Aug 13, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 77 Comments

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình) Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình) Có một lần trò Mật Bản và Mật Thanh ở Vĩnh Long hỏi: “ Một vị sư nói trì niệm thần chú Mani (Ommani padme hum) phải thêm chữ Hrih nữa mới được linh nghiệm, phải không thưa Thầy?”. Gần đây nhất trò Thiện Hồng cũng hỏi câu tương tự. Lại có đạo hữu ở tp Hồ Chí Minh tên là Ngọc cho biết, có những vị sư ở tinh xá L. Q đặt chuông trên đầu người bệnh bị vong nhập, niệm lớn Đại bi thần chú, làm vậy có đúng không? Rồi có một trò hỏi, trước lúc niệm chú Đại bi cần nín thở rồi khi niệm liền thở ra, tùy theo hơi dài hay ngắn mà nín thở 1 lần hay nhiều lần, có phải không Thầy?


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status