Aug 11, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 119 Comments

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Từ bỏ sở kiến chủ quan)

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Từ bỏ sở kiến chủ quan)

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Từ bỏ sở kiến chủ quan)

Kính bạch THẦY,

Sau khi có duyên lành đọc được 2 bài luận giải của Thầy về “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Con rất hoan hỉ có thêm chánh tri kiến để ứng dụng thực hành sao cho phù hợp với thực tiễn mà vẫn nằm trong quỹ đạo chánh pháp. Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
Từ nhân duyên này, con xin được nương vào trí tuệ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini nói thêm một ít về Tri và Hành trong Phật pháp. Nếu có gì nhầm lẫn là do con tư duy chưa “tới”, ngưỡng mong Thầy từ bi chỉ dạy, con xin sám hối về những sai sót của mình.
Nói về “phương pháp sai”, xưa nay có nhiều câu chuyện bi hài về sự nhầm lẫn trong lĩnh vực y học, cho nên có câu nói: Thuốc bổ của bệnh này là thuốc độc của bệnh khác! Cũng vậy, trong Phật pháp không thể có một phương thuốc (pháp môn) thích hợp dành cho mọi chúng sinh với căn cơ khác nhau. Điều này đã được Đức Kim Cương Trì III Wanko Yeshe Norbu giảng từ bài pháp thoại từ kim khẩu của Ngài về “128 tri kiến sai lầm và xấu ác”, theo đó tri kiến sai lầm thứ 14 như sau:
“Tri kiến cho rằng, có tồn tại một Pháp tối thượng có thể phù hợp với tất cả chúng sinh. Các đệ tử của ta thường nói: “Pháp của chúng tôi là cao cấp nhất. Pháp của Đức Dorje Chang III là tối thượng. Nó là vô song. Nó có thể cứu độ tất cả chúng sinh. Không có chúng sinh nào mà Pháp này không cứu độ được!” Hôm nay ta nói cho tất cả các con rằng tri kiến này là sai lầm. Có một số chúng sinh không thể cứu độ được, một số chúng sinh là những kẻ xấu ác. Họ thậm chí còn phỉ báng Pháp. Ba nghiệp của họ sẽ không phù hợp với Pháp. Một số người trong họ thực sự là ma quỷ muốn chống lại Phật Pháp. Hơn nữa, trong Phật Pháp, không có Pháp nào là Pháp tối thượng phù hợp với tất cả chúng sinh. Chưa bao giờ có một Pháp nào như vậy. Trong số tất cả các chư Phật, không có một vị Phật nào có Pháp như vậy. Chúng sinh là những thực thể với những duyên nghiệp khác nhau. Một người sẽ trải nghiệm được kết quả lợi lạc từ việc thực hành Pháp chỉ khi Pháp đó phù hợp với người ấy. Một người sẽ không thể trải nghiệm được lợi ích từ việc thực hành Pháp nếu Pháp đó không phù hợp với người ấy. Mặc dù có Pháp vô cùng tuyệt vời, nhưng một bậc Thầy sở hữu Pháp đó sẽ không dạy cho người không có đủ lòng sùng mộ. Thậm chí nếu vị Thầy có dạy Pháp như vậy cho người đó thì họ cũng không thể thực hành Pháp thành công. Vì vậy, mặc dù Pháp như vậy là tốt nhưng nó vẫn không thể cứu độ được họ.”
Ở đây có 2 ý lớn: 1) Không có pháp phù hợp với tất cả chúng sinh; và 2) Cho dù có pháp cao cấp nhưng đệ tử không có lòng sùng mộ vị Thầy thì vẫn không thích hợp để thọ pháp vì sẽ không có kết quả gì! Theo đó, người ta thấy rằng chỉ dùng một “toa thuốc Phật pháp” để chữa bách bệnh nghiệp chướng của chúng sanh là điều không tưởng, mà còn phải hội đủ rất nhiều nhân duyên hòa hợp mới cho được kết quả tốt. Chỉ có trường hợp giới thiệu pháp môn nào đó để gieo duyên Phật pháp cho chúng sinh vì Bồ đề tâm, mà không rơi vào ngọn gió được-mất, mới là điều khả dĩ.

Đức Kim Cương Trì III Wanko Yeshe Norbu

Ngày xưa trong hàng đệ tử Phật, có hai bậc A La Hán là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất là giáo hóa có nhiều kết quả nhất. Một hôm, có hai đệ tử đến cầu pháp. Một người làm nghề thợ rèn, được ngài Mục Kiền Liên dạy cho pháp môn tham thiền. Một người làm nghề câu cá, được ngài Xá Lợi Phất dạy cho pháp môn niệm Phật. Cuối cùng hai người tu tập đều chẳng đi đến đâu (may mà chưa xuất hiện rắc rối gì như Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 hiện nay cảnh báo).

ngài Xá Lợi Phất

Phật biết được, liền bảo: Phương pháp dù hay nhưng ứng dụng không hợp hoàn cảnh sẽ không có kết quả. Tại sao? Người thợ rèn thổi lò bễ sao ta không dạy ông ta niệm từng câu hồng danh Phật hiệu theo động tác làm việc? Người câu cá quen lắng lòng quan sát động tĩnh, sao ta không tập ông tu sổ tức, tham thiền? Nghe Đức Phật dạy, hai tôn giả đổi cách tu cho hai hành giả, chỉ một thời gian ngắn, cả hai người đều đạt đạo.
Lại nói về hai bậc Thánh tăng khác là ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp, cũng từng có “phương pháp sai” do áp dụng cách giáo hóa cực đoan trong lĩnh vực “phước điền”, và đây là câu chuyện của hai ngài:
Vì sẵn có từ tâm hay thương người nghèo khó, từ hồi còn nhỏ ở với cha mẹ, ngài Tu Bồ Ðề thường đem của cải ban bố cho người. Nhiều lần bị cha mẹ rầy la, Ngài vẫn không từ bỏ hạnh bố thí. Bởi thế sau khi theo Phật mỗi sáng đi khất thực, Tôn giả không nỡ dừng buớc trước cửa những ngôi nhà lụp xụp xơ xác, có vẻ nghèo nàn, dù xa đến đâu Ngài cũng đến khất thực những gia đình giàu có. Với phong cách khất thực của Tôn giả, các đệ tử của Phật cho là khác thường và chẳng rõ vì sao? Bởi theo pháp hành hóa của Phật, Tỳ kheo phải tuần tự khất thực trước mỗi nhà dù nghèo hay là giàu đều phải dừng bước để cho người gieo giống phước điền. Ðằng này mỗi sáng ra khỏi Tinh Xá, Tôn giả tách đoàn đi riêng và tránh xa nhà nghèo, dù đôi lúc phải mang bát không về, chịu đói. Có người hỏi lý do, Ngài giải thích: – Khất phú hay khất bần cũng đều vì lợi ích chúng sanh cả, nhưng khất người nghèo là tước đoạt phần ăn của họ, vả lại nếu không có vật thực để cúng dường, người nghèo có thể sinh buồn tủi, thế là vô tình đã gieo ưu sầu cho người!
Trong chúng đệ tử Phật ngược với ngài Tu Bồ Ðề, có Ngài Ma Ha Ca Diếp lại chỉ khất thực nhà nghèo, tránh xa nhà giàu. Vì theo ngài Ca Diếp, người giàu đã có thừa phước báu, nay khỏi cần đem phước báu lại cho họ, còn người nghèo mới cần đem gieo trồng phước báu, để mai sau khỏi bị nghèo túng. Bởi thế người xuất gia cần đem ruộng phước đến cho người gieo giống phước đức.
Thái độ của hai Ngài đã trở thành hai thái cực, nên đã bị Ðức Phật quở trách. Theo Phật, con người cần giữ tâm quân bình, không được phân biệt, thiên kiến. Người đứng lằn ranh này tất phải đối đầu với lằn ranh kia, cuộc đời vì có đối kháng mà tương tranh, mất bình đẳng nên gây nhiều thảm họa. Ðức Phật đi xuất gia vì muốn san bằng cuộc sống bất công, từ đó giáo pháp của Phật hàm chứa tinh thần hòa đồng, không phân chia ranh giới, kể cả giàu và nghèo. Phép khất thực chân chính là không phân chia giàu nghèo, sang hèn, Tỳ kheo cần giữ oai nghi nghiêm túc, thứ lớp khất thực. Với phẩm tánh sẵn có của bậc Thánh, ngài Tu Bồ Ðề và ngài Ca Diếp dễ dàng thuận theo lời Phật dạy, khi đi khất thực không còn phân chia giàu nghèo, đem phước điền đến cho tất cả mọi người.

ngài Mục Kiền Liên

Từ những câu chuyện trên, hàng Phật tử chắc chẳng ai dám nghĩ các bậc A La Hán, các bậc Bồ tát lại có những “phương pháp sai” như vậy, nhưng có một điều chắc chắn là Đức Phật cùng các ngài thị hiện như thế để làm thân giáo, nhắc nhở chúng đệ tử khi giáo hóa chúng sinh cần phải có phương pháp, đúng như lời Thầy đã dạy:
“…giáo pháp Phật môn tuyệt đối, nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả. Đức Phật quá từ bi đã dạy 84.000 pháp môn cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát. Con số 84.000 nói lên ý nghĩa gì? Ấy chính là cần phải có phương pháp truyền thụ đối với người trò mà người thầy cần phải am tường để giáo huấn”.
Trong Nho giáo cũng có câu “Dĩ bất biến ứng vạn biến” để nhắc nhở người ta cần có phương pháp hành xử đúng đối với từng trường hợp khác nhau mà vẫn không mất đi “cái đúng” xuyên suốt của mình!
Viết đến đây, con lại nhớ những trường hợp “cay đắng” của bản thân trò mà Thầy đã từng biết và quở trách, con xin nhắc lại một số trường hợp: Trường hợp thứ nhất, mới gặp người hỏi hút thuốc lá trong thực hành pháp có được không, con đã vội vã nói không, kết quả là người ấy bỏ pháp đúng như Thầy tiên liệu! Nguyên nhân của cái sai này là: Con nghĩ ai cũng bỏ thuốc một lần là thành công như huynh Mật Phương (việc này là do con không hút nên thiếu hiểu biết thuốc lá khó bỏ như thế nào, chứ không phải vì bản ngã); tiếp theo là thấy các pháp liệu khẳng định như thế, nếu nói khác đi là sợ Thầy quở trách sao dám tự tiện thêm bớt nên cứ có sao nói vậy!
Sau này con mới “văn-tư-tu” từ Thầy mà hiểu rằng mọi sự “biến tấu” xuất phát từ Bồ đề tâm đều đúng chánh pháp, còn chấp pháp quá đáng là hành tà pháp, hơn nữa nếu làm gì ta tuệ tri đúng mà vẫn thấy sợ Thầy rầy la thì e rằng không phải là hành giả chân chính, mà chỉ muốn dua nịnh để mong Thầy khen ngợi vì bản ngã của mình mà thôi.
Trường hợp thứ hai, con hướng dẫn nghi quĩ cho người mới học từ đầu đến cuối, để rồi sau đó họ mỏi mệt chán bỏ như Thầy dự đoán! Nguyên nhân của cái sai này là do tham lam, muốn “đốt giai đoạn” học pháp của người mới học, có “ý tốt” muốn nói luôn một lần cho hết những gì mình biết cho họ nắm kẻo không có dịp.
Trường hợp thứ ba, gặp mấy người đang bon chen thế sự không chú ý gì đến vô thường, cứ làm như mình sống mãi ngàn năm, con đã trích dẫn mấy câu của Đức Liên Hoa Sanh để cảnh tỉnh và hướng họ về pháp: “Người không cảm thấy có quan tâm nào đến sự thực hành Pháp khi trẻ thì không hơn gì kẻ ngu đần!”, và nữa: “Không tu hành Pháp sau khi có được một thân người thì còn đáng ghê tởm hơn một người cùi lở lói.” Mô Phật, chút xíu nữa là con bị đập tơi tả vì dám “chọc giận” họ. Họ trở nên thù ghét pháp vì do con dùng “liều thuốc cảnh tỉnh” quá nặng đô! Sai lầm của con là cứ khư khư ai chưa biết Phật pháp đều đáng thương, ai chưa biết Mật tông càng đáng tiếc. Con đâu biết rằng người tu tập thì có “niềm kiêu hãnh linh thánh”, còn người thế gian họ cũng có “niềm kiêu hãnh tốt đẹp” của họ chứ. Mọi người đều có quyền lựa chọn riêng, mình chỉ gợi ý cho họ tham khảo nếu chuyển hóa được thì tốt, không chuyển thì thôi.
Đằng này con cứ nôn nóng đi thẳng vào vấn đề Phật pháp khi họ chưa có tâm lý đón nhận, cuối cùng chỉ thất bại mà thôi. Việc này cũng chẳng khác chi muốn tặng người ta cuốn sách quí, trong khi họ chỉ mới có khả năng học vỡ lòng; hoặc muốn đãi sơn hào hải vị trong khi người ta đang bị bệnh gout; hoặc muốn tặng thuốc đau đầu, trong khi họ đang đau bụng! Cho dù cuốn sách quí, hoặc món sơn hào hải vị và món thuốc đau đầu có đắt tiền như thế nào đi nữa, thì đối với những người không cần họ vẫn chẳng có một lời cảm ơn! Giải pháp ở dây là giúp họ học đến tầm sẽ tặng sách quý, giúp họ chữa xong bệnh gout sẽ đãi sơn hào hải vị. Và như vậy thì họ phải mất thời gian ở những lĩnh vực khác rồi mới quay lại lĩnh vực này, không thể “băng ngang” được.
Trường hợp thứ tư, con xả ly được việc thờ tự ông Táo và cúng giỗ ông bà cụ kỵ, nhưng với nhiều người thì không thể được, mặc dù giáo lý nhà Phật họ đều nghe biết tất cả, nhưng đụng vào truyền thống văn hóa (mà Thầy đã viết: Biết trước tình hình ấy Đức Phật thường khuyên các bậc trưởng lão tỳ kheo khi du hóa các nơi cần lưu ý tính “quốc độ”, tính “dân tộc”, tính “thời đại”), biết là không có hồn vía nào dự cỗ sau 49 ngày mất nữa, vậy mà không ai bỏ được giỗ chạp. Theo Kinh Lễ lời nói sau đây là của Khổng Tử: “Coi người chết như là đã chết rồi thì sẽ là vô nhân. Chẳng nên làm thế. Nhưng coi họ như những người đang sống thì sẽ là vô lý. Chẳng nên làm thế”. Xem vậy, ông không thừa nhận có linh hồn ăn cỗ, nhưng không bài trừ việc thờ cúng tổ tiên, vì đó là văn hóa truyền thống làm nên phong tục tập quán của một dân tộc. Nếu người Phật tử cư sĩ có đời sống gia đình mà dùng “chánh tri kiến” để không làm theo thì sẽ bị tẩy chay khỏi cộng đồng, dòng họ, xã hội. Như vậy thực hành pháp hanh thông đâu chưa thấy, đã thấy ngay rắc rối vì quá chấp pháp, có nghĩa là rơi vào “giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Ở trường hợp này, người Phật tử nhân ngày giỗ kỵ người mất chỉ còn cách quán tưởng Bổn tôn, hồi hướng công đức cho họ ở một cõi giới khác. Nếu thực hiện xả ly trọn vẹn thì tốt, còn bằng không chỉ nên xả ly tâm chứ không thể xả ly sự tướng.
Kính bạch Thầy, con xin dừng ở đây. Nguyện tất cả chúng sinh đều thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum.

Trò: Mật Kiên

Bản tiếng Anh: Lesson 3: Right Buddhist teachings, wrong method of Dharma practice (Abandoning the subjective opinions)

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mô Phật,
  Đệ thật hoan hỉ với trí tuệ của huynh. Đọc những lời huynh viết, đệ thấy hình ảnh mình trong đó. Quả thật từ bi phải đi kèm với trí tuệ. Nhưng có rất nhiều vấn đề được Thầy chỉ dạy thì chúng ta mới hiểu được.
  Cầu mong huynh luôn an lạc và tinh tấn.
  OM AH HUM.
  • Mật Kiên says:
   Cảm ơn Mật Tuệ Tín đã đọc và chia sẻ; thật ra MK chỉ diễn lại ý Thầy và trích dẫn lại từ kinh, luận mà thôi. Chúc pháp hữu đời-đạo hanh thông, thân tâm an lạc. Om Ah Hum.
 2. Mật Hải says:
  Cám ơn huynh Mật Kiên đã có những lời chia sẻ về sự Tri và Hành trong Phật Pháp với những luận giải sâu sắc, luận chứng xác đáng cùng với những câu chuyện kể thật hấp dẫn. Nhờ đó mà lời Thầy giảng được in đậm trong tâm trí chúng đệ tử hơn. Đặc biệt là kinh nghiệm của huynh trong việc thực hành Pháp, ứng dụng trong việc hướng dẫn chúng sanh thật quý báu vô cùng! Kinh nghiệm ấy có khi trãi qua với những vị ngọt lành của từ bi, trí tuệ nhưng cũng lắm khi vướng phải vị cay đắng của sự chủ quan, thiếu sáng suốt… Những “cay đắng” ấy không chỉ riêng Mật Kiên mắc phải, mà có lẻ Mật Hải cùng nhiều huynh đệ khác cũng đả từng nếm trãi. May mắn cho huynh đệ ta, vị Thầy luôn từ bi để tâm giáo huấn và dạy dỗ kịp thời bằng nhiều phương tiện cùng với trí huệ tỏa khắp của Ngài. Nhờ vậy mà chúng ta mới có được an lành, hạnh phúc như hôm nay. Chỉ tội và buồn thay cho chúng sanh, có nhiều người học trò tuy được Thầy nhắc nhở, giáo huấn… nhiều lần nhưng họ vẫn ương ngạnh, không hiểu thấu. Thế mới biết, để đạt được sự Tri – Hành hợp nhất không phải dễ chút nào. Và lời Phật dạy là vạn lần chân thật: Có hai loại người tối thượng là người không bao giờ phạm lỗi lầm và người phạm lỗi mà biết sám hối, không tái phạm. Thật hiếm gặp, hiếm gặp!
  Cầu chúc huynh Kiên vạn sự cát tường, tri kiến Phật pháp ngày càng sâu rộng để cùng với Thầy Cô và chư Thiện tri thức làm tấm gương thân giáo cho chúng sanh noi theo.
  Om Ah Hum.
  • Mật Kiên says:
   Mô Phật, Huynh mới thực sự là thân giáo, còn đệ chỉ đang “diễn xuôi” thôi. Huynh tri hành hợp nhất, là tấm gương sáng cho chúng đệ noi theo.
 3. Mật Thủy says:
  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã có bài chia sẻ thật sống động với nhiều sự trích dẫn của các vị Thánh tăng cổ đức, và đặc biệt hơn cả là những trường hợp kinh nghiệm điển hình của huynh trong quá trình thực hiện bồ đề tâm dụng. Mật Thủy thật sự vô cùng hoan hỷ!
  Văn phong trong những bài viết của huynh lúc nào cũng mềm mại, uyển chuyển và linh hoạt (điều này thì quá hiển nhiên rồi). Nhưng mặt khác, những bài viết của huynh lúc nào cũng toát lên một niềm sùng mộ vị Thầy vô biên, sự khiêm cung đáng trân trọng và một tinh thần bồ đề tâm mãnh liệt, khiến cho đệ vô cùng ngưỡng mộ.
  Mong sao tất cả những đệ tử của MGSN sẽ nhanh chóng nhận được sự lan tỏa của những phẩm tính tốt đẹp này từ vị Thầy tôn kính, cũng như huynh đây!
  • Mật Kiên says:
   Cảm ơn Huynh, đệ chỉ bày tỏ một chút tri kiến theo khả năng thôi mà. Cầu chúc 2 Huynh cùng MGSN Vũng Tàu luôn “Bình thản trước nhiễu nhương, vẫn không ngưng hành thiện” (lời Thầy).
 4. MAT HUNG says:
  ĐỆ vô cùng hoan hỷ với bài viết cũa Huynh,với những luận giải và minh chứng vô cùng sống động ,thêm nửa đó là những chia sẽ vế trải nghiệm của Huynh,giúp cho chúng đệ tích tập thêm kinh nghiệm trông việc thực hành bồ đề tâm dụng,đệ xcin cầu nguyện THẦY v à BỔN TÔN gia hộ cho HUYNH sẽ có thêm nhiều bài viết mới nửa để chia sẻ cho chúng đệ có cơ hội tích tập thêm nhiều kinh nghiệm tâm linh hơn nửa.OM AH HUM.
  • Mật Kiên says:
   Cảm ơn Mật Hùng. Cầu chúc pháp đệ luôn an lạc, đặc biệt là sớm xả ly được thuốc lá như lời phát nguyện. Om Ah Hum.
 5. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Thật hoan hỷ trước bài viết thật hay của huynh Mật Kiên!
  Từ những gì Thầy dạy, Huynh không những cho chúng đệ biết về giáo pháp đúng phương pháp sai trên phương diện lý thuyết mà ngay cả thực tiễn ở bản thân huynh đúc kết từ những kinh nghiệm quý báu! và từ đó giúp chúng đệ biết và không mắc phải những sai lầm ấy nữa!
  Cảm ơn huynh và mong huynh có thêm những bài viết hay, những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn để làm tấm gương sáng cho chúng đệ noi theo.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 6. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,

  Từ những bài viết đầu tiên đệ đọc được trên Chanhtuduy.com, đệ đã bị ấn tượng, đã rất ngưỡng mộ huynh Mật Kiên vì kiến thức sâu rộng, cách viết rất thu hút. Cách mà đạo huynh tinh gọn lại hoặc diễn đạt lại lời dạy của Thầy đã nhiều lần giúp pháp đệ một lần nữa hiểu rõ hơn, nắm chắc hơn.

  Mật Giác Đăng hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm chỉ bảo nhiều của đạo huynh.

  Om ah hum.

 7. Mat Phuoc says:
  Mo Phat
  Phap de vo cung hoan hy cung voi bai viet cua Phap Huynh giup De hieu biet nhieu dieu de lam dung chanh kien tu bi co tri hue trong viec muu sinh the su va truyen thong cua nguoi the gian.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 8. Mật Thái Dương says:
  Mô Phật,
  Pháp đệ vô cùng hoan hỉ với bài chỉa sẻ của huynh Mật Kiên.
  Quả thực nếu chúng ta chỉ có “tâm từ” mà không đầy đủ “trí tuệ”, không có phương pháp đúng đắn thì e rằng lại “xôi hỏng bỏng không”.

  Đệ tâm đắc với ví dụ giản dị mà huynh đã đưa ra
  “Cho dù cuốn sách quí, hoặc món sơn hào hải vị và món thuốc đau đầu có đắt tiền như thế nào đi nữa, thì đối với những người không cần họ vẫn chẳng có một lời cảm ơn! Giải pháp ở dây là giúp họ học đến tầm sẽ tặng sách quý, giúp họ chữa xong bệnh gout sẽ đãi sơn hào hải vị. Và như vậy thì họ phải mất thời gian ở những lĩnh vực khác rồi mới quay lại lĩnh vực này, không thể “băng ngang” được”

  Ở nhà đệ mẹ đệ có bàn thờ Phật, rồi thờ chung cả di ảnh một người bác đã mất (anh trai của cha đệ), bên cạnh nửa là Thổ công. Có một lần đệ cũng nói “mẹ thờ Phật thì thờ Phật thôi, thờ làm chi những đối tượng khác nữa”, mẹ đệ hốt hoảng “ơ kìa, phải thờ chứ con”. Biết có giải thích thêm cũng khó để mẹ đệ hiểu nên đệ đành phải bảo “à vâng, không sao đâu ạ. Thờ cũng không sao. Nhưng nếu chỉ thờ Phật không thôi thì tốt hơn chứ nếu mẹ để thờ vậy quen rồi thì cứ để vậy đi”

  Cho nên đệ càng thấm thía hơn “tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại” mà Thầy vẫn nhắc nhở.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om ah hum.

 9. Mật Tất Kiểm says:
  Mô Phật.
  Pháp đệ vô cùng hoan hỉ với bài viết của huynh Mật Kiên và tán thán công hạnh của huynh với bài phân tích sâu sắc . Qua bài viết pháp đệ thấy hình ảnh mình trong đó .
  Nương vào câu “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh quả!” (kinh Tứ thập nhị chương) ,đôi khi bản thân pháp đệ còn tự tin vào bản thân và từ đó nảy sinh sự “chấp pháp” và dẫn đến tổn phước ,sai lầm khi nghĩ rằng chúng sanh thế gian “sai lầm với ý kiến chủ quan của họ” về việc tu tập cung như quy y. Đức Phật đã chỉ dạy có 84000 phương pháp để cho chúng sanh tùy biến mà phù hợp với bản thân để lựa chọn phương pháp tu tập phù hợp chính vì thế mà không nên vì bản ngã bản thân mà đem lòng “thương hại” với những chúng sanh chưa có duyên .
  Một lần nữa pháp đệ tán thán công hạnh của huynh Mật Kiên với bài viết “Từ bỏ sở kiến chủ quan”
  Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh !
  OM MANI PADME HUM!
 10. nguyennga says:
  KINH BACH THAY !
  CON DA DOC BAI NAY ROI A
  UM MA NIPE ME HUM
 11. Mât Mai says:
  Phap đe hoan hy vơi bai chia se cua Đao huynh Mât Kien. Huynh đưa ra nhưng câu chuyên thât la y nghia,nhưng kinh nghiêm cua ban thân minh đê giup cho đê va cac huynh đe khac tranh măt phai sai lăm như huynh. Phap đê cam ơn Đao huynh đa chia se môt bai viêt thât la y nghia. OM MANI PADME HUM!
 12. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy ,con đã đọc bài này rồi thưa Thầy .om ah hum
 13. Mật Hòa says:
  Mô Phật!
  Đệ thật hoan hỷ khi đọc được bài phân tích của Đạo huynh Mật Kiên về bài giảng “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” của vị Thầy. Qua bài viết này, đệ càng thêm thấm thía hơn về tầm quan trọng của phương pháp đúng trong tu tập, làm sao để có thể Tri- Hành hợp nhất. Vì biết được căn cơ của mỗi chúng sanh là khác nhau, nên Đức Phật đã chỉ dạy 84.000 pháp môn để phù hợp với từng đối tượng, cũng giống như đại ý lớn từ lời dạy của Đức Kim Cương Trì III Wanko Yeshe Norbu: “Không có pháp phù hợp với tất cả chúng sinh”, tuy nhiên cần phải lưu ý đến ý lớn thứ hai trong lời dạy của Ngài rằng: “Cho dù có pháp cao cấp nhưng đệ tử không có lòng sùng mộ vị Thầy thì vẫn không thích hợp để thọ pháp vì sẽ không có kết quả gì! “, đó là những điều mỗi đệ tử chúng ta cần phải suy ngẫm. Và câu chuyện về những lần thực hành Bồ đề tâm của Đạo huynh cũng là bài học quý báu cho chúng đệ noi theo. Đệ xin cảm ơn Đạo huynh Mật Kiên!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 14. Mật Nguyên Tánh says:
  Cám ơn bài chia sẽ của Đạo huynh đã làm rỏ thêm hai ý mà Thầy đã nói.
  – Tu hành phải có pháp môn phù hợp, phải phù hợp tính quốc độ – dân tộc – thời đại.
  – Không nên chấp pháp một cách cứng nhắc, nên từ từ, mềm dẻo và đặc biệt không đốt giai đoạn. Tuy nhiên mọi sự phải xuất pháp từ Bồ Đề Tâm nếu không sẽ là tà pháp.

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Ngã says:
  Đệ hoan hỷ với những chia của Đạo huynh Mật Kiên !
  Những câu chuyện huynh kể trong bài giúp cho đệ và nhiều huynh đệ khác có thể tránh được những sai lầm tương tự và từ đó đệ cũng cảm nhận rằng giáo pháp phật đà luôn luôn đúng nhưng người tu ứng dụng phương pháp sai sẽ làm bản thân chậm tiến, khó tiến và đôi khi còn ảnh hưởng đến người khác muốn tìm hiểu đến đạo Phật, muốn tu tập..
  Cầu nguyện cho đệ và nhiều huynh đệ Mật gia có thể từ bỏ được sở kiến chủ quan của mình. Om Ah Hun!
 16. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Đệ cảm ơn bài viết của Đạo huynh Mật Kiên. Đệ đã đọc và rất hoan hỷ với bài viết. Đệ đã hiểu hơn về tác hại của việc tin vào tâm ý của mình khi thực hành Bồ đề tâm qua những câu chuyện thực tế của huynh.
  Om Ah Hum.
 17. Mật Nhuận Quang says:
  Mô Phật!

  Đệ vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với bài viết của Đạo huynh Mật Kiên. Cảm ơn huynh đã chia sẻ những trích dẫn và cả các kinh nghiệm quý báu.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu chúc Đạo huynh Mật Kiên luôn tinh tấn.

  Om Mani Padme Hum!

 18. Mo phat cam on huynh , bai viet rat hay va can duoc chia se rong de moi nguoi cung doc cung hieu va thuc hanh dung phap
 19. Mật Mỹ Lạc says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ đã đọc và hoan hỉ trước bài chia sẻ của đạo huynh. Pháp đệ chúc huynh hanh thông thế sự và tinh tấn trên con đường giải thoát. Om mani padme hum.

 20. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cảm ơn huynh Mât Kiên đã viết ra bài này
  Om mani padme hum
 21. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Cám ơn huynh Mật Kiên về bài viết rất lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Kính Thầy.

 22. Phạm Hoàng Huy says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  OM MANI PADDME HUM
 23. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 24. Mật Chánh Tấn says:
  Mô Phật

  Đệ hoan hỷ tán thán bài viết của huynh Mật Kiên. Một bài viết rất hay và lợi lạc.

  Quả thực mỗi con người có một duyên phận khác nhau với Phật Pháp nên không thể nào có một pháp chung cho tất cả chúng sanh. Đến đây đệ lại liên tưởng tới hình ảnh một chiếc chén dưới một dòng thác lớn. Nếu như chọn không đúng phương pháp thì cũng giống như chiếc chén rồi sẽ bị vỡ trước sức mạnh của dòng thác, từ đó việc chọn sai phương pháp mang lại hậu quả chứ không thấy kết quả gì. Hơn nữa, cho dù chiếc chén đó được hứng đúng dòng nước vừa với miệng chén, nhưng nếu người học trò thiếu lòng sùng kính đạo sư thì cũng giống như một chiếc chén bị thủng ở đáy, không thể nào hứng đầy được

  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bốn trải nghiệm của huynh trong bài viết giúp cho đệ hiểu được đối với mỗi người ta cần chọn cách tiếp cận phù hợp, và quan trọng nhất là ta cần biết được họ đang mong muốn điều gì để đưa ra cách tiếp cận, hướng dẫn phù hợp, đặc biệt cần lưu ý tính “quốc độ”, tính “dân tộc”, tính “thời đại”

  Cầu nguyện cho huynh Mật Kiên hanh thông, tinh tấn trong đường đợi và đường đạo
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 25. Trần Quốc Toản says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Cám ơn Mật Kiên đã chia sẻ bài viết.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 26. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Pháp đệ thật hoan hỷ với bài viết của Đạo huynh Mật Kiên, qua đây đệ hiểu hơn về từ bi phải đi đôi với trí tuệ. Cảm ơn Đạo huynh có bài viết thật hay về liên hệ giữa Pháp và cuộc sống.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 27. Mật Hồng Vân says:
  Mô Phật.
  Pháp đệ hoan hỉ khi đọc bài chia sẻ này của Đạo huynh Mật Kiên. Qua bốn trường hợp huynh nếu trên, đệ thấy rằng người tu tập cần tìm giáo pháp đúng và tìm cho mình một vin Thầy dậy theo phương pháp đúng.
  Cảm ơn huynh đã chai sẻ bài viết hay và nhiều lợi lạc.
  Chúc huynh tinh tấn tu tập và hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.
 28. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con chào thầy. Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất çả chúng sanh tỉnh thức với trạng Thái giác ngộ Om maniPadme hum
 29. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài chia sẽ của Đạo huynh Mật kiên rồi ạ. Pháp đệ cảm ơn bài chia sẽ của Đạo huynh Mật Kiên.
  Om Mani Padmê hùm.
 30. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này , con rất hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên , am hiểu tường tận giáo pháp , từng câu từng chữ điều khiến con liên tưởng đến mình trong đó. Con ngưỡng mộ khi đạo huynh đã nói lên văn hóa truyền thống đã làm nên phong tục tập quán như xã hội lúc bấy giờ.
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum!
 31. Mật Linh Nguyên says:
  Đệ thành tâm tán thán và cảm ơn bài chia sẻ pháp đầy lợi lạc của Đạo huynh. Qua đây và qua kim khẩu của Đức Kim Cang Trì III , đệ cảm nhận sâu sắc hơn về Phật pháp. Đó chính là thuốc chữa căn bệnh vô minh của Tâm. Tuy nhiên không có một phương thuốc nào chữa lành cho tất cả, cũng như không có một pháp tối thượng cho tâm bệnh của tất cả mọi chúng sinh. Thuốc phải phù hợp với bệnh từng cá thể, Để khỏi bệnh, ngoài việc chẩn đoán đúng bệnh và kê toa hợp lý của Y Sư, người bệnh phải có niềm tin vào y thuật và y đạo của vị thầy thuốc, mà như Thầy đã dạy “ … Giáo pháp Phật môn tuyệt đối, nhưng người tu thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả. Đức Phật quá từ bi đã dạy 84.000 pháp môn cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát. Con số 84.000 nói lên ý nghĩa gì ? Ấy chính là phải có phương pháp truyền thụ đối với người trò mà người Thầy cần phải am tường để giáo huấn”

  Trong thực hành Pháp , tâm quân bình đóng một vai trò rất quan trọng. Trong tiến trình thực hành Bồ đề tâm dụng, nếu với tâm nôn nóng, đốt cháy giai đoạn và không khế hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại … chẳng phải là hoài công dã tràng xe cát hay sao?!
  Điểm này, đệ cũng đã mắc những sai lầm như đạo huynh đã trải nghiệm, cũng may mắn được Thầy chỉnh huấn sớm nên đã không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.
  Mới biết đọc hiểu qua loa, học hành qua quýt sẽ mang lại những sai lầm đáng tiếc. Cũng như đã có được thân người quý hiếm nhưng vì những vọng tưởng hư ảo thế gian, dù đã bước chân vào cửa Đạo mà xa rời chánh pháp, xa rời thiện tri thức … dẫn đến uổng phí một đời chẳng đáng tiếc lắm thay.
  Cảm ơn Đạo huynh đã noi theo lòng từ bi của Vị Thầy Tam Bảo mà chia sẻ pháp lành.
  Nguyện cầu Đạo huynh và chư kim cang Mật Gia đời đạo song viên
  Nguyện câu Thầy Cô sự trường thọ vàn an lạc trong hồng ân Tam Bảo
  OM MANI PADME HÙM !

 32. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Mô Phật
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Kiên, đệ rất ấn tượng và tán thán trí huệ của Đạo huynh cảm ơn Đạo huynh về bài viết rất sâu sắc và lợi lạc, pháp đệ là người khó nhớ mau quên, xong qua hai bài viết của Thầy và của Đạo huynh, đệ đã một phần nào nắm được thế nào là Giáo pháp đúng, phương pháp đúng, phù hợp với mỗi căn cơ của mỗi học trò, và phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, và những phân tích cụ thể của Thầy ở hai bài viết trước và của huynh, đệ cũng nằm lòng được việc vô cùng quan trọng là, đã có giáo Pháp đúng, nhưng vai chò phải có vị Thầy Tuệ Tri thức từ bi để chỉ dậy chúng học trò cũng vô cùng quan trọng, vì Có Thầy chỉ dậy cho học trò thì học trò mới biết Phương pháp đúng ạ, vị Thầy cũng như giống như một bác sĩ biết bắt mạch kê đơn thuốc sao cho phù hợp với từng loại bệnh của mỗi người, chứ nếu không xẽ dẫn đến những ví dụ sai lệch như Đạo huynh đã chỉ ra, và người học Phật, tu Phật mà không có được Vị Thầy dẫn dắt và dậy bảo sẽ chẳng khác nào như con ngựa không dây cương, như con thuyền không lái, như rắn mất đầu, đệ cách đây hơn ba năm, cũng như người mù đi trong bóng tối, thấy người ta tu cũng tu, thấy người ta đọc tụng kinh cũng đọc, tự mình khởi tâm tu Mật chú mà không có vị Thầy chỉ dậy, cứ lao vào đọc tụng như con vẹt nói nhại mà không hiểu được gì, cũng giống như đệ đã nhặt cái áo chắp vá lung tung tầm thường khoác lên người mà cho đó là hàng hiệu, rồi bản ngã của đệ căng phồng, tự hào rằng mình là người tu Phật, trước những ai họ không hiểu biết gì về tu tập hay đạo Phật, giờ nghĩ lại đệ cảm thấy thật sấu hổ về những nhận thức lệch lạc của bản thân trước kia, giờ đây đệ sống trong niềm kiêu hãnh Linh Thánh thực sự từ Giáo pháp Thầy dậy, và đệ cảm thấy thật ơn phước khi đệ được làm học trò của Thầy cùng sống trong mái nhà tre mua che nắng của bát phong trần, vững trãi như núi, được sống trong tinh thần lục hoà cùng các Đạo huynh,pháp đệ cảm ơn các đạo huynh về những bài viết, các comment chia sẻ, đệ đã học hỏi được nhiều điều từ các Đạo huynh,đệ nhớ lời của Thánh tăng Atisha đã nói “Chưa được ân sủng của một Vị Thầy, chưa thọ Pháp Đạo Sư gia trì, tự mình khởi tu Mật điển, trong tương lai sẽ chẳng ích gì”
  Kính bạch Thầy
  Kính bạch Đức Bổn Tôn, Đakini
  Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy
  Con xin phát nguyện Quy y Thầy (Đạo Sư)
  Con xin nguyện Quy y Phật
  Con xin nguyện Quy y Pháp
  Con xin nguyện Quy y Tăng
  Từ đây cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Pháp đệ cầu nguyện cho Đạo huynh Mật Kiên mạnh khỏe đời đạo song hành, thành tựu đạo Pháp
  OM MA NI PADME HUM
 33. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài 3 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI( từ bỏ sở chủ quan)
  đệ hoan hỷ được đọc bài viết của Đạo Huynh MẬT KIÊN đệ cảm ơn Huynh MẬT KIÊN
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 34. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 35. Lê Như says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc bài viết này của huynh Mật Kiên rồi. Con cũng hoan hỷ tán thán với những lời chia sẽ của huynh Mật Kiên.
  Con Lê Nữ Quỳnh Như nguyện mặc vào cái áo chánh kiến để ngăn chặn tà kiến.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh được hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 36. Mật Tường Vi (Chi Vy) says:
  Mô Phật,
  Pháp đệ hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Kiên khi có một bài viết thật hay và sâu sắc.
  Cầu chúc huynh luôn tinh tấn và hanh thông đời đạo song hành!

  Om Mani Padme Hum.

 37. Quảng Dũng says:
  Kính Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này !
 38. Mật Tuấn Giác says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này.
  Om mani padme hum.
 39. Vũ Thị Thu says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.
 40. Thưa Thầy

  Qua bài viết với những ví dụ sinh động từ kinh điển và từ cuộc sống của Mật Kiên con học được:

  Trong 84.000 pháp môn không có pháp nào phù hợp với tất cả chúng sinh vì…
  …pháp dù hay nhưng đệ tử không sùng mộ vị Thầy hoặc ứng dụng không hợp hoàn cảnh sẽ không có kết quả.
  Chấp pháp quá đáng (ứng dụng khi không hợp hoàn cảnh) là hành tà pháp. Hành chánh pháp phải xuất phát từ Bồ đề tâm.
  Để hành Pháp đúng cách cần từ bỏ sở kiến chủ quan để quan sát và ứng dụng vào hoàn cảnh cho phù hợp.

  Con hoan hỉ với những gì mình học được. Cảm ơn Thầy và Mật Kiên.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

   

 41. lephuongnhatoanh says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con là Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này của huynh Mật Kiên và hoan hỷ với bài viết này. Qua bài viết nàh cho con hiểu được chúng sinh là những thực thể với những duyên nghiệp khác nhau, một người sẽ được trải nghiệm kết quả lợi lạc từ việc thực hành pháp nếu pháp đó phù hợp với người ấy và phải thực hành pháp cho đúng, không được sai lệch. Con hiểu được rằng phải thực hành pháp sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, để không bị rơi vào ” Giáo pháp đúng, phương pháp sai “. Con sẽ cố gắng tu tập bản thân.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

 42. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 43. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Kính

 44. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ, qua những trải nghiệm thực tế trong quá trình thực hành pháp mà Đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ khiến cho con hiểu thật rõ hơn lời Thầy dạy về các trường hợp của ” giáo pháp đúng và phương pháp sai”.
  Thực lòng trước khi biết đến chanhtuduy.com và tu tập chánh pháp con cũng là một trong những trường hợp chúng sanh mê lầm, tà kiến nên khi gặp được thuốc quý để chữa được bệnh suýt thành mãn tính thì lại cũng muốn những chúng sanh giống mình cũng được uống thuốc quý để khỏi bệnh mau. Nhưng nào ngờ biểu hiện bệnh thì giống nhau nhưng diễn trình bệnh tình mỗi người mỗi khác. Hôm nay đọc được những chia sẻ của Đạo huynh con sẽ lưu lại và ghi nhớ để biết cách vận dụng linh hoạt trong quá trình tu tập. Chúng con cảm ơn Thầy luôn từ bi để tâm giáo huấn và chỉ dạy kịp thời cho chúng con để chúng con có cơ hội sửa sai và tiến bộ trong quá trình tu tập. Con càng ngày càng hiểu ra những sự nguy hiểm khôn lường nếu tiếp tục tin vào tâm ý mình.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của Đạo huynh Mật Kiên đã viết một bài viết thật hay. Con cầu chúc cho Đạo huynh thế sự hanh thông, đời đạo song hành.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 45. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy , con đã đọc bài viết này rồi a.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy , Cô vì lơi lạc chung sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum !

 46. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cảm nhận rằng nếu chấp pháp thì là tự bản thân cách ly ra ngoài cuộc sống gia đình và xã hội. Vẫn còn văn hoá thờ cúng tổ tiên, cũng giỗ, cúng lễ này lễ nọ mà nhiều gia đình và nhiều nơi vẫn đang làm và thật khó xử nếu tách biệt khỏi gia đình, xã hội.
  Đọc đến bài 3 con ngộ ra rằng muốn khuyên bảo người khác thì mình phải có kiến thức và phương pháp.
  Cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 47. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài chia sẻ của huynh Mật Kiên rồi ạ.

  Mật Như Niệm cảm ơn đạo huynh Mật Kiên qua bài chia sẻ ý nghĩa này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con nguyện cầu cho sức khoẻ và sự trường tồn của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Om mani padme hum

 49. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên qua 4 trường hợp của bản thân vì quá chấp pháp nên không thực hiện được Bồ đề tâm  vì rơi vào “giáo pháp đúng, phương pháp sai”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 50. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tuệ Viễn con đọc bài rồi ạ .

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với bài viết thật ý nghĩa. Từ những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên con đã hiểu hơn về tác hại của việc tin vào tâm ý mình khi thực hành bồ đề tâm qua những câu chuyện thực tế và con sẽ ghi nhớ để áp dụng linh hoạt trong quá trình tu tập của mình .

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 51. Thưa Thầy!

  Con đã độc xông bài này rồi ah.

  Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên qua bài này Mật thúy thích những cầu chuyện mà huynh kể và cảm ơn huynh cho Mật thúy kinh niệm  thể thực hành bồ đề tâm dụng cầu nguyện cho huynh được thanh thông thế sự mong được đọc bài mới của huynh con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 52. Đoàn Thị Yên says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật THuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy , Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tưu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 53. Mật Chân Thuỷ says:

  kính bạch Thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

  Đệ rất hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật kiên .cảm ơn huynh về bài viết đã cho đệ trải nghiệm và hiểu biết thêm về bồ đề tâm dụng .

  cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,cô vì lợi lạc chúng sanh

  cầu mong huyng Mật Kiên luôn an lạc và tinh tấn

  om mani padme hum

 54. Mật Pháp Bảo says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài rồi.

  Cảm ơn Huynh Mật Kiên đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tu tập của mình giúp đệ có thể tránh được những sai lầm có thể mắc phải.

  Cầu mong chúng sinh đều được trọn thành Phật Đạo.

  Om ma ni pad me hum

 55. Mật Hồng Nhật says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ Mật Hồng Nhật hoan hỷ được đọc bài viết  của đạo huynh Mật Kiên.

  Thông qua những trải nghiệm thực tế trong quá trình thực hành pháp của đạo huynh, đệ có cơ hội hiểu rõ hơn về lời Thầy dạy đối với bài giảng giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai. Đặc biệt là đệ nhận thức rõ hơn về vai trò quan trọng của vị Thầy tuệ tri thức. Nhờ có vị Thầy tận tâm dạy bảo mà người học trò có thể tránh được những trường hợp thiên lệch, thái quá trong quá trình tu tập.

  Đệ chân thành cảm ơn đạo huynh về bài viết sâu sắc và rất lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện chúng sinh sớm thành tựu hạnh phúc Phật tính!

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên luôn mạnh khỏe, đời đạo song hành, thành tựu đạo Pháp!

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Bích Hạnh says:

  Mô Phật

  Đệ Mật Bích Hạnh hoan hỷ với bài viết của huynh, cảm ơn huynh về những luận chứng sâu sắc và thiết thực

  Đệ xin chúc đạo huynh an lạc, sức khỏe và tinh tấn

  Om mani padme hum

 57. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài số 3 ” giáo pháp đúng, phương pháp sai (Từ bỏ sở kiến chủ quan).Pháp đệ hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh Mật Kiên, cảm ơn huynh với bài chia sẻ lợi lạc này. Cầu nguyện huynh sức khỏe , thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 58. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Đệ Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Bài viết của huynh giúp đệ hiểu thêm được về việc giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai sẽ không đem lại kết quả. Đệ hiểu được sai lầm từ việc chủ quan tin vào tâm ý mình, không xét đến hoàn cảnh, trình độ, tâm lý của chúng sanh trong việc thực hành Bồ đề tâm dụng, không những không có kết quả, thậm chí lợi bất cập hại như vô tình khiến chúng sanh rời bỏ Pháp.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ lợi lạc. Đệ cầu nguyện huynh Mật Kiên và gia đình nhiều sức khỏe, hanh thông thế sự và thành tựu Pháp sự.

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Hoàng Như says:

  Mô Phật

  Mật Hoàng Như rất hoan hỷ và cảm ơn bài viết của đạo hữu Mật Kiên với những chia sẽ rất lợi lạc và thiết thực.

  Cầu nguyện cho đạo hữu tu hành ngày càng tinh tấn.

 60. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này của đạo huynh Mật Kiên rồi ạ.
  Qua đó giúp con hiểu rằng, Đức Phật quá từ bi tạo ra 84.000 pháp mà môn tùy theo căn cơ mỗi người để thực hành giải thoát. Thế nên người trải nghiệm được lợi lạc từ việc thực hành Pháp chỉ khi Pháp phù hợp với người ấy. Và ngược lại Giáo pháp Phật luôn tuyệt đối, nhưng do người tu chấp Pháp bởi sở kiến chủ quan mà áp dụng thành sai phương pháp, thì chỉ có lợi bất cập hại như Pháp Vương Gyalwang Drukpa thứ 12 đã huấn thị ” Pháp cần phải thực hành đúng, nếu không sẽ xảy ra rắc rối”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết ” Bài 3: Giáo Pháp đúng, phương pháp sai ( Từ bỏ sở kiến chủ quan)” rồi ạ.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết hữu ích này. Qua bài viết với những mình chứng  cụ  thể,huynh đã giúp đệ hiểu hơn nếu giáo pháp đúng mà phương pháp sai sẽ không thể nào cho ta kết quả.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 62. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những chia sẽ cảm niệm và trải nghiệm của  đạo huynh Mật Kiên trong giáo pháp đúng phương pháp sai về tính ứng dụng thời đại ,quốc độ, dân tộc trong quá trình thực hiện bồ đề tâm, tránh sự chấp pháp. Với 84.000  pháp môn cho thấy được sự từ bi của Đức Phật và cho thấy được không có 1 pháp môn nào là  tuyệt đối áp dụng được cho tất cả chúng sanh dù cho các pháp của Đức Phật đều là siêu việt. Vì “Chúng sanh là những thực thể với những duyên nghiệp khác nhau. Một người sẽ trãi nghiệm kết quả lợi lạc từ việc thực hành Pháp chỉ khi Pháp đó phù hợp với người ấy”.  Sự phù hợp bao gồm cả yếu tố hội tụ đủ duyên để được giới thiệu theo học và lòng sùng mộ đủ cùng niềm tin vào pháp, vào người hướng dẫn thực hành pháp – vị Đạo sư mới có thể thọ nhận Pháp.

  Con cám ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Kiên và gia đạo được hanh thông thế sự, mọi ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mô Phật!

  Pháp đệ cảm tạ đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết hay, nói đúng hơn là chia sẻ kinh nghiệm quý báo. Giáo pháp cao quý và luôn luôn đúng như “đại dương chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Đức Phật có một vị duy nhất là giải thoát”. Thế nhưng có được kết quả như ý cần áp dụng phương pháp đúng. Tùy vào mỗi hoàn cảnh đối tượng theo tính thời đại, quốc độ, dân tộc mà áp dụng cho phù hợp nếu không sẽ lợi bất cập hại.

  Nhưng để được ứng dụng một cách đúng đắn và đạt hiệu quả cần có vị Thầy hướng dẫn. Nếu không dù cho chúng ta nghiêm túc sẽ rơi vào sự chấp pháp vô tình làm chúng sanh rời bỏ pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 64. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài  này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết “Giáo pháp đúng, phương pháp sai ( từ bỏ sở kiến chủ quan)”.

  Qua bài con hiểu được, giáo pháp Phật môn tuyệt đối đúng và người thực hành giáo pháp phải được chỉ dạy đúng phương pháp để sao cho phù hợp với trình độ, căn cơ, phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại của mỗi người để kết trong thực hành giáo pháp đạt tốt hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme hum.

 65. Mật An Thuận says:

  Mô Phật

  Mật An Thuận rất hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của huynh Mật Kiên về Tri và Hành trong Phật pháp. Đệ cảm ơn huynh đã giúp đệ hiểu hơn vai trò của phương pháp đúng trong thực hành pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 66. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này, xin cảm ơn đạo huynh

  Cảm tạ ơn Thầy

  Om mani padme hun

 67. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Xin cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của huynh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh .

  Đệ cầu nguyện cho Đạo huynh Mật Kiên và gia đình hanh thông thế sự, mọi ước nguyện chính đáng được viên thành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của huynh Mật Kiên.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 69. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỉ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên về “giáo pháp đúng phương pháp sai” trong quá trình giới thiệu Phật pháp đến những người xung quanh. Đọc những ví dụ thực tế đạo huynh đưa ra đệ thấy rằng những lỗi đó đệ hoàn toàn có thể mắc phải khi thiếu tỉnh thức. Qua đó đệ thấy để có được “giáo pháp đúng phương pháp đúng” nhất định phải có chánh tư duy và sự quán xét về tính quốc độ, thời đại, dân tộc.

  Đệ cảm ơn huynh vì những dòng chia sẻ chân thành. Cầu nguyện cho huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Thưa Thầy, con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Đệ hoan hỷ với những dòng cảm niệm của huynh Mật Kiên.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì hạnh phúc chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện huynh Mật Kiên viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum!

 71. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài chia sẻ của Mật Kiên. Cảm ơn Mật Kiên đã nói những điều trùng với suy nghĩ của con.Một lần nữa bài viết này giúp giải toả một số băn khoăn trong việc thờ cúng trước đây của con.

  Cầu cho Mật Kiên tinh tấn trên con đường thục hành chánh Pháp

  Con cầu mong Thầy Cô thân tâm an lạc

  Cauf cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Ah Hum

 72. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẽ pháp của đạo huynh Mật Kiên sau khi đọc bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” từ vị Thầy mà cần “từ bỏ sở tri chướng”. Đức Phật từ bi, giáo pháp của ngài vi diệu nhưng để phù hợp với căn cơ của chúng sanh mà ngài đã tạo ra 84.000 pháp môn. Vì nếu cứ chấp vào “giáo pháp Phật đà vi diệu” nhưng không biết hoặc áp dụng không đúng “phương pháp” sẽ dẫn đến chấp pháp mà hành tà pháp. Để có thể từ bỏ “sở tri chướng” thì người thực hành pháp cần có một vị Thầy hướng dẫn cũng nhưng giáo huấn cho học trò đi đúng quỹ đạo chánh pháp. Vì “Giáo pháp Phật môn tuyệt đối, nhưng người thực hành sai nên mang lại hậu quả, thay vì kết quả. Đức Phật quá từ bi đã dạy 84.000 pháp môn cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát. Con số 84.000 nói lên ý nghĩa gì? Ấy chính là cần phải có phương pháp truyền thụ đối với người trò mà người thầy cần phải am tường để giáo huấn”. Con hoan hỷ với ơn phước hiện tại và cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi dạy dỗ chúng con bằng những phương tiện thiện xảo để chúng con dần dần từ bỏ “sở tri trướng” trên con đường thực hành pháp và mỗi ngày xây dựng nền tảng giác ngộ bằng lòng sùng kính Đạo sư.
  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu đạo huynh Mật Kiên luôn tinh tấn thực hành pháp, thế sự hanh thông.
  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 73. Tantra Sagovana says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Sagovana.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên.

  Trong bài viết này, đạo huynh Mật Kiên đã nêu rõ quan điểm với đầy đủ luận chứng, luận cứ rằng khi thực hành pháp, chúng con cần phải từ bỏ sở kiến chủ quan, và huynh ấy cũng chứng minh luận điểm này bằng những tấm gương từ cuộc đời của đức Phật và các đệ tử của ngài cũng như trong cuộc sống của huynh ấy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  ………………………………………………………………………………………………………..

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article by Mat Kien.

  In this article Mat Kien explains her views that when we practice the Dharma we must avoid having subjective opinions and she has given examples from the lives of Buddha’s disciples and also her own life.

  May all sentient beings be free from suffering and become enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

   

 74. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy vì đã cho chúng con đọc bài viết tuyệt vời này, giúp chúng con được thực hành chánh pháp. Trong bài viết, huynh Mật Kiên đã minh họa sinh động hình ảnh thực hành pháp sai cũng giống như bệnh nhân bị bệnh nhưng điều trị sai thuốc thì hậu quả sẽ khôn lường. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  ……………………………………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  we thank you for your wonderful article which you have given to us still on dharma. You gave an illustrations that are powerful that is for one to practice wrong dharma is like a Pacience who are sick but using the wrong drug treat he or her self than you Guru I appreciate. May you leave for the seek of sentient being

   

 75. Tantra Mitraga (Totte Nordahl) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mitraga (Totte Nordahl) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Mitraga.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Đây là một bài học quý báu dành cho con bởi vì con suy nghĩ rất nhiều về điều gì là đúng. Con đang cố gắng thực hành, ứng dụng những giáo huấn cơ bản của Phật pháp vào cuộc sống thường nhật. Và cùng với điều này, con thường xuyên suy nghĩ liệu con có đang đi đúng hành trình khi chỉ dựa vào cá nhân mình.

  Con hoan hỷ được đọc những bài viết của Thầy bởi vì những bài viết ấy cho con sự bình an và giúp con quán xét, đối chiếu và nhận ra nhiều điều. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy rất nhiều!

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Mitraga.

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Dear Guru

  I am Tantra Mitraga

  Thank you for this article. It was a great lesson because I think alot about what is right. I am trying to implement basic Dharma in the ordinary every day life. And with this I often think about if I am on the right path based upon my person.

  I love theese articles, they cause much pleasant thinking and compareing. I appreciate it.

  Thank you Guru and may your up coming weekend be blessed and peaceful

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mitraga

   

 76. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Oh Mani Padme Hum.

 77. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài : Bài 3 : Phương pháp đúng ,phương pháp sai (từ bỏ sở kiến chủ quan )

  Con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với bài viết của đạo huynh Mật Kiên  đã đưa ra những trích dẫn và cả các kinh nghiệm quý báu ,qua bài viết này cho con hiểu thêm mỗi con người có một duyên phận khác nhau với Phật pháp nên không thể nào có một phương pháp chung cho tất cả chúng sanh và  Giáo Pháp luân đúng nhưng do người tu chấp pháp bởi sở kiến chủ quan mà áp dụng thành sai phương pháp thế nên mang lại hậu quả thay vì kết quả

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên mạnh khoẻ và viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Om mani padme hum

 78. Mô Phật,
  Đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên. Qua những luận chứng trong bài viết này, đệ hiểu rõ hơn lý do Đức Phật dạy đến 84,000 pháp môn là vì không có Pháp nào là Pháp tối thượng phù hợp với tất cả chúng sanh. Cho nên việc khẳng định rằng pháp của chúng tôi là cao cấp nhất, tối thượng nhất chính là một sở kiến chủ quan sai lầm cần phải loại bỏ. Ngoài ra, đệ cũng hiểu thêm được rằng cho dù pháp có vô cùng tuyệt vời nhưng nếu người đệ tử không có lòng sùng mộ thì dù người ấy có may mắn được thọ pháp thì cũng không có kết quả gì. Điều này làm đệ thêm một lần nữa quán niệm về gốc rễ tu trì cùng lời khai thị của Đại sỹ Liên Hoa Sanh: “Thầy con công đức như lớp lớp mây, trừ phi con có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”. Đệ cũng hoan hỷ với những chia sẻ về các tác hại khi tin vào tâm ý mình mà huynh đã trải nghiệm thực tế, nó giúp đệ có thêm những kinh nghiệm quý báu khi thực hành bồ đề tâm dụng. Cám ơn đạo huynh vì bài chia sẻ lợi lạc.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Thanh Phương says:

  Mô Phật,

  Đệ hiểu được rằng, trên đời không có phương thuốc nào trị bách bệnh, cũng không có pháp nào độ được tất cả chúng sanh, mà tuỳ vào mỗi chúng sanh sẽ phù hợp với pháp khác nhau. Nhưng nếu không có lòng sùng mộ vị Thầy thì cũng không đem lại kết quả gì. 

  Đệ biết thêm rằng “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Không nên tin vào tâm ý chủ quan của mình vì đó là tập tính sâu dày tích tụ từ bao kiếp, cũng không nên chấp pháp cứng nhắc mà phải tuỳ thuận chúng sanh, để phù hợp với từng người, với quốc độ, dân tộc, thời đại, ứng biến vì mục đích Bồ đề tâm vẫn là đúng chánh pháp. 

  Cảm tạ huynh Mật Kiên đã có những chia sẻ sâu sắc và hữu ích. Cầu nguyện huynh Mật Kiên sức khoẻ. 

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ. 

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 80. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Qua bài chia sẽ của đạo huynh Mật Kiên, con đã hiểu vì sao Đức Phật đã tạo ra  84.000 pháp môn để phù hợp với căn cơ của chúng sanh vì “Chúng sinh là những thực thế với những duyên nghiệp khác nhau”. Và con số 84.000 pháp môn là quá nhiều và khó có thể biết được nếu không nhờ có phương pháp truyền thụ của một người Thầy “am tường để giáo huấn”. Tuy nhiên, dù cho pháp cao diệu, người thực hành tinh tấn nhưng không có niềm tin, lòng sùng kính vị Thầy thì chỉ nhận được hậu quả chứ không phải kết quả. Vì  “sùng kính Đạo sư mới là nền tảng giác ngộ” đã được Thánh giả Mã Minh xác quyết. Con cám ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài và chia sẽ những trãi nghiệm về bồ đề tâm dụng để chúng con có được những bài học quý cho bản thân.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Kiên thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu đạo  hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 81. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân (14 tuổi ) đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 83. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con xin phép được comment giúp bà ngoại con là Đoàn Thị Tâm đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 85. Mô phật

  Mật chi hoan hỷ tán thán thiện hạnh và trí tuệ của huynh Mật Kiên đã có bài viết góp thêm tri kiến vào tri và hành trong phật pháp. qua những trích dẫn ,những câu chuyện của huynh cho thấy một người đệ tử muốn thực hành pháp có kết quả thì cần có vị Thầy từ bi trí tuệ  hướng dẫn có giáo pháp đúng và phương pháp phù hợp  với căn cơ của từng người ,  người để tử nếu không  đủ niềm tin và lòng sùng mộ cũng sẽ không có kết quả.

  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại hanh thông trong tương lai.

  Om mani pedme hum

 86. Lưu Thị Thu Trang says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ và rất hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Kiên. Rất dễ hiểu và tỏ tường.

  Om Mani Padme Hum.

   

 87. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo huynh Mật Kiên đã nương theo trí tuệ của Vị Thầy huynh Mật Kiên đã nói thêm một ít tri và hành trong Phật pháp để không bị rơi vào giáo pháp đúng mà phương pháp sai.

  Bằng những trích dẩn từ những câu chuyện thời Đức Phật và từ thực chứng của huynh đã cho thấy rằng giáo pháp Phật đà là luôn luôn đúng nhưng người truyền tải lại phải phù hợp với tính thời đại- dân tộc-quốc độ nếu không sẽ khó khăn trên con đường giáo hoá chúng sanh và không có một pháp nào phù hợp với tất cả chúng sanh vì nghiệp của chúng sanh mỗi người mỗi khác .Vì thế cần phải có Vi Thầy có phương pháp sư phạm uyển chuyển, mới có thể dìu dắt chúng sanh đi đúng quỷ đạo .

  Chúng con thật may mắn vì đã hạnh ngộ được Vị Thầy với phương pháp sư phạm tuyệt vời , người đã cho chúng con có được chánh kiến và chánh tư duy để ứng dụng vào cuộc sống cho phù hợp với đời sống cư sĩ bận rộn thế sự như chúng con.Chúng con cảm tạ ơn Thầy!

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 88. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên sau khi đọc bài ” Giáo Pháp Đúng , Phương Pháp sai ” từ vị Thầy .
  Bằng những trích dẫn từ những câu chuyện thời Đức Phật và từ những chuyện thực tế của huynh đã cho thấy rằng giáo pháp Phật môn là tuyệt đối đúng và người thực hành giáo pháp phải được chỉ dạy đúng phương pháp để sao cho phù hợp từng hoàn cảnh và căn cơ duyên nghiệp của mỗi người sao cho phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại để đạt được kết quả thực hành giáo pháp đạt được kết quả tốt nhất .Và một người trải nghiệm được kết quả lợi lạc từ việc thực hành pháp chỉ khi pháp đó phù hợp với người ấy . Còn phương pháp dù hay nhưng ứng dụng không hợp hoàn cảnh sẽ không mang lại kết quả gì .Hay nói một cách khác cho dù có phương pháp cao cấp nhưng nếu người thọ nhận không có lòng sùng mộ vị Thầy thì vẫn không thích hợp để thọ pháp .
  Cảm ơn huynh Mật Kiên đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Kiên hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 89. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên : TỪ BỎ SỞ KIẾN CHỦ QUAN .

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ những trường hợp của bản thân để từ đó con có thể rút kinh nghiệm cho chính mình mà không mắc phải những lỗi sai tương tự.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Đoàn Thị Nga con quê ở Hà Nam ạ

  Con được đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

   

 91. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đac đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán những phân tích và chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên trong bài viết. Như trong thế gian, mỗi loại bệnh sẽ có một loại thuốc đặc trị khác nhau  tùy theo cơ chế của từng bệnh, chứ không thể có một loại thuốc điều trị tất cả các loại bệnh. Ngày trước, ngay cả khi đức Phật còn tại thế mà Ngài cũng không thể độ được cho những kẻ vô duyên với giáo pháp của Ngài. Vậy nên không thể có một giáo pháp nào phù hợp cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 92. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ, cảm niệm của đạo huynh Mật Kiên. Những câu chuyện thân giáo của các bậc Thánh đức, cùng với kinh nghiệm từ chính bản thân về ứng dụng “phương pháp sai” mà đạo huynh Mật Kiên chia sẻ, giúp con thêm hiểu rõ tầm quan trọng của việc có được “phương pháp đúng” trong thực hành giáo pháp.
  Con hiểu rằng, đạo Phật là đạo trung dung, nếu với thiên kiến, khi quá bám chấp về bên nào cũng sẽ gây ra hậu quả, bởi “người đứng lằn ranh này tất phải đối đầu với lằn ranh kia, cuộc đời vì có đối kháng mà tương tranh, mất bình đẳng nên gây nhiều thảm họa”. Hiểu vậy, nhưng con quán xét thấy bản thân cũng lắm lúc vì tuệ tri còn can cợt, chưa có khả năng tự chánh tư duy đúng quỹ đạo nên đã gây ra những hậu quả. Vậy nên, con hiểu rằng, để tránh những sai lầm tương tự, chúng con cần luôn ghi nhớ và tuân theo lời Thầy dạy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con!
  Con cầu nguyện cho sứ khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên với bài viết!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum!

 93. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Kiên. Chấp pháp cũng rơi vào cái ngã. Trong quá trình hoạt dụng bồ đề tâm, dù mong muốn người khác được thực hành pháp lợi lạc như mình nhưng không hiểu được hoàn cảnh của họ mà lại áp đặt họ thực hiện theo ý mình thì suy cho cùng cũng là vì mình chứ không phải vì người. Trường hợp này xảy ra nhiều ở các tự viện,  chùa cao cổng lớn. Nhiều tăng ni luôm khuyên Phật tử ăn chay,  lên chùa lao tác,  cúng dường nhưng lại chưa trải qua những khó khăn cơ cực của đồ chúng,  chưa trải nghiệm gánh nặng gia đình. Khi kêu gọi phật tử từ bỏ gia đình để lên chùa để gia đình họ lộn xộn, con không có bàn tay chăm sóc của người mẹ,  ngân quỹ đã hẹp hòi nhưng phải cố cúng dường bằng chị,  bằng em; vậy những hành động đó rõ ràng là vì các thầy chứ không vì chúng sanh. Thực hành pháp như vậy thì làm sao có được kết quả khi vẫn còn trong vòng tròn ái ngã,  lợi danh, được mất?

  Cảm ơn đạo huynh vì bài chia sẻ lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu nguyện tâm nguyện hoạt dụng bồ đề của Thầy thành công thuận lợi vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 94. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này.

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ.

  Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 96. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài 3 : GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI.

  con cảm tạ ơn thầy.

 97. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Kiên ạ.

  Con cầu khỏe nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 98. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Kiên đã chia sẻ kinh nghiệm quý báo.
  Giáo pháp của Đức Phật để lại 84.000 pháp môn đều đem lại sự giải thoát. Thế nhưng các pháp môn sẽ không phù hợp và mang lại kết quả cho tất cả mọi người mà tùy vào hoàn cảnh, tính dân tộc, tính quốc độ, tính thời đại mà từng pháp môn sẽ phù hợp cho từng người khác nhau. Để ứng dụng đúng phương pháp vào các ngữ cảnh, đối tượng cho phù hợp trên con đường thực hành pháp cũng như thực hiện Bồ đề tâm luôn luôn cần có vị Thầy hướng dẫn chỉ dạy nếu không lợi bất cập hại.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm dẫn dắt chúng con.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum!
 99. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua đó giúp con hiểu thêm rằng; Giáo pháp dù có cao siêu đến đâu chăng nữa nhưng không tùy căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người, không phù hợp tính “quốc độ; dân tộc và thời đại” thì chẳng những không có kết quả, ngược lại còn hậu quả (Giáo pháp đúng, phương pháp sai), điều mà Đức Pháp vương Gyawang Drukpa 12 đã cảnh báo. Giống như người bệnh nhức đầu mà lại uống thuốc đau bụng vậy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 100. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

 101. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con rất hoan hỷ bài viết của đạo huynh Mật Kiên a,qua bài viết con mới hiểu những gì mình cần xã ly thì nên xã ly,chứ ép và lấn lướt một người nào đó theo ý mình thì tu Phật cũng không thành chánh quả,cũng như đám giổ hay đám cưới, đầy tháng ,thôi nôi, v..v. người thế gian mời thi đi,.cũng như trong bài viết này,muốn người giàu người nghèo có công đức thì hai vị cư sĩ phải đi khắc thức cả hai,không phân biệt giàu hay nghèo.cũng như những đồng tiền mà mình làm ra tuy ít lỗi nhưng mình muốn cúng dường lên Tam Bảo, vị Thầy  mình sùng kính, đúng thời gian,đúng lúc  thì công đức càng cao.cũng như lời dạy của vị Thầy một người tu không bằng hai người tu cùng một lúc vậy công đức càng tăng cao hơn nữa. Con tạ  đạo huynh Mật Kiên đã chia sẽ bài viết thật là ý nghĩa và lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 102. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với chia sẻ của huynh Mật Kiên xoay quanh chủ đề giáo pháp đúng phương pháp sai về khía cạnh từ bỏ sở kiến chủ quan. Những câu chuyện huynh dẫn chứng đã cho thấy không có gì có thể phù hợp với tất cả chúng sanh, nó có thể có hiệu quả với người này nhưng lại gây hậu quả với người kia, khi chưa hiểu rõ vấn đề sẽ dẫn đến việc râu ông nọ cắm cằm bà kia. Và trong đạo pháp cũng vậy Đức Phật đã tạo ra 84000 pháp môn để phù hợp với từng chúng sanh chứ không phải chỉ có một pháp tu cho tất cả . Để thành công  và tìm đúng phương pháp cần phải có một vị Thầy chỉ dạy nhưng để đạt hiệu quả cao nhất cần phải trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, tuân lời vị Thầy không chút nghĩ suy.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 103. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết (Phan thị Bạch Tuyết) đã đọc bài “Giáo pháp đúng ,phương pháp sai (Từ bỏ sở kiến chủ quan)” của đạo huynh Mật Kiên. Bài viết đã nêu nhiều trích dẫn về các vị thánh tăng cổ đức thật ý nghĩa và  những kinh nghiệm  trong những lần thực hành bồ đề tâm dụng của huynh ấy cũng đáng để chúng con học hỏi và noi theo.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Cảm ơn huynh Mật Kiên đã chia sẻ bài viết  thật ý nghĩa,pháp đệ cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự và tinh tấn trên con đường giải thoát.

  Con cầu nguyện cho Sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid19 được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 104. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết :” Bài 3: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Từ bỏ sở kiến chủ quan)”. Con đã hiểu được bản thân cần giữ tâm quân bình, không được phân biệt, thiên kiến; phép khất thực chân chính là không phân biệt giàu nghèo, điều này đem phước điền đến cho tất cả mọi người; con không nên tham lam muốn đốt cháy giai đoạn khi học bất cứ một điều gì mới; người tu tập họ có niềm kiêu hãnh linh thánh còn người thế gian có niềm kiêu hãnh riêng của họ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sự trường thọ và sức khỏe của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 105. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện cho Corona sớm được tiêu trừ

 106. Nguyễn Quốc Khánh says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!

  Cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ

 107. Thiện Võ says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut covid -19 sớm được tiêu trừ.

 108. Nguyễn Thị Thanh Thủy says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc xong bài viết của thầy. Con cảm tạ ơn thầy ạ!

   

 109. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài “Bài 3 giáo pháp đúng hương pháp sai ( từ bỏ sở kiến chủ quan ) rồi ạ
  Đệ cảm ơn huynh mật tông đã viến bài ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Ah Hum.
 110. Mật Phụng says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài 3 ” Giáo Pháp Đúng ,Phương Pháp Sai (Từ bỏ sở kiến chủ quan) ” rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Kiên qua bài viết .
  Qua đó con hiểu được tầm quan trọng của ” Giáo pháp và phương pháp ” là hết sức quan trọng cho người ” Tri và hành.
  Với nhiều trường hợp xảy ra từ ” Phương Pháp Sai ” mà đạo huynh Mật Kiên đã dẫn chứng trong bài viết làm con càng thấm thía hơn và con cảm thấy thật may mắn cho con và chúng sanh là được tiếp cận vị Thầy ( bậc tuệ tri thức) nơi nương tựa vững chắc, những phương pháp , phương tiện thiện xảo của vị Thầy đem giáo hóa chúng sanh là ” Lục Diệu Pháp Môn” giúp cho chúng con thực hành, diễn tập đạt nhiều lợi lạc trong đó đạt được 3 mục tiêu : – Hạnh phúc tự tâm , -Hanh thông thế sự, -Thành đạt xã hội.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 111. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh Mật Kiên với những chia sẻ về hai yếu tố Tri và Hành theo thánh giáo lượng. Qua bài viết của huynh Mật Kiên giúp con hiểu thêm về sự vận dụng chánh kiến, chánh tư duy vào đối nhân xử thế trước những quan niệm, phong tục thế gian bị ảnh hưởng bởi sự mê tín và văn hoá nô dịch của Tàu để tránh “những rắc rối” đối với hành giả chân chính.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện huynh Mật Kiên sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

   

 112. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Bài 3 : GIÁO PHÁP ĐÚNG , PHƯƠNG PHÁP SAI ( TỪ BỎ SỞ KIẾN CHỦ QUAN ) của đạo hữu Mật Kiên .

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Kiên đã dựa vào kinh điển , những câu chuyện có thật từ thời Đức Phật còn tại thế và Thánh giáo lượng nhà Phật để phân tích , luận giải thêm , giúp chúng con hiểu ngọn nghành hơn về giáo pháp , về con người .

  Qua bài này , con hiểu được không có giáo pháp nào phù hợp với chúng sanh , mỗi chúng sanh là những thực thể duyên nghiệp khác nhau nên tùy căn cơ của mỗi người khi thực hành pháp môn .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 113. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những chia sẻ của huynh Mật Kiên . Qua bài này cho con hiểu không phải giáo pháp nào cũng phù hợp với  tất cả chúng sanh mà phải tùy vào từng người từng hoàn cảnh mà ta dùng phương pháp nào cho phù hợp nhất

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status