Aug 20, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 60 Comments

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Chấp pháp vì chấp ngã)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Chấp pháp vì chấp ngã) Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Chấp pháp vì chấp ngã) Trước khi đề cập yếu tính Xả ly chúng ta trở lại với lời dạy của luận sư Dharmakirti: 1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ 2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng 3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành 4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng 5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn Hai vế đầu chỉ rõ tinh túy “xả ly” ngõ hầu đối trị hai thuộc tính tham và si vốn là kẻ thù của Trí tuệ nhà Phật, trong đó có tính xả ly. Tôi sẽ luận giải về vấn đề trên… Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi thầy dạy học trò Một người tu nổi trội


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status