Jan 18, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 57 Comments

Mật Linh Nguyên đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 5 (Phần 1): CHÂN DUNG MỘT VỞ TUỒNG BỘ PHÁI

ĐỐI LUẬN VỚI TIỀN SĨ THÍCH NHẬT TỪ – Chương V : Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên Chất Bài 5 (phần 1): CHÂN DUNG MỘT VỞ TUỒNG BỘ PHÁI   Trong kinh Tăng nhất A hàm ,  Đức Phật dạy về 5 loại người tà và những dấu ấn để nhận biết gồm có (1) đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ (2) không đáng cười mà cười (3) đáng khởi tâm từ lại không khởi tâm từ (4) Thấy lời lành không dời đến (5) làm ác không biết xấu hổ Người trước có nói rằng nói nhanh thì cắn phải lưỡi, đường đi hay tối nói dối hay cùng. Kẻ tà thì dù trang điểm cách nào trong hành trạng cũng sẽ phơi bày cái tà của họ ra. Và, trong một nỗ lực lấy bình phong là kinh Nguyên thủy để bài xích Đại


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status