Feb 7, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 81 Comments

Bài 4: TÀI VÀ THẦN TÀI

Bài 4: TÀI VÀ THẦN TÀI

      Bàng bạc trong 3 bài viết về tài và thần tài, tôi cũng đã đề cập qua những đối tượng được thờ cúng và tôn kính theo tín ngưỡng dân gian, hầu như tất cả đều khởi nguồn từ sự tham lam, mê muội, sợ hãi.  Do đó, mọi sự đương nhiên chỉ còn lại hậu quả vì nhân nào quả ấy!

Thờ cúng tâm linh là một nghệ thuật bởi vì người ta tôn trí chỗ thờ trang trọng, đẹp mắt. Ngay cả những phẩm vật cúng dường cũng được sắp xếp theo một hình thức đặc biệt và trang nhã nhất, ngõ hầu tăng thêm phần tôn kính từ người cúng kiếng. Mặt khác, thờ cúng tâm linh là một phương pháp bởi vì người ta tiến hành trình tự từng giai đoạn trong phần đầu, phần giữa, phần cuối. Đã là phương pháp thì có đúng sai, tinh giản hay phức tạp. Chẳng hạn như trong dân gian người ta thực hiện một số nghi lễ khi xây nhà như (1) Lễ bình cơ (2) Lễ trúc cơ (3) Lễ phạt mộc (4) Lễ định tảng (5) Lễ tàng giá (6) Lễ thượng lương (7) Lễ nhập trạch (8) Lễ động sàng (9) Lễ tân gia (10) Lễ hoàn công (11) Lễ an cư (12). Rồi chưa hết đâu, người ta còn chọn ngày lành tháng tốt như (1) Chọn ngày động thổ (2) Chọn ngày xây móng nhà (3)Chọn ngày khởi công (4) Chọn ngày dựng cửa (5) Chọn ngày xây trụ nhà (6) Chọn ngày dựng xà nhà (7) Chọn ngày lợp mái nhà (8) Chọn ngày tu sửa nhà.

Kể sơ sơ có 12 lễ, và 8 cách chọn khi làm nhà. Mỗi lễ tốn một số phẩm vật, cũng đã ngốn gần hết tiền xây nhà, chưa kể chi phí nhờ thầy bói, thầy phong thủy, thầy chùa xem ngày, giờ, cách thức.. Nếu gia chủ làm ăn phát đạt thì không sao, nếu bán buôn ế ẫm, gia đạo bất hòa, huynh đệ mâu thuẩn, thầy bói liền đổ thừa là chưa đủ thành tâm, chọn sai lễ vật, ngày tháng không đúng sao hạn (!). Gia chủ nghe phán mà rợn người dựng tóc liền cầu cứu thì thầy liền dựng trò (1) giải hạn (2) nhương sao (3) cúng cô hồn (4) bố thí phóng sanh…

Thực ra, trong tuần tự thực hiện nghi lễ qua quá nhiều khâu ai mà không sai sót, đây là cớ đổ thừa để lý giải tại sao gia chủ thất bại. Còn thành công ư? Vẫn có nhiều khâu mà gia chủ làm sai trong quá trình diễn ra nhiều lễ, nhưng thầy bói không nói gì. Điều nầy tố cáo sự ngụy tạo, ma mỵ, lường gạt của kẻ buôn thánh bán thần, chỉ tội nghiệp cho người đời cứ khư khư ôm theo truyền thống “xưa sao nay vậy”. Nếu thực sự mấy gã thầy bói, phong thủy hiểu biết cơ trời, mệnh đất thì sao chiêm tinh gia Huỳnh Liên nổi tiếng trước 1975 lại bị bọn cướp giết hại ngay trong nhà mình? Nếu biết chọn ngày tốt, tháng lành, cục đất, con suối, long mạch thì những gã phong thủy, tử vi, bói toán đa số trở thành đại gia hết sao? Thực tế không phải vậy! Trong kinh “Bát vương” Phật dạy rằng ngày nào cũng tốt, chỉ có nhân quả là được chỉ ra tốt xấu do bởi chính con người gây tạo, chứ không có ngày lành tháng tốt nào được ảnh hưởng bởi sao trời (tinh tú), bởi gió nước (phong thủy), bởi mạch rồng (long mạch)…

theo quan kiến Phật môn, không nên thờ thần tài và các quỷ thần, thiên địa khác

Thế gian thường va chạm trái ngang trong hiện hữu cuộc sống, từ đó họ suy ra những ước lệ như “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” vì “đất có Thổ công, sông có Hà Bá”. Từ cõi nhân sinh họ lại “lấy bụng ta suy ra bụng người” cho nên quả quyết “dương sao âm vậy”(!). Những điều như vậy lưu truyền từ đời nầy qua đời khác, trở thành tập tục, luật lệ, nếu hay với thế gian, người ta cho là phong tục, nếu dở người ta cho là hủ tục.

Đứng trên quan kiến Phật giáo, tất cả truyền thống đó được gọi là vô minh bởi vì “Chưa đắc thánh quả thì không nên tin vào tâm ý của mình” (trích kinh Tứ thập nhị chương). Vô minh đừng hiểu lầm là ngu muội, mà nên hiểu rằng vô minh là những gì không đem lại giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đạo Phật không bài bác truyền thống dân tộc, chỉ những luật lệ, tập tục nào làm hại mình, hại người, gây tạo ra nghiệp xấu là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hại người, lạm dụng các chất các thứ gây nghiện…; thì người Phật tử nhất định không làm theo! Có được truyền thống giác ngộ được soi chiếu từ ánh sáng giải thoát mà đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni đã lưu xuất bởi Phật tâm của Ngài; là người con Phật chúng ta đi theo con đường của Ngài đã chỉ, làm theo những gì Ngài đã dạy, tránh làm những gì Ngài đã khuyến cáo.

Trở lại vấn đề thờ cúng, Phật đã chỉ dẫn rõ trong kinh “37 phước báu chân chánh” (Chân phước): “ Kinh những ai đáng kính, thờ những bậc đáng thờ. Đó chính là chân phước”. Là Phật tử thì chúng ta kính ai? Đó là những thiện tri thức, những huynh đệ Kim cương (những Phật tử giới đức), cha mẹ và những vị trời, thần thiện, quỷ thiện, rồng.. Kính có nghĩa là giữ lễ với họ, không thể hiện thái độ mạo phạm, xúc phạm đến họ một cách vô cớ trong hành vi thân, ngữ, tâm. Tuy nhiên, nếu nói rằng thờ  họ thì không nên. Bởi lẽ Phật tử là người có giới đức, là người con của bậc Giác ngộ, cho nên thì chỉ thờ Phật, Bồ tát, Hiền, Thánh tăng, là đại diện cho sự giải thoát.

Chữ “thờ” thường đi đôi với “cúng” gọi là thờ cúng. Có nghĩa là có thờ thì có cúng. Mặt khác có thờ cúng thì có lễ lạy. Do vậy, mỗi khi cử hành lễ thờ cúng bậc nào đó người ta thường cúng kiếng lễ vật, quỳ lạy thành tâm. Trong kinh điển thường mô tả những vị tăng ni, cư sĩ, Quốc vương, đại thần, thường lễ lạy và đi nhiễu 3 vòng quanh Kim cang tòa của Đức Phật. Trong kinh cũng chưa hề có dòng chữ nào kể lại những vị tăng, ni, cư sĩ lễ lạy những vị khác, ngoài Đức Phật và các vị A la hán.

Chữ “thờ” trong tiếng Việt kết hợp với chữ “tôn”, nên có động từ “tôn thờ”. Điều nầy hàm ý là chúng ta khắc sâu hình ảnh ai đó trong tâm tưởng, nguyện noi gương vị ấy trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm. Do vậy, suy ra chúng ta chỉ tôn thờ Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Thánh giả. Lúc bấy giờ chữ “tôn thờ” đồng nghĩa với “quy y”. Thánh giả Thogme Zangpo khẳng định: “Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm sao những vị Trời phàm tục có thể hộ tri cho ta được. Nếu có quy y thì hãy quy y Tam bảo, nơi nương tựa chân thật của những ai tầm cầu giải thoát” (trích 37 pháp hành Bồ tát đạo).

“Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính”

Chữ “thờ” thường kết hợp với chữ “cúng” nên gọi là “thờ cúng”. Như vậy, bên trong thì ta tôn thờ, bên ngoài thì cúng kiếng, gọi là hợp nhất thân tâm. Nếu cúng thì đối với bậc giải thoát, chúng ta cúng nhiều bao nhiêu cũng tốt, ít bao nhiêu cũng được. Quan trọng là nơi tấm lòng “tôn thờ” của ta bởi lẽ các bậc giác ngộ không đặt nặng vấn đề ăn và uống nếu các Ngài còn tại thế. Còn như các ngài đã nhập Niết bàn thì cúng dường phẩm vật của chúng ta không thể thay thế thiền duyệt thực của các Ngài. Điều cảm nhận gần gũi, thân thiết từ các Ngài là nỗ lực thực hành giáo pháp của chúng ta. Đây là phương tiện nối kết tuyệt hảo.

Do vậy, dựa trên quan kiến Phật môn, tôi xác quyết rằng không nên thờ thần tài và các quỷ thần, thiên địa khác. Đây là tín ngưỡng dân gian, gây tạo nghiệp xấu vì khởi nguồn từ tham, sân, si. Vì không thờ nên không phải cần cúng kiếng và tôi khẳng định rằng các vị quỷ thần thiên địa tự bản thân họ hiểu vị trí của mình ở đâu so với người con Phật giới đức, nên tuyệt đối họ không muốn mình thờ cúng, lễ lạy họ. Vô tình thiếu hiểu biết mà mình gây tổn phước cho họ, đó là do từ bi mà không có trí huệ sinh ra hậu quả.

Do những thờ cúng bất chánh kiến như vậy, những người ngoại đạo không hiểu thấu đáo đạo Phật nên tỏ thái độ dè bĩu, xem thường, đánh đồng đạo Phật chân chính với tín ngưỡng dân gian vốn phần nhiều là sự mê tín . Do vậy, người con Phật mà không biết thờ cúng lễ lạy, vô tình gây nhân phỉ báng chánh pháp, đọa vào địa ngục. Cuối cùng tôi kết luận bài này bằng một huấn thị của Đức Phật: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy!”.

THINLEY NGUYÊN THÀNH

—————-

Bài 1: Tài và Thần Tài

Bài 2: Tài và Thần Tài

Bài 3: Tài và Thần Tài

Bài 4: Tài và Thần Tài

 1. Mật Trúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Bài pháp của Thầy là một tiếng chuông một lần nữa gióng vào tâm thức của những người con Phật trên con đường tu tập. Bằng sự phân tích một cách sâu sắc ý nghĩa của sự thờ cúng qua ngữ nghĩa phong phú của tiếng Việt mà chúng con ngày càng thêm tín tâm vào con đường hành trì mà Thầy đã chỉ dạy. Chúng con hiểu rằng, ngoài việc cúng dường phẩm vật của thế gian thì sự giữ giới và hành trì đúng theo lời Phật dạy là phẩm vật cao quý nhất mà chúng con nên kính dâng lên chư Phật và Bồ tát.
  Nguyện cho các chúng sanh thấu hiểu được điều này và lựa chọn được cho mình một sự thờ tự đúng đắn.
  • nguyenthanh says:

   Đúng vậy!Lành thay sự am tường của Mật Trúc về phương diện tâm linh này!

 2. Chúng con vui mừng được Thầy chỉ dạy tường tận việc “tôn thờ” và “thờ cúng” như thế nào để tiếp cận giác ngộ. Nếu những việc này biến thành hoạt động mê tín thì ta mãi trôi lăn trong lục đạo luân hồi, còn nếu chuyển hóa thành hoạt động tâm linh thực hành Phật pháp thì sẽ sớm từ bỏ tham si cập bờ giải thoát. Nguyện cho những ai có duyên lành đọc được bài này đều thành tựu chánh tư duy nhằm lợi mình lợi người, lợi cả chúng sanh. Om Ah Hum.
  Chúng con kính đảnh lễ THẦY.
 3. Mật Ngộ says:
  Kính bạch Thầy!
  Những lời dạy của Thầy đã giúp cho chúng con hiểu sâu sắc hơn về việc tôn thờ và thờ cúng như thế nào cho đúng Pháp. Nguyện cho chúng sanh có thể nhận dược những cam lồ này để thoát khỏi sự vô minh, vốn là nguyên nhân khiến họ lăn trôi trong lục đạo luân hồi.
  Con cầu nguyện đến vị Thầy tâm linh, mong cho tất cả chúng sanh có duyên lành sẽ được gặp và luôn thấm nhuần trong những cam lồ như thế.
 4. Mật Ngã says:
  Bài của Thầy viết hay quá!Thật rõ ràng,chi tiết,cụ thể.Nếu con không phải là học trò của Thầy con cứ nghĩ Thầy là Thầy pháp,Thầy phong thủy.Hi..hi..
  Hiện giờ có nhiều người không biết nên sanh ra sợ hãi lo lắng thờ cúng lung tung,tà kiến để gia đạo được bình an hoặc để được may mắn…nhưng những việc làm đó chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ hao tài tốn của.Con nghĩ rằng dù là người Phật tử hay không là Phật tử nên tin vào nhân quả và lo sự nhân quả (sẽ không làm những việc bất thiện)thì sẽ tốt hơn tin vào những ông Thầy pháp,Thầy phong thủy.Người tin vào nhân quả thân tâm sẽ được an lạc mà lại không hao tài,tốn của vào những việc “Thờ cúng”vô ích.Chẳng hạn như con từ khi biết đến chánh pháp,được sự chỉ dạy của Thầy,hiểu và tin nhân quả nên con đã biết bằng lòng,chấp nhận những gì trong cuộc sống này dù là không tốt,không may mắn.Đôi khi con cũng có phiền não nhưng chúng chỉ thoáng qua rồi thôi chứ không phải đè nặng trong tâm trí con như trước đây.Và con nghĩ rằng không gieo nhân nào tốt bằng nhân Phật pháp.Vì Phật pháp luôn đem lại lợi ích hiện tại và lâu dài cho chúng sanh.Con cũng cầu mong cho chúng sanh sẽ sợ và tin nhân quả để thân tâm được an lạc,hạnh phúc.Om Ah Hum!
 5. matthang says:
  Con cầu nguyện tất cả những ai có duyên lành đọc được những dòng pháp nhủ của Thầy thì tâm trí khai mở thoát khỏi màn đêm vô minh .Đạt được hạnh phúc phật tánh. Om Ah Hum
 6. Chúng con cảm đội ơn Thầy đã từ bi ban pháp nhũ!

  Cầu mong chúng con và tất cả chúng sanh luôn có được nhân lành nghe pháp, tin và hiểu sâu những pháp ngữ của Thầy, chư Phật, Bồ tát, Thánh chúng để từ đó không còn mê lầm nhân quả, không còn gieo nhân phỉ báng các Ngài mà gánh nhận những trái quả khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da giang giai loi day cua duc Phat ‘Tin ta ma khong hieu ta la phi bang ta vay’.La nguoi tu Phat ,la mot Phat tu ta chi tho nhung bac giac ngo Phat, Bo Tat, Hien ,Thanh Tang la nhung bac dai dien cho su giai thoat.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  OM Ah Hum.
 8. Ngocanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Đọc xong bài này đã mấy ngày,hôm nay con đọc lại lần nữa rồi comment cho Thầy. Con làm nghề nên nhà thờ Thần Tài,Thổ Địa. Cứ vài hôm có khách làm rồi lại vài hôm không có,những ngày không có con khấn xin cho con có khách để có tiền trả nợ,thì không bao giờ có .Dẫu cho có thành tâm đến bao nhiêu,nhưng nếu lời xin có đi kèm với lời hứa sẽ có heo quay thì ít nhiều gì cũng được giải quyết.Nhưng với hoàn cảnh khó khăn mượn trước trả sau,ngày nào cũng xin rồi cũng mua heo quay ,con đâm ra ngại với quán cơm mà con mua heo quay .Khi lần đầu được đọc bài này con đã hiểu ra .Hoá ra là đây mà mình không biết cứ đặt câu hỏi tại sao .Biết vậy nhưng con vẫn để im ,giờ thì không thân cận xin xỏ nữa .Nhưng cũng chưa có biện pháp gì vì con chưa được quy y Thầy.và cũng không hề có khách khứa gì cả.Nếu bình thường con đã rất sốt ruột lo lắng cho sự vắng khách nhưng giờ đây ngồi viết những dòng này con tin rằng mình đã được Thầy dìu đi trên con đường Chánh pháp
  Kính Thầy
 9. hoptrung says:
  Kính bạch Thầy !
  Đọc xong các bài viết của Thầy về quỷ sự .Thần tài con thầm nghĩ trong số học trò của Thầy từ xưa đến nay có lẽ chẳng có ai có cuộc sống nhiều chứa tà kiến như con.
  Không hiểu truớc đây ( khi chưa găp Thầy) con bị loại ma nào quấy phá mà cuộc đời con luôn bị ám ảnh với các giấc mơ.Lúc thì là chuyện của nguời này mai là chuyện sẽ xảy ra với nguoi khác .Điều đáng sợ là dù con nói ra hay im lặng thì mọi việc rồi cũng sẽ xảy ra như thế.Lắm lúc làm con rất hoang mang vì bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao mà giúp cho ai đuợc ? Mà nếu muốn giúp thì làm sao để giúp và giúp bằng cách nào đây ? Là một nguời khá cứng đầu nên khi ai đó khuyên thờ Thần Tài Thổ Điạ con nói mình nghèo thờ mà không cúng thì không đuợc nên con không thờ.Măc dù trong mơ cứ bảo con thờ đi rồi họ sẽ cho con trúng số.Bẵng đi vài năm sau (năm 2013) khi con bắt đầu công việc mua bán thì giấc mơ lại có một vị Hoà Thuợng (có lẽ do con ma nắm đuợc tâm lý con hay nghe các vị hòa thuợng hơn )đưa cho con một bát nhang bảo ta cho con mang về tbờ thần tài thổ địa.Con có lên chùa hỏi Thầy và Thầy bảo nếu nguời ta đã báo như vậy con nên mua mang về chùa tụng kinh rồi cho ngay mùng 10 đưa về thờ.Làm một Phật tử ( cọng thêm các vị sư tà ) mà không hề có chút chánh kiến như con đã suy nghĩ sai lệch như vậy đó.Bây giờ thì con càng thấm lời dạy của Thánh Tăng ” Khi chưa đắc thánh quả A La Hán thì ta không đuợc tin vào tâm ý của mình.” Từ khi biết trang chanhtuduy và đuợc găp Thầy con như nguời bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài nhiều mộng mị.Con nghĩ mình cần chấm dứt ngay và luôn những suy nghĩ và việc làm tà kiến . Thái độ dứt khoát quay ngoắt 180 độ của con đã khiến cho một số bạn bè lo lắng bực bội và không ít nguời xì xào ” nay có lẽ nó bị điên ” Con không nói gì cũng không buồn không giận cứ tự cuời trong lòng mà nghĩ rằng : Giá như nhiều nguời cũng bị điên như mìnb bây giờ thì tốt cho họ hơn biết mấy! Luôn bị Khổ sở.dằn vặt trong hơn thua đuợc mất như họ thì làm sao hiểu duợc tâm trạng của nguời vừa đuợc thoát ra khỏi chỗ tối như mình.thôi đành tbuơng xót họ vì họ bây giờ cũng giống như mình ngày chưa hiểu gì về Đạo vậy !
  Dạ thưa Thầy !
  Con không biết nếu không đuợc gặp vị Thầy có trí hụe sáng suốt.từ bi như Thầy tbì cuộc đời con nó sẽ như thế nào và trôi giạt về đâu khi tâm tbức của con luôn bị khống chế .dẫn dắt bởi những giấc mơ huyền hoặc ? Khi đuợc Thầy chỉ điểm và con có thêm niềm tin mạnh mẽ vào Giáo Pháp của Đức Phật thì những trò mộng mị gần như đuợc chấm dứt .Con không phải suy nghĩ và lo lắng vì thấy những chuyện xảy ra cho nguời khác nữa.Ai cũng phải có trách nhiệm với chính mình trong vai trò nhân quả thì liệu những sự thần thông biết truớc nào có ích gì ?
  Đây là những suy nghĩ của con sau một thời gian đuợc ánh sáng Chánh Kiến mà Thầy mang lại con hoan hỉ vô cùng .Nhờ ơn Thầy con đuợc sống và có cách nghĩ của riêng mình không bị ảnh huởng vào các thế lực ngoại đạo tà kiến nữa.
  Con xin đảnh lễ Thầy .Con cầu chúc Thầy Cô sức khoẻ đuợc truờng thọ.Cầu cho Pháp Phật mãi mãi truờng tồn trên thế gian này
  Con xin kính lễ Thầy !.
 10. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong loạt bài trong chủ đề này rồi ạ.
  Con thật là hoan hỷ khi được gặp và theo Thầy học đạo, một vị Thầy đầy Trí Tuệ!

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 11. Thanh thuy says:
  Thua thay Con doc bai nay roi
 12. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con biết “tôn thờ” và “thờ tự” như thế nào cho đúng chánh Pháp .Con xin Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.om ah hum
 13. Minh Thiên says:
  Thưa Thầy con đã đọc loạt bài này rồi ạ!
 14. Minh Thiên says:
  Thưa Thầy con đã đọc loạt bài này rồi!
  Tuy nhiên, theo con nghĩ trong trường hợp vì thương xót các lòai chúng sanh đói khổ thì cúng cũng là một phương tiện bố thí, cũng là một cách nào đó thực hiện công hạnh. Trước đây có một lần con đi thăm Thiền viện Trúc lâm cũng thấy các sư cúng vào buổi trưa (chỉ một ít thực phẩm và nước).
  Xin Thầy giảng thêm về vấn đề này ạ!
  Kính Thầy!
  • nguyenthanh says:

   Thân gửi Minh Thiên!
   Câu hỏi không ăn nhập gì đến bài Tài và Thần tài. Trong bài chủ đích tác giả là đả phá tà kiến, đi đến kết luận là không nên thờ Thần tài, nếu đã Quy y Tam bảo. Còn trò hỏi về sự cúng thí cho chúng sanh đói khổ, nhưng Thần tài là quỷ thần oai đức được sung túc trong ăn uống, do vậy trò nên đặt câu hỏi riêng, tách khỏi bài Tài và Thần tài. Nếu trò hỏi những gì liên quan về Tài và Thần tài trong loạt bài này, Thầy sẽ trả lời. Vui lòng đọc kỹ để thỉnh vấn đúng trọng tâm!
   Mặt khác, trong cúng thí trò đưa hình ảnh của thầy tu Trúc Lâm thiền viện để bảo chứng cho sự đúng đắn về thờ cúng. Đây là quan điểm khinh suất bởi lẽ thầy tu Trúc L âm thiền viện không đại biểu cho chân lý, chỉ có những gì do Đức Phật, Bồ tát, Thánh chúng dạy trong kinh điển mới là chân lý giải thoát, chánh kiến Phật gia, ngoài ra, dù ai đó là bậc giáo phẩm nào đi nữa, cũng không nên vì thế mà lấy họ làm minh chứng cho chánh kiến. Đây là tinh thần tự chủ, độc lập trong bản lĩnh của người tu, không chấp nhận mọi hình thái tâm linh khác để không rơi vào trường hợp nô lệ tâm linh, được tuyên thuyết trong kinh Kalama. Cho nên Phật dạy hãy thắp lên mà đi với ngọn đuốc chánh pháp.
   Mặt khác, trò thỉnh nguyện tu học trên mạng theo tinh thần truyền pháp, dạy pháp của Mật gia Song Nguyễn nhưng lại đưa tấm gương của Trúc Lâm thiên viện, vậy Thầy không dám tiếp tục giáo huấn, mời trò qua Trúc Lâm thỉnh vấn. Giả sử trò đang làm việc ở công ty A, nay trò ngợi ca hoạt động của công ty B khi chưa hiểu thấu đáo về họ, liệu chừng khi biết được, ngài giám đốc nghĩ sao?
   Vài lời nhắc nhỡ, trò tự biết và hiểu phải nên điều chỉnh tâm thế của mình cho phù hợp.
   Thinley- Nguyên Thành

   • nguyenthanh says:

    Thầy cũng hoan hỷ khi thấy như vậy! Càng hoan hỷ hơn khi nghe Mật Diệu Hằng cho biết các trò nghiêm cẩn trong đi, đứng, ngồi dù ở nhà hay ngoài đường! Gắng lên,sẽ được đi Nhật Bản!

 15. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết số 4: TÀI VÀ THẦN TÀI. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên. Qua bài viết, con hiểu rằng Thần Tài là đối tượng không xứng đáng để người Phật tử phải thờ cúng. Người Phật tử thờ cúng Thần Tài thì âm đức, tổn phước, gây nhân phỉ báng Đức Phật và không có lòng từ bi với chúng sanh. Người thế gian thờ cúng Thần Tài vì tham lam, ngu si, gây nhân đọa vào ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta chỉ nên tôn thờ và thờ cúng: Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Thánh giả.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh biết “thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính”.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa Thầy bài này con đọc rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 17. Pham Hoang Huy says:
  Kính bạch Thầy
  Con cam tạ ân đức Thầy đã từ bi khai thị.
  OM MANI PADME HUM
 18. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc Bài 4 : Tài và Thần Tài.
  Suy nghĩ thấy buồn vì từ lúc đọc Tài và Thần Tài bài 1,cho đến bây giờ con vẫn chưa khuyên được bạn con bỏ đi sự thờ cúng đó (con và bạn con có cùng nhau làm 1 quán cafe nhỏ),mặc dù con cũng đưa bài viết cho bạn con đọc. Thế nhưng bạn con tuyên bố 1 câu muốn té ghế “thôi ai sao mình vậy đi”,đến ngày hôm nay đọc hết loạt bài Tài và Thần Tài con thật k biết phải làm như thế nào để dẹp bỏ câu “thôi ai sao mình vậy” của bạn mình.
  Thưa Thầy,đọc những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com con có nhiều thứ muốn được giải bài,nhưng vì không biết dùng câu từ như thế nào để nói hết suy nghĩ của mình,vì vậy đọc xong chỉ comment những câu rất ngắn gọn,bởi trong con có nhiều thứ còn “tà kiến” lắm.
  Con xin cám ơn những bài giảng của Thầy.
  Om mani padme hum.
  • Chánh Tri says:

   Không nên bỏ thần tài vì làm chung. Trò không tin có nghĩa là không thờ rồi! Còn bạn con muốn vậy thì để bạn ấy tự thắp nhang!

   • Đoàn Việt Huyền says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con xin nghe theo lời Thầy dạy bảo.
    Cầu chúc Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe vì lợi ít của mọi người,trong đó có con.
    Om mani padme hum.
 19. Mật Ngộ Tánh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm tạ công đức của Thầy đã viết loạt bài Thần và Thần Tài ạ. Loạt bài này và loạt bài Quỷ sự giúp chúng sanh khai thị, từ bỏ tà kiến, từ bỏ những suy nghĩ, hành vi mê tín dị đoan, vừa vô ích, vừa tổn hại phước đức. Con vô cùng tán thán những kiến giải của Đức Phật về hành vi, đặc điểm của các loài trời, quỷ, thần.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM.

  • Chánh Tri says:

   Thầy mừng vì trò đọc hết!

   • Mật Ngộ Tánh says:
    Kính Bạch Thầy,

    Các bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com đã giúp khai thi cho con nhiều điều về Phật pháp. Con sẽ nỗ lực đọc và nghe các bài giảng của Thầy để hiểu nhiều hơn về Phật pháp ạ.
    OM MANI PADME HUM.

 20. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy!
  con cảm tạ công đức của Thầy đã viết ,giảng. 4 Bài”TÀI và THẦN TÀI ”
  bài viết của Thầy giảng thật là rõ ràng chi tiết đem lại lợi lạc cho ,chúng sanh hiểu rõ hơn những sai lầm trầm trọng thờ cúng bất chánh kiến.bởi khởi nguồn từ tham lam, mê muội , sợ hãi. mê tín , lợi dụng vào việc tâm linh gạt người.dẫn đến hậu quả hại mình hại người.
  Các Đạo huynh Mật Thủy . Mật Hải. Đạo Huynh Mật Nga, Mật Đường . theo gương Vị Thầy y giáo phụng hành đã có sự thay đổi thăng tiến rõ ràng.
  con Cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiêu rõ hơn “Tôn thờ và thờ Tự ” như thế nào cho đúng chánh pháp. ( Thờ những Bậc đáng Thờ, Kính những Bậc đáng kính).
  con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì Lợi lạc của Tất cả chúng sanh.
  cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 21. Mật Nguyên Bích says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm ơn Thầy chỉ dạy, con đã đọc xong 4 bài “TÀI VÀ THẦN TÀI” Thầy phân tích rất sâu sắc con thấy được câu trả lời về “tôn thờ” và “thờ cúng”. Cứ đầu năm thì không chỉ người dân buôn bán mà cả các cơ quan, đoàn thể cũng “du xuân” nơi Đền, Phủ,…nhưng kết quả thì không hơn gì nếu không muốn nói giảm đi. Có lần con cũng đi du xuân đến Bái Đính (Ninh Bình) với cơ quan cả đoàn lên cúng “thần tài” nhưng lúc đó con không hiểu sao lại không lên tuy lúc đó không có câu trả lời vì sao (?). Giờ thì con hiểu rõ rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy,

  Mong có nhiều người may mắn thấy được những phân tích chính xác này để sớm thức tỉnh.

 22. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong 4 bài Tài và Thần tài, con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu hơn về sự thờ cúng không đúng của nhân gian và đặc biệt là của người Phật tử khi đã quy y Phật thì không nên lễ lạy thờ cúng thiên, thần , quỷ , vật.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 23. Nguyễn Quốc Thái says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Om Mani Padme Hùm.
 24. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết rất lợi lạc, qua bài giúp con hiểu là Thần tài là quỷ thần oai đức, người con Phật ko nên thờ cúng, lễ lạy vì vô tình gây tổn phước cho thần tài và cũng vô tình gây nhân phỉ báng chánh pháp sẽ đọa vào địa ngục.
  Bên cạnh đó con hiểu là người tu Phật chỉ nên tôn thờ Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Thánh giả.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu về tài và Thần tài.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani Padme Hum
 25. Thanh Vân says:
  Thưa thầy, con đã đọc xong bài rồi ạ, loạt bài rất hay và dễ hiểu đối với học trò mới như con. Vậy là nếu được đọc được thầy diễn giải cặn kẽ thì vô hình chung con sẽ vẫn đi cầu tài, cúng thần tài và khởi sinh lòng tham gây ra hậu hoạ khôn lường. Con cảm thấy mình hết sức may mắn vì mỗi ngày trôi qua khả năng đọc hiểu các bài giảng lại dễ dàng hơn, nhất là các bài viết mang tính thực tế cao như loạt bài này.
  Con kính lễ Thầy ạ.
 26. Đặng văn đức says:
  Con kính bạch Thầy Cô.
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài giảng pháp giảng đạo của Thầy Cô.
  Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được nhiều về phong tục thờ cúng với và TÔN THỜ là sao! Con cảm tạ ơn Thầy Cô.
  Đã khai thị cho con thông qua bài giảng của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sang
  Con xin phép thầy cho con đọc tiếp bài giảng của Thầy ạ.
  Om mani par mehum
 27. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc hết bốn bài giảng của Thầy về “Tài và thần Tài”. Con cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Dạ thưa Thầy, trong thời gian ngắn được đến với trang chanhtuduy.com và đọc các bài giảng của Thầy con đã có niềm tin không thể lung lay là “Kính các bậc đáng kính, thờ các bậc đáng thờ”.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum
 28. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc hết bốn bài giảng của Thầy về “Tài và thần Tài”. Con cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Dạ thưa Thầy, trong thời gian ngắn được đến với trang chanhtuduy.com và đọc các bài giảng của Thầy con đã có niềm tin không thể lung lay là “Kính các bậc đáng kính, thờ các bậc đáng thờ”.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum
 29. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ả
  Qua bốn bài nói về ” Tài và Thần Tài” cho con hiểu được ” Thất thánh tài” chúng con phải tự thân rèn luyện mà có được. Cùng với ” Kính những bậc đáng kính, Thờ những bậc đáng thờ “. Bên cạnh đó đã là con Phật trước hết phải chuyển tâm theo con đường chánh pháp
  Om mani padme hum
 30. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này.
  Con cầu nguyện sức khoẻ đến Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum!
 31. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 32. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài 4 TÀI VÀ THẦN TÀI rồi thưaThầy. Con hoan hỷ khi đọc được loạt bài viết quý báu của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Qua những lời giáo huấn của Thầy con có được sự nhận thức về những tập tục vô minh đã ăn sâu vào tâm thức chúng sanh, như lời Thầy dạy, ” vô minh ” không phải là ngu muội, mà nên hiểu rằng vô minh la những gì không đem lại giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy từ bi đã có những luận giải cặn kẽ, những dẫn chứng xác thực để cho người học trò sơ phát như con chập chững bước vào con đường học chánh Pháp nhà Phật, bằng phương pháp sư phạm thiện xảo của Thầy, với trí nhớ hạn hẹp của con, con cũng một phần nào từng chút, từng chút một thẩm thấu vào tâm con điều gì là đúng chánh Pháp, điều gì là sai chánh Pháp. Chúng con được soi chiếu từ ánh sáng chánh Pháp thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, chúng con nhận thức được Đạo Phật là hành trình Giác ngộ, để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con tự hào là người học Phật, là người con Phật trong tương lai, con sẽ học và đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ ra, làm theo những gì Đức Phật dạy, con sẽ tránh những điều mà Đức Phật đã khuyến cáo. Con sẽ không thờ cúng lễ lạy (Thiên, thần, quỷ vật) Con sẽ từ bi với họ để tránh cho họ bị tổn phước, và bản thân con cũng không bị tổn phước.
  Như lời Đức Phật đã dạy ” Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy ”
  Con kính lễ tạ ơn phước của Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện cho Thầy cô được mạnh khỏe, trường thọ trụ thế lâu dài vì chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho con được Thầy từ bi cùng với Đức Bổn Tôn, Dakini gia hộ cho con khai tâm mở tuệ cho con, tâm luôn tĩnh, tăng thêm trí nhớ, giảm bớt sự quên, để con có thể tiếp nhận được thật nhiều lượng kiến thức mà Thầy dạy.
  OM MA NI PADME HUM.
 33. Phạm Thị Ninh Chi says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con cảm ơn và chúc sức khỏe thầy ạ.
 34. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con Mật Bảo Châu ( Nguyễn Bảo Châu ) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum.

 35. Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Om mani padme hum

 36. Mật Khánh Tâm says:

  Kính thưa Thầy con đã đọc loạt bài viết ” Tài và Thần tài” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 38. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 4: TÀI VÀ THẦN TÀI.
  Con hoan hỷ với những luận giải của vị Thầy về tôn thờ. Có thờ thì có cúng, có cúng sẻ có lễ lạy, là người con Phật không được thờ : thiên, thần , quỷ , vật càng không được lễ lạy họ tránh mất phước đối tượng lễ lạy mà gây nhân xấu để rơi vào các cõi thấp.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường tồn vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 39. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ạ.
 40. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc hết loạt bài Tài và Thần Tài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 41. Đinh Trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 42. Trần Mỹ Hoa says:
  Kính bạch Thầy
  Con tên là Trần Mỹ Hoa
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy , con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ ạ
 43. Phạm văn Hưng says:
  Kinh Bạch Thầy con đã đọc rồi ạ. Cám ơn Thầy chúc Thầy thượng thọ
 44. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 45. Mạc Thị Linh says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ah
  Con cảm ơn những lời chủ dậy hữu ích của người ah
 46. Lê Thịnh says:

  Kính bach Thầy !
  Con hoan hỷ đọc bài rồi ạ
  Con tạ ơn Thầy

 47. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con xin cảm ơn Thầy đã giác ngộ cho con hiểu rằng bấy lâu nay sự mù quáng khi cho rằng tục thờ cúng đánh đồng với đạo Phật. Người con Phật chân chính phải hiêủ nên thờ ai và nên kính ai.
  Cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh!

 48. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bai viết rồi ạ.

  Con xin Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!!

 49. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc bài rồi ạ ! Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con

  Con xin cầu nguyện :

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp !

  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác xin để tâm đến con !

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguỵen cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum !

 51. Mật Định Cảnh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Oh mani padme hum.

 52. Mật Định Cảnh says:

  Thưa Thầy!

  Gần đây con có một số công việc gia đình chưa thông. Con xin Thầy từ bi tha tội cho con không thường xuyên lên chanhtuduy.com

  oh mani padme hum.

 53. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân (Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc xong bài 4: Tài và Thần Tài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con qua bài viết này đã giúp con hiểu được rằng Thần Tài là một đối tượng không xứng đáng để người Phật tử phải thờ cúng. Người Phật tử thờ cúng Thần Tài thì âm đức, tổn phước gây nhân phỉ báng Đức Phật và không có lòng từ bi với chúng sanh. Người thế gian thờ cúng Thần Tài vì tham lam, ngu si. Vì vậy chúng ta chỉ nên tôn thờ và thờ cúng: Đức Phật, Bồ Tát.

  Cầu Nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh  biết thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính.

  Om mani padme hum.

 54. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy! Con Mật Giác Vân ( Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc bài 4 Tài và Thần Tài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho xon hiểu được việc “Tô  thờ” và ” Thờ cúng” như thế nào. Nếu những việc này biến thành hoạt động mê tín thì ta sẽ trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi, nếu chuyển hóa thành hoạt động tâm linh thực hành Phật pháp thì sẽ sớm từ bỏ được tham si. Cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum.

 55. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Lưu Thủy( Nguyễn Thị Chinh) đã đọc xong bài này rồi ạ,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con, qua bài viết của Thầy con hiểu chúng ta không nên thờ thần tài trong nhà.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum!

 56. Hà Lê says:
  con  muốn đăng nhâp đọc bài thì làm sao?
  • Nguyên Thành says:

   Mục ” Bài mở” có đọc tự do 100 bài. Trò đừng vội! Đọc và comments hơn 30 bài, trò hiểu được chanhtuduy.com thì lúc ấy sẽ chưa muộn. Lần sau, trò nên viết nghiêm túc hơn có chấm, có phẩy. Có thưa, có gửi!

 57. Kính bạch Thầy,

  Đọc phần kết của chuỗi bài: TÀI VÀ THẦN TÀI con đã hiểu rõ hơn về vô minh, thờ cúng và tôn thờ theo quan kiến đạo Phật. Con hiểu rằng vô minh bao gồm những truyền thống đi ngược lại quỹ đạo giải thoát, không đưa đến chấm dứt đau khổ trong luân hồi sanh tử. Còn thờ cúng và tôn thờ là khi người con Phật bên ngoài thì cúng kiếng, lễ lạy linh ảnh, ngẫu tượng Phật, Bồ tát; bên trong nguyện noi theo tấm gương dũng mãnh của các ngài mà tinh tấn thực hành pháp, làm lợi lạc cho bản thân và tha nhân. Với các đối tượng khác: thiên, thiện thần, v.v…chúng ta chỉ giữ lễ với họ, không thể hiện thái độ mạo phạm trong hành vi thân, ngữ, tâm, càng không thờ cúng họ.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tat cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM.

 59. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum!

 60. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài này rồi, con cảm ơn Thầy ạ.
 62. Lê Ngọc Anh says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong 4 bài”Tài và Thần Tài” , con mong chanhtuduy.com như con gió mát lành mang những lời huấn thị của Thầy đến với mọi chúng sanh để xua đi bóng đêm vô minh.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

 63. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc Bài 4:”Tài và thần tài”. Bài pháp của Thầy giúp chúng con và bạn đọc hiểu được những đối tượng được thờ cúng và tôn kính theo tín ngưỡng dân gian vốn phần nhiều là sự mê tín, hầu như tất cả đều khởi nguồn từ sự tham lam, mê muội, sợ hãi và đương nhiên sẽ là quả xấu vì nhân nào quả ấy. Người con Phật chỉ tôn thờ Đức Phật, Bồ tát, Thánh tăng, Thánh giả.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 64. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con  hoan hỷ cả tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được các đối tượng thờ cúng và tôn kính theo tính ngưỡng dân gian hầu như tất cả đề khởi nguồn từ sự tham lam, mê muội, sợ hãi vì thiếu chánh kiến.

  Trong tâm linh, thờ cúng là một nghệ thuật bởi nơi thờ được tôn trí đẹp nhất, phẩm vật được xắp xếp theo  hình thức đặc biệt và trang nhã nhất, quy trình tiến hành cũng có phương pháp tinh giảm hay phức tạp nhất định.

  Ở thế gian, do vô minh nên việc thờ cúng thường theo sự ước lệ như kiểu truyền thống, lấy bụng ta suy ra bụng người  dẫn đến hình thành nhiều phong tục nếu họ cho là tốt, và nếu dở thì cho đó là hủ tục. Nhưng tựu chung lại những truyền thống ấy do những người thế gian lập lên nên vẫn là vô minh vì không đưa đến được giải thoát, chưa kể là “tự tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) vì họ vẫn là người thường.

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ rõ bằng dẫn chứng “37 phước báu chân chán” (Chân phước) Đức  Phật đã dạy : Kính những ai đáng kính, thờ những bậc đáng thờ. Đó chính là chân phước. Là Phật tử thì chúng ta kính ai? Đó là những thiện tri thức, những huynh đệ kim cương (những Phật tử giới đức), cha mẹ và những vị trời, thần thiện, quỷ thiện, rồng…Nghĩa là chỉ giữ lễ với họ, không thể hiện thái độ xúc phạm, mạo phạm vô cớ trong các hành vi thân ngữ tâm. Còn Thờ thì người con Phật chỉ thờ Phật, Bồ Tát, Hiền thánh tăng..là đại diện cho giải thoát.

  Qua đó, con hiểu được việc thời cúng, hay tôn thờ trong đạo Phật với người Phật tử chỉ nên tiến hành theo đúng đối tượng. Vì thánh giả Thogma Zangpo đã khẳng định “bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm sao những vị Trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được. Nếu có quy y thì hãy quy y Tam bảo, nơi nương tựa chân thật của những ai tầm cầu giải thoát”(trích 37 Pháp hành Bồ tát đạo).Đồng thời, là người con Phật thì tuân theo lời Đức Phật dạy vì Ngài là bậc tỉnh thức. Còn các truyền thống ở thế gian thường là từ vô minh nên chỉ tạo nghiệp xấu, khởi nguồn từ tham sân si nên không thờ nhưng vẫn cúng kiếng. Bản thân các quỷ thần thiên địa họ tự biết địa vị của bản thân so với người con Phật có giới đức. Nếu vì thiếu hiểu biết, mà ta thờ cúng lễ lạy họ vừa gây tổn phước cho họ vì từ bi mà không có trí huệ nên gây hậu quả, vừa tạo nhân tà kiến, vừa tạo cơ hội cho ngoại đạo đánh đồng đạp Phật với tín ngưỡn dân gian mê tín,  vừa phỉ báng chánh pháp và quả là đọa địa ngục. Vì Đức Phật đã dạy “tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc để cho chúng con và chúng sanh được hiểu rõ được tầm quan trọng của việc “thờ những bậc đáng thời, kính những bậc đáng kính”. Từ đó mà tri hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Đinh Thị Bình says:
  Kính Bạch Thầy.

  con đã đọc bài viết roi ạ

  con cảm tạ ân Đức Thầy cô ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status