Aug 20, 2017

Posted by in Giáo điển | 83 Comments

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Xả ly những gì đáng xả ly)

Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Xả ly những gì đáng xả ly) Bài 8: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Xả ly những gì đáng xả ly) Chuyện kể rằng có một cư sĩ thuận thành đang ngồi một mình tụng kinh trong Chánh điện, tôn giả Dromtonpa thấy vậy liền đến gần khích lệ. Sẵn tiện, cư sĩ hỏi rằng ông ta làm như vậy có tốt không, ngài Dromtonpa khẽ bảo: “Tốt hơn là nên thực hành Pháp!”. Vị cư sĩ gật gù lạy tạ. Lần sau, cư sĩ không chỉ tụng kinh mà còn bái sám nữa! Lần này cũng với câu hỏi trên, tôn giả khẽ bảo: “Được đó, nhưng tốt hơn là nên thực hành Pháp!”. Cư sĩ có phần ngạc nhiên, nhưng dường như chợt hiểu ra, liền lạy tạ. Hôm sau, tôn giả thấy vị cư sĩ ấy không tụng kinh, bái sám mà chỉ tọa thiền, sau đó đi nhiễu quanh Đức Phật. Tôn

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status