Sep 15, 2020

Posted by in Giáo điển | 36 Comments

Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy y (Tám lối về Chân tâm): TĂNG LÀ THANH TỊNH, KHÔNG PHẢI CHIẾC ÁO, CÁI ĐẦU, Ở ĐÂU, ĂN GÌ…

Đây là lối về Chân tâm thứ 3 trong Bát pháp Quy y thuộc đệ nhất tâm pháp Thanh Trí. Toàn bộ ý nghĩa quy về một là sự thanh tịnh. Đối tượng tiêu biểu cho sự thanh tịnh được gọi là Tăng (Shanga), khác với sự mặc định lâu nay đó là những thầy tu đạo Phật mặc áo cà sa, cạo trọc đầu, cầm bình bát. Đức Phật định nghĩa tính chất thầy tu (tỳ kheo) trong thi kệ số 64 kinh Pháp cú như sau: Đích thực bậc tỳ kheo       Không phải đi khất thực Bậc tỳ kheo đích thực    Là sống theo giới luật Từ đây chúng ta được hiểu Tăng chúng là những vị người tu theo đạo Phật, lấy mục tiêu thanh tịnh (tâm tịnh trí thanh) là hướng phấn đấu ngang qua phương tiện giới luật. Tăng đoàn gồmĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status