Aug 10, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 174 Comments

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)

Trước mắt tôi là người đàn ông gầy, hiền hậu và chất phát. Đó là đạo hữu Thiện Hồng, thế danh là Nhan Huệ, từ TP HCM đến Mật gia Trung tâm cầu pháp thứ sáu ngày 02/08/2013. Thiện Hồng cho biết đã tu tập 16 năm, mỗi ngày dành 5 tiếng đồng hồ cho việc tụng kinh, trì chú, ngồi thiền.

Có một điều tôi lưu ý là câu chuyện Thiện Hồng trì chú Đại bi khi đi đường rồi bị xe tông; từ đó Thiện Hồng không trì thần chú nữa! Thực ra, thần chú Đại bi rất linh diệu nhưng Thiện Hồng quá tập trung vào bài chú, vốn dài 286 từ dịch từ tiếng Phạn qua tiếng Hoa, rồi cứ đọc tụng, trì niệm âm Hán Việt, khó nhớ dễ quên. Thiện Hồng chú tâm vào thần chú sẽ bị phân tâm trên đường, tay lái kém tập trung dẫn đến tai nạn giao thông. Trường hợp này cho thấy Giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai nên không đem lại kết quả.

Thiện Hồng cho biết thêm đạo hữu mỗi lần tụng đọc kinh điển khoảng 1- 2 giờ liền. Những bộ kinh Pháp hoa, Lương Hoàng sám, Kim cang, Địa tạng… đều được Thiện Hồng tụng niệm nhiều lần. Nghe xong mà lòng tôi ái ngại cho Thiện Hồng vì đạo hữu đã 67 tuổi, chẳng biết 3 năm nữa còn đủ hơi để đọc tụng không? Khi hỏi Thiện Hồng đọc tụng kinh điển đem lại kết quả gì, đạo hữu chưa trả lời được. Vậy thì cách đọc đó tựa như những âm thanh vang vọng vô tình, chẳng thấm gì vào tâm trí của bản thân. Thực ra đã là đọc tụng dù bất kỳ kinh nào của Phật thuyết đều có kết quả tâm linh. Sau đây là 3 kết quả tùy theo mức độ tiếp thu”

1/ Đọc tụng kinh điển mà không hiểu ý nghĩa kinh văn sẽ được phước đức

2/ Đọc tụng kinh điển mà hiểu được ý nghĩa kinh văn sẽ được công đức

3/ Đọc tụng kinh điển mà hiểu cả những gì không đề cập trong kinh văn sẽ được tuệ tri giác ngộ

Trường hợp này cho thấy Giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai nên không đem lại kết quả.

Tương truyền thưở xưa có đại sư Trí Giả ngộ đạo khi tụng kinh, nhưng trường hợp này hiếm trong muôn một. Đa số đều khó lĩnh hội được diệu lý kinh văn, mà người tu chỉ thường trì bộ kinh này, bộ kinh kia, hàng trăm lần, hàng ngàn lần… sinh lòng tự đắc, ngã mạn như một trường hợp sau đây:

Một vị sư tham bái Lục tổ Huệ Năng, khi cúi lạy không sát đất (tỏ ý là chỉ lạy sơ sài kiểu như chiếu lệ), Lục tổ quở trách: “Ông cầu pháp mà sao thi lễ bất kính? Chắc được gì đó mà kiêu mạn chăng?”. Sư kia thưa: “Con là Pháp Đạt, đã tụng 3.000 lần bộ kinh Pháp Hoa”. Lục tổ tiếp tục nghiêm khắc: “Pháp Đạt mà không đạt pháp, cho dù tụng 5.000 lần, ông cũng không thấm gì!”. Sau đó, Lục tổ đọc một bài kệ khuyên dạy, sư kia nghe xong liền giác ngộ, xin được ở lại hầu hạ”. Trường hợp này cũng được thánh tăng Tây Tạng là Gampopa cho là một thất bại trầm trọng của đời tu: “ Tập luyện nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí của mình, chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng”.

“ Tập luyện nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí của mình, chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng”.

Tuy nhiên, đọc tụng kinh điển là Giáo pháp đúng, người tu chấp vào đó làm cứu cánh thay vì phương tiện thì gọi là đang làm sai phương pháp. Sau đây là câu chuyện tiếp theo:

“ Sư Pháp Đạt sửa lại pháp y, cúi lạy sát đất, cung kính thi lễ rồi hỏi: “Vậy từ nay con không đọc tụng kinh điển nữa!”. Lục tổ dạy: “Ông vẫn đọc tụng vì kinh điển vốn là phương tiện thiện xảo, lỗi lầm ở chỗ là ông chấp pháp mà thôi!”.

Viết đến đây tôi lại nhớ về đạo hữu Chánh Thái ở quận 9, TP HCM, thế danh là Nguyễn Minh Quan, 65 tuổi. Cũng như đạo hữu Thiện Hồng, đạo hữu Chánh Thái tu tập Kinh thừa đã hơn 15 năm với những tu pháp là trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, đặc biệt có thêm niệm Phật. Rốt lại, đạo hữu Chánh Thái vẫn băn khoăn trước ngưỡng cửa giải thoát vì vị thầy là hòa thượng Thích Phật Đạo đã về Thụy Điển. Đạo hữu Chánh Thái đến Mật gia Trung tâm cầu pháp, được viết trong bài “Tinh thần cầu pháp” ở trang mạng này. Từ đó về sau, đạo hữu Chánh Thái và người phối ngẫu đầy đủ điều kiện là Chơn Hòa cho biết có nhiều tiến bộ vượt bực. Hiện nay Chánh Thái và Chơn Hòa chuyên thực hành “nghi quỹ giáo pháp Mật tông Tây Tạng” của Mật gia Song Nguyễn. Lạ thật, đạo hữu Chánh Thái tuy thực hành Mật pháp nhưng vẫn hướng dẫn đạo chúng khoảng 15 huynh đệ niệm Phật, trì chú, tụng kinh theo cách tự nhận của họ là tu theo Tịnh độ tông.

Hòa thượng Thích Phật Đạo trong một lần đến Mật gia Song Nguyễn

Thực chất thế nào là Tịnh độ tông? Một đạo tràng mà vừa niệm Phật, vừa trì chú, vừa tụng kinh, vừa ngồi thiền sao có thể gọi là Tịnh độ tông? Đây gọi là Giáo pháp đúng, phương pháp sai. Bởi lẽ phương pháp là phải nhất quán lý lẫn sự (lý thuyết và thực hành), nhưng ở đây không có. Đại sĩ Liên Hoa Sanh, vị Sơ tổ Mật tông Tây Tạng gọi đó là giáo pháp phiến diện bằng nhận định sau: “GIÁO PHÁP MÀ KHÔNG CÓ TINH TÚY LÀ PHIẾN DIỆN”. Đã là phiến diện dù bất kỳ phương diện nào làm sao có thể hoàn chỉnh, hoàn thiên huống gì đây là lĩnh vực tâm linh, liên quan đến giải thoát. Thế mới biết trong mọi xả ly thì “TỪ BỎ” tâm linh là khó nhất. Ngược lại trong mọi “ CHẤP THỦ ” thì thủ chấp tâm linh gây ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đạo hữu Thiện Hồng trong một lần đến Mật gia Song Nguyễn

Biết trước tình hình ấy Đức Phật thường khuyên các bậc trưởng lão tỳ kheo khi du hóa các nơi cần lưu ý tính “quốc độ”, tính “dân tộc”, tính “thời đại”. Nhờ đó mà về sau ở Trung Quốc, sau thời kỳ Lục tổ Huệ Năng lộ xuất 10 tông phái Phật giáo, vẫn trên nền tảng chung của đạo Phật (Giáo pháp đúng), triển khai đặc thù của mỗi tông phái, phù hợp với căn cơ chúng sanh (Phương pháp đúng). Cho nên sự pha tạp, xen lẫn nhiều cách thực hành của nhiều tông môn vào một mô thức thực hành đạo Phật là không chuyên tu hoặc thiếu chuyên tu (thời nay gọi là thiếu chuyên nghiệp). Chẳng hạn như đạo hữu Chánh Thái ở đạo tràng tụng thần chú Đại bi 21 biến, rồi Ngũ bộ chú 10 biến… Ở đây đọc tụng lớn giọng, to tiếng trái với lời dạy của bậc Sơ tổ Mật tông Tây Tạng là phải (1) đọc thầm đủ cho cổ áo nghe được (2) đọc thầm thần chú theo hơi thở (3) đọc thầm theo xâu chuỗi (4) đọc thầm mà quán chủng tự (5), đọc thầm mà quán thánh tướng Bổn tôn. Khi đọc thầm thần chú gọi là trì niệm thần chú mà ở truyền thống Mật thừa sử dụng, còn đọc ngân nga lớn giọng gọi là tụng chú mà ở truyền thống Kinh thừa áp dụng. Giờ đây xin nhắc lại “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không nó sẽ gây ra rắc rối” (lời dạy của Pháp vương Gyalwang Drukpa). Lưu ý rằng khi tụng thần chú lớn tiếng các loài phi nhân (ác linh) sẽ bất tĩnh, chí ít là hoảng hốt (khai thị của Liên Hoa Sanh trong Giáo huấn dakini). Vậy họ có thể chịu đựng được không? Đương nhiên sẽ không thoải mái, sẽ tìm cách phản ứng có hại cho người tu.

A Mi Đà Phật và Thánh Chúng

Lại nữa, trên bình diện chuyên nghiệp, chúng ta hãy xét rằng nếu một người muốn được tư vấn y khoa thì tìm đến ai, nếu muốn được tư vấn pháp lý thì tìm đến ai? Nếu người không có chuyên nghiệp về y khoa, về pháp luật sẽ không đảm đương được. Thậm chí, xã hội tiến bộ thì cần phải chuyên môn hóa mọi lĩnh vực và phương diện chuyên ngành. Ngay trong y khoa, bệnh nhân mắt phải được tư vấn từ bác sĩ Nhãn khoa, bệnh nhân răng – Nha khoa…

Trở lại vấn đề thực hành giáo pháp. Những tình tự nghi thức thời khóa Công phu trong chùa Hiển giáo hiện này là mô phỏng theo tu pháp của tăng ni Trung Quốc được áp dụng theo giáo trình “Nhị khóa Hợp nhất” từ thời vua Quang Tự đời nhà Thanh, gộp những đặc điểm của Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông vào một thời khóa công phu trong chùa. Xin nhắc lại: GIÁO PHÁP MÀ KHÔNG TINH TÚY LÀ PHIẾN DIỆN!

GIÁO PHÁP MÀ KHÔNG TINH TÚY LÀ PHIẾN DIỆN!

Do vậy tuy biết Giáo pháp Phật đà thật siêu việt, bất khả tư nghị nhưng cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị thầy. Đây gọi là phương pháp sư phạm. Đã là sư phạm tất nhiên phải có đối tượng sư phạm, tâm lý học sư phạm. Tất cả đêu xoay quanh trục đạo thuộc tính “quốc độ”, “dân tộc”, “thời đại”. Lúc này vai trò người thầy vô cùng quan trọng, và quyết định người trò không kém phần thúc đẩy thành công. Phương pháp như vậy trong thuật ngữ giáo dục gọi là “giáo học pháp”, trong thuật ngữ nhà Phật gọi là “phương tiện trí huệ”. Diễn trình chi tiết như thế nào tôi sẽ trình bày vào bài sau.

Làng Phước Thành ngày 10/08/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Bản tiếng Anh: Lesson 2: Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice (Focusing on the factors of Age, Country and Ethnicity)

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mật Viên says:
  Kính Bạch Thầy,

  Chúng con thật hoan hỷ với bài viết của Thầy cùng thiện hạnh của các đạo hữu. Chúng con cầu mong Thầy và Cô luôn khỏe mạnh, sống trường thọ.

  • nguyenthanh says:

   Mật Viên kiệm lời quá, hãy viết dài hơn với những nhận thức của mình!

 2. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Giáo Pháp quả là quan trọng và bên cạnh đó không kém phần quan trọng chính là phương pháp!
  nếu giáo pháp đúng, phương pháp sai và ngược lại sẽ vô tình đi lệch quỹ đạo chánh pháp!
  Vì thế sự quan trọng của vị Thầy trong việc chỉ dạy học trò đúng phương pháp là rất cần thiết!
  Con cảm tạ ân đức của Thầy đã chỉ dạy không chỉ cho chúng con là học trò trong MGSN mà cả những ai đã và đang muốn theo học Phật và truy cập trang chanhtuduy.com này!
  Mong bài viết sau của Thầy!
  Om Ah Hum!
  • nguyenthanh says:

   Thầy chỉ mong họ giữ được chánh kiến cũng đã tốt rồi! Còn chọn giáo pháp thì phải tinh túy, đừng phân tán năng lượng tâm linh nữa!

 3. Mật ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Bài viết của Thầy giúp con chợt liên tưởng đến một hình ảnh ví dụ mà trước đây con đã được thầy dạy đó là hình ảnh bức tường.
  Nếu ta tập trung một mũi nhọn thì sẽ dễ dàng khoang thủng bức tường.Còn nếu ta cứ khoang nhiều mũi lam nham thì không biết khi nào ta mới có thể khoang thủng bức tường.
  Cũng vậy,chúng sanh trôi lăn trong luân hồi là do vô minh và trong thập nhị nhân duyên vô minh là đứng đầu.Chúng ta cần tập trung một mũi nhọn tâm linh để khoang thủng bức tường vô minh thoát khỏi sanh tử luân hồi,chứ không thể thực hành nhiều pháp xen tạp như thế sẽ không có kết quả.Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã luôn chỉ dạy cho chúng con bằng nhiều phương tiện thiện xảo và nhiều hình ảnh ví dụ thực tế để chúng con dễ hiểu!
  Con cũng cầu nguyện cho chúng sanh sẽ sớm khoang thủng được bức tường vô minh thoát khỏi luân hồi.OM AH HUM!
  • nguyenthanh says:

   Đúng vậy Mật Ngã! Tuy vậy nhiều đạo hữu nhất là những ai tu lâu trên 10 năm, đều chấp pháp trong khi giáo pháp đúng, phương pháp sai về tính dân tộc, tính quốc độ, tính thời đại. Biết làm sao bây giờ khi họ không chịu xả ly. Chẳng hạn như tu hành đạo Phật mà thờ thần tài, quan công, bàn thiên làm sao đạt kết quả được! Đây là lỗi sai về tính dân tộc và quốc độ.

 4. Kính thưa Thầy!
  Con không biết là con có làm thức giấc ác linh hay không nhưng khi niệm chú thì có hơi lạnh một vùng sau lưng. Vùng đó ở trung tâm bã vai gần cổ và khi con ngủ thì bị quấy rối bởi một cánh tay bạo lực cứ chọc phá con…con phải cố niệm chú mới ngủ tiếp được. Chẳng lẽ phương pháp hành trì của con là sai, con chỉ chấp tay niệm chú thôi mà. Con bắt đầu niệm chú từ ngày con điện thoại cho thầy, thầy nói con nên niệm ‘OM MANI PADME HUM’. Kính mong thầy giải đáp, còn chúc thầy nhiều an lạc!
  • nguyenthanh says:

   Mật Viết thân mến! Trò ở Cần Thơ quá xa, Thầy không có điều kiện hướng dẫn trực tiếp. Tuy nhiên, trò đừng sợ hãi về những gì đã cảm giác vì ác linh nào cũng không thể hại được người trì niệm thần chú. Song, cũng như thuốc hay nào đều có sự kiêng cữ, hoặc chế độ ăn uống thích hợp. Vậy Thầy nương theo oai thần của Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ, kê toa thuốc tâm linh cho trò Mật Viết như sau:
   1/ Trước khi niệm thần chú con xướng ngôn như sau: Con là Mật Viết- Hồ Văn Việt quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giac ngộ tối thượng.
   2/ Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyên vãng sanh Tây phương Cực lạc, đệ tử hôm nay niệm thần chú lục tự đại minh của Quán Âm Tứ Thủ
   3/ Niệm thầm (không cần chắp tay nếu nằm, còn khi ngồi thì đúng theo thế kiết già hoặc bán già, 2 tay thả long trên đầu gối, hoặc để tay với tư thế thiền định của Đức Phật. Khi đi bộ thì đọc thầm thần chú theo hơi thở chân trái bước trước đọc thầm Om mani, chân phải theo sau- padme hum.
   4/ Không để ý cánh tay nào cả, vì đó là ảo giác của con! Hãy nói thế này: “Nầy ác linh, ta biết ngươi muốn chọc ta ư? Không dễ đâu, lẽ nào ngươi không sợ Kim cang Hộ pháp?”. Nói xong là ác linh tự biến mất, tức là con mất ảo giác trở về thực tại.
   Vài dòng như thế, nhớ làm theo! Thầy dừng bút!

 5. Mộ Phật,

  Huynh Mật Viễn thân mến, những trãi nghiệm tâm linh như vậy sẽ mau chóng qua khỏi khi huynh thực hành đúng theo như lời Thầy dạy.
  Cầu mong huynh luôn tinh tấn và an lạc.

 6. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,

  Bài pháp này của Thầy đã giúp con có thể phần nào đó trả lời được các nghi vấn của mẹ con.

  Từ rất lâu nay mẹ con luôn duy trì việc cúng kiến mỗi buổi tối. Bà bảo đã thành tâm vô cùng, lạy sám hối, niệm Phật, niệm chú, thiền định nhưng vẫn không thấy tiến bộ gì nhiều. Vẫn nhiều ưu phiền, vẫn lắm lận đận trong cuộc sống, công việc,…Đã quy y, đã tu mà sao vẫn thấy phiền não, không an.

  Theo những nhận thức về Chánh pháp còn ít ỏi của con, ngoài việc như Thầy đã dạy, mẹ con tu không có phương pháp, vì thiếu hiểu biết nên thấy pháp tu nào cũng ham, cứ nghĩ làm nhiều thì sẽ được nhiều, chấp pháp nặng nề. Thêm vào đó, vì mang nặng tà kiến, tin lầm tà sư, nên vô tình tự mình rước quỷ vào nhà, khiến gia đình không yên, mọi sự đều bị ảnh hưởng, sinh rắc rối.

  Con đã may mắn được tiếp cận luồng sáng Chánh kiến, con nguyện cố gắng nỗ lực. Cầu nguyện sức mạnh chánh tư duy của Thầy sẽ lan tỏa đến khắp chúng sanh, trong đó có mẹ con, được soi rọi tâm tưởng, thoát khỏi u mê.

  Om mani pad me hum.

 7. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Qua bài giảng này, con hiểu sâu sắc hơn thế nào là “giáo pháp tinh túy”, điều tạo nên bởi sự hội tụ của “Giáo pháp đúng, phương pháp đúng”. Ở thời đại ngày nay, người thế gian đến với Phật pháp hầu hết chưa vì mục tiêu giải thoát mà là vì mình nhiều hơn. Họ tu hành hoặc là để hộ thân lánh nạn, hoặc là để mong cầu lợi lạc tạm bợ cho bản thân, nhiều khi là bằng những cách thức thủ đắc không chân chính. Xét về khía cạnh nhân-quả, họ gieo nhân tính toán so đo, ắt hẳn không thể gặt được quả cao thượng là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Về khía cạnh tu tập, trong tác phẩm “14 thất bại trầm trọng” của tháng tăng Gampopa đã dạy rằng:” Thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục vì những mục đích vì mình hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh thì cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột. Đây là một thất bại trầm trọng.”. Dù cho họ có đạt được trình độ tiếp thu là “đọc tụng kinh điển mà hiểu được kinh văn sẽ được công đức” như Thầy đã dạy trong bài mà chỉ để làm vòng hoa trang hoàng cho bản ngã thì cũng phạm vào một trong 14 thất bại trầm trọng:”Làm công đức chỉ để được danh tiếng và phụng sự cho ngã ái của mình cũng giống như đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê”. Những lợi ích tức thời của thế gian vốn chẳng nghĩa lý gì, lại làm uổng phí công tu bao tháng ngày của họ.
  Trong bài giảng pháp của Thầy mang tên “Tránh tham trong tu tập, Tránh mặc cảm trong trì giới” cũng có nhắc tới bài hướng dẫn tu tập của một cao tăng nào đó ở Đài Loan với rất nhiều “hạng mục”, mỗi hạng mục lại được chia ra nhiều chi tiết khác, ở mỗi chi tiết hướng dẫn thực hành lại có những yêu cầu nghiêm ngặt khác khiến cho người Phật tử dầu là một lòng cầu đạo, quyết chí tu tập cũng ít người nào có đủ “đạo lực” đọc xong mà không bủn rủn đầu óc vì sự rối rắm chứ đừng nói gì đến việc thực hành. Rốt cuộc tổng kết lại vẫn không hiểu vị ấy tu theo tông môn nào, vì vừa bao gồm trì chú, tụng kinh, ngồi thiền.. Đây rõ ràng là “giáo pháp phiến diện” mà phần lớn Phật tử ngày nay gặp phải và là một minh chứng cho “giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Điều khó khăn hơn nữa mà họ phải vượt qua là làm thế nào để từ bỏ thói quen tâm linh ấy bằng cách nhìn nhận khách quan về vị Thầy và phương pháp của mình, vốn quen được đánh giá rạch ròi bằng danh tiếng, bằng vị thế của thế gian. Điều đó tạo nên rào cản lớn để họ tìm đến được với “giáo pháp đúng, phương pháp đúng”.
  Ngược lại, ở Mật gia Song Nguyễn chúng con được học và thực hành giáo pháp phù hợp với tính quốc độ, dân tộc và thời đại ở thời điểm hiện tại. Với những hành giả cư sĩ còn vướng bận những công việc thế sự như chúng con, việc bỏ ra một ngày 2 tiếng để thiền tập còn khó huống là 4-5 tiếng như yêu cầu của vị cao tăng nọ hoặc như những người xuất gia làm tỳ kheo là điều không thể. Thế nhưng chúng con vẫn luôn giữ được mạch thiền trong trạng thái động bằng 16 động tác sinh hoạt hằng ngày, trì chú theo bước chân và hơi thở và được thực hành việc “nghe pháp” hằng ngày qua sự giảng dạy của vị Thầy qua những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com. Chúng con vô cùng hoan hỷ với phương pháp tu tập ấy và rất tự hào vì vị Thầy hiện đại, “hợp thời” của mình. Con cảm tạ ơn Thầy vì đã truyền trao cho chúng con tinh túy giáo pháp đúng qua phương pháp đúng, dễ thực hành theo tiêu chí :”làm ít, được nhiều. Làm nhiều, được nhiều hơn.”
  Con cầu nguyện ngày càng nhiều chúng sanh có đủ duyên lành tìm được cho mình một vị Thầy chân chính đầy đủ từ bi và trí huệ, lại tinh thông phương pháp thực hành; ngõ hầu rút ngắn chặng đường về Tây phương Cực lạc.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 8. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con xin cam ta an duc cua Thay da chi day chung con hieu duoc ma lam dung theo quy trinh tu tap giai thoat.Giao phap dung qua that rat quan trong nhung phuong phap dung cung rat quan trong va se dat ket qua tot.Nieu phuong phap sai khong duoc ket qua gi ma doi khi ‘loi bat cap hai’.
  Cau nguyen cho tat ca chung sanh duoc tinh tan giac ngo toi thuong .
  Om Ah Hum.
 9. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài giảng này và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Nhân nói về việc đọc tụng kinh sách, cách đây một vài năm, khi con mới biết tới đạo Phật qua một vị đạo hữu, con cũng rất hoang mang vì không biết bắt đầu từ đâu. Vị đạo hữu nọ đã khuyên con là đọc tụng Chú Đại Bi, rồi Kinh Dược Sư (vì Kinh Dược Sư giúp “tăng trưởng nhan sắc và sức khỏe”). Rồi trong một dịp khác lại đọc tụng kinh khác. Nếu có cầu xin gì thì “phát nguyện ăn chay” hoặc “phát nguyện ấn tống kinh sách” ….
  Trong các kinh sách thì Kinh Dược Sư gần như là mỏng nhất, nhưng mỗi ngày con tụng cũng hết những 45 phút.
  Con tụng mà cũng xây xẩm mặt mày. Hơn nữa do không hiểu nghĩa kinh nên sinh tâm lý chán nản. Lúc đó con cứ cố đọc vì nghĩ “cho có chút công đức” mà không biết rằng những phương thức hành trì đó không hiệu quả vì bản thân con khi đó chưa quy y.

  Sau này khi được học pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy con mới biết đó là những quan kiến sai lầm. Lại được Thầy hướng dẫn thực hành pháp, trì chú theo bước chân, hơi thở, phát bồ đề tâm theo mười sáu động tác… thật sự rất đơn giản và phù hợp với cuộc sống bận rộn hiện nay của con.

  Con xin cầu nguyện chúng sanh có đủ duyên lành để tới được với vị Đạo sư chân chính và tìm được Pháp môn tu tập phù hợp.

  Om ah hum.

 10. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Qua bài viết ,một lần nữa con thấy sự mê lầm của chúng sanh thế gian khi tu Phật .Một số người luôn tìm đến những nơi nổi tiếng nhất ,là những quốc gia khởi nguồn Phật giáo để đến đó xin quy y ,tuy nhiên về mặt ngôn ngữ , văn hóa thì khác xa so với quốc gia họ đang sinh sống ,nhưng được quy y và quán đảnh tại những nơi đó họ lại thấy tự hào hoặc “tự mãn” .Trong khi về mặt ngôn ngữ đã không đồng nhất do vậy quá trình tu tập không đầy đủ cũng như về mặt dân tộc khó mà phù hợp .Đức Phật đã chỉ dạy tới 84000 phương pháp cho người tu ,vậy sao không chọn phương pháp phù hợp với “Thời đại , quốc độ ,dân tộc” đây là một trong những điều thất bại trầm trọng của người tu khi chỉ chạy theo những thứ bên ngoài và tham danh tiếng .
  Kính bạch Thầy ,con xin nương vào câu “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh quả” (kinh Tứ thập nhị chương) .Con xin Bổn Tôn qua kênh chuyển vị Thầy tịnh hóa cho con những lỗi lầm , bản thân con đôi lúc trong quá trình tu tập còn bản ngã lớn do vậy thường làm sai trái cũng như có những suy nghĩ “đứng núi này trông núi nọ” nhất là cách đây vài tháng con đã khởi tâm đi tới nơi phương xa trong khi mình đang tu tập tại Mật Gia Song Nguyễn và luôn coi “Thầy như Đức Phật” .
  Cầu mong cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ và tìm đến phương pháp tu tập đúng và phù hợp , tìm được vị Thầy từ bi trí huệ dẫn dắt đến con đường giác ngộ tối tượng .
  OM MANI PADME HUM !
 11. nguyennga says:
  KINH BACH THAY !
  CON DA DOC BAI NAY ROI A!
  UM MA NI PE ME HUM
 12. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Nhị Khang vô cùng hoan hỷ với bài pháp “Tính thời đại, quốc độ, dân tộc” Thầy truyền ban.
  Để hiểu đúng là làm đúng theo Giáo pháp Phật đà, bất khả tư nghị nhưng cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị Thầy, bằng những phương pháp sư phạm, kết hợp với những phương tiện thiện xảo để dẫn dắt người tu học phù hợp từng căn cơ mỗi người, qua đó giúp người tu hiểu đúng từ lý thuyết đến thực hành để làm đúng với chánh pháp.
  Trên con đường tu học, tùy duyên mỗi cá nhân mà theo các tông phái Phật giáo khác nhau, tuy nhiên mỗi một tông phái đều cần sự “chuyên nghiệp” mới đạt được kết quả tâm linh. Ví dụ với việc đọc tụng thì mỗi mức độ tiếp thu đọc tụng khác nhau sẽ đạt được cấp độ sau:
  1/ Đọc tụng kinh điển mà không hiểu ý nghĩa kinh văn sẽ được phước đức.
  2/ Đọc tụng kinh điển mà hiểu được ý nghĩa kinh văn sẽ được công đức.
  3/ Đọc tụng kinh điển mà hiểu cả những gì không đề cập trong kinh văn sẽ được tuệ tri giác ngộ.
  Tuy nhiên, mỗi tông phái có phương pháp đọc tụng khác nhau, như khai thị của Thầy “lời dạy bậc Sơ tổ Mật tông Tây Tạng là phải (1) đọc thầm đủ cho cổ áo nghe được (2) đọc thầm thần chú theo hơi thở (3) đọc thầm theo xâu chuỗi (4) đọc thầm mà quán chủng tự (5), đọc thầm mà quán thánh tướng Bổn tôn “ trong khi đó có tông phái thì “đọc tụng lớn giọng”. Chỉ với việc đọc tụng thôi cũng thấy sự khác biệt trong khi hành trì thì mới đạt được thành quả. Qua đó con càng trân trọng theo giáo huấn Thầy đã chỉ bảo trong ba năm đầu không xem đây nghe kia để tích tập được yếu lĩnh đúng chánh pháp, hòng tránh được sự lai tạp trong suy nghĩ, thực hành và hành động, để dần đạt đến mục đích tối thượng.
  Chúng con đảnh lễ tri ân Thầy.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm được hồng ân Tam bảo.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 13. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con hiểu về giáo pháp đúng phương pháp sai để chúng con không vướng phải.Thầy đã dung phương pháp sư phạm,tính thời đại, tính dân tộc,tinh quốc độ và phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh để giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử.
  Con câù nguyện sức khỏe của Thầy và Cô
  Con cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.Om Ah Hum!
 14. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy ,con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy .om ah hum
 15. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã có những phân tích, giúp cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của phương pháp đúng ( phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc) khi mà đã có giáo pháp đúng trong tu tập.
  Con cầu nguyện cho những chúng sanh vô minh, đang thực hành các pháp một cách pha tạp, không tinh yếu, có thể đọc được bài viết này để từ đó có được phương pháp đúng đắn trong tu tập, nhằm lợi lạc cho mình và chúng sanh, cũng như lời dạy của Sơ tổ Mật Tông Tây Tạng: ” Giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện.”
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 16. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con thật hoan hỷ với những luận giải của Thầy trong bài viết.
  Quả thật ngày nay nhiều người tu hành mà ôm đồm quá mức, tốn nhiều sức mà hiệu quả thì không bao nhiều, nhiều khi còn làm gia tang ngã mạn nữa.

  Con tâm đắc với đoạn sau: “Thế mới biết trong mọi xả ly thì “TỪ BỎ” tâm linh là khó nhất. Ngược lại trong mọi “ CHẤP THỦ ” thì thủ chấp tâm linh gây ảnh hưởng nặng nề nhất.”

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán bài luận giải, phân tích của Thầy giúp con hiểu được tầm quan trọng của phương pháp đúng: phù hợp tính thời đại, quốc độ và dân tộc.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Nguyện cho tất cả chúng sinh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Doc bai viet con ngo ra rat nhieu dieu, con cam on thay rat nhieu
 19. Nguyễn Ngọc Sơn says:
  Kính bạch thầy qua bài pháp của thầy con đã hiểu được sự khác biệt khi học giáo pháp của Phật từ đó điều chỉnh phương pháp tiếp thu kiến thức của mình . Con cảm ơn thầy đã khai thị . Nguyện cầu thầy cô sức khoẻ , trường thọ ! Om ah hum !
 20. Mật Mỹ Lạc says:
  Thưa thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng rồi thưa thầy. Quả thực:” Trong mọi xả ly thì” Từ Bỏ” tâm linh là khó nhất, Ngược lại trong mọi” Chấp Thủ” thì thủ chấp tâm linh gây ảnh hưởng năng nề nhất”. Vì thủ chấp thành ra không nhất quán, thực hành không theo một phương pháp nào,”tạp nham” tổn sức mà lợi lạc lại không nhiều. Có lẽ điều này đã thành truyền thống khó xả bỏ, cũng giống như nhắc tới Phật giáo thì đa phần những người già tới người trẻ Việt Nam sẽ nghĩ tới một vị thầy đã cạo tóc, ăn chay và niệm Phật mà ngạc nhiên khi được giới thiệu về một vị đạo sư Mật giáo. Nhắc tới đây, con nghĩ tới comment của một vị khách vãn lai thầy đã viết trong bài:” TRẢ LẠI SỰ TÔN KÍNH CHO CHÍNH NGƯỜI BÀY TỎ”. Con không hiểu sao vị này lại thất vọng khi nhìn comment đối luận của các vị đạo huynh trong khi trước đó lại vô cùng kính trọng vị thầy. Có lẽ vì sự thủ chấp quá lớn nên người này nghĩ rằng việc đối luận kia là sự sân si, không giống với những lẽ thông thường đã ăn sâu vào tiềm thức là sẽ nhận được sự im lặng hay gì đó giống như giữ hòa khí,vv… sự đối luận để làm sáng tỏ, dùng chánh pháp để vạch mặt kẻ tà kiến, chỉ ra tà kiên để diệt tà kiến cho những ai cầu thị học đạo. Nhưng do không hợp lẽ thường nên thành ra thất vọng(mất cái kỳ vọng muốn nhận được) dù cho trước đó vô cùng kính trọng vị thầy với bài viết công tâm, mạch lạc, dễ hiểu. Sao người khách ấy không nghĩ tác giả phải là một người như thế nào mới có thể viết cho người khác hiểu một cách ngọn ngành, thông suốt, không phải vắt óc suy nghĩ tác giả viết gì thế nhỉ rồi tìm nguồn nọ nguồn kia mà chắp vào xem có đúng hay không,vv… Thầy cho con viết 1 câu hơi thô một chút ạ. ” Anh này phũ quá!!!”. Thưa thầy, có gì sai sót mong thầy tịnh hóa cho con ạ.

  “Giáo pháp Phật đà thật siêu việt, bất khả tư nghị nhưng cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị thầy”. Vai trò của vị thầy thật vô cùng quan trọng, đặc biệt là vị thầy Mật giáo. Với lòng từ bi người sử dụng những phương tiện thiệt xảo, chỉ dạy cho chúng con trên con đường giải thoát. Con cảm tạ công ơn của thầy.

  Con chúc thầy cô sức khỏe, chúc các đạo huynh hanh thông thế sự, vững vàng trên con đường giải thoát.

  Om mani padme hum.

 21. thanh thúy says:
  Thưa thầy!
  Con đa đọc xông bài này rồi ạ
  Con hiểu đươc đươc con qua mai năng lơn chung sanh khác con đuợc o cần thiện chi thức con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô
  Om ah hùm
 22. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  con đã đọc xong bài này rồi ạ, qua bài này con có thể rút được kinh nghiệm phương pháp mình đang dùng
  Con cảm ơn Thầy
  Om Mani Padme Hum
 23. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua mỗi bài con lại thấy ” tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc phù hợp như thế nào trong mỗi bài viết của Thầy. Lời Thầy viết dễ hiểu, gần gũi cho chúng trò mỗi căn cơ khác nhau như cũng vẫn hiểu được. Như lời Thầy dạy con biết rằng giáo pháp của Phật đà luôn đúng, nhưng nếu thực hành phương pháp sai thì uổng cả công tu tập.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu phật tánh.
  Kính Thầy.

 24. Phạm Hoàng Huy says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
 25. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
 26. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua trường hợp của đạo hữu Thiện Hồng và Chánh Thái, con thấy được hai đạo hữu này đang quá chấp vào các nguyên tố thô để thực hành pháp mà quên mất lời dạy của Đức Phật là học phật dựa trên tinh thần “duy tuệ thị nghiệp”

  Bên cạnh đó, sự thiếu nhất quán trong phương pháp tu tập, không hiểu rõ được thực nghĩa của từng phương pháp có tác dụng gì khiến cho người tu trở thành một con vẹt chỉ biết bắt chước theo. Con thấy như vậy họ đã rơi vào điều thất bại số 6 “luyện tập cái lưỡi nói theo lời hay ý đẹp mà không thấm sâu trong tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng” như lời thánh giả Gampopa đã dạy.

  Qua đó con hiểu được rằng thực sự muốn hiểu rõ được kinh Phật cần có sự hướng dẫn của vị thầy tâm linh kinh nghiệm. Con thấy mình may mắn trở thành học trò của Thầy. Nhờ những lời Thầy giảng gần gũi với đời sống giúp cho con hiểu thêm được chánh pháp phật học, giúp cho con nhận thấy lỗi lầm của mình ngày trước, lan man trong công việc và cuộc sống. Nhờ lời Thầy dạy, con hiểu được mình cần phải tập trung, chuyên sâu vào một vấn đề, xây dựng được tài bảo “Đa Văn” như lời Đức Phật đã chỉ dạy.

  Qua những bài viết của Thầy, con thấm được tinh thần Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp. Những bài viết của Thầy đều gần gũi với cuộc sống, đều lấy từ những thực nghiệm của đời sống giúp con dễ tiếp cận, dễ hiểu hơn về kiến thức Phật học

  Con cảm tạ lời Thầy chỉ dạy ạ

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme humn

 27. Trần Quốc Toản says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 28. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết tầm quan trọng của việc thực hành pháp đúng phương pháp, giáo pháp thì đúng mà phương pháp thực hành sai thì đem lại kết quả thấp. Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy vì chúng sanh mà truyền trao những pháp tu vi diệu phù hợp với tính thời đại, quốc độ và dân tộc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 29. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng này của Thầy! Qua đây giúp con hiểu ra nhiều điều!
  Hai đạo hữu Hồng Thái và Thiện Hồng là hai minh chứng sống động cho việc giáo pháp đúng, phương pháp sai. Dù đọc kinh Phật rất tốt, nhưng trong trường hợp như hai đạo hữu trên, hoặc nhiều người tu tập chỉ để mong cầu, hộ thân lánh nạn dễ trở thành một con vẹt chỉ biết đọc tụng!
  Giờ con hiểu rằng không phải ” mỗi thứ biết một ít” là hay. Biết nhưng mà không hiểu đôi khi lại trở thành trò cười cho người khác. Như vậy mới thấy được tầm quan trọng khi có một vị Thầy, ngoài là một nhà sư phạm tài ba, thì người Thầy chân chính cần có cả tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại để ” dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ”. Huynh đệ chúng con may mắn đã tìm được một vị Thầy như vậy trong đời này, con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm, uốn nắn chúng con đi theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum,
 30. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi thưa thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã dìu dắt chúng sanh khỏi biển luân hồi. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất çả chúng sanh được thấm đẫm Hồng ân tam bảo. Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thấp sáng muôn nơi. OmaniPadme hum của
 31. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con rất muốn biểu lộ cảm nhận hoan hỉ mỗi khi đọc bài giảng của thầy xong trong ngôn từ và nhận thức con thấy e ngại vì mình còn thiếu “chuyên nghiệp” quá. Con xin tiếp tục thỉnh các bài giảng của Thầy ạ. Con xin cảm tạ Thầy.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 32. Mật Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạh.
  Om mani padme hum.
 33. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con rất hoan hỷ về những lời giáo huấn của Thầy, con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum!
 34. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi.
  Con cầu mong sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padmê hùm.
 35. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 36. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này của Thầy rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ khi được đọc bài, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con xin nguyện Quy y Thầy (Đạo Sư)
  Con xin nguyện Quy y Phật
  Con xin nguyện Quy y Pháp
  Con xin nguyện Quy y Tăng
  Từ đây cho đến khi đạt Giác ngô tối thượng
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 37. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI( Tính thời đại, quộc độ,dân tộc, rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padmehum
 38. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này.
  Con Lê Nữ Quỳnh Như nguyện mặc vào cái áo chánh kiến để ngăn chặn tà kiến.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tính tuý cam lồ và thành tựu ở trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum!
 39. Mật Tường Vi (Chi Vy) says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi a. Nhờ ơn Thầy khai thị, con đã hiểu “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không nó sẽ gây ra rắc rối”. Mà muốn thực hành Pháp đúng cần phải được truyền thụ từ một vị Thầy, người có tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc cũng là người có phương pháp sư phạm để giúp học trò đi đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Thưa Thầy,
  Khi đọc những bài giảng, lá thư gửi học trò của Thầy ngoại trừ những ngày đầu con tập làm quen với các ngôn từ, câu chữ thì con đều thấy rất dễ hiểu, dễ nắm bắt các luận điểm, ý chính một cách rõ ràng, súc tích. Thầy đã hô biến những kinh thư một cách khô cứng thành những bài giảng rất gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu qua những lý luận, dẫn chứng cụ thể rất đời thường. Trong những bài giảng ấy, con có thể hình dung, tưởng tượng và có cảm giác rất chân thật. Con hiểu rằng Thầy đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết cả sức lực, tâm lực và trí lực để làm được điều đó. Và khi chúng học trò được tiếp cận trên chanhtuduy.com là được tiếp cận với một kho tàng các vật báu. Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con nguyện cầu Thầy, Cô sức khoẻ trường thọ!

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khoẻ.
  Om mani padme hum!
 41. Mật Bích Đào(Đào Thị Châu(Qn)) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con chúc sức khỏe thầy
 42. Mật Tịnh Dung says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 2 “Giáo Pháp đúng, phương pháp sai” ạ. Thưa Thầy, con thấy hiện nay phần lớn các chùa đều theo phương pháp “đa tu”, thật sự như một nồi lẩu thập cẩm, con không biết rằng có phải vì họ không biết nên mới chọn cách tu lấy tu để, biết gì tu đó hay không hay họ vốn dĩ chấp thủ theo cái gọi là truyền thống từ nhiều đời khác truyền lại, không dám thay đổi. Lời giáo huấn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh thật quá sâu sắc: “Giáo Pháp mà không tinh tuý là PHIẾN DIỆN”, người tu không tập trung năng lượng tâm linh vào một điểm thì sẽ bị phân tán, và vì như thế sao có thể đạt đến giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài Pháp lợi lạc, để nếu không được trang bị chánh kiến cho mình, chúng con sẽ bị rối loạn giữa một sự thập cẩm những tu Pháp khác nhau.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!
 43. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng “giáo pháp mà không tinh tuý là phiến diện”, “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Nếu cứ tham lam, ôm đồm thực hành nhiều tu pháp của các tông phái khác nhau thì sẽ không đạt được nhiều kết quả, là giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai. Do vậy, người tu cần theo học một vị Minh Sư để được hướng dẫn theo phương pháp đúng, chuyên tu, hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc.
  Con xin cảm tạ ân đức của Thầy đã khai thị cho chúng con. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh đều được uống tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 44. Quảng Dũng says:
  Kính Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này !
 45. Mật Tuấn Giác says:
  Kính Thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này.
  Om mani padme hum.
 46. Vũ Thị Thu says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.
 47. Bùi Thị Liên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai ( Tính thời đại, quốc độ, dân tộc) rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ.
  Om mani padme hum.

 48. Thưa Thầy

  Qua bài viết con hiểu được:

  Giáo Pháp đúng là phương tiện thiện xảo.
  Phương pháp đúng là phương tiện trí huệ phải có tinh túy và đảm bảo tính “quốc độ”, “dân tộc” và “thời đại” (vì vậy mà có nhiều tông phái khác nhau)
  Phương pháp không có tinh túy là phiến diện (phiến diện vì chỉ mang mục đích cá nhân)

  Cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 49. Phương Oanh says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con tên là Lê Phương Nhật Oanh. 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này cho con hiểu được ” Giáo pháp mà không có tinh túy là phiến diện ” . Khi thực hành pháp phải biết áp dụng vào thực tế. Thánh tăng Tây Tạng Gampopa cho là một thất bại trầm trọng của đời tu: ” Tập luyện nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí của mình, chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng “.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và dạy cho chúng con những điều bổ ích trên con đường tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
 50. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ạ.
 51. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con Mật Lưu Ly- Hoàng Thị Nguyệt đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 52. mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
  Om mani padme hum
 53. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ ,con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani Padme hum.
 54. Mật Liễu Thuận says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm ơn thầy đã phân tích, giúp chúng con hiểu ra thế nào là phương pháp đúng: phù hợp với dân tộc, quốc độ và thời đại
  Cảm ơn thầy đã khai thị cho chính con
  Chúc thầy cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 55. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này, con cảm ơn Thầy.

  Kính

 56. Mật Chân Thủy says:
  Kính bạch Thầy con đọc xong bài rồi ạ ,con cảm ơn Thầy ạ
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 57. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ, qua bài giảng của Thầy con được hiểu thêm thật nhiều điều. Những sự việc trước đây con từng thắc mắc thì giờ đã có lời giải đáp. Xung quanh con có rất nhiều người đã quy y và nói rằng đang tu Phật, nhưng qua những điều con được biết về việc tu tập của họ thì đều rơi vào một trong hai trường hợp như đạo hữu Chánh Thái và Thiện Hồng. Thật đúng như Thầy đã dạy: ” trong mọi xả ly thì từ bỏ tâm linh là khó nhất” và ” trong mọi chấp thủ thì thủ chấp tâm linh gây ảnh hưởng nặng nề nhất”. Và tất cả là do họ không nhận được sự hướng dẫn cho việc tu tập từ một vị Thầy chính thức nào cả mà chỉ tự tìm hiểu rồi tự thực hành theo ý của mình. Chưa kể việc quy y chưa chắc đã được thực hiện bởi một thiện tri thức mà lại là một tà sư thì dù họ có thực hành pháp bao nhiêu đi nữa cũng không hiệu quả.
  Qua đó con hiểu rằng Đức Phật dù ngài có 84000 phương pháp tu dành cho chúng sanh lựa chọn để tu tập, nhưng bất cứ phương pháp nào cũng cần có một vị Thầy chỉ dẫn, bởi vì vị Thầy sẽ có phương pháp sư phạm phù hợp với tính quốc độ, thời đại và dân tộc, sẽ biết được phương pháp nào phù hợp với căn cơ huệ mạng của học trò, hướng dẫn cách tu tập và thực hành pháp. Bên cạnh đó người đệ tử cần nghiêm túc tuân theo sự hướng dẫn của Thầy mà không nên tự ý thêm vào những phương pháp khác để cùng lúc thực hành ( nếu Thầy không cho phép ) thì giáo pháp đúng cũng phương pháp đúng sẽ đạt hiệu quả tối đa.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum

 58. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi a.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum .

 59. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết nàt rồi ạ.
  Trước khi đọc bài viết này khi đi đến nhiều nơi con vẫn thấy mọi người đọc Kinh sách, niệm Phật, ngồi thiền theo như phương pháp trộn lẫn mà Thầy có nhắc tới. Con xin cảm ơn Thầy đã giác ngộ cho con.
  Cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 60. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy

  con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  con cảm ơn Thầy.

  Om mani padme hum

 62. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy. Con tán thán công hạnh của Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của phương pháp đúng cũng như tính thời đại, dân tộc, quốc độ có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với hành giả Phật giáo.

  Rất nhiều Phật tử ngày đêm đọc kinh văn, họ đọc hết quyển kinh này đến quyển kinh khác, nhưng họ không nắm được yếu nghĩa trong kinh văn. Tựa như họ cứ bơi giữa đại dương mênh mông mà không thể nhìn thấy được hướng nào để về đích, và rồi đến một ngày hơi tàn sức yếu, họ đành chấp nhận chìm trong bể kinh văn mà không thể đạt đến đích giác ngộ tối thượng. Tương tự như vậy, nhiều người thực hành cùng một lúc nhiều pháp môn, thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, và có cả thiền, tịnh, mật. Nghe thấy ai nói gì hay cũng ôm về thực hành, rồi trở nên rối loạn trong đó, thực hành mà không hiểu gì, không nhìn thấy đâu là con đường mình đang đi.

  Thế gian còn có câu: “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, huống hồ gì trong đạo Pháp. Chưa có ai thành công với một đống kiến thức tạp nham mà không chuyên về lĩnh vực nào. Chưa có một chuyên gia nào mà không chuyên tâm nghiên cứu, học hỏi, chuyên sâu về chuyên ngành của mình. Một người văn cũng không giỏi mà toàn cũng chỉ ở dạng trung bình thì liệu có trở thành chuyên gia? Đó là kiến thức thế gian, còn ở đây là đạo pháp, nếu không tập trung năng lượng vào một pháp môn nhất định thì làm sao đủ sức vượt bể khổ Ta Bà?

  Bên cạnh đó, nếu không có phương pháp thực hành thì không thể biết được rõ đường đi để đến thành phố giải thoát. Người tu tập thực hành cũng một lúc nhiều pháp môn, tựa như đứng ở ngã ba, ngã năm, ngã bảy. Vì không thông thạo pháp môn nào, không có phương pháp thực hành, không có được bản đồ chỉ đường, thì dù  có đứng tại ngã ba, ngã năm, ngã bảy, nhìn thấy nhiều ngã rẽ đó nhưng lại mù tịt lối đi vào thành phố giải thoát.

  Sự nguy hiểm của người tu không có phương pháp, tựa như đi vào thành phố lạ mà không có bản đồ. Họ có nghe nói đến đảo ngọc, nhưng không có bản đồ chỉ dẫn thì làm sao đến được? Chưa nói đến việc trên đường đi còn gặp rất nhiều chông gai cản trở, nếu người tu không có phương pháp đối trị thì sẽ bị sập bẫy luân hồi do những niệm tưởng và tâm quỷ tính gây ra. Có rất nhiều người chọn pháp  môn tịnh độ, vì niệm hồng danh đức Phật A mi đà là tu pháp dễ dàng, nhưng bản thân họ không có phương pháp, lộ trình cụ thể, không có bản đồ nên họ vẫn chìm ngập trong phiền não vì sập bẫy tâm thức.

  Đối với những người tu đã biết phương pháp, được cầm trong tay tấm bản đồ chỉ dẫn đường về thành phố giải thoát mà không có vị Thầy hướng dẫn cũng gặp nhiều cạm bẫy, khó khăn. Tựa như việc đến đảo ngọc để lấy châu báu, trên đường gặp sự cố, gặp thú dữ, gặp người ác, nếu không có vị hoa tiêu lão luyện đồng hành, thì làm sao đến được đảo ngọc an toàn? Như một số người thực hành có chút thành quả, liền sập ngay cái bẫy của ngã mạn, khi đó không có vị Thầy chỉ thẳng lỗi lầm thì chắc chắn họ sẽ bị chôn chân trong bễ khổ luân hồi.

  Và nếu không có vị Thầy hướng đạo thì làm sao người tu biết áp dụng tính thời đại, quốc độ, dân tộc khi thực hành pháp? Bởi vì, mỗi thời đại khác nhau cần điều chỉnh phương pháp phù hợp với thời đại đó. Ở thời đại này, với cuộc sống hiện đại, người tu chỉ cần một click chuột là có thể đọc kinh trên mạng, tìm hiểu thông tin qua internet. Nhưng nếu không có vị Thầy thì người tu làm sao minh định được chân ngụy, chánh tà? Chỉ cần ngập vào bẫy thông tin tạp nham, người tu cũng rẽ lối luân hồi.

  Không có Thầy, chắc chắn chúng con không có căn phòng Duy Ma Cật lợi lạc vô song như vậy. Không có Thầy, chúng con không có được những tu pháp phù hợp tính thời đại, dân tộc, quốc độ. Không có Thầy, chúng con sẽ không bao giờ thoát ra khỏi những chiếc bẫy quỷ tính, buông lung, giãi đãi giăng ra khắp mọi nơi như vậy. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà ngài Patrul Rinpoche đã xác quyết:”không ai có thể đem được châu báu từ một kho tàng trên hải đảo mà không nhờ vào một hoa tiêu lão luyện. Tương tự như thế, một vị Thầy tâm linh, hay bạn đồng hành là người hướng đạo đích thực có thể đưa chúng ta đạt đến giải thoát và toàn giác, và chúng ta phải đi theo Ngài với lòng tôn kính”.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết hay, sâu sắc và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và hiểu Giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai nên không đem lại kết quả và Giáo pháp mà không có tinh túy là phiến diện qua những trường hợp thầy nêu trong bài. Chúng con may mắn được làm học trò của Thầy, một Đạo sư Mật giáo cùng quốc độ, dân tộc và hàng ngày được tụng kinh, gõ mõ trên mạng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 64. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xông bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy đã viết bài giáo pháp đúng phương pháp sai cho chúng con và bạn đọc hiểu được nhiều điều cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh OM ah hùm

 65. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài 2: Giáo Pháp Đúng Phương Pháp Sai (tính thời đại, quốc độ, dân tộc )rồi ạ!

  Đức phật đã chỉ ra 84000 pháp môn phù hợp với căn cơ của từng chúng sanh ,giáo pháp Ngài đưa ra là đúng, nhưng người thực hành với một phương pháp sai ,cùng một lúc thực hành quá nhiều phương pháp nên không thể hoàn thiện được vì Đại Sĩ Liên Hoa Sanh đã dạy :Giáo pháp mà không tinh tuý là phiếm diện, một người muốn tu tập tốt bước đầu tiên là phải tìm được vị Thầy là thiện tri thức, am tường giáo điển, có phương pháp truyền thụ phù hợp với căn cơ, tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc,
  giúp cho người học trò thành công trên bước đường tu tập, với những phương pháp mà Thầy đã truyền dạy thông qua lục diệu pháp môn là hành trang để chúng con có thể thông dong trên đường đến thành phố giải thoát
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Cầu nguyện cho ngọn đuối trí tuệ thắp sáng muôn nơi
  Om ah hum

 66. Đào Quang Trung says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

 67. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thoi vì lợi lạc chúng sanh

  cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng muôn nơi

  om mani padme hum

 68. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật THuận An đã đọc bài rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ và trụ thế lâu dài của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 69. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 70. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Như Phong đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã phân tích giúp con hiểu được tầm quan trọng của giáo pháp đúng phương pháp sai ( phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc ) khi có giáo pháp đúng trong tu tập. Con thấy mình may mắn được đến với Chanhtuduy được làm học trò dự bị của vị Thầy. Nhờ những bài viết Thầy đã dạy rất gần gũi với đời sống thường ngày giúp con tu đúng pháp tu, áp dụng đúng phương pháp tu, dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về kiến thức Phật học.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 71. Mật Pháp Bảo says:

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị. Quả thật sau khi đọc xong bài Pháp này con mới thấy được con đã hiểu sai phương pháp tu tập.

  Nay qua bài Pháp này con tự mình nhìn lại và quán xét lại chính bản thân mình.

  Con cảm ơn Thầy. Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng  sinh.

  Om ma ni pad me hum

   

 72. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Nhật (Lê Văn Giang) hoan hỷ khi được  đọc bài giảng ” Bài 2 giáo pháp đúng phương pháp sai: Tính thời đại, quốc độ, dân tộc”.

  Con gặp lại hình ảnh của đạo hữu Mật Thiện Hồng – người mà con đã được gặp khi cách đây không lâu con có dịp được vào tịnh trú hạnh ngộ Thầy Cô. Con nhận thấy, đạo hữu Thiện Hồng đã có nhiều sự chuyển biến về thân, ngữ, tâm so với thời gian 4 năm trước. Giờ đây, sau khi được làm học trò của Thầy, đạo hữu Thiện Hồng chắc chắn đã tìm ra phương pháp đúng trong thực hành giáo pháp.

  Kính bạch Thầy!

  Khi đến với đạo Phật, điều cản trở cho con cũng như nhiều bạn đọc khác chính là chưa tìm được phương pháp đúng. Con mới chỉ là người đang tìm hiểu về Phật giáo, nhận thấy được những điều hay, những tinh túy, sự cao siêu trí tuệ của Đạo Phật. Nhưng trước mặt con là cả một rừng giáo lý. Trong mỗi tông phái Phật giáo lại có rất nhiều kinh sách và phương pháp dạy bảo tu hành cũng khác nhau, rất tinh vi, có nhiều tầng bậc thứ lớp. Việc tụng kinh thì với người sơ cơ như con lại là vấn đề khô khan, khó khăn do ngôn từ khó hiểu. Nhưng nhờ ơn bài giảng của Thầy, con hiểu được đọc tụng bất kỳ kinh nào của Phật thuyết đều có kết quả tâm linh. Và 3 kết quả tùy theo mức độ tiếp thu là:

  1. Đọc tụng mà không hiểu ý nghĩa kinh văn sẽ được phước đức;

  2. Đọc tụng kinh điển mà hiểu được ý nghĩa kinh văn sẽ được công đức;

  3. Đọc tụng kinh điển mà hiểu cả những gì không đề cập trong kinh văn sẽ được tuệ tri giác ngộ.

  Bên cạnh đó, Thầy cũng đã giảng giải cho con hiểu để có giáo pháp đúng thì phải nhất quán cả lý lẫn sự, tránh giáo pháp phiến diện như Đại sĩ Liên Hoa  Sanh đã chỉ ra: “Giáo pháp mà không có tinh túy là phiến diện”. Chính vì vậy, Đức Phật đã khuyên các bậc trưởng lão tỳ kheo khi du hóa các nơi cần lưu ý tính ” quốc độ”, tính “dân tộc” và tính ” thời đại”. Con nghĩ, lời khuyên này hiện nay vẫn còn tính thời sự cho cả những người muốn tìm hiểu để trở thành Phật tử. Muốn vậy, người tu phải tìm cho mình được một vị Thầy có phương pháp truyền thụ, hiểu được phương pháp sư phạm, lấy trục “quốc độ”, “dân tộc” và “thời đại” làm trục chính trong quá trình truyền dạy. Phải hiểu được vị trí, vai trò rất quan trọng của người Thầy thì người trò mới nhanh chóng đạt được thành quả, hướng về thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho mỗi chúng sinh sớm tìm được vị Thầy chân chính, có đủ từ bi, trí tuệ và am tường về “giáo pháp đúng, phương pháp đúng” để tu tập, sớm đạt được giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 73. Mật Bích Hạnh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài giảng của Thầy

  Con hoan hỷ và xin được tán thán công hạnh Thầy đã khai thị cho con hiểu được sự liên hệ và cần thiết chặt chẽ giữa giáo pháp và phương pháp tu tập.

  Con xin cảm tạ ơn đức của Thầy và con xin cầu nguyện vì sức khỏe của Thầy Cô

  Om mani padme hum

 74. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc “bài viết số 2: Tính thời đại, quốc độ, dân tộc” của bài Giáo pháp đúng, Phương pháp sai rồi ạ.Con cảm ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con biết có phương pháp đúng và tính thời đại,quốc độ, dân tộc có vai trò rất quan trọng đối với người tu Phật. Nếu chỉ có giáo pháp đúng mà không có người Thầy hướng dẫn, chỉ dạy đúng phương pháp thì dễ đi lệch quỹ đạo chánh pháp. Chúng con thật may mắn khi được đọc những bài viết của vị Thầy trên chanhtuduy.com để trang bị kiến thức không đi lệch quỹ đạo chánh pháp

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 75. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Đọc câu chuyện của đạo hữu Thiện Hồng con thấy mình trong đó. Đôi ba lần con nhìn thấy những quyển kinh Phật của mẹ. Con rất muốn đọc. Nhưng khi đọc thì con không hiểu gì vì bản dịch là một thứ tiếng xa lạ , không giống tiếng Việt con thường dùng. Nên con không thể hiểu và ghi nhớ.

  Cho đến khi con được biết đến những bài viết của Thầy. Mỗi bài viết thật gần gũi nhưng mang lại cho con nhiều tri thức , dễ đọc , dễ hiểu , dễ ghi nhớ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con !

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết : Bài 2 ” Giáo Pháp Đúng, Phương pháp sai ( Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)

  Trong công cuộc tu tập Phật Pháp của người hành giả tụng niệm kinh điển được xem là một phương tiện chính để đạt được công đức vô lượng, tùy theo mức độ tiếp thu mà đạt được như kết quả như sau :

  1.Đọc tụng kinh điển mà không hiểu ý nghĩa kinh văn sẽ được phước đức.

  1. Đọc tụng kinh điển mà hiểu được ý nghĩa kinh văn sẽ được công đức

  3.Đọc tụng kinh điển mà hiểu cả những gì không đề cập trong kinh văn sẽ được tuệ tri giác ngộ,

  Tuy nhiên trong quá trình tu tập người hành giả gặp không ít những khó khăn từ thực tế cuộc sống đời thường cũng như nếp sống tâm linh đã trải qua thời gian điều này thường thấy ở các hành giả tu tại gia khi không có người dìu dắt theo đúng phương pháp.Đọc tụng kinh là Giáo pháp đúng, người tu chấp vào đó làm cứu cánh thay vì phương tiện thì gọi là đang làm sai phương pháp.Thánh tăng Gampopa cho là một thất bại trầm trọng của tu, Ngài nói “Tập luyện nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí của mình, chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng”.Việc người hành giả thực hành sai phương pháp chẳng những không mang được kết quả lợi lộc về đời sống tâm linh đời sau mà còn ảnh hưởng đến giá trị đời sống thường ngày dẫn đến lối mòn tà kiến lọt vào chốn u mê.Đại sĩ Liên Hoa Sanh, vị Sơ tổ Mật tông Tây Tạng gọi đó là giáo pháp phiến diện bằng nhận định như sau : “GIÁO PHÁP MÀ KHÔNG CÓ TINH TÚY LÀ PHIẾN DIÊN”. Như trong bài viết vị Thầy đã truyền thụ : Đã là phiến diện dù bất kỳ phương diện nào làm sao có thể hoàn chỉnh,hoàn thiện huống gì đây là lĩnh vực tâm linh liên quan đến giải thoát.Thế mới biết trong mói xả ly thì “TỪ BỎ” tâm linh là khó nhất.Ngược lại trong moi “CHẤP THỦ” thì chấp thủ tâm linh gây ảnh hưởng nặng nề nhất.

  Con cảm tạ Thầy qua bài viết lợi lạc khai thị cho chúng con phương pháp đúng phù hợp với căn cơ chúng con trong thời đại ngày nay, phương pháp truyền thụ từ thụ từ một vị Thầy mang tính “quốc độ”,”dân tộc”, “thời đại”

  Con quán xét hành vị thân ngữ tâm của mình và chiêm nghiệm sâu sắc lời dạy của Thầy và những bài pháp trên chanhtuduy.com

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Um Mani Padme Hum

 77. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng: “trong mọi xả ly thì “từ bỏ” tâm linh là khó nhất và trong mọi chấp thủ thì chấp thủ tâm linh gây ảnh hưởng nặng nề nhất”. Do đó, vai trò của người Thầy vô cùng quan trọng khi hướng dẫn học trò thực hành pháp phù hợp với tính “quốc độ”, “dân tộc”, và “thời đại”, nhờ đó mà người tu đi được đúng đường trên con đường giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 78. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 79. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài viết tiếp theo trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” này. Qua đó, con hiểu thêm rằng một người học Phật, tu Phật khi sai phương pháp thì không những hậu quả là gặp phải những rắc rối trong cả thế sự, đồng thời là rơi vào chấp pháp, chấp ngã. Việc tụng kinh, trì chú vì lấy số lượng làm đầu nhưng do không thấm sâu vào tâm trí nên tâm không hề chuyển hóa mà chỉ như những con vẹt đọc tụng mà thôi. Thậm chí, nhiều người Phật tử trương phồng bản ngã vì có thể đọc được một bản kinh dài bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Pali, tiếng Hán,…nhưng khi hỏi đến thực nghĩa bài kinh chỉ biết lắc đầu. Đây là trường hợp về tính quốc độ, trong khi ngôn ngữ chỉ là phương tiện chuyển tải lời dạy của đức Phật, thánh chúng được gọi là thanh minh trong ngũ minh nhà Phật. Càng ngao ngán hơn khi có những kẻ nào đó vì trục lợi cá nhân, tập thể mà cổ súy cho những phong tục mê tín, dị đoan, phản khoa học như cúng cô hồn, dâng sao, xin xăm, giải hạn, xem bói,…mà rêu rao rằng do tính dân tộc, đề cao tín ngưỡng. Những kẻ tà kiến ấy không những trực tiếp gieo ác nghiệp, mà còn gián tiếp đẩy chúng sanh tạo nhân chịu “hậu quả thảm khốc” như lời Long Thọ Bồ tát từ bi cảnh tỉnh trong bức thư gửi bằng hữu Hoàng đế. Còn đối với tính thời đại, thời nay không cần phải cầu pháp bằng cách vượt ngàn dặm xa, thỉnh kinh qua 18 năm trời ròng rã bởi con người đã bước vào thời đại công nghệ với cuộc cách mạng 4.0. Nhưng ai đó đầu tròn áo vuông mà quy y cho hàng cư sĩ lại cho rằng “cấm uống rượu” thì không những áp dụng sai đối tượng, cản trở người tu mà đối với biệt giới giải thoát thứ 5 trong ngũ trọng giới cần hiểu như lời vị Thầy giảng là “Không lạm dụng các chất, các thứ gây nghiện”. Đọc luận giải của Thầy về giáo pháp tinh túy, chợt tự nhiên con nhớ đến một vị thượng tọa, tiến sĩ triết học nọ tự giới thiệu trên trang của mình là thiền Lâm Tế rồi đi mỉa mai Tịnh độ tông, cho rằng Mật tông sử dụng thần chú vay mượn từ đạo Bà La Môn hay sáng tạo ra cái gọi là “đạo Phật nguyên chất, đạo Phật pháp môn” mà con không khỏi phì cười, cũng như nhói lòng thương hại. Bởi lẽ, như một diễn viên võ thuật múa may rất đẹp mắt, thậm chí dễ dàng lừa phỉnh khán giả về trình độ võ công của mình cho đến khi lâm trận thực chiến. Cũng vậy, một kẻ phê bình giáo pháp, huyên thuyên tựa như con vẹt đọc tụng dù làu thông ngoại ngữ, dịch vài quyển kinh, tạo ra mấy cuốn nghi quỹ nhưng rồi khi phước cạn, mạng chung đối mặt với tử thần thì đành đọa 3 đường ác. Qua những ví dụ này, con càng thấy tầm quan trọng của việc nhận thức rõ về “Tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại” để tránh rơi vào “giáo pháp đúng, phương pháp sai”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 80. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hiểu rằng, thời Đức Phật còn tại thế thì người tu nghe giảng đắc Pháp. Còn trong thời nay theo tính quốc độ, dân tộc và thời đại, chúng ta không chỉ nghe hiểu mà còn phải thực hành ứng dụng Pháp vào cuộc sống thì mới đạt kết quả tâm linh.
  Cũng vậy, người tu chỉ chấp vào phải đến chùa chiền, tịnh xá để tụng kinh gỏ mõ hàng ngày, dù tu lâu mà tâm thức vẫn không thay đổi, chỉ được có cái tâm sinh lòng tự đắt, ngã mạn, thì cũng giống như một thất bại trầm trọng mà thánh tăng Tây Tạng GAMPOPA đã chỉ ra ” Tập luyện nói theo lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm ý của mình, chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng”. Vì thế, đọc tụng kinh điển là Giáo Pháp đúng, nhưng người tu chấp vào đó làm cứu cánh thay vì phương tiện gọi là đang làm sai phương pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 81. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải cặn kẽ để  giúp cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của giáo pháp đúng nhưng  phương pháp đúng  phải  phù hợp với tính, quốc độ, dân tộc , thời đại .

  Nhưng thật nguy hại vô cùng nếu như trên bước đường tu tập mà không có vị Thầy chỉ dạy dẫn dắt khiến cho người tu  thực hành sai phương pháp hay thực hành nhiều pháp tu cùng lúc giống như một nồi lẩu thập cẩm vì   không có sự tinh tuý trong đó .Do đó người tu càng lâu càng làm tăng tự ngã cho bản thân.

  . Đại sĩ Liên Hoa Sanh, vị Sơ tổ Mật tông Tây Tạng gọi đó là giáo pháp phiến diện vì  “GIÁO PHÁP MÀ KHÔNG CÓ TINH TÚY LÀ PHIẾN DIỆN”.

  Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 huấn thị : “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối!”.   Giáo pháp Phật môn tuyệt đối  đúng, nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả.

  Từ đó người tu sẽ bị  rơi vào 1 trong 16 điều thất bại trầm trọng  “luyện tập cái lưỡi nói theo lời hay ý đẹp mà không thấm sâu trong tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng” như lời thánh giả Gampopa đã dạy.

  Qua đó con hiểu được rằng

  Giáo pháp Phật đà thật siêu việt, bất khả tư nghị nhưng cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị  Thầy am tường giáo pháp và có phương pháp sư phạm  truyền thụ  phù hợp với phù hợp với, tính quốc độ, tính thời đại, tính  dân tộc  giúp cho học trò toàn tâm vào quá trình thực hành pháp.

  Lúc đó người học trò sẽ được thực hành pháp với giáo pháp đúng, phương pháp đúng mang đến lợi lạc vô song và ngày càng tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 83. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc, để chúng con hiểu rằng” Giáo Pháp mà không có tinh túy là phiến diện”. Giáo pháp đúng nhưng phương pháp phải luôn xoay quanh trục đạo thuộc tính quốc độ, thời đại, dân tộc. Và vai trò của vị Thầy vô cùng quan trọng, bởi lẽ những đối tượng sư phạm muốn tu học giáo pháp cần có phương pháp truyền thụ từ một vị Thầy.

  Và chúng con thật may mắn khi có Thầy luôn chỉ dẫn mọi điều.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 84. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.
 85. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 86. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !
 87. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 88. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua bài viết con hiểu được giáo pháp đúng với phương pháp đúng cần theo tính thời đại, quốc độ, dân tộc. Vì mỗi thời đại khác nhau thì có cách hành trì khác nhau, đó là lý do vì sao Đức Phật với tài năng sư phạm siêu việt đã tạo ra đến 84.000 pháp môn để phù hợp với mọi căn cơ hoàn cảnh của học trò. Đến  mỗi học trò Ngài còn chú ý để nhận được “tinh túy từ pháp” thì việc tùy theo quốc độ, dân tộc mà có cách giáo hóa khác nhau cho phù hợp đó là điều Đức Phật đã thấy biết và hướng dẫn. Nhưng hiện nay do thời mạt pháp, người tu đúng chánh pháp hiếm lại còn bị chấp ngã, chấp thủ về tâm linh, về phương pháp tu tập dẫn đến “tu nhiều được ít, “thiếu chuyên nghiệp” hay còn được gọi là “Giáo pháp không tinh túy là phiến diện” hoặc có khi bị lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp khi tự tu mà không có một vị Đạo sư nào hướng dẫn.

  Con hoan hỷ với ơn phước khi học trò chúng con được theo học vị Thầy với Giáo pháp đúng và phương pháp ứng dụng tuyệt vời vào cuộc sống bận rộn thế sự của chúng con. Bằng những cú click chuột là chúng con có thể vào lâu đài Duy Ma Cật Chanhtuduy.com với số lượng kinh sách được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa phù hợp với căn cơ chúng con trong thời mạt pháp. Cách trì tụng thần chú Mani thật ngắn ngọn và dễ nhớ cùng một số phương pháp thực hành pháp đã được vị Thầy sau nhiều năm chưng cất nay đã phát lồ để chúng con có cơ hội được diễn tập hay thực hành có thể tích lũy tư lương cho hành trang đi đến thành phố giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 90. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Qua bài này con hiểu được “Giáo Pháp Đúng Cần Có Phương Pháp Đúng” và phù hợp theo tính quốc độ, dân tộc, thời đại. Giáo Pháp của Đức Phật luôn đúng nhưng phương pháp truyền thụ thực hành tùy theo quốc độ, thời đại và dân tộc. Phương pháp đúng vào thời điểm xa xưa  nhưng áp dụng vào thời điểm hiện nay chưa chắc đúng, hoặc đúng với quốc gia này nhưng chưa hẳn sẽ đúng với quốc gia khác. Ví dụ như phương pháp thực hành đối với các vị tỳ kheo (xuất gia) trong chùa đem áp dụng cho cư sĩ tại gia chưa chắc đúng. Vì hoàn cảnh cuộc sống của cư sĩ tại gia còn đối diện với cuộc sống thế sự, trách nhiệm với gia đình, công việc, xã hội.

  Ở MGSN Thầy đã phát kiến “lục diệu Pháp môn” phương pháp thực hành phù hợp với cư sĩ tại gia bận rộn với công việc thế sự, gia đình v.v.. nhưng đạt kết quả cao. Hành giả có thể thực hành ngay cả khi làm việc, ăn uống, đi lại, giải trí v.v.. mà không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Như pháp môn “Bồ đề tâm định quán” sẽ ứng dụng vào những sinh hoạt hằng ngày. Pháp môn “ Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà La Ni” hành giả sẽ thực hành trong cả những bước chân đi lại sinh hoạt. Pháp môn “Chánh kiến quang minh tam muội” hành giả chỉ cần chiếc điện thoại, hoặc laptop kết nối mạng internet sẽ được thực hành pháp theo cách giải trí tâm linh, vừa được giải tỏa những áp lực cuộc sống, tăng thêm chánh kiến và có công đức vô song. Ngoài ra hành giả thực hành không ngăn ngại thời gian không gian, không nhất thiết phải đến chùa, hoặc bắc buộc thực hành trong không gian linh thánh. Dù bất kì nơi đâu đàm đạo luận pháp thì nới đó là Bát Nhã Đường.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 91. Mật Phụng says:

  Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài pháp này rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy ,với sáu phát kiến tâm linh giúp cho chúng con và các bạn gần xa hiểu được giáo pháp của Phật.

  Trong bài pháp con hiểu được:

  1/ Đọc tụng kinh điển mà không hiểu ý nghĩa kinh văn sẽ được phước

  2/ Đọc tụng kinh điển mà hiểu được ý nghĩa của kinh văn sẽ được công đức.

  3/ Đọc kinh điển mà hiểu cả những gì không đề cập trong kinh văn sẽ được tuệ tri giác ngộ.

  Ở các ngôi chùa , các phật tử tu tập ở nhà luôn trì tụng lớn tiếng , lớn giọng theo cái” Ngã Chấp” đó là giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai, với lời dạy của bậc Sơ tổ Mật Tông Tây Tạng là :

  1 Đọc thầm đủ cho cổ áo nghe được

  2 Đọc thầm thần chú theo hơi thở

  3 Đọc thầm theo xâu chuỗi

  4 Đọc thầm thần chú mà quán chủng tự

  5 Đọc thầm mà quán thánh tưởng Bổn Tôn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con hiểu được tinh túy của giáo pháp và những phương pháp dễ thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp cũng đúng tính thời đại , tính quốc độ aca6â

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 92. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được,  Ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 đã huấn thị rằng:” Pháp phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối” điều này có nghĩa là giáo pháp Phật môn tuyệt đối đúng nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả. Chính vì vậy, người tu Phật giải thoát, cần phải có một vị Thầy dạy đạo, một vị tuệ tri thức để hướng dẫn để thực hành đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Vị Thầy đóng vai trò rất quan trọng trong sự tiến bộ và thành tựu tâm linh của học trò, bởi vì vị Thầy am tường các phương pháp sư phạm, đối tượng sư phạm, sử dụng nhiều phương tiện thiện xảo để giáo huấn học trò, truyền thụ theo căn cơ, trình độ của người thực hành sao cho phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, giúp cho người học trò luôn được thoải mái, thực hành pháp phù hợp với hoàn cảnh sống của thế gian.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Đúng là hầu hết các chùa ở Việt Nam hiện đang thực hành pháp theo cách “Thiền – Tịnh song tu”, hoặc theo cách thập cẩm “Thiền – Tịnh – Mật”,…

  Con chợt nhớ đến câu nói của một vị sư kia, rằng: “chúng ta thực hành nhiều pháp môn khác nhau để “đi” được nhanh hơn…” (ở đây, “đi” có lẽ ám chỉ “giải thoát”?)  ^_^

  Con rất tâm đắc với Thánh ngôn: “Giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con kính đảnh lễ Thầy!

  OM MANI PADME HUM

 94. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con rất hoan hỷ và cảm ơn vị Thầy đáng kính đã viết bài  cho chúng con  ạ.

  Con cầu chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh ạ

  Con cầu nguyện sức khõe và trường thọ cũa Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

 95. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 96. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.Con hoan hỷ với bài viết này của Thầy. Cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh và trường thọ.

 97. MatPhapKhanh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này, con xin nương tự phước báo và công đức của Thầy và Mật Gia Song Nguyễn để được thực hành theo chánh Phật pháp.

  Xin cảm tạ ơn Thầy, và xin cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô

  Nam Mô A Di Đà Phật

 98. Mật Hải Lưu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho con hiểu : “Giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 99. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết. Con cảm ơn Thầy đã chỉ cho con hiểu rằng điều quan trọng là phải cần phải có giáo pháp đúng và phương pháp đúng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh.

  Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 100. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 101. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 102. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc “bài 2: Giáo pháp đúng phương pháp sai (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)”. Qua bài viết con hiểu được phương pháp đúng cần có sự tinh túy và phù hợp với tính “quốc độ”, “dân tộc”, “thời đại”.

  Cậu chuyện của đạo hữu Thiện Hồng đã cho thấy giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai không đem lại kết quả. Thực tế rằng, một phần do ảnh hưởng của giáo trình “Nhị khóa Hợp nhất” thời nhà Thanh, nhiều chùa hiện nay áp dụng pháp tu “thập cẩm”, thiếu sự nhất quán, rơi vào lỗi “Giáo pháp mà không có tinh túy là phiến diện” (Đại sĩ Liên Hoa Sanh), khó có thể đem lại hiệu quả nào.

  Qua đó, con hiểu rằng tìm được một vị Thầy chỉ dạy cho mình giáo pháp đúng, phương pháp đúng là rất khó. Vị Thầy ấy có vai trò vô cùng quan trọng. Bằng phương tiện trí huệ của mình, dựa trên trục đạo thuộc tính “quốc độ”, “dân tộc”, “thời đại”, Ngài  tạo ra những phương pháp thực hành phù hợp để thúc đẩy sự thành công trong tu tập của người đệ tử.

  Con hoan hỉ vì đã đọc được bài viết của vị Thầy ngày hôm nay. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Ngọc Pháp đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 104. Mật Cát Thịnh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thế nào là giáo pháp đúng phương pháp sai. Một người Phật tử dù có thực hành giáo pháp rất chăm chỉ nhưng không đúng phương pháp thì sẽ không có kết quả, giống như trường hợp của đạo hữu Thiện Hồng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh, cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 105. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ được đọc bài tiếp theo trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” của vị Thầy: “Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)”.
  Qua bài viết này của vị Thầy, chúng con đã được chỉ ra hiện tượng sai lầm phổ biến của người tu hiện nay. Đó là đọc tụng kinh điển là Giáo pháp đúng, người tu chấp vào đó làm cứu cánh thay vì phương tiện là sai phương pháp. Ở một mức độ trầm trọng khác, con hiểu rằng hiện tượng pha tạp, xen lẫn nhiều cách thực hành của nhiều tông môn vào một mô thức thực hành của Đạo Phật là không chuyên tu hoặc thiếu chuyên tu (thời nay gọi là thiếu chuyên nghiệp) mà Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã nhận định “Giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện”. Con hiểu rằng, Đạo Phật vốn trọng thực tế, mang tính ứng dụng cao vào cuộc sống thì không thể tách rời tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc và con tưởng tượng nếu một cỗ xe tuấn mã cồng kềnh được đưa vào sử dụng ở đường cao tốc hay những đại lộ tấp nập dòng xe lao vun vút thì thật nguy hiểm. “Do vậy tuy biết Giáo pháp Phật đà thật siêu việt, bất khả nghì nhưng cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị thầy.” Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Như Ý says:

  Kính  bạch Thầy

  con rất hoan hỷ đọc bài viết của Thầy.Đọc xong con mới thấy từ trước tới nay tuy tâm mình muốn tu Phật nhưng như lời Thầy dạy con đã làm nhưng chưa đúng phương pháp,con chỉ chăm chỉ tụng kinh thôi thì chưa đủ,đúng là giáo Pháp đúng nhưng phương pháp chưa đúng chỉ là phiến diện.Rất may con gặp được vị Thầy trí huệ,con sẽ thưch hành Pháp theo sự chỉ dẫn của vị Thầy kính mến.

  Con cầu mong Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

   

 107. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)” rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Qua bài viết giúp con hiểu được giáo pháp đúng cần phải có phương pháp đúng và phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 108. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con cảm ơn Thầy đã phân tích và luận giải để con hiểu được “trong mọi xả ly thì “từ bỏ” tâm linh là khó nhất. Ngược lại trong mọi “chấp thủ” thì chấp thủ tâm linh gây ảnh hưởng nặng nề nhất” . Vì thế mà tính “quốc độ”, tính “dân tộc”, tính “thời đại” đã được Đức Phật “thường khuyên các bậc trưởng lão tỳ kheo khi du hóa các nơi cần lưu ý” dù giáo pháp Phật đà luôn diệu dụng trong mọi thời gian. Nhưng để học trò hiểu được khi nào cần “xả bỏ” và áp dụng được giáo pháp Phật đà theo đúng với “quốc độ, dân tộc, thời đại” thì cần phải có một vị Thầy có phương pháp truyền thụ đúng để học trò đi đúng trong quỹ đạo chánh pháp vì “Giáo pháp không tinh túy là giáo pháp phiến diện”. Con cảm ơn vị Thầy vì Bồ đề tâm đã tạo ra các phương tiện thiện xảo là Lục diệu Pháp môn trong Yoga Thanh Trí dựa trên nền tảng Phật đà. Các phương tiện trên không chỉ phù hợp với thời đại, quốc độ, dân tộc ngày nay mà còn giúp chúng con rút ngắn quãng thời gian thực hành do không phải vướng mắc vào những “phiến diện” mà một số nơi thực hành pháp đang mắc phải khi kết hợp, trộn lẫn các pháp môn. Từ đó, chúng con được thong dong trên con đường diễn tập, thực hành pháp và xây dựng nền tảng giác ngộ bằng “sùng kính Đạo sư”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí vị Thầy phát kiến sẽ được phổ truyền muôn nơi.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 109. Tantra Sagovana (Ahmed Khan) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Đức Phật dạy 84.000 pháp môn để phù hợp với căn cơ của từng chúng sanh, nhưng chúng con nên thực hành 1 pháp tu trong số những tu pháp đó và thực hành tu pháp mình chọn theo đúng phương pháp và tinh tấn hành trì.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  …………………………………………………………………………………………………………………

  Dear Guru,

  Thank you for sharing this article.

  The Buddha taught 84,000 methods of Dharma practice to suit abilities of different people, but we should practice only one of them and practice it in the right way and diligently.

  May all sentient beings be free from suffering and become enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

   

 110. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con đọc bài viết này. Thầy đã cho con hiểu tầm quan trọng của việc thực hành đúng phương pháp. Con cầu nguyện Thầy từ bi gia hộ cho con được nương tựa trí tuệ của Thầy mà được tiếp tục thực hành, diễn tập theo đúng chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Dear holy Guru,

  we thank you for this article. You still emphasis on the good practice of right dharma. I prayed for your wisdom to maintain the practice of good dharma.  May Guru leave long for the seek of sentient being

   

 111. Tantra Mitraga (Totte Nordahl) says:

  Kính bạch Thầy!

  Thực hành được Phật pháp tại đất nước theo đạo thiên chúa như ở Thụy Điển có rất nhiều trở ngại.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Mitraga.

  …………………………………………………………………………………………………………..

  Dear Guru

  To practice Buddhism and Dharma in a christian country like Sweden has its obsticles.

  I thank you

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mitraga

   

 112. Tantra Mashinaga (Mark Hamilton) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết khai sáng này. Đọc bài viết của Thầy con hiểu rằng con đã thực hành pháp sai. Con được đọc những bài viết của Thầy và ứng dụng lời Thầy dạy vào cuộc sống hàng ngày. Con học được rất nhiều từ Thầy trong những tháng con đọc bài viết của Thầy; con rất mong chờ và cảm thấy vinh hạnh, tự hào khi được học thêm từ Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được hạnh phúc chân thật.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  Dear Guru,

  Thank you for this enlightening article. I know I’m wrongly practicing the dharma currently. I have been reading your articles and trying to implement your words into my practice. I have learned so much from you in the last few months and am excited and honored to learn more.

  May my Guru live a long and happy life

  May all sentient beings be free from suffering and attain happiness

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

   

 113. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài : Bài 2 : Giáo Pháp đúng phương pháp sai (Tính thời đại ,quốc độ ,dân tộc )

  Con hoan hỷ với bài Pháp mà Thầy truyền ban cho .Qua trường hợp của hai đạo hữu Thiện Hồng và Hồng Thái là hai minh chứng sống động cho việc Giáo Pháp đúng phương pháp sai .Như vậy mới thấy được tầm quan trọng để hiểu đúng và làm đúng theo Giáo Pháp Phật đà ,cần phải có phương pháp truyền thụ thừ một vị Thầy bằng những phương pháp sư phạm kết hợp với những phương tiện thiện xảo ,tính thời đại ,quốc độ ,dân tộc để dẫn dắt người tu học phù hợp từng căn cơ mỗi người ,qua đó giúp người tu hiểu đúng từ lý thuyết đến thực hành để làm đúng với chánh Pháp

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

   

 114. Mật Quảng Lợi says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài 2 : GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại. quốc độ, dân tộc).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải và chỉ dạy cho chúng con bằng những phương pháp, phương tiện thiện xảo của bậc Đạo sư chân Chánh, nhằm giúp chúng đệ tử thực hành giáo pháp một cách phù hợp ở mọi tình huống, đặc biệt là không sai lệch quỹ đạo chánh kiến, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 115. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài 2 của tác phẩm “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” ạ. Bài viết giúp con nhận ra rằng dù người tu Phật có may mắn gặp được giáo pháp đúng, kinh chính thống nhưng nếu thực hành không đúng phương pháp chẳng hạn như thực hành không đúng thời điểm (đọc chú đại bi trong lúc lái xe, …), hay “luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí”, hoặc thực hành mà không có sự tinh túy, chuyên sâu thì cũng mang lại hậu quả chứ không phải kết quả. Từ điểm này con càng cảm thấy vai trò của vị thầy dạy đạo lẫn phương pháp sư phạm của vị ấy thật quan trọng. Đại sỹ Liên Hoa Sanh đã từng khai thị rằng trong thời đại mạt pháp người tu hành đúng pháp hiếm như sao buổi sớm vì thế con nghĩ rằng việc hạnh ngộ một vị Đạo sư trí tuệ, phát lồ ra những tu pháp vô cùng tinh túy phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc lại càng không phải là điều dễ dàng. Vậy mà trong kiếp người quý báu này chúng con lại có thể hạnh ngộ một vị như thế. Quả thật là chúng con hữu phước mới có đầy dủ thuận duyên như vậy. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh cũng sớm có cơ hội hạnh ngộ vị Thầy tâm linh, thực hành Yoga Thanh trí để có cơ hội an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 116. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã có bài pháp giúp chúng trò và bạn đọc hữu duyên hiểu rỏ tuy giáo pháp Phật đà là vi diệu bất khả tư nghì (giáo pháp đúng), nhưng cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị Thầy (phương pháp đúng) nếu không sẽ vào trường hợp “Giáo pháp không tinh túy là phiến diện” – khai thị của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, hoặc rơi vào thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã giáo huấn “Tập luyện nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí của mình, chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng” hoặc “Pháp cần phải thực hành đúng nếu không sẽ gặp rắc rối” như khai thị của Pháp vương Gyalwang Drukpa 12.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 117. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, 

  Con đã đọc bài này và liên hệ được rằng, khi con đi học ở trường, cùng một chương trình học do bộ giáo dục ban hành, nhưng rõ ràng có những giáo viên dạy giỏi hơn và cho học trò kết quả thành tích tốt hơn, không hẳn vì họ biết nhiều kiến thức hơn những giáo viên khác, mà là họ biết cách tinh chọn kiến thức, cách truyền đạt phù hợp với học sinh, đó mới là người làm thầy, chứ nếu nói về độ lớn của kiến thức thì những ông thạc sỹ tiến sĩ nghiên cứu sách vở nhiều hơn, nhưng chưa chắc có thể dạy được một học trò giỏi.

  Kiến thức thế gian dễ đọc dễ hiểu là thế mà vẫn phải cần giáo viên dạy, huống chi giáo pháp Phật đà muôn tầng ngữ nghĩa, lại chẳng hề dễ lĩnh ngộ vì khác xa quan niệm thế gian thông thường cho nên cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị thầy. Đây gọi là phương pháp sư phạm. Đã là sư phạm tất nhiên phải có đối tượng sư phạm, tâm lý học sư phạm. Phải phù hợp tính “quốc độ”, “dân tộc”, “thời đại”. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp cách đây mấy nghìn năm, giáo pháp vẫn mãi mãi là chân lý nhưng với xã hội ngày nay hoàn toàn khác với xã hội ngày ấy, cho nên việc thực hành cần có vị Thầy chỉ dạy. Nếu không có vị Thầy dẫn dắt, người học Phật sẽ dễ rơi vào những cách thực hành sai không đem lại kết quả mà còn dẫn đến hậu quả không tốt.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu. 

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 118. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Qua bài viết, con đã hiểu được vì sao Đức Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo “Giáo pháp mà không tinh túy là giáo pháp phiến diện” cũng như tác hại của việc “phiến diện” này qua các trường hợp trong bài. Đồng thời qua đó con hiểu được vì sao khi được hạnh ngộ với vị Thầy chân chính nghĩa là Người sẽ “cho tôi ruộng phước như trời mây/ Giúp tôi giác ngộ trong đời này/ Công đức của Thầy không thể nghĩ/ Mật điển siêu diệu đã khắc ghi”. Vì “Vai trò của người Thầy vô cùng quan trọng, và quyết định người trò không kém phần thúc đẩy thành công” trên con đường đi đến thành phố giải thoát. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã tư bi chỉ dạy chúng con.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Nguyện cầu đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padm Hum.

 119. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Im Mani Padme Hum.

 120. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi ) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chonđạo hữu Mạt Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 121. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con xin phép được comment giúp bà ngoại con là Đoàn Thị Tâm đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 122. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ.

 123. Lưu Thị Thu Trang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã có nhưng bài viết giúp chúng con cảm thấy được khai tỏ nhiều điều về Giáo pháp.

  Om Mani Padme Hum.

 124. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Vị Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu rằng:Giáo pháp mà không tinh tuý là phiến diện, sở dĩ giáo pháp của Đức phật là chân lý tuyệt đối nhưng người truyền đạt lại giáo pháp phải có phương pháp sư phạm ,ứng dụng cho phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc , tính thời đại.Ngày nay các sư sãi trong chùa phần lớn dạy Phật tử đi ngược với giáo lý nhà Phật, đọc kinh thì ra rả, tu 10-20 năm kinh thì thuộc lầu lầu mà ý nghĩa của câu kinh để ứng dụng , thực hành thì lệch với quỷ đạo,do không tinh chuyên vào một pháp môn nào nên kết quả kiến thức học được như nồi lẩu thập cẩm làm sao đến gần thành phố giải thoát

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài nhiều lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 125. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Giáo pháp Phật đà tuy siêu việt nhưng nếu pha tạp, xen lẫn nhiều cách thực hành của nhiều tông môn vào một mô thức thực hành đạo Phật là thiếu chuyên môn, là phiến diện tựa như không tập trung mũi nhọn tâm linh để khoan thủng bức tường vô minh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 126. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: TÍNH THỜI ĐẠI, QUỐC ĐỘ, DÂN TỘC.

  Qua bài viết con hiểu được giáo pháp Phật đà là vi diệu, bất khả tư nghị nhưng cần phải có phương pháp truyền thụ từ một vị Thầy, đây gọi là phương pháp sư phạm. Tất cả quay quanh trục đạo thời đại, quốc độ, dân tộc . Ví dụ về tính thời đại và quốc độ như năm xưa Ngài Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh bằng ngựa thì nay đã có xe máy, ô tô, máy bay là những phương tiện hiện đại thay thế tốt hơn con ngựa gấp nhiều lần thì việc gì phải dùng ngựa để đi nữa.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 127. Đỗ Trường Giang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy!
 128. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về tầm quan trọng của việc áp dụng giáo pháp đúng bằng phương pháp đúng. Phương pháp cần phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại và tính dân tộc thì mới có thể có được hiệu quả.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 129. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch thầy!

  Con tên là Đoàn Thị Nga con quê ở Hà Nam ạ

  Con thấy hạnh phúc khi đước hữu duyên biết đến Phật Pháp ạ

  Con được đọc bài viết của Thầy rồi ạ

  Con xin cảm ta ơn Thầy!

 130. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết, con hiểu rõ hơn lời khai thị của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, rằng “Giáo pháp mà không có tính túy là phiến diện”.
  Con nhận ra, trong thời mạt pháp, để có thể gặp được một vị Thầy có đủ “phương tiện trí huệ”, chỉ dạy học trò với nhiều căn cơ khác nhau đã khó, tuy nhiên, việc “xả ly” tâm linh của chúng sanh cũng là vấn đề nan giải không kém, do “bám chấp” mà họ vô tình tạo thêm một bức rào cản trên con đường tiếp cận với ánh sáng chánh pháp. Điều đó cũng đã được chứng minh qua nhiều trường hợp khác nhau tại Mật gia, khi có những đạo hữu, dù ban đầu đã chấp nhận rằng Mật gia là nơi có chánh pháp, đã thọ pháp từ vị Thầy, nhưng do bám chấp vào thói quen và không vượt qua ái ngã, nghi hối đã đành dứt áo ra đi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con được hiểu!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum!

 131. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con hiểu được rằng  Thần  Chú  Đại bi rất linh Diệu đó là phương pháp đúng nhưng người thực hành không có vị Thầy hướng dẫn  cù thể và không có phương pháp nên thực hành không có hiệu quả . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 132. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hiểu rằng tính quốc độ,  dân tộc thời đại đóng vai trò quan trong đối với việc thực hành pháp và giảng pháp. Nhiều vị thầy ngày nay truyền pháp nhưng mất đi 3 yếu tố này,  hướng dẫn đồ chúng thực hiện những phương pháp không phù hợp với nhịp sống hiện đại, làm nhiều người hiểu lầm Phật giáo giáo điều, mê tín dị đoan. Thậm chí nhiều giáo sư,  tiến sĩ không tiếp cận được với chánh pháp, không ứng dụng được lời dạy của đức Thế Tôn vào đời sống hàng ngày cũng vì không có 3 yếu tố này. Phương pháp thực hành mà không bao gồm 3 yếu tố dân tộc,  thời đại quốc độ thì khó giúp đồ chúng vượt mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp. Cầu nguyện cho tâm nguyện hoạt dụng bồ đề của Thầy được thành công viên mãn vì lợi lạc hữu hình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 133. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rằng giáo pháp Phật đà vi diệu, Giáo pháp mà không có tinh tuý là phiến diện.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 134. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này,

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 135. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 136. Phan văn thanh says:
  kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài 2 : GIÁO PHÁP ĐÚNG,PHƯƠNG PHÁP SAI.

  Con Kính Chúc Thầy Cô công đúc viên mãn .

 137. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 138. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Con cảm tạ Thầy đã đưa nhiều hình ảnh minh chứng cho việc “giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai” sẽ gây rắc rối. Giáo Pháp của Đức Phật để lại pháp môn nào cũng vi diệu hiệu quả vô song. Nhưng người thực hành không đúng phương pháp, không ứng dụng phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc thì cũng sẽ không mang lại kết quả, thậm chí còn rắc rối.
  Như trường hợp đạo hữu Thiện Hồng, Chánh Thái, Chơn Hòa việc đọc kinh, trì chú, hành thiền quả là không sai vì tất cả các hoạt động đó Đức Phật để lại. Tuy nhiên, với tuổi trẻ của chúng con đời sống cư sĩ còn phụ thuộc vào gia đình dòng tộc, còn quan hệ xã hội, công việc mưu sinh v.v.. thì sẽ không thể thực hành được lúc đó sẽ gây rào cản tâm lí phải chọn một trong hai giữa con đường tu tập và cuộc sống. Còn đối với những người đã đến tuổi nghỉ hưu như các đạo hữu thì cũng chỉ thực hiện được trong vài năm đến khi tuổi càng cao thì lại không thực hành được. Vả lại giáo pháp cần tinh chuyên dụ như muốn khoan xuyên thủng bức tường thì chỉ tập trung khoan một vị trí, còn khoan nhiều vị trí chỉ làm hỏng bức tường nhưng vẫn không xuyên thấu qua được.
  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum!
 139. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 140. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Tâm Như đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 141. Nguyễn Thị Thanh Thủy says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc xong bài viết của thầy. Con cảm tạ ơn thầy ạ!

   

 142. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị giúp chúng con, chúng sanh được hiểu rằng; Giáo pháp Phật đà thật siêu diệu, bất khã tư nghị nhưng do người tu thực hành sai phương pháp, không phù hợp tính “quốc độ”, “dân tộc”, “thời đại” nên chỉ dẫn đến hậu quả như lời cảnh báo của Pháp vương Gyalwang Drukpa “Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không nó sẽ gay ra rắc rối”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 143. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 144. Mật Quảng Lợi says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài : Giáo pháp đúng, phương pháp sai (tính thời đại, quốc độ, dân tộc) thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài giảng pháp quý giá này.

  Qua bài viết, con đã hiểu thế nào là giáo pháp tinh tuý, phương pháp thực hành phải phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc thông qua sự hướng dẩn của vị Thầy tâm linh, bậc Đạo sư tôn quý và ngược lại “GIÁO PHÁP MÀ KHÔNG CÓ TINH TUÝ LÀ PHIẾN DIỆN”

  Con nguyện cầu cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 145. Nguyễn thị Tuyết Hoa, pháp danh Hạnh Mai says:
  Thưa thầy, thầy có thể chỉ dạy cho con tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông như thế nào là đúng ạ , ở đạo tràng con thì thường .niệm Phật, niệm Chú , phóng sanh, làm phước, và bố thí . Tu sửa thân, tâm, khẩu , ý .Tuy nhiên khi đạo tràng cùng niệm, khi dùng micro thì niệm rất to, át hết tiếng nhỏ . Vậy Thầy bố thí lời dạy cho con ạ . Con xin tri ân công đức của thầy ạ .
  • Nguyên Thành says:

   Thầy dạy tâm pháp Thanh trí trên nền tảng thiền tuệ Phật đà. Do vậy Thầy không thể khuyên dạy. Tuy nhiên, một câu sau đây nên nhớ ” không xao nhãng là tinh yếu mọi pháp tu!

 146. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ bài viết của vị Thầy ạ.qua bài luận giảng của vị Thầy cho con hiểu thêm về Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai:tính thời đại, quốc độ, dân tộc.thưa Thầy nếu như tụng kinh với đọc thần chú mà không đúng phương pháp thì đâu chở người tu Phật được.củng như người làm lơ xe lâu năm nên họ thi bằng lái xe thì có kinh nghiệm hơn những người mới biết chạy xe,nên muốn tu Phật thì phải đặt niềm vào vị Thầy mà mình sùng kính, con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 147. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc để chúng con nhìn nhận tính thực tiễn và bất cập của tính thời đại, quốc độ, dân tộc trong giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai. Với những câu chuyện thực tế vị Thầy đưa ra đã cho chúng con thấy được việc đứng núi này trông núi nọ, pha tạp, xen lẫn các cách thức thực hành của nhiều tông môn sẽ không mang lại kết quả gì mà còn lãng phú thời gian, công sức thậm trí mang lại hậu quả nghiêm trọng khi ” giáp pháp mà không tinh tuý sẽ là phiến diện” . Với nhịp sống vội vàng, tấp nập để mưu sinh này thì việc bỏ ra 5 tiếng ngồi đọc tụng những bộ kinh mà không hiểu gì về ý nghĩa là một điều quá xa xỉ , lãng phí điều đó sẽ làm cản trở chúng sanh quyết định đến với con đường tu tập. với trí tuệ siêu việt và Bồ Đề tâm rộng lớn vị Thầy đã nhận ra điều đó mà ban cho chúng sanh phương pháp thực hành đơn giản chỉ cần đọc bài và comment trên chanhtuduy.com là đã tích tập được hai bồ tư lương công đứa trí tuệ hơn thế nữa là những chủ đề gần gũi gắn liền với cuộc sống mang lại hứng thú để chúng con thấy được pháp là cuộc sống đến gần hơn với chánh pháp nhờ hàng ngày tinh tấn thực hành pháp nhờ những phương pháp phù hợp tính thời đại, dân tộc , quốc độ mà vị Thầy đã ban tặng cho chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 148. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Om mani padme hum

 149. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum.

 150. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài 2 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI ( TÍNH THỜI ĐẠI , QUỐC ĐỘ , DÂN TỘC ) của Thầy rồi.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giải sâu sắc về giáo pháp đúng , phương pháp sai của những người tu Phật , khi không có người Thầy hướng dẫn .Qua hai nhân vật mà Thầy dẫn chứng ( Thiện Hồng và Chánh Thái ) đã cho thấy đọc tụng nhiều , nhưng không hiểu ý nghĩa , chỉ tạo phước đức , chứ không có công đức , đó chỉ là giáo pháp đúng thôi . Cơ bản khi học giáo pháp thì phải có vị Thầy chỉ dạy theo phương pháp sư phạm , giáo pháp mà không có tinh túy là phiến diện .

  Con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi khai thị để chúng con hiểu thêm nhiều hơn về loạt bài ” Giáo pháp đúng , phương pháp sai ” .

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 151. Thu Hà says:
  Bạch Thầy! Con cảm ơn Thầy!
 152. Mật Huệ Minh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn từ bi của vị Thầy đã huấn dạy cho con hiểu được thế nào là giáo pháp đúng, phương pháp đúng phải phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ và dân tộc. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu nhiều ý nghĩa lợi lạc này ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 153. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết( Phan thị Bạch Tuyết) đã đọc bài luận giảng số 2″ Giáo pháp đúng ,phương pháp sai …” .Qua đó con hiểu rằng trên con đường tu học, để hiểu đúng và làm đúng theo giáo pháp phật đà ,cần phải có một vị Thầy hiểu biết phương pháp sư phạm ,biết kết hợp những phương tiện thiện xảo ,phù hợp với căn cơ của mỗi người mà dẫn dắt người học trò của mình hiểu đúng từ lý thuyết đến thực hành ,đi đúng với quỷ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài luận giảng thật lợi lạc .Con cầu nguyện ngày càng có nhiều chúng sanh có đủ duyên lành ,tìm được cho mình một vị Thầy đủ từ bi và trí huệ ,lại tinh thông phương pháp thực hành ,ngỏ hầu rút ngắn chặng đường về Tây Phương Cực Lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch Côvid 19 được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 154. Tiến Đạt says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ , con cảm tạ Thầy vì viết bài khai sáng cho con

  Con xin kính chúc Thầy sức khoẻ ạ

 155. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

 156. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết :” Bài 2: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)”. Con đã hiểu được việc đọc tụng bất kỳ kinh nào của Phật đều có kết quả tâm linh tùy theo các mức độ tiếp thu, tập luyện nói lời hay ý đẹp mà không thấm vào tâm trí của mình chẳng khác nào con vẹt chỉ biết đọc tụng, giáo pháp mà không tính túy là phiến diện.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sự trường thọ và sức khỏe của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 157. Thiện Võ says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

 158. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ. Con đã hiểu việc đọc tụng kinh điển phải thấm vào tâm trí, nếu không sẽ không hiệu quả.

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

 159. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết số 2: “GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)” của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được những tinh tuý trong giáo pháp cao diệu của vị Thầy và “phương tiện trí huệ” đã được vị Thầy khảo cứu phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, có tính ứng dụng cao dù chúng con và chúng sanh ở bất cứ nơi đâu.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

 160. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài này thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm kết thúc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status