần đầu diện kiến Thầy Cô Lần đó mẹ tôi đã được đến tận Mật gia Trung tâm diện kiến Thầy Cô, được các huynh ở Mật gia Vũng Tàu tiếp đón chu đáo, được Thầy giải tỏa những khúc mắc tâm linh, những nỗi sợ hãi vô căn cứ do bọn linh môi, tà sư hù dọa, còn được trực tiếp nghe Thầy giảng pháp ở Liên Hoa Đài. Tôi đã rất mừng, đã nghĩ rằng có được ơn phước như thế chắc chắn mẹ tôi sẽ cảm nhận được lợi lạc vô cùng. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, ngay trong dịp may đó, dù được tận tình giải đáp mọi gút mắc theo tuệ tri nhà Phật, dường như với mẹ là không thỏa đáng, không thấy tin

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status