Aug 15, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 56 Comments

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức) Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức) Kính bạch THẦY, Đọc bài 4 và bài 5 Thầy giảng tiếp về “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, nương vào trí tuệ Đạo sư, Bổn tôn, Dakini, con xin được tham gia thêm một số khía cạnh đồng quan điểm về những gì đã cảm nhận… Đối với hình thức “cao tăng thạc đức” có các biểu hiện từ nguyên tố thô: Hình tướng; Danh xưng;Giáo phẩm, Chức vụ, bằng cấp (đạo & đời)… Thật ra, bản chất những việc này rất tốt nếu hỗ trợ đắc lực cho việc giáo hóa chúng sanh, tựa như kinh Pháp Hoa thuyết Bồ tát Quán Thế Âm hiện thân là các thành phần xã hội khác nhau để độ mọi hạng người khác nhau theo cái “thích” của họ, ví dụ như người của xã


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status