Aug 11, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 73 Comments

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Từ bỏ sở kiến chủ quan)

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Từ bỏ sở kiến chủ quan) Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Từ bỏ sở kiến chủ quan) Kính bạch THẦY, Sau khi có duyên lành đọc được 2 bài luận giải của Thầy về “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Con rất hoan hỉ có thêm chánh tri kiến để ứng dụng thực hành sao cho phù hợp với thực tiễn mà vẫn nằm trong quỹ đạo chánh pháp. Con kính đảnh lễ tri ân Thầy. Từ nhân duyên này, con xin được nương vào trí tuệ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini nói thêm một ít về Tri và Hành trong Phật pháp. Nếu có gì nhầm lẫn là do con tư duy chưa “tới”, ngưỡng mong Thầy từ bi chỉ dạy, con xin sám hối về những sai sót của mình. Nói về “phương pháp sai”, xưa nay có nhiều câu chuyện bi hài về sự nhầm lẫn trong lĩnh vực y


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status