Nov 3, 2020

Posted by in Giáo điển | 53 Comments

Bài 2: WANKO YESHE NORBU CUỒNG NGÔN LOẠN NGỮ VÌ TỰ CHO LỜI DẠY CỦA MÌNH LÀ THÁNH HUẤN NGANG HÀNG VỚI ĐỨC PHẬT, NHƯNG LẠI DẠY MÔN ĐỒ CÚNG KIẾNG QUỶ THẦN, THỔ ĐỊA, SƠN THẦN, LỄ BÁI VÀ TƯỞNG NIỆM QUAN CÔNG (!). 

Cao Diệu Mật Từ tác pháp chiếu quang Wanko Yeshe Norbu: Bài 2: WANKO YESHE NORBU CUỒNG NGÔN LOẠN NGỮ VÌ TỰ CHO LỜI DẠY CỦA MÌNH LÀ THÁNH HUẤN NGANG HÀNG VỚI ĐỨC PHẬT, NHƯNG LẠI DẠY MÔN ĐỒ CÚNG KIẾNG QUỶ THẦN, THỔ ĐỊA, SƠN THẦN, LỄ BÁI VÀ TƯỞNG NIỆM QUAN CÔNG (!).   Lời dẫn: Khi được hỏi những quan kiến sai lầm và xấu ác dựa vào đâu mà khẳng định, Wanko Yeshe khẳng định là “Quy định này không phải do ai tạo ra mà đó chính là quy luật nhân quả, là việc thực hành giác ngộ chung của tất cả chư Phật chư Bồ Tát mười phương”. Về mặt suy luận, lời nhận định này là thiếu logic, khó chấp nhận. Điều mà Phật tử cần khắc ghi và tuân thủ chỉ có thể là lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh đức,Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status