Aug 11, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 75 Comments

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Từ bỏ sở kiến chủ quan)

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Từ bỏ sở kiến chủ quan) Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Từ bỏ sở kiến chủ quan) Kính bạch THẦY, Sau khi có duyên lành đọc được 2 bài luận giải của Thầy về “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Con rất hoan hỉ có thêm chánh tri kiến để ứng dụng thực hành sao cho phù hợp với thực tiễn mà vẫn nằm trong quỹ đạo chánh pháp. Con kính đảnh lễ tri ân Thầy. Từ nhân duyên này, con xin được nương vào trí tuệ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini nói thêm một ít về Tri và Hành trong Phật pháp. Nếu có gì nhầm lẫn là do con tư duy chưa “tới”, ngưỡng mong Thầy từ bi chỉ dạy, con xin sám hối về những sai sót của mình. Nói về “phương pháp sai”, xưa nay có nhiều câu chuyện bi hài về sự nhầm lẫn trong lĩnh vực y

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status