Jul 15, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 38 Comments

Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ

Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG  Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH  CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG Bài 3:  UY LỰC TỪ THÔ ĐẾN TẾ Qua 2 bài luận giải về tướng trạng và mối tương quan giữa nguyên tố thô và vi tế, giờ đây chúng ta bước qua một phạm trù khác: “uy lực”. Sự kích hoạt nguyên tố thô và tế tạo ra năng lượng. Con người vận động cơ thể tạo ra năng lượng thô để đi, đứng, nằm, ngồi. Từ ý thức nghiêm túc họ có được tướng đường bệ trong dáng đi (đối với đàn ông), dáng


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status