Aug 23, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 68 Comments

Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY

Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG  Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH  CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY  Khi ta sử dụng năng lượng của nguyên tố thô hoặc tế hết công suất, sẽ tạo được uy lực. Uy lực bao gồm uy quyền, uy vũ, uy mãnh, tức là oai lực của người có quyền thế, người đạt trình độ võ thuật cao, người có sức khỏe vượt trội, thuộc bình diện nguyên tố thô. Còn uy nghiêm tức là oai lực của người đạo đức, đạo hạnh thuộc bình diện nguyên tố vi tế. Song,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status