Jul 2, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, Giảng Pháp | 64 Comments

Bilingual (Vietnamese-English) Lecture: FIVE DESIRES TO FIVE DHYANI-BUDDHAS (Five wisdoms) – Bài giảng song ngữ Anh – Việt: Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí

 • Bài giảng song ngữ Việt Anh: CHUYỂN HÓA NGŨ DỤC THÀNH NGŨ TRÍ (Five Desires to Five Dhyani-Buddhas (Five Wisdoms) )

 

Bài giảng ngày 02/07/2017 tại Mật gia Song Nguyễn Sài Gòn


 

Lotus Flower Estrade in Song Nguyen Tantra House

 

 1. Dear Guru,

  Thank so much for your meaningful and useful lesson.

  According the lecture, I understand more about Five desire, example from those events which happened in history and more important, it’s how to transform from Five desire to Five Dyahni-Buddhas.

  I can’t appreciate enough for Guru’s gracious for this lecture which is in both language Vietnamese and English so every beings in the world can understand and practice.

  May our Guru good health and long live for beings benefit.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Ngã says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã nghe bài giảng này. Con hoan hỷ tán thán Trí tuệ, Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con cũng như chúng sanh hiểu và biết cách thực hành chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí Như Lai.

  Theo con được biết nhiều người tu nghĩ rằng nguyên nhân chính của khổ đau, của đọa lạc là ngũ dục nên khi tu người ta thường chối tìm cách chối bỏ, xa lánh ngũ dục bằng cách mặc xấu đi, ăn chay, ngủ ít, khắc khổ với bản thân… hình như các hoạt động tu tập của họ chỉ xoay quanh việc đấu tranh, xa lánh chối bỏ ngũ dục chứ không phải hướng đến “Duy tuệ thị nghiệp”, để nhờ trí tuệ Phật đà chiếu soi mà người tu nhận chân được bản chất của sự vật hiện tượng, đâu mới là nguyên nhân của khổ đau của luân hồi mà thoát k hỏi sự vô minh, ràng buộc, bám chấp trong đó nổi trội là ngũ dục là đối tượng mà con người thường hay “tiếp xúc”. Vì thế, nhiều người cảm thấy việc tu thật khó nên chỉ biết đứng xa mà bái lạy bỏ qua cơ hội  cũng như nhận lấy thất bại khi có được thân người quý hiếm.

  Con cảm thấy thật hoan hỷ với sự phóng khoáng đầy trí tuệ trong tu tập ở Mật giáo với “khái niệm” chuyển hóa, “sử dụng mà không lạm dụng” với những pháp tu đơn giản nhưng hiệu quả vô song, giúp người tu không phải nổ lực đấu tranh, mệt nhoài tâm trí trong việc thọ lạc cũng như trong việc chuyển hóa tâm, mà đó là công năng tự động hóa của những pháp tu đó.

  Với bộ môn Yoga thanh trí ở Mật gia đã giúp chúng con là những người bình thường nhưng các hoạt động của chúng con lại là hoạt động “phi thường” của bậc Bồ tát là luôn nghĩ nhớ về chúng sanh. Có nói rằng: “Một giờ trì chú là một giờ thành Bổn Tôn” mà con hiểu rằng là chúng sanh hay là Phật tùy thuộc vào các hoạt động thân ngữ tâm, mục đích động cơ của mỗi người. Với môn Yoga thanh trí ở Mật gia là phương pháp giúp người tu dễ đào luyện, chuyển hóa tâm phàm sang tâm Phật tùy theo mức độ chánh niệm của mỗi người, để người tu tiến nhanh hơn theo lời dạy của Phật “Ta là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành” ngay trong đời sống hiện tại này chứ không phải đó là một tương lai miên viễn. Từ đó, con cảm thấy lời dạy đó của Ngài trở nên gần gũi và có thể hiện thực hóa với tu pháp Bồ đề tâm mà Thầy đã dạy ở Mật gia.

  Con cảm ơn Thầy!

  Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Mật Từ đã dịch bài giảng của  Thầy sang tiếng anh để học trò hay bạn đọc nước ngoài có thể được nghe bài giảng của Thầy.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum!

 3. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ khi lần đầu tiên được nghe bài giảng bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Qua những lời dạy của Thầy con đã hiểu thêm về ngũ dục cũng như cách để chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí Như Lai.
  Câu chuyện vua Phù Sai trong lịch sử Trung Hoa vì mê đắm sắc đẹp của Tây Thi mà tới cuối cùng nước mất nhà tan là bằng chứng rõ nét cho hậu quả của việc lạm dụng, sa đà, chìm đắm vào ngũ dục. Thực chất, ngũ dục không có lỗi, sai lầm là ở trạng thái tâm, thọ lạc tâm có chìm trong lạc hay không.
  Đồng thời là một người tu đạo Phật, thay vì luôn mặc cảm vì phạm giới khi thọ lạc ngũ dục thì có thể dùng đó làm đối tượng để phát Bồ đề tâm, thực hiện Nhiêu ích hữu tình giới, công đức có thể nhờ đó mà bù trừ qua lại.
  Viết tới đây con càng cảm niệm học trò Mật gia may mắn khi được vị Thầy truyền trao những tu pháp đơn giản, dễ thực hành và ứng dụng trong đời sống cư sĩ bận rộn nhưng vẫn tích tập công đức không thể nghĩ bàn.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh vị Thầy đã giảng cho chúng con một bài pháp lợi lạc. Con tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ đã thành công trong việc dịch đuổi lời giảng của Thầy sang tiếng Anh, giúp bạn đọc khắp năm châu đến gần hơn với ánh sáng chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 4. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh giảng pháp của Thầy và thiện hạnh nghe pháp của các huynh đệ kim cang, trong đó có thiện hạnh chuyển ngữ lời giảng của Thầy trực tiếp sang tiếng Anh của đạo huynh Mật Từ. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng qua bài giảng này con cảm nhận sự công bằng và Bồ đề tâm của vị Thầy không chỉ hướng tới học trò, hội viên, bạn đọc trong nước mà các bạn đọc có pháp danh, bạn đọc quốc tế có thể vừa nghe được sóng âm trực tiếp và hiểu được nội dung bài giảng qua phần dịch song ngữ.

  Qua bài giảng này, con hiểu được chữ “dục” vốn không xấu bởi ngành giáo dục luôn được tôn trọng, thậm chí là một trong ba mục tiêu của liên hiệp hội UNESCO (giáo dục, văn hoá, khoa học). Bên cạnh đó, những người con hiếu thảo với các bậc sinh thành bởi công ơn họ đã “dưỡng dục”, những người muốn có một cơ thể khoẻ mạnh, đẹp thì thường xuyên tập “thể dục”. Con hoan hỷ khi hiểu được lời giảng của Thầy rằng chữ “dục” có nghĩa là “muốn”, vậy có tai hại ở chỗ sự ham muốn bị lệch lạc, việc sử dụng biến thành lạm dụng. Như lời thánh giả Tilopa đã dạy rằng “ngũ dục tự chúng không gây hại, lỗi lầm ở thái độ người thọ dụng đối với chúng”. Thái độ đúng đắn, sử dụng mà không lạm dụng, sử dụng nhưng theo nguyên tắc giảm trừ hay dùng sự tỉnh thức để chuyển hoá chúng thành ngũ trí Như Lai là điều con học được qua bài giảng này.

  Trong kinh Tăng chi bộ, chương Ba pháp có dạy rằng: “Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí”. Từ lời dạy của Thầy trong bài, con hiểu được tinh thần vô uý và vui tu của người cư sĩ. Như người ngu thấy ngũ dục như nọc độc của rắn liền sợ hãi tránh xa, nhưng bậc trí thấy đó lại có thể sử dụng làm thuốc quý cứu người. Như người ngu thấy rằng ngũ dục (Tài, Sắc, Danh, Thực, Thuỳ) liền sợ hãi bởi định tánh cho rằng đó là nguy hại, nhưng bậc trí có phương pháp nên vô uý, thấy không còn nguy hiểm mà thong dong chuyển hoá. Con hoan hỷ khi nghe Thầy giảng về nguyên tắc giảm trừ với luận chứng từ kinh Bát đại nhân giác: “Nhiều tham dục mới khổ/Sống chết với nhọc nhằn/Đều khởi từ tham dục/Ít dục thích vô vi/Thân tâm được tự tại”. Đấng Thế tôn cũng dạy “thiểu dục tri túc” chứ Ngài không tuyên thuyết rằng người tu Phật phải vô dục, bởi lẽ chính Ngài thị hiện thực hành tu khổ hạnh dù tinh tấn vô song trong 6 năm vẫn không thể viên thành đạo quả. Cũng trong kinh này, đức Phật dạy rằng “Duy tuệ thị nghiệp”, tức là trí tuệ là đạo nghiệp của người tu. Trong đó, lẽ nào để hoàn thành đạo nghiệp lớn mà cứ co ro, sợ hãi hoặc gieo rắc sự sợ hãi ấy vào tâm trí người khác, như chiếc vòng kim cô? Như vậy, con hiểu rằng có chăng những kẻ ngu không biết nương cậy nơi bậc tuệ tri thức để tích luỹ trí tuệ nhằm có phương pháp đối trị, giảm trừ, lấy thu bù chi và chuyển hoá. Trong đó, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con các phương pháp Bồ đề tâm định quán, trì niệm thần chú và sùng kính Đạo sư với tâm chân thành để vui tu mà hiệu quả bởi bậc trí làm ít mà kết quả nhiều.

  Nghe xong bài giảng này, con chợt nhớ tới lời dạy của Quán Thế Âm Bồ tát trong đại nguyện của Ngài rằng: “Hãy sử dụng tất cả những gì hiện hữu như là một nguyên nhân mà nhờ đó chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả”. Vậy nên, nhờ được vị Thầy chỉ dạy mà chúng con có thể từng bước những gì hiện hữu trước mắt là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để làm nhân thực hành pháp nhằm tỉnh thức và sử dụng để tiến tu. Như lời dạy đấng Đại từ, Đại bi trong lời nguyện trên, những ai lảng tránh, sợ hãi mà không dám sử dụng để chuyển hoá tức là không gieo nhân, ắt sẽ không có kết quả, chưa nói tới thành tựu Phật quả. Cũng vậy, giới là để thanh tịnh hành vi thân, ngữ, tâm, những kẻ không có trí lại dạy hàng cư sĩ phải trì giới khổ hạnh như hàng xuất gia chẳng những sai về đối tượng, môi trường sư phạm mà còn đề cao Luật nghi giới trong khi bỏ qua Nhiêu ích hữu tình giới. Con hoan hỷ trước tâm Bồ đề của vị Thầy khi giúp chúng con, bạn đọc hữu duyên cởi bỏ nút thắt về vòng kim cô áp lực trì giới thiếu trí tuệ này. Bởi lẽ, thân có thể phạm nhưng tâm giữ được tỉnh thức, không chìm đắm hay sao nhãng và hướng tới Bồ đề tâm nguyện, dụng vì lợi lạc của chúng sanh. Đồng thời, con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh cho chúng con, bạn đọc hữu duyên hiểu đúng mục đích của bài giảng là sử dụng nhưng không lạm dụng ngũ dục, chuyển hoá chúng thành Ngũ trid Như lai với tinh thần vô uý, vui tu chứ không phải cổ suý cho việc chìm đắm trong thọ lạc!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã giảng bài. Con xin cầu guyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được nghe bài giảng của Thầy. Con tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng về ngũ dục và cơ chế khởi dục cũng như phương thức chuyển ngũ dục thành ngũ trí để cho chúng con và các bạn đọc khác hiểu; đặc biệt những ai vẫn đang còn vướng bận về ngũ dục và mặc cảm trên con đường tu tập như Hari, hoặc một số trường hợp khác. Ngoài ra,  Thầy đã luận giảng những phương pháp cụ thể của Mật gia Song Nguyễn nhằm chuyển hóa dục thành trí.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức “dịch trực tuyến” của đạo huynh Mật Từ, chuyển tải lời dạy của Thầy sang Anh ngữ, nhằm góp phần lan tỏa ngọn đuốc chánh pháp đến muôn nơi vì lợi lạc của hữu tình. Con nghe bài giảng của Thầy cùng với những lời chuyển ngữ của đạo huynh Mật Từ, trong con không khỏi cảm thấy tự hào và hoan hỷ vì sự phát triển mạnh mẽ của Mật gia Song Nguyễn như ngày hôm nay. Giờ đây sẽ có rất nhiều bạn đọc khắp nơi trên thế giới được nghe Thầy giảng thông qua sự chuyển ngữ trực tiếp của đạo huynh Mật Từ, và họ sẽ nhận được rất nhiều lợi lạc từ việc nhận được trường song lực thanh tịnh qua âm thanh của vị Thầy.

  Khi nghe bài giảng của Thầy, con hiểu được dục bản thân nó không xấu mà cũng không tốt, tốt hay xấu tùy theo mục đích của người sử dụng. Những ví dụ sinh động Thầy đưa ra đã giúp con hiểu rõ hơn về mục đích sử dụng “dục” khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau như “giáo dục” và “sắc dục” của vua Phù Sai.

  Tuy nhiên, nếu như “giáo dục” với mục đích đem lại lợi ích thế tục thì những lợi ích cũng như niềm vui đó vẫn hạn hẹp trong luân hồi bởi nguyên tố thô và vi tế dần sẽ cạn kiệt. Với những phương pháp Thầy ban như bồ đề tâm định quán, pháp bồ đề tâm nguyện qua 16 động tác hàng ngày giúp chúng con mặc dù vẫn sống trong ngũ dục, hân thưởng cuộc sống nhưng chúng con vẫn tích tập được công đức vô lượng, chuyển hóa dục  thành trí. Khi phát bồ đề tâm mong muốn tất cả chúng sanh thành Phật thì dù tâm chúng con có chồng chất vô minh nhưng tâm bồ đề sẽ giúp chúng con kết nối với trường thanh tịnh của chư Phật và Bồ tát, giúp chúng con tạo ra nhiều công đức, lấy thu bù chi nên chúng con tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát.

  Con rất ấn tượng với sự luận giảng minh bạc rõ ràng của Thầy về  ví dụ có phạm một phần giới thì công đức phát bồ đề tâm vì lợi lạc hữu tình sẽ bù sang những phần công đức ít ỏi bị thất thoát nên chúng con vẫn tích tập được rất nhiều công đức để thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Và chính phương pháp tận dụng các hoạt động sinh hoạt hằng ngày để thực hành bồ đề tâm nguyện đã giúp chúng con chuyển ngũ dục thành ngũ trí. Thầy cũng nhấn mạnh về thực nghĩa của việc chuyển dục thành trí này, không phải hoàn toàn như ngũ trí Như Lai mà là sự nhận biết của người trí. Khi chúng con thực hành dần dần, vui tu, cùng với các tu pháp khác, chúng con sẽ chuyển dục thành trí một cách tự nhiên.

  Bên cạnh đó, Thầy căn dạn chúng con “ít dục thích vô vi” chứ không hề cổ súy cho việc lạm dục ngũ dục để chìm trong khổ đau luân hồi. Dục bản thân nó vốn không có hại, nếu biết sử dụng đúng, nó sẽ trở thành phương tiện để gia tăng nội lực cho Phật tử cư sĩ khi ngày ngày đối diện với ngũ dục để nhanh chóng tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Nếu như lạm dụng ngũ dục thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường như trường hợp của vua Phù Sai.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho con nghe bài pháp sâu sắc và lợi lạc, cho con hiểu thực nghĩa của “dục” và lợi lạc của phạm trù “nhiêu ích hữu tình giới”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài giảng song ngữ Việt – Anh của Thầy! Đây là lần đầu tiên tại Mật gia Song Nguyễn, chúng con được tham dự buổi giảng pháp song song 2 ngôn ngữ Anh và Việt. Điều này khiến con cảm thấy thật hoan hỷ và tự hào khi được là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thực hành Yoga Tây Tạng, CLB Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng. Không chỉ những bài viết của Thầy dần được chuyển ngữ sang tiếng Anh mà hôm nay, bài giảng pháp cũng được giảng bằng 2 thứ tiếng để các bạn đọc hữu duyên ở các nước cũng có cơ hội tiếp cận phương pháp yoga thanh trí hướng dẫn bởi Thầy một cách dễ dàng hơn. Điều này càng cho chúng con thấy được bồ đề tâm rộng lớn của Thầy, luôn “đi đầu” trong việc cải thiện và sử dụng nhiều phương tiện nhằm giúp các học viên được tiếp cận dễ dàng, thuận lợi nhất.

  Kính bạch Thầy! Về đề tài chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí, đây là một đặc trưng của Mật giáo, đặc biệt là phương pháp chuyển hóa như thế nào của Mật gia Song Nguyễn có lẽ luôn là điều thắc mắc của nhiều người. Đây cũng là câu hỏi mà con suy nghĩ bấy lâu, nay đã được Thầy giải đáp qua bài giảng này, con thật hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy! Con tâm đắc với 3 nguyên tắc chuyển hóa mà Thầy chỉ ra trong bài giảng: 1/ nguyên tắc giảm trừ (“ít dục thích vô vi” – kinh Bát đại nhân giác); 2/ nguyên tắc chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí (qua 16 động tác phát bồ đề tâm); 3/ nguyên tắc “lấy thu bù chi”. Thay vì bị lôi kéo bởi ngũ dục, với 16 lời cầu nguyện trong các sinh hoạt hằng ngày (bồ đề tâm định quán), chúng con lại có thể “bắt” ngũ dục làm duyên cớ cho việc phát bồ đề tâm. Như vậy thay vì để nó sai xử mình, chúng con lại trở thành “chủ nhân” của nó, bắt nó phục vụ cho mục đích của mình để tích tập công đức. Như vậy chúng con không phải lo lắng, mặc cảm rằng mình đã “thọ lạc” quá nhiều, mà vấn đề là có “lợi dụng” được ngũ dục làm lợi cho bồ công đức của mình hay không. Đây thật là một pháp chuyển hóa tài tình!

  Hơn nữa, trong nguyên tắc thứ 3 “lấy thu bù chi”, lấy nhiêu ích hữu tình giới làm chủ đạo, lấy bồ đề tâm định quán làm thực hành thường xuyên, lấy thần chú tăng oai lực, thì một cách dễ dàng và “khỏe” nhất mà Thầy chỉ cho chúng con đó là sùng kính đạo sư với đáy lòng chân thật. Đó là cách “thu hoạch” công đức nhiều mà lại dễ, nhanh và khỏe nhất để “chi” cho những sự thất thoát công đức hằng ngày! Cầu nguyện cho lòng sùng mộ đạo sư của chúng con ngày một trưởng dưỡng thuần thành, với đáy lòng chân thật!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài giảng này. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Mật Thủy hoan hỷ với thiện hạnh, công đức dịch thuật của đạo hữu Mật Từ trong buổi giảng pháp này! Cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho đạo hữu Mật Từ sớm viên thành những ước nguyện chính đáng!

  Om mani padme hum!

 7. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng đệ tử và chúng sanh bài pháp lợi lạc này. Con đặc biệt hoan hỷ khi được tham dự vào một dịp quan trọng như thế này, lần đầu tiên con được nghe giảng pháp song ngữ từ vị Thầy nhờ sự chuyển ngữ của đạo huynh Mật Từ.

  Qua bài giảng này, chúng trò hiểu được “dục” là gì, cơ chế hình thành của “dục” và “dục” là điều hoàn toàn bình thường của chúng sanh. Chúng trò cũng hiểu được rằng “dục” chỉ có hại khi chúng ta lạm dụng nó và hai ví dụ của Thầy về “sắc dục” và “danh dục” đã giúp chúng trò hiểu rỏ về phạm trù này.

  Qua bài giảng này, chúng trò và bạn đọc đã được Thầy từ bi ban cho tinh thần vô úy. Đó là xóa bỏ đi mặc cảm tự ti và tội lỗi rằng không thể tu vì đã phạm giới hoặc không dám tu vì sợ phạm giới. Vị Thầy đã chỉ ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa “dục” thành “trí” thông qua các phương tiện thiện xảo phù hợp mà cụ thể ở Mật Gia Song Nguyễn đang thực hành là Bồ đề tâm định quán.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc này.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 8. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi nghe bài giảng” Chuyển Hóa Ngũ Dục Thành Ngũ Trí”. Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng cho chúng học trò bài pháp chủ đề liên qua đến đời sống cư sĩ. Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã chuyển ngữ trực tiếp bài giảng của vị Thầy sang tiếng Anh nhằm giúp các bạn đọc, các đạo hữu nước ngoài tiếp cận nguồn sáng chánh pháp. Qua bài giảng của Thầy, con biết”dục” có nghĩa là muốn và nó chưa chắc xấu nên phải xét đến động cơ, mục đích. Sáu giác quan( Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) là cơ chế khởi dục tương ưng những đối tượng được thỏa mãn là( Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) và ( Tài, sắc , danh, thực, thùy). Khi con người bám chấp, lạm dụng vào ngũ dục thì tác hại khôn lường như vua Phù Sai bị mất nước cũng bởi sa đà vào sắc dục. Nếu có phương tiện chuyển hóa, con người và nhất là người tu sẽ không sợ những ngũ dục, những đối tượng thõa mãn, mà biến ngũ dục đó thành ngũ trí. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết phương pháp chuyển hóa đó là:

  -Theo lời Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác” Ít dục thích vô vi, thân tâm được tự tại”.

  – Môn Yoga thanh trí mà Thầy dạy cho chúng con bằng cách phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, dần dần chúng con sẽ chánh niệm. Hơn nữa, công đức tích tập nhiều và ” lấy thu bù chi” .

  -Niệm thần chú lục tự đại minh theo bước chân, quán tưởng Bổn tôn.

  -Sùng kính Đạo sư chân thật bằng thân, ngữ, tâm.

  Nhờ có phương pháp đó, chúng con vui tu, không mặc cảm hay sợ hãi, thong dong tiến về thành phố giải thoát. Nhưng những nguyên tắc trên không cổ súy cho việc sa đà vào ngũ dục, tận hưởng nó nhưng không bám chấp, lấy nó làm phương tiện để phát Bồ đề tâm vì Bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô được nhiều sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ah Hum.

 9. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được nghe bài giảng của Thầy. Con tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng về ngũ dục và cơ chế khởi dục cũng như phương thức chuyển ngũ dục thành ngũ trí để cho chúng con và các bạn đọc khác hiểu; đặc biệt những ai vẫn đang còn vướng bận về ngũ dục và mặc cảm trên con đường tu tập như Hari, hoặc một số trường hợp khác. Ngoài ra,  Thầy đã luận giảng những phương pháp cụ thể của Mật gia Song Nguyễn nhằm chuyển hóa dục thành trí.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức “dịch trực tuyến” của đạo huynh Mật Từ, chuyển tải lời dạy của Thầy sang Anh ngữ, nhằm góp phần lan tỏa ngọn đuốc chánh pháp đến muôn nơi vì lợi lạc của hữu tình. Con nghe bài giảng của Thầy cùng với những lời chuyển ngữ của đạo huynh Mật Từ, trong con không khỏi cảm thấy tự hào và hoan hỷ vì sự phát triển mạnh mẽ của Mật gia Song Nguyễn như ngày hôm nay. Giờ đây sẽ có rất nhiều bạn đọc khắp nơi trên thế giới được nghe Thầy giảng thông qua sự chuyển ngữ trực tiếp của đạo huynh Mật Từ, và họ sẽ nhận được rất nhiều lợi lạc từ việc nhận được trường song lực thanh tịnh qua âm thanh của vị Thầy.

  Khi nghe bài giảng của Thầy, con hiểu được dục bản thân nó không xấu mà cũng không tốt, tốt hay xấu tùy theo mục đích của người sử dụng. Những ví dụ sinh động Thầy đưa ra đã giúp con hiểu rõ hơn về mục đích sử dụng “dục” khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau như “giáo dục” và “sắc dục” của vua Phù Sai.

  Tuy nhiên, nếu như “giáo dục” với mục đích đem lại lợi ích thế tục thì những lợi ích cũng như niềm vui đó vẫn hạn hẹp trong luân hồi bởi nguyên tố thô và vi tế dần sẽ cạn kiệt. Với những phương pháp Thầy ban như bồ đề tâm định quán, pháp bồ đề tâm nguyện qua 16 động tác hàng ngày giúp chúng con mặc dù vẫn sống trong ngũ dục, hân thưởng cuộc sống nhưng chúng con vẫn tích tập được công đức vô lượng, chuyển hóa dục  thành trí. Khi phát bồ đề tâm mong muốn tất cả chúng sanh thành Phật thì dù tâm chúng con có chồng chất vô minh nhưng tâm bồ đề sẽ giúp chúng con kết nối với trường thanh tịnh của chư Phật và Bồ tát, giúp chúng con tạo ra nhiều công đức, lấy thu bù chi nên chúng con tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát.

  Con rất ấn tượng với sự luận giảng minh bạc rõ ràng của Thầy về  ví dụ có phạm một phần giới thì công đức phát bồ đề tâm vì lợi lạc hữu tình sẽ bù sang những phần công đức ít ỏi bị thất thoát nên chúng con vẫn tích tập được rất nhiều công đức để thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Và chính phương pháp tận dụng các hoạt động sinh hoạt hằng ngày để thực hành bồ đề tâm nguyện đã giúp chúng con chuyển ngũ dục thành ngũ trí. Thầy cũng nhấn mạnh về thực nghĩa của việc chuyển dục thành trí này, không phải hoàn toàn như ngũ trí Như Lai mà là sự nhận biết của người trí. Khi chúng con thực hành dần dần, vui tu, cùng với các tu pháp khác, chúng con sẽ chuyển dục thành trí một cách tự nhiên.

  Bên cạnh đó, Thầy căn dạn chúng con “ít dục thích vô vi” chứ không hề cổ súy cho việc lạm dục ngũ dục để chìm trong khổ đau luân hồi. Dục bản thân nó vốn không có hại, nếu biết sử dụng đúng, nó sẽ trở thành phương tiện để gia tăng nội lực cho Phật tử cư sĩ khi ngày ngày đối diện với ngũ dục để nhanh chóng tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Nếu như lạm dụng ngũ dục thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường như trường hợp của vua Phù Sai.

  Quan trọng hơn nữa với hành giả Mật giáo, chúng con còn có một phương tiện đặc biệt để chuyển dục thành trí một cách nhanh chóng: đó là tu tốt nền tẳng giác ngộ, sùng kính vị Thầy với tâm chân thành, tri kiến thanh tịnh. Khi đó, chúng con mặc dù sống trong ngũ dục nhưng sẽ nhanh chóng bước vào căn nhà giác ngộ vì cầm trong tay chìa khóa dệt nên từ sự sùng kính Đạo sư chân thành, như lời ngài H.E Garchen Rinpoche đã khẳng định:“Tinh tuý của Tam bảo tất cả nằm ở vị Đạo sư bằng tri kiến thanh tịnh chúng ta phải nhận thức rằng: Thân của của Đạo sư là Tăng đoàn, Khẩu của Đạo sư là Pháp, và Tâm của Đạo sư là Phật. Với tri kiến Thanh tịnh chúng ta nhìn Đạo sư như thất với lòng sùng mộ – ngay cả khi với một vị Đạo sư không hoàn hảo thì năng lực gia trì cũng rất lớn lao. Trong khi, không có tri kiến thanh tịnh thì ngay cả khi chúng ta thân cận một vị Đạo sư vĩ đại thì sự gia trì cũng sẽ rất nhỏ bé. Tinh tuý của Kim Cương Thừa chính là Tri kiến thanh tịnh.”

  Do vậy, lạt ma Zopa đã khuyến cáo đồ chúng: “Khi vị Thầy đưa ra lời khuyên dạy, đó có nghĩa là lời của tất thảy chư Phật, và khi vị Thầy truyền trao giáo pháp thì đó là “thiện hạnh của tất thảy” chư Phật. Người đệ tử phải luôn luôn suy nghĩ theo cách đó và tôn kính vị Thầy theo cách đó. Khi ấy, không chỉ vị Thầy mà mỗi hạt bụi trên thân linh thiêng, thậm chí một đầu lông, đều hiện vô số chư Phật. Khi phụng sự các vị Thầy với trí tuệ như vậy, thì đó là phụng sự bất khả tư nghì, sự tịnh hóa bất khả tư nghì.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho con nghe bài pháp sâu sắc và lợi lạc, cho con hiểu thực nghĩa của “dục” và lợi lạc của phạm trù “nhiêu ích hữu tình giới”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được nghe bài giảng: “Chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí” của vị Thầy. Qua bài giảng con hiểu được ngũ dục và cách chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí. Con hoan hỷ với bộ môn Yoga Thanh Trí đã chuyển hoá rất tốt ngũ dục thành ngũ trí. Bởi thực hành Yoga Thanh Trí mang lại công đức vô lượng vô biên, tinh thần vô uý, không sợ hãi, mặc cảm trước ngũ dục.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con bài pháp lợi lạc. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ dịch bài giảng của vị Thầy sang tiếng Anh để các bạn đọc trên thế giới có thể nghe được bài giảng này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được nghe bài giảng “Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” của Thầy. Thật đặc biệt khi lần này chúng con được nghe giảng pháp bằng song ngữ nhờ có thiện hạnh phiên dịch của đạo huynh Mật Từ. Qua bài giảng của Thầy, con hiểu được rằng “dục” có nghĩa là “muốn” và bản thân của “dục” vốn hoàn toàn vô hại, “dục” tốt hoặc không tốt được quyết định bởi đối tượng “muốn” ở đây là ai? cái gì? Giả như giáo dục là mong muốn được dạy, được giúp đỡ người khác tiến bộ bằng những kiến thức mình có được, tịnh tiến sang đạo Phật là Bồ Đề tâm mong muốn hóa độ chúng sanh của các vị thầy, thì đó hoàn toàn là mong muốn tốt đẹp, lợi mình, lợi người. Và dục chỉ trở nên có hại khi chuyển thành ái dục, có nghĩa là thay vì thọ dụng là lạm dụng ngũ dục. Nhờ những giảng luận của Thầy, con cũng hiểu được cơ chế khởi dục và những phương pháp để hạn chế ảnh hưởng tác hại ngũ dục. Trong đó, con vô cùng tâm đắc với phương pháp chuyển hóa bằng cách tận dụng ngũ dục như một phương tiện để thực hành phát Bồ đề tâm nguyện, Bồ đề tâm dụng, trì niệm thần chú, quán tưởng Bổn Tôn, cùng một lúc vừa thực hiện được nhiêu ích hữu tình giới, tích tập công đức lấy thu bù chi, vừa kích hoạt được cơ chế tự động hóa giảm thiểu những thói quen, tập khí xấu về lạm dụng ngũ dục. Đặc biệt hơn, đối với những hành giả Mật tông chúng con, có được một phương pháp dễ dàng hơn để có thể chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí, đó là sùng kính Đạo sư một cách hợp nhất qua các hành vi thân, ngữ, tâm. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận! Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh phiên dịch của đạo huynh Mật Từ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

  Om mani padme hum!

 12. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã nghe bài giảng: “Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp cho con hiểu được thực nghĩa của từ “dục”chính là chỉ trạng thái tâm của con người mong muốn thỏa mãn sáu giác quan (mắt, mũi, lưỡi, tai, thân, ý). Khi sáu giác quan đó trở  thành cơ chế khởi dục thì sẽ có những đối tượng tương ứng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, giác. Và đối với ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) thì bản thân ngũ dục không thể hiện sự tốt hay xấu mà là phụ thuộc vào trạng thái tâm của con người là mong muốn điều gì, mong muốn như thế nào. Ngũ dục trở nên có hại khi sự mong muốn của con người biến chất thành tham ái, luyến ai hay trở thành sự lạm dụng. Qua những câu chuyện của vị Thầy về hậu quả của sự lạm dụng sắc dục và danh vọng, con hiểu thêm phần nào về lời dạy của Đức Phật “Đơn sơ gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp”. Để đối trị với những tác hại của việc lạm dụng ngũ dục, Đức Phật đã đưa ra lời dạy trong kinh Bát đại Nhân giác: “Ít dục, thích vô vi. Thân tâm được tự tại”. Và theo luận giải của vị Thầy, để đối trị với sự lạm dụng ngũ dục cần tuân theo hai nguyên tắc, trong đó: (1) Nguyên tắc thứ nhất là giảm trừ, giảm bớt bởi Đức Phật không bảo đoạn dục, tuyệt dục mà là “ít dục”; (2) Nguyên tắc thứ hai chính là “thích vô vi” (nên thường xuyên thực hành pháp), chính là chuyển hóa ngũ dục theo quỹ đạo chánh pháp. Trong đó, phương pháp để chuyển hóa chính là pháp tu Bồ đề tâm định quán mà vị Thầy từ bi cho học trò chúng con diễn tập hàng ngày.  Con hiểu được rằng bằng cách lấy “Nhiêu ích hữu tình giới” làm chủ đạo, sử dụng pháp tu Bồ đề tâm định quán làm phương tiện thì nếu như thân vi phạm giới nhưng cốt lõi của hành động xuất phát từ Bồ đề tâm, nhằm giúp chúng sanh đi theo quỹ đạo chánh pháp, thì theo cơ chế bù trừ (lấy thu bù chi), người Phật tử vẫn có cơ hội tích tập được công đức. Tuy nhiên, bản thân người Phật tử vẫn nên luôn tỉnh thức trước những tác hại của việc lạm dụng ngũ dục. Bởi vì nếu như ta luôn tỉnh thức, tránh rơi vào những tác hại của việc lạm dụng ngũ dục, đồng thời thực hiện Bồ đề tâm nguyện cùng với những phương pháp thực hành pháp khác thì ta sẽ tích tập được nhiều công đức hơn , tiến tu nhanh hơn trên đạo trình Giải thoát.

  Kính bạch Thầy,

  Qua sự khai thị của vị Thầy về ý nghĩa của từ “dục”, cơ chế khởi dục và cơ chế bù trừ qua những phương pháp chuyển hóa ngũ dục, con hiểu được rằng điều quan trọng mà người Phật tử cần hướng tới chính là tinh thần vô úy, vui tu chứ không phải là sự sợ hãi về việc vi phạm giới. Ta nên biết tận hưởng ngũ dục nhưng lấy đó làm phương tiện để phát Bồ đề tâm nguyện là điều quan trọng.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy về phương tiện tốt nhất và dễ thực hành để tích tập được công đức chính là thực hành pháp tu “Sùng kính Đạo sư” với sự chân thành trong tâm của mình như lời dạy của thánh giả Mã Minh trong “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”: “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được nghe bài giảng song ngữ Anh – Việt: “Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thực chất của từ “dục” không phải hoàn toàn là xấu, “dục” nghĩa là muốn và nó tốt hay xấu dựa vào việc con người muốn cái gì, muốn ai. Ví dụ như vua Phù Sai ham mê sắc dục là người đẹp Tây Thi nên bị mất nước thì “dục” ở đây nghĩa là xấu. Còn “Dục” trong “Giáo dục” lại là tốt vì đó là ngành được tôn trọng trong xã hội. Dục là muốn, muốn là trạng thái tâm thích thỏa mãn được 6 giác quan của con người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối tượng tác động vào 6 giác quan đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là sắc màu; Thanh là tiếng nói lời ca; Hương là nói đến hương liệu (nước hoa); Vị thì là mặn, ngọt, chua, cay; Xúc thì là sự va chạm êm ái, mềm mại hay là thô ráp; Và Pháp là sự vật hiện tượng, diễn biến. Từ đó Thầy đã luận giải thêm cho chúng con hiểu có những đối tượng tạo nên sự hấp dẫn đó như Sắc thì có họa sĩ, nhà thiết kế, Thanh thì có ca sĩ tạo nên tiếng hát, lời ca hay, Hương thì có công nghệ chế biến nước hoa, từ Vị thì có những nhà hàng, cafe ngon hoặc dở, từ Xúc thì có cảm thọ nam nữ. Và đó chính là cơ chế khởi dục.

  Tài (tiền bạc), sắc (sắc đẹp), danh (danh vọng), thực (ăn uống), thùy (ngủ nghỉ) chính là ngũ dục. Ngũ dục chỉ có hại khi nó bị biến chất biến dạng thành tham ái, luyến ái có nghĩa là lạm dụng mà không phải là sử dụng nữa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con làm thế nào để hạn chế tác hại của ngũ dục một cách thấp nhất bằng 2 nguyên tắc đó là:

  1/ Nguyên tắc thứ nhất là giảm trừ, giảm bớt như trong kinh “Bát đại nhân giác” Phật có dạy “Ít dục thích vô vi, thân tâm được tự tại” nghĩa là Phật không dạy diệt dục mà là ít dục.

  2/ Nguyên tắc thứ hai là dùng phương pháp chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí theo quỹ đạo Chánh pháp như lời Đức Phật đã dạy là “thích vô vi”, có nghĩa là nên thực hành pháp thường xuyên. Và trong Yoga thanh trí của Mật gia Song Nguyễn thì có tu pháp “Bồ đề tâm định quán” là phát Bồ đề tâm nguyện qua 16 động tác trong sinh hoạt hàng ngày mà Thầy đã từ bi cho chúng con diễn tập để giảm bớt tác hại của sự lạm dụng ngũ dục thay vào đó là lấy Bồ đề tâm làm cốt lõi cho mọi hoạt động của mình, chính là cách lấy thu bù chi.

  Ngoài ra con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy là phương tiện tâm linh có thể bổ trợ công đức một cách tròn đầy đó là pháp tu “Sùng kính Đạo sư” thông qua sự thể hiện bằng thân, ngữ và đặc biệt là qua tâm chân thành của học trò.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài giảng lợi lạc và ý nghĩa giúp chúng con hiểu về cách làm thế nào để chuyển ngũ dục thành ngũ trí theo đúng quỹ đạo Chánh pháp giúp chúng con có được tinh thần vô úy, vui tu tận hưởng và sử dụng ngũ dục làm phương tiện để phát Bồ đề tâm nguyện làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã chuyển ngữ bài giảng của Thầy sang tiếng Anh. Cầu nguyện bài giảng này sẽ tỏa khắp muôn nơi để chúng sanh hữu duyên biết cách làm thế nào để chuyển ngũ dục thành ngũ trí. Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 14. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được nghe bài giảng của Thầy về ngũ dục thành ngũ trí. Con xin tán thán công hạnh vị Thầy khi giảng luận chi tiết “vòng chạy” của ngũ dục với những hành giả như chúng con cũng như nhiều bạn đọc khác đã, và đang trên hành trình thực hành Phật pháp trong hình tướng cư sĩ.

  Con xin tán thán thiện hạnh thỉnh pháp của đạo huynh Mật Tịnh Giác, thiện hạnh dịch bài giảng trực tiếp của đạo huynh Mật Từ cùng tất cả các huynh đệ kim cang đã xả ly thế sự trực tiếp tham dự buổi giảng pháp vừa qua.

  Và thường ngày khi lục căn còn tiếp xúc với lục trần khởi phát ngũ dục và trong mỗi hoàn cảnh, trường hợp còn đó những khó khăn, và nếu không được giải tỏa thì mặc cảm bản thân vì tập khí, vì vô minh, vì những lỗi lầm sẽ không cho chúng con có được cơ hội thực hành Phật pháp. Thông qua những nguyên tắc “giảm trừ”, nguyên tắc “chuyển hóa” và nguyên lý “thu bù chi”, một lần nữa cơ hội cho bất kỳ ai cũng có thể thực hành Phật pháp, cũng có thể có được những thành tựu nếu có những phương tiện, những phương pháp hợp lý. Rõ ràng là có rất nhiều con đường đi để đến thành Rome và dù là con đường nào, nếu mục đích tối hậu của người tu tập là nhằm giải thoát thì trên con đường đó, mọi hành vi đúng quỹ đạo chánh pháp, chánh kiến cùng với những phương tiện thiện xảo sẽ tạo thành một hành trang vững trãi thông suốt con đường đó. Và may mắn chúng con có được cơ hội để tiếp cận, được sự cho phép của vị Thầy để diễn tập, được thực hành những tu pháp đem lại “khối lượng công đức” được  khởi sinh liên tục thông qua hình thức thực hành bồ đề tâm định quán. Khi đó, mỗi hành động thường nhật thỏa mãn ngũ dục thế gian tựa như ăn, uống, đi đứng, nằm ngồi, ngủ nghỉ… cũng dễ dàng trở thành cơ hội để thực hành Phật pháp thông qua cầu nguyện tất cả chúng sanh thành Phật thông qua từng hành vi đó. Bên cạnh đó, trong không gian động và tĩnh, chúng con còn nhận được oai lực gia trì có được từ thực hành thần chú om mani padme hum và trong bộ môn Yoga Thanh trí chúng con dễ dàng chuyển nghiệp thành nguyện thông qua tu pháp cầu nguyện và thực hành hoạt dụng vì tất cả chúng sanh. Và kiên quyết hơn cả đó chính là tấm lòng chân thành trong tu pháp sùng kính vị Thầy, người chính là kênh vận chuyển sự gia trì và ơn phước của Chư Phật và Thánh chúng  tới học trò chúng con. Khi đó những nghiệp chướng, vô minh, tâm thức ô trược được sớm giảm trừ và chúng trò sẽ nhanh chóng tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng chi tiết, tạo cơ hội cho mọi chúng sanh hữu duyên có được cơ hội để tu học Phật pháp, có được cơ hội giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả huynh đệ kim cang luôn trưởng dưỡng lòng chân thành sùng kính vị Thầy, “tuân lời vị Thầy không nghĩ suy” để hiện đời cuộc sống thế sự hanh thông, gia đình hạnh phúc, thành công xã hội và trên con đường đạo pháp, ngày ngày tiến tu, tinh tấn trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện cho tất cả các bạn đọc, các đạo hữu được nghe bài giảng ý nghĩa này của Thầy, và tìm ra được cơ hội cho riêng mình để có dịp thoát khỏi vòng cương tỏa của luân hồi sanh tử.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ được nghe bài giảng song ngữ Anh – Việt: Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí.

  Qua bài giảng của vị Thầy, con đã hiểu nguyên nghĩa đẹp của chữ “dục” tức là “muốn”  như  “Giáo dục” vốn là ngành được cả xã hội quan tâm hàng đầu. Xong con hiểu rằng “dục”, cụ thể là ngũ dục bao gồm : Tài, sắc, danh, thực, thùy thông qua các phương tiện cảm thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc sẽ trở thành thứ tai hại nếu chúng bị sử dụng với thái độ bám chấp, bị lạm dụng như trong  kinh Bát đại nhân giác có thuyết “Nhiều tham dục mới khổ/  Sống chết với nhọc nhằn”. Hay như Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng từng cảm thán trong bài kệ nổi tiếng: ““Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng/ Mắt theo hình tướng, mũi đưa hương/ Bôn ba làm khách phong trần mãi/ Ngày hết quê xa vạn dặm trường”. Xong, để cắt ái ly gia sẽ chỉ thuận tiện cho những tăng sỹ với đời sống tự viện còn tầng lớp đông đảo những cư sỹ trong xã hội, dù vẫn biết tinh thần “tứ chúng đồng tu” nhưng bài toán thế sự đa đoan cộng với những tác động không ngừng của xã hội muôn màu, những người cư sỹ liệu có thể mãi co mình trong vỏ bọc thô cứng cằn cỗi mà tầng lớp tăng sỹ rêu rao là tuyệt dục, ly dục. Con lại liên tưởng đến bữa tiệc thế gian náo nhiệt rực rỡ, người tu sẽ lạc lõng, “đáng thương” trong màu áo lam, nhăn nhó trước mùi vị “hấp dẫn”? Còn những con người vì dòng đời xô bồ ô chược, họ trót dính mắc làm bạn với thứ men tửu sắc, liệu họ đã hết cơ hội tu giải thoát? Còn những con người vì lẽ sinh nhai mà hằng ngày tay nhuốm máu những con vật, họ đã hết cơ hội tu tập?  Ôi, có trăm ngàn vướng mắc lớn nhỏ bủa vây chúng con dường như không thể tháo gỡ. May mắn sao vị Thầy Mật giáo xuất hiện, Ngài ban cho chúng con thanh gươm trí tuệ, chúng con tự tin vươn mình đứng dậy bởi hiểu rằng Phật pháp không lìa thế gian pháp. Qua bài giảng của vị Thầy, chúng con đã hiểu phương tiện tối thắng mà lại thực đơn giản, thực cụ thể để “đối trị” với ngũ dục – chính là chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí bằng phương tiện mang đậm cá tính Mật giáo, phóng khoáng,  không ngăn ngại, không bó buộc, không dừng nghỉ dựa trên nền tảng cốt lõi Bồ đề tâm mà vị Thầy đã dày công chưng cất. Đó là tinh thần “Ít dục, thích vô vi” như trong kinh Bát đại nhân giác. Đó là phương pháp chuyển hóa thù thắng “Bồ đề tâm định quán”,  có thể áp dụng trong các sinh hoạt đời thường khi ăn uống ngủ nghỉ, khi đi đứng nằm ngồi, khi mở cửa đóng cửa… Đó là bài toán “bù -trừ” , tịnh giới thay vì trì giới, lấy nhiêu ích hữu tình giới làm mục tiêu để tích tập công đức bằng tam thiên đại thiên thế giới xong không có nghĩa rằng cổ súy chúng con chìm đắm trong ngũ dục. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Con hoan hỉ tán thán công hạnh vị Thầy đã cho chúng con những bạn đọc, học trò không chỉ trong nước mà cả nước ngoài cùng có cơ hội  được nghe và hiểu và nhận lợi lạc từ  trường quang minh này. Con xin cảm tạ ân Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và thân tâm an tịnh.

  Pháp đệ hoan hỉ tán thán thiện hạnh phần dịch của đạo huynh Mật Từ.

  Cầu nguyện cho giáo pháp này tỏa khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 16. Mật Linh Nguyên says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ thiện hạnh thỉnh cầu Thầy khai thị  của huynh Mật Tịnh Giác về một vấn đề rất quan trọng với đời sống cư sĩ, đó là  “ Làm sao chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí”. Con thành tâm tán thán lòng bi mẫn của Thầy đã vì lợi lạc của chúng sinh đã hoan hỷ giảng luận và hoan hỷ sự chuyển ngữ của huynh Mật Từ cho ánh quang đạo pháp phổ lưu vì lợi ích hữu tình.

   

  Qua luận giảng của Thầy con hiểu: Dục, nguyên nghĩa là muốn, là ham muốn thỏa mãn 6 giác quan của con người, 6 giác quan là nguồn khởi dục và những đối tượng thỏa mãn của 6 giác là  ngũ dục. Tài -danh -sắc -thực –thùy.

  Tuy nhiên ngũ dục vốn vô hại, chỉ có hại khi con người lạm dụng khi biến nó thành ái dục, ví dụ , vua ngô Phù sai vì luyến ái tham dục mà bị Việt Vương dùng kế mỹ nhân, nhưng hại vua ngô nước mất nhà tan không phải do Việt vương hau Tây Thi mà do chính ông ta vì ái dục mà lấy tay chọc mắt mình.

   Hoặc một câu chuyện khác về lòng tham của vị vua khi muốn cai quản đất, biển, trời … sau đó la ham muốn làm vua trời Đao lợi, người xưa nói cùng tắc biến, kết quả bị đọa làm ông lão 80 tuổi già lọm khọm, đây là tham danh che lấp, từ dục vọng thái quá biến thanh luyến ái nên gây hậu quả.

  Do vậy, một cư sĩ bao vây bởi ngũ dục ta phải là gì để ngăn những tác hại đó. Theo luận cứ, luận chứng từ kinh đển, có những nguyên tắc:

  1.  Giảm trừ: Kinh bát đại nhân giác “ ít dục thích vô vi, thân tâm được tự tại” Phật không dạy tuyệt dục, mà dạy ít dục, bên cạnh đó la thích vô vi ( thực hành pháp thường xuyên)

   

  2. Chuyển hóa : Tuân thủ theo quỹ đạo chánh pháp . Trong Yoga thanh trí  ở  Mật Gia Song Nguyễn , 6 tu pháp thực hành chuyển nghiệp thành nguyện, ví dụ tu pháp Bồ đề tâm định quán/ thực hành pháp qua 16 động tác.

  Thực tế , từ thỉnh cầu của Henri hoặc nhiều học trò, bạn đọc Mật Gia  về hóa giải mất ngủ và nghiện rượu …  Thầy dạy như sau : khi tôi ăn “ cầu nguyện tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định”, khi tôi uống “cầu nguyện tát cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ” … lâu dần những nghiệp đó sẽ được chuyển hóa.  Được hiểu như sau: một miếng ăn, uống đưa  vào miệng đêu phát nguyện như vậy , rõ ràng chúng ta không xao lãng, đó là thực hành thiền định,  phát triển bồ đề tâm qua cầu nguyện đưa tâm thức vào trạng thái tỉnh giác, công đức này sẽ tịnh hóa những nghiệp xấu kia.

  3. Bù trừ :

  “Thầy khuyên đừng ngại phạm giới, chỉ sợ không biết cách lấy công đức để bù trừ”

  Vì vậy một thiên sư TQ đã khai thị trong trường hợp này như sau: “ không ngại vọng tưởng nhiều, chỉ sợ tỉnh thức chậm”. Do vậy, chúng ta đã hiểu được như thế nào là thực hành tịnh giới, là do, tuy thân ta phạm giới, nhưng do chúng sanh được nhận pháp âm và sóng trường quang minh bồ đề tâm, nên đây là quy tắc lấy thu bù chi hiệu quả. Từ đó thấy, nhiêu ích hữu tình hiệu quả và cao quý hơn luật nghi. Đây chính là phép thiền bồ đề tâm định quán. Nên thuở trước Angulibala giết 999 ngườ tại sao  sau khi quy y tinh tấn thực hành lại đắc quả Alahan ? A xà thế giết cha sao vẫn tái sinh cõi trời  (sau 3 ngày chịu khổ não dưới địa ngục). Đó là do công đức hộ pháp đã bù trừ nhanh chóng.

  4. Một phương thức ưu việt thay thế các tu pháp khác (khi chưa thấu hiểu) là thực hành tu pháp : Sùng kính Đạo Sư : với điểm cốt yếu – lòng chân thành !

   

  Vì sao hiểu được những tu pháp đó biến dục thành trí: Là những pháp tu do các bậc thánh trí chỉ dẫn giáo huấn chúng sinh thực hành , nên gọi là trí. Đây khác với trí Như Lai, trí này là do cách làm hiệu quả khi không phải đầu tư nhiều, những gì làm ít được nhiều thì gọi là trí.

   

  “Từ đó quan trọng là vấn đê thực hành pháp  như thế nào chứ không phải là cố gắng xả ly , tri giới như thế nào .Chúng ta có tinh thần vô úy trước bóng ma ngũ dục khi có sự cọ xát với chúng trong đơi sống cư sĩ”

  các tu pháp: Thần chú theo bước chân , Thiền quán Bổn tôn … cũng mang lợi ích tương tự)

  Cũng như chúng ta ngày tiêu 10 tr, nhưng làm ra 15tr nên ko lo lắng . Tuy vậy chúng ta không mất tỉnh thức trước ngũ dục. nếu tỉnh thức và còn thực hành pháp qua 4 nguyên tắc trên, thì  công đức tích tập không những không bị tiêu phí bởi ngũ dục, mà còn nhanh chóng đưa đến cửa giải thoát

  Từ đây, Thầy đặc biệt dạy tinh thần vô úy vui tu , không mặc cảm sợ hãi, là mục đích chính theo nguyên tắc  trên, tuyệt nhiên không cổ súy cho sự sa đà vào thú vui ngũ dục

  Nghĩa là tận hưởng ngũ dục nhưng lấy nó làm nguyên nhân để thực hành phát triển bồ đề tâm nguyện , như 2 cánh bay của một con chim cùng một nhịp đập.”.

   

  Kính bạch Thầy !

  Một vấn đề vô cùng khó và đã là nguyên nhân của bao nhiêu tranh cãi, biện luận … trong giới tu hành, cũng như là miếng mồi cho  ngoại đạo công kính phá hoại pháp, trở thành nỗi sợ hãi của bao người tu … Nhưng giờ đây đã trở thành nguồn cảm hứng tu tập cho chúng con, chúng sinh qua sự khai thị đầy bi mẫn từ Thầy. Khi thoát ra khỏi vòng cương tỏa của tâm thức, trí tuệ như bông hoa nở giữa hư không, sự đơn giản luôn là ánh quang ấp áp dẫn đời sống thăng hoa

  Con đảnh lễ tạ ơn Thầy !

  Cầu nguyện ánh quang Phật pháp qua kênh vận chuyển của Thầy chiếu sáng muôn nơi !

  OM MANI PADME HÙM !

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò giản lược rất dễ hiểu. Thầy mừng!

   • Mật Linh Nguyên says:

    Kính bạch Thầy ! Con tạ ơn Thầy từ bi gia trì, sách tấn.

    Con đảnh lể !

    OM MANI PADME HÙM !

 17. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con 1 bài Pháp lợi lạc. Con hoan hỷ với thỉ thị  vị Thầy của đạo huynh Mật Tinh Giác là duyên khởi để chúng con được nghe bài pháp này.

  Qua bài pháp con biết được tự bản thân ngũ dụ không có hại. Có hại chăng chỉ vì đã lạm dụng như  chuyên của vua nước Ngô vì mê đắm sắc mà dẫn đến hậu quả thiệt mình, hại nước.  Trong cuộc sống hằng ngày,  người tu là Cư Sĩ vẫn tiếp xúc với ngũ dục. Nếu từ bỏ  hay cự tuyệt ngũ dục cũng giống như sống mà không có không khí để thở. Điều này là không thể, nên trong tu pháp của Mật Tông thì  giảm trừ rồi dần chuyển hóa mới là tốt nhất.  Dưới sự hướng dẫn và dạy dỗ của vị Thầy tại Mật Gia Song Nguyễn, chúng con được học 6 tu pháp thực hành chuyển nghiệp thành nguyện như tu pháp Bồ Đề Tâm Định Quán thông qua viêc cầu nguyện 16 động tác hằng ngày.

  Chúng con là những Cư Sĩ, nên trong cuộc sống thường ngày sẽ có nhiều lúc vi phạm giới. Nhưng nếu chúng con biết ứng dụng và làm mọi việc với bồ đề tâm mà phạm giới thì vẫn có công đức khác bù trù qua.  Đây là nguyên tắc lây thu bù chi hiệu quả, có thể hiểu như là dùng phương tiện Nhiêu ích hữu tình giới  hiệu quả và cao quý hơn Luật Nghi. Để bổ sung và làm tròn đầy các công đức bị thất thoát cũng như là dễ nhất, chúng con có một phương thức ưu việt thay thế các pháp tu khác khi được được thực hành hoặc chưa thấu hiểu thì tu pháp “ Sùng kính Đạo sư”  với  điểm cốt yếu “lòng chân thành” chứ không phải làm màu hình thức nhưng chẳng thực tâm sẽ là thù thắng nhất.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con là “Ít dục thích vô vi” , sử dụng chứ không phải đến mức mất tỉnh thức  rồi tự cổ súy cho việc lạm dụng ngũ dục để chìm trong “luân hồi”.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ lời giảng của vị Thầy sang tiếng Anh của đạo huynh Mật Từ sẽ giúp cho các bạn đọc nước ngoài sử dụng tiếng anh có cơ hội được nghe bài pháp lợi lạc này.

  Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được nghe bài giảng của Thầy về chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí. Điều con ấn tượng trong bài giảng này đó là ngoài nguyên tắc giảm trừ thì nguyên tắc chuyển hoá (từ ngũ dục thành ngũ trí qua nhiều phương tiện thực hành trong đời sống hằng ngày như phát nguyện Bồ đề qua 16 động tác hay thần chú theo bước chân) chính là minh chứng cho trí tuệ của một bậc trí, ở đây là một vị Thầy, một vị Đạo sư Mật giáo. Đó là việc đưa những giáo lý cao diệu của Đức Phật đến gần hơn với chúng sanh, xoá bỏ những sự khác biệt về thời đại, môi trường, khoảng cách địa lý. Đó cũng là việc chỉ ra những phương pháp thực hành mang tính ứng dụng trong đời sống, phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại. Bởi vậy, nếu đưa lên bàn cân so sánh chắc chắn hiện có rất nhiều người là Phật tử đang hy sinh và cống hiến niềm tin của mình vào nhiều nơi được coi là tu tập đời sống tự viện không thể nào so sánh được về tốc độ tích tập công đức qua việc thực hành pháp liên tục, tạo ra một mạch thiền (không xao lãng) gần như suốt cả ngày như phương pháp mà Thầy chỉ ra cho chúng con. Sự chuyển hoá này là sự chuyển hoá hợp lý, khoa học và diễn ra theo đúng quy trình. Khi nói rằng chuyển từ tâm phàm sang tâm một bậc thánh, không có nghĩa là hành giả đang hiện sở hữu tâm của một bậc chánh đẳng chánh giác với tâm lý ảo tưởng mà là mặc dù vẫn còn đó những tập khí của kiếp cũ và còn nhiều vô minh nhưng hành giả đang hoà nhập những hành vi thân ngữ tâm của mình với chánh pháp, rồi chuyển hoá dần dần. Như một cốc nước muối, dần dần hoà nhập với nước tinh khiết sẽ trở nên giảm dần độ mặn. Chuyển hoá từ ngũ dục sang ngũ trí Như Lai không có nghĩa là hành giả chuyển sang có trí của Như Lai mà là có được phương tiện để chuyển hoá của một bậc trí để tiếp cận với từ trường thanh tịnh từ cõi giới của Như Lai. Hiểu được điều này, con cảm nhận tính khoa học, tính thực tế của đạo Phật. Nhìn lại một số trường hợp những người tu khác trong thực tế chưa có được nhiều phương tiện để thực hành pháp, song lại tự huyễn hoặc, ảo tưởng về bản thân về cả mặt hình thức và bản chất bên trong. Nhiều người tự cho rằng việc tu Phật cần phải được thực hành qua những việc cao siêu, thậm chí khó hiểu nhưng thực ra những việc đó chỉ mang tính chất “phù phiếm”, chẳng có kết quả mà ngược lại còn bị hậu quả do tà kiến. Cũng vậy, bản thân chưa biết trình độ đức hạnh và đạo hạnh được đến đâu song tự cho bản thân mình với một bậc thánh, tất nhiên là hoàn toàn nằm ngoài sự chuyển hoá. Qua đó, con cảm niệm ơn phước được có một vị Thầy dẫn dắt và chỉ dạy giáo điển và cả giáo pháp thực hành phù hợp.

  Con cảm tạ Thầy cho con có cơ hội được làm việc lành là dịch bài giảng trực tiếp sang tiếng Anh. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy để nhiều bạn đọc nước ngoài có thể tiếp cận được từ trường sóng âm của Thầy qua bài giảng cũng như nhờ sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho các bạn đọc nước ngoài hiểu và cảm nhận được lợi lạc từ bài giảng này.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Dear holy Guru,

  I am delighted to hearing your lecture “FIVE DESIRES IN TO FIVE DHYANI-BUDDHAS”. I feel so excited because this is the first time, I have heard bilingual lecture like that. This lecture is very attracted and wonderful.

  I really rejoice in the good deed of Mat Tinh Giac for his dharma request for your lecture. I am also happy with Mat Tu’s interpretation with smooth and beautiful voice as well as the good deeds of all dharma friends who renounces their worldly pleasure to attend your lecture.

  Many Buddhists want to practice dharma everyday. They have spent too much time on seeking the suitable way to practice dharma, but many of them get failure in the path to enlightenment, so that they continue wandering in samsara. They have wasted a precious human body.

  Actually, everybody have known the true value of Buddha teachings to help them free from the Saha world. But in the vast ocean of knowledge in Buddha scriptures, we cannot find the right way to the liberation shore. For lay Buddhists who face their five desires everyday, it is very difficult for them to keep themselves from five desires. Therefore many lay Buddhists feel unable to practice dharma because of their five desires.

  In general, the six sense bases and the six objects, which arises five desires. Five desires will create obstacles for practitioners to practice dharma because they feel guilty of their five desires due to their ignorance, bad habits in the past life.

  With your compassion and wisdom, you provides us with the principles of “reduction of five desires”, the procedure of “transformation of five desires to five wisdom”, “compensation principle”, which gives a good chance for lay Buddhists to practice dharma easily with their diligent cultivation. If they are given the useful means from the Guru throughout the proper empowerment, they will be at ease on the path to enlightenment.

  It is a saying: “All roads lead to Rome”. It is clear that there are many ways to go to Rome and no matter what ways we go or which methods we practice, if the ultimate goal of liberation can be reached, such a method is the best for us. And with skillful means you provided, all our actions of body, speech and mind are intergrated into right dharma with right view, we should have good conditions to follow the path to enlightenment. It is so great.

  Luckily, we have the opportunity to approach your wonderful method and with your permission, we can practice informally before empowerment in order that we can accumulate the “countless merit” which is arising continuously through the method of meditation on Bodhichitta. At that time, every daily action that satisfies our five worldly desires such as eating, drinking, walking, sleeping…become an easy and good opportunity to practice dharma through praying all sentient beings to be a Buddha, known as aspirational bodhichitta.

  In addition, in the dynamic and static space, we also receive the blessing power through Guru’s role from the practice of mantra Om Mani Padme Hum. Moreover, when we learn Yoga of mind purification from Guru, it is easy for us to convert our bad karmas to good karmas by praying for all sentient beings to be a Buddha as well as practicing activity Bodhichitta on Bodhisattva path. The most important factor is the pure devotion to Guru, who play a very important role to transform the blessing to disciples from the Buddhas, saints. Then the disciples’ bad karmas, ignorance, unpure mind are soon purified in accordance with the disciples’ deep devotion and they will soon make progress on the path to enlightenment.

  I would like to thank you for your detailed explanation, which gives opportunities for all beings to access the essence of Buddhism and practice dharma for ultimate liberation.

  From the bottom of my heart, may Guru and your consort live long for the sake of all beings.

  May I and all dharma friends always nourish the pure devotion to Guru and “make a wholehearted effort never to transgress your Guru’s advice”  so that we get the present goal of happy family, success in career, social achievement as well as make progress on the path to enlightenment.

  May all readers and dharma friends have good chance to listen to your audio sermon, and find their own opportunity to escape from the cycle of births and deaths.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Hồng Vân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được nghe bài giảng song ngữ Việt – Anh ” chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” của Thầy.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí tuệ , Bồ Đề Tâm của Thầy đã vì chúng sanh mà từ bi luận giảng  về ngũ dục và cách chuyển hóa ngũ dục Thành ngũ trí Như Lai. Qua đây con hiểu được bản chất của ngũ dục không xấu, xấu hay không là do con người sử dụng nó với thái độ như thế nào và mục đích gì. Con hoan hỉ khi được Thầy chỉ ra phương pháp chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã chuyển ngữ bài giảng của Thầy sang tiếng Anh, ngõ hầu giúp các đạo hữu, những bạn đọc nước ngoài biết tiếng anh có cơ hội được nghe Thầy giảng pháp.

  Con hoan hỉ với duyên khởi là câu thỉnh cầu Thầy khai thị của đạo huynh Mật Tịnh Giác, nhờ vậy mà chúng con được nghe Thầy Giảng Pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng bài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 21. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con tán thán bài giảng Song Ngữ Việt-Anh của vị Thầy về sự chuyển hóa Ngũ Dục thành Ngũ Trí. Lần đầu tiên các bạn đọc nước ngoài có thể nghe Giảng Pháp bằng tiếng Anh từ vị Thầy Mật Giáo với sự phiên dịch của đạo huynh Mật Từ thay vì trước đây chỉ có thể đọc bài. Điều này càng khẳng định thêm quy mô của MGSN- Trung tâm UNESCO Khảo Cứu & Ứng dụng Yoga Tây Tạng không chỉ gói gọn trong nước mà ngày càng vươn tới bạn đọc khắp năm châu đang khát khao Chánh Pháp Phật Đà.

  Con tán thán định lực của vị Thầy trong lúc giảng có sự ngắt quãng để huynh Mật Từ dịch thuật nhưng không vì thế mà mạch pháp bị gián đoạn. Bài giảng cứ thế tiếp diễn một cách trơn tru trong khi với nhiều người khi diễn thuyết bị gián đoạn thì họ cũng rối loạn theo, hoặc mất đi cảm hứng để tiếp tục.

  Khi nghe bài giảng của vị Thầy, con ấn tượng vị Thầy đã giảng cho chúng con như thế nào để biết từ “Dục” chuyển thành “Trí”. Vấn đề thật đơn giản khi Thầy chỉ ra đó là những phương pháp mà các bậc trí thời xưa như ngài Tilopa, Naropa, Marpa,…đã làm  và đến nay vị Thầy đúc kết lại cho chúng học trò. Trí còn thể hiện ở tính diệu dụng về mặt tâm linh của nó theo nguyên tắc “Người trí làm ít mà được nhiều, trong khi kẻ ngu làm nhiều mà được ít”. Giảng luận từ vị Thầy giúp chúng con thay vì mông lung không hiểu “Dục” thành “Trí” như thế nào nay đã có căn cứ để xác quyết. Đồng thời cũng khiến con không khỏi dâng lên niềm tự hào khi được làm học trò vị Thầy Mật Giáo , với những phương pháp chuyển hóa Ngũ Dục thành Ngũ Trí giản đơn mà hiệu quả không ngờ như vậy.

  Đầu tiên, con hiểu được rằng “Dục” tức là “Muốn”. Mà muốn thì không đơn thuần là xấu, không đơn thuần là tốt mà tùy thuộc vào muốn cái gì. Thầy đã chỉ ra “Giáo Dục” là muốn dạy, tức là muốn đào tạo con người thì làm sao mà xấu cho được. Giảng luận vị Thầy hoàn toàn phá đi quan kiến lầm lạc của nhiều người tu rằng “Dục” tưc là đồng nghĩa với xấu, phải bài xích nặng nề. Quan trọng ở đây là muốn cái gì và như thế nào. Đây thực sự là điểm chúng con cần phai xác minh một cách rõ ràng khi ngày ngày Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý chúng con đều gặp phải xác đối tượng hấp dẫn là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Cho dù là người tu tăng sĩ hay cư sĩ đều không tránh được các đối tượng hấp dẫn này. Tiếp theo là 5 thứ ham muốn là Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy. Nếu chúng con không có Chánh Kiến để minh định các đối tượng này, buông thả hoặc khắt khe quá đáng với chúng đều sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn vì chúng con thường phải va chạm với chúng trong đời sống hằng ngày.

  Theo giảng luận vị Thầy, “Dục” chỉ gây hại khi từ “Sử dụng” trở thành “Lạm Dụng”, từ “Thọ Lạc” trở thành “Chìm trong Lạc”. Đó là câu chuyện của vua Ngô Phù Sai mất nước vì “Mỹ Nhân Kế” của Tây Thi, câu chuyện vị vua vì tham danh muốn làm vua cõi Trời 33 mà mất hết phước thành ông lão lụ khụ. Tuy nhiên không vì nó có thể gây ra tác hại mà bài xích nó. Ví dụ như trong Y Học, nọc rắn thay vì gây hại có thể dùng làm thuốc, thuốc mê có chất gây nghiện nhưng có thể giúp bệnh nhân giảm đau,… Vị Thầy tiếp tục giảng luận các phương pháp để đối trị hợp lý với Ngũ Dục này gồm:

  1/ Giảm trừ: Theo lời kinh “Bát Đại Nhân Giác”, Phật dạy “Ít dục thích vô vi, thân tâm được tự tại”. Ngài dạy “ít dục” chứ không phải đoạn dục, tuyệt dục. Điều này cũng cho thấy nhiều chùa đã làm quá lên lời Phật dạy mà gây ra ngăn trở nặng nề cho người tu vì họ không thể xả ly nổi, đành phải ngậm ngùi xa lìa Phật Pháp. Ví như một người đến tiệm cắt tóc thì chỉ cần cắt gọn một chút đã đẹp thì họ ép phải…cạo đầu luôn vậy.

  Con cũng hiểu thêm sự giảm trừ này cần đi cùng “thích vô vi” nghĩa là thích thực hành pháp thường xuyên. Con tưởng tượng nếu người tu đã bị bắt tuyệt dục rồi mà không có pháp thực hành nữa thì thật là kinh khủng. Lúc đó ham muốn mà người ta đã quen tiếp xúc mà không có chỗ để chuyển hóa, e rằng gây ra ức chế, dồn nén không hề nhẹ.

  2/ Chuyển hóa: Con tán thán vị Thầy đưa ra 16 động tác phát Bồ Đề Tâm trong đời sống hằng ngày giúp chúng con dần dần chuyển hóa. Thay vì ăn một bữa cơm như bình thường, chúng con “cầu nguyện chúng sanh dùng thực phẩm thiền định”, khi uống nước “cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túy Cam Lồ”…. Nhờ đó chúng con dù tiếp xúc các đối tượng Dục lạc hằng ngày vẫn không xao lãng, thực hành thiền định theo pháp “Bồ Đề Tâm Định Quán”.

  3/ Lấy thu bù chi: Thay vì bị buông thả theo dục lạc, chúng con có thể “bắt” Dục trở thành phương tiện để phát Bồ Đề Tâm. Con nhớ rằng“Bồ Đề Tâm là ngôi vua của đạo pháp Đại Thừa. Là nền tảng của các đại hạnh Bồ Tát. Có khả năng chuyển mọi sự thành công đức và trí tuệ “(Ngài Atisha). Thầy dạy rằng chúng con khi thọ lạc mà bao nhiêu chúng sanh ở 6 nẻo luân hồi cũng được an lạc bởi sự phát tâm Bồ Đề của mình. Nhờ vậy mà phạm mà lại không phạm, công đức và trí tuệ lại tăng trưởng. Giống như một người tiêu 10 triệu mà họ làm ra đến 15 triệu thì cũng không vấn đề gì. Con tán thán vị Thầy dạy cho chúng con phương pháp “làm ít mà được nhiều” như thế thay vì phải xả ly nặng nề, trì giới khắc khổ nhưng lợi lạc không được bao nhiêu khi xa lìa với tâm Bồ Đề.

  4/ Sùng kính Đạo Sư với đáy lòng chân thành. Đây là phương pháp ưu việt với chúng con cả khi không hiểu các vấn đề trên mà thực hành theo thì vẫn lợi lạc vô song. Con hiểu rằng cho dù các hành vi bên ngoài đều chuẩn mà trong tâm không có sự sùng kính Đạo Sư chân thành thì sự thực hành cũng đưa đến xôi hỏng bỏng không. Ngài Tịch Thiên cũng dạy rằng “Bao nhiêu giây khởi niệm tưởng xấu ác đến một Bồ tát thì bấy nhiêu kiếp đọa địa ngục.” Tương tự như vậy, chúng con không có lòng sùng mộ với vị Thầy đang thực hành Bồ Tát hạnh, không tin tưởng vào phương pháp vị Thầy thì mọi sự đối trị dục lạc chẳng được công đức chi. Những người đã phạm lỗi bất kính vị Thầy, rời khỏi Mật Gia thì dù thực hành pháp miên mật cũng không còn đường truyền tâm linh với Thầy-Phật-Pháp-Tăng để kết nối.

  Ở chiều ngược lại, khi có cò lòng sùng kính Đạo Sư chân thành thì chúng con có thể được lơi lạc không thể nghĩ bàn như lời dạy “Nghĩ nhớ vị Thầy trong chốc lát, hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn Tôn”. Vị Thầy còn là tấm gương cho chúng con về sự chuyển hóa Ngũ Dục thành Ngũ Trí. Không có tấm gương của vị Thầy đi trước, chúng con không thể nào đủ can đảm đi ngược lại truyền thống vô minh hàng ngàn năm qua áp đặt cho người tu. Thầy Cô là minh chứng cho đời sống người cư sĩ sống giữa Ngũ Dục vẫn có thể tu tập và đạt được những thành tựu lớn lao. Con không khỏi tự hào khi được làm học trò vị Thầy, được tu tập theo pháp Thầy day để “an lạc đời này Cực Lạc đời sau.”

  Con cảm tạ vị Thầy đã truyền trao tinh thần vô úy cho chúng con qua bài giảng lợi lạc này. Bài giảng giúp chúng con hiểu được thực nghĩa về Ngũ Dục cũng như cách đối trị với nó không còn phải sợ hãi. Con xin tán thán công hạnh vị Thầy với chúng con qua lời kinh Bát Nhã rằng “Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.”

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho bài giảng đến được với các bạn đọc khắp năm châu. Nguyện cho ngọn đuốc Chánh Pháp chiếu sáng khắp muôn nơi.

  Om Ah Hum.

 22. Mật Đăng Tâm says:

  Dear holy Guru

  I am full of happiness to hearing your beautiful lecture: Five desires into five Dhyani – Bubbhas.

  Affter hearing your lecture, i am so surprised and rejoice that my English is not ennought to describe. Thank you for your specific teaching to make us understand Indian Master Tilopa in Tantric viewpoint “The problem is not enjoyment. The problem is attachment” and how to practice transforming “five desires into five Dhyani Bubbha”. I also understand that the fastest and easiest way in practicing is the pure devotion to Guru. Thank you very much.

  From bottom in my heart, may Guru and your consort live long for the sake of all beings.

  I rejoice in dharma brother Mat Tu is good deed of translation. May this Dhamma is spreaded every where to bring happiness for  all beings.

  May all beings achieve the happiness of Bubbhahood.

  Om Mani Padme Hum

 23. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được nghe bài giảng song ngữ Việt-Anh lần đầu tiên kể từ khi biết đến Phật pháp. Nhờ hình thức giảng pháp hiếm có này, không chỉ bạn đọc, học trò người Việt mà khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận chánh pháp nhờ ngôn ngữ thông dụng tiếng Anh. Chắc hẳn với sự công khai, minh bạch, khoa học và mang tính học thuật trong thời gian qua, trung tâm nghiên cứu & ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, CLB UNESCO Khảo cứu & ứng dụng Yoga Tây tạng Mật gia Song Nguyễn sẽ ngày càng phát triển và dong bườm ra biển lớn.

  Với đề tài ngũ dục, cụm từ con thường hay nghe nói đến nhiều nhất là “buông bỏ”. Phật tử truyền thống mặc nhiên cảm thấy phải xa lánh, chối bỏ, đoạn sắc là điều cần thiết. Từ đó gây nhiều hệ luỵ cho cư sĩ như :

  + Mặc cảm vì nghĩ mình thấp kém không xứng với sự cao quý của Phật pháp nên chỉ dám đứng ngoài cổng chánh pháp.

  + Sợ hãi : với suy nghĩ phạm một lần cũng không được nên có lỡ phạm thì gây căng thẳng tâm lý.

  + Ngạo mạn : vì ăn chay trường mới gọi là tu, là từ bi nên không ít người làm được thì bắt đầu khinh thường người ăn mặn.

  Bản thân con đã nếm trải bất an thay vì an lạc khi còn ăn chay. Vì đôi khi thiếu dinh dưỡng, không đủ sức khoẻ để làm việc nên trước ngày ăn chay con thường tranh thủ ăn mặn cho “đã”, có lúc còn trông chờ mau qua khỏi 12h đêm để ăn mặn vì bụng đói lại thèm ăn. Tâm thức cứ loay hoay đấu tranh giữa chay-mặn, bám chấp nên khi tâm ý không được thoả mãn dẫn đến bất mãn, phiền não. Đúng như lời dạy của Đạo sư Tilopa : “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chổ thái độ của người thọ lạc đối với chúng”.

  Qua bài giảng của vị Thầy, một chân trời mới, rộng mở và nhẹ nhàng hơn cho cư sĩ. Với cách tiếp cận ngũ dục hoàn toàn khác, người tu có được tinh thần vô uý thay vì sợ hãi. Vì khi đó chúng con “thọ lạc tâm không chìm trong lạc”, vì “Hãy sử dụng tất cả những gì hiện hữu như một nguyên nhân mà nhờ đó tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu Phật quả” (đại nguyện của Quán Thế Âm bồ tát).

  Chúng con không chối bỏ dục lạc mà dùng các phương pháp đối trị là :

  + Giảm trừ.

  + Chuyển hoá.

  + Lấy thu bù chi

  + Sùng kính Đạo sư với lòng chân thành.

  Từ đó, chúng con được tu tập trong sự hoan hỷ, tự giác trong đạo trình giải thoát vì làm chủ ngũ dục mà không bị chúng sai sử, tích luỹ công đức nhanh-dể vì thực hành pháp cả ngày, chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí vì đây là phương pháp các bậc trí thời xưa như ngài Tilopa, Naropa, Marpa,….đã chỉ dạy và thành tựu. Gần và dể thấy nhất với đệ tử chúng con là tấm gương đi trước của vị Thầy, cuộc sống tự do tự tại trong an lạc của Thầy Cô hiện nay.

  Con cảm tạ vị Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch sang tiếng Anh của đạo hữu Mật Từ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om mani padme hum.

 24. Kính bạch Thầy!

  Thông qua thiện hạnh thỉnh nguyện vị Thầy  luận giải “làm sao để chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” của đạo huynh Mật Tịnh Giác. Chúng con được nghe bài giảng của Thầy ” Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí Như Lai”.

  Qua luận giải của Thầy con hiểu được ngũ dục vốn không có hại, nó chỉ có hại khi tham ái, luyến ái, quá lạm dụng nó, qua  ví dụ của vị Vua Ngô Phù Sai, vì ham mê sắc đẹp, luyến ái mà dính vào “Mỹ nhân kế ” của Vua Việt Vương, dẫn đến mất nước. Hay câu chuyện của một vị Vua tài, đức khác, nhưng với lòng tham vô đáy về danh vọng, khi muốn cai quản đất, biển, trời … và muốn làm Vua trời Đao lợi, nên hậu quả cũng bị đọa xuống trần gian, làm ông lão già 80 tuổi lọm khọm bên bờ sanh tử.

  Để giảm trừ ngũ dục, chúng con những hội viện của Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng & thực hành Yoga Tây Tạng được Thầy dạy rằng ” vui tu với tâm quân bình và thái độ hân thưởng”, trên tinh thần vô úy, nhưng không lạm dụng. Trong kinh (Bát Đại Nhân Giác) Đức Phật có dạy ” ít dục thích vô vi, thân tâm được tự tại”, nghĩa là Đức Phật cũng chỉ dạy là ít “duc”, chứ không khuyên chúng sanh phải diệt “dục” và phải thường xuyên thực hành pháp. Chúng con cũng được Thầy truyền trao, tu pháp thiền không xao lãng, khi trì niệm thần chú Um Mani Padme Hum theo bước chân, Bồ đề tâm định quán, khi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật, thông qua 16 hoạt động thường ngày. Thầy cũng dạy chúng con có một cách bổ trợ công đức tròn đầy nhất, chỉ bằng một phương tiện tâm linh duy nhất, đó là ” Sùng kính Đạo Sư”, một cách chân thành, thuần khiết.

  Con tạ ơn Thầy với bài giảng ý nghĩa. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được nghe bài giảng song ngữ Anh – Việt : Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí. Con thật hoan hỉ khi đây lần đầu tiên Thầy giảng luận song ngữ với sự phiên dịch của đạo huynh Mật Từ, một bài pháp làm lợi lạc cho tất cả các bạn đọc quốc tế, thật tự hào thay Mật Gia Song Nguyễn từ nay có thể vươn ra biến lớn. Con hiểu rằng bản thân ngũ dục ( tài , sắc, danh, thực, thùy) không có tai hại mà quan trọng là bản thân của mỗi người nhìn nhận về nó ; và ngũ dục trở thành có hại khi con người tham ái, và lạm dụng quá nhiều về nó; như ví dụ của vua Ngô Phù Sai bị mất nước vì mỹ nhân kế của Tây Thi, hay vị vua tham muốn cõi Trời 33…Từ đó con hiểu thêm về kinh Bát đại nhân giác “ Ít dục thích vô vi, thân tâm được tự tại “ , con hiểu rằng đây là phương pháp giảm trừ, thích vô vi , tức là không đoạn trừ chỉ chuyển trừ  từ từ. Và ở Mật Gia Song Nguyễn, chúng con được vị Thầy dạy cho phương pháp phát Bồ Đề Tâm trong 16 động tác hàng ngày thông qua ăn, uống, ngủ nghỉ từ đó chúng con sẽ chuyển hóa bằng cách phát “Bồ Đề Tâm định quán “ và với Bồ đề tâm chúng con tích lũy một lượng công đức thật lớn từ đó bù chi lại những giới mà chúng con đã phạm . Thật quá đỗi may mắn khi chúng con là hàng lớp cư sĩ, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với ngũ dục với 8 mối bận tâm thì đây là phương pháp mà chúng con có thể áp dụng hiệu quá để có một lượng công đức để bù trừ với hao tổn âm mà chúng con đã thật thoát; và đặc biệt là phương pháp ưu việt thay thế các tu pháp khác là thực hành tư pháp : Sùng kính Đạo sư với tấm lòng chân thành.

  Con cảm tạ Thầy về một bài pháp lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  .OM AH HÙM

 26. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ và con xin tán thán công hạnh và lòng bi mẫn của Thầy đã vì chúng sanh mê mụi , giảng bài ” Song ngữ Anh – Việt Chuyển hóa ngũ dục Thành ngũ trí” giúp cảnh tỉnh cho chúng sanh biết được ngũ dục và ngũ trí là như thế nào? Với những luận giải sâu sắc chúng con hiểu được muốn chuyển ngũ dục thành ngũ trí trước hết ta phải biết dảm trừ, chuyển hóa, bù trừ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con một bài pháp lợi lạc giúp cho chúng con hiểu và thực hành không quan ngại, đúng theo quỹ đạo chánh pháp ( thực hiện 16 động tác bồ đề tâm, trì niệm thần chú theo bước chân,….)

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã dịch những lời giảng của Thầy sang tiếng Anh.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã nghe bài pháp này và xin hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã giúp chúng con gạt bỏ mặc cảm trên con đường tu tập bằng những luận giải sắc bén và mang tính biện chứng.

  “Chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí Như Lai”, có lẽ đây là một trong đặc trưng độc nhất vô nhị của con đường Kim cương thừa mà các tông phái khác không có. Quả không ngẫu nhiên Kim Cương Thừa còn được gọi là Thừa phương tiện, thể hiện tấm lòng bi mẫn của Đức Phật, các bậc Thánh giả, đặc biệt là các vị Thầy dành cho chúng sinh còn căn cơ chậm lụt. Chủ đề bài pháp hôm nay chính là minh chứng sống động cho câu nói nổi tiếng của nhà toán học người Pháp Decards: “Biết phương pháp thì người thường cũng làm được những điều phi thường.” Nhờ sáu pháp tu phát lồ từ kho tàng tâm thanh tịnh của vị Thầy mà chúng con giờ đây đã và đang làm được những “điều phi thường”. Chỉ bằng một pháp tu Bồ đề tâm định quán hay niệm thần chú theo bước chân mà Thầy luận giải trong bài giảng, chúng con có thể dễ dàng tích tập công đức vô biên vì gắn chúng với các hoạt động hàng ngày từ lúc thức giấc buổi sáng cho đến khi lên giường vào buổi đêm, thay vì chỉ có 4 tiếng tụng kinh và ngồi thiền mỗi ngày. Phi thường lắm chứ khi chúng con vẫn thọ lạc (tận hưởng ngũ dục) trong quyền hạn chính đáng của bản thân nhưng không bị rơi vào vòng kiềm toả của ngũ dục nhờ biết lấy chúng làm phương tiện thực hành Bồ đề tâm thông qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày. Không ngẫu nhiên mà Ngài Yeshe Rinpoche dạy rằng : “Khi kinh nghiệm một điều thú vị nào đó, chúng ta chấp nhận nó một cách dễ chịu, hưởng niềm vui mà nó dành cho mình, không đòi hỏi nó điều gì hơn. Chúng ta có thể có thái độ thoải mái như vậy vì hiểu rằng những lạc thú đó là vô thường, và hơn nữa, vì chúng ta nhắm đến một hình thức hạnh phúc cao hơn, đó là sự tiếp cận chân tính. Với mục tiêu cao cả này, chúng ta không bị những dục lạc mà mình thọ hưởng lôi cuốn, mà cũng không buồn khi sự việc không tốt đối với mình. Nói cách khác, thay vì nương tựa vào các đối tượng của các giác quan như giải pháp để đạt thoả mãn, chúng ta đặt niềm tin vào tiềm năng nội tại của mình…” (Mật giáo nhập môn – quan kiến về Tánh Không). Lời dạy này của Ngài Yeshe Rinpoche là sự diễn giải xác đáng cho pháp tu Bồ đề tâm định quán mà Thầy truyền trao cho chúng con, cho tinh thần biến nghiệp thành nguyện vì chúng sanh. Khi chúng con hân thưởng ngũ dục, bằng pháp tu Bồ đề tâm định quán, chúng con đồng thời hiểu rằng ngũ dục cũng chỉ là vô thường mà chúng con đang nhắm tới một thứ hạnh phúc cao hơn đó là sự tiếp cận với chân tánh, mà tiếp cận với chân tánh còn gì nhanh hơn thông qua Bồ đề tâm, là tinh tuý của vạn pháp, là cánh cửa để đưa đến trí tuệ tánh không và giải thoát. Chính pháp tu đầy trí tuệ này giúp chúng con dần quen và luôn ở trong trạng thái tỉnh thức mỗi khi thọ hưởng ngũ dục, hay nói cách khác là không sao lãng trước mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Từ đây chúng con không còn mặc cảm, sợ hãi hay phải “khăng khăng” ly gia cắt ái (theo nghĩa đen), ngược lại còn tinh tấn vui tu, hân thưởng cuộc sống thế gian, bởi biết rằng có thể biến các chướng ngại đó thành những phương tiện trợ đạo, thành cơ hội để thực hành giáo pháp. Thật lợi lạc không thể nghĩ bàn.

  Tuy vậy, chúng con luôn ghi nhớ rằng các pháp tu Thầy truyền trao chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi trong tâm học trò luôn dành cho vị Thầy sự sùng kính chân thật nhất.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Mật Huệ Pháp xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã đảm nhiệm vai trò phiên dịch trong buổi giảng pháp này, đã truyền tải lời dạy của Thầy một cách sống động và chân thực nhất.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ.
  Om Ah Hum

 28. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được nghe bài giảng song ngữ Anh Việt về đề tài chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh giảng pháp của vị Thầy, hoan hỷ với thiện hạnh thỉnh pháp của đạo huynh Mật Tịnh Giác và thiện hạnh thông dịch sanh tiếng Anh của đạo huynh Mật Từ.

  Qua bài giảng này con hiểu rõ hơn lời dạy của Đạo sư Tilopa: “Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm ở chỗ thái độ của người thọ lạc đối với chúng!”. Đồng thời biết đến những phương pháp hạn chế những tác hại của ngũ dục:

  – Giảm trừ và thực hành Pháp thường xuyên như lời Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác: “ít dục thích vô vi”

  – Chuyển hoá theo quỹ đạo chánh Pháp bằng cách thực hành Bồ đề tâm định quán – 16 động tác bồ để tâm trong sinh hoạt hằng ngày.

  – Lấy thu (công đức có được từ việc thực hiện bồ đề tâm định quán thường xuyên, lấy thần chú để tăng oai lực) trừ chi (những thói quen nghiện ngập phạm giới cấm). Bản thân hành giả phạm giới nhưng chúng sanh được tiếp nhận pháp âm và sóng trường quang minh về bồ đề tâm. Và sau 1 thời gian thực hành như vậy những thói quen “nghiện ngập” kia của người hành giả sẽ tự động giảm trừ một cách tự nhiên.

  – Cuối cùng một phương pháp có thể thay thế cho tất cả đó là sùng kính Đạo sư với tâm chân thành.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban pháp nhủ, giúp chúng con có cơ hội chuyển ngũ dục thành ngũ trí ngõ hầu có được tinh thần vô uý, vui tu, không mặc cảm, không tội lỗi.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.

  Cầu mong cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Kính bạch Thầy!

  Con đã nghe bài giảng “Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí như lai”. Con cảm tạ Thầy vì Bồ đề tâm giảng giải cho chúng con một bài pháp quý giá để ứng dụng trong đời sống cư sĩ.

  Mật Ba hoan hỷ tán thán công đức đạo huynh Mật Từ đã chuyển ngữ bài giảng của Thầy sang tiếng Anh để các đạo hữu và các bạn đọc nước ngoài cũng nhận được tinh túy cam lồ.

  Kính bạch Thầy!

  Qua sự luận giải của Thầy con hiểu được ngũ dục luôn ở bên ta đặc biệt trong đời sống cư sĩ ngày ngày đối diện với ngũ dục “tài, sắc, danh, thực, thùy” nhưng vấn đề có đem lại kết quả hay hậu quả là do ta sử dụng hay lạm dụng chúng. Đạo sư Tilopa cũng đã diễn giải ” ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm ở chỗ thái độ của người thọ lạc đối với chúng”.  Phương pháp đối trị trước những ngũ dục mà Thầy đã từ bi chỉ dạy là “bồ đề tâm định quán”. Khi ta tiếp nhận bữa ăn ngon sẽ cảm nhận được sự ngon từ bữa ăn và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được thực phẩm thiền định. Thậm chí uống rượu cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Dù  cho bản thân ta có phạm giới nhưng do chúng sanh được nhận pháp âm và sóng trường quang minh bồ đề tâm, nên đây là quy tắc lấy thu bù chi hiệu quả. Qua sự chuyển hóa tâm tự nhiên chứ không cần cố gắng “cai nghiện” như đá đè cỏ.  Có nhiều tấm gương như vua A Xà Thế đã phạm tội ngũ nghịch giết cha vẫn được thác sanh vào cõi trời sau 3 ngày bị đọa ở địa ngục đó là do công đức hộ pháp và tướng cướp Angulibala giết 999 người sau khi quy y tinh tấn thực hành lại đắc quả Alahan.

  Qua bài giảng này con hiểu được phương pháp là quan trọng. Như nhà toán học Decars người Pháp đưa ra danh ngôn “không có phương pháp, thiên tài cũng mắc lỗi lầm. Có phương pháp người thường cũng trở thành bậc phi thường”.Phương pháp mà Thầy đã dạy cho chúng con tạo ra vô lượng công đức qua nhiều phương tiện như  thực hành bồ đề tâm định quán, sùng kính Đạo sư v.v.. dụ như chúng con  không quan ngại một ngày tiêu xài 10 triệu, nhưng đã làm được 15 triệu vẫn dư. Còn hơn không có phương pháp do không có người hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đúng với đối tượng, hoàn cảnhđã gây sự mặc cảm cản trở cứ lo sợ phạm giới nên không dám quy y, vẫn đứng ngoài cổng chánh pháp bỏ mất cơ hội giải thoát.

  Con cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con bài Pháp quý giá.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho bài Pháp này sẽ lan tỏa khắp nơi nơi.

  Om ah hum!

 30. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được nghe ” Bài giảng song ngữ Ang – Việt:  Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” của Thầy giảng rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh,trí tuệ,bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con cùng chúng sanh hữu duyên hiểu về ngũ dục ,và Thầy đã chỉ dạy cho chúng con biết cách thực hành để chuyển hóa thành ngũ trí. Bài giảng đã cho con cảm niệm được bản thân thật may mắn và tự hào khi được làm học trò của Thầy,và đã đực Thầy từ bi cho phép con được diễn tập pháp tu phát bồ đề tân qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày,để giảm bớt tác hại của sự sử dụng ngũ dục trong đời sống cư sĩ ,lấy bồ đề tâm làm cốt lõi,chính là cách lấy thu bù chi. Con cầu nguyện Thầy ,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con trưởng dưỡng hơn nữa tấm lòng ” Sùng kính Đạo sư”  bằng tâm chân thành ,qua hành vi thân ,ngữ ,tâm để công đức của chúng con ngày càng được tròn đầy,tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát.

  Con hoan hỷ tán thán công đức phiên dịch trực tiếp bài giảng của Thầy sang tiếng Anh ,giúp cho học trò và chúng sanh hữu duyên nước ngoài được tiếp cận với ánh sáng tuệ quang Phật đà. Cầu nguyện bài giảng lợi lạc của vị Thầy lan tỏa khắp muôn nơi.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài giảng quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe,sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Thủy Hà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi nghe bài giảng song ngữ Việt – Anh: Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí. Trước đây, trong các bài viết trên chanhtuduy.com, đâu đó con có đọc được cụm từ “chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” nhưng con không hiểu thế nào là ngũ trí và làm thế nào để chuyển hóa? Hôm nay nghe Thầy giảng, con đã được tường tận. Như người khát được uống nước, trong tâm con phải thốt lên rằng: “À thì ra là như vậy!”. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Con xin được hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh giảng pháp của vị Thầy! Con cảm ơn Thầy đã truyền cảm hứng cho chúng con vô úy, vui tu. Con cũng xin được hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ. Cảm ơn huynh Mật Tịnh Giác đã thỉnh nguyện để chúng con có được lợi lạc qua bài giảng pháp rất gẫn gũi, thực tiễn với đời sống cư sĩ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 32. Kính bạch Thầy!

  Đây là lần đầu tiên chúng con được nghe bài pháp giảng song ngữ Việt & Anh từ Vị Thầy, với sự chuyển ngữ của đạo huynh Mật Từ.

  Bài pháp đã giúp chúng con hiểu được thực nghĩa của từ “dục”, “dục” do đâu mà có (lục căn – lục trần – lục thức), và từ “dục” không hề mang ý nghĩa tiêu cực như bấy lâu nay chúng con vẫn thường ngộ nhận. Thánh giả Tolipa cũng đã dạy: “ngũ dục tự chúng không gây hại, lỗi lầm ở thái độ người thọ dụng đối với chúng”.

  Chúng con được nghe Thầy giảng về các nguyên tắc chuyển hóa: (1) nguyên tắc giảm trừ, (2) nguyên tắc chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí (trí ở đây không phải là trí Như Lai, mà là cái trí theo quỹ đạo Chánh pháp do các Bậc trí đã dạy), (3) nguyên tắc bù trừ (lấy thu bù chi). Chúng con thật vô cùng hoan hỷ và tự hào khi thấy rằng các tu pháp do Vị Thầy phát lồ đều có công năng chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí một cách rất tự nhiên, hiệu quả, biện chứng tâm linh.

  Chúng con lại được Vị Thầy dạy: có một phương pháp cao diệu, ưu việt để thay thế cho các tu pháp khác (khi chưa thấu hiểu), đó là pháp tu “Sùng kính Đạo sư với đáy lòng chân thật” – đây là pháp tu giúp hành giả tích tập công đức dễ nhất, nhiều nhất,  nhanh nhất, mau chóng tiếp cận Thành phố Giải thoát.

  Kính bạch Thầy!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức dịch thuật của đạo huynh Mật Từ!

  Câu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 33. Mật Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được nghe bài giảng này của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải và minh định cho chúng con được hiểu về việc làm thế nào để chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí ngang qua hình thức bài giảng song ngữ Việt – Anh, một phương pháp vô cùng độc đáo mà lần đầu tiên con được biết tới. Nhờ ơn phước của vị Thầy mà chúng con, những bạn đọc hữu duyên người Việt cũng như bạn đọc trên khắp thế giới đều được đón nhận những lợi lạc từ bài giảng của Thầy. Con nhớ tới lời dạy của Thầy về khuyến cáo của thành tựu giả Thogme Zangpo: “ Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng thêm khát. Hãy buông bỏ những gì gây ra tham ái. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Trong bài giảng, Thầy đã luận giải trên nền tảng Thánh giáo lượng và dẫn chứng từ những câu chuyện thật cụ thể sinh động để ngang qua đó chúng con được hiểu về thực nghĩa tâm linh của “ dục” trong “ ngũ dục”, hậu quả tác hại khi dục trở thành sự tham ái, bám chấp và phương pháp thực hành như thế nào để có thể “ buông bỏ những gì gây ra tham ái”. Câu chuyện về nàng Tây Thi và vua Ngô Phù Sai được Thầy dẫn ra trong bài giảng đã để lại cho con ấn tượng sâu sắc về hậu quả của sự tham dục, sắc đẹp không có đao thương nhưng khi bám chấp vào nó thì cũng có thể khiến đấng quân vương mất nước, mất thành, huống chi chúng con là những con người đời thường với cuộc sống bộn bề thế sự. Qua luận giải của Thầy, con được hiểu về nguyên nghĩa của ” dục” tức là “muốn”, và bản thân sự “muốn” chưa chắc đã tốt hay xấu mà phụ thuộc vào việc con người muốn cái gì. Muốn được hiểu là trạng thái thoả mãn sáu giác quan con người ( thính giác, thiệt giác, tri giác, xúc giác, khứu giác, thị giác) đối với sáu đối tượng sắc ( sắc màu), thanh (tiếng nói, lời ca), hương ( hương liệu), vị ( mặn ngọt chua cay), xúc ( va chạm êm ái mềm mại hay thô ráp) và pháp ( sự vật, hiện tượng, diễn biến..). Từ sắc, thanh mà có các nghệ sĩ chuyên về phương diện nào đó như hoạ sĩ, nhạc sĩ; từ hương mà có công nghệ chế biến nước hoa; từ vị mà có các nhà hàng cà phê ngon dở; từ xúc mà có cảm thọ nam nữ. Về phương diện xã hội, tài, sắc, danh, thực, thuỳ gọi là ngũ dục. Dục hay ngũ dục chỉ có hại khi bị biến thành tham ái, luyến ái do lạm dụng thay vì sử dụng. Qua bài giảng, Thầy đã luận giải cho chúng con, những hành giả cư sĩ tu tập giáo pháp Phật đà bị bao vây trong môi trường ngũ dục những điều nên làm gì và không nên làm gì để hạn chế tác hại của ngũ dục. Đó là khi chúng con tuân thủ theo những nguyên tắc: 1/ nguyên tắc Giảm trừ dựa trên lời đức Phật dạy trong kinh Tám nguyên nhân để đạt giác ngộ: Ít dục thích vô vi. Thân tâm được tự tại. Con hiểu rằng theo đó đức Phật không bảo đoạn dục, tuyệt dục mà là “Ít dục”, đồng thời ” thích vô vi” tức là người tu nên thực hành pháp thường xuyên. 2/ Nguyên tắc chuyển hoá ngũ dục thành ngũ trí theo quỹ đạo chánh pháp. Trong Yoga Thanh trí đã có cơ chế chuyển hoá này đó là Bồ đề tâm định quán – phát Bồ đề tâm qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày như một phương tiện tiếp cận giác ngộ mà Thầy đã từ bi cho phép chúng con được thực hành hay diễn tập. Con hiểu rằng đồng thời như vậy hành giả cư sĩ giải quyết được vấn đề tịnh giới, dù chúng con có phạm giới cấm nhưng chúng sanh được tiếp nhận sóng âm và từ trường quang minh của Bồ đề tâm, đây chính là biểu hiện của quy tắc lấy thu bù chi rất hiệu quả. Do đó nhiêu ích hữu tình giới cao thượng và hiệu quả hơn luật nghi giới. Con hoan hỷ khi được nghe lời dạy của Thầy: ” Đừng ngại phạm giới chỉ sợ không biết cách lấy công đức bù trừ”. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con tinh thần vô uý, vui tu, xoá tan đi tâm lý mặc cảm, sợ hãi của chúng con trước bóng ma của ngũ dục, Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con những phương pháp thực hành pháp đơn giản mà hiệu quả để chúng con chẳng những có thể bù trừ công đức mà còn tích luỹ được công đức vô lượng vô biên. Thầy cũng luôn uốn nắn nghiêm giáo để chúng con không mất tỉnh thức trước ngũ dục, tỉnh thức cùng với các tu pháp trong Lục diệu pháp môn sẽ đưa chúng con đến nhanh hơn tới cánh cửa giải thoát. Con hiểu rằng người tu nên tận hưởng ngũ dục nhưng không quên lấy nó làm phương tiện phát nguyện Bồ đề tâm như con chim bay lên bầu trời giải thoát bằng đôi cánh có chung một nhịp đập. Cuối cùng Thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu rằng Sùng kính Đạo sư chính là pháp tu đơn giản dễ dàng nhất để tích luỹ bù trừ công đức, tuy nhiên đó phải là lòng sùng kính vị Thầy bằng niệm tưởng chân thành trong mọi hành vi thân ngữ tâm.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, minh định vấn đề, công phá thành trì kiên cố của định kiến, tà kiến chồng chất sợ hãi và mặc cảm nơi chúng con để tâm thức chúng con được như trời quang sau giông bão.
  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã chuyển ngữ trực tiếp bài giảng của Thầy sang tiếng Anh để bạn đọc hữu duyên khắp nơi có cơ hội được tiếp cận với nguồn sáng chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 34. Mật Huấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi được tham dự nghe bài giảng: “Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” của Thầy được chuyển ngữ trực tiếp sang tiếng Anh của đạo huynh Mật Từ, hoan hỷ vì các học trò người nước ngoài và bạn đọc khắp nơi trên thế giới được nghe bài giảng của Thầy qua phiên dịch bằng tiếng Anh.

  Bài giảng của Thầy thật lợi lạc cho mọi người vì đưa lại tinh thần vô úy vui tu, không sợ hãi, không mặc cảm tội lỗi, không sa đà mà tận hưởng ngũ dục nhưng không quên lấy nó làm phương tiện phát Bồ đề tâm nguyện như con chim bay lên nhờ hai đôi cánh.

   

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

   

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   

  Om Mani Padme Hum!

 35. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được nghe bài giảng song ngữ lần đầu tiên tại Mật Gia Song Nguyễn “Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí” của Thầy ạ.
  Sau khi được nghe Thầy giảng Pháp, con cũng cảm nhận một điều giống như đạo huynh Mật Ngã là tinh thần tu tập Mật giáo phóng khoáng nhưng đầy trí tuệ, người hành giả khi hiểu thấu đáo bản chất của ngũ dục, căn nguyên khởi phát ngũ dục và 04 nguyên tắc mà kinh điển đã chỉ ra: Giảm trừ, chuyển hóa, lấy thu bù chi và sùng kính Đạo sư với lòng chân thành thì không còn sợ hãi, mặc cảm trước ngũ dục nữa.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã thấu hiểu cho điều kiện, hoàn cảnh đời sống cư sĩ của chúng con, ngày ngày đối diện với ngũ dục: Tài, sắc, danh, thực, thùy mà chỉ dẫn những Pháp tu đơn giản, khoa học nhưng hiệu quả vô song. Chưa bao giờ con lại cảm nhận được sự sâu sắc và trí tuệ của giáo Pháp Phật đà như vậy, đây là điều không thể có ở bất kỳ tôn giáo nào. Bởi đạo Phật là đạo từ bi, mục đích cuối cùng của mọi tu Pháp là để nhằm hiển lộ Phật tánh đang bị che lấp bởi vô minh, đưa chúng sanh lìa mê về giác, về với niềm hạnh phúc miên viễn. Quá trình tu tập là quá trình con người tự giác nương theo ánh sáng trí tuệ của giáo lý Phật đà mà gột rửa những vết nhơ trong tâm thức chứ không phải là một sự uốn nắn đầy tính gượng ép, gồng mình trong khuôn khổ nào đó để rồi trong thâm tâm luôn mong chờ một ngày vượt ra khỏi giới hạn do chính mình tạo ra. Con chợt nghĩ đến có những gia đình cứ đặt ra những tiêu chuẩn, khuôn khổ và ngăn cấm con cái mình điều này điều kia, để rồi khi có cơ hội, đứa con đó như thiêu thân, bất chấp lao vào những điều mà mình chưa từng được nếm trải, gây ra những hậu quả không tưởng cho bản thân và xã hội, đó là kết quả khó tránh khỏi của một phương pháp giáo dục quá cứng nhắc và phi khoa học. Sau khi được nghe bài giảng của Thầy, con cảm thấy vô cùng hoan hỷ với cách tiếp cận đầy mới mẻ, nhẹ nhàng của Thầy về phương diện “sử dụng chứ không lạm dụng” ngũ dục, những lời dạy của Thầy đã xóa đi bao sự mặc cảm, sợ hãi của cư sĩ chúng con trước đây. Bởi vậy, nếu không có một vị Kim Cang sư chỉ dẫn, chúng con sẽ loay hoay mãi trong mê cung biển khổ này mà chẳng nhìn thấy một cánh cửa nào để thoát ra. Con cảm thấy vô cùng tự hào và may mắn được làm học trò của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã dịch trực tiếp bài giảng của Thầy sang Anh ngữ, nhờ đó những bạn đọc nước ngoài được nghe và hiểu Pháp âm của Thầy. Cầu nguyện đạo huynh sớm thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy, đừng cố vùng vẫy thoát ra cái bẫy tự mình giăng ra cho mình mà tưởng là phương tiện giải thoát!

 36. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy,

  Con thật hoan hỷ được nghe bài giảng song ngữ Anh Việt “Chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí”. Bên cạnh những bài viết được dịch sang nhiều thứ tiếng, thì nay bạn đọc khắp nơi có thể được trực tiếp nghe Thầy giảng pháp, qua chuyển ngữ của đạo huynh Mật Từ. Thật hoan hỷ, đây quả là sự “nâng tầm”, đưa Chanhtuduy.com, đưa Mật gia Song Nguyễn càng vươn xa ra thế giới, đem lợi lạc đến càng rộng khắp chúng sanh.

  Từ bài giảng của Thầy, con hiểu được ngũ dục không hề đáng sợ đến mức phải trốn tránh, đoạn tuyệt, mà ngược lại chúng ta có thể tận dụng ngũ dục để tiến tu, bằng những phương pháp đúng. Những giảng luận của Thầy thật sự là chìa khóa vàng giúp cởi bỏ xiềng xích mặc cảm, sợ hãi đã ám ảnh biết bao người tu. Những nguyên tắc Thầy chỉ ra đều gắn liền với tu pháp thiết thực, hiệu quả để chúng con hiểu và ứng dụng được vào cuộc sống, để trong guồng quay tất bật hằng ngày, những hành giả cư sĩ chúng con, từ mỗi bước đi, mỗi động tác đều có thể liền mạch tỉnh thức, dần dần chuyển hóa được ngũ dục và còn tích tập được công đức. Để chúng con có thể thong dong vui tu, không sợ hãi.

  Tinh thần không sợ hãi này thật sự là điểm khác biệt và ưu việt mà con cảm nhận được khi theo học Thầy, vị Đạo sư Mật giáo. Bằng trí tuệ của mình, đối với mỗi vấn đề Thầy đều từ bi chỉ ra bản chất cốt lõi, nguyên nhân và kết quả/ hậu quả của nó, sau đó Thầy dạy cho chúng con những phương pháp đối trị. Thế cho nên con đường tu tập trở nên sáng rõ hơn đối với chúng con, với mục tiêu cụ thể, lộ trình chi tiết và sự hướng dẫn rõ ràng. Thầy trao cho chúng con sự kiêu hãnh và niềm tin rằng, làm theo hướng dẫn của Thầy _ cũng là từ lời dạy của Phật, Thánh tăng, chúng con có thể tiến xa trên con đường tầm cầu giải thoát, chứ không hề có những tấm màn huyền bí, cao siêu bao trùm như ở những nơi khác, những ngôi chùa mà cư sĩ luôn mặc cảm tội lỗi và chấp nhận vai trò “làm công quả” được mặc định sẵn cho mình.

  Con thật sự cảm niệm may mắn của bản thân khi được theo học với Thầy. Con ghi nhớ lời Thầy, tu pháp dễ nhất và hiệu quả nhất là sùng kính Đạo sư, một cách chân thật. Con cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn Dakini gia hộ để con và các huynh đệ luôn giữ được  lòng sùng kính vị Thầy chân thành.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy. Con cầu nguyện Thầy và Cô thật trường thọ.

  Pháp đệ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Từ. Cầu nguyện cho đạo huynh sớm thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi nghe bài giảng song ngữ Anh- Việt . Khi không chỉ chúng con được nghe hiểu bằng tiếng Việt, mà còn tất cả chúng sanh hữu duyên trên thế giới cũng sẽ tiếp cận được Chánh Pháp qua bài giảng dịch bằng tiếng Anh thông dụng trên toàn thế giới.
  Qua đó con hiểu được, ” dục ” có nghĩa là muốn, là sự ham muốn của lục giác ” tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý ” xúc tác qua ( sắc, thanh, hương, vị , xúc, pháp ) và ( tài, sắc, danh, thực, thỳ ) . Tuy nhiên “dục” bản chất vốn không xấu chỉ xấu qua thái độ bám chấp của người sử dụng đối với chúng, như luận thuyết vĩ đại của Ngài Naropa rằng “ Ngũ dục không tự chúng gây ra tai họa, vấn đề là do chúng ta bám chấp vào nó” .
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con cách sống chung với ngủ dục và chuyển hóa chúng thành ngủ trí Như Lai qua ” Bồ đề tâm định quán “, để áp dụng trong sinh hoạt đời thường (như khi uống nước : Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ…) và Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy ” Phật pháp bất ly thế gian ( tức là pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp )”. Vì thế người tu cư sĩ như chúng con vẫn được hưởng ” dục ” theo bốn nguyên tắc mà vị Thầy đã dạy từ kinh điển để đối trị với là:
  – Giảm trừ.
  – Chuyển hóa.
  – Lấy thu bù chi.
  – Sùng kính Đạo Sư với tâm chân thành.
  Chứ không cần phải cố gắng xả ly hoặc trốn tránh “dục” như kiểu lấy đá đè cỏ mà nhiều Phật tử đã bám chấp và làm theo như ở các chùa chiền hiện nay.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài giảng sang tiếng Anh của đạo huynh Mật Từ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Diễm says:

  Kính  bạch Thầy.

  Con  đã  nghe bài  giảng này rồi ạ

  Con  cảm  tạ  ơn Thầy đã từ bi  giảng  cho chúng con nghe  bài  pháp “Làm  sao  chuyển ngũ dục thành ngũ trí như lai ”  . Qua bài giảng  của  Thầy  giúp  cho  con hiểu   ngũ dục ( tài, sắc, danh, thực, thì) có  tai hại  hay không là do người sử dụng nó  trong đời số sống thế  sự  mà  Đại Sỹ Ti Lo Pa cũng  đã  dạy ”  Ngũ dục tự chúng không tai hại, lỗi lầm  là  ở chỗ  thái độ của người thọ lạc đối với chúng “. Mặt khác Thầy ban   cho  chúng  con tinh thần vô ý với những   hành  giả  cứ sĩ  không  còn  mặc  cảm  hay sợ phạm  giới thất công đức . Vì ở  Mật  Gia Song Nguyễn  Thầy dạy chúng   chuyển  hoá  ngũ dục từ  lạm dụng thành sử dụng bằng cách  thực hành phát bồ đề  tâm  qua 16 động tác hàng ngày ,  niệm thần  chú theo bước chân….Đặc biệt  là  pháp tu  sùng kính Sư  giúp chúng con  nhanh tích tập  công đức  và trí tuệ  được thông dong vui tu  trên đạo lộ giải thoát thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Mật Diễm xin tán thán  thiện hạnh dịch  bài  giảng trực tiếp của  sang tiếng Anh của  đạo huynh Mật Từ.

  Con  cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì  lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả  chúng sanh uống được tinh tý cam lồ thông qua  kênh vận chuyển vị Thầy.

  OM AH HUM

 39. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi nghe bài giảng “Chuyển Hóa Ngũ Dục Thành Ngũ Trí” thưa Thầy.

  Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy  đã giảng cho chúng học trò bài pháp liên quan đến đời sống cư sĩ. con cảm tạ ơn Thầy  đã luận giải cho chúng con  hiểu thực chất của từ “dục”  có nghĩa là ‘muốn’. bản thân ‘dục” vốn hoàn toàn vô hại mà là chính là trạng thái tâm của người sử dụng với thái độ như thế nào,và  những phương pháp chuyển ngũ dục thành ngũ trí.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý giá và lợi lạc, , với tinh thần vô úy, vui tu không sợ hãi ,không mặc cảm tội lỗi không xa đà tận hưởng ngũ dục . Con Cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy gia hộ cho con cùng tất cả huynh đệ kim càng ngày càng  trưởng dưỡng hơn nữa bằng tấm lòng chân thành  sùng kính Đạo sư trong mọi hành vi thân ngữ tâm.

  con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã chuyển ngữ lời giảng của vị Thầy sang tiếng Anh giúp cho các bạn đọc nước ngoài sử dụng tiếng anh có cơ hội nghe được bài Pháp lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện  cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 40. Thưa Thầy!

  Con đã nghe xong bài giảng này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh giảng pháp của vị Thầy qua bài giảng con hiểu được cần nhiều tham dục mới khổ sống chết với nhọc nhằn nếu nếu như vị vua đo an phận không lam nhiều biết đủ là  được sẽ khổ cầu mong tất cả chúng sanh luôn có ý thức khiên tốn và hỗ thẹn Om ah hùm

 41. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với thiện hạnh giảng pháp của Thầy và trình độ dịch thuật sang Anh ngữ của huynh Mật Từ, để mang lại bài pháp lợi lạc cho chúng sanh là bạn đọc nước ngoài, trong nước hiểu về chuyển hóa ngũ dục thành ngũ trí, cốt lỗi của bồ đề tâm là pháp tu nhanh chóng tích tập công đức như Thầy đã giảng giải qua sự giảm trừ, 16 động tác bồ đề tâm, lấy thu bù chi, sùng kính đạo sư một cách chân thành.

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 42. Kính Bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ khi được nghe bài giảng song ngữ Anh Việt ” Chuyển Hoá Ngũ Dục Thành Ngũ Trí ” của Thầy.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài giảng quý giá về sự chuyển hoá ” ngũ dục thành ngũ trí ” đã phá tan đi sự ngộ nhận đã từ lâu như một rào cản vô hình rất lớn về sự mặc cảm của rất nhiều người cư sĩ ngăn họ tiếp cận với Phật Pháp vi diệu và đánh mất cơ hội tận dụng thân người quý hiếm để đạt giải thoát.

  Qua bài giảng của  Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng bản thân của ngũ dục thực chất không nguy hại, đáng sợ như nhiều người thường nghĩ .Đó  là ” tài, sắc , danh, thực, thuỳ với thanh, hương,  vị , xúc, pháp ” vì nó bao quanh cuộc sống chúng ta hàng ngày, hàng giờ thì việc trốn tránh, đấu tranh,  cai nghiện nó thật vô cùng khó khăn mà kết quả chẳng  được gì chẳng khác nào lấy đá đè cỏ . Cách đem lại hiểu quả tốt nhất đó là chuyển hoá như lời của Thánh giả Tilopa có dạy “ ngũ dục tự chúng không gây hại,  lỗi lầm là ở thái độ của người thọ dụng đối với  chúng “.

  Thông qua bài giảng vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con phương pháp để đối trị với ngũ dục để đạt kết quả tốt nhất là giảm trừ ,chuyển hoá, lấy lấy thu bù chi và đặc biệt là sùng kính Đạo Sư với tâm chân  thành là cách tích tập công đức nhanh nhất,  hiệu quả nhất .

  Con xin thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài Pháp vô cùng lợi lạc và quý báu này.

  Con xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã dịch trực tiếp bài giảng của Thầy sang tiếng Anh giúp cho bạn đọc sử dụng tiếng Anh khắp nơi có cơ hội tiếp cận với chánh pháp.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 43. Tantra Mikaya (jane) says:

  From the bottom of my heart I would like to thank Holy Guru for listening to your meditation in the group and watching. I was very excited and I have seen this lesson several times. It did good to see how the right meditation works. I am very impressed. I was very quickly aware of the system and its meaning, it is helpful to get explanations from the comments of our holy guru. The understanding of the 5 Buddha families contributes to a deeper access to Buddhist meditation and the visualizations of the Vajrayana. We have the rare and precious opportunity to receive through You holy Guru explanations to the 5 Buddha families and to this complex subject. I am very overwhelmed and very grateful that I can be a part of this community. All Dharma sisters and brothers will be grateful for the great knowledge that you teach us holy Guru. May all beings be free from suffering. May our Holy Guru be blessed with a fulfilled and long healthy life. For me it is a very great and deep lession. Thank you again. Om Mani Padme Hum

 44. Tantra Upatissa says:

  Dear guru thanks for letting us know about five desires through examples of few Chinese history.

  May you live longer for sake of other people.

  May all beings be happy and healthy. They may get enlightened.

 45. Salvatore Antonio Fois says:

  Hello.

  Thank you for souch interesting teaching about the five Dhaini Buddha’s very  entrerestig  i love it.

  Thank you.

 46. Steve Rogers says:

  Dear Guru

  many thanks for this teaching. Please thank the translator for her loving way she translated your words.

  i now have a greater understanding of the five desires and how, if I let them get out of control, mistrust of my life and future direction will be seen by others.

  The most important lesson I have learnt is that the more time I spend in the Dharma the more I will bring happiness to myself and all other sentinel beings I come into contact with.

  I know I need to spend more time studying the Dharma and thank you for your teaching that has guided me

  for your consideration and blessings to you

  Cảm ơn!

  • Mật Diệu Hằng says:

   Kính bạch Thầy!

   Con xin phép dịch comment của bạn đọc Steve Rogers sang tiếng Việt như sau ạ:

   “Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con nghe bài giảng này. Con cảm ơn đạo hữu đã dịch bài giảng của Thầy với bản chuyển ngữ thật hay giúp con nghe được bài giảng của Thầy.

   Sau khi nghe xong bài giảng, con hiểu rõ hơn về ngũ dục và nguyên lý khởi dục. Đồng thời con cũng hiểu được rằng nếu con lạm dụng ngũ dục thì con sẽ không có được cuộc sống an bình. Tương lai sẽ không tốt đẹp.

   Bài học quan trọng con được học từ bài giảng là con càng tận dụng được thời gian thực hành pháp trong đời sống hàng ngày thì bản thân con và hữu tình càng được lợi lạc và hạnh phúc.

   Con cũng hiểu rằng con nên đọc và học nhiều hơn nữa. Con cảm tạ ơn Thầy vì đã chỉ dạy con và đã để tâm cho con được nghe bài giảng của Thầy.

   Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh.

   Con cầu nguyện các đạo hữu vạn sự cát tường.”

 47. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỉ khi nghe bài giảng này rồi, qua đây con hiểu dục không xấu, chỉ xấu khi con người lạm dụng nó. Trong kinh bát đại nhân giác” nhiều tham dục mới khổ, bồ tát không như thế, sống luôn luôn biết đủ,đơn sơ gìn giữ đạo”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp này.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

   

 48. Kính bạch Thầy,

  Con rất hoan hỷ về bải giảng mang nhiều tính đột phá và mới mẻ cho chúng con cũng như các bạn đọc trong và ngoài nước. Con cũng rất hoan hỷ với thiện hạnh, trí tuệ và lòng dũng cảm của đạo huynh Mật Từ. Cầu nguyện cho đạo huynh hanh thông đường đời, tinh tấn đường đạo.

  Qua bài giảng, con có cái nhìn toàn diện hơn về “dục,” “thám ái,” và các phương pháp vận dụng khi đối diện với chúng.  Khi phân tích nguyên nghĩa, dục là muốn, không hẳn xấu cũng không hẳn tốt. Sự muốn đó xuất phát từ rạng thái tâm cầu thỏa mãn sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoặc thị giác, thính giác, khướu giác, vị giác, xúc giác, và tri giác ) qua 6 đối tượng cảm thụ tri giác: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (hiện tượng xảy ra) cũng như 5 cảm thụ vi tế hơn là tài, sắc, danh, thực, thùy (Ngũ dục). Có một số ngành nghề được tạo ra chỉ nhằm thỏa mãn những mong muốn thường tình này như: âm nhạc, thiết kế, nhà hàng… Dục có hại khi nó biến chất thành tham ái, luyến ái, khi nó bị lạm dụng thay vì sử dụng. Câu chuyện về nàng Tây Thy và Vua Phù Sai là một ví dụ về tác hại của ngũ dục, cụ thể là sắc dục. Tuy sắc đẹp chỉ là phương tiện để thỏa mãn ước muốn con người, bản thân vô hại, khi một người quá tham sắc, tai họa sẽ khó lường.

  Khi đối diện với dục, để ngăn ngừa tham ái và giảm thiểu tác hại của nó, người tu có 2 phương pháp, giảm trừ và chuyển hóa.

  1. Giảm trừ: Trong kinh “Bát Đại Nhân Giác” – Tám nguyên nhân để đạt giác ngộ, Đức Phật đã giảng: “Ít dục thích vô vi, thân tâm được tự tại.” Trong đó, “ít dục” mang nghĩa “hạn chế”, không cứng nhắc như đoạn dục, tuyệt dục. “Thích vô vi” là thích thực hành pháp thường xuyên.

  2. Chuyển hóa Ngũ dục theo quỹ đạo chánh pháp: Phương pháp Bồ đề tâm định quán có thể biến nghiệp thành nguyện, biến lời cầu nguyện thành phương tiện giác ngộ. Ngay cả với những người nghiện dục, Khi chúng con thực hiện 16 động tác thiền Bồ đề tâm định quán, về lâu về dài, sự nghiện ngập đó được giảm trừ một cách tự nhiên vì tâm không sao lãng khỏi chánh pháp. “Không ngại vọng tưởng nhiều, chỉ sợ tỉnh thức chậm.”

  Hơn nữa, tuy thân mình phạm giới cấm, nhưng chúng sanh được đón nhận sóng trường quang minh của Bồ đề Tâm qua lời cầu nguyện. Vì Bồ đề tâm là cố lõi của đại thừa, phương pháp này “lấy thu bù chi” rất trực tiếp và hiệu quả. Vì “nhiêu ích hữu tình giới” cao thượng hơn nhiều lần “luật nghi giới,” đừng sợ phạm giới, chỉ sợ không biết tạo công đức để bù trừ.

  Không những lợi lạc cho chúng sanh, Bồ đề tâm định quán rèn luyện tinh thần vô úy trước Ngũ dục, đem lại niềm vui tu trong đời sống thường nhật của người cư sĩ. Ngoài ra Thần chú theo bước chân và quán tưởng bổn tôn cũng đem lại tác dụng tương tự, công đức vô lượng vô biên. Nếu hai phương pháp trên vẫn còn khó, người tu có thể thực hành sùng kính Đạo sư với tấm lòng chân thật, hiệu quả cho thấy qua câu truyện của vua A Xà Thế và của tên cướp sắp bị tử hình.

  Tuy là nói như vậy, nhưng chúng con không nên xem nhẹ tác hại của việc làm dụng Ngũ Dục. vị Thầy đem lại tinh thần vô úy vui tu, không mặc cảm tội lỗi, tận hưởng ngũ dục nhưng không quên sử dụng nó làm phương tiện phát bồ đề tâm nguyện, chứ không cổ súy cho sự sa đà vào thú vui ngũ dục.

  Cảm tạ vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Qua nhiều sự kiện, do còn thiếu từ bi và trí tuệ, con nhận thấy mình vẫn còn một phần lo sợ và ham muốn hưởng dục quá mức. Nhờ phương pháp Bồ đề tâm định quán, mà con mỗi ngày thêm suy nghĩ đến vị Thầy, đến Tam bảo, và bình tĩnh hơn trước Ngũ Dục thế gian. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cộ vì sự lợi lạc cho chúng sanh. Con cầu nguyện với Đức Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om mani padme hum.

   

 49. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn hoan hỷ khi được nghe bài giảng này ạ.

  Thường con hay được nghe người ta nói là tránh xa hay là buông bỏ “ngũ dục” nhưng thực tế thì mấy ai làm được như vậy rồi gây ra tâm lý mặc cảm hoặc là sợ hãi, che dấu và buông bỏ. Nhưng thật may mắn cho chúng con là đã được vị Thầy từ bi trí tuệ, với sự nghiên cứu, khảo cứu suốt nhiều năm, thì vị Thầy đã mang đến cho chúng con một cách tiếp cận hoàn toàn mới giúp người tu có tinh thần vô úy, biến “ngũ dục thành ngũ trí” thông qua việc thực hành pháp, lấy thu bù chi và đặc biệt con quan trọng, đặc biệt lợi lạc là sùng kính Đạo sư với lòng chân thành.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài Pháp vô cùng lợi lạc!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện Đạo sư, Bổn tôn, Dakini gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ban cho con vũ khí tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 50. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ được nghe bài giảng Pháp quý báu của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con, giúp chúng con hiểu được cơ chế khởi dục và các phương pháp chuyển hóa từ ngũ dục thành ngũ trí. Con hiểu rằng ngũ dục bản thân chúng không gây ra tác hại, lỗi lầm là ở bản thân ta bám chấp vào chúng (Ngài Tilopa). Khi sống đời sống cư sĩ, lục căn hàng ngày tiếp xúc với lục trần, không thể tránh khỏi ảnh hưởng của ngũ dục, nên việc “xả ly” ngũ dục là điều bất khả thi với chúng con. Nhưng may mắn thay, chúng con được vị Thầy chỉ dạy các phương pháp chuyển hóa một cách tự nhiên không gắng sức, đó là: giảm trừ, chuyển hóa ngũ dục theo quỹ đạo chánh pháp bởi Bồ đề tâm định quán, lấy thu bù chi và đặc biệt là sùng kính Đạo sư với tâm chân thành. Qua bài Thầy giảng, con cũng hiểu rằng, các phương pháp Thầy ban là giúp chúng con có tinh thần vô úy, không mặc cảm nếu lỡ phạm giới chứ không cổ súy cho việc sa đà vào ngũ dục. Bản thân chúng con cần tỉnh thức trước tác hại của lạm dụng, bám chấp vào ngũ dục. Con nhớ tới dòng thơ của vị Thầy “Thân thọ lạc, chẳng động tâm. Nằm trong ngũ dục không lầm si mê”. Mọi sự bám chấp, tham luyến đều gây ra khổ đau, trói buộc con người vào vòng luân hồi sanh tử.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã giảng bài Pháp lợi lạc cho chúng sanh chúng con. Lời Thầy chỉ dạy giúp chúng con tự tin, thoải mái đối diện với ngũ dục, thay vì để ngũ dục “điều khiển” ta thì ngược lạc, ta làm chủ và lấy ngũ dục là phương tiện để thực hành Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô dồi dào sức khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã nghe bài giảng này ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giúp chúng con thoát khỏi tâm lý mặc cảm, nhận thức được những mối nguy hại trên đường tu và kịp thời thức tỉnh để điều chỉnh, trong tâm thế vui tu chứ không gò bó, phiền não.

  Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 53. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được nghe những lời giảng của vị Thầy rồi ạ
  Con thành tâm tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi giảng cho chúng con bài Pháp thật lợi lạc
  Qua bài giảng của vị Thầy chúng con hiểu được ngủ dục là gì
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến lục diệu Pháp môn Yoga Thanh Trí Thầy đã truyền dạy cho chúng con bằng cách phát bồ đề tâm qua 16 động tác hằng ngày
  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ lời giảng của vị Thầy sang tiếng Anh của đạo huynh Mật Từ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp tỏa khắp muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 54. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái )12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được nghe bài giảng của thầy rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 55. Mật Tường. Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được nghe xong bài giảng của thầy rơi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status