Aug 16, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển, Trang chủ | 121 Comments

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Một số đạo hữu đến Mật gia Song Nguyễn cho biết họ đều trì tụng thần chú Mani bằng âm Hán Việt “Án ma ni bát di hồng” vì đã có trong Ngũ bộ chú. Có đạo hữu đặt niềm tin vào thần chú dài hơn là ngắn (tựa như Đại bi và Mani trong những thần chú do Bồ tát Quán Âm tuyên thuyết). Có đạo hữu thích trì tụng thần chú phổ quát hơn là thần chú ít được nghe như Chuẩn đề so với Mani ở quốc độ Việt Nam. Lại có những ý kiến cho rằng nên trì tụng theo Phạn âm tốt hơn là phiên âm từ âm Hán Việt như hiện nay, và cuối cùng họ cho rằng thần chú dài linh nghiệm hơn thần chú ngắn (!).

Những quan điểm nêu ra được tôi giải thích rồi, nhưng lời nói thì gió thoảng mây trôi, nên bây giờ xin được ghi lại những luận giải qua trang mạng này để bạn đọc tham khảo trong văn cảnh của chủ đề “Giáo pháp đúng, Phương pháp sai”.

Trước hết tôi xin kể một mẩu chuyện: Có nói rằng đương thời, cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cà phê tại một quán nhỏ trên đường Trần Quốc Thảo quận 3, tp Hồ Chí Minh. Ở đây, nhạc sĩ cùng vài bạn già cũng là dân âm nhạc, họ thầm tiếc từng nốt nhạc chưa chuẩn, mà sau bao tháng năm đến độ chín tài hoa mới nhận thấy được. Bài “Nỗi niềm hoa phượng” là một trong những trường hợp đó. Tuy nhiên, đến nay “nỗi niềm” ấy trở thành “ấn tượng khó phai” của người yêu nhạc, dù ai đó đủ khả năng nhận ra nốt nhạc nào đó chưa hoàn chỉnh trong bài này.

Tựa như một bản nhạc được hát quá nhiều lần;  càng qua nhiều năm tháng, giai điệu ấy ăn sâu vào tâm thức của người nghe, đến nỗi mới hát hai câu đầu, ai cũng biết đó là bản nhạc gì. Đương nhiên, lúc ấy người nghe  liền khởi phát tâm trạng theo cảm nhận nội dung truyền tải của bản nhạc. Đây là thành quả của bản nhạc, gọi là bất hủ với thời gian. Âm thanh thế gian mà còn tác động như vậy huống gì là thần chú, vốn là âm thanh tinh túy của vũ trụ?

Trong giai điệu có âm thanh, trong âm thanh có âm tiết. Cũng vậy, giờ đây xin hãy lưu ý về cách phát âm những câu, từ trong thần chú. Tùy theo quốc độ và dân tộc mỗi nơi có các đọc khác nhau. Ở nước ta người tu đọc “Án ma ni bát di hồng”, ở Ấn Độ- “Om mani padme hùm” (Um ma ni pat mê hùm), ở các nước hệ ngôn ngữ Latinh và Slave- “Om mani padme hum” (Um ma ni pét mê hùm), ở Tây Tạng- Um ma ni pê mê hum.

Thần chú Mani viết theo Tạng ngữ

Điều này không nên ngạc nhiên bởi vì ở các nước khác nhau người ta gặp những khó khăn khác nhau về cách phát âm. Thí dụ: Người Nga không phát âm được từ Hà Nội mà học đọc là Kha Nôi, người Anh, Mỹ không phát âm được nguyên âm đôi OUI (đọc là uy như từ uy nghiêm, uy lực tiếng Việt, và “uy” như từ “Vâng, dạ, ừ, đồng ý” trong tiếng Pháp. Ngay tại nước ta, người dân miền Tây không đọc được âm R, thay vào đó đọc theo âm G, tựa như câu “Bắt cá Gô (rô), bỏ vào Gỗ (rỗ)”, ở phía Bắc người dân một số vùng không đọc được âm L mà đọc thành N , tựa như câu: “Nâu nâu (lâu lâu) mới nhậu một nần (lần)”…

Thần chú Mani viết theo Tạng ngữ

 Tại sao đại sĩ Liên Hoa Sanh là người Ấn Độ chỉ dẫn người tu Tây Tạng mà để họ phát âm lệch chuẩn Phạn ngữ? Từ điểm tham chiếu này mới thấy được tấm lòng bi mẫn của đại sĩ Liên Hoa Sanh khi truyền pháp đã lưu ý đến tính “dân tộc”. Số là người Tạng khó phát âm chữ “pad”, chữ “hum” (họ đọc gần như từ “hong”).

Bằng pháp nhãn của mình, đại sĩ Liên Hoa Sanh nhận thấy được rõ nét đồ hình khẩu lực của người Tạng khi đọc “pê mê” trong toàn câu “Um ma ni pê mê hùm”. Lúc đọc như vậy liền phóng xuất ra những ba động quang minh rực rỡ theo một lộ tuyến lực nhất định, là đường truyền nối kết với trường năng lượng thanh tịnh của cõi giới thù thắng Quán Âm Bồ tát.

Liên Hoa Sanh Đại sĩ

Lại nữa, ngài nhận thấy khi ngồi thiền với câu thần chú “ Om mani padme hum” thì người tu Tây Tạng (không phải dân tộc khác) trì niệm âm “pát” có phụ âm “d” bị tắc sát vòm môi,   gây nhiễu sóng ba động làm lệch lộ tuyến lực nối kết với trường tâm linh của Bồ tát Quán Âm. Do vậy, vì hạn chế được nhược điểm ấy nên ngài mừng thầm mà hoan hỷ với cách đọc của người Tạng là “pê mê..”.

Trải qua hàng chục thế kỷ kể từ ngày người tu Tây Tạng niệm thần chú Mani cho đến nay, tần suất được sử dụng hàng tỷ tỷ lần nên câu “Um ma ni pê mê hum” được sự gia trì mãnh liệt của đại sĩ Liên Hoa Sanh và Bồ tát Quán Âm cùng chư Phật mười phương. Do đó, hiệu ứng tâm linh của cách phát âm này đạt được kết quả tâm linh nhanh hơn, linh nghiệm hơn. Tất nhiên đây là sự so sánh mang tính phổ quát, không phải là riêng biệt vốn cần thêm điều kiện cần như niềm tin, sùng kính, chí thành khi niệm thần chú. Tuy nhiên, nếu cùng giống nhau về những điều kiện cần thì người tu Tây Tạng nhanh tiến hơn, phát huy thần lực nhanh hơn theo cách đọc của họ, đã được đích thân Liên Hoa Sanh đại sĩ chỉ dạy. Mật gia Song Nguyễn từ lâu đọc thần chú Mani là “Um ma ni pê mê hùm”.

Mật gia Song Nguyễn từ lâu đọc thần chú Mani là “Um ma ni pê mê hùm”.

Từ điểm tham chiếu trên chúng ta nhận thức suy luận rằng thần chú dài hay ngắn khác nhau về linh nghiệm hoặc thần lực sẽ khập khễnh. Tựa như trong võ học có “thập bát ban” (18 món binh khí) không thể nói phương thiên họa kích, hay trường thương được sử dụng có hiệu quả hơn đoản đao, trường kiếm. Trên phương diện mật chú, chúng ta nên hiểu rằng các loài quỷ thần, thiên ma, tiên nhân, đều có mật chú nhưng không được tôn xưng là thần chú. Những bậc thánh Giải thoát sau công hạnh tu trì vô số kiếp, nhập đại định tam muội như huyễn mà lưu xuất được thần chú, khác với ngoại đạo vốn còn bị trói buộc bởi ngục tù luân hồi sanh tử. Đã là thần chú có một nền tảng chung là vô ngã nên đều có 5 công năng thế gian (kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và 1 công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn, cho nên không thể phân biệt dài hay ngắn, thần chú này hay thần chú kia linh nghiệm hơn, của Bồ tát này hay Bồ tát kia vi diệu hơn. Đây gọi là Giáo pháp đúng, ứng dụng sai.

Đã là thần chú có một nền tảng chung là vô ngã nên đều có 5 công năng thế gian (kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và 1 công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn

Về phương diện LÝ có thể luận giải như sau: Thần chú dài gọi là Đảnh chú, lưu xuất từ nhục kế của các bậc Giải thoát, còn thần chú ngắn gọi là Tâm chú, lưu xuất từ tim, luân xa hỷ lạc. Theo lý luận Mật điển thần chú của Đức Phật vi diệu hơn Bồ tát, và Đảnh chú mang thần lực siêu xuất hơn Tâm chú. Song, về phương diện ứng dụng để lộ xuất hiệu năng ấy, không phải là hạng phàm phu như chúng ta mà cảm nhận được. Tựa như trường đao tung hoành trận mạc trên lưng ngựa tốt hơn trường kiếm, nhưng người dân bình thường không bao giờ trải nghiệm được. Tựa như hư chiêu của một cao thủ võ thuật, thường là thủ đoạn giành chiến thắng vì lừa được thị giác, cảm giác đối phương, nhưng làm sao hạng môn sinh bình thường có thể trải nghiệm? Không bao giờ!

Không bao giờ!

Do vậy, người tu tại gia tự chọn một thần chú, nếu là tâm chú sẽ dễ thuộc hơn là đảnh chú. Nếu nhất tâm trì niệm, niềm tin kiên cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì đương nhiên sẽ nhanh thành tựu. Đảnh chú thực ra dành cho sự tụng trì trong các pháp hội Kim cang, hay pháp sự Quán đảnh để nhanh triển khai thần lực nhiếp chúng. Nếu sử dụng đảnh chú dài như Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bi e rằng tâm lý ngán ngại số lượng câu từ, khiến người tu dễ bỏ cuộc, phương chi dài ngắn số từ trong thần chú không quyết định vấn đề cốt lõi.

Chẳng hạn như dùng Đại bi đảnh chú khi đi đứng nằm ngồi, hành giả Mật tông khó có thể đạt đến vô niệm khởi chú, nếu chưa đến trình độ ấy, e rằng có ngày đi đường niệm chú, sẽ  bị tông xe như đạo hữu Thiện Hồng. Đây là Giáo pháp đúng, phương pháp sai. Lại nữa, nếu trì niệm thần chú dài gây khó nhớ, dễ quên thì tu pháp này trở thành gượng gạo, không phải là thái độ hân thưởng (nếu đối với người tu thiếu trí nhớ, thấp căn bản trí) mà trong Phật môn có câu: “ Làm lính sợ vượt ải, làm sãi sợ chú Lăng nghiêm”. Rồi ai đó tụng được, thuộc làu liền sinh tâm kiêu mạn, tự cho mình căn cơ đại thừa nên nhanh thuộc thần chú, lúc ấy con ma bản ngã trỗi dậy, làm hư hoại huệ căn. Không ngẫu nhiên người tu tại gia vào chùa thường bị hỏi: “Thuộc chú đại bi chưa? Ngũ bộ chú thế nào? Ăn chay được mấy ngày?”. Những câu hỏi đại  loại như vậy không phải ngã mạn thì là gì? Hồi còn lưu trú tại TP HCM, có một vị tăng trẻ viết thư pháp nổi tiếng, có hỏi tôi như vậy và tự khoe rằng đã bắt đầu thuyết giảng kinh Pháp Hoa từ năm 21 tuổi.  Sáu năm sau đó, nghe tin vị tăng ấy đã ra đời lấy vợ, bôn ba cuộc sống hằng ngày.

Thực ra, không phải thuộc nhiều thần chú mới là cao siêu. Trong binh gia có câu “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, trong dân gian cũng nói : “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, huống gì là trong Giáo pháp Phật môn vốn cần chắt lọc tinh túy để khỏi rơi vào trường hợp GIÁO PHÁP KHÔNG TINH TÚY LÀ PHIẾN DIỆN. Từ đây nên hiểu cần phương pháp thích hợp cho căn cơ thích hợp, điều này phụ thuộc vào trình độ sư phạm của vị thầy truyền pháp, hoặc là ngộ tính mãnh lợi của người trò.

Đại sĩ Tông Khách Ba gọi là 3 điểm tinh yếu trên đạo trình giải thoát, tựa như kiềng 3 chân nếu thiếu một cũng khó nấu chín nồi cơm giác ngộ.

Tuy nhiên, có những tinh yếu giáo pháp cần phải tập trung mà nhiều người tu lại bỏ qua, hoặc không hiểu gì. Đó là XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TRÍ HUỆ TÁNH KHÔNG. Đại sĩ Tông Khách Ba gọi là 3 điểm tinh yếu trên đạo trình giải thoát, tựa như kiềng 3 chân nếu thiếu một cũng khó nấu chín nồi cơm giác ngộ. Xả ly, Bồ đề tâm là Giáo pháp đúng, song cần phương pháp đúng khi ứng dụng thực hành như thế nào? Tôi sẽ trình bày ở bài sau.

Làng Phước Thành ngày 16/08/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Bản dịch tiếng Anh: Lesson 7: Right Buddhist teachings, wrong method of Dharma practice (Mantra with its phonetic symbol)

Cùng chủ đề:

Bài 1: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Năm luận điểm của một Luận sư )

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc )

Bài 3: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Từ bỏ sở kiến chủ quan )

Bài 4: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình)

Bài 5: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Một câu thần chú, một tâm Bồ đề)

Bài 6: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ngưỡng mộ nhưng không phụ thuộc hình thức)

Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Chấp pháp vì chấp ngã )

Bài 10: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tu trong trạng thái động)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành )

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 18: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Trình bày Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông ở Mật gia Song Nguyễn)

Bài 19: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính học thuật trong Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật tông) 

Bài 20: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

 1. Mật Kiên says:
  Mô Phật,
  Một bài pháp thật tuyệt diệu, thật tinh túy, chấn động tâm thức! Chúng con xin được ngũ thể đầu địa kính đảnh lễ tri ân THẦY.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh đều có duyên lành thực hành Phật pháp để có “Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”, và thành tựu “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”. Om Ah Hum.
 2. MAT HUNG says:
  KÍNH BẠCH THẦY,nhờ ơn THẦY chúng con biết được thần chú lục tự đại minh ,sáu âm thanh tịnh,mà chúng con sở hữu và ứng thực hành vô cùng đơn giản và phù hợp với cuộc sống thời đại hiện nay,vì chung con không hề gặp chút rắc rối nào khi thực hành.Như lời đức pháp vương Gyalwang Drukpa đả nói giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai sẽ gặp rắc rối,vì thần chú ngắn gọn nên dễ nhớ,dễ ứng dụng trong đời sống tương đối chật vật đễ mưu sinh như hiện nay.Và việc trì niệm thần chú củng không mất quá nhiều thời gian chỉ cần 1 giây là đả thực hành được1 câu thần chú và chỉ cần 1 phút 40 giây là đả được 100 câu và cứ thế đễ áp dụng hằng ngày và còn thực hành ngoài không gian linh thánh được nhiều hay ít câu là tùy vào mổi hành giả Chúng con cảm tạ ơn THẦY đả từ bi truyền dại thần chú và chỉ cho chúng con con đường giải thoát đơn giản.Nguyện cho tất cả chúng sanh ,sẽ tìm được con đường giải thoát đơn giản và phù hợp với mình trông đời sống như hiện nay.UM MANI PED ME HÚM.
 3. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Bài viết của Thầy đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về cách đọc Thần chú mà chúng con đang hành trì.Chúng con cảm tạ ơn Thầy!
  Chúng con cảm thấy rất vui mừng vì nhờ ơn phước và sự gia hộ của Thầy,Bổn Tôn mà chúng con có thể thực hành theo “Giáo pháp đúng,phương pháp đúng”nhưng ngắn gọn,dễ thực hành.Chúng con cảm thấy vui vì thời gian của chúng con trôi qua không lãng phí,vô ích và cuộc sống của chúng con thật có ý nghĩa.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.Om Ah Hum!
 4. Mật Hải says:
  Mô Phật,
  Con xin tán thán công hạnh bao la, trí huệ siêu việt không ngằn mé và tâm Đại bi siêu phàm của Đức Bổn Tôn Quán Thế Âm, của Đại sỹ Liên Hoa Sanh. Nhờ các Ngài mà tâm chú Đại bi – Om Mani Padme Hum đã, đang và sẽ mãi là phương tiện, là cứu cánh giải thoát cho chúng con và vô lượng chúng sanh sáu nẽo luân hồi.
  Con kính lễ tri ân vị Thầy tâm linh đã từ bi ban pháp nhũ, mở cánh cửa kho tàng giác ngộ cho chúng con. Nhờ vị Thầy mà chúng con mới có cơ hội dần tiếp cận với chân tính thông qua thần chú Mani.
  Chúng con nguyện nương tựa và noi gương các Ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Cầu mong tất cả chúng sanh sẽ có duyên lành hạnh ngộ Đạo sư và được truyền trao Pháp bảo quý báu vô song này!
  Om Ah Hum.
 5. Mật Giác Đăng says:
  Kính Bạch Thầy,

  Đọc được bài viết này con đã có câu trả lời cho thắc mắc về cách phát âm thần chú Mani có sự khác biệt.

  Con đảnh lễ tri ân Thầy đã ban pháp nhũ để con ngày ngày trau dồi, mài giũa tâm thức. Và con lại càng thêm hoan hỉ vì với sự phổ biến, tiện lợi từ Chanhtuduy.com, con tuy ở xa nhưng vẫn được gần gũi bên Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Om mani pad me hum.

 6. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài viết này.
  Cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có thể hiểu được thế nào “Giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện” để không mất thời gian, niềm tin và làm hư hại đến huệ mạng của mình.
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi doc xong bai nay giup con hieu duoc nhieu dieu.Biet dung nhung doi tuong can thuc hanh.Biet tron ven nhung phuong phap de thuc hanh.Con nguyen noi guong theo got chan cua Thay va y giao phung hanh.
  Cau mong tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 8. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy .Qua bài viết con như hiểu được trí tuệ siêu việt cũng như phương tiện thiện xảo mà Đức Phật đã dùng để giáo hóa chúng sanh cho phù hợp với tính ngôn ngữ và quốc độ .
  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã chỉ dạy cho chúng con những phương pháp khoa học và phù hợp với tính thời đại , quốc độ để tiến trình đi trên đạo lộ giải thoát của chúng con đúng quỹ đạo .
  Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được ánh sáng Phật giáo soi rọi con đường đi tới giác ngộ .Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được vị thầy từ bi trí huệ để tiến bước tới Tây Phương Cực Lạc .
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .
  OM MANI PADME HUM!
 9. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !
  Con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum
 10. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy để chúng con hiểu rõ về chú mani mà chúng con đang hành trì.
  Con xin Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy ,Cô .
  Om ah hum
 11. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con biết về công năng nguồn gốc của thần chú mà con đang hành trì
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum
 12. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu được nguồn gốc và lí do vì sao chúng con phát âm câu thần chú: “Om Mani Padme Hum” như hiện nay. Con cũng hiểu được, hiệu năng của thần chú không phụ thuộc vào độ ngắn dài, mà chỉ cần nếu phù hợp với hoàn cảnh, căn cơ mà “nhất tâm trì niệm, niềm tin kiên cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì” thì sẽ được thành tựu. Con cảm ơn Thầy vì đã giảng dạy cho chúng con!
  Con cầu nguyện cho tâm thức của chúng sanh được soi sáng bởi ánh sáng Phật pháp!
  Om Ah Hum!
 13. Hoàng Bá Linh says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc và hiểu bài viết GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc cạnh ngữ âm).Con rất mừng vì đã trút bỏ được “ưu tư” khi trì chú.Bạch Thầy cho con xin hỏi thêm hai vấn đề, một là khi trì chú có cần phải bắt ấn không ? trong tác phẩm Một Đời Người Một câu Thần Chú của Thầy con nhớ là Thầy có nói Thủ Ấn là Quán Âm Thanh Cảnh Ấn, con có tìm hiểu nhưng đến nay vẫn chưa biết cách bắt ấn này và thực sự con không biết là khi trì chú có bắt buộc phải dùng Thủ Ấn hay không ? Vấn đề thứ 2 là còn thường trì chú vào khoảng 14h chiều, thời gian trì chú khoảng 20 đến 30 phút, không biết như vậy là có ít quá không Thầy, nếu ít thì trung bình thời gian trì chú là bao nhiêu ? con xin Thầy chỉ giáo giúp con
  Kính Thầy,
  Hoàng Bá Linh
  • nguyenthanh says:

   Thánh tăng Atisha giáo huấn:
   Không được ân sũng từ vị Thầy
   Khởi sự thực hành Mật chú
   Tự thân cũng không đạt kết quả gì (ttrích Đèn soi nẻo giác)
   Thánh giả Mã Minh dạy:
   Muốn thọ pháp Đạo sư gia trì
   Phải tìm một vị thầy thánh, thiện
   Hầu hạ, cúng dường dâng báu vật
   Tuân lời làm vui lòng vị ấy (trích 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư)

   Trò nên xét lại tinh thần cầu đạo của trò đúng pháp không?

   • Hoàng Bá Linh says:
    Kính Thầy,hoàn toàn tình cờ con đọc cuốn Một Đời Người Một câu Thần Chú của Thầy và sau đó thực hành theo.Khi quyết định thực hành theo sách ,mục đích của con là từng bước loại bỏ những thói hư tật xấu,tham lam chấp ngã trong con người minh,đối xử với những người xung quanh ngày càng tốt hơn, trong sáng hơn,tiến tới tâm bồ đề hơn.Nhờ vậy mà càng ngày con càng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn ,thanh thản hơn,con giúp đở những người xung quanh được nhiều hơn .Con không biết là tinh thần cầu đạo của mình như vậy là đúng hay sai nữa,con kính mong Thầy chỉ giáo.
    Trò-Hoàng Bá Linh
    • Mật Nguyên Tánh says:
     Chào bạn Hoàng Bá Linh,

     Thật là hoan hỷ khi bạn có duyên lành đọc được tác phẩm tâm linh của Thầy và sau đó tự mình hoan hỷ làm theo. Thật là duyên lành hy hữu hiếm có! Tuy nhiên truyền thống Mật Thừa khác với các tông phái khác trong việc truyền pháp.

     Hẳn là bạn đang lung túng, chưa biết ứng xử như thế nào phải không? Tuy nhiên bạn hãy đọc chậm và suy tư về hai bài kệ mà Thầy đã trích dẫn thì sẽ hiểu được.

     Nếu vẫn còn khó hiểu thì bạn tìm đọc những bài như “thế nào là sự truyền pháp đích thực”, “vô tình kiếm khách” hoặc “thế nào là Đạo phí”…

     Tôi viết comment này vì muốn bạn được lợi ích, ngoài ra không còn ý gì khác. Hy vọng rằng sau khi đọc (ít nhất là) các bài trên (kể cả các comments) thì bạn sẻ hiểu.

     Thầy tôi vì Tâm Bồ Đề và để tránh hiểu nhầm của thế gian nên không thể trả lời bạn cụ thể hơn được nữa.

     Chào bạn,

     Kính bạch Thầy

     Xin Thầy chỉ dạy thêm nếu con có mắc sai lầm gì khi trả lời cho bạn đọc Hoàng Bá Linh.

     Kính Thầy,

     Om Mani Padme Hum

  • Trần Quốc Toản says:
   Kính Bạch Thầy
   Con đã đọc bài này rồi ạ
   Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
   Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 14. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài viết này con hiểu rằng dù thần chú dài hay ngắn thì tựu trung có 5 công năng thế gian : Kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu và công năng tối thắng là giải thoát. Trong thời buổi như hiện nay, con người tất bật với công việc mưu sinh, bận rộn với gia đình thì người tu sẽ gặp những khó khăn khi trì niệm thần chú dài (đảnh chú) :
  – Khó nhớ dễ quên, tu pháp này trở nên gượng gạo, không phải là thái độ hân thưởng.
  – Tâm lý ngán ngại số lượng câu từ, khiến người tu dễ bỏ cuộc,phương chi dài ngắn số từ trong thần chú không quyết định vấn đề cốt lõi .
  – Người thuộc làu làu thần chú dài sẽ dễ sanh tâm kêu mạn, cho rằng mình căn cơ đại thừa, lúc ấy con ma bản ngã trỗi dậy làm hư hoại huệ căn.
  Vì vậy người tu nên chọn một thần chú để thực hành, thần chú ngắn (tâm chú) sẽ tốt, dễ dàng và thuận lợi hơn thần chú dài. Nếu người tu nhất tâm trì niệm, niềm tin kiên cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì thì sẽ được những thành tựu tâm linh. Nhưng con nghĩ rằng nếu người tu được truyền dạy thần chú từ vị Thầy, Đạo sư…chân chánh thì mới có thể phát huy được những hiệu năng của thần chú. Còn nếu người tu được truyền dạy thần chú từ những linh môi linh căn hay những tà sư thì đó chỉ là quỷ chú chứ không còn là thần chú của Đạo Phật nữa, và người tu trì niệm trở thành niệm quỷ chú ( không thể đạt được những thành tựu tâm linh, giải thoát).
  Cầu nguyện chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!
 15. Con cam nhan sau sac khi doc xong bai nay. Con cam on thay nhieu
 16. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ân đức Thầy từ bi đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về công năng, nguồn gốc, cách đọc thần chú.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 17. Mật Mỹ Lạc says:
  Thưa thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 18. Đoàn Nghĩa says:
  Thưa thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum
 19. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con về ý nghĩa của thần chú Mani. Qua luận giảng của Thầy con hiểu được rằng khi hành giả đọc thần chú Mani là ” Um ma ni pê mê hùm”,” Lúc đọc như vậy liền phóng xuất ra những ba động quang minh rực rỡ theo một lộ tuyến lực nhất định, là đường truyền nối kết với trường năng lượng thanh tịnh của cõi giới thù thắng Quán Âm Bồ tát”. Đồng thời khi đó hành giả cũng nhận được sự gia trì mãnh liệt của Đại sĩ Liên Hoa Sanh và Bồ tát Quán Âm cùng chư Phật mười phương.
  Qua bài giảng, con cũng được hiểu về ý nghĩa của thần chú dài (Đảnh chú) và thần chú ngắn (Tâm chú). Việc hành giả lựa chọn thực hành thần chú nào không phải vì thần chú đó linh diệu hơn và tạo ra hiệu quả tâm linh cao hơn, mà cần căn cứ vào căn cơ của hành giả, tính thời đại, quốc độ, dân tộc và trên hết là sự chỉ dạy của vị Thầy tuệ tri thức.
  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy: “Đã là thần chú có một nền tảng chung là vô ngã nên đều có 5 công năng thế gian (kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và 1 công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn, cho nên không thể phân biệt dài hay ngắn, thần chú này hay thần chú kia linh nghiệm hơn, của Bồ tát này hay Bồ tát kia vi diệu hơn”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum
 20. Mật Pháp Vân says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài giảng đầu tiên trong loạt bài về “Giáo Pháp đúng, phương pháp sai” của Thầy.

  Cách đây một năm con lần đầu tiên được biết đến thần chú Mani qua sự giới thiệu của một đạo hữu khác. Con đã đọc thần chú sai cho tới khi gặp Thầy, được Thầy khai thị về cách thức đọc thần chú để đạt được công hiệu tốt nhất.

  Duyên lành được gặp Thầy khi đó không chỉ giúp con biết cách đọc thần chú mà còn là bước đầu dẫn con tới cánh cửa Mật Gia, nhờ vậy con được sự để tâm của vị Thầy,phát huy mạnh mẽ công năng thần chú.

  Qua bài giảng này, con đồng thời hiểu rằng Giáo pháp mà không tinh túy thì là phiến diện.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Tuyết Hoa (Do Ngoc Hoa) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cám ơn Thầy đã từ bi khai thị, qua bài này trò hiểu được vì sao chúng trò đọc thần chú Mani là “UM MANI PADME HUM”, hiểu được đọc thần chú dài (Đảnh chú) hay thần chú ngắn (Tâm Chú) là do căn cơ của từng hành giả cũng như nên phù hợp với “tính dân tộc, tính thời đại, tính quốc độ” thì việc trì tụng mới đạt hiệu quả. Nhất là trong Mật giáo thì cần được sự truyền pháp từ vị Đạo Sư mới có kết quả.
  Trò xin đảnh lễ Thầy.
  Trò nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 22. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này ạ!
 23. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 24. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ lời Thầy chỉ dạy qua bài viết này ạ

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 25. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết về công năng vi diệu của thần chú và góc cạnh ngữ âm của thần chú. Tùy theo tính quốc độ và dân tộc mà cách đọc có khác nhau nhưng công năng( Kính ái, tăng ích, tiêu tai, hàn phục, câu triệu) thì như nhau.Bên cạnh đó đọc thần chú đều đặn với niềm tin kiên định sẽ nhanh thành tựu. Là người cư sĩ tại gia lo toan với cuộc sống thế sự, Thầy đã dạy cho chúng con thần chú Om Mani Padme hum phù hợp với tính thời đại, những người ít nhớ, dễ quên thì chọn tâm chú( thần chú ngắn) dễ thuộc hơn đảnh chú(thần chú dài).
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum.
 26. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi thưa thầy. Con cảm tạ ơn thầy từ bi giảng dạy sâu sắc cho chúng con hiểu được thần chú và góc cạnh ngữ tâm. Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất çả chúng sanh được thấm đẫm Hồng ân tam bảo
 27. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 28. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con bài pháp quý báu này qua bài con hiểu được, người tu đạo cần phải có một phương pháp tu phù hợp với căn bản của mình thì mới phát huy hết năng lực tin tấn trong tu tập.
  Một pháp tu nào, một Thần chú nào cũng hướng đến sự giải thoát.
  Cho nên người tu đạo không nên phân biệt hay so sánh Thần chú này dài Thần chú kia ngắn hay Thần chú này công hiệu hơn Thần chú kia như vậy là sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng cho người tu tập.
  Mà là tùy theo điều kiện tùy hoàn cảnh, trình độ, cấp độ và quốc độ mà người tu đạo được sử dụng phương pháp tu , thần chú phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh đó.
  Có như vậy thì sự thực hành pháp hay trì niệm Thần chú sẽ được dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.
  Và những điều quang trọng đó được phát huy cần thiết phải có một vị Thầy chánh đạo có tri thức uyên bác uyên thâm kinh nghiệm, trải nghiệm tâm linh, nhìn thấy mọi sự việc chỉ dạy, dẫn dắt theo quỹ đạo chánh pháp thì mới thành công trên con đường giải thoát.
  Con cầu nguyện ???? sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padmê hùm.
 29. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con hoan hỷ tán thán với thiện hạnh của Thầy qua bài viết .
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 30. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 31. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết, con cảm tạ ơn Đức của vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 32. Mật Kỳ Duyên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm ơn Thầy vì đã từ bi cho chúng con một bài pháp, bài nghiên cứu tuyệt vời, chấn động tâm thức như thế này. Trước đây con cũng tự hỏi sao cùng một câu chú nhưng cách đọc mỗi nơi mỗi khác, giờ con đã hiểu ra, và rằng phải dùng tâm chí thành, chí tín để đọc sẽ kết nối được với trường thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ tát tốt hơn nhiều.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om mani padme hum

 33. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài 7 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI(thần chú và góc cạnh ngữ âm) con cảm tạ ơn Thầy Cô đã khi thị cho chúng con hiểu thêm và cách pháp âm khi niệm thần chú mani mặc dù bản thân con mới có duyện được Thầy trao pháp danh con rất mong muốn được vị Thầy từ bi trân chinh truyên giao giáo pháp để con tu tập con kính mong Thầy từ bi tiếp nhận con ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 34. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.
  Con Lê Nữ Quỳnh Như nguyện mặc vào cái áo chánh kiến để ngăn chặn tà kiến.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum!
 35. Quảng Dũng says:
  Kính Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này !
 36. Mật Tuấn Giác says:
  Kính Thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.
 37. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về Thần chú và những góc cạnh ngữ âm của thần chú. Qua sự giảng luận của Thầy, con hiểu được rằng “Đã là thần chú có một nền tảng chung là vô ngã nên đều có 5 công năng thế gian (kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và 1 công năng tối thượng là cứu cánh Niết Bàn, cho nên không thể phân biệt dài hay ngắn, thần chú này hay thần chú kia linh nghiệm hơn, của Bồ tát này hay Bồ tát kia vi diệu hơn.” Người tu tại gia tuỳ theo khả năng của bản thân mà tự chọn một thần chú, là tâm chú sẽ dễ thuộc hơn là đảnh chú, không phải thuộc nhiều thần chú mới là cao siêu vì Ngài Liên Hoa Sanh- Sơ tổ Mật Tông Tây Tạng nhận định “Giáo pháp mà không tinh tuý là phiến diện”. “Nếu nhất tâm trì niệm, niềm tin kiên cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì đương nhiên sẽ nhanh thành tựu”
  Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 38. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy.
  Om mani padme hum
 39. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ!!

 40. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.

 41. Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Om mani padme hum

 42. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con biết được Thần chú dài gọi là Đảnh chú, lưu xuất từ nhục kế của các bậc Giải Thoát, còn thần chú ngắn gọi là Tâm chú, lưu xuất từ tim, luân xa hỷ lạc. Thần chú cũa Đức Phật vi diệu hơn Bồ tát và Đảnh chú mang nhiều thần lực siêu xuất hơn Tâm chú. Tuy vậy, khi người tu tại gia tự chọn một thần chú, nếu là tâm chú sẽ dễ thuộc hơn là đành chú. Nếu nhất tâm trì niệm niềm tin kiến cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì sẽ nhanh thành tựu. Thần chú Mani đọc theo cách phát âm của người Tây Tạng là “Um ma ni pê mê hùm” sẽ phát huy thần lực mạnh mẽ hơn do lịch sử hàng chục thế kỷ phổ biến thần chú ở Tây Tạng và do sự gia trì mãnh liệt của đại sĩ Liên Hoa Sanh và Bồ tát Quán Âm cùng chư Phật mười phương.

  Cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, con hoan hỷ với những điều học được hôm nay. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 43. lephuongnhatoanh says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con là Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này của Thầy cho con hiểu được công năng vi diệu của thần chú và cách thực hành đọc thần chú phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại. Thần chú dài gọi là Đảnh chú, Thần chú ngắn gọi là Tâm chú. Nếu nhất tâm trì niệm, niềm tin kiên cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì sẽ nhanh thành tựu.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

 44. Mật Bảo Hoa says:

  Kính bạch Thầy!
  Một thần chú vũ trụ quả là tuyệt vời ! Ngoài việc hiểu được công năng của câu thần chú con thật hoan hỷ được Thầy chỉ dạy để có phương pháp đúng trong thực hành pháp.
  Cảm tạ ơn Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum.

 45. Mật Bảo Hoa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được Thầy chỉ rõ ạ. Cảm tạ ơn Thầy và con cầu nguyện mong con sớm có duyên lành được Thầy truyền pháp đích thực để được thực hành ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om mani padme hum

 46. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đọc bài giảng rồi ạ.
  Om mani padme hum.

 47. Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ được đọc bài 7: “Giáo Pháp đúng, phương pháp sai” (Thần chú và góc cạnh ngữ âm).
  Con cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con một bài Pháp lợi lạc, mà qua đó con càng cảm niệm được ơn phước lớn lao khi được là học trò của Thầy, được chỉ dạy giáo Pháp đúng, phương pháp đúng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Um Mani Padme Hùm.

 48. Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ được đọc bài 7: “Giáo Pháp đúng, phương pháp sai” (Thần chú và góc cạnh ngữ âm).
  Con cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con một bài Pháp lợi lạc, mà qua đó con càng cảm niệm được ơn phước lớn lao khi được là học trò của Thầy, được chỉ dạy giáo Pháp đúng, phương pháp đúng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hùm.

 49. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy qua bài luận giảng “Giáo pháo đúng, phương pháp sai. Bài 7- Thần chú và góc cạnh ngữ âm”.
  Qua bài pháp, con hiểu thêm được nguồn gốc và cách đọc Thần chú Lục Tự Đại Minh của Quán Âm Tứ Thủ. Thần chú là bản tâm của chư Phật, lưu xuất trong Đại định Tam muội và là những âm thanh tinh túy của vũ trụ. Công năng diệu dụng của Thần chú là Kính ái, Hàng phục, Tiêu tai, Tăng ích, Câu triệu và tối thượng nhất là Cứu cánh Niết bàn. Các ngoại đạo khác cũng có mật chú (quỷ chú, tiên chú, thiên chú…). Để phát huy được tác dụng của Thần chú, người Phật tử cần có được sự truyền pháp từ vị Thầy tâm linh và khi trì niệm thần chú cần có niềm tin, sùng kính và chí thành vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng.
  Như Thầy đã thường xuyên nhắc nhở , cảnh tỉnh chúng con, giáo pháp đúng cần có phương pháp thực hành đúng thì mới có hiệu quả và sự “tham lam” trong thực hành pháp (ở đây là sự trì niệm nhiều thần chú, đọc tụng nhiều bài kinh mà vốn không hiểu yếu nghĩa) sẽ thành “Tâm si tu Phật, Phật thành ma”.
  Con cảm ơn Thầy về bài pháp ý nghĩa và lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sinh.
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM

 50. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy.

 51. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum

 52. Mật Thuận Mỹ says:

  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum

 53. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con sức mạnh tâm linh vi diệu của thần chú và cách đọc thần chú trong từng vùng khác nhau. Ba điều tinh yếu quan trọng là XẢ LY, BÒI ĐỀ TÂM, TRÍ HUỆ TÁNH KHÔNG.
  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 54. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Ấn says:

  kính bạch Thầy

  con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô

  om mani padme hum

 56. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài này rồi ạ

  Cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 57. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  cong nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum.

 58. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu rằng đã là thần chú  đều có một nền tảng chung là vô ngã nên đều có 5 công năng thế gian ( kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và một công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn, cho nên không thể phân biệt dài hay ngắn, thần chú này hay thần chú kia linh nghiệm hơn.

  – Thần chú dài gọi là đảnh chú, lưu xuất từ nhục kế của các bậc Giải thoát

  -Thần chú ngắn gọi là tâm chú, lưu xuất từ tim, luân xa hỷ lạc.

  Với những người tu tại gia lựa chọn một thần chú, nếu là tâm chú sẽ dễ thuộc hơn đảnh chú. Nếu nhất tâm trì niệm, niềm tin kiên cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì đương nhiên sẽ thành tựu. Và điều đặc biệt quan trọng và vô cùng cần thiết đó là người tu tại gia cần phải có một vị Thầy hướng dẫn trong quá trình tu học bởi Thánh tăng Atisha đã dạy trong Đèn soi nẻo giác thi kệ 64:

  “Muốn giáo pháp được truyền đích thực

  Hãy tìm đến một vị Thầy đạo hạnh

  Hầu hạ, cúng dường dâng báu vật

  Tuân lời làm vui lòng mọi lúc. ”

  Vị Thầy sẽ biết rõ căn cơ huệ mạng của từng học trò mà truyền trao phương pháp tu phù hợp để dạt hiệu quả tối đa.

  Kính bạch Thầy

  Qua bài con còn được hiểu thêm rằng không phải thuộc nhiều thần chú mới là cao siêu, giáo pháp Phật môn vốn cần chắt lọc tinh túy để khỏi rơi vào trường hợp GIÁO PHÁP KHÔNG TINH TÚY LÀ PHIẾN DIỆN. Từ đây nên hiểu cần phương pháp thích hợp của vị Thầy truyền pháp, hoặc là ngộ tính mãnh lợi của người trò.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết ạ

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 59. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: Bài 7: giáo pháp đúng, phương pháp sai – thần chú và góc cạnh ngữ âm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu về thần chú và các góc cạnh ngữ âm. Qua bài giảng của Thầy con còn hiểu được thêm rằng việc tinh chuyên trong thực hành là rất quan trọng. Nếu trì niệm nhiều câu thần chú cho có số lượng như con vẹt chỉ biết đọc tụng thì cũng chẳng ích lời gì. Do vậy, “giáo pháp không tinh túy là phiến diện”

  Để được tinh chuyên về một pháp môn nào đó, hay thực hành một pháp tu nào đó chuyên sâu thì cần phải có vị Thầy hướng đạo, Thầy ban cho phương pháp thích hợp, nhiều phương tiện thiện xảo để thực hành được ba tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và tánh không với lý sự viên dung. Nhưng để đạt được giác ngộ tối thượng, thì hành giả Mật tông càn phải thực hành tốt tu pháp  nền tảng giác ngộ – sùng kính Đạo sư. Đức Pháp Vương Sakya Trizin đời thứ 41 đã dạy: “Với Kim Cương thừa, để nhận thức bản chất của tâm, ta cần sự gia trì của thầy và tích lũy công đức. Thiếu hai điều này, ta không thể giác ngộ, cho dù có học tập nghiên cứu, phân tích, lý luận hay ví dụ. Ta có thể hiểu biết, song không thể giác ngộ nếu thiếu sự gia trì của thầy.”

  Nếu sau khi được thầy ban cho phương pháp thực hành mà quên đi vai trò kim cang của vị Đạo sư Mật giáo thì dù có thực hành miên mật cũng không có thành quả gì, chưa nói đến việc gặp bao nhiêu khó khăn, trở ngại trên con đường tu tập. Con thấy rất nhiều trường hợp đi học lõm trên các trang mạng, rồi tự thực hành trong một thời gian dài và tâm không hề được chuyển hóa vì họ không coi trọng vai trò hướng đạo của vị Thầy, không có sự sùng kính vị Thầy. Như vậy, bao nhiêu công sức hành trì cũng bằng không, chưa kể đến việc hành trì sai và gặp những hậu quả nặng nề.

  Khi được theo chân một vị Thầy, bản thân con có rất nhiều lợi lạc vì Thầy luôn để tâm, chỉ bảo, uốn nắn con để con không đi lệch quỹ đạo chánh pháp, không hoài phí thân người quý hiếm và được chuyển hóa tâm, được thong dong trên đạo lộ giải thoát

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Thưa  Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy con hiểu được cần người tu không cần học thuộc nhiều thần chú chỉ một là đủ con cảm tạ ơn vị Thầy  đã dại  chúng con con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 61. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và hoan hỷ khi biết bằng pháp nhãn và tấm lòng bi mẫn của đại sĩ Liên Hoa Sanh khi đến Tây tạng truyền pháp, Ngài đã lưu ý đến tính “dân tộc” nên nhận thấy được rõ nét đồ hình khẩu lực của người Tây tạng khi đọc “pê mê” trong toàn câu “Um ma ni pê mê hùm” sẽ phóng xuất ra ba động quang minh rực rỡ theo một lộ tuyến lực nhất định, là đường truyền nối kết với năng lượng thanh tịnh của cõi giới thù thắng Quan Âm Bồ Tát nên Ngài hoan hỷ với cách đọc của người Tây tạng là “pê mê” và trải qua hàng chục thế kỷ người tu Tây tạng niệm thần chú “Um ma ni pê mê hùm” được sự gia trì mãnh liệt của đại sĩ Liên Hoa Sanh, Bồ tát Quan Âm cùng chư Phật mười phương và Mật gia Song Nguyễn cũng đọc thần chú Mani là “Um ma ni pê mê hùm”, thần chú ngắn gọn dễ thực hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 62. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy,đã luận giảng cho con hiểu về thần chú và các góc cạnh ngữ âm.

  Con xin cầu nguyện cho Thầy ,Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ trên con đường tu tập.

  Om mani Padme hum.

 63. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài giảng pháp: Thần chú và góc cạnh ngữ âm.
  Qua bài giảng của Thầy, con đã có được thêm tri kiến về thần chú trong quá trình thực hành pháp. Cụ thể, về phương diện lý thì thần chú gồm 2 loại như sau:
  + Đảnh chú: Đó là loại thần chú dài, lưu xuất từ nhục kế của các bậc Giải thoát.
  + Tâm chú: Thần chú ngắn gọn, lưu xuất từ tim, luân xa, hỷ lạc.
  Tuy nhiên, dù là Đảnh chú hay Tâm chú thì đều có một nền tảng chung là vô ngã. Do đó, các loại thần chú đều có đầy đủ 5 công năng thế gian (kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệt) và 1 công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn. Trong ứng dụng thực hành pháp, với người thường thế gian, chúng ta phải tránh câu chấp vào sự dài ngắn, hình thức của thần chú mà phải lựa chọn thực hành thần chú nào phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại cho chúng ta nhất.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho con bài pháp ý nghĩa. Từ việc hiểu, phân biệt được về thần chú trong thực hành pháp, con càng thêm hiểu về vai trò của người Thầy trong quá trình truyền đạo. Nhờ có vị Thầy trí tuệ, biết được chắt lọc tinh túy của giáo pháp, có phương pháp thích hợp và có trình độ sư phạm cao siêu mà những học trò căn cơ chậm lụt như chúng con mới có thể thong dong bước đúng hướng về thành phố Giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sinh!
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!

 64. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài 7: Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Thần chú và góc cạnh ngữ âm) rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu được sự khác nhau trong cách đọc thần chú ở từng nước tùy thuộc vào ngữ cảnh, hoàn cảnh hay tính “dân tộc” của từng nước đó để có được cách đọc phù hợp. Bên cạnh đó, con hiểu được rằng khi thực hành trì niệm thần chú ta nên lựa chọn thần chú hay phương pháp trì niệm phù hợp với hoàn cảnh của mình đi liền với những điều kiện cần như niềm tin, sùng kính và tâm chí thành để đạt hiệu quả tốt nhất chứ không nên bám chấp vào hình thức là ngắn hay dài. Con hiểu rằng đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và “Duy tuệ thị nghiệp”, người Phật tử cũng cần phải hiểu được những phương pháp nào phù hợp với mình ra sao và phù hợp như thế nào với điều kiện của mình để có được lựa chọn đúng đắn, để tránh được sự chấp pháp gây ra lỗi lầm trầm trọng như thánh giả Gampopa đã dạy: “Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: bài 7: giáo pháp đúng, phương pháp sai (thần chú và góc cạnh ngữ âm).

  Đọc những luận giảng của Thầy con hiểu được về thần chú và góc cạnh ngữ âm của câu thần chú. Hơn nữa, con hiểu thêm điều quan trọng là cư sĩ chọn thần chú phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của bản thân để dễ dàng thực hành, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì thì hành giả sẽ nhanh chóng đạt được thành tựu và có cơ hội vượt luân hồi vào Tịnh độ. Nếu chọn câu thần chú quá dài, khó thuộc, gây ra khó khăn trong việc hành trì, đôi khi có tâm lý chán nản thì việc lựa chọn câu thần chú dài, Phật tử cư sĩ khó đạt được kết quả khi tu tập.

  Thế gian có câu: “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, còn về Phật pháp có câu: “giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện”, do vậy, nếu đọc một câu thần chú dài hoặc cố gắng thực hành cùng một lúc nhiều câu thần chú như nhiều người vẫn hay cố gắng thực hành nhưng không nắm được những điều tinh túy, không “nghe nhiều và học rộng”, không tinh tấn hành trì thì đều vô ích. Khi đó, việc thuộc lòng câu thần chú dài như chú đại bi, thuộc nhiều câu thần chú cũng chỉ là tràng hoa giấy lòe loẹt chỉ làm trương phồng bản ngã nhưng lại trói buộc hành giả vào ngục tù sinh tử vì hành giả không có nội lực tâm linh.

  Điều quan trọng nhất khi thực hành câu thần chú đối với hành giả là cần có Thầy chỉ dạy. Nếu nghe ở đâu đó về công năng của câu thần chú nào đó vi diệu và lập tức thực hành mà không có vị Thầy hướng dẫn thì không thể có được thành quả. Bởi vì, vị Thầy sẽ hiểu căn cơ của từng học trò để ban cho những phương pháp thực hành đúng, lớp lang thứ tự và phù hợp với  hành giả. Tựa như bác sỹ biết bệnh của từng bệnh nhân mà  đưa ra những pháp đồ điều trị phù hợp với từng thể trạng. Cùng là triệu chứng sốt, nhưng không phải ai cũng uống thuốc như nhau. Vì sốt có thể là triệu chứng của viêm họng, có thể do virut hoặc do viêm nhiễm. Không có bác sỹ giỏi thăm khám thì tự bệnh nhân không thể biết mình đang bệnh gì, chứ đừng nói đến việc lựa chọn thuốc để uống. Uống nhầm thuốc vì nghe người khác nói sẽ làm cho người bệnh vong mạng. Còn nếu tự thực hành theo tâm ý chủ quan của bản thân và nghe người khác nói mà không có Thầy dạy dỗ thì sẽ rất nguy hiểm cho vận mệnh tâm linh của hành giả.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Bích Hạnh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài gi ảng của Thầy

  Con xin phép Thầy hồi sau được đọc lại 1 lần nữa để hiểu thêm về sự ảo diệu của đạo pháp.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Co vìơiợi lạc chúng sanh

  Om mani Padme hum

 67. Mật Pháp Bảo says:

  Kính bạch Thầy, do lỗi nên con đọc đến bài 9 mà con chưa comment bài 7. Con xin sám hối trước Thầy.

  Càng đọc con càng thấy hiểu tường tận hơn.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Om ah hum vajra guru pad ma siddhi hum.

 68. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết của Thầy con đã hiểu thế nào là đảnh chú và tâm chú. Nhiều người khi thực hành trì chú thường có xu hướng muốn học và thực hành những câu thần chú dài. Con tự hỏi rằng nếu cùng trong một hoàn cảnh xã hội với rất nhiều những ràng buộc và các công việc cần xử lý, hơn nữa với trí phàm phu chưa hiểu hết ý nghĩa của những câu tâm chú chứ chưa nói đến đảnh chú thì việc gì phải làm khó và gây thêm nhiều thử thách cho tâm trí bận rộn của mình. Thêm nữa ở bất kỳ trình độ nào mà hành giả chuyên trí, nhất tâm đều sẽ triển khi được thần lực của thần chú. Khi đó, các hoạt động thân, ngữ, tâm phát ra câu thần chú một cách đều đặn, thường xuyên nên gọi là “trì chú”. Vậy với một câu thần chú dài thì thật khó để nhớ, khó để đọc xuyên suốt từ đầu đến cuối huống chi là duy trì một cách đều đặn trong các hoạt động thân ngữ tâm (đặc biệt đối với hành giả cư sĩ). Vô hình chung khi đề cao thần chú dài hơn thần chú ngắn thì người thực hành đặt sai đối trọng mục tiêu, thay vì tập trung vào việc chuyên trí, nhất tâm thì họ đặt nặng vào độ dài, ngắn, cách phát âm. Mà độ dài, ngắn và cách phát âm chung quy chỉ nằm trong những yếu tố thô không kết nối người thực hành đến với từ trường thanh tịnh. Những gì mà họ đọc ra đôi khi chỉ là một con vẹt biết trì chú chứ không mang ý nghĩa gì. Tất nhiên hiệu quả là giới hạn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu rõ hơn, cũng như cho chúng con có cơ hội được cảm niệm ơn phước rằng chúng con đang hàng ngày thực hành tinh yếu của giáo pháp đó là “một đời người một câu thần chú”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con càng hiểu sâu sắc được rằng:” giáo pháp mà không tinh túy là phiến diện”. Bởi giáo pháp là đúng, và người tu chỉ cần thực hành một pháp tu mà phù hợp với bản thân sao cho thuần thục , nhất tâm thì công phu sẽ dần tăng lên. Còn học nhiều pháp tu nhưng lại không thuần thục, nhất tâm thì công phu cũng không đáng là bao.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 70. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết ” Bài 7: Giáo Pháp đúng, phương pháp sai ( thần chú và góc cạnh ngữ âm)” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con nhiều điều. Qua bài viết này con hiểu rằng câu thần chú lục tự đại minh “Om Mani padme hum”  với sáu âm thanh tịnh, dù có nhiều cách phát âm khác nhau nhưng vẫn là một câu thần chú, đó là tấm lòng bi mẫn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh khi truyền pháp đã lưu ý đến tính” dân tộc”.

  Và câu thần chú, dù dài hay ngắn, dù là đảnh chú hay tâm chú thì đều có 5công năng thế gian( kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và một công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn, không thể so sánh sự dài ngắn hay linh nghiệm.

  Nêú chúng ta lựa chọn thần chú phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và duy trì việc chú tâm tụng niệm thì sẽ đạt được hiệu quả.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 71. Kính Bạch Thầy !
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai: Thần chú và góc cạnh ngữ âm” mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu rằng, Thần chú vốn là âm thanh tinh túy của vũ trụ, được những bậc Giải thoát sau công hạnh tu trì vô số kiếp, nhập đại định tam muội như huyển mà lưu xuất, để giúp tất cả chúng sanh được kết nối với trường tâm linh từ cõi Thù Thắng mà được giải thoát.
  Tuy cùng một Thần chú nhưng tùy theo tính quốc độ, tính dân tộc mà có cách đọc khác nhau. Tựu trung là nhầm đạt hiệu ứng tâm linh của cách phát âm này đạt hiệu quả tâm linh nhanh hơn, linh nghiệm hơn.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con cách đọc Thần chú Mani “Um ma ni pê mê hùm” nhanh tiến và nhanh phát huy thần lực, mà đại sĩ Liên Hoa Sanh đã chỉ dạy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 72. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã pháp chấp  cho chúng con được biết việc trì niệm thần chú dài (Đảnh chú) hay ngắn( tâm chú). Không hể cứ thần chú dài mới linh nghiệm hơn thần chú ngắn. Việc này còn tùy thuộc vào niềm tin, sùng kính, chí thành khi niệm và được sự truyền pháp từ vị Đạo sư. Đặc biệt là phải tùy theo tính thời đại, quốc độ, dân tộc mà ứng ụng vào việc niệm chú dài hay ngắn cho phù hợp. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn vị Thầy đã hướng dẫn và cho phép chúng con được thực hành hay diễn tập trì niệm thần chú Mani với cách đọc được hướng dẫn bởi đích thân Liên Hoa Sanh đại sĩ có thể phát huy thần lực của thần chú nhanh hơn.

  Con hoan hỷ với tâm Bồ đề của vị Thầy vì biết chúng con dễ nhớ mau quên và bận rộn với cuộc sống thường nhật nên đã hướng dẫn chúng con được thực hành hay diễn tập trì niệm câu thần chú Mani ngắn gọn. Nếu thực hành như câu hỏi “Thuộc chú đại bi chưa? Ngũ bộ chú thế nào? Ăn chay được mấy ngày?” thì chắc chắn là con đã bị “loại ngay vòng gửi xe” trên con đường đi đến thành phố giải thoát. Qua đó con mới thấy được ơn phước biết bao khi con được  theo học vị Đạo sư Mật giáo với trình độ sư phạm chu biến, luôn tạo cảm hứng cho các học trò với giáo pháp đúng và phương pháp đúng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !

 74. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, các thần chú của các bậc giác ngộ đều mang đến cho người thực hành những công năng vi diệu, đặc biệt là đều dẫn đến con đường giải thoát. Không phải hành nào thuộc hết tất cả các thần chú, trì niệm hết tất cả các thần chú, trì niệm thần chú bằng tiếng Phạn, tiếng Ấn độ hay tiếng hán Việt là có thành tựu có đạo lực cao, đó là một sai lầm nghiêm trọng khi không có sự chỉ dạy của vị Thầy sao cho phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại và phù hợp với căn cơ trình độ của người thực hành pháp để phát huy được hiệu quả của sự thực hành pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani Padme Hum.

 75. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng dạy cho chúng con hiểu về  và biết được việc trì niềm thần chú mà chúng con may mắn được vị Thầy chỉ dạy, việc trì niềm thần chú ( om mani padme hum)  tính theo thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc, và được sự truyền  pháp của vị Đạo Sư  để phù họp với người trì niệm thì mới có thể phát huy được sự thực hành. Việc trì niềm thần chú dài hay ngắn, dài mới linh nghiệm và ngắn không linh nghiệm thì suy nghĩ ấy là sai lầm, thần chú nào cũng là thần chú của chư Phật và Bồ Tát. Mà đều quan trọng là do người trì niệm có niềm tin,  sự sùng kính vào vị Đạo Sư truyền dạy cho mình hay không.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 76. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật An Thuận đã đọc Bài 7 Giáo pháp đúng, phương pháp sai (Thần chú và góc cạnh ngữ âm). Bài viết của Thầy đã giúp con hiểu vì sao Thầy lại chọn thần chú lục tự đại minh với cách đọc “Um ma ni pê mê hum”. Qua đó, con cảm nhận sâu sắc tấm lòng từ bi và sự thông tuệ của Thầy, giúp cho những người học trò, đệ tử có được phương pháp đúng, thực hành đơn giản mà phù hợp và hiệu quả.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 77. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Mật Ngọc Pháp đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy từ bi khai thị.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum!

 78. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Um ma ni pê mê hùm.

 79. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài : bài 7 : Giáo pháp đúng ,phương pháp sai ( Thần chú và góc cạnh ngữ âm )

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban pháp nhũ ,mở cánh cửa kho tàng giác ngộ cho chúng con nhờ ơn Thầy mà chúng con mới có cơ hội dần tiếp cận với chân chính thông qua câu thần chú và hiểu về công năng ,nguồn gốc ,cách đọc thần chú

  Và điều quan trọng nhất khi thực hành câu thần chú đối với hành giả là cần có Thầy chỉ dạy và hướng dẫn thì mới có được thành quả vị Thầy sẽ hiểu căn cơ của từng học trò để ban cho những phương pháp thực hành đúng để phù hợp với hành giả

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện Mật Hoàng Phúc  thác sanh vào cõi lành

  Om mani padme hum

   

 80. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Theo lý luận Mật điển thần chú của Đức Phật vi diệu hơn Bồ tát, và Đảnh chú mang thần lực siêu xuất hơn Tâm chú. Song, về phương diện ứng dụng để lộ xuất hiệu năng ấy, không phải là hạng phàm phu như chúng ta mà cảm nhận được. Tựa như trường đao tung hoành trận mạc trên lưng ngựa tốt hơn trường kiếm, nhưng người dân bình thường không bao giờ trải nghiệm được. 

  Do vậy, người tu tại gia tự chọn một thần chú, nếu là tâm chú sẽ dễ thuộc hơn là đảnh chú. Nếu nhất tâm trì niệm, niềm tin kiên cố, ứng dụng linh hoạt, đều đặn hành trì đương nhiên sẽ nhanh thành tựu. Nếu sử dụng đảnh chú dài e rằng tâm lý ngán ngại số lượng câu từ, khiến người tu dễ bỏ cuộc, phương chi dài ngắn số từ trong thần chú không quyết định vấn đề cốt lõi.

  Con nhận thấy nếu chúng con tụng niệm những đảnh chú dài, có lẽ sẽ khó lòng duy trì được đều đặn, vì căn cơ còn chậm lụt, còn loay hoay thế sự miệt mài. Con càng thấy tầm quan trọng vô cùng khi có vị Thầy hướng dẫn, đặc biệt là vị Thầy còn có những giáo pháp vô cùng tinh tuý phù hợp với thời đại và từng học trò. 

  Con cầu nguyện huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ. 

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum. 

 81. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Qua bài viết, con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giúp cho chúng con hiểu được các góc cạnh về Thần chú Mani cũng như cách đọc Thần chú như hiện nay  qua bài viết. Đồng thời qua đó con thấy được ơn phước cho “may mắn lạ lùng” của chúng con khi được hạnh ngộ và theo học vị Thầy từ bi với nhiều phương tiện thiện xảo, giúp chúng con không mất thời gian, niềm tin và làm hư hoại huệ căn vì “Giáo pháp mà không tinh túy là giáo pháp phiến diện”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh.

  Nguyện cầu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viét bài này ạ.

 83. Mật Tường Vân (14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết 7 GIÁO PHÁP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP SAI : Thần Chú Và Gốc Cạnh Ngữ Âm.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài luận giải về thần chú và ngữ âm của từng âm điệu thần chú.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vò đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 85. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ được đọc bài viết này ạ

  Cho con hiểu về ý nghĩa của câu thần chú mani.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy ạ!

 86. Kính Bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ đề tâm trí tuệ ban cho chúng con bài pháp quý báu đầy lợi luận giảng tâm chú cách phát âm công năng vì diệu thần chú “om mani padme hum”

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 87. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài 7 : ” Giáo Pháp Đúng – Phương Pháp Sai – Thần Chú Và Góc Cạnh Ngữ Âm ” của vị Thầy rồi ạ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và luận giải cho chúng con hiểu về công năng thần chú không phụ thuộc vào độ dài hay ngắn , thần chú này hay thần chú kia linh nghiệm hơn . Hay Bồ Tát này ,Bồ Tát kia vi diệu hơn . Mà đã là thần chú thì đều có một nền tảng chung là vô ngã nên có 5 công năng đó là : ( Kính ái ,hàng Phục , tiêu tai , tăng ích , câu triệu ) .Và một công năng tối thượng là cứu cánh niết bàn . Vì vậy chỉ cần có phương pháp thích hợp với hoàn cảnh, căn cơ và đặc biệt là nhất tâm trì niệm ,niềm tin kiên cố , tinh tấn thực hành đều đặn thì sẽ được thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy – Bậc tuệ tri thức đã phát kiến ra bộ môn Yoga thanh trí với những phương pháp sư phạm tuyệt hảo của giáo pháp đúng, phương pháp đúng phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại, phù hợp với từng hoàn cảnh và căn cơ cho từng học trò chúng con .Chỉ cần chúng con có niềm tin tuyệt đối vào vị Thầy, tinh tấn thực hành trì chú thì mọi mọi công năng sẽ phát huy hiệu quả và chúng con sẽ gặt hái được những lợi lạc không thể nghĩ bàn .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 88. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu thêm về thần chú Mani và góc cạnh ngữ âm của thần chú.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 89. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua ” Bài 7: GIÁO PHÁP.ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI ( Thần chú và góc cạnh ngữ âm)” rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài viết này và nhờ ơn phước và sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của Thầy đã thực hành phương pháp đúng theo giáo pháp đúng.
  Qua bài viết cho chúng con hiểu rõ hơn về cách đọc thần chú mà chúng con đang hành trì theo quỹ đạo chánh pháp mà thầy đã dạy bảo.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài pháp quý báu này.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 90. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin ghi nhớ “giáo pháp không tinh túy là phiến diện”. “Nghe nhiều và học rộng” theo lời dạy của đức Phật là hiểu sâu, cặn kẽ thực nghĩa, lý sự viên dung một vấn đề nào đó chứ không phải biết nhiều nhưng biết sơ sơ hoặc nghe ở đâu đó mà không đủ luận cứ, luận chứng Phật đà. Vì thói quen tự tin vào tâm ý mình, thuyết giảng không luận cứ, luận chứng nên nhiều vì tăng ni học và hành pháp như “nồi thập cẩm” đậm chất từ kiến, ái ngã, thậm chí chưa trải nghiệm, mới đọc vài ba quyển sách nhưng cũng dài tay sang tu pháp không thuộc lĩnh vực của mình. Có nhiều người còn mãi lo “chuyện thiên hạ” nên không ai biết những vị ấy đang hành trì phương pháp gì, cơ sở lý luận ra sao, nhưng thuyết giảng tràn lan các vấn đề thế tục. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng rõ góc cạnh ngữ âm của thần chú và phương pháp cụ thể cho mỗi trường hợp giúp con không bị nhẫm lẫn cũng như không vướng vào “trận đồ bát quái” của những nồi lẩu thập cẩm tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp. Con cầu nguyện tâm nguyện hoạt dụng bồ đề của Thầy được thành tựu vì lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 91. Thuỳ Linh says:
  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết .

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme  Hum .

 92. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 93. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 94. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con xin cảm ơn Vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về công năng của thần chú mà chúng con đang hành trì theo đúng quỷ đạo chánh pháp

  Con xin cầu ncầu n cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

 95. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài 7 : Giáo pháp đúng, Phương pháp sai

  Kính chúc thầy cô công đức viên mãn

 96. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cảm tạơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết con hiểu rằng đã là thần chú thì đều có 5 công năng: kính ái, tăng ích, hàng phục, tiêu tai, câu triệu và 1 công năng tối thượng là cứu cánh Niết bàn. Vì vậy không thể phân biệt thần chú dài linh nghiệm hơn ngắn bởi số từ trong thần chú không quyết định vấn đề cốt lỗi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 98. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về nhiều cách đọc của thần chú Mani và công năng diệu dụng của các thần chú.
  Cùng một câu thần chú nhưng các quốc gia khác nhau có cách đọc khác nhau. Đức Phật cũng khẳng định “lấy tâm làm chủ lấy trí tuệ làm nghiệp”. Vì vậy không vì cách phát âm khác nhau đem lại kết quả khác nhau. Đừng vì chấp nhặt phải bắt buộc ngôn ngữ nào (tiếng Phạn, tiếng Pali) sẽ gây sự gượng ép không thoải mái (vui tu) của người thực hành. Tuy nhiên sự lợi thế với ngôn ngữ người Tây tạng khi đọc thần chú “Um mani pê mê hum” sẽ phát xuất ra ba động quang minh rực rỡ theo một lộ tuyến lực nhất định là đường truyền kết nối với năng lượng thanh tịnh của cõi giới thù thắng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con may mắn được vị Thầy hướng dẫn đọc câu chú Mani “Um mani pê mê hum” từ lâu không bị rào cản bởi ngôn ngữ theo tính vùng miền Nam – Bắc.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh do virut Corona sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum!
 99. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 100. Đặng Hữu Cảnh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

   

 101. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua đó con hiểu được; Thần chú dài gọi là Đảnh chú, lưu xuất từ ngục kế của các bậc Giải Thoát; còn Thần chú ngắn gọi là Tâm chú, lưu xuất từ tim, luân xa hỷ lạc.
  Xong, Thần chú dài hay ngắn không quyết định vấn đề cốt lỗi. Do đó, người tu cần chọn cho mình một thần chú dễ dàng ứng dụng linh hoạt trong cuộc sống và đều đặn hành trì thì mới nhanh thành tựu.
  Bên cạnh đó, phát âm Thần chú cũng cần phải tùy theo mỗi quốc độ và dân tộc mỗi nơi có các cách đọc khác nhau. Nhưng tựu trung là đọc đúng đồ hình khẩu lực, để phóng xuất ba động quang minh rực rỡ theo một tuyến lực nhất định, là đường truyền kết nối với trường năng lượng thanh tịnh của cõi giới thù thắng Quán Âm Bồ Tát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 102. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ, con tạ ơn vị Thầy đã giảng dạy để chúng con hiểu được những công năng kỳ diệu của thần chú đà la ni,và biết được những công năng thần chú dài hay ngắn điều kỳ diệu và linh thánh bằng nhau,quan trọng là tấm lòng sùng kính một vị đạo Sư chân chính, và trưỡng dưỡng Bồ Đề Tâm, xã ly những gì mình cần Xã Ly đúng thời điểm và kiệp lúc và Trí Huệ Tánh Không. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là ý nghĩa và lợi lạc ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ ạ

  Om Mani Padme Hum

 103. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính. bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy từ bi trí tuệ đã luận giả cho chúng con hiểu thêm về thần  chú và góc cạnh ngữ âm thuộc một nhánh của giáo pháp đúng nhưng phương pháp sai dễ gây ra sự chán nản, e ngại và những suy nghĩ bảo thủ sai lệch làm  tăng trưởng ngã mạn của chúng sanh.
  Càu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Càu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 104. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Phong Tuyết( Phan thị Bạch Tuyết) đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu nhiều cách đọc ,công năng diệu dụng của thần chú Mani .Qua đó con thấy được lợi thế của ngôn ngữ người Tây Tạng khi đọc thần chú “Um ma ni pê mê hùm”sẽ phát xuất ra ba độngquang minh rực rỡ theo một lộ tuyến lực nhất định là đường truền kết nối với năng lượng thanh tịnh của cõi giới thù thắng Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch côvid được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 105. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Concảm tạ Thầy.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum.

 106. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

 107. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết: “Bài 7: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Thần chú và góc độ ngữ âm)” của Thầy ạ. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu cách phát âm và công năng của câu thần chú Om Mani Padme Hum gồm 5 công năng thế gian (Kính ái, hàng phục, tiêu tai, tăng ích, câu triệu) và một công năng tối thượng là cứu cánh Niết Bàn. Con sẽ tiếp tục đọc đầy đủ tác phẩm: “Một đời người một câu thần chú”do vị Thầy biên soạn để hiểu rõ thêm về những công năng vi diệu của thần chú Mani.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành says:

   Ông ngu si đến thế là cùng! Tại sao tác phẩm này nổi tiếng bởi tâm lực, trí lực của tôi viết ra mà ông gọi là “biên soạn”? Đây là một nguyên nhân khiến tôi đối luận với Nguyễn Minh Tiến, nay ông lại lặp lại đúng y ngôn từ “dìm hàng” là “biên soạn” mà thực chất là “sáng tác”! Do vậy, ông phải sám hối và không được đọc tác phẩm này cho đến khi tôi cho phép! Trước mắt ông đọc bài ” Hoa sen thư viện và Nguyễn Minh Tiến- cặp đôi bất hảo” đang mở!

 108. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con thấy được lỗi sai của con. Con xin được sám hối trước vị Thầy. Mong Thầy từ bi cho con được tịnh hoá lỗi lầm này, lần sau con sẽ không tái phạm. Con xin vâng theo lời Thầy dạy ạ. Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành says:

   Không được! Ông phải dâng phẩm vật cúng tại nhà trước linh ảnh Quán Âm mà tác bạch! Ông nói tôi biên soạn, lẽ nào tôi không đủ trí huệ để viết sách sao? Bậc Đạo sư mà ông bảo biên soạn chẳng khác gì tôi cóp nhặt pháp liệu rồi soạn lại à? Bây giờ ông phải đọc 37 bài đối luận của Mật gia Song Nguyễn với thư viện hoa sen mà comments vào đó, mới gọi là sám hối!

 109. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

 110. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra lỗi sai, sự ngu si của con. Con xin tuân lời Thầy dạy ạ.

  Om mani padme hum.

 111. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu . Qua bài này cho con hiểu hơn về cách đọc và công năng  của  thần chú Mani

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status