Jul 15, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 43 Comments

Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ

Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG  Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH  CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG Bài 3:  UY LỰC TỪ THÔ ĐẾN TẾ Qua 2 bài luận giải về tướng trạng và mối tương quan giữa nguyên tố thô và vi tế, giờ đây chúng ta bước qua một phạm trù khác: “uy lực”. Sự kích hoạt nguyên tố thô và tế tạo ra năng lượng. Con người vận động cơ thể tạo ra năng lượng thô để đi, đứng, nằm, ngồi. Từ ý thức nghiêm túc họ có được tướng đường bệ trong dáng đi (đối với đàn ông), dáng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status