Feb 8, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 82 Comments

Bài 3: TÀI VÀ THẦN TÀI

Bài 3: TÀI VÀ THẦN TÀI Mỗi lần khai hội tâm linh thì y như rằng các bậc thánh thần “lâm nạn”. Đang yên vị trong tư thế bề trên, các vị bỗng dưng bị khách thập phương đút, nhét, dán tiền lẻ vào bất kỳ chổ nào có thể. Đây gọi là tệ nạn “đút lót” thánh thần mà tác giả A. Sáng của báo Tuổi trẻ và Đời sống gọi là “sự suy đồi về văn hóa tâm linh”. ĐỪNG LẤY BỤNG TA SUY RA BỤNG NGƯỜI                    Dốt nát về văn hóa tâm linh, khách thập lại ngùn ngụt lòng tham nên sử dụng thói quen người đời áp đặt lên các vị thánh thần. Đó là tệ “đút lót”, “hối lộ” bằng tiền! Họ nghĩ rằng “ở dưới sao ở trên vậy” nên đem tiền vung vãi vào cửa tâm linh, những mong thánh thần nhận tiền mà chiếu cố đến họ.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status